# de/1959/jrc21959A1006_01-de.xml.gz
# hu/1959/jrc21959A1006_01-hu.xml.gz


(src)="3"> ABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT ( EURATOM ) UND DER REGIERUNG VON KANADA ÜBER ZUSAMMENARBEIT BEI DER FRIEDLICHEN NUTZUNG DER ATOMENERGIE
(trg)="2"> Megállapodás Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén való együttműködésről

(src)="4"> PRÄAMBEL
(trg)="3"> PREAMBULUM

(src)="5"> Die Europäische Atomgemeinschaft ( Euratom ) , vertreten durch ihre Kommission ( im folgenden als " die Kommission " bezeichnet ) , und die Regierung von Kanada -
(trg)="4"> Az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) saját Bizottságán ( a továbbiakban : a Bizottság ) keresztül eljárva , valamint Kanada kormánya ;

(src)="6.0"> IN DER ERWAEGUNG , daß das Königreich Belgien , die Bundesrepublik Deutschland , die Französische Republik , die Italienische Republik , das Großherzogtum Luxemburg und das Königreich der Niederlande durch den am 25 .
(src)="6.1"> März 1957 in Rom unterzeichneten Vertrag die Gemeinschaft mit dem Ziele gegründet haben , durch die Schaffung der für die schnelle Bildung und Entwicklung von Kernindustrien erforderlichen Voraussetzungen zur Hebung der Lebenshaltung in den Mitgliedstaaten und zur Entwicklung der Beziehungen mit anderen Ländern beizutragen ;
(trg)="5"> Figyelembe véve , hogy a Belga Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Francia Köztársaság , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság az 1957. március 25-én Rómában aláírt szerződéssel létrehozta a Közösséget azzal a céllal , hogy hozzájáruljon a tagállamokban az életszínvonal növeléséhez , valamint a más országokkal folytatott cserekapcsolatok fejlődéséhez , a nukleáris iparágak gyors létrehozásához és növekedéséhez szükséges feltételek megteremtésével ;

(src)="7"> IN DER ERWAEGUNG , daß die Gemeinschaft und die Regierung von Kanada ihren beiderseitigen Wunsch nach enger Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie zum Ausdruck gebracht haben ;
(trg)="6"> Figyelembe véve , hogy Kanada kormánya és a Közösség kölcsönösen kifejezték óhajukat , hogy szoros együttműködést alakítsanak ki az atomenergia békés felhasználása terén ;

(src)="8"> IN DEM WUNSCH , in gegenseitiger Zusammenarbeit den Beitrag , den die Entwicklung der friedlichen Nutzung der Atomenergie zum Wohlstand und zum Gedeihen innerhalb der Gemeinschaft und in Kanada liefern kann , zu fördern und zu steigern ;
(trg)="7"> Azzal az óhajjal , hogy együttműködjenek egymással annak érdekében , hogy az atomenergia békés felhasználásának fejlesztése révén elősegítsék és növeljék a jólét és a konjunktúra terén elérhető eredményeket Kanadában és a Közösségben ;

(src)="9"> IN DER ERKENNTNIS insbesondere , daß es zu ihrem beiderseitigen Vorteil wäre , durch Aufstellung eines gemeinsamen Forschungs - und Entwicklungsprogramms zusammenzuarbeiten ;
(trg)="8"> Felismerve különösen , hogy kölcsönös előnyük származna az együttes kutatási és fejlesztési program megvalósításán keresztül folytatott együttműködésből ;

(src)="10"> IN DER ERWAEGUNG , daß eine Vereinbarung über Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch einleiten , Möglichkeiten für gegenseitig nutzbringendes Handeln eröffnen und die innerhalb Europas bestehende und über den Atlantik reichende Solidarität stärken würde -
(trg)="9"> Figyelembe véve , hogy az atomenergia békés felhasználása terén folytatott együttműködést előíró egyezség gyümölcsöző tapasztalatcserét indítana meg , lehetőségeket teremtene kölcsönösen előnyös cselekvésekre , és erősítené a szolidaritást Európában és a tengerentúlon ,

(src)="11"> SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN :
(trg)="10"> A KÖVETKEZŐKBEN állapodtak meg :

(src)="12"> Artikel I
(trg)="11"> I. cikk

(src)="13.0"> 1 .
(src)="13.1"> Die mit diesem Abkommen angestrebte Zusammenarbeit erstreckt sich auf die friedliche Nutzung der Atomenergie und umfasst
(trg)="12"> ( 1 ) Az e megállapodásban megcélzott együttműködés az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos , és abba beletartozik

(src)="14"> ( a ) die Lieferung von Informationen , unter anderem über
(trg)="13"> a ) az információk átadása , beleértve az alábbiakra vonatkozó információkat :

(src)="15"> ( i ) Forschung und Entwicklung ,
(trg)="14"> i. kutatás és fejlesztés ;

(src)="16"> ( ii ) Gesundheits - und Sicherheitsprobleme ,
(trg)="15"> ii. egészségügyi és biztonsági kérdések ;

(src)="17"> ( iii ) Ausrüstungen , Anlagen und Vorrichtungen ( einschließlich der Lieferung von Plänen , Zeichnungen und Spezifikationen ) und
(trg)="16"> iii. berendezések , létesítmények és eszközök ( beleértve a tervek , rajzok és műszaki leírások átadását ) ; valamint

(src)="18"> ( iv ) die Verwendung von Ausrüstungen , Anlagen , Vorrichtungen und Material ;
(trg)="17"> iv. a berendezések , létesítmények , eszközök és anyagok felhasználása ;

(src)="19"> ( b ) die Lieferung von Material ;
(trg)="18"> b ) anyagok szállítása ;

(src)="20"> ( c ) die Beschaffung von Ausrüstungen und Vorrichtungen ;
(trg)="19"> c ) berendezések és eszközök beszerzése ;

(src)="21"> ( d ) die Nutzung von Patentrechten ;
(trg)="20"> d ) szabadalmi jogok felhasználása ;

(src)="22"> ( e ) den Zugang zu und die Nutzung von Ausrüstungen und Anlagen .
(trg)="21"> e ) a berendezésekhez és létesítményekhez való hozzáférés és azok használata .

(src)="23.0"> 2 .
(src)="23.1"> Die in diesem Abkommen vorgesehene Zusammenarbeit erfolgt zu noch zu vereinbarenden Bedingungen gemäß den innerhalb der Gemeinschaft und in Kanada geltenden einschlägigen Rechts - , Verwaltungs - und Genehmigungsvorschriften .
(trg)="22"> ( 2 ) Az e megállapodásban meghatározott együttműködésre a megállapítandó feltételek mellett , valamint a Kanadában és a Közösségben hatályos és alkalmazandó törvényekkel , rendeletekkel és egyéb engedélyezési követelményekkel összhangban kerül sor .

(src)="24.0"> 3 .
(src)="24.1"> Jede Vertragspartei ist der anderen gegenüber dafür verantwortlich , daß dieses Abkommen , soweit es die Gemeinschaft betrifft , gemäß dem obengenannten Vertrag von allen Personen innerhalb der Gemeinschaft , denen gemäß diesem Abkommen eine Genehmigung erteilt worden ist , und soweit es Kanada betrifft , von allen staatlichen Unternehmen und allen Personen , die seiner Hoheitsgewalt unterstehen , anerkannt und eingehalten wird .
(trg)="23"> ( 3 ) A Szerződő Felek felelősek egymás felé annak biztosításáért , hogy e megállapodás rendelkezéseit elfogadja és betartsa Kanada tekintetében valamennyi kanadai állami vállalat és Kanada joghatósága alá tartozó személy , a Közösség tekintetében pedig az említett Szerződés rendelkezéseivel összhangban a Közösségben élő valamennyi olyan személy , akik számára ennek a megállapodásnak megfelelően engedélyt biztosítanak .

(src)="25"> Artikel II
(trg)="24"> II. cikk

(src)="26"> Unbeschadet der allgemeinen Geltung des Artikels I soll die in diesem Abkommen vorgesehene Zusammenarbeit ein gemeinsames Forschungs - und Entwicklungsprogramm für den mit natürlichem Uran betriebenen und mit schwerem Wasser moderierten Kernreaktortyp umfassen .
(trg)="25"> Az I. cikk általános érvényének korlátozása nélkül az e megállapodásban előirányzott együttműködés kiterjed a természetes uránnal fűtött , nehézvízzel moderált nukleáris reaktorokkal kapcsolatos együttes kutatási és fejlesztési programra is .

(src)="27"> Artikel III
(trg)="26"> III. cikk

(src)="28"> 1 . ( a ) Die Vertragsparteien können ihnen zur Verfügung stehende Informationen , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört , einander sowie Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada bzw . innerhalb der Gemeinschaft überlassen .
(trg)="27"> ( 1 ) a ) A Szerződő Felek egymás , illetve a Közösségben élő vagy a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek számára rendelkezésre bocsáthatják az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatosan rendelkezésükre álló információkat .

(src)="29"> ( b ) Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieses Abkommens ist die Lieferung von Informationen , die Dritte zu Bedingungen zur Verfügung gestellt haben , die eine derartige Lieferung ausschließen .
(trg)="28"> b ) A bármely harmadik féltől a továbbadást tiltó feltételek mellett kapott információk továbbadása nem tartozik e megállapodás hatálya alá .

(src)="30"> ( c ) Informationen , die nach Auffassung der liefernden Vertragspartei Handelswert besitzen , werden nur zu den von dieser Partei festgelegten Bedingungen gelief * t .
(trg)="29"> c ) Az információt átadó Szerződő Fél megítélése szerint kereskedelmi értékkel bíró információkat a szóban forgó Szerződő Fél kizárólag az általa meghatározott feltételek mellett adja át .

(src)="31"> 2 . ( a ) Die Vertragsparteien fördern und erleichtern den Austausch von Informationen , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört , zwischen Personen innerhalb der Gemeinschaft einerseits und Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada andererseits .
(trg)="30"> ( 2 ) a ) A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a kanadai kormány joghatósága alá tartozó , illetve a Közösségben élő személyek közti információcserét az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben .

(src)="32"> ( b ) Informationen , die Eigentum solcher Personen sind , werden nur mit Zustimmung dieser Personen und zu den von ihnen festgelegten Bedingungen geliefert .
(trg)="31"> b ) Az ilyen személyek birtokában lévő információkat kizárólag a szóban forgó személyek hozzájárulásával és az általuk meghatározott feltételek mellett lehet átadni .

(src)="33"> Artikel IV
(trg)="32"> IV. cikk

(src)="34"> 1 . ( a ) Die Vertragsparteien werden einander oder Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft auf Patente , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört und deren Inhaber eine der Vertragsparteien ist oder für die eine der Vertragsparteien das Recht zur Gewährung von Lizenzen oder Unterlizenzen besitzt , Lizenzen oder Unterlizenzen zu noch zu vereinbarenden Bedingungen erteilen oder erteilen lassen .
(trg)="33"> ( 1 ) a ) A Szerződő Felek az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben egymásnak vagy a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeknek egymással kölcsönösen megállapított feltételek mellett használati engedélyeket vagy alhasználati engedélyeket adhatnak ki , vagy ezek kiadását rendelhetik el a Szerződő Felek valamelyikének tulajdonában lévő szabadalmakra , illetve az olyanokra , amelyekre a Szerződő Felek valamelyikének jogában áll használati engedélyt vagy alhasználati engedélyt kiadni .

(src)="35"> ( b ) Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieses Abkommens ist die Gewährung von Lizenzen oder Unterlizenzen auf Patente oder Lizenzen , die Dritte zu Bedingungen erteilt haben , die eine solche Gewährung von Lizenzen oder Unterlizenzen ausschließen .
(trg)="34"> b ) A bármely harmadik féltől az engedélyezést tiltó feltételek mellett kapott szabadalmakra vagy használati engedélyekre vonatkozó használati engedélyek vagy alhasználati engedélyek kiadását ki kell zárni e megállapodás hatálya alól .

(src)="36"> 2 . ( a ) Die Vertragsparteien werden sich dafür einsetzen und dabei behilflich sein , daß Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft Lizenzen auf Patente erteilt werden , deren Gegenstand zu dem Anwendungsbereich dieses Abkommens gehört und deren Inhaber Personen innerhalb der Gemeinschaft bzw . unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada sind .
(trg)="35"> ( 2 ) a ) A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek számára az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben a kanadai kormány joghatósága alatt , illetve a Közösségben élő személyek tulajdonában lévő szabadalmakra vonatkozó használati engedélyek kiadását .

(src)="37"> ( b ) Lizenzen oder Unterlizenzen auf Patente oder Lizenzen , deren Inhaber solche Personen sind , werden nur mit Zustimmung dieser Personen und zu den von ihnen festgelegten Bedingungen gewährt .
(trg)="36"> b ) Az ilyen személyek tulajdonában lévő szabadalmakra vagy használati engedélyekre vonatkozó használati engedélyeket , illetve alhasználati engedélyeket kizárólag a szóban forgó személyek hozzájárulásával és az általuk meghatározott feltételek mellett adják ki .

(src)="38"> Artikel V
(trg)="37"> V. cikk

(src)="39.0"> 1 .
(src)="39.1"> Die Vertragsparteien werden einander oder Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada bzw . innerhalb der Gemeinschaft in dem ihnen möglichen Ausmaß durch Abstellung von Sachverständigen oder in anderer noch zu vereinbarender Weise technische Beratung zugänglich machen .
(trg)="38"> ( 1 ) A Szerződő Felek a célszerűség határáig szakértők kiküldésével vagy egyéb , kölcsönösen megállapított módon szaktanácsadást nyújtanak egymásnak vagy a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeknek .

(src)="40.0"> 2 .
(src)="40.1"> Jede Vertragspartei stellt , soweit möglich , in ihren eigenen Lehranstalten oder sonstigen Einrichtungen den von der anderen Vertragspartei empfohlenen Studierenden und Praktikanten Ausbildungsmöglichkeiten in den mit der friedlichen Nutzung der Atomenergie zusammenhängenden Fächern zur Verfügung , oder sie hilft , solche Möglichkeiten anderweitig innerhalb der Gemeinschaft oder in Kanada zu eröffnen .
(trg)="39"> ( 2 ) A Szerződő Felek lehetőség szerint saját iskoláikban vagy létesítményeikben biztosítják , illetve Kanadában vagy a Közösségen belül másutt elősegítik a szakképzést az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos tárgyakban a másik Fél által ajánlott diákok és szakképzésben részt vevő személyek számára .

(src)="41"> Artikel VI
(trg)="40"> VI. cikk

(src)="42"> Die Vertragsparteien vereinbaren , daß die Versorgungsagentur der Gemeinschaft , die staatlichen Unternehmen Kanadas oder Personen innerhalb der Gemeinschaft oder unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada mit allgemeiner oder besonderer Genehmigung der Kommission - sofern es der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) vorschreibt - oder der Regierung von Kanada im Rahmen dieses Abkommens Ausgangsmaterial und besonderes Kernmaterial zu geschäftlichen Bedingungen oder nach sonstiger Vereinbarung liefern oder in Empfang nehmen können .
(trg)="41"> A Szerződő Felek megállapodnak abban , hogy a kanadai kormány , illetve – abban az esetben , ha azt az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződés előírja , a Bizottság általános és egyedi esetre vonatkozó engedélyével – a kanadai állami vállalatok , a Közösség Ellátási Ügynöksége , illetve a kanadai kormány joghatósága alatt vagy a Közösségben élő személyek e megállapodás alapján kereskedelmi vagy kölcsönösen megállapított egyéb feltételek mellett alapanyagot és különleges nukleáris anyagot szállíthatnak vagy vehetnek át .

(src)="43"> Artikel VII
(trg)="42"> VII. cikk

(src)="44"> Die Vertragsparteien helfen in dem ihnen möglichen Ausmaß Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft , Forschungs - und Leistungsreaktoren zu beziehen sowie bei der Planung , dem Bau und dem Betrieb solcher Reaktoren Unterstützung zu erhalten .
(trg)="43"> A Szerződő Felek a célszerűség határán belül segítik a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeket kutatási és energiatermelő reaktorok beszerzésében , valamint abban , hogy az ilyen típusú reaktorok tervezésében , építésében és üzemeltetésében segítséghez jussanak .

(src)="45"> Artikel VIII
(trg)="44"> VIII. cikk

(src)="46"> Die Vertragsparteien helfen einander in dem ihnen möglichen Ausmaß bei der Beschaffung von Material , Ausrüstungen und sonstigem Bedarf für die Forschung , Entwicklung und Erzeugung auf dem Gebiet der Atomenergie in Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft , gleichviel ob die Beschaffung von einer Vertragspartei oder von Personen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada oder innerhalb der Gemeinschaft vorgenommen wird .
(trg)="45"> A Szerződő Felek a célszerűség határán belül segítik egymást abban , hogy a Szerződő Felek , illetve a Közösségben élő vagy a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek a Közösségben , illetve Kanadában folytatott atomenergetikai kutatásra , fejlesztésre és termelésre szolgáló anyagokat , berendezéseket és egyéb szükséges kellékeket szerezzenek be .

(src)="47"> Artikel IX
(trg)="46"> IX. cikk

(src)="48.0"> 1 .
(src)="48.1"> Die Gemeinschaft und die Regierung von Kanada verpflichten sich sicherzustellen , daß die auf Grund dieses Abkommens erworbenen Materialien oder Ausrüstungen sowie die bei ihrer Verwendung gewonnenen Ausgangs - oder besonderen Kernmaterialien nicht für militärische Zwecke , sondern ausschließlich dazu benutzt werden , die friedliche Nutzung der Atomenergie zu fördern und zu entwickeln , und daß im Hinblick hierauf die auf Grund dieses Abkommens erworbenen Materialien oder Ausrüstungen sowie die bei ihrer Verwendung gewonnenen Ausgangs - oder besonderen Kernmaterialien weder an nicht bevollmächtigte Personen noch in Orte ausserhalb ihres Überwachungsbereichs übertragen werden , es sei denn , daß die Regierung von Kanada oder die Gemeinschaft vorher ihre schriftliche Zustimmung gegeben hat .
(trg)="47"> ( 1 ) Kanada kormánya és a Közösség vállalják , hogy az e megállapodás alapján beszerzett anyagokat vagy berendezéseket , valamint az ilyen módon beszerzett anyagok vagy berendezések használatából származó alapanyagokat vagy különleges nukleáris anyagokat kizárólag az atomenergia békés felhasználásának elősegítésére és fejlesztésére , és nem katonai célokra fogják alkalmazni ; valamint , hogy ennek érdekében e megállapodás alapján beszerzett semmiféle anyagot vagy berendezést , illetve az ilyen módon beszerzett anyagok vagy berendezések használatából származó alapanyagot vagy különleges nukleáris anyagot nem adnak át illetéktelen , illetve saját ellenőrzésükön kívül eső személyeknek , kivéve ha erre a Közösség , illetve Kanada kormánya írásban előzetesen hozzájárult .

(src)="49.0"> 2 .
(src)="49.1"> Die Fortsetzung der in diesem Abkommen in Aussicht genommenen Zusammenarbeit hängt davon ab , daß das von der Gemeinschaft auf Grund des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) geschaffene Überwachungssystem und die von der Regierung von Kanada getroffenen Maßnahmen betreffend den Nachweis der Verwendung von Material oder Ausrüstung in beiderseits befriedigender Weise im Sinne des Absatzes 1 angewandt werden .
(trg)="48"> ( 2 ) Az e megállapodásban előirányzott együttműködés folytatása e cikk ( 1 ) bekezdésének alkalmazásában a Közösség által az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződésnek megfelelően kialakított biztonsági és ellenőrző rendszer , valamint a kanadai kormány által az anyagok és berendezések felhasználásának nyilvántartására kialakított intézkedések kölcsönösen megfelelő alkalmazásától függ .

(src)="50.0"> 3 .
(src)="50.1"> Zwischen den Vertragsparteien finden Konsultationen und gegenseitige Besuche statt , um beiden zu gewährleisten , daß das Überwachungssystem der Gemeinschaft und die von der Regierung von Kanada getroffenen Maßnahmen betreffend den Nachweis der Verwendung von Material oder Ausrüstungen im Sinne dieses Abkommens befriedigend und wirksam sind .
(trg)="49.0"> ( 3 ) A Szerződő Felek között konzultációkra és látogatásokra kerül sor annak érdekében , hogy mindkét Fél meggyőződhessen arról , hogy a közösségi biztonsági és ellenőrző rendszer , valamint a kanadai kormány által az anyagok és berendezések felhasználásának nyilvántartására kialakított intézkedések e megállapodás céljaira megfelelőek és hatékonyak .

(src)="50.2"> Die Vertragsparteien sind bereit , bei der Anwendung dieser Systeme zwecks Errichtung eines Systems , das in angemessener Weise mit dem der Internationalen Atomenergie-Organisation vereinbar ist , mit dieser in Konsultationen und einen Erfahrungsaustausch einzutreten .
(trg)="49.1"> A Szerződő Felek a szóban forgó rendszerek megvalósítása során készek konzultációkat és tapasztalatcserét folytatni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendszerével megfelelően összeegyeztethető rendszer kialakítása céljából .

(src)="51.0"> 4 .
(src)="51.1"> In Erkenntnis der Bedeutung der Internationalen Atomenergie-Organisation konsultieren die Gemeinschaft und die Regierung von Kanada einander von Zeit zu Zeit darüber , ob es im Hinblick auf die Überwachung Verantwortungsbereiche gibt , in denen diese Organisation um Unterstützung gebeten werden könnte .
(trg)="50"> ( 4 ) A kanadai kormány és a Közösség a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentőségének elismeréseképpen időről időre konzultációkat folytat annak meghatározása érdekében , hogy vannak-e olyan , a biztonsággal és az ellenőrzéssel kapcsolatos felelősségi területek , ahol segítséget kérhetnének az ügynökségtől .

(src)="52"> Artikel X
(trg)="51"> X. cikk

(src)="53.0"> 1 .
(src)="53.1"> Soweit nichts anderes vereinbart wird , erfolgt die Verwendung oder Verwertung aller Informationen ( einschließlich der Pläne , Zeichnungen und Spezifikationen ) und aller Materialien , Ausrüstungen und Vorrichtungen , die auf Grund dieses Abkommens zwischen den Vertragsparteien ausgetauscht oder übertragen werden , auf Verantwortung der sie empfangenden Vertragspartei , und die andere Vertragspartei übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen oder die Eignung dieser Informationen , Materialien , Ausrüstungen und Vorrichtungen für eine bestimmte Verwendung oder Anwendung .
(trg)="52"> ( 1 ) Ha a Szerződő Felek másképp nem állapodnak meg , a Szerződő Felek között e megállapodás alapján kicserélt vagy átadott mindenfajta információ ( beleértve a terveket , rajzokat és műszaki leírásokat ) és mindenfajta anyag , berendezés és eszköz alkalmazása vagy felhasználása az azt megkapó Szerződő Fél felelőssége , és a másik Szerződő Fél nem szavatolja a szóban forgó információk pontosságát vagy teljességét , illetve a szóban forgó információk , anyagok , berendezések és eszközök bármely célra vagy alkalmazásra való megfelelőségét .

(src)="54.0"> 2 .
(src)="54.1"> Die Vertragsparteien erkennen an , daß die Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens angemessene Maßnahmen bezueglich der Haftung gegenüber Dritten erfordert .
(trg)="53.0"> ( 2 ) A Szerződő Felek elismerik , hogy az e megállapodásban meghatározott célok megvalósításához megfelelő intézkedésekre van szükség a felelősségbiztosítással kapcsolatban .

(src)="54.2"> Die Vertragsparteien werden zusammenarbeiten , um hinsichtlich der Haftung gegenüber Dritten beiderseits befriedigende allgemeine Abmachungen vorzubereiten und deren Annahme zum frühestmöglichen Zeitpunkt sicherzustellen .
(trg)="53.1"> A Szerződő Felek együttműködnek abban , hogy a lehető legrövidebb időn belül kidolgozzák és biztosítsák a felelősségbiztosítással kapcsolatos kölcsönösen kielégítő általános egyezség elfogadását .

(src)="54.3"> Ergeben sich bei dem Abschluß solcher Vereinbarungen irgendwelche Verzögerungen , so konsultieren die Vertragsparteien einander , um zur Ermöglichung einzelner Transaktionen beiderseitig befriedigende Ad-hoc-Abmachungen zu treffen .
(trg)="53.2"> Abban az esetben , ha a szóban forgó általános egyezség megkötése késik , a Szerződő Felek konzultációt folytatnak annak érdekében , hogy kölcsönösen kielégítő eseti egyezségeket kössenek egyes konkrét ügyletek elősegítésére .

(src)="55"> Artikel XI
(trg)="54"> XI. cikk

(src)="56.0"> 1 .
(src)="56.1"> Nach Artikel 106 des am 25 .
(src)="56.2"> März 1957 in Rom unterzeichneten Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) sind Mitgliedstaaten , die vor Inkrafttreten des Vertrages Abkommen mit dritten Staaten über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernenergie geschlossen haben , verpflichtet , gemeinsam mit der Kommission Verhandlungen mit diesen dritten Staaten zu führen , damit die Gemeinschaft soweit wie möglich die Rechte und Pflichten aus den Abkommen übernimmt .
(trg)="55"> ( 1 ) Az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó , Rómában 1957. március 25-én aláírt szerződés 106. cikke arról rendelkezik , hogy azok a tagállamok , amelyek az említett szerződés hatálybalépését megelőzően harmadik országokkal megállapodásokat kötöttek a nukleáris energia területén folytatandó együttműködésről , a Bizottsággal együtt megkezdik a szóban forgó harmadik országokkal az ahhoz szükséges tárgyalásokat , hogy az említett megállapodásokból származó jogok és kötelességek lehetőség szerint a Közösségre szálljanak át .

(src)="57.0"> 2 .
(src)="57.1"> Die Regierung von Kanada ist bereit , in bezug auf jedes derartige Abkommen , dessen Vertragspartei sie ist , in entsprechende Verhandlungen einzutreten .
(trg)="56"> ( 2 ) Kanada kormánya kész ilyen tárgyalásokat kezdeni minden olyan megállapodással kapcsolatban , amelynek részes fele .

(src)="58"> Artikel XII
(trg)="57"> XII. cikk

(src)="59"> Die Vertragsparteien bekräftigen erneut ihr gemeinsames Interesse an der Förderung der friedlichen Nutzung der Atomenergie durch die Internationale Atomenergie-Organisation und sind der Auffassung , daß die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit dieser Organisation und ihren Mitgliedern zugute kommen sollen .
(trg)="58"> A Szerződő Felek újólag megerősítik , hogy közös érdekük fűződik az atomenergia békés felhasználásának a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen keresztül történő elősegítéséhez , és arra törekszenek , hogy az együttműködésükből származó eredmények az említett ügynökség és tagállamai hasznára váljanak .

(src)="60"> Artikel XIII
(trg)="59"> XIII. cikk

(src)="61.0"> 1 .
(src)="61.1"> Auf Ersuchen einer der beiden Vertragsparteien werden Vertreter der Vertragsparteien von Zeit zu Zeit zusammentreten , um in Fragen , die sich aus der Anwendung dieses Abkommens ergeben , miteinander Konsultationen zu führen , die Durchführung des Abkommens zu überwachen und weitere Abmachungen über Zusammenarbeit zusätzlich zu den in diesem Abkommen enthaltenen zu erörtern .
(trg)="60"> ( 1 ) Bármelyik Szerződő Fél kérésére a Szerződő Felek képviselői időről időre összeülnek , hogy konzultáljanak egymással az e megállapodás alkalmazásából eredő kérdésekről , felügyeljék annak működését és megvitassák az e megállapodásban előírt együttműködési intézkedéseket kiegészítő esetleges további intézkedéseket .

(src)="62.0"> 2 .
(src)="62.1"> Die Vertragsparteien können mit beiderseitigem Einverständnis andere Länder zur Mitarbeit an dem in Artikel II genannten gemeinsamen Programm auffordern .
(trg)="61"> ( 2 ) A Szerződő Felek a II. cikkben említett együttes programban való részvételre kölcsönös megegyezéssel más országokat is meghívhatnak .

(src)="63"> Artikel XIV
(trg)="62"> XIV. cikk

(src)="64"> Für dieses Abkommen gelten , soweit darin nichts anderes bestimmt ist , folgende Begriffsbestimmungen :
(trg)="63"> Ennek a megállapodásnak az alkalmazásában , az abban szereplő ettől eltérő meghatározásokat kivéve

(src)="65"> ( a ) " Vertragsparteien " bedeutet die Europäische Atomgemeinschaft ( Euratom ) einerseits und die Regierung von Kanada sowie die staatlichen Unternehmen Kanadas im Sinne des Buchstaben ( b ) dieses Artikels andererseits ;
(trg)="64"> a ) " Szerződő Felek " : egyfelől Kanada kormánya és az e cikk b ) bekezdésében meghatározott kanadai állami vállalatok , másfelől az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) ;

(src)="66"> ( b ) " staatliche Unternehmen Kanadas " bedeutet " Atomic Energy of Canada Limited " und " Eldorado Mining and Refining Limited " sowie diejenigen sonstigen Unternehmen unter der Hoheitsgewalt der Regierung von Kanada , die gegebenenfalls von den Vertragsparteien einvernehmlich bestimmt werden ;
(trg)="65"> b ) " kanadai állami vállalatok " : az Atomic Energy of Canada Limited és az Eldorado Mining and Refining Limited vállalatok , valamint a Szerződő Felek által megállapodott , a kanadai kormány joghatósága alá tartozó más vállalatok ;

(src)="67"> ( c ) " Personen " bedeutet natürliche Personen , Gesellschaften ( Kapitalgesellschaften , Personengesellschaften ) , Vereinigungen , staatliche Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie andere öffentliche oder private Einrichtungen , jedoch nicht die Vertragsparteien im Sinne des Buchstaben ( a ) dieses Artikels ;
(trg)="66"> c ) " személy " : természetes személy , cég , vállalat , társaság , személyegyesítő társaságok , társulások , kormányzati ügynökségek vagy állami vállalatok és más , magán- vagy állami tulajdonban lévő jogi személyek ; a " személy " kifejezésbe mindazonáltal az e cikk a ) bekezdésében meghatározott Szerződő Felek nem tartoznak bele ;

(src)="68"> ( d ) " Ausrüstungen " bedeutet wichtigere Maschinen oder Werksteile oder wichtigere Bestandteile derselben , soweit sie zur Verwendung bei Atomenergievorhaben besonders geeignet sind ;
(trg)="67"> d ) " berendezések " : az atomenergetikai beruházásokban történő felhasználásra különösen alkalmas gépek vagy berendezések , illetve azok jelentősebb alkatrészei ;

(src)="69"> ( e ) " Material " bedeutet Ausgangsmaterial , besonderes Kernmaterial , schweres Wasser , Reaktorgraphit sowie jeden anderen Stoff , der wegen seiner Art oder Reinheit zur Verwendung in Kernreaktoren besonders geeignet ist ;
(trg)="68"> e ) " anyagok " : alapanyagok , különleges nukleáris anyagok , nehézvíz , nukleáris minőségű grafit és minden más olyan anyag , amelyek jellegüknél vagy tisztaságuknál fogva különösen alkalmasak a nukleáris reaktorokban történő felhasználásra ;

(src)="70"> ( f ) " Ausgangsmaterial " bedeutet Uran , das die in der Natur auftretende Isotopenmischung enthält ; an dem Isotop 235 abgereichertes Uran ; Thorium ; jeden der genannten Stoffe als Metall , Legierung , chemische Verbindung oder Konzentrat ; alles sonstige Material , das einen oder mehrere der erwähnten Stoffe in einer gegebenenfalls zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Konzentration enthält ; ferner alle sonstigen von den Vertragsparteien einvernehmlich bestimmten Stoffe ;
(trg)="69"> f ) " alapanyagok " : a természetben előforduló izotópok keverékét tartalmazó urán ; a 235-ös izotópban szegényített urán ; a tórium ; a fenti anyagok bármelyike fém , ötvözet , vegyület vagy koncentrátum formájában ; a fenti anyagok bármelyikét a Szerződő Felek által együttesen megállapított koncentrációban tartalmazó minden más anyag ; valamint a Szerződő Felek által együttesen megállapított minden más anyag ;

(src)="71"> ( g ) " besonderes Kernmaterial " bedeutet Plutonium ; Uran 233 , Uran 235 ; mit den Isotopen 233 oder 235 angereichertes Uran ; jede Substanz , die einen oder mehrere der vorerwähnten Stoffe enthält ; ferner alle sonstigen von den Vertragsparteien einvernehmlich bestimmten Stoffe ; der Ausdruck " besonderes Kernmaterial " schließt jedoch " Ausgangsmaterial " nicht ein ;
(trg)="70"> g ) " különleges nukleáris anyag " : a plutónium ; az urán-233 ; az urán-235 ; a 233-as vagy 235-ös izotópokban dúsított urán ; a fenti anyagok bármelyikét tartalmazó minden más anyag ; valamint a Szerződő Felek által együttesen megállapított minden más anyag ; a " különleges nukleáris anyag " kifejezésbe mindazonáltal nem tartoznak bele az " alapanyagok " ;

(src)="72"> ( h ) " gewonnen " bedeutet in einem oder mehreren Arbeitsgängen gewonnen , gleichviel ob diese aufeinander folgen oder nicht ;
(trg)="71"> h ) " származó " : egy vagy több , nem feltétlenül közvetlenül egymást követő eljárásból származó ;

(src)="73"> ( i ) " innerhalb der Gemeinschaft " bedeutet innerhalb der Hoheitsgebiete , auf die der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) jetzt oder künftig Anwendung findet .
(trg)="72"> i ) " a Közösségen belül " : azon területeken , amelyekre az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződést kell alkalmazni .

(src)="74"> Artikel XV
(trg)="73"> XV. cikk

(src)="75.0"> 1 .
(src)="75.1"> Dieses Abkommen wird durch einen entsprechenden Notenwechsel zwischen der Gemeinschaft und der Regierung von Kanada in Kraft gesetzt ( 1 ) .
(trg)="74"> ( 1 ) Ezt a megállapodást a kanadai kormány és a Közösség között ebből a célból lebonyolított jegyzékváltással kell hatályba léptetni [ 1 ] .

(src)="76.0"> 2 .
(src)="76.1"> Es gilt für einen Zeitraum von zehn Jahren und danach so lange , bis die Gemeinschaft oder die Regierung von Kanada es mit einer Frist von sechs Monaten kündigt , es sei denn , daß die Kündigung bereits sechs Monate vor Ablauf des genannten Zeitabschnitts von zehn Jahren erfolgt ist .
(trg)="75"> ( 2 ) Ez a megállapodás tíz évig marad hatályban , azt követően pedig , azt az esetet kivéve , ha az említett tízéves időszak leteltét megelőzően legalább hat hónappal valamelyik Fél a megállapodás felmondásáról szóló értesítést adott át , azt az időpontot követő hat hónap elteltével szűnik meg , amikor a kanadai kormány vagy a Közösség a megállapodás felmondásáról szóló értesítést átadta .

# de/1959/jrc21959A1006_02-de.xml.gz
# hu/1959/jrc21959A1006_02-hu.xml.gz


(src)="3"> BRIEFWECHSEL ZWISCHEN DER REGIERUNG VON KANADA UND DER EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT ( EURATOM )
(trg)="2"> Levélváltás Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között

(src)="4.0"> Nr .
(src)="4.1"> 1
(trg)="3"> 1. levél

(src)="5.0"> Herr S .
(src)="5.1"> D .
(src)="5.2"> Pierce an Herrn E .
(src)="5.3"> Hirsch
(trg)="4"> S. D. Pierce úr E. Hirsch úrnak

(src)="7.0"> Brüssel , den 6 .
(src)="7.1"> Oktober 1959
(trg)="5"> Brüsszel , 1959. október 6 .

(src)="8"> Herr Präsident ,
(trg)="6"> Elnök Úr !

(src)="9"> Ich beehre mich , auf das Abkommen vom heutigen Tage zwischen der Regierung von Kanada und der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) über Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie und insbesondere auf Artikel IX Absatz 1 betreffend Wiederausfuhr Bezug zu nehmen .
(trg)="7"> Megtiszteltetés számomra , hogy utalhatok a mai napon Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásra és különösen annak a továbbexportálással foglalkozó IX. cikke ( 1 ) bekezdésére .

(src)="10"> Wir sind der Auffassung , daß die in diesem Artikel genannte schriftliche Zustimmung zur Voraussetzung hat , daß die wiederausgeführten Güter einem beiderseitig befriedigenden Überwachungssystem unterliegen .
(trg)="8"> Értelmezésünk szerint a szóban forgó bekezdésben említett írásos hozzájárulás annak a függvénye , hogy a szóban forgó továbbexportálást a biztosítékok kölcsönösen kielégítő rendszere szabályozza .

(src)="11"> Wir gehen davon aus , daß sich die Überwachungssysteme der Internationalen Atomenergie-Organisation und der Europäischen Kernenergie-Agentur nach ihrer Errichtung in dieser Hinsicht als befriedigend erweisen werden .
(trg)="9"> Azt reméljük , hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a létrehozandó Európai Nukleáris Energia Ügynökség ellenőrző rendszerei megfelelőnek bizonyulnak majd ebben a tekintetben .

(src)="12"> Genehmigen Sie , usw . ...
(trg)="10"> Fogadja , stb .

(src)="13.0"> S .
(src)="13.1"> D .
(src)="13.2"> PIERCE
(trg)="11"> S. D. Pierce

(src)="14"> Botschafter
(trg)="12"> nagykövet

(src)="15.0"> Nr .
(src)="15.1"> 2
(trg)="13"> 2. levél

(src)="16.0"> Herr E .
(src)="16.1"> Hirsch an Herrn S .
(src)="16.2"> D .
(src)="16.3"> Pierce
(trg)="14"> E. Hirsch úr S. D. Pierce úrnak

(src)="18.0"> Brüssel , den 6 .
(src)="18.1"> Oktober 1959
(trg)="15"> Brüsszel , 1959. október 6 .

(src)="19"> Herr Botschafter ,
(trg)="16"> Nagykövet Úr !

(src)="20"> Ich beehre mich , den Empfang der heutigen Note Eurer Exzellenz zu bestätigen , die folgenden Wortlaut hat :
(trg)="17"> Megtiszteltetés számomra , hogy igazolhatom Nagykövet Úr mai levelének kézhezvételét , amely a következőképpen szól :

(src)="21"> " Herr Präsident ,
(trg)="18"> " Elnök Úr !

(src)="22"> Ich beehre mich , auf das Abkommen vom heutigen Tage zwischen der Regierung von Kanada und der Europäischen Atomgemeinschaft ( Euratom ) über Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie und insbesondere auf Artikel IX Absatz 1 betreffend Wiederausfuhr Bezug zu nehmen .
(trg)="19"> Megtiszteltetés számomra , hogy utalhatok a mai napon Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásra és különösen annak a továbbexportálással foglalkozó IX. cikke ( 1 ) bekezdésére .