# km/2013_03_423_.xml.gz
# mk/03_25_20324_.xml.gz


(src)="1.3"> និស្សិត ​ បីនាក់ ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ ​ ផ្នែក ​ នៃ ​ ​ ការសិក្សា ​ ​ ដើម្បី ​ ទំនាក់ ​ ទំនង ក្នុងពេល ​ ថ្មីៗ ​ នេះ ​ បាន ​ ​ ​ ​ ចូលរួម ​ ក្នុង ​ ​ ​ សិក្ខាសាលា ​ ​ ដឹក ​ នាំ ​ ដោយ ​ រ៉ាយស៊ីង វ៉យស៍ ​ ( Rising Voices ) ដើម្បី ​ សិក្សា ​ ពី ​ វិធី ​ ​ ​ ​ ​ ថត ​ រូប ​ ​ ដោយ ​ ម៉ាស៊ីន ​ ថត ​ ឌីជីថល ​ ​ ឲ្យ ​ បាន ​ កាន់ ​ តែ ​ ល្អ ​ ប្រសើរ ​ និង ​ របៀប ​ បង្ហោះ និង ​ ចែក ​ រំលែក ​ ​ រូប ​ ថត ​ ទាំង ​ ​ អស់ ​ នេះ ​ ទៅ ​ លើ ​ អ៊ីនធើណែត ។
(trg)="2.1"> Овие тројца студенти се дел од напорот да се покаже овој универзитет дизајниран да им овозможи меѓукултурна и експериментална форма на образование на студентите од венецуелските домородни заедници .
(trg)="2.2"> Со пристапување на сателитската врска на универзитетот , која беше овозможена од владината програма наречена Infocentros , студентите можат да пристапат на интернет за да споделат фотографии од активности , учичници и прекрасната природа која го опкружува кампусот од 2000 хектари лоциран во државата Боливар .

(src)="4.1"> មានរូបថត ​ ​ ​ ដែល ​ ថត ​ ដោយ ​ ​ និស្សិត ​ និង ​ បង្ហោះ ​ ទៅ ​ ក្នុង ​ គណនី ​ ​ ហ្វ្លិកគ័រ របស់សាកល ​ វិទ្យាល័យ ​ ។
(trg)="4.1"> Ова се некои од фотографиите сликани од студентите и поставени на универзитетската сметка на Фликр .

(src)="4.2"> ​ ​ សូម ​ ចុច ​ លើ ​ រូបថត ​ ដើម្បី ​ ​ មើល ​ រូប ​ ថត ​ ដើម ។
(trg)="4.2"> Кликнете на фотографијата за да ја погледнете оригиналната фотографија .

(src)="5.1"> អាគារ ​ ដែល ​ មានរាង ​ ដូចជា ​ ខ្ទម ដែលហៅ ​ ថា " ​ ឈូ ​ រួតា ( churuata ) " ដែល ​ ​ និស្សិត ​ ប្រមូល ​ ផ្តុំ ​ ​ សម្រាប់ ​ កិច្ច ​ ប្រជុំ ​ និង ​ ​ សកម្មភាព ​ ក្រុម ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ។
(trg)="5.1"> Типична структура на шапка наречена „ чуруата “ каде студентите се собираат за состаноци и други групни активности .

(src)="5.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="5.2"> Фотографија од Акането .

(src)="6.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="6.2"> Фотографија од Акането .

(src)="7.3"> ថត ​ ដោយ វ៉ាដាណា ( Wadaana ) ។
(trg)="7.3"> Фотографија од Вадаана .

(src)="8.2"> ថត ​ ដោយ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="8.2"> Фотографија од Акането .

(src)="9.1"> ត្រីចៀន ​ បែប ​ សាមញ្ញ ​ សម្រាប់ ​ និស្សិត ​ ។
(trg)="9.1"> Типична пржена риба подготвена од студентите .

(src)="9.2"> ថត ​ ដោយ គូរ៉ានីចា ( Kuranicha ) ​ ។
(trg)="9.2"> Фотографија од Куранича .

(src)="11.2"> ថត ​ ដោយ ​ វ៉ាដាណា ( Wadaana ) ។
(trg)="7.3"> Фотографија од Вадаана .

# km/2011_04_99_.xml.gz
# mk/05_12_11940_.xml.gz


(src)="1.1"> កម្ពុជា ​ : ចម្រៀង ​ ទាក់ ​ ទង ​ នឹង ​ ហ្វេសប៊ុក ( Facebook )
(trg)="4.1"> Музичката поп индустрија произведе голем број на песни поврзани со Фејсбук .

