# et/1959/jrc21959A1006_01-et.xml.gz
# mt/1959/jrc21959A1006_01-mt.xml.gz


(src)="2"> Kanada valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) vaheline koostöökokkulepe tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise kohta
(trg)="2"> Ftehim ta ' Koperazzjoni Bejn il-Komunità Ewropea gĦall-Enerġija Atomika ( Euratom ) u l-gvern tal-Kanada li jirregola l-qasam ta ' l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika

(src)="3"> PREAMBUL
(trg)="3"> PREAMBOLU

(src)="4"> Kanada valitsus ja Euroopa Aatomienergiaühendus ( Euratom ) , kes tegutsevad oma komisjoni ( edaspidi " komisjon " ) kaudu ,
(trg)="4"> Il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika ( Euratom ) , rappreżentata mill-Kummisjoni tagħha ( li f 'dan id-dokument sa tissejjah il-Kummisjoni ) u l-Gvern tal-Kanada ;

(src)="5"> ARVESTADES , et Belgia Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Prantsuse Vabariik , Itaalia Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik moodustasid 25. märtsil 1957 Roomas allakirjutatud lepinguga ühenduse , mille eesmärk on kaasa aidata elatustaseme tõstmisele liikmesriikides ja suhete arendamisele teiste riikidega , luues tuumatööstuse kiireks tekkeks ja arenguks vajalikud tingimused ,
(trg)="5"> Billi , bit-Trattat iffirmat f 'Ruma fil-25 ta ' Marzu ta ' l-1957 , ir-Renju tal-Belġju , ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja , ir-Repubblika Franċiża , ir-Repubblika Taljana , il-Grandukat tal-Lussemburgu u r-Renju ta ' l-Olanda , kienu ħolqu l-Komunità bil-għan li tikkontribbwixxi , billi toħroġ il-permessi meħtieġa , għall-formazzjoni u l-iżvilupp mgħaġġel ta ' l-industrija nukleari , biex tgħolli il-livell tal-għajxien fl-Istati Membri u biex tiżżviluppa skambji mal-pajjiżi l-oħra ;

(src)="6"> ARVESTADES , et Kanada valitsus ja ühendus on väljendanud soovi teha tihedat koostööd , et arendada aatomienergia rahuotstarbelist kasutamist ,
(trg)="6"> Billi l-Komunità u l-Gvern tal-Kanada esprimew ix-xewqa reċiproka li jissieħbu f 'koperazzjoni stretta fil-qasam tal-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika ;

(src)="7"> SOOVIDES teha omavahel koostööd , et edendada ja suurendada tuumaenergia rahuotstarbel kasutamise võimalikku osakaalu jõukuse ja heaolu tagamisel Kanadas ja ühenduse piires ,
(trg)="7"> Billi hu ttamat li kollaborazzjoni reċiproka bil-għan li tippromwovi u tkabbar il-kontribut li l-iżvilupp ta ' l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika jista ' jikkontribwixxi għall-ġid u l-prosperità tal-Komunità u tal-Kanada ;

(src)="8"> TUNNISTADES eelkõige , et koostöö ühiste uurimis- ja arendusprogrammide loomisel oleks mõlemale kasulik ,
(trg)="8"> Billi b 'mod partikolari l-ħolqien ta ' programm komuni ta ' riċerka u ta ' żvilupp ikun ta ' vantaġġ għaż-żewġ naħat ;

(src)="9"> ARVESTADES , et aatomienergia rahuotstarbelise kasutamise alast koostööd sätestav kokkulepe algatab viljaka kogemustevahetuse , loob vastastikku kasuliku tegevuse võimalusi ning tugevdab solidaarsust Euroopas ja üle Atlandi ookeani ,
(trg)="9"> Billi ftehim maħsub biex jistabbilixxi koperazzjoni fil-qasam ta ' l-użu paċifiku tal-enerġija atomika jagħti bidu għal tibdil sfiq ta ' esperjenzi , jiftaħ toroq għal attivitajiet vantaġġjużi għaż-żewġ naħat u jsaħħaħ is-solidarjetà fl-Ewropa u lil hinn mill-Atlantiku ;

(src)="10"> ON KOKKU LEPPINUD järgmises :
(trg)="10"> FTEHMU dan li ġej :

(src)="11"> artikkel I
(trg)="11"> Artikolu 1

(src)="12.0"> 1.
(trg)="12.0"> 1 .

(src)="12.1"> Käesoleva kokkuleppe kohaselt kavandatav koostöö hõlmab tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist ning sisaldab
(trg)="12.1"> Il-koperazzjoni maħsuba mill-Ftehim preżenti jirrigwarda l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u huwa estiż għal dawn is-setturi :

(src)="13"> a ) teabe esitamist , kaasa arvatud järgmistes valdkondades :
(trg)="13"> ( a ) il-kommunikiazzjoni ta ' nozzjonijiet , li jinkludu ukoll dawk li jirrigwardjaw :

(src)="14"> i ) uurimis- ja arendustegevus ,
(trg)="14"> ( i ) ir-riċerka u l-iżvilupp ;

(src)="15"> ii ) tervishoiu- ja ohutusküsimused ,
(trg)="15"> ( ii ) il-problemi tas-Saħħa u s-Sigurtà :

(src)="16"> iii ) tuumaseadmed , rajatised ja seadised ( sealhulgas projektide , jooniste ja spetsifikatsioonidega varustamine ) ning
(trg)="16"> ( iii ) l-attrezzaturi , l-istallazzjonijiet u l-makkinarji ( inkluż il-forniment ta ' proġetti , disinni u speċifikazzjonijiet ) ; u

(src)="17"> iv ) tuumaseadmete , rajatiste , seadiste ja materjali kasutusviisid ;
(trg)="17"> ( iv ) l-użu ta ' attrezzaturi , stallazzjonijiet , makkinarju u materjal ;

(src)="18"> b ) materjalitarneid ;
(trg)="18"> ( b ) il-forniment ta ' materjali ;

(src)="19"> c ) tuumaseadmete ja seadiste hankimist ;
(trg)="19"> ( ċ ) il-kisba ta ' attrezzaturi u makkinarji ;

(src)="20"> d ) patendiõiguste kasutamist ;
(trg)="20"> ( d ) l-użu tad-dirittijiet tal-liċenzi ;

(src)="21"> e ) juurdepääsu tuumaseadmetele ja rajatistele ning nende kasutamist .
(trg)="21"> ( e ) l-aċċess għall-attrezzaturi u l-istallazzjonijiet u l-kapaċità għall-użu tagħhom .

(src)="22.0"> 2.
(trg)="22.0"> 2 .

(src)="22.1"> Käesoleva kokkuleppega ettenähtud koostöö toimub kokkulepitud tingimustel ning kohaldatavate õigusnormide ning Kanadas ja ühenduse piires kehtivate muude litsentsimisnõuete kohaselt .
(trg)="22.1"> Il-koperazzjoni prevista minn dan il-Ftehim ser tiġi attwata bil-kondizzjoni li taderixxi u tikkonforma mal-ligijiet u regolamenti kif ukoll tad-disposizzjonijiet applikabili fir-rigward ta ' liċenzi , fis-seħħ fil-Komunità u fil-Kanada .

(src)="23.0"> 3.
(trg)="23.0"> 3 .

(src)="23.1"> Kumbki lepinguosaline kannab vastutust tagamaks , et kõik Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvad riiklikud ettevõtted ja isikud ning eespool nimetatud asutamislepinguga ettenähtud korras kõik käesoleva kokkuleppe alusel tegevusloa saanud isikud ühenduse piires aktsepteerivad ja täidavad käesoleva kokkuleppe sätteid .
(trg)="23.1"> Kull wieħed mill-Partijiet Kontrattanti għandu jimpenja ruħhu biex jiżgura li d-disposizzjonijiet ta ' dan il-Ftehim ikunu aċċettati u osservati , min-naħa tal-Komunità , b 'konformità mad-disposizzionijiet fit-Trattat imsemmi , mill-persuni kollha li joqogħdu fil-Komunità u debitament awtorizzati skond dan il-Ftehim , u , min-naħa tal-Kanada , mill-azjendi kollha tal-gvern u mill-persuni kollha li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħha .

(src)="24"> artikkel II
(trg)="24"> Artikolu II

(src)="25"> Ilma et see piiraks I artikli üldosa kohaldamist , sisaldab käesoleva kokkuleppega ettenähtud koostöö ühist uurimis- ja arendusprogrammi , mis on seotud looduslikul uraanil töötava raskevee-tüüpi tuumareaktoriga .
(trg)="25"> Mingħajr preġudizzju għad-disposizionijiet ġenerali ta ' l-Artikolu I , il-koperazzjoni prevista f 'dan il-Ftehim għandha twassal għal programm kommuni ta ' riċerka u żvilupp fil-qasam tar-reatturi nukleari ta ' l-uranju naturali , moderati bl-ilma tqil .

(src)="26"> artikkel III
(trg)="26"> Artikolu III

(src)="27"> 1. a ) Lepinguosalised võivad teha üksteisele ja ühenduse piires asuvatele või isikutele Kanada valitsuse jurisdiktsiooni all kättesaadavaks nende käsutuses oleva teabe käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .
(trg)="27"> 1 . ( a ) Kull Parti Kontrattanti tista ' tqiegħed għad-dispożizzjoni ta ' l-oħra u għad-dispożizzjoni tal-persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Kanada jew dawk li joqogħdu fil-Komunità in-nozzjonijiet li tiddisponi minnhom fl-oqsma li jidħlu fl-ambitu ta ' l-applikazzjoni ta ' dan il-Ftehim .

(src)="28"> b ) Ükskõik milliselt kolmandalt isikult saadud teabeesitus sellist esitamist tõkestavatel tingimustel jäetakse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalast välja .
(trg)="28"> ( b ) Il-Komunikazzjoni ta ' tagħrif miksub minn imkejjen oħra bil-kondizzjoni li ma jiġux trassmessi lil oħrajn hija eskluża mill-ambitu ta ' dan il-Ftehim .

