# km/2013_10_467_.xml.gz
# pt/2010_06_02_madagascar-a-voz-de-uma-jovem-blogueira-e-tradutora_.xml.gz


(src)="1.1"> ម៉ាដាហ្គាស្កា ៖ សំឡេង ​ របស់ ​ អ្នកសរសេរ ​ ប្លុក ​ និង ​ អ្នក ​ បក ​ ប្រែវ័យ ​ ក្មេង
(trg)="1.1"> Madagascar : A Voz de Uma Jovem Blogueira e Tradutora

(src)="1.2"> ក្នុង ​ អំឡុង ​ ​ កិច្ច ​ ប្រជុំ ​ កំពូល ​ របស់ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ឆ្នាំ២០១០ នៅ ​ ប្រទេស ​ ឈីលី ក្មេង ​ ស្រី ​ ម្នាក់ ​ បាន ​ សួរ ​ ខ្ញុំ ​ ថា ​ តើ ​ ខ្ញុំ ​ ពិតជា ​ មក ​ ពី ​ ប្រទេស ​ ជប៉ុន ​ មែន ​ ឬ ជា ​ ប្រទេស ​ ដែល ​ ​ នាង ​ ​ ​ ​ មានចំណាប់ ​ អារម្មណ៍ ​ មក ​ លើ ​ ជា ​ ខ្លាំង ចំពោះ ​ គ្រប់រឿង ​ ទាំងភាសា វប្បធម៌ និងជាពិសេស ​ គឺហ្ស៊ូហ្ស៊ី ។
(trg)="1.2"> Durante o Summit 2010 do Global Voices no Chile , uma jovem de Madagascar me perguntou se eu realmente era do Japão , país que diz ser apaixonada por tudo , incluindo idioma , cultura e especialmente sushi .

(src)="1.3"> ​ ខ្ញុំស្ងើ ​ ចដែល ​ នាង ​ អាច ​ និយាយ ​ ភាសា ​ ជប៉ុន ​ បាន ​ ល្អ ​ ជាង ​ ខ្ញុំផ្ទាល់ ​ ដែល ​ បាន ​ រស់ ​ នៅ ​ ប្រទេស ​ ជប៉ុន ​ ​ រយៈពេល ​ ពីរឆ្នាំ ​ រួច ​ ទៅហើយ ។
(trg)="1.3"> Eu fiquei impressionada que ela conseguia falar melhor japonês que eu , mesmo eu estando morando no país há dois anos já .

(src)="1.4"> ​
(trg)="10.15"> 8 .

(src)="2.3"> ការ ​ ចូលរួម ​ របស់ ​ អ្នក ​ ​ ​ ជាមួយ ​ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ មិន ​ ត្រឹម ​ តែ ​ ​ អាច ​ ជួយ ​ អភិវឌ្ឍន៍ ​ ជំនាញ ​ ផ្នែកភាសា ​ របស់ ​ នាង ​ នោះ ​ ទេ ប៉ុន្តែ ​ ថែមទាំង ​ ​ ​ ជួយ ​ ឲ្យ ​ នាង ​ អាច ​ ​ ​ លើកកម្ពស់ ​ ភាសា ​ ជាតិ ​ របស់ ​ នាង ​ ផងដែរ ​ គឺម៉ាឡាហ្កាស៊ី ។
(trg)="2.4"> Candy , que cursa o ensino médio , quer se aprofundar em infographics na faculdade espera que seu blog possa ser uma ferramenta de mudança social .

(src)="3.1"> ខែនឌី ជាមួយ ​ នឹង ​ ឪពុក ​ របស់ ​ នាង ម៉ាមីនីរីណា ​ រ៉ាឌីហ្វេរ៉ា ​ រ៉ាណាវីវ៉ូសុន ( ឆ្វេង ) , លីអូណាដ ឈៀន ប្រធាន ​ គម្រោង ​ ភាសា ​ និង ​ អាចប៊ីសប ​ ចន បាបធីស អូដាម៉ា ​ មក ​ ពីអ៊ូហ្គង់ដា បុគ្គល ​ ម្នាក់ ​ ក្នុង ​ ចំណោម ​ ​ អ្នក ​ ឈ្នះ ​ រង្វាន់ ​ សម្រាប់ ​ ព័ត៌មាន ​ ​ បន្ទាន់
(trg)="3.1"> Candy com seu pai , Maminirina Radifera Ranaivoson ( esquerda ) ; Leonard Chien , Diretor do Projeto Lingua do Global Voices ; e Arcebispo John Baptist Odama de Uganda , um dos ganhadores do Breaking Borders Award

(src)="4.1"> ខ្ញុំ ​ បាន ​ សម្ភាសន៍ ​ ខែនឌី តាមរយៈ ​ អ៊ីម៉ែល អំពី ​ ជីវិត ​ ផ្ទាល់ ​ ខ្លួន ​ របស់ ​ នាង និង ​ សកម្មភាព ​ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ៖
(trg)="4.1"> Entrevistei Candy por e-mail sobre sua vida pessoal e atividades na blogosfera :

(src)="5.1"> ១ .
(trg)="5.1"> 1 .

(src)="5.2"> សូម ​ ប្រាប់ ​ ខ្ញុំ ​ បន្ថែម ​ ពី ​ ខ្លួន ​ អ្នក ៖
(trg)="5.2"> Conte um pouco sobre você :

(src)="5.3"> ខ្ញុំ ​ ឈ្មោះ រ៉ាឌីហ្វេរ៉ា ហ្វេឡាណា ខែនឌី អាយុ ​ ១៥ឆ្នាំ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ ​ កើត ​ នៅ ​ ម៉ាដាហ្គាស្កា ។
(trg)="5.3"> Eu sou RADIFERA Felana Candy , 15 anos de idade , nascida em Madagascar .

(src)="5.4"> ខ្ញុំ ​ ជា ​ សិស្ស ​ ឆ្នាំ ​ ទីពីរ ​ នៅ ​ វិទ្យាល័យ ​ ។
(trg)="5.4"> Estou no segundo ano do ensino médio .

(src)="5.5"> ខ្ញុំ ​ រៀន ​ ភាសា ​ ជប៉ុន ​ ក្នុងអំឡុង ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ រៀន ​ ​ ឆ្នាំទីមួយនៅ ​ ​ ​ វិទ្យាល័យ ប៉ុន្តែ ​ នៅ ​ ពេល ​ នោះ ​ ខ្ញុំ ​ ​ គ្រាន់តែ ​ រៀន ​ ពីនេះ ​ ពីនោះ នៅ ​ លើ ​ អ៊ីនធឺណេត ។
(trg)="5.5"> Aprendi japonês durante meu primeiro ano , mas naquela época estava somente fazendo algumas aulas pela Internet .

(src)="5.6"> ខ្ញុំសម្រេច ​ ចិត្ត ​ ​ ​ រៀនភាសា ​ ​ ​ នេះ ​ រយៈ ​ ពេល ​ មួយ ​ ឆ្នាំ ​ ក្រោយ ។
(trg)="5.6"> Resolvi fazer o curso do idioma um ano depois .

(src)="5.7"> ២ .
(trg)="5.7"> 2 .

(src)="5.8"> តើ ​ អ្នក ​ បាន ​ ចាប់ ​ សរសេរប្លូក ​ រយៈ ​ ពេល ​ ប៉ុន្មាន ​ ឆ្នាំ ​ មក ​ ហើយ ?
(trg)="5.8"> Desde quando você bloga ?

(src)="5.9"> ​ ហេតុអ្វី ?
(trg)="5.9"> Por que ?

(src)="5.11"> ខ្ញុំ ​ បាន ​ ចូលរួម ​ ក្នុង ​ ​ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ​ ពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ ដែល ​ ​ ពួក ​ គេ ​ បាន ​ ​ រៀបចំ ។
(trg)="5.10"> Fiquei sabendo sobre a blogosfera primeiro pelo Projeto " Foko Madagascar " .

(src)="5.12"> ខ្ញុំ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ តាំង ​ ពី ​ ឆ្នាំ ២០០៧ ។
(trg)="5.11"> Participei de um treinamento de blog que eles organizaram .

(src)="5.13"> ប៉ុន្តែ ​ ពេល ​ នោះ ​ ខ្ញុំ ​ មិន ​ សូវ ​ ជា ​ ​ សកម្ម ​ នោះទេ ។
(trg)="5.12"> Eu blogo desde 2007 , mas nesta época não era muito ativa .

(src)="5.14"> ខ្ញុំ ​ មិន ​ មាន ​ អ៊ីនធឺណេត ​ ប្រើ ​ នៅ ​ ផ្ទះ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ មិន ​ ដឹង ​ ជា ​ ត្រូវ ​ សរសេរ ​ ពី ​ អ្វី ​ ផងដែរ ។
(trg)="5.13"> Eu não tinha internet em casa e não fazia ideia sobre o que escrever .

(src)="5.15"> ខ្ញុំ ​ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ខ្ញុំ ​ ចូលចិត្ត ​ សរសេរ ​ ពីរឿង តាំង ​ ពី ​ ខ្ញុំ ​ នៅ ​ ក្មេង ។
(trg)="5.14"> Comecei a blogar porque sempre gostei de escrever histórias desde muito pequena .

(src)="5.16"> ​
(trg)="10.15"> 8 .

(src)="9.4"> ដរាប ​ ណា ​ ដែលខ្ញុំ ​ មិន ​ និយាយ ​ ពី ​ រឿង ​ នយោបាយ ​ គឹគ្មាន ​ បញ្ហា ​ នោះទេ ដោយ ​ សារតែ ​ នៅ ​ ម៉ាដាហ្គាស្កា ​ នេះ ​ ​ ជាពិសេស ​ ក្នុង ​ អំឡុង ​ ​ ពេល ​ មានវិបត្តិ ​ នយោបាយ ​ គឺ ​ ជា ​ ប្រធានបទ ​ រសើប ​ ​ ​ មួយ ។
(trg)="9.3"> Desde que eu não fale de política , está tudo bem , porque aqui em Madagascar , especialmente durante a crise , politica é um assunto muito delicado .

(src)="10.1"> ៥ .
(trg)="10.1"> 5 .

(src)="10.2"> តើ ​ ​ អ្នក ​ ចូលចិត្ត ​ អ្វី ​ បំផុត ​ ​ អំពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ?
(trg)="10.2"> O que você mais gosta em blogar ?

(src)="10.3"> ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ធ្វើឲ្យ ​ ខ្ញុំអាច ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស់ខ្ញុំ ​ ទៅ ​ កាន់ ​ អ្នក ​ ដទៃ ដើម្បី ​ អនុញ្ញាត ​ ឲ្យ ​ ពួក ​ គេ ​ ដឹង ​ ពី ​ អ្វី ​ ដែល ​ បានកើត ​ ឡើង ​ ក្នុង ​ ជីវិត ​ របស់ខ្ញុំ ​ និង ​ ក្នុង ​ សហគមន៍ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ។
(trg)="10.3"> Blogar permite que eu compartilhe minha opinião com outros , deixar que saibam o que está acontecendo em minha vida e na minha comunidade .
(trg)="10.4"> Eu valorizo este tipo de oportunidade de compartilhar algo sobre mim com outros , e interagir com outros leitores .

(src)="10.6"> ​ ប៉ុន្តែ ​ ក្រៅ ​ ពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ខ្ញុំ ​ ក៏ ​ ចូលចិត្ត ​ បង្កើត ​ ផ្ទាំង ​ បដា ​ សម្រាប់ ​ ប្លុក ​ របស់ខ្ញុំ ​ ផងដែរ ខ្ញុំចូលចិត្ត ​ កែ ​ រូបថត ទោះបីជា ​ ខ្ញុំ ​ មិនសូវ ​ ជា ​ មាន ​ ជំនាញ ​ នៅ ​ ​ ឡើយ ​ ក៏ដោយ ។
(trg)="10.5"> Mas além de escrever , eu também gosto de criar meu próprios banners , editar fotos , mesmo que não seja tão habilidosa com essas coisas ainda .

(src)="10.7"> ៦ .
(trg)="10.6"> 6 .

(src)="10.8"> តើ ​ អ្នក ​ ​ គិត ​ យ៉ាង ​ ម៉េច ​ ចំពោះ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ម៉ាដាហ្គាស្កា ?
(trg)="10.7"> O que pensa sobre a blogosfera em Madagascar ?

(src)="10.9"> លទ្ធភាព ​ ក្នុង ​ ការ ​ ប្រើប្រាស់ ​ ប្លុក ​ គឺនៅ ​ មាន ​ កម្រិត ​ នៅ ​ ​ ម៉ាដាហ្គាស្កា ដោយ ​ សារ ​ មាន ​ តែ ​ មួយ ឬ ​ ពីរ ​ ភាគរយ ​ នៃ ​ ប្រជាពលរដ្ឋ ​ ម៉ាឡាហ្កាស៊ី ដែល ​ អាច ​ មាន ​ លទ្ធភាព ​ ប្រើប្រាស់ ​ អ៊ីនធើណែត ​ បាន ​ ព្រោះ ​ តែ ​ តម្លៃ ​ របស់ ​ វា ។
(trg)="10.8"> O acesso a blogs é bem limitado em Madagascar , já que 1 ou 2 % da população tem acesso à internet por conta do preço .

(src)="10.10"> ប៉ុន្តែ ខ្ញុំដឹង ​ ថា ​ មាន ​ មនុស្ស ​ ជា ​ ច្រើន ​ ដែលចង់សរសេរ ​ ប្លុក ។
(trg)="10.9"> Mas eu sei que tem muitas pessoas que querem muito blogar .

(src)="10.11"> ប្រសិន ​ បើ ​ អាច ​ បង្កើន ​ នូវ ​ លទ្ធភាព ​ ប្រើប្រាស់ ​ អ៊ីនធើណែត ខ្ញុំជឿជាក់ថា ​ ការសរសេរ ​ ប្លុក ​ ​ នឹងអាច ​ រួម ​ ចំណែក ​ ក្នុង ​ ការ ​ ផ្លាស់ ​ ប្ដូរ ​ ​ វិធីជីវិត ​ របស់ ​ ប្រជាពលរដ្ឋ ​ ម៉ាឡាហ្កាស៊ី ។
(trg)="10.10"> Se conseguirmos melhorar o acesso à internet , acredito que a blogosfera possa contribuir para mudar o modo de vida do povo de Madagascar .

(src)="10.12"> ៧ .
(trg)="10.11"> 7 .

(src)="10.13"> តើអ្នក ​ មាន ​ ការ ​ រំពឹង ​ ទុក ​ អ្វី ​ ខ្លះពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុកសម្រាប់ ​ ខ្លួនអ្នក ​ ផ្ទាល់ និង ​ សហគមន៍ ​ របស់ ​ អ្នក ?
(trg)="10.12"> Qual a sua expectativa em blogar para você e sua comunidade ?

(src)="10.14"> ខ្ញុំ ​ សង្ឃឹម ​ ថា ​ នឹង ​ អាច ​ ទាក់ទាញ ​ ឲ្យ ​ មនុស្ស ​ ជា ​ ច្រើន ​ ងាក ​ មក ​ រក ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ឬ ​ ប្រហែលជា ​ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ អាច ​ ផ្លាស់ ​ ប្ដូរ ​ នូវ ​ ទស្សនៈ ​ របស់ ​ មនុស្ស ​ មួយចំនួន ​ តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស់ខ្ញុំ ជាពិសេស ​ អំពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ។
(trg)="10.13"> Espero atrair mais pessoas ao blog , ou talvez que eu possa conseguir conhecer a visão de algumas pessoas compartilhando a minha , especialmente sobre blogs .

(src)="10.15"> ខ្ញុំ ​ ចាំថា ​ ពេលដែល ​ ខ្ញុំ ​ ប្រាប់ ​ មិត្ត ​ ភក្តិ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ មួយ ​ ចំនួន ពួក ​ គេ ​ និយាយថា ​ ​ កា ​ រសរសេរប្លុក ​ គឺជា ​ ការ ​ ខ្ជះខ្ជាយ ​ ពេលវលា ។
(trg)="10.14"> Eu lembro que quando contei a alguns amigos sobre blogar , disseram que era perda de tempo .

(src)="10.16"> ​
(trg)="10.15"> 8 .

(src)="10.18"> អ្នកជា ​ អ្នកបក ​ ប្រែ ​ ​ ឲ្យ ​ គម្រោង ​ ភាសា ​ របស់ ​ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ មកជា ​ ភាសា ​ ម៉ាឡាហ្កាស៊ី ។
(trg)="10.16"> Você é uma tradutora para o Global Voices Lingua Malagasi .

(src)="10.20"> ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ជា ​ សហគមន៍ ​ ដ៏ ​ ​ ធំមួយ វា ​ ជា ​ វែបសាយ ​ ដ៏ ​ សំខាន់ ហើយ ​ វែបសាយ ​ របៀប ​ នេះ ​ មាន ​ ​ តិចតួចនៅ ​ ឡើយ ដែល ​ អាច ​ បកប្រែ ​ មកជា ​ ភាសា ​ ម៉ាឡាហ្កាស៊ី ។
(trg)="10.18"> GV é uma grande comunidade , é um grande website , e é raro que esse tipo de website seja traduzido para Malagasi .

(src)="10.21"> ភាសា ​ ម៉ាឡាហ្កាស៊ី មិន ​ ត្រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ស្គាល់ ​ ច្រើន ​ នោះទេ ហើយ ​ នេះ ​ ជា ​ កិត្តិយស ​ របស់ខ្ញុំ ​ ក្នុង ​ ការ ​ ​ បកប្រែ ​ អត្ថបទ ​ របស់ក្លូប៊ល វ៉យស៍ មក ​ ជា ​ ភាសា ​ ដើម ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ។
(trg)="10.19"> Malagasi não é um idioma muito conhecido e é uma honra para mim traduzir artigos do GV para a minha lingua .

(src)="10.22"> នេះ ​ ក៏ ​ ជា ​ វិធី ​ មួយ ​ សម្រាប់ខ្ញុំដើម្បី ​ អាច ​ ​ អភិវឌ្ឍន៍ ​ ជំនាញ ​ ភាសា ​ អង់គ្លេស និង ​ ភាសា ​ ម៉ាឡាហ្កាស៊ី ​ ផងដែរ ។
(trg)="10.20"> É também uma forma de melhorar minha habilidade tanto com o inglês quanto o Malagasi .

(src)="10.23"> ហើយ ​ ឥឡូវ ​ នេះ ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ បានចូលរួម ​ ក្នុង ​ កិច្ច ​ ប្រជុំ ​ កំពូល ​ ខ្ញុំ ​ មាន ​ អារម្មណ៍ ​ កាន់តែ ​ ​ មាន ​ ការ ​ ជំរុញ ​ ចិត្ត ​ កាន់ ​ តែ ​ ខ្លាំង ​ ក្នុង ​ ការ ​ បកប្រែ ។
(trg)="10.21"> E depois que fui ao Summit , me sinto mais motivada para traduzir .

(src)="10.24"> ខ្ញុំចូលចិត្ត ​ ការងារ ​ នេះ ។
(trg)="10.22"> Adoro fazer isso .

(src)="10.25"> ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ក្លាយ ​ ទៅជា ​ អ្វី ​ ម្យ៉ាង ​ ដែលសំខាន់ ​ សម្រាប់ខ្ញុំ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ មាន ​ មោទនភាព ​ ​ ក្នុង ​ ការ ​ ក្លាយ ​ ជា ​ ផ្នែក ​ មួយ ​ នៃ ​ សហគមន៍ ​ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ។
(trg)="10.23"> O GV se tornou algo muito importante para mim e eu tenho orgunho de fazer parte desta comunidade .

(src)="10.26"> ៩ .
(trg)="10.24"> 9 .

(src)="10.27"> តើនៅ ​ ពេល ​ អនាគត ​ អ្នក ​ មើល ​ ​ រូប ​ អ្នក ​ យ៉ាង ​ ដូចម្ដេច ?
(trg)="10.25"> Como se vê no futuro ?

(src)="10.29"> ខ្ញុំសង្ឃឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ ​ កាន់តែ ​ ​ ចូលរួម ​ ចំណែក ​ កាន់ ​ តែ ​ ច្រើន ​ ​ ជាមួយ ​ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ។
(trg)="10.26"> Quando terminar a escola , vou estudar TI ou inforgraphics ( gráficos informacionais ) .

(src)="10.30"> ១០ .
(trg)="10.28"> 10 .

(src)="10.33"> ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ គឺជា ​ វិធី ​ ងាយស្រួល ​ ដើម្បី ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស់អ្នក ។
(trg)="10.31"> Blogar é uma forma fácil de compartilhar a sua opinião .

(src)="10.35"> តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ប្រហែលជា ​ យើង ​ នឹង ​ អាច ​ រកស្គាល់ ​ ​ អ្នក ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ ដទៃ ​ ក្នុង ​ ពិភព ​ លោក ​ ដែលអាច ​ ចែករំលែក ​ គំនិត ​ របស់យើង និង ​ អ្នកដែល ​ អាច ​ យល់ ​ និងជួយ ​ យើង ​ ក្នុង ​ ជីវិត ​ របស់យើង ។
(trg)="10.32"> Nunca é uma perda de tempo , especialmente se você escreve algo interessante e útil .

(src)="10.36"> នៅពេល ​ ដែលខ្ញុំ ​ ចូលរួម ​ ក្នុង ​ ​ វគ្គ ​ បណ្ដុះបណ្ដាល ​ ស្ដីពីការ ​ សរសេរប្លុក ​ របស់ ហ្វូកូ ខ្ញុំសួរ ​ ពួក ​ គេ ​ ថា ​ តើ ​ ខ្ញុំ ​ អាច ​ សរសេរ ​ អ្វី ​ នៅ ​ លើ ​ ប្លុក ។
(trg)="10.34"> Quando participei do primeiro treinamento de blog de Foko , eu perguntei a eles o que eu poderia escrever .

(src)="10.37"> ចម្លើយ ​ របស់ ​ ​ គេ ​ គឺ ​ ថា ​ ខ្ញុំអាច ​ ប្រើ ​ ប្លុក ​ ជា ​ កំណត់ ​ ហេតុ ​ ប្រចាំ ​ ថ្ងៃ ។
(trg)="10.35"> Uma das respostas foi que eu poderia usar o blog como um diário .

(src)="10.38"> វា ​ ជា ​ ការ ​ ពិត ​ ប៉ុន្តែសូម ​ ប្រយ័ត្ន ​ ក្នុង ​ ការ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ពី ​ អ្វី ​ ដែល ​ មាន ​ លក្ខណៈ ​ ផ្ទាល់ខ្លួន ​ ពេក ​ នៅ ​ លើ ​ ប្លុក ​ របស់អ្នក មនុស្ស ​ មួយ ​ ចំនួន ​ អាច ​ ប្រើប្រាស់ ​ រឿង ​ បែប ​ នោះ ​ ដើម្បី ​ ធ្វើ ​ បាប ​ ឬ ​ វាយ ​ ប្រហារ ​ លើ ​ រូប ​ អ្នក ​ ក៏ថា ​ បានដែរ ។
(trg)="10.36"> É verdade , mas cuidado para não compartilhar algo muito íntimo em seu blog , alguém pode usar isso contra você ( para te atingir ) .

# km/2011_06_127_.xml.gz
# pt/2011_06_01_ira-blogueiro-ambientalista-processado-pelas-autoridades_.xml.gz


(src)="1.4"> អ្នកសរសេរប្លុក ​ ស្តីពីបរិស្ថានជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ Houman Khakpou .
(trg)="1.1"> Irã : Blogueiro Ambientalista Processado pelas Autoridades

(src)="3.1"> ម៉ូហ្គន ចាម ​ ស៊ីឌី ( Mojgan Jamshidi ) អ្នក ​ សារព័ ​ ត៌មាន ​ ឈាន ​ មុខ និង ​ ជាអ្នក ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ ដែរ ​ នោះ មាន ​ ការ ​ ភ្ញាក់ ​ ផ្អើ់ល ហើយ ​ នាង ​ និយាយ ​ ថា ​ ក្នុង ​ រយៈ ​ ពេល ​ ៤០ ​ ឆ្នាំ ​ នៃ ​ ការ ​ ធ្វើ ​ ការ ​ របស់ ​ នាង នាង ​ មិន ​ ដែល ​ បាន ​ ជួប ​ ប្រទះ ​ នឹង ​ សកម្មភាព ​ បែប ​ នេះ ​ ទេ ។
(trg)="2.1"> Khakpour explicou em seu blog , Dideh ban Tabiate Bakhtyari ( ou " Vigilante da Natureza de Bakhtyari " ) , que está sendo acusado de " perturbar a opinião pública " e de " espalhar notícia falsa " .

# km/2011_07_146_.xml.gz
# pt/2011_07_31_camboja-artigo-em-blog-leva-a-investigacao-de-assassinato_.xml.gz


(src)="2.2"> ក៏ ​ ប៉ុន្តែ ​ ​ ការ ​ ពិនិត្យ ​ ​ សុខ ​ ភាព ​ មុន ​ ពេល ​ ចាក ​ ចេញ ​ ដំណើរ ​ របស់ ​ នាង ​ ដែល ​ បាន ​ ធ្វើ ​ នៅ ​ ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា ​ បាន ​ បង្ហាញ ​ ថា ​ សុខភាព ​ របស់ ​ នាង ​ គឺ ​ ​ នៅ ​ ល្អ ​ ណាស់ ​ ។
(trg)="1.2"> Uma investigação sobre a morte de uma empregada doméstica cambojana na Malásia foi iniciada pela Embaixada do Camboja na Malásia , em cooperação com a polícia , segundo um artigo do Phnom Penh Post .

(src)="3.1"> ពេល ​ នេះ ​ មាន ​ ការចោទ ​ ប្រកាន់ ​ ថា ​ នាង ​ ប្រហែល ​ ជា ​ ត្រូវ ​ បាន ​ គេ ​ សម្លាប់ ​ យោង ​ តាម ​ ការ ​ ​ ផ្សព្វផ្សាយ ​ ដោយ ​ គេហ ​ ទំព័រ ​ ដែល ​ ជា ​ បណ្តុំ ​ ​ ​ ​ ​ ព័ត៌មាន ​
(trg)="2.1"> A tia da empregada doméstica foi informada pela empresa de recrutamento de trabalhadores , APTSE & C Cambodia Resource Co , que sua sobrinha de 19 anos havia morrido de pneumonia .

(src)="5.1"> ករណី ​ នេះ ​ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ លើក ​ ឡើង ​ ដោយ ​ ក្រុម ​ សិទ្ធិ ​ មនុស្ស ​ និង ​ អ្នក ​ នយោបាយ ​ ដែល ​ ​ អំពាវនាវ ​ ​ ឲ្យ ​ មាន ​ ការ ​ ស៊ើប ​ អង្កេត ​ យ៉ាង ​ ត្រឹម ​ ត្រូវ ​ ​ ជាង ​ នេះ ​ ។
(trg)="2.2"> No entanto , o exame médico realizado antes da partida do Camboja , em setembro do ano passado , mostrou que sua saúde estava perfeitamente boa .

(src)="5.2"> អ្នក ​ ផ្ញើ ​ ​ សំបុត្រ ​ ដែល ​ មិន ​ បង្ហាញ ​ ឈ្មោះ ​ ​ នោះ ​ បាន ​ សរសេរ ​ ទៅកាន់ ​ ​ ​ ខេមរៈនីយកម្ម ​ :
(trg)="3.1"> Alega-se agora que ela poderia ter sido assassinada após ser exposta por um site agregador de notícias , o Khmerization , que publicou e circulou um e-mail anônimo que relatava que uma empregada doméstica na Malásia estava sendo abusada por seu empregador .

(src)="6.1"> ពួក ​ យើង ​ បាន ​ ​ ​ ​ អាន ​ ប្លក់ ​ ​ មួយ ​ លើ ​ គេហ ​ ទំព័រ ​ របស់ ​ លោក ​ ( khmerization .
(trg)="4.1"> O caso despertou o interesse de políticos e grupos de direitos humanos , que solicitaram uma investigação adequada .

(src)="9.3"> របាយការណ៍ ​ ​ ក៏ ​ បាន ​ បង្ហាញ ​ ពី ​ ​ ​ បទ ​ ពិសោធន៍ ​ ​ រំលោភ ​ បំពាន ​ ​ ​ ដែល ​ បាន ​ មក ​ ពី ​ ពលករ ​ ​ ៖ ​
(trg)="4.2"> O remetente anônimo da carta escreveu ao Khmerization :

# km/2011_08_162_.xml.gz
# pt/2011_08_15_gana-em-busca-da-mulher-ideal-conheca-a-blogueira-e-jornalista-linda-annan_.xml.gz


(src)="1.1"> ហ្កាណា ​ ៖ មាគ៌ា ​ ទៅ ​ រក " ​ ស្រ្តី ​ ​ ក្នុង ​ ឧត្តម ​ គតិ ​ " ៖ ជួប ​ ជាមួយ ​ អ្នក ​ សរសេរ ​ ប្លក់ និង ​ អ្នក ​ សារព័ត៌មាន ​ ​ លីនដា អាណាន់ ​
(trg)="1.3"> Linda é uma jornalista e blogueira ganense que contribui para o Global Voices Online a respeito da blogosfera em Gana .

(src)="1.2"> ទោះបីជានាងមានត្រកូលដូចគ្នាទៅនឺងជនជាតិហ្កាណាដែលល្បីឈ្មោះទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយ លីនណា អាណាន់ មិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក កូហ្វី អាណាន់ នោះទេ ។
(trg)="2.1"> Linda Annan : blogueira ganense , jornalista e fundadora da revista Obaasema .

(src)="1.3"> លីនដា គឺជាអ្នកសារព័ត៌មាន និង អ្នកសរសេរប្លក់ ជនជាតិហ្កាណា ដែលបានរួមចំណែកជួយដល់ ក្លូប៊ល វ៉យស៍អនឡាញ ( Global Voices Online )
(trg)="3.3"> Recentemente , Linda retornou a Gana e trabalha com as mídias e comunicações .

(src)="5.2"> ខណៈពេលដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក នាងបានទទួលបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម និងមានមុខវិជ្ជាបន្ទាប់បន្សំជាផ្នែកសារព័ត៌មាន មកពីសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ើណាដ អេម .
(trg)="5.1"> Steve Sharra ( SS ) : Para dar início à nossa entrevista , conte-nos sobre você .

(src)="7.2"> តើនរណាជាលីនដា អាណាន់ ?
(trg)="5.2"> Quem é Linda Annan ?

(src)="7.3"> អ្នកមាននាមត្រកូលតែមួយជាមួយនឹងជនជាតិហា្កណាដែលល្បីឈ្មោះជាសាកលម្នាក់ គឺអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក កូហ្វី អាណាន់ ។
(trg)="5.3"> Você tem o mesmo sobrenome de um ganense global , o ex-Secretário Geral das Nações Unidas Kofi Annan .

(src)="7.4"> តើអ្នកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មែនដែរឬទេ ?
(trg)="5.4"> Você tem algum parentesco com ele ?

(src)="7.7"> ខ្ញុំគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងលោក កូហ្វី អាណាន់ នោះទេ ទោះបីជាយើងទាំងពីរកើតមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិច ហ្វាន់ទេ ( Fante ) ដូចគ្នាក៏ដោយ ។
(trg)="5.8"> LA : Eu nasci e cresci em Gana , onde vivi até meados da minha adolescência .

(src)="7.12"> បន្ទាប់ពីនោះគឺខ្ញុំចាកចេញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំទើបតែមកដល់ប្រទេសហ្កាណាវិញកាលពីបីខែមុននេះទេ ។
(trg)="5.17"> Conte-nos sobre o porquê e como você fez para dar início à revista .

(src)="7.14"> និងតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វី ?
(trg)="5.18"> LA : Obrigada .

(src)="7.35"> ស្រ្តីទាំងនេះត្រូវការការលើកទឹកចិត្ត និងត្រូវការការពង្រឹងអំណាចនៅក្នុងកម្រិតផ្សេងពីគ្នាដើម្បីអាចធំធាត់ក្លាយទៅជាស្រ្តីដែលនាងត្រូវបានបង្កើតមកឲ្យក្លាយទៅជា ។
(trg)="5.37"> SS : Conte-nos sobre seu trabalho para o Global Voices Online .

(src)="8.2"> តើអ្នកចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា ?
(trg)="5.38"> Como você deu início a ele ?

(src)="9.1"> តើអ្វីដែលបណ្តាលចិត្តឲ្យអ្នកចាប់ផ្តើមសរសេរប្លក់ ?
(trg)="5.42"> SS : Você tem um blog , Abi speaks .

(src)="9.15"> និងសម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ?
(trg)="5.57"> E para você mesma ?

# km/2012_12_250_.xml.gz
# pt/2012_12_24_camboja-proibe-cybercafes-proximos-a-escolas_.xml.gz


(src)="1.5"> ) គូសផែនទីដោយ អង្គការ ​ លីកាដូ
(trg)="2.2"> Mapeamento feito por Licadho

(src)="3.1"> សារាចរ ​ នេះ ​ ក៏ ​ មិន ​ បាន ​ សរសេរ ​ ជា ​ លាយ ​ លក្ខណ៍ ​ អក្សរ ​ ឲ្យ ​ បាន ​ ច្បាស់ ​ លាស់ ​ អំពី ​ ថា ​ តើ ​ មនុស្ស ​ ទាំង ​ អស់ ​ គួរ ​ ឈប់លេងហ្គេមអ៊ីនធើណែត ។
(trg)="3.2"> Tharum Bun escreveu no VOA blog que , com a efetivação da medida , o novo governo potencialmente eliminaria todos os cybercafés de Phnom Penh .

(src)="4.1"> ទេព សុវិចិត្រ អាយុ១៧ឆ្នាំដែលជា អ្នក ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ មួយ ​ រូប ​ ផង ​ និង ​ ជា ​ សិស្ស ​ សាលា ​ ផង ​ បាន ​ បញ្ចេញ ​ មតិ ​ ថា ​ បម្រាម ​ នេះ ​ មិន ​ អាច ​ ហាម ​ ឃាត់ ​ សិស្ស ​ សាលា ​ មិន ​ ឲ្យ ​ គេច ​ សាលា និង ​ លេង ​ ហ្គេម ​ អ៊ីនធើណែត ​ នៅ ​ តាម ​ ហាង ​ អ៊ីនធើណែត ​ បាន ​ ទេ ​ ។
(trg)="5.1"> Tep Sovichet , um blogueiro de 17 anos e estudante em Phnom Penh , pensa que a proibição não pode impedir que os estudantes continuem matando aula para jogar nos cybercafés .

(src)="4.2"> ទោះ ​ បី ​ ជា ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ គាត់ ​ ក៏ ​ នៅ ​ តែ ​ គាំទ្រ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ។
(trg)="5.5"> Conforme a circular , os donos de cybercafés de todo o país devem firmar um acordo com o Ministério .

(src)="5.1"> ខេមរបក្សី ( Khmerbird ) គឺជា អ្នក ​ សរសេរប្លុក ​ ជនជាតិ ​ ខ្មែរ បានសរសេរលើ ​ ប្លុក ​ រប់ស ​ លោក ​ ​ ថា ៖
(trg)="6.1"> Khmerbird , outro blogueiro cambojano , escreveu em seu blog :

(src)="5.2"> ខ្ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ គាំទ្រ ​ គំនិត ​ នៃ ​ សារាចរ ​ នេះ ។
(trg)="6.2"> Eu apoio totalmente as ideias por trás dessa circular .

(src)="6.2"> វា ​ ហាក់ ​ ដូច ​ ជា ​ មិន ​ ច្បាស់ ​ សោះ ​ អំពី ថា ​ តើ ​ សារាចរ ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា ​ ពិត ​ ជា ​ មាន ឥទ្ធិពល ​ ប៉ុណ្ណា ​ នៅ ​ ឡើយ ​ នោះ ​ ទេ ឬ ​ ក៏ ​ សារាចរ ​ អាច ​ ក្លាយ ​ ជា ​ ច្បាប់ ​ ឬ ​ ​ អត់ ។
(trg)="7.2"> Não está claro exatamente quanto poder uma " circular " , de fato , tem para efetuar essa mudança aqui no Camboja , ou se isso é passível de algum dia virar lei .

(src)="7.1"> ក្រុម ​ អង្គការ ​ សិទ្ធិមនុស្ស លីកាដូ ​ ក៏ ​ បាន ​ ប្រឆាំង ​ នឹង សារាចរ ​ នេះ ​ ផង ​ ដែរ ​ ដោយ ​ និយាយថា ​ ៖
(trg)="8.1"> O grupo de proteção aos direitos humanos Licadho também se opôs à circular :

# km/2013_03_423_.xml.gz
# pt/2013_03_19_uma-boa-olhada-na-universidade-indigena-da-venezuela_.xml.gz


(src)="1.3"> និស្សិត ​ បីនាក់ ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ ​ ផ្នែក ​ នៃ ​ ​ ការសិក្សា ​ ​ ដើម្បី ​ ទំនាក់ ​ ទំនង ក្នុងពេល ​ ថ្មីៗ ​ នេះ ​ បាន ​ ​ ​ ​ ចូលរួម ​ ក្នុង ​ ​ ​ សិក្ខាសាលា ​ ​ ដឹក ​ នាំ ​ ដោយ ​ រ៉ាយស៊ីង វ៉យស៍ ​ ( Rising Voices ) ដើម្បី ​ សិក្សា ​ ពី ​ វិធី ​ ​ ​ ​ ​ ថត ​ រូប ​ ​ ដោយ ​ ម៉ាស៊ីន ​ ថត ​ ឌីជីថល ​ ​ ឲ្យ ​ បាន ​ កាន់ ​ តែ ​ ល្អ ​ ប្រសើរ ​ និង ​ របៀប ​ បង្ហោះ និង ​ ចែក ​ រំលែក ​ ​ រូប ​ ថត ​ ទាំង ​ ​ អស់ ​ នេះ ​ ទៅ ​ លើ ​ អ៊ីនធើណែត ។
(trg)="1.2"> Qual é a sensação de ser um estudante na Universidade Indígena da Venezuela ?
(trg)="1.3"> Três alunos do departamento de edu-comunicação participaram , recentemente , de uma oficina coordenada pelo Rising Voices para aprender como tirar fotografias digitais com maior qualidade e como fazer o upload e compartilhar as fotos na internet .

(src)="2.1"> និស្សិត ​ ទាំង ​ បី ​ នាក់ ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ​ ករណីសិក្សា ​ នៃ ​ សាកល ​ វិទ្យាល័យ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដែល ​ បង្កើត ​ ឡើង ​ ជាពិសេស ដើម្បី ​ ​ ​ ​ ​ ផ្ដល់ ​ ​ ​ ចំណេះដឹង ​ ​ ក្នុង ​ ទម្រង់ ​ នៃ ​ ការ ​ សិក្សា ​ ​ បែប ​ អន្តរវប្បធម៌ ​ និង ​ ​ ​ ការ ​ ពិសោធន៍ ​ ​ ​ ទៅ ​ កាន់ ​ ​ សិស្ស ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ សហគមន៍ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ នៃ ​ ប្រទេស ​ វេណេស៊ុយអេឡា ។
(trg)="2.2"> Ao acessar a conexão por satélite da universidade , que foi disponibilizada pelo programa do governo denominado Infocentros , os estudantes podem usar a internet para compartilhar imagens das atividades , das instalações e da natureza deslumbrante ao redor do campus de 2 mil hectares localizado no estado de Bolívar .

(src)="3.1"> ដើម្បី ​ អាន ​ បន្ថែម ​ ទាក់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាកលវិទ្យាល័យ ​ និង ​ ​ សិក្ខាសាលា ​ ដែល ​ ​ ​ បាន ​ ​ ប្រារព្ធ ​ ឡើង ​ ក្នុង ​ ខែ ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ​ សូមអាន អត្ថបទ ​ នៅ ​ លើ ​ វែបសាយ ​ ​ រ៉ាយស៊ីង វ៉យស៍ ។
(trg)="3.1"> Para ler mais sobre a universidade e a oficina que aconteceu em fevereiro de 2013 , leia o post no blog do Rising Voices .

(src)="4.1"> មានរូបថត ​ ​ ​ ដែល ​ ថត ​ ដោយ ​ ​ និស្សិត ​ និង ​ បង្ហោះ ​ ទៅ ​ ក្នុង ​ គណនី ​ ​ ហ្វ្លិកគ័រ របស់សាកល ​ វិទ្យាល័យ ​ ។
(trg)="4.1"> Estas são algumas das fotos tiradas pelos alunos e postadas na conta Flickr da universidade .

(src)="4.2"> ​ ​ សូម ​ ចុច ​ លើ ​ រូបថត ​ ដើម្បី ​ ​ មើល ​ រូប ​ ថត ​ ដើម ។
(trg)="4.2"> Clique na foto para ver a foto original .

(src)="5.1"> អាគារ ​ ដែល ​ មានរាង ​ ដូចជា ​ ខ្ទម ដែលហៅ ​ ថា " ​ ឈូ ​ រួតា ( churuata ) " ដែល ​ ​ និស្សិត ​ ប្រមូល ​ ផ្តុំ ​ ​ សម្រាប់ ​ កិច្ច ​ ប្រជុំ ​ និង ​ ​ សកម្មភាព ​ ក្រុម ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ។
(trg)="5.1"> Uma estrutura típica , no feitio de uma cabana , denominada " churuata " onde os alunos se encontram para reuniões e outras atividades de grupo .

(src)="5.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="5.2"> Foto de Akaneto .

(src)="6.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="6.2"> Photo by Akaneto .

(src)="7.1"> សញ្ញា ​ ដែល ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ប្រើ ​ ក្នុង ​ ​ សកម្មភាព ​ ​ ​ ​ បែប ​ ប្រពៃណី ​ ​ និង ​ ក្នុង ​ អំឡុង ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ការងារ ​ សង្គម ។
(trg)="7.1"> Símbolos usados como marcas durante as atividades tradicionais e durante o trabalho coletivo .

(src)="7.3"> ថត ​ ដោយ វ៉ាដាណា ( Wadaana ) ។
(trg)="7.3"> Foto de Wadaana .

(src)="8.2"> ថត ​ ដោយ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="8.2"> Foto de Akaneto

(src)="9.1"> ត្រីចៀន ​ បែប ​ សាមញ្ញ ​ សម្រាប់ ​ និស្សិត ​ ។
(trg)="9.1"> Peixe frito típico preparado pelos estudantes .

(src)="9.2"> ថត ​ ដោយ គូរ៉ានីចា ( Kuranicha ) ​ ។
(trg)="9.2"> Foto de Kuranicha .

(src)="11.1"> រូបថតនៃ ​ ​ ជេដេវ៉ានឌី ( Jedewanadi ) មក ​ ពី ​ សហគមន៍ ​ ជនជាតិដើម ​ ភាគតិច ​ ​ យេក្វាណា ( Ye 'kwana ) ។
(trg)="11.1"> Retrato de Jedewanadi da comunidade indígena Ye ' kwana .