(src)="3.2"> ទស្សនាវដ្តីខ្មែរកម្ពុជា ទោះបីជាអះអាងថាមិនមែនជាអ្នកគាំទ្រ តែក៏មានការស្ងើចសរសើរថាមានជនជាតិកម្ពូជាជាច្រើនបាននាំគ្នាច្រៀងសប្បាយពី ' ចម្រៀងFacebook ' ទាំងនេះ ។
(trg)="5.1"> Подолу се примери од песни прикачени на Јутјуб ( сите во Кмер ) :

(src)="5.1"> Khmerbirdភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការកើនឡើងរបស់ចម្រៀងប្រភេទនេះ ក៏ប៉ុន្តែក៏មានការយល់ស្របជាមួយនឹងចម្រៀងដែលបន្ទោសថា Facebook ជាមូលហេតុនៃការបែកបាក់របស់គូស្នេហ៍ ។
(trg)="6.4"> Тој изјави во песната дека откако има Фејсбук , неговата девојка изгледа дека не се грижи за него како порано .

(src)="5.3"> ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចពេលដែលបានលឺចម្រៀងទាំងនេះ ប៉ុន្តែមើលទៅវាគឺជាការពិត ។
(trg)="6.5"> Почувствувал како да е целосно напуштен .

(src)="5.6"> សង្សាររបស់គេចំណាយពេលវេលាដើម្បីទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតតាមរយៈ Facebook ។
(trg)="6.7"> Ова се разбира може да предизвика сериозен ефект во врската .

(src)="5.7"> ចំណុចនេះវាប្រាកដណាស់ថានឹងអាចបណ្តាលឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទំនាក់ទំនងគូស្នហ៍ ។
(trg)="6.8"> Во Камбоџа , има само околу 250,000 Фејсбук корисници што претставува 1.73 % од вкупниот број на интернет корисници , според socialbakers.com.

# km/2013_10_467_.xml.gz
# mk/06_04_4870_.xml.gz


(src)="1.4"> ​
(trg)="5.35"> 7 .

(src)="2.4"> បច្ចុប្បន្ន ខែនឌី គឺជា ​ និស្សិត ​ សកល ​ វិទ្យាល័យ ដែល ​ មាន ​ បំណង ​ ចង់ ​ ដឹង ​ បន្ថែមពី អ៊ិនហ្វូក្រាហ្វេក ​ ( infographics ) ក្នុង ​ សកលវិទ្យាល័យ ហើយ ​ នាង ​ សង្ឃឹមថា ​ នឹង ​ ប្រើប្រាស់ ​ ប្លុក ​ សម្រាប់ ​ ជា ​ ឧបករណ៍ ​ ​ ដើម្បី ​ ឲ្យ ​ មាន ​ ការ ​ ផ្លាស់ ​ ប្ដូរ ​ សង្គម ។
(trg)="2.4"> Кенди , во моментов е ученик во средно училиште , сака да знае повеќе за инфографика ( визуелна претстава за одредена информација , податок или знаење ) на факултет и се надева дека ќе го искористи нејзиниот блог како средство за социјална промена .

(src)="5.1"> ១ .
(trg)="5.1"> 1 .

(src)="5.2"> សូម ​ ប្រាប់ ​ ខ្ញុំ ​ បន្ថែម ​ ពី ​ ខ្លួន ​ អ្នក ៖
(trg)="5.5"> Учев јапонски во прва година , но тогаш земав часови единствено на интернет .

(src)="5.7"> ២ .
(trg)="5.7"> 2 .

(src)="5.9"> ​ ហេតុអ្វី ?
(trg)="5.9"> Зошто ?

(src)="5.15"> ខ្ញុំ ​ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ខ្ញុំ ​ ចូលចិត្ត ​ សរសេរ ​ ពីរឿង តាំង ​ ពី ​ ខ្ញុំ ​ នៅ ​ ក្មេង ។
(trg)="5.13"> Немав дома интернет и немав идеја за што да пишувам .

(src)="5.16"> ​
(trg)="5.35"> 7 .

(src)="7.1"> ខ្ញុំសរសេរ ​ អំពី ​ ​ ​ រឿងរ៉ាវ ​ ដែល ​ ​ កើតឡើង ​ ក្នុង ​ ជីវិត ​ ប្រចាំថ្ងៃ អំពី ​ រឿងដែល ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើល ធ្វើឲ្យ ​ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ ​ ​ ឬ ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំខឹង ។
(trg)="5.20"> Дали те поддржуваат во твоите онлајн активности ?
(trg)="5.21"> Да , бидејќи двајцата работат со компјутери , особено татко ми бидејќи има голема страст за фотографија .