(src)="29"> c ) Teavet esitava lepinguosalise arvates kaubandusliku väärtusega teave esitatakse ainult kõnealuse lepinguosalise poolt kindlaksmääratud tingimustel .
(trg)="29"> ( ċ ) It-tagħrif kunsidrat ta ' valur kummerċjali min-naħa tal-Parti Kontrattanti li tkun qegħeda tfornihom jkunu kommunikati biss skond il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-immsemmija Parti kontrattanti .

(src)="30"> 2. a ) Lepinguosalised ergutavad ja soodustavad teabevahetust ühelt poolt Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvate isikute ja teiselt poolt ühenduse piires asuvate isikute vahel käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .
(trg)="30"> 2 . ( a ) Il-Partijiet kontrattanti għandhom jinkoraġġixxu u jaġevolaw it-tibdil ta ' tagħrif li għandu x 'jaqsam ma ' suġġetti inklużi fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , bejn persuni li joqogħdu fil-Komunità min-naħa , u persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kanada min-naħa l-oħra .

(src)="31"> b ) Nende isikute käsutuses olev teave esitatakse ainult kõnealuste isikute poolt kindlaksmääratud tingimustel .
(trg)="31"> ( b ) It-tagħrif li jappartjeni għal persuni partikolari jistgħu jiġu kommunikati biss bil-kunsens tagħhom u bil-kondizzjonijiet li jistabbilixxu huma stess .

(src)="32"> artikkel IV
(trg)="32"> Artikolu IV

(src)="33"> 1. a ) Lepinguosalised annavad või lasevad anda omavahel kokkulepitavate tingimuste kohaselt üksteisele või ühenduse piires asuvatele või Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele litsentse või all-litsentse kummagi lepinguosalise patentide alusel või vastavalt kummagi õigusele anda litsentse või all-litsentse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes .
(trg)="33"> 1 . ( a ) Kull waħda mill-Partijiet kontrattanti għandha tagħti jew tipprokura l-konċessjoni ta ' liċenzi jew sub-liċenzi fuq privattivi industrijali , li huma propjetà ta ' waħda mill-Partijiet Kontrattanti jew li fil-konfront tagħhom parti waħda jew l-oħra jkollha d-dritt li ċċedi liċenzi jew sub-liċenzi u li jirrigwardaw suġġetti li jaqgħu fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , lill-parti l-oħra jew lil persuni soġġetti għall-ġurisdizzjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità , skond kondizzjonijiet li dwarhom irid jintlaħaq ftehim .

(src)="34"> b ) Litsentside või all-litsentside andmine ükskõik millistelt kolmandatelt isikutelt saadud patentide või litsentside alusel sellist andmist tõkestavatel tingimustel jäetakse käesoleva kokkuleppe kohaldamisalast välja .
(trg)="34"> ( b ) Il-konċessjoni ta ' liċenzi jew sub-liċenzi għal patenti jew liċenzi miksuba minn terzi persuni b 'kondizzjonijiet li ma jippermettux it-tali konċessjoni hija eskluża mill-ambitu ta ' dan il-Ftehim .

(src)="35"> 2. a ) Lepinguosalised ergutavad ja soodustavad litsentside andmist ühenduse piires asuvatele või Kanada jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele käesoleva kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes patentide alusel , mille omanikud on vastavalt Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad või ühenduses asuvad isikud .
(trg)="35"> 2 . ( a ) Il-Partijiet Kontrattanti għandhom jinkoraġġixxu u jaġevolaw il-konċessjoni lil persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità ta ' liċenzi ta ' privattivi industrijali li jirrigwardaw oqsma li jaqgħu taħt l-ambitu ta ' dan il-Ftehim u li rispettivament huma proprjetà ta ' persuni stabiliti fil-Komunità jew sottoposti għall-ġurisdizzjoni tal-Kanada .

(src)="36"> b ) Litsentsid või all-litsentsid sellistele isikutele kuuluvate patentide või litsentside alusel antakse ainult kõnealuste isikute nõusolekul ja nende poolt kindlaksmääratud tingimustel .
(trg)="36"> ( b ) Il-Liċenzi jew sub-licenzi ta ' privattivi industijali jew liċenzi li jappartjenu għal dawn il-persuni għandhom jkunu konċessi biss bil-kunsens tagħhom u skond il-kondizzjonijiet li jistabbilixxu huma stess .

(src)="37"> artikkel V
(trg)="37"> Artikolu V

(src)="38.0"> 1.
(trg)="38.0"> 1 .

(src)="38.1"> Lepinguosalised annavad niivõrd , kui see on võimalik üksteisele või ühenduse piires asuvatele või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele tehnilist nõu ekspertide lähetamise teel või mõnel muul viisil , milles lepinguosalised võivad kokku leppida .
(trg)="38.1"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jipprovdu lil xulxin jew lil persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità , konsulenza teknika bil-għajnuna ta ' esperti jew fi kwalunkwe forma oħra si li tista ' tiġi mifthema .

(src)="39.0"> 2.
(trg)="39.0"> 2 .

(src)="39.1"> Lepinguosalised korraldavad võimaluse korral üksteise poolt soovitatud üliõpilastele ja koolitatavatele isikutele tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise alast väljaõpet oma koolides või rajatistes ning aitavad väljaõpet saada mujal Kanadas või ühenduse piires .
(trg)="39.1"> Fejn hu possibli , kull waħda mill-Partijiet Kontrattanti għandha tiżgura li fl-iskejjel u fl-istallazzjonijiet tagħha , l-istudenti u l-aprendisti , magħżulin mill-parti l-oħra , ikollhom formazzjoni fis-setturi li jirrigwardaw l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u għandha tagħmel sforz biex din il-formazzjoni tkun assigurata f 'partijiet oħra fl-ambitu tal-Komunità jew fil-Kanada .

(src)="40"> artikkel VI
(trg)="40"> Artikolu VI

(src)="41"> Lepinguosalised lepivad kokku , et kui see on vajalik Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepingu kohaselt , võivad Kanada valitsuse või komisjoni üld- või eriloa alusel Kanada riiklikud ettevõtted , ühenduse tarneagentuur või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad või ühenduse piires asuvad isikud käesoleva kokkuleppe kohaselt tarnida või vastu võtta lähtematerjali ja lõhustuvat erimaterjali kaubanduslikel või muudel kokkulepitud tingimustel .
(trg)="41"> Il-Partijiet Kontrattanti jaqblu li , permezz ta ' awtorizzazzjoni ġenerali jew speċifika tal-Kummissjoni , meta dan jiġi mitlub mit-Trattat li jikkosttitwixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika ( Euratom ) , jew mill-Gvern tal-Kanada , materjal li jikkostittwixxi sors u materjali nuklejari speċjali jistgħu jiġu pprovduti jew riċevuti fl-ambitu ta ' dan il-Ftehim , skond kondizzjonijiet kummerċjali jew b 'xi tip ieħor ta ' ftehim , mill-Agenzija ta ' Approvviġonament tal-Komunità , mill-azjendi tal-Gvern tal-Kanada jew minn persuni stabiliti fil-Komunità jew li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada .

(src)="42"> artikkel VII
(trg)="42"> Artikolu VII

(src)="43"> Lepinguosalised aitavad niivõrd , kui see on võimalik ühenduse piires asuvatel või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvatel isikutel omandada uurimisotstarbelisi ja energiatootmisreaktoreid ning saada abi selliste reaktorite projekteerimisel , ehitamisel ja käitamisel .
(trg)="43"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jgħinu lill-persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità biex jiksbu reatturi għar-riċerka u reatturi ta ' potenza u biex jiksbu għajnuna fil-proġettazzjoni , fil-bini , u fit-tħaddim ta ' dawn ir-reatturi .

(src)="44"> artikkel VIII
(trg)="44"> Artikolu VIII

(src)="45"> Lepinguosalised abistavad üksteist võimaluse korral seoses hangetega , mis kumbki lepinguosaline või ühenduse piires asuvad või Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad isikud teevad materjali , tuumaseadmete ja muude vahendite saamiseks , mis on vajalikud tuumaenergia-alasteks uuringuteks , arendustööks ja tootmiseks ühenduses või Kanadas .
(trg)="45"> Fejn hu possibli , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jipprovdu għajnuna reċiproka biex kull waħda minnhom jew biex persuni li jaqgħu taħt il-gurisdizzjoni tal-Kanada jew li joqogħdu fil-Komunità jiksbu materjali , attrezzaturi u kull element ieħor meħtieġ għar-ricerka , l-izvilupp u l-produzjoni fil-qasam ta ' l-enerġija atomika fil-Kanada u fl-ambitu tal-Komunità .

(src)="46"> artikkel IX
(trg)="46"> Artikolu IX

(src)="47.0"> 1.
(trg)="47.0"> 1 .

(src)="47.1"> Nii Kanada valitsus kui ühendus kohustuvad käesoleva kokkuleppe kohaselt saadud materjali või tuumaseadmeid ning ükskõik millistest kõnealusel viisil omandatud materjalidest või tuumaseadmetest tulenevat lähtematerjali või lõhustuvat erimaterjali kasutama mitte sõjalisel eesmärgil , vaid ainuüksi tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise edendamiseks ja arendamiseks ning ei anna seetõttu käesoleva kokkuleppe kohaselt omandatud materjali või tuumaseadmeid ega ükskõik millistest sel viisil omandatud materjalidest või tuumaseadmetest tulenevat lähtematerjali või lõhustuvat erimaterjali üle tegevusloata isikutele või isikutele , kes ei ole sellega seotud , kui ühendus või Kanada valitsus ei ole selleks oma kirjalikku nõusolekut andnud .
(trg)="47.1"> Il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada jimpenjaw ruħhom biex jiżguraw li l-materjali jew l-attrezzaturi miksuba skond dan il-Ftehim u l-materjali li jikkostitwixxu sors jew il-materjali nukleari speċjali miksuba mill-użu ta ' kwalunkwe material jew attrezzatura miksuba b 'dan il-mod , jiġu użati biss biex jippromwovu u jiżviluppaw l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika u mhux għal skopijiet militari u li , għal dan il-għan , l-ebda materjal jew attrezzatura miksuba skond dan il-Ftehim u l-ebda materjal li jikkostitwixxi sors jew materjal nuklejari speċjali miksub mill-użu ta ' kwalunkwe materjal jew attrezzatura miksub b 'dan il-mod ma ' jiġu trasferiti lil persuni mhux awtorizzati jew li ma jaqgħux taħt il-kontroll tiegħu , jekk mhux bl-awtorizzazzjoni miktuba tal-Gvern tal-Kanada jew tal-Kommunita ' rispettivament .

(src)="48.0"> 2.
(trg)="48.0"> 2 .

(src)="48.1"> Käesoleva kokkuleppe kohaselt kavandatud koostöö jätkumine oleneb sellest , kuivõrd vastastikku rahuldaval viisil on käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel rakendatud kaitsemeetmete ja kontrollisüsteem , mis ühendus on kehtestanud Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepinguga sätestatud korras , ning meetmete kohaselt , mis Kanada valitsus on kehtestanud arvestuse pidamiseks materjali ja tuumaseadmete kasutamise üle .
(trg)="48.1"> L-attwazzjoni ulterjuri tal-koperazzjoni maħsuba minn dan il-Ftehim sa tkun kondizzjonata għall-applikazzjoni sodifacenti għaż-żewġ naħat , skond il-paragrafu 1 ta ' dan l-artikolu , tas-sistema ta ' kontroll stabbilita mill-Kommunità b 'konformità mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika ( Euratom ) u l-provvedimenti meħuda mill-Gvern tal-Kanada bil-għan li jingħata kont ta ' l-użu tal-materjali jew attrezzaturi .

(src)="49.0"> 3.
(trg)="49.0"> 3 .

(src)="49.1"> Lepinguosaliste vahel toimuvad konsultatsioonid ja visiidid , mis kinnitavad mõlemale poolele , et ühenduse kaitsemeetmed ja kontrollisüsteem ning Kanada valitsuse kehtestatud meetmed arvepidamiseks materjali või tuumaseadmete kasutamise üle on käesoleva kokkuleppe kohaldamisel rahuldavad ja tõhusad .
(trg)="49.1"> Għandhom isiru konsultazzjonijiet u żjajjar bejn il-Partijiet Kontrattanti biex ikun żgurat miż-żewġ naħat li s-sistema ta ' kontroll tal-Komunità u l-provvedimenti meħuda mill-Gvern tal-Kanada bil-għan li jingħata kont ta ' l-użu ta ' materjali jew ta ' attrezzaturi , huma sodisfaċenti u effikaċi skond l-għanijiet ta ' dan il-Ftehim .

(src)="49.2"> Lepinguosalised on kõnealuste süsteemide rakendamisel valmis nõu pidama ning kogemusi vahetama Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuriga , et luua Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri süsteemile nõuetekohaselt vastav süsteem .
(trg)="49.2"> Għall-applikazzjoni ta ' dawn is-sistemi ta ' kontrol , il-Partijiet Kontrattanti huma disposti li jieħdu sehem f 'konsultazzjonijiet u bdil ta ' esperienzi ma ' l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika bil-għan li jistabbilixxu sistema li tkun kompatibbli kemm jista ' jkun ma ' dik ta ' l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika .

(src)="50.0"> 4.
(trg)="50.0"> 4 .

(src)="50.1"> Tunnistades Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri tähtsust , peavad Kanada valitsus ja ühendus aeg-ajalt nõu , et välja selgitada kõik kaitsemeetmete ja kontrolli vastutusalad , mille puhul võiks kõnesolevalt agentuurilt abi taotleda .
(trg)="50.1"> B 'għarfien ta ' l-importanza ta ' l-Agenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika , il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada għandhom jikkonsultaw lil xulxin minn żmien għal żmien , biex jaraw jekk hemmx xi oqsma fejn jidħlu kontrolli li fihom tista ' tintalab il-għajnuna teknika ta ' din l-Agenzija .

(src)="51"> artikkel X
(trg)="51"> Artikolu X

(src)="52.0"> 1.
(trg)="52.0"> 1 .

(src)="52.1"> Lepinguosaliste vahel käesoleva kokkuleppe kohaselt vahetatud või edasi antud igasuguse teabe ( seal hulgas projektid , joonised ja spetsifikatsioonid ) ning materjali , tuumaseadmete ja seadiste rakendamise või kasutamise eest vastutab vastuvõttev lepinguosaline , kusjuures teine lepinguosaline ei taga teabe õigsust või terviklikkust ega sellise teabe , materjali , tuumaseadmete või seadiste sobivust ükskõik millisel konkreetsel kasutamisel või rakendamisel , kui ei ole kokku lepitud teisiti .
(trg)="52.1"> Sakemm m 'hemmx dispożizzjoni kuntrarja , l-applikazzjoni jew l-użu ta ' kwalunkwe tagħrif ( inklużi wkoll il-proġetti , id-disinni u l-ispeċifikazzjonijiet ) u ta ' kwalunkwe materjal , attrezzatura jew makkinarju , mibdula jew ttrasferiti bejn il-Partijiet Kontrattanti permezz ta ' dan il-Ftehim , għandha ssir taħt ir-responsabilità tal-Parti Kontrattanti li tkun irrċievithom .
(trg)="52.2"> Il-Parti Kontrattanti l-oħra m 'għandhiex tinżamm responsabbli ta ' l-eżattezza jew kompletezza ta ' dan it-tagħrif u lanqas ta ' kemm hu xieraq dan it-tagħrif , materjali , attrezzaturi jew makkinarju għal kwalunkwe applikazzjoni jew użu partikolari .

(src)="53.0"> 2.
(trg)="53.0"> 2 .

(src)="53.1"> Lepinguosalised tunnistavad , et käesoleva kokkuleppe eesmärkide täitmiseks on vaja kolmanda isiku vastutusega seotud nõuetekohaseid meetmeid .
(trg)="53.1"> Il-Partijiet Kontrattanti jirrikonnoxxu li biex jintlaħqu l-għanijiet ta ' dan il-Ftehim hemm bżonn ta ' dispożizzjonijiet xierqa fejn tidħol ir-responsabiltà ċivili .

(src)="53.2"> Lepinguosalised teevad koostööd , et võimalikult kiiresti välja töötada kolmanda isiku vastutusega seotud vastastikku rahuldavad kokkulepped ja tagada nende vastuvõtmine .
(trg)="53.2"> Il-Partijiet Kontrattanti għandhom jgħinu lil xulxin bil-għan li jelaboraw u jaddottaw , kemm jista ' jkun malajr , dispożizzjonijiet ġenerali li jaqblu magħhom it-tnejn fejn tidħol responsabiltà civili .

(src)="53.3"> Kui üldiste kokkulepete sõlmimine viibib , peavad lepinguosalised nõu , et sõlmida vastastikku rahuldavad ajutised kokkulepped konkreetsete tehingute edendamiseks .
(trg)="53.3"> Fil-każ ta ' dewmien fl-addozzjoni ta ' dawn id-dispożizzjonijiet ġenerali , il-Partijiet Kontrattanti għandhom jikkonsultaw lil xulxin bil-għan li jaddottaw dispożizzjonijiet ad hoc li jkunu jkunu jaqblu magħhom iż-żewġ naħat u li jippermettu li jintlaħaq ftehim dwar aspetti partikolari .

(src)="54"> artikkel XI
(trg)="54"> Artikolu XI

(src)="55.0"> 1.
(trg)="55.0"> 1 .

(src)="55.1"> Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) 25. märtsil 1957. aastal Roomas alla kirjutatud asutamislepingu artikliga 106 sätestatakse , et liikmesriigid , kes on enne kõnealuse lepingu jõustumiskuupäeva sõlminud kolmandate riikidega koostöökokkuleppeid tuumaenergia valdkonnas , alustavad koos komisjoniga läbirääkimisi kõnesolevate kolmandate riikidega , et võimaldada ühendusel nii ulatuslikult kui võimalik kasutusele võtta sellistest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused .
(trg)="55.1"> L-Artikolu 106 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) , iffirmat f 'Ruma fil-25 ta ' Marzu ta ' l-1957 , jistabbilixxi li l-Istati Membri , li qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat kienu ikkonkludew ftehim ma ' Stati terzi għal koperazzjoni fil-qasam ta ' l-enerġija nuklejari , għandhom id-dover li jibdew , flimkien mal-Kumissjoni , it-trattativi meħtieġa ma ' dawn l-Istati terzi bil-għan li jiksbu , sa fejn hu possibbli , l-applikazzjoni minn naħa tal-Komunità tal-jeddijiet u tad-dmirijiet marbuta ma ' kull ftehim .

(src)="56.0"> 2.
(trg)="56.0"> 2 .

(src)="56.1"> Kanada valitsus on valmis alustama läbirääkimisi seoses iga kokkuleppega , milles ta osaleb .
(trg)="56.1"> Il-Gvern tal-Kanada huwa dispost li jibda trattattivi bħal dawn fejn jidħol kull ftehim li hu jagħmel parti minnu .

(src)="57"> artikkel XII
(trg)="57"> Artikolu XII

(src)="58"> Lepinguosalised rõhutavad veel kord ühist huvi soodustada tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri kaudu ning eeldavad , et koostöötulemused toovad kasu kõnealusele agentuurile ja selle liikmetele .
(trg)="58"> Il-Partijiet kontrattanti jerġgħu jistqarru l-interess komuni tagħhom biex jippromwovu l-użu paċifiku ta ' l-enerġija atomika fi ħdan l-Aġenzija Internazzjonali ta ' l-Enerġija Atomika u għandhom il-ħsieb li din l-Aġenzija u l-membri tagħha jibbenefikaw mir-riżultati tal-koperazzjoni ta ' bejniethom .

(src)="59"> artikkel XIII
(trg)="59"> Artikolu XIII

(src)="60.0"> 1.
(trg)="60.0"> 1 .

(src)="60.1"> Emma-kumma lepinguosalise taotluse korral kohtuvad lepinguosaliste esindajad aeg-ajalt , et pidada nõu küsimustes , mis kerkivad esile seoses käesoleva kokkuleppe kohaldamisega , et kontrollida selle toimimist ning arutada käesoleva kokkuleppega sätestatud täiendavaid koostöökokkuleppeid .
(trg)="60.1"> Fuq talba ta ' kull waħda mill-Partijiet Kontratanti , għandhom jiltaqgħu rappreżentanti tagħhom , minn żmien għal żmien , biex jikkonsultaw lil xulxin fuq problemi li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta ' dan il-Ftehim , biex jikkontrollaw it-twetttiq tiegħu u biex jeżaminaw modi oħra ta ' koperazzjoni li jistgħu jiżdiedu ma ' dawk imsemmija f 'dan il-Ftehim .

(src)="61.0"> 2.
(trg)="61.0"> 2 .

(src)="61.1"> Lepinguosalised võivad vastastikusel nõusolekul kutsuda teisi riike osalema II artiklis mainitud ühisprogrammis .
(trg)="61.1"> Il-Partijiet Kontrattanti jkunu jistgħu jistiednu , bi ftehim komuni , pajjiżi oħrajn biex jieħdu sehem fil-programm komuni imsemmi fl-Artikolu II .

(src)="62"> artikkel XIV
(trg)="62"> Artikolu XIV

(src)="63"> Käesolevas kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid , kui selles ei ole sätestatud teisiti :
(trg)="63"> Għall-għanijiet ta ' dan il-Ftehim , u sakemm ma jkunx hemm xi stqarrija differenti :

(src)="64"> a ) lepinguosalised – Kanada valitsus ja Kanada riiklikud ettevõtted , nagu on määratletud käesoleva artikli lõikes b ühelt poolt ning määratlenud Euroopa Aatomienergiaühendus ( Euratom ) teiselt poolt ;
(trg)="64"> ( a ) it-terminu " Partijiet Kontrattanti " jfisser il-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) min-naħa , u l-Gvern tal-Kanada u l-azjendi tal-gvern tal-Kanada definiti fil-paragrafu ( b ) ta ' dan l-artikolu , min-naħa l-oħra ;

(src)="65"> b ) Kanada riiklikud ettevõtted – Atomic Energy of Kanada Limited ja Eldorado Mining and Refining Limited ning teised taolised Kanada valitsuse jurisdiktsiooni alla kuuluvad ettevõtted , milles lepinguosalised võivad kokku leppida ;
(trg)="65"> ( b ) it-terminu " azjendi tal-gvern tal-Kanada " jindika l- " Atomic Energy of Kanada Limited " u l- " Eldorado Mining and Refining Limited " u kull azjenda oħra li taqa ' taħt il-ġurisdizjoni tal-Gvern tal-Kanada li l-Partijiet Kontrattanti jaqblu li jikkunsidraw bħala tali ;

(src)="66.0"> c ) isikud – üksikisikud , ettevõtted , äriühingud , täisühingud , liidud , valitsusasutused või riiklikud ettevõtted ning muud eraõiguslikud või riiklikud üksused .
(src)="66.1"> Mõiste " isikud " ei hõlma lepinguosalisi , nagu on määratletud käesoleva artikli lõikes a ;
(trg)="66"> ( ċ ) it-terminu " persuni " jinkludi kull persuna fiżika , soċjetà ( ditta , kumpanija , " partnership " ) , assoċjazzjoni , entità jew azjendi governattivi u kull persuna ġuridika pubblika jew privata oħra , imma ma jinkludix il-Partijiet kontrattanti kif definiti fil-paragrafu ( a ) ta ' dan l-artikolu ;

(src)="67"> d ) seadmestik – seadmed või tuumajaam või nende põhikomponendid , mis sobivad spetsiaalselt kasutamiseks tuumaenergiaprojektides ;
(trg)="67"> ( d ) it-terminu " attrezzatura " jfisser il-partijiet prinċipali jew l-elementi essenzali ta ' magni jew impjanti li huma partikolarment indikati biex jintużaw fi proġetti li għandhom x 'jaqsmu ma ' l-enerġija atomika ;

(src)="68"> e ) materjal – lähtematerjal , lõhustuv erimaterjal , raske vesi , tuumatehnoloogilise puhtuseastmega grafiit ja ükskõik millised muud ained , mis oma laadi või puhtuseastme tõttu on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks tuumareaktorites ;
(trg)="68"> ( e ) it-terminu " materjal " ifisser : materjal li jikkostitwixxi sors , materjal nuklejari specjali , ilma tqil , graffit ta ' kwalità nukleari u kull sustanza oħra li , min-natura jew is-safa tagħha , hija partikolarment adatta biex tintuża fir-reatturi nukleari .

(src)="69"> f ) lähtematerjal – looduses esinev isotoopide segu sisaldav uraan , kahandatud isotoobi 235 sisaldusega uraan , toorium , ükskõik milline eespool nimetatud aine metalli , sulami , keemilise ühendi või kontsentraadi mis tahes kujul , ükskõik milline muu materjal , mis sisaldab üht või mitut eespool nimetatud ainet kontsentratsioonis , nagu lepinguosalised võivad olla kokku leppinud ning muu selline materjal , milles lepinguosalised võivad kokku leppida ;
(trg)="69"> ( f ) it-terminu " materjal li jikkosstitwixxi sors " ifisser : uranju li fih taħlita ta ' isotopi li jinsab fin-natura ; uranju nieqes mill-isotopu 235 ; thorium ; kull wiehed mill-imsemmija materjali f 'forma ta ' metall , lega , kompost kimiku u konċentrat ; kull materjal ieħor li fih wieħed jew aktar mill-materjali msemmija fi grad ta ' konċentrazzjoni li jrid jintlaħaq ftehim dwarha bejn il-Partijiet Kontrattanti ; kull materjal ieħor imfisser bħala tali mill-Partijiet Kontrattanti ;

(src)="70"> g ) lõhustuv erimaterjal – plutoonium , uraan-233 , uraan-235 , uraaniisotoobiga U233 või U235 rikastatud uraan , mis tahes muu aine , mis sisaldab üht või mitut eespool nimetatud ainet ning muu selline materjal , milles lepinguosalised võivad kokku leppida , kuid mõiste " lõhustuv erimaterjal " ei sisalda mõistet " lähtematerjal " ;
(trg)="70"> ( g ) it-terminu " materjal nuklejari speċjali " jfisser : plutonju ; uranju 233 ; uranju 235 ; uranju b 'konċentrazzjoni għolja ta ' l-isotopi 233 e 235 ; kull sustanza li fiha wieħed jew aktar minn dawn is-sustanzi u kull sustanza oħra imfissra bħala tali mill-Partijiet kontrattanti ; madanakollu it-terminu " materjal nuklejari speċjali " ma jinkludix " materjal li jikkostittwixxi sors " ;

(src)="71"> h ) saadud – ühe või mitme katkematu või katkestustega protsessi tulemusena saadud ;
(trg)="71"> ( h ) it-terminu " miksub " ifisser miksub minn proċediment wieħed jew aktar , wara xulxin jew le ;

(src)="72"> i ) ühenduse piires – territooriumil , mille suhtes kohaldatakse või hakatakse kohaldama Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) asutamislepingut .
(trg)="72"> ( i ) it-terminu " fil-Komunità " jfisser : fl-ambitu tat-territorji li fihom japplika jew sa japplika it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta ' l-Enerġija Atomika ( Euratom ) .

(src)="73"> artikkel XV
(trg)="73"> Artikolu XV

(src)="74.0"> 1.
(trg)="74.0"> 1 .

(src)="74.1"> Käesolev kokkulepe jõustatakse sellega seotud teadetevahetuse teel Kanada valitsuse ja ühenduse vahel .
(src)="74.2"> [ 1 ]
(trg)="74.1"> Dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ permezz ta ' bdil ta ' noti maħsuba għal dan il-għan bejn il-Komunità u l-Gvern tal-Kanada [ 1 ] .

(src)="75.0"> 2.
(trg)="75.0"> 2 .

(src)="75.1"> Kokkulepe kehtib kümme aastat ning seejärel kuus kuud pärast Kanada valitsuse või ühenduse esitatud lõpetamisteadet , kui sellist teadet ei ole esitatud kuus kuud enne kõnealuse kümneaastase tähtaja möödumist .
(trg)="75.1"> Il-Ftehim jibqa ' fis-seħħ għal perjodu ta ' għaxar snin u aktar sa l-iskadenza ta ' perjodu notifikat minn qabel ta ' sitt xhur , mogħti għal dan il-għan mill-Komunità jew mill-Gvern tal-Kanada , sakemm in-notifika msemmija ma tkunx diġà ntbagħtet sitt xhur qabel it-tmiem ta ' l-imsemmi perjodu ta ' għaxar snin .

(src)="76"> SELLE KINNITUSEKS on Kanada valitsuse ja komisjoni poolt selleks nõuetekohaselt volitatud esindajad käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud ja oma pitseriga kinnitanud .
(trg)="76"> B 'RISPETT LEJN DAN , dawk hawn taħt iffirmati , awtorizzati kif suppost għal dan il-għan mill-Kummissjoni u mill-Gvern tal-Kanada rispettivament , iffirmaw dan il-Ftehim u qegħdu s-siġilli tagħhom .

# et/1959/jrc21959A1006_02-et.xml.gz
# mt/1959/jrc21959A1006_02-mt.xml.gz


(src)="2"> Kanada valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ( Euratom ) kirjavahetus
(trg)="2"> Skambju ta ' ittri bejn il-gvern tal-Kanada u l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika ( Euratom )

(src)="3"> Nr 1
(trg)="3.0"> Nru .
(trg)="3.1"> 1

(src)="4"> Hr S. D. Pierce hr E. Hirsch'ile
(trg)="4"> Ittra tas-Sur S. D. Pierce lis-Sur E. Hirsch ( Traduzzjoni )

(src)="5"> Brüssel , 6. oktoober 1959
(trg)="5"> Brussel , 6 ta ' Ottubru 1959