# fi/1970/jrc21970A0720_01-fi.xml.gz
# hu/1970/jrc21970A0720_01-hu.xml.gz


(src)="2"> SOPIMUS " Euroopan talousyhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välistä kelloteollisuuden tuotteita koskevaa sopimusta " ( 1 ) täydentävä
(trg)="3"> az Európai Gazdasági Közösség és tagállamai , valamint a Svájci Államszövetség közötti , az óragyártás termékeiről szóló megállapodáshoz [ 1 ]
(trg)="4"> Egyrészről

(src)="3"> EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO ja
(trg)="5"> AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA ,

(src)="4"> SVEITSIN LIITTONEUVOSTO , jotka
(trg)="6"> és másrészről
(trg)="7"> A SVÁJCI SZÖVETSÉGI TANÁCS ,

(src)="5"> KATSOVAT , että Euroopan talousyhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välinen kelloteollisuuden tuotteita koskeva sopimus allekirjoitettiin Genevessä 30 päivänä kesäkuuta 1967 ,
(trg)="8"> MIVEL az Európai Gazdasági Közösség és tagállamai , valamint a Svájci Államszövetség közötti , az óragyártás termékeiről szóló megállapodást írtak alá Genfben , 1967. június 30-án ;

(src)="6"> KATSOVAT , että tämän järjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi annettava täydentäviä määräyksiä ,
(trg)="9"> MIVEL a fenti megállapodás megfelelő működéséhez kiegészítő intézkedések elfogadása szükséges ;

(src)="7"> OTTAVAT HUOMIOON 23 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn Sveitsin liittoneuvoston päätöksen , jossa määrätään kuvauksen " sveitsiläinen " käytöstä kellojen osalta ,
(trg)="10"> MIVEL a Svájci Szövetségi Tanács 1971. december 23-i rendelete szabályozza a " svájci " megnevezés órákra vonatkozó alkalmazását ;

(src)="8"> OTTAVAT HUOMIOON kelloteollisuuden läheisen yhteistyön Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin välillä , ja
(trg)="11"> MIVEL az Európai Gazdasági Közösség és Svájc között az óragyártás területén szoros együttműködés áll fenn ;

(src)="9"> OTTAVAT HUOMIOON tämän sopimuksen voimaantulon kanssa samanaikaisesti Ebauches SA : n ja ASUAG : n myöntämän rationalisointipalkkion poistamisen ja kyseisen sopimuksen B 3 b kohdassa tarkoitetun kiintiön samanaikaisen lakkauttamisen ,
(trg)="12"> FIGYELEMMEL az Ebauches SA és az ASUAG által nyújtott ésszerűsítési támogatásoknak a jelen megállapodás hatálybalépésével egy időben történő megszüntetésére , valamint a fent említett megállapodás B. szakasz 3. pontja b ) alpontjában említett kontingens egyidejű eltörlésére ,

(src)="10"> OVAT SOPINEET SEURAAVAA :
(trg)="13"> A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG :

(src)="11"> 1 artikla
(trg)="14"> 1. cikk

(src)="12"> Tullinalennukset , joista määrätään 30 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen 1 ja 5 artiklassa , tulevat voimaan samaan aikaan kuin tämä sopimus .
(trg)="15"> Az 1967. június 30-i megállapodás 1. és 5. cikkében meghatározott vámcsökkentések e megállapodással egy időben lépnek hatályba .

(src)="13"> 2 artikla
(trg)="16"> 2. cikk

(src)="14"> Jotta kelloa , jonka koneisto on sveitsiläistä tekoa vähintään 50 prosentin osalta kaikkien perusosien arvosta , mukaan lukien kokoamiskustannukset , voitaisiin 23 päivänä joulukuuta 1971 tehdyn Sveitsin liittoneuvoston päätöksen , jossa määrätään kuvauksen " sveitsiläinen " käytöstä kellojen osalta , 2 artiklan 2 b kohdan mukaan pitää sveitsiläisenä , olisi vahvistettava Sveitsin ja yhteisön välinen varmentamismenettely seuraavien sääntöjen mukaan :
(trg)="17"> Annak érdekében , hogy egy órát , amely összes alkatrésze értékének legalább 50 % -át , az összeszerelés költségeit is beleértve , Svájcban állították elő , " svájci " órának lehessen nevezni , a Svájci Szövetségi Tanács a " svájci " megnevezés órákra vonatkozó alkalmazásának szabályozásáról szóló , 1971. december 25-i rendelete 2. cikke ( 2 ) bekezdésének b ) pontja alapján tanúsítási eljárást kell létrehozni Svájc és a Közösség között , a következő szabályoknak megfelelően :

(src)="15.0"> 1 .
(trg)="18.0"> 1 .

(src)="15.1"> Yhteisössä valmistettuja kellokoneistoja , joiden luettelo on sopimuksen liitteenä , esikoneistoja sekä säätöosia ja muita yhteisössä valmistettuja kellojen koneistojen perusosia , jotka kuuluvat Sveitsissä tai yhteisössä valmistettuihin esikoneistoihin , pidetään laadultaan sveitsiläistä tekoa olevia esikoneistoja ja osia vastaavina ja samat tekniset ominaisuudet omaavina .
(trg)="18.1"> A Közösségben gyártott és a megállapodás mellékletében felsorolt nyersszerkezet kaliberek , valamint a svájci vagy a közösségi gyártmányú nyersszerkezet kalibereket kiegészítő , a Közösségben gyártott állító szerkezetek és egyéb óramű alkatrészek a hasonló műszaki jellemzőkkel bíró , svájci gyártmányú nyersszerkezet kaliberekkel és alkatrészekkel azonos minőségűnek minősülnek .

(src)="15.2"> On otettava huomioon , että näiden esikoneistoista ja osista koottujen kellojen ja kellokoneistojen on täytettävä Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen vaatimukset .
(trg)="18.2"> Az e nyersszerkezet kaliberekből és alkatrészekből összeszerelt óráknak és óraműveknek a Svájcban jogszabályban rögzített műszaki ellenőrzési követelményeknek kell megfelelniük .

(src)="16.0"> 2 .
(trg)="19.0"> 2 .

(src)="16.1"> Yhteisössä valmistettujen esikoneistojen luettelo , josta määrätään tämän artiklan 1 kohdassa , on säännöllisesti saatettava ajan tasalle seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan :
(trg)="19.1"> A Közösségben gyártott , nyersszerkezet kaliberek e cikk 1. bekezdésében meghatározott jegyzékét rendszeresen frissítik az alábbiak szerint :

(src)="17.0"> a ) Yhteisön kelloteollisuusjärjestöjen tai muiden yhteisössä toimivien esikoneistojen valmistajien hakemus uudenmallisten esikoneistojen lisäämisestä luetteloon on osoitettava " Chambre suisse de l 'horlogerielle " .
(trg)="20.0"> a ) A nyersszerkezet kaliberek új kalibereinek jegyzékbe történő felvételére vonatkozó kérelmeket a közösségi óragyártók szövetségei vagy a nyersszerkezet kaliberek bármely , közösségi székhellyel rendelkező gyártója juttatja el a Svájci Óragyártók Kamarájához .

(src)="17.1"> Hakemukseen on liitettävä tekninen osa , jossa kuvaillaan esikoneiston malli .
(trg)="20.1"> A kérelmekhez csatolni kell a nyersszerkezet kaliberek kaliberének műszaki leírását .

(src)="17.2"> " Chambre suisse de l 'horlogerie " lisää viipymättä uuden tai uudet mallit kyseiseen luetteloon .
(trg)="20.2"> A Svájci Óragyártók Kamarája haladéktalanul felveszi az új kalibert vagy kalibereket a fent említett jegyzékbe .

(src)="18.0"> Mikäli luetteloon lisäämistä haetaan esikoneiston mallin osalta , joka on jo ollut käytössä Sveitsissä ja joka on jo ollut läpi Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen , " Chambre suisse de l 'horlogerie " voi kiistää luetteloon lisäämisen .
(trg)="21.0"> Amennyiben a felvételt a nyersszerkezet kaliberek olyan kaliberére kérelmezik , amelyet Svájcban már használtak , és amely a jogszabályban rögzített ellenőrzési követelményeknek nem felelt meg , a Svájci Óragyártók Kamarája a jegyzékbe való felvételt megtagadhatja .

(src)="18.1"> Tässä tapauksessa hakija voi vedota tämän artiklan 3 kohdassa määrättyyn menettelyyn .
(trg)="21.1"> Ez esetben a kérelmező igénybe veheti az e cikk 3. bekezdése szerinti eljárást .

(src)="19"> b ) Yhteisön kelloteollisuusjärjestöjen tai valmistajien , jotka ovat aikaisemmin hakeneet luetteloon lisäämistä , on ilmoitettava luettelossa ilmoitettujen esikoneistojen mallin poistamisesta " Chambre suisse de l 'horlogerielle " .
(trg)="22"> b ) A jegyzékbe felvett nyersszerkezet kaliberek kalibereinek visszavonását a közösségi óragyártók szövetségei vagy az a gyártó , aki a kaliber jegyzékbe történő felvételét korábban már kérelmezte , közlik a Svájci Óragyártók Kamarájával .

(src)="20.0"> c ) Mikäli Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen vaatimuksia ei täytetä , " Chambre suisse de l 'horlogerie " voi hakea luettelossa ilmoitettujen kyseisten esikoneiston mallien poistamista ja se ilmoittaa tästä hakemuksesta asianomaiselle osapuolelle .
(trg)="23.0"> c ) Amennyiben a Svájcban jogszabályban rögzített műszaki ellenőrzési követelmények nem teljesülnek , a Svájci Óragyártók Kamarája kérheti a fent említett nyersszerkezet kaliberek kalibereinek jegyzékből való törlését ; erről az érintett feleket értesíti .

(src)="20.1"> Ristiriitatilanteessa asianomainen osapuoli voi vedota tämän artiklan 3 kohdassa määrättyyn menettelyyn kahden kuukauden kuluessa .
(trg)="23.1"> Amennyiben az érintett fél ezzel nem ért egyet , két hónapon belül igénybe veheti az e cikk 3. bekezdése szerinti eljárást .

(src)="21"> d ) " Chambre suisse de l 'horlogerien " on ilmoitettava kaikki a , b ja c kohdan mukaisia luettelon muutoksia koskevat hakemukset viipymättä sekakomissiolle .
(trg)="24"> d ) A Svájci Óragyártók Kamarája haladéktalanul értesíti a vegyes bizottságot a jegyzék minden , a fenti a ) , b ) és c ) pontnak megfelelő módosításával kapcsolatos kérelemről .

(src)="22.0"> 3 .
(trg)="25.0"> 3 .

(src)="22.1"> Mikäli laadun vastaavuudesta tulee kiista , jokainen asianomainen osapuoli voi kutsua 30 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomission koolle viipymättä .
(trg)="25.1"> A minőségi egyenértékűséggel kapcsolatos vita esetén , az ügyet az érdekelt fél haladéktalanul az 1967. június 30-i megállapodás 9. cikke szerinti vegyes bizottság elé utalja .

(src)="23"> Ensimmäisenä niin päättävä osapuoli voi hakea omasta aloitteestaan Sveitsin kelloteollisuuden virallisen laadunvalvontalaitoksen ja yhteisön asianomaisen osapuolen nimeämän yhteisön vastaavan pätevän laitoksen yhteistä asiantuntijalausuntoa .
(trg)="26"> Az először így határozó fél saját kezdeményezésére közös szakvéleményt kér a svájci óragyártás hivatalos minőség-ellenőrzését ellátó intézettől , valamint az érintett közösségi fél által kijelölt , megfelelő , minősített közösségi intézettől .

(src)="24"> Laitoksilla on kolme kuukautta aikaa antaa vaadittu lausunto .
(trg)="27"> Az intézeteknek a kért szakvéleményt három hónapon belül kell elkészíteniük .

(src)="25"> Tämän lausunnon antamiseksi laitokset sopivat keskenään kahden riittävän edustavan koe-erän ottamisesta kelloista tai kellokoneistoista , joissa kummassakaan ei ole yli 50 kelloa tai koneistoa , yhden sveitsiläisestä ja toisen yhteisön yrityksestä .
(trg)="28"> A fenti szakvélemény elkészítése érdekében , az intézetek megállapodnak egymással , hogy egy svájci és egy közösségi vállalkozástól vesznek egy-egy tételnyi órát vagy óraművet , az egy tételnyi óra vagy óramű kellően reprezentatív mennyiséget tartalmaz és általában nem több 50 darab óránál vagy óraműnél .

(src)="26"> Näiden erien tarkastamisen jälkeen Sveitsin lakisääteisen teknisen tarkastuksen standardien mukaan laitokset vertaavat tuloksiaan ja laativat yhteisen kertomuksen sekakomissiolle johtopäätöksineen ja ehdotuksineen .
(trg)="29"> A fenti tételeknek a svájci jogszabályban rögzített műszaki ellenőrzési követelmények szerinti vizsgálatát követően az intézetek összehasonlítják eredményeiket , és végső következtetéseiket és esetleges javaslataikat is tartalmazó közös jelentést állítanak össze a vegyes bizottság számára .

(src)="27"> Sekakomissio käsittelee tätä kertomusta seuraavassa kokouksessaan .
(trg)="30"> A vegyes bizottság a fenti jelentést a következő ülésén vizsgálja meg .

(src)="28"> 3 artikla
(trg)="31"> 3. cikk

(src)="29"> Sopimus sekä sen liitteenä oleva luettelo julkaistaan sopimuspuolten virallisissa lehdissä ja asianomaiset ammatilliset järjestöt ilmoittavat niistä kelloteollisuuden valmistajille .
(trg)="32"> A megállapodást és a hozzá csatolt listát a Szerződő Felek hivatalos lapjában kihirdetik , és az érintett szakmai szövetségek közlik az óragyártókkal .

(src)="30"> Sama julkaisu ja ilmoittaminen pätee liitteenä olevaan luetteloon tehtyihin muutoksiin .
(trg)="33"> A lista minden további módosítását ugyanúgy kihirdetik és közlik .

(src)="31.0"> Vähintään joka kolmas vuosi sopimuksen voimaantulosta alkaen sekakomissio tarkastaa luettelon ottaakseen huomioon sillä välin tapahtuneet luetteloon lisäämiset ja siitä poistamiset .
(trg)="34.0"> A megállapodás hatálybalépésétől számítva a vegyes bizottság legalább háromévente felülvizsgálja a listát , az időközben a listába felvett vagy onnan törölt bejegyzések figyelembe vétele érdekében .

(src)="31.1"> Sama julkaisu ja ilmoittaminen pätee näin tarkastettuun luetteloon .
(trg)="34.1"> Az új jegyzéket ugyanúgy kihirdetik és közlik .

(src)="32"> Asianomaisilta ammattijärjestöiltä voidaan pyytää lisätietoja .
(trg)="35"> Minden további információ beszerezhető az érintett szakmai szövetségektől .

(src)="33"> 4 artikla
(trg)="36"> 4. cikk

(src)="34"> Jokainen sopimuspuoli voi sanoa sopimuksen irti 12 kuukauden irtisanomisajalla .
(trg)="37"> E megállapodást 12 hónapos határidővel bármelyik Szerződő Fél felmondhatja .

(src)="35"> 5 artikla
(trg)="38"> 5. cikk

(src)="36"> Sopimuspuolet tekevät ja ratifioivat sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti .
(trg)="39"> A megállapodást a Szerződő Felek belső rendelkezéseikkel összhangban kötik és erősítik meg .

(src)="37"> Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973 sillä edellytyksellä , että sopimuspuolet ovat vaihtaneet ratifiointiasiakirjat ennen tätä päivämäärää .
(trg)="40"> A megállapodás 1973. január 1-jén lép hatályba , amennyiben a Szerződő Felek ezen időpontig kicserélik megerősítő okirataikat .

(src)="38"> Mikäli ratifiointiasiakirjojen vaihtaminen tapahtuu 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän marraskuuta 1973 välisenä aikana , sopimus tulee voimaan tätä vaihtamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä .
(trg)="41"> Amennyiben a megerősítő okiratokat 1973. január 1-je és november 30-a között kicserélik , a megállapodás a fenti kicserélést követő második hónap első napján lép hatályba .

(src)="39"> ( 1 ) Sopimus on laadittu ainoastaan ranskankielellä .
(trg)="42"> [ 1 ] A megállapodás csak francia nyelven készült .

# fi/1972/jrc21972A0722_03-fi.xml.gz
# hu/1972/jrc21972A0722_03-hu.xml.gz


(src)="2"> Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen SOPIMUS
(trg)="3"> a Svájci Államszövetség és az Európai Gazdasági
(trg)="4"> Közösség között

(src)="3"> EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ
(trg)="5"> AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ,

(src)="4"> yhdeltä puolen , ja
(trg)="6"> egyrészről ,

(src)="5"> SVEITSIN VALALIITTO
(trg)="7"> A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

(src)="6"> toiselta puolen , jotka
(trg)="8"> másrészről ,

(src)="7"> HALUAVAT lujittaa ja laajentaa Euroopan talousyhteisön laajetessa yhteisön ja Sveitsin välisiä olemassa olevia taloudellisia suhteita ja noudattaen kohtuullisia kilpailun edellytyksiä varmistaa niiden välisen kaupan sopusointuisen kehittymisen edistääkseen osaltaan Euroopan rakentamistyötä ,
(trg)="9"> AZZAL AZ ÓHAJJAL , hogy az Európai Gazdasági Közösség bővítése alkalmával megerősítsék és kiterjesszék a Közösség és Svájc között meglévő gazdasági kapcsolatokat , tekintettel a tisztességes versenyfeltételekre , valamint hogy biztosítsák kereskedelmük harmonikus fejlődését , így járulva hozzá Európa építésének munkájához ,

(src)="8"> OVAT PÄÄTTÄNEET tässä tarkoituksessa poistaa asteittain esteet keskinäisen kaupankäyntinsä oleellisesta osasta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien määräysten mukaisesti , ja
(trg)="10"> AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL , hogy ennek érdekében , az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény szabadkereskedelmi területek létrehozásáról szóló rendelkezéseivel összhangban , fokozatosan felszámolják a teljes kereskedelmüket érintő akadályokat ,

(src)="9"> ILMOITTAVAT olevansa valmiit tarkastelemaan minkä tahansa arviointiperusteen , erityisesti yhteisön kehityksen , kannalta mahdollisuutta kehittää ja syventää suhteitaan , jos näiden suhteiden laajentaminen alueille , jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan , vaikuttaisi hyödylliseltä maiden kansantalouden etujen kannalta ,
(trg)="11"> KINYILVÁNÍTVA , hogy készek minden lényeges tényező , különösen a Közösségek fejlesztése szempontjának figyelembevételével kapcsolataik továbbépítésének és elmélyítésének lehetőségét megvizsgálni , ha gazdaságuk érdekében hasznosnak tűnik e kapcsolatok e megállapodás hatálya alá nem tartozó területekre történő kiterjesztése ,

(src)="10"> OVAT PÄÄTTÄNEET pyrkiäkseen näihin tavoitteisiin ja katsoen , että tämän sopimuksen mitään määräystä ei voida tulkita siten , että se vapauttaisi sopimuspuolet niiden kansainvälisiin sopimuksiin perustuvista velvoitteista ,
(trg)="12"> ÚGY HATÁROZTAK , hogy e célkitűzések elérése érdekében , figyelembe véve , hogy e megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy , hogy az mentesíti a szerződő feleket a más nemzetközi megállapodások alapján őket terhelő kötelezettségek alól ,

(src)="11"> TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN :
(trg)="13"> MEGKÖTIK EZT A MEGÁLLAPODÁST :

(src)="12"> 1 artikla
(trg)="14"> 1. cikk

(src)="13"> Tämän sopimuksen tarkoituksena on :
(trg)="15"> E megállapodás célja , hogy :

(src)="14"> a ) edistää keskinäisen kauppavaihdon laajentamisella Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehitystä ja edistää siten Sveitsissä ja yhteisössä taloudellisen toiminnan ripeätä kehitystä , elin- ja työllisyysolojen paranemista , tuottavuuden kasvua ja vakaata rahataloutta ,
(trg)="16"> a ) a kölcsönös kereskedelem bővülése révén elősegítse az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődését , és ezzel segítse a Közösségben és Svájcban a gazdasági tevékenység fellendülését , az élet- és a foglalkoztatási feltételek javulását , valamint előmozdítsa a termelékenység növekedését és a pénzügyi stabilitást ,

(src)="15"> b ) varmistaa sopimuspuolten välisessä kaupankäynnissä kohtuulliset kilpailun edellytykset ,
(trg)="17"> b ) tisztességes versenyfeltételeket biztosítson a szerződő felek közötti kereskedelemben ,

(src)="16"> c ) siten osaltaan edistää , kaupan esteitä poistamalla , maailmankaupan sopusointuista kehitystä ja kasvua .
(trg)="18"> c ) ily módon a kereskedelem akadályainak felszámolásával járuljon hozzá a világkereskedelem harmonikus fejlődőséhez és bővüléséhez .

(src)="17"> 2 artikla
(trg)="19"> 2. cikk

(src)="18"> Sopimusta sovelletaan yhteisöstä ja Sveitsistä peräisin oleviin tuotteisiin ,
(trg)="20"> E megállapodást az alábbi , a Közösségből vagy Svájcból származó termékekre kell alkalmazni :

(src)="19"> i ) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön 25-99 ryhmään , lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja tuotteita ;
(trg)="21"> i. amelyek a Brüsszeli Nómenklatúra 25 – 99. árucsoportjába tartoznak , kivéve az I. mellékletben felsorolt termékeket ;

(src)="20"> ii ) jotka sisältyvät pöytäkirjaan N : o 2 , ottaen huomioon siinä määrätyt yksityiskohtaiset erityissäännöt .
(trg)="22"> ii. a 2. jegyzőkönyvben meghatározott termékek , tekintettel az abban a jegyzőkönyvben meghatározott különös rendelkezésekre .

(src)="21"> 3 artikla
(trg)="23"> 3. cikk

(src)="22.0"> 1 .
(src)="22.1"> Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .
(trg)="24"> ( 1 ) A Közösség és Svájc közötti kereskedelemben nem vezetnek be új behozatali vámot .

(src)="23.0"> 2 .
(src)="23.1"> Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti :
(trg)="25"> ( 2 ) A behozatali vámokat fokozatosan eltörlik az alábbi ütemezésnek megfelelően :

(src)="24"> - 1 päivänä huhtikuuta 1973 jokainen tulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista ;
(trg)="26"> - 1973. április 1-jén minden vámtételt az alapvám 80 % -ára csökkentenek ;

(src)="25"> - muut neljä 20 prosentin alennusta tehdään :
(trg)="27"> - négy további , egyenként 20 % -os csökkentésre kerül sor az alábbiak szerint :

(src)="26"> 1 päivänä tammikuuta 1974 ,
(trg)="28"> 1974. január 1-jén ,

(src)="27"> 1 päivänä tammikuuta 1975 ,
(trg)="29"> 1975. január 1-jén ,

(src)="28"> 1 päivänä tammikuuta 1976 ,
(trg)="30"> 1976. január 1-jén ,

(src)="29"> 1 päivänä heinäkuuta 1977 .
(trg)="31"> 1977. július 1-jén .

(src)="30"> 4 artikla
(trg)="32"> 4. cikk

(src)="31.0"> 1 .
(src)="31.1"> Tuontitullien asteittaista poistamista koskevia määräyksiä on myös sovellettava fiskaalisiin tulleihin .
(trg)="33"> ( 1 ) A behozatali vámok fokozatos eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális vámok tekintetében is alkalmazni kell .

(src)="32"> Sopimuspuolet voivat korvata fiskaalisen tullin tai tullin fiskaalisen osan sisäisellä verolla .
(trg)="34"> A szerződő felek a fiskális vámot vagy a vám fiskális elemét belső adóval helyettesíthetik .

(src)="33.0"> 2 .
(src)="33.1"> Tanska , Irlanti , Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat ylläpitää 1 päivään tammikuuta 1976 fiskaalista tullia tai tullin fiskaalista osaa soveltaessaan Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn , liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 38 artiklaa .
(trg)="35"> ( 2 ) Dánia , Írország , Norvégia és az Egyesült Királyság 1976. január 1-jéig tarthat fenn fiskális vámot vagy vám fiskális elemét az Európai Közösségek és a Dán Királyság , Írország , a Norvég Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti konferencián kidolgozott és elfogadott " A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány " 38. cikkének alkalmazása esetén .

(src)="34.0"> 3 .
(src)="34.1"> Sveitsi voi 18 artiklassa määrätyin edellytyksin väliaikaisesti ylläpitää liitteeseen II sisältyvien tuotteiden tuontitullin fiskaalista osaa vastaavia tulleja .
(trg)="36"> ( 3 ) Svájc ideiglenesen , a 18. cikk feltételeinek betartásával tarthat fenn olyan vámtételeket , amelyek a II. mellékletben meghatározott termékek behozatali vámjában szereplő fiskális elemnek felelnek meg .

(src)="35.0"> Tämän sopimuksen 29 artiklan mukainen sekakomitea tutkii , täyttyvätkö edellisessä alakohdassa asetetut edellytykset , erityisesti jos fiskaalista osaa muutetaan .
(trg)="37"> A 29. cikkben előírt vegyes bizottság megvizsgálja , hogy az előző albekezdésben előírt alkalmazási feltételek teljesülnek-e , különösen ha a fiskális elem mértékén változtatnak .

(src)="35.1"> Sekakomitea tarkastelee tilannetta tällaisten tullien muuntamiseksi sisäisiksi maksuiksi ennen 1 päivää tammikuuta 1980 tai ennen jotakin muuta sekakomitean olosuhteiden mukaisesti asettamaa päivämäärää .
(trg)="38"> A vegyes bizottság megvizsgálja a helyzetet figyelemmel arra a lehetőségre , hogy az ilyen vámtételeket 1980. január 1-je előtt vagy bármely más , a körülmények alapján meghatározott időpont előtt belső adóvá alakítsák át .

(src)="36"> 5 artikla
(trg)="39"> 5. cikk

(src)="37.0"> 1 .
(src)="37.1"> Jokaisen tuotteen perustulli , josta 3 artiklassa ja pöytäkirjassa N : o 1 edellytetyt perättäiset alennukset lasketaan , on 1 päivänä tammikuuta 1972 tosiasiallisesti sovellettu tulli .
(trg)="40"> ( 1 ) Az alapvám , amely vonatkozásában a 3. cikkben és az 1. jegyzőkönyvben előírt , egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell , minden termék esetében az 1972. január 1-jén ténylegesen alkalmazott vámtétel .

(src)="38.0"> 2 .
(src)="38.1"> Jos Geneven kauppaneuvottelukonferenssin ( 1964-1967 ) päättyessä tehdyistä tullisopimuksista johtuvia tullinalennuksia sovelletaan 1 päivän tammikuuta 1972 jälkeen , näin alennetuilla tulleilla korvataan 1 kohdassa tarkoitetut perustullit .
(trg)="41"> ( 2 ) Ha 1972. január 1-je után az 1964 – 1967 között Genfben tartott kereskedelmi konferencia eredményeképpen megkötött vámmegállapodásokból eredő bármilyen vámcsökkentést alkalmaznak , az ( 1 ) bekezdésben említett alapvámok helyébe az így csökkentett vámtételek lépnek .

(src)="39.0"> 3 .
(src)="39.1"> Edellä 3 artiklan ja pöytäkirjan N : o 1 mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin .
(trg)="42"> ( 3 ) A 3. cikkel és az 1. jegyzőkönyvvel összhangban kiszámított csökkentett vámtételeket az első tizedes jegyig kerekítve kell alkalmazni .

(src)="40"> Jollei muuta johdu siitä , että yhteisö soveltaa Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan , Irlannin , Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä neuvottelussa tehdyn ja hyväksytyn liittymisehtoja ja perustamissopimusten mukautuksia koskevan asiakirjan 39 artiklan 5 kohtaa , sovelletaan 3 artiklaa ja pöytäkirjaa N : o 1 Irlannin tullitariffin paljoustulleihin ja vaihtoehtoisten tullien paljoustulliosaan pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin .
(trg)="43"> Az Európai Közösségek és a Dán Királyság , Írország , a Norvég Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti konferencián kidolgozott és elfogadott " A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány " 39. cikke ( 5 ) bekezdésének a Közösség által történő alkalmazására is figyelemmel , a 3. cikket és az 1. jegyzőkönyvet kell alkalmazni az ír vámtarifában szereplő külön vámtételek vagy a vegyes vámtételek külön része tekintetében , a negyedik tizedes jegyig kerekítve .

(src)="41"> 6 artikla
(trg)="44"> 6. cikk

(src)="42.0"> 1 .
(src)="42.1"> Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavia uusia maksuja ei oteta käyttöön yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa .
(trg)="45"> ( 1 ) A Közösség és a Svájc közötti kereskedelemben nem vezetnek be a behozatali vámmal megegyező hatású új díjat .

(src)="43.0"> 2 .
(src)="43.1"> Yhteisön ja Sveitsin välisessä kaupassa 1 päivästä tammikuuta 1972 alkaen käyttöön otetut vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut on poistettava tämän sopimuksen tullessa voimaan .
(trg)="46"> ( 2 ) A Közösség és a Svájc közötti kereskedelemben az 1972. január 1-jén vagy azt követően bevezetett , a behozatali vámokkal azonos hatású díjakat a megállapodás hatálybalépésével eltörlik .

(src)="44"> Jokainen vaikutukseltaan tuontitullia vastaava maksu , jonka määrä 31 päivänä joulukuuta 1972 olisi korkeampi kuin se , jota tosiasiallisesti sovellettiin tammikuun 1 päivänä 1972 , on alennettava viimeksi tarkoitettuun määrään sopimuksen tullessa voimaan .
(trg)="47"> A behozatali vámmal azonos hatású valamennyi díjat , amelyek mértéke 1972. december 31-én magasabb , mint az 1972. január 1-jén ténylegesen alkalmazott díjak mértéke , a megállapodás hatálybalépésével az utóbbi értékre csökkentik .

(src)="45.0"> 3 .
(src)="45.1"> Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut on poistettava asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti :
(trg)="48"> ( 3 ) A behozatali vámokkal azonos hatású díjakat fokozatosan eltörlik az alábbi ütemtervnek megfelelően :

(src)="46"> - jokainen maksu alennetaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1974 60 prosenttiin 1 päivänä tammikuuta 1972 sovelletusta määrästä ;
(trg)="49"> - legkésőbb 1974. január 1-jére minden díj mértékét az 1972. január 1-jén alkalmazott mérték 60 % -ára csökkentik ;

(src)="47"> - muut kolme 20 prosentin alennusta tehdään :
(trg)="50"> - három további , egyenként 20 % -os csökkentésre kerül sor az alábbiak szerint :

(src)="48"> 1 päivänä tammikuuta 1975
(trg)="51"> 1975. január 1-jén ,

(src)="49"> 1 päivänä tammikuuta 1976
(trg)="52"> 1976. január 1-jén ,

(src)="50"> 1 päivänä heinäkuuta 1977 .
(trg)="53"> 1977. július 1-jén .