(src)="7.2"> ​
(trg)="5.35"> 7 .

(src)="10.2"> តើ ​ ​ អ្នក ​ ចូលចិត្ត ​ អ្វី ​ បំផុត ​ ​ អំពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ?
(trg)="5.25"> Што најмногу ти се допаѓа кај блогирањето ?

(src)="10.3"> ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ធ្វើឲ្យ ​ ខ្ញុំអាច ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស់ខ្ញុំ ​ ទៅ ​ កាន់ ​ អ្នក ​ ដទៃ ដើម្បី ​ អនុញ្ញាត ​ ឲ្យ ​ ពួក ​ គេ ​ ដឹង ​ ពី ​ អ្វី ​ ដែល ​ បានកើត ​ ឡើង ​ ក្នុង ​ ជីវិត ​ របស់ខ្ញុំ ​ និង ​ ក្នុង ​ សហគមន៍ ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ។
(trg)="5.26"> Блогирањето ми овозможува да го споделам моето мислење со другите , да ги известам за тоа што се случува во мојот живот и во мојата заедница .

(src)="10.4"> ខ្ញុំ ​ វាយតម្លៃ ​ ខ្ពស់ ​ ចំពោះ ​ ឱកាស ​ ដើម្បី ​ ចែក ​ រំលែក ​ ពី ​ រូបខ្ញុំ ​ ទៅ ​ កាន់ ​ អ្នកដទៃ ​ និង ​ ដើម្បី ​ ទំនាក់ ​ ទំនង ​ ជាមួយ ​ អ្នក ​ អាន ។
(trg)="5.27"> Ја користам оваа можност да споделам нешто со другите во врска со мене и да комуницирам со читателите .

(src)="10.5"> ប្លុក ​ ជា ​ វិធី ​ មួយ ​ ដើម្បី ​ ធ្វើ ​ ទំនាក់ ​ ទំនង ​ ជាមួយ ​ អ្នកដទៃ ។
(trg)="5.28"> Тоа е еден начин да се комуницира со другите .

(src)="10.6"> ​ ប៉ុន្តែ ​ ក្រៅ ​ ពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ខ្ញុំ ​ ក៏ ​ ចូលចិត្ត ​ បង្កើត ​ ផ្ទាំង ​ បដា ​ សម្រាប់ ​ ប្លុក ​ របស់ខ្ញុំ ​ ផងដែរ ខ្ញុំចូលចិត្ត ​ កែ ​ រូបថត ទោះបីជា ​ ខ្ញុំ ​ មិនសូវ ​ ជា ​ មាន ​ ជំនាញ ​ នៅ ​ ​ ឡើយ ​ ក៏ដោយ ។
(trg)="5.29"> Но покрај пишувањето , исто така сакам да креирам свој блог банер , да уредувам фотографии , иако не сум сеу ште доволно вешта во тоа .

(src)="10.7"> ៦ .
(trg)="5.30"> 6 .

(src)="10.9"> លទ្ធភាព ​ ក្នុង ​ ការ ​ ប្រើប្រាស់ ​ ប្លុក ​ គឺនៅ ​ មាន ​ កម្រិត ​ នៅ ​ ​ ម៉ាដាហ្គាស្កា ដោយ ​ សារ ​ មាន ​ តែ ​ មួយ ឬ ​ ពីរ ​ ភាគរយ ​ នៃ ​ ប្រជាពលរដ្ឋ ​ ម៉ាឡាហ្កាស៊ី ដែល ​ អាច ​ មាន ​ លទ្ធភាព ​ ប្រើប្រាស់ ​ អ៊ីនធើណែត ​ បាន ​ ព្រោះ ​ តែ ​ តម្លៃ ​ របស់ ​ វា ។
(trg)="5.31"> Што мислиш за блогирањето во Мадагаскар ?
(trg)="5.32"> Пристапот до блоговите во Мадагаскар е многу ограничен бидејќи само 1 или 2 проценти од луѓето во Мадагаскар имаат пристап до интернетот поради неговата цена .

(src)="10.10"> ប៉ុន្តែ ខ្ញុំដឹង ​ ថា ​ មាន ​ មនុស្ស ​ ជា ​ ច្រើន ​ ដែលចង់សរសេរ ​ ប្លុក ។
(trg)="5.33"> Но знам дека има многу личности кои навистина сакаат да блогираат .

