# fi/1970/jrc21970A0720_01-fi.xml.gz
# lt/1970/jrc21970A0720_01-lt.xml.gz


# fi/1972/jrc21972A0722_03-fi.xml.gz
# lt/1972/jrc21972A0722_03-lt.xml.gz


(src)="2"> Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen SOPIMUS
(trg)="3"> Tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos

(src)="3"> EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ
(trg)="4"> EUROPOS EKONOMINĖ BENDRIJA ,

(src)="4"> yhdeltä puolen , ja
(trg)="5"> ir

(src)="6"> toiselta puolen , jotka
(trg)="6"> ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA ,

(src)="7"> HALUAVAT lujittaa ja laajentaa Euroopan talousyhteisön laajetessa yhteisön ja Sveitsin välisiä olemassa olevia taloudellisia suhteita ja noudattaen kohtuullisia kilpailun edellytyksiä varmistaa niiden välisen kaupan sopusointuisen kehittymisen edistääkseen osaltaan Euroopan rakentamistyötä ,
(trg)="7"> NORĖDAMOS dėl Europos ekonominės bendrijos plėtros stiprinti bei plėtoti esamus Bendrijos ir Šveicarijos ekonominius santykius ir , tinkamai atsižvelgdamos į sąžiningos konkurencijos sąlygas , užtikrinti jų prekybos darnią plėtrą tam , kad būtų prisidedama prie Europos kūrimo proceso ,

(src)="8"> OVAT PÄÄTTÄNEET tässä tarkoituksessa poistaa asteittain esteet keskinäisen kaupankäyntinsä oleellisesta osasta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien määräysten mukaisesti , ja
(trg)="8"> Todėl NUSPRENDUSIOS laipsniškai panaikinti iš esmės visos jų prekybos kliūtis vadovaujantis Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos nuostatomis , susijusiomis su laisvosios prekybos zonų kūrimu ,

(src)="9"> ILMOITTAVAT olevansa valmiit tarkastelemaan minkä tahansa arviointiperusteen , erityisesti yhteisön kehityksen , kannalta mahdollisuutta kehittää ja syventää suhteitaan , jos näiden suhteiden laajentaminen alueille , jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan , vaikuttaisi hyödylliseltä maiden kansantalouden etujen kannalta ,
(trg)="9"> PAREIKŠDAMOS , kad jos yra pasirengusios išnagrinėti bet kuriuo susijusiu požiūriu ir visų pirma atsižvelgdamos į įvykius Bendrijoje , galimybę plėtoti ir gilinti tarpusavio santykius tose srityse , kurios pasirodytų esančios naudingos jų ekonominiams interesams , ir išplėsti jas į tas sritis , kurios nėra aptariamos šiame susitarime ,

(src)="10"> OVAT PÄÄTTÄNEET pyrkiäkseen näihin tavoitteisiin ja katsoen , että tämän sopimuksen mitään määräystä ei voida tulkita siten , että se vapauttaisi sopimuspuolet niiden kansainvälisiin sopimuksiin perustuvista velvoitteista ,
(trg)="10"> NUSPRENDĖ , kad siekiant šių tikslų ir atsižvelgiant į tai , kad jokia šio susitarimo nuostata negali būti aiškinama kaip atleidžianti Susitariančiąsias Šalis nuo įsipareigojimų , kuriuos joms privalu vykdyti pagal kitus tarptautinius susitarimus ,

(src)="11"> TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN :
(trg)="11"> SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ :

(src)="12"> 1 artikla
(trg)="12"> 1 straipsnis

(src)="13"> Tämän sopimuksen tarkoituksena on :
(trg)="13"> Šio susitarimo tikslas yra :

(src)="14"> a ) edistää keskinäisen kauppavaihdon laajentamisella Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehitystä ja edistää siten Sveitsissä ja yhteisössä taloudellisen toiminnan ripeätä kehitystä , elin- ja työllisyysolojen paranemista , tuottavuuden kasvua ja vakaata rahataloutta ,
(trg)="14"> a ) plėtojant abipusę prekybą prisidėti prie darnios ekonominių ryšių tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos plėtros ir taip skatinti Bendrijoje ir Šveicarijoje ekonominės veiklos pažangą , gyvenimo ir užimtumo sąlygų gerinimą bei produktyvumo ir finansinio stabilumo augimą ;

(src)="15"> b ) varmistaa sopimuspuolten välisessä kaupankäynnissä kohtuulliset kilpailun edellytykset ,
(trg)="15"> b ) prekyboje tarp Susitariančiųjų Šalių užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas ;

(src)="16"> c ) siten osaltaan edistää , kaupan esteitä poistamalla , maailmankaupan sopusointuista kehitystä ja kasvua .
(trg)="16"> c ) šalinant prekybos kliūtis taip prisidėti prie pasaulinės prekybos darnios raidos ir plėtros .

(src)="17"> 2 artikla
(trg)="17"> 2 straipsnis

(src)="18"> Sopimusta sovelletaan yhteisöstä ja Sveitsistä peräisin oleviin tuotteisiin ,
(trg)="18"> Šis susitarimas taikomas Bendrijos arba Šveicarijos kilmės produktams :

(src)="19"> i ) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön 25-99 ryhmään , lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja tuotteita ;
(trg)="19"> i ) kurie klasifikuojami Briuselio nomenklatūros 25 – 99 skirsniuose , išskyrus I priede išvardytus produktus ;

(src)="20"> ii ) jotka sisältyvät pöytäkirjaan N : o 2 , ottaen huomioon siinä määrätyt yksityiskohtaiset erityissäännöt .
(trg)="20"> ii ) kurie yra apibūdinti protokole Nr. 2 tinkamai atsižvelgiant į šiame protokole numatytus susitarimus .

(src)="21"> 3 artikla
(trg)="21"> 3 straipsnis

(src)="22.0"> 1 .
(trg)="22.0"> 1 .

(src)="22.1"> Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .
(trg)="22.1"> Prekyboje tarp Bendrijos ir Šveicarijos neįvedamas joks naujas importo muitas .

(src)="23.0"> 2 .
(trg)="23.0"> 2 .

(src)="23.1"> Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti :
(trg)="23.1"> Importo muito mokesčiai laipsniškai panaikinami vadovaujantis šiuo tvarkaraščiu :

(src)="24"> - 1 päivänä huhtikuuta 1973 jokainen tulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista ;
(trg)="24"> a ) 1973 m. balandžio 1 d. visi muitai sumažinami iki 80 % bazinio muito ;

(src)="25"> - muut neljä 20 prosentin alennusta tehdään :
(trg)="25"> b ) keturi tolesni sumažinimai – 20 % kiekvienas atliekami :

(src)="26"> 1 päivänä tammikuuta 1974 ,
(trg)="26"> 1974 m. sausio 1 d . ,

(src)="27"> 1 päivänä tammikuuta 1975 ,
(trg)="27"> 1975 m. sausio 1 d . ,

(src)="28"> 1 päivänä tammikuuta 1976 ,
(trg)="28"> 1976 m. sausio 1 d . ,

(src)="29"> 1 päivänä heinäkuuta 1977 .
(trg)="29"> 1977 m. liepos 1 d .

(src)="30"> 4 artikla
(trg)="30"> 4 straipsnis

(src)="31.0"> 1 .
(trg)="31.0"> 1 .

(src)="31.1"> Tuontitullien asteittaista poistamista koskevia määräyksiä on myös sovellettava fiskaalisiin tulleihin .
(trg)="31.1"> Su importo muitų laipsnišku panaikinimu susijusios nuostatos taip pat taikomos fiskalinio pobūdžio importo muitams .

(src)="32"> Sopimuspuolet voivat korvata fiskaalisen tullin tai tullin fiskaalisen osan sisäisellä verolla .
(trg)="32"> Susitariančiosios Šalys fiskalinio pobūdžio importo muitą ar kitą fiskalinį muito elementą gali pakeisti vidaus mokesčiu .

(src)="33.0"> 2 .
(trg)="33.0"> 2 .

(src)="33.1"> Tanska , Irlanti , Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat ylläpitää 1 päivään tammikuuta 1976 fiskaalista tullia tai tullin fiskaalista osaa soveltaessaan Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn , liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 38 artiklaa .
(trg)="33.1"> Taikydamos Europos Bendrijų ir Danijos Karalystės , Airijos , Norvegijos Karalystės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos bei Šiaurės Airijos Karalystės konferencijos metu parengto Akto dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų 38 straipsnį iki 1976 m. sausio 1 d .
(trg)="33.2"> Danija , Airija , Norvegija ir Jungtinė Karalystė gali išlaikyti fiskalinio pobūdžio muitą arba muito fiskalinį elementą .

(src)="34.0"> 3 .
(trg)="34.0"> 3 .

(src)="34.1"> Sveitsi voi 18 artiklassa määrätyin edellytyksin väliaikaisesti ylläpitää liitteeseen II sisältyvien tuotteiden tuontitullin fiskaalista osaa vastaavia tulleja .
(trg)="34.1"> Laikydamasi 18 straipsnio reikalavimų Šveicarija gali laikinai išlaikyti muitus , atitinkančius fiskalinį elementą importo muituose , taikomuose II priede apibūdintiems produktams .

(src)="35.0"> Tämän sopimuksen 29 artiklan mukainen sekakomitea tutkii , täyttyvätkö edellisessä alakohdassa asetetut edellytykset , erityisesti jos fiskaalista osaa muutetaan .
(trg)="35"> 29 straipsnyje nurodytas Jungtinis komitetas nagrinėja , ar laikomasi ankstesnėje straipsnio dalyje nustatytų sąlygų , visų pirma , ar nebuvo padaryta pakeitimų dėl fiskalinio elemento dydžio .

(src)="35.1"> Sekakomitea tarkastelee tilannetta tällaisten tullien muuntamiseksi sisäisiksi maksuiksi ennen 1 päivää tammikuuta 1980 tai ennen jotakin muuta sekakomitean olosuhteiden mukaisesti asettamaa päivämäärää .
(trg)="36"> Jungtinis komitetas išnagrinėja situaciją siekdamas perskaičiuoti tokius muitus į vidaus mokėjimus prieš 1980 m. sausio 1 d. arba prieš bet kurią kitą datą , kurią galima nustatyti atsižvelgiant į aplinkybes .

(src)="36"> 5 artikla
(trg)="37"> 5 straipsnis

(src)="37.0"> 1 .
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="37.1"> Jokaisen tuotteen perustulli , josta 3 artiklassa ja pöytäkirjassa N : o 1 edellytetyt perättäiset alennukset lasketaan , on 1 päivänä tammikuuta 1972 tosiasiallisesti sovellettu tulli .
(trg)="38.1"> Kiekvienam produktui taikytinas bazinis muitas , kuris vėliau mažinimas vadovaujantis 3 straipsniu ir protokolu Nr. 1 , yra muitas , kuris faktiškai taikomas 1972 m. sausio 1 d .

(src)="38.0"> 2 .
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="38.1"> Jos Geneven kauppaneuvottelukonferenssin ( 1964-1967 ) päättyessä tehdyistä tullisopimuksista johtuvia tullinalennuksia sovelletaan 1 päivän tammikuuta 1972 jälkeen , näin alennetuilla tulleilla korvataan 1 kohdassa tarkoitetut perustullit .
(trg)="39.1"> Jei po 1972 m. sausio 1 d. bet koks tarifų sumažinimas dėl muitų susitarimų , sudarytų po Prekybos konferencijos , vykusios Ženevoje nuo 1964 m. iki 1967 m. tampa taikytini , tokie sumažinti muitai pakeičia 1 dalyje nurodytus bazinius muitus .

(src)="39.0"> 3 .
(trg)="40.0"> 3 .

(src)="39.1"> Edellä 3 artiklan ja pöytäkirjan N : o 1 mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin .
(trg)="40.1"> Pagal 3 straipsnį 1 dalį ir protokolą Nr. 1 apskaičiuoti sumažinti muitai taikant suapvalinami iki pirmosios dešimtainės trupmenos skilties .

(src)="40"> Jollei muuta johdu siitä , että yhteisö soveltaa Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 39 artiklan 5 kohtaa , sovelletaan 3 artiklaa ja pöytäkirjaa N : o 1 Irlannin tullitariffin paljoustulleihin ja vaihtoehtoisten tullien paljoustulliosaan pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin .
(trg)="41"> Bendrijai taikant Europos Bendrijų ir Danijos Karalystės , Airijos , Norvegijos Karalystės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos bei Šiaurės Airijos Karalystės konferencijos metu parengto Akto dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų 39 straipsnio 5 dalį konkrečių muitų arba konkrečios mišrių muitų airių muitų tarifų sistemoje dalies atžvilgiu taikomas 3 straipsnis ir protokolas Nr. 1 , suapvalinant iki ketvirtosios dešimtainės trupmenos skilties .

(src)="41"> 6 artikla
(trg)="42"> 6 straipsnis

(src)="42.0"> 1 .
(trg)="43.0"> 1 .

(src)="42.1"> Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavia uusia maksuja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .
(trg)="43.1"> Prekyboje tarp Bendrijos ir Šveicarijos neįvedamas joks naujas importo muitui lygiaverčio poveikio privalomasis mokėjimas .

(src)="43.0"> 2 .
(trg)="44.0"> 2 .

(src)="43.1"> Yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa 1 päivästä tammikuuta 1972 alkaen käyttöön otetut vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut on poistettava tämän sopimuksen tullessa voimaan .
(trg)="44.1"> Prekyboje tarp Bendrijos ir Šveicarijos importo muitams lygiaverčiai privalomieji mokėjimai , įvesti 1972 m. sausio 1 d. arba vėliau , panaikinami šiam susitarimui įsigaliojus .

(src)="44"> Jokainen vaikutukseltaan tuontitullia vastaava maksu , jonka määrä 31 päivänä joulukuuta 1972 olisi korkeampi kuin se , jota tosiasiallisesti sovellettiin tammikuun 1 päivänä 1972 , on alennettava viimeksi tarkoitettuun määrään sopimuksen tullessa voimaan .
(trg)="45"> Importo muitams lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai , kurie 1972 m. gruodžio 31 d. yra didesni už tuos , kurie buvo faktiškai taikomi 1972 m. sausio 1 d . , įsigaliojus šiam susitarimui sumažinami iki pastarojo dydžio .

(src)="45.0"> 3 .
(trg)="46.0"> 3 .

(src)="45.1"> Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut on poistettava asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti :
(trg)="46.1"> Importo muitams lygiaverčiai privalomieji mokėjimai laipsniškai panaikinami vadovaujantis šiuo tvarkaraščiu :

(src)="46"> - jokainen maksu alennetaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1974 60 prosenttiin 1 päivänä tammikuuta 1972 sovelletusta määrästä ;
(trg)="47"> a ) vėliausiai iki 1974 m. sausio 1 d. visi mokėjimai sumažinami iki 60 % mokėjimo , taikyto 1972 m. sausio 1 d . , dydžio ;

(src)="47"> - muut kolme 20 prosentin alennusta tehdään :
(trg)="48"> b ) keturi tolesni sumažinimai – 20 % kiekvienas atliekami :

(src)="48"> 1 päivänä tammikuuta 1975
(trg)="49"> 1975 m. sausio 1 d . ,

(src)="49"> 1 päivänä tammikuuta 1976
(trg)="50"> 1976 m. sausio 1 d . ,

(src)="50"> 1 päivänä heinäkuuta 1977 .
(trg)="51"> 1977 m. liepos 1 d .

(src)="51"> 7 artikla
(trg)="52"> 7 straipsnis

(src)="52.0"> 1 .
(trg)="53.0"> 1 .

(src)="52.1"> Vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .
(trg)="53.1"> Prekyboje tarp Bendrijos ir Šveicarijos neįvedamas joks eksporto muitas arba lygiaverčio poveikio privalomasis mokėjimas .

(src)="53"> Vientitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut on poistettava viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1974 .
(trg)="54"> Ne vėliau kaip 1974 m. sausio 1 d. panaikinami eksporto muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai .

(src)="54.0"> 2 .
(trg)="55.0"> 2 .

(src)="54.1"> Liitteessä III lueteltujen tuotteiden osalta sopimuspuolet voivat määrittelemällään tavalla toteuttaa toimenpiteitä , joita ne pitävät tarpeellisina hankintapolitiikkansa toteuttamisen kannalta .
(trg)="55.1"> Dėl III priede išvardytų produktų – Susitariančiosios Šalys savo nustatyta forma gali imtis priemonių , būtinų savo tiekimo politikai įgyvendinti .

(src)="55"> 8 artikla
(trg)="56"> 8 straipsnis

(src)="56"> Pöytäkirjassa N : o 1 määritetään tullimenettely ja yksityiskohtaiset säännöt , joita sovelletaan tiettyihin tuotteisiin .
(trg)="57"> Protokole Nr. 1 nustatomas tam tikriems produktams taikomas tarifų režimas bei susitarimai .

(src)="57"> 9 artikla
(trg)="58"> 9 straipsnis

(src)="58"> Pöytäkirjassa N : o 2 määritetään tullimenettely ja yksityiskohtaiset säännöt , joita sovelletaan tiettyihin maataloustuotteista jalostettuihin tavaroihin .
(trg)="59"> Protokole Nr. 2 nustatomas tarifų režimas ir susitarimai , taikytini tam tikriems produktams , gautiems apdorojus žemės ūkio produktus .

(src)="59"> 10 artikla
(trg)="60"> 10 straipsnis

(src)="60.0"> 1 .
(trg)="61.0"> 1 .

(src)="60.1"> Vahvistaessaan erityislainsäädäntöä maatalouspolitiikkansa täytäntöönpanon tai voimassa olevan lainsäädännön muuttamisen vuoksi kyseinen sopimuspuoli voi mukauttaa sopimuksesta johtuvaa järjestelmää kyseisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta .
(trg)="61.1"> Jei nustatomos konkrečios taisyklės dėl žemės ūkio politikos arba jei pakeičiamos bet kurios galiojančios taisyklės , atitinkama Susitariančioji Šalis gali pakeisti dėl šio Susitarimo sudarytus susitarimus dėl produktų , kurie yra tų taisyklių ar pakeitimų objektas .

(src)="61.0"> 2 .
(trg)="62.0"> 2 .

(src)="61.1"> Tällaisissa tapauksissa kyseessä olevan sopimuspuolen on otettava asianmukaisesti huomioon toisen sopimuspuolen edut .
(trg)="62.1"> Tokiais atvejais konkreti Susitariančioji Šalis tinkamai atsižvelgia į kitos Susitariančiosios Šalies interesus .

(src)="61.2"> Sopimuspuolet voivat tässä tarkoituksessa neuvotella keskenään sekakomiteassa .
(trg)="62.2"> Šiuo tikslu Susitariančiosios Šalys gali konsultuotis tarpusavyje Jungtiniame komitete .

(src)="62"> 11 artikla
(trg)="63"> 11 straipsnis

(src)="63"> Pöytäkirjassa N : o 3 määritetään alkuperäsäännöt .
(trg)="64"> Protokolas Nr. 3 nustato kilmės taisykles .

(src)="64"> 12 artikla
(trg)="65"> 12 straipsnis

(src)="65.0"> Sopimuspuolen , joka harkitsee suosituimmuuskohteluun oikeutettuihin kolmansiin maihin soveltamiensa tullien tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen tosiasiallisen tason alentamista tai niiden soveltamatta jättämistä , on ilmoitettava tästä alentamisesta tai soveltamatta jättämisestä sekakomitealle mikäli mahdollista vähintään kolmekymmentä päivää ennen toimenpiteen voimaantuloa .
(trg)="66.0"> Susitariančioji Šalis , kuri svarsto , ar sumažinti veiksmingo lygmens muitus arba lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus trečiosioms valstybėms , kurios naudojasi palankiausio režimo statusu , arba kuri svarsto , ar sustabdyti jų taikymą , kiek tai gali būti įmanoma praneša ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tokio sumažinimo ar sustabdymo įsigaliojimą Jungtiniam komitetui .

(src)="65.1"> Se kiinnittää huomiota kaikkiin toisen sopimuspuolen huomautuksiin vääristymistä , joita toimenpiteistä voi aiheutua .
(trg)="66.1"> Ji atkreipia dėmesį į bet kuriuos kitos Susitariančiosios Šalies pasisakymus dėl bet kurių dėl to galinčių atsirasti iškraipymų .

(src)="66"> 13 artikla
(trg)="67"> 13 straipsnis

(src)="67.0"> 1 .
(trg)="68.0"> 1 .

(src)="67.1"> Uusia tuonnin määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .
(trg)="68.1"> Prekyboje tarp Bendrijos ir Šveicarijos neįvedami jokie nauji importo kiekybiniai apribojimai arba lygiaverčio poveikio priemonės .

(src)="68.0"> 2 .
(trg)="69.0"> 2 .

(src)="68.1"> Tuonnin määrälliset rajoitukset on poistettava 1 päivänä tammikuuta 1973 ja vaikutuksiltaan tuonnin määrällisiä rajoituksia vastaavat toimenpiteet viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1975 .
(trg)="69.1"> Kiekybiniai importo apribojimai panaikinami 1973 m. sausio 1 d. ir kitos lygiaverčio kiekybiniams apribojimams poveikio importo priemonės panaikinamos ne vėliau kaip 1975 m. sausio 1 d .

(src)="69"> 14 artikla
(trg)="70"> 14 straipsnis

(src)="70.0"> 1 .
(trg)="71.0"> 1 .

(src)="70.1"> Yhteisö pidättää itselleen oikeuden muuttaa Brysselin nimikkeistön tullinimikkeisiin 27.10 , 27.11 , 27.12 ja ex 27.13 ( parafiini , mikrokiteinen vaha , " slack wax " ja muut kivennäisvahat kuin otsokeriitti , ruskohiilivaha ja turvevaha ) sekä 27.14 kuuluvien öljytuotteiden järjestelyä hyväksyessään öljytuotteiden yhteisen alkuperämääritelmän , tehdessään kyseessä olevia tuotteita koskevia päätöksiä yhteisen kauppapolitiikan mukaisesti tai luodessaan yhteistä energiapolitiikkaa .
(trg)="71.1"> Bendrija pasilieka teisę pakeisti naftos produktams , klasifikuojamiems Briuselio nomenklatūros pozicijose 27.10 , 27.11 , 27.12 , ex 27.13 ( parafino vaškas , mikro-kristalinis vaškas ar bituminiai skalūnai arba kitas mineralinis vaškas ) ir 27.14 taikomus susitarimus dėl sprendimų priėmimo pagal bendrą komercinę politiką dėl naftos produktų arba dėl bendros energijos politikos sukūrimo .

(src)="71"> Yhteisö ottaa tällöin asianmukaisesti huomioon Sveitsin edut ; se antaa tässä tarkoituksessa tietoja sekakomitealle , joka kokoontuu 31 artiklan määräysten mukaisesti .
(trg)="72"> Tokiu atveju , Bendrija tinkamai atsižvelgia į Šveicarijos interesus tuo tikslu informuodama Jungtinį komitetą , kuris renkasi laikydamasis 31 straipsnyje numatytų sąlygų .

(src)="72.0"> 2 .
(trg)="73.0"> 2 .

(src)="72.1"> Sveitsi pidättää itselleen oikeuden menetellä vastaavasti vastaavien tilanteiden esiintyessä Sveitsissä .
(trg)="73.1"> Šveicarija pasilieka sau teisę imtis panašių veiksmų , jei susidurtų su panašiomis situacijomis .

(src)="73.0"> 3 .
(trg)="74.0"> 3 .

(src)="73.1"> Jollei 1 ja 2 kohdassa toisin määrätä , sopimuksella ei ole vaikutusta öljytuotteiden tuontiin sovellettavaan muuhun kuin tulleja koskevaan sääntelyyn .
(trg)="74.1"> Pagal 1 ir 2 dalis , susitarimas neapriboja netarifinių taisyklių , taikomų naftos produktų importui .

(src)="74"> 15 artikla
(trg)="75"> 15 straipsnis

(src)="75.0"> 1 .
(trg)="76.0"> 1 .

(src)="75.1"> Sopimuspuolet julistavat olevansa valmiita edistämään , maatalouspolitiikkaansa noudattaen , niiden maataloustuotteiden kaupan tasapainoista kehitystä , joihin tätä sopimusta ei sovelleta .
(trg)="76.1"> Susitariančiosios Šalys paskelbia apie savo pasirengimą skatinti tiek , kiek leidžia jų žemės ūkio politika , prekybos žemės ūkio produktais , kuriems netaikomas susitarimas , darnią plėtrą .

(src)="76.0"> 2 .
(trg)="77.0"> 2 .