<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
  <URL>https://pl.globalvoices.org/2010/04/03/</URL>
  <TITLE>
<s id="1.1">
 <w id="w1.1.1">Materiały</w> 
 <w id="w1.1.2">z</w> 
 <w id="w1.1.3">mediów</w> 
 <w id="w1.1.4">obywatelskich</w> 
 <w id="w1.1.5">od</w> 
 <w id="w1.1.6">2010</w> 
 <w id="w1.1.7">April</w> 
 <w id="w1.1.8">03</w>
</s></TITLE>
</document>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
  <URL>https://pl.globalvoices.org/2014/08/indyjscy-naukowcy-przeciwdzialaja-atakom-dzikich-sloni-poprzez-wiadomosci-tekstowe-i-telewizje/</URL>
  <TITLE>
<s id="1.1">
 <w id="w1.1.1">Indyjscy</w> 
 <w id="w1.1.2">naukowcy</w> 
 <w id="w1.1.3">przeciwdziałają</w> 
 <w id="w1.1.4">atakom</w> 
 <w id="w1.1.5">dzikich</w> 
 <w id="w1.1.6">słoni</w> 
 <w id="w1.1.7">poprzez</w> 
 <w id="w1.1.8">wiadomości</w> 
 <w id="w1.1.9">tekstowe</w> 
 <w id="w1.1.10">i</w> 
 <w id="w1.1.11">telewizję</w>
</s></TITLE>
<s id="1.2">
 <w id="w1.2.1">Dzikie</w> 
 <w id="w1.2.2">słonie</w> 
 <w id="w1.2.3">niszczą</w> 
 <w id="w1.2.4">domy</w> 
 <w id="w1.2.5">mieszkalne</w> 
 <w id="w1.2.6">w</w> 
 <w id="w1.2.7">Dimapur</w>
 <w id="w1.2.8">.</w>
</s>
  
<s id="1.3">
 <w id="w1.3.1">Zdjęcie</w>
 <w id="w1.3.2">:</w> 
 <w id="w1.3.3">Caisii</w> 
 <w id="w1.3.4">Mao</w>
 <w id="w1.3.5">.</w>
</s>
  
<s id="1.4">
 <w id="w1.4.1">Copyright</w> 
 <w id="w1.4.2">Demotix</w> 
 <w id="w1.4.3">(</w>
 <w id="w1.4.4">21</w>
 <w id="w1.4.5">/</w>
 <w id="w1.4.6">6</w>
 <w id="w1.4.7">/</w>
 <w id="w1.4.8">2012</w>
 <w id="w1.4.9">)</w>
</s><P id="1">
<s id="2.1">
 <w id="w2.1.1">Co</w> 
 <w id="w2.1.2">roku</w> 
 <w id="w2.1.3">w</w> 
 <w id="w2.1.4">Indiach</w> 
 <w id="w2.1.5">umiera</w> 
 <w id="w2.1.6">kilkaset</w> 
 <w id="w2.1.7">ludzi</w> 
 <w id="w2.1.8">z</w> 
 <w id="w2.1.9">powodu</w> 
 <w id="w2.1.10">ataków</w> 
 <w id="w2.1.11">dzikich</w> 
 <w id="w2.1.12">słoni</w>
 <w id="w2.1.13">,</w> 
 <w id="w2.1.14">ponieważ</w> 
 <w id="w2.1.15">zwierzęta</w> 
 <w id="w2.1.16">te</w> 
 <w id="w2.1.17">zmuszone</w> 
 <w id="w2.1.18">są</w> 
 <w id="w2.1.19">do</w> 
 <w id="w2.1.20">życia</w> 
 <w id="w2.1.21">na</w> 
 <w id="w2.1.22">niewielkiej</w> 
 <w id="w2.1.23">przestrzeni</w>
 <w id="w2.1.24">.</w>
</s>
    
<s id="2.2">
 <w id="w2.2.1">Naukowiec</w> 
 <w id="w2.2.2">Anand</w> 
 <w id="w2.2.3">Kumar</w> 
 <w id="w2.2.4">oraz</w> 
 <w id="w2.2.5">badacz</w> 
 <w id="w2.2.6">Ganesh</w> 
 <w id="w2.2.7">Raghunathan</w> 
 <w id="w2.2.8">z</w> 
 <w id="w2.2.9">Fundacji</w> 
 <w id="w2.2.10">na</w>