(src)="10.12"> ៧ .
(src)="10.13"> តើអ្នក ​ មាន ​ ការ ​ រំពឹង ​ ទុក ​ អ្វី ​ ខ្លះពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុកសម្រាប់ ​ ខ្លួនអ្នក ​ ផ្ទាល់ និង ​ សហគមន៍ ​ របស់ ​ អ្នក ?
(trg)="5.34"> Доколку ја подобриме пристапноста на интернет мрежата , верувам дека блогирањето може да придонесе да се промени начинот на живот на народот во Мадагаскар .

(src)="10.16"> ​
(trg)="5.35"> 7 .

(src)="10.19"> តើ ​ អ្នក ​ គិត ​ យ៉ាង ​ ដូច ​ ម្តេច ​ ចំពោះ ​ តួនាទី ​ របស់ ​ អ្នកជាមួយ ​ នឹង ​ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ឥឡូវ ​ នេះ ?
(trg)="5.36"> Кое е твоето очекување од блогирањето за себе и за твојата заедница ?

(src)="10.23"> ហើយ ​ ឥឡូវ ​ នេះ ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ បានចូលរួម ​ ក្នុង ​ កិច្ច ​ ប្រជុំ ​ កំពូល ​ ខ្ញុំ ​ មាន ​ អារម្មណ៍ ​ កាន់តែ ​ ​ មាន ​ ការ ​ ជំរុញ ​ ចិត្ត ​ កាន់ ​ តែ ​ ខ្លាំង ​ ក្នុង ​ ការ ​ បកប្រែ ។
(trg)="5.37"> Се надевам дека ќе привлечам многу луѓе да блогираат или дека можеби ќе ги променам гледиштата на некои луѓе со споделување на моето , особено во врска со блогирањето .

(src)="10.25"> ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ក្លាយ ​ ទៅជា ​ អ្វី ​ ម្យ៉ាង ​ ដែលសំខាន់ ​ សម្រាប់ខ្ញុំ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ មាន ​ មោទនភាព ​ ​ ក្នុង ​ ការ ​ ក្លាយ ​ ជា ​ ផ្នែក ​ មួយ ​ នៃ ​ សហគមន៍ ​ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ។
(trg)="5.38"> Се сеќавам , еднаш кога им кажав на моите другари за блогирање , тие рекоа дека тоа е губење на време .

(src)="10.26"> ៩ .
(trg)="5.39"> 8 .

(src)="10.28"> បន្ទាប់ពី ​ វិទ្យាល័យ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ សិក្សា ​ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ឬ ​ ក៏ ​ អ៊ីនហ្វូក្រាហ្វិក ។
(trg)="5.42"> GV е голема заедница , тоа е многу важна веб страница и реткост е ваков вид на веб страница да биде преведена на малагаси .

(src)="10.29"> ខ្ញុំសង្ឃឹម ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ នឹង ​ ​ កាន់តែ ​ ​ ចូលរួម ​ ចំណែក ​ កាន់ ​ តែ ​ ច្រើន ​ ​ ជាមួយ ​ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ។
(trg)="5.43"> Малагаси не е многу познат јазик и чест ми е да преведувам GV статии на мојот јазик .

(src)="10.30"> ១០ .
(trg)="5.52"> 10 .

(src)="10.31"> តើ ​ អ្វី ​ ជា ​ សារ ​ របស់ ​ អ្នក ​ ទៅ ​ កាន់ ​ អ្នក ​ ប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណែត ​ ដទៃ ​ ទៀត ?
(trg)="5.53"> Која е твојата порака до твоите млади колеги нетизени ( жители на интернет ) ?

(src)="10.32"> សូម ​ ធ្វើ ​ ចិត្ត ​ ឲ្យ ​ កាន់តែ ​ បើក ​ ទូលាយ ។
(trg)="5.55"> Блогирањето е лесен начин да се сподели твоето мислење .

(src)="10.33"> ការ ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ គឺជា ​ វិធី ​ ងាយស្រួល ​ ដើម្បី ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស់អ្នក ។
(trg)="5.56"> Никогаш не е губење на време , особено ако пишуваш нешто интересно и корисно .

(src)="10.34"> វា ​ ​ នឹង ​ មិន ​ មែន ​ ជា ​ ការ ​ ​ ខ្ជះខ្ជាយ ​ ពេលវេលា ​ ​ នោះទេ ជាពិសេស ​ ប្រសិន ​ បើ ​ អ្នកសរសេរ ​ អ្វី ​ ម្យ៉ាង ​ ដែល ​ គួរឲ្យចាប់ ​ អារម្មណ៍ និង ​ មាន ​ ប្រយោជន៍ ។
(trg)="5.57"> Преку блогирањето , можеби ќе најдеме други блогери во светот кои го делат нашето гледиште и кои можат да не разберат и да ни помогнат во нашиот живот .

(src)="10.36"> នៅពេល ​ ដែលខ្ញុំ ​ ចូលរួម ​ ក្នុង ​ ​ វគ្គ ​ បណ្ដុះបណ្ដាល ​ ស្ដីពីការ ​ សរសេរប្លុក ​ របស់ ហ្វូកូ ខ្ញុំសួរ ​ ពួក ​ គេ ​ ថា ​ តើ ​ ខ្ញុំ ​ អាច ​ សរសេរ ​ អ្វី ​ នៅ ​ លើ ​ ប្លុក ។
(trg)="5.58"> Кога учествував на првата обука за блогирање на Фоко , ги прашав за што можам да пишувам на еден блог .

(src)="10.37"> ចម្លើយ ​ របស់ ​ ​ គេ ​ គឺ ​ ថា ​ ខ្ញុំអាច ​ ប្រើ ​ ប្លុក ​ ជា ​ កំណត់ ​ ហេតុ ​ ប្រចាំ ​ ថ្ងៃ ។
(trg)="5.59"> Еден од одговорите беше дека блогирањето можам да го користам како дневник .

# km/2011_07_146_.xml.gz
# mk/08_12_13468_.xml.gz


(src)="1.1"> កម្ពុជា ៖ អត្ថបទ ​ ​ នៅ ​ លើ ​ ប្លក់ ​ ​ ​ បណ្តាល ​ ឲ្យ ​ មាន ​ ការ ​ ស៊ើប ​ អង្កេត ​ លើ ​ ឃាតកម្ម ​
(trg)="4.1"> Случајот е преземен од група на борци за правата и политичари кои апелираа за соодветна истрага .

(src)="2.2"> ក៏ ​ ប៉ុន្តែ ​ ​ ការ ​ ពិនិត្យ ​ ​ សុខ ​ ភាព ​ មុន ​ ពេល ​ ចាក ​ ចេញ ​ ដំណើរ ​ របស់ ​ នាង ​ ដែល ​ បាន ​ ធ្វើ ​ នៅ ​ ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា ​ បាន ​ បង្ហាញ ​ ថា ​ សុខភាព ​ របស់ ​ នាង ​ គឺ ​ ​ នៅ ​ ល្អ ​ ណាស់ ​ ។
(trg)="6.1"> Треба да биде споменато дека Khmerization еднаш успешно ги има убедено властите да поднесат истрага и да ѝ помогнат на друга куќна помошничка од Камбоџа која била злоупотребувана од нејзиниот работодавец во Малезија .

(src)="6.1"> ពួក ​ យើង ​ បាន ​ ​ ​ ​ អាន ​ ប្លក់ ​ ​ មួយ ​ លើ ​ គេហ ​ ទំព័រ ​ របស់ ​ លោក ​ ( khmerization .
(trg)="6.2"> Освен објавувањето на напис за злоупотребувањето , Khmerization има испратено писмо по електронска пошта охрабрувајќи ги своите читатели да испратат писмо до амбасадата во Малезија .

(src)="6.4"> ពួក ​ យើង ​ ​ ​ ចង់ ​ ទាញ ​ ចំណាប់ ​ អារម្មណ៍ ​ របស់ ​ លោក ​ ​ ​ ​ ​ មក ​ លើ ​ ការ ​ ស្លាប់ ​ ​ របស់ ​ អ្នកបម្រើ ​ តាម ​ ផ្ទះ ​ ជន ​ ជាតិ ​ កម្ពុជា ​ ថ្មីៗ ​ នេះ ​ ដែល ​ ពួក ​ យើង ​ មាន ​ ការ ​ សង្ស័យ ​ ពី ​ ​ មូលហេតុ ​ នៃ ​ ការ ​ ស្លាប់ ​ ដ៏ ​ ពិត ​ ប្រាកដ ​ ​ ថា ​ ជា ​ ​ ទារុណកម្ម ​ ​ ផ្លូវ ​ កាយ និង ​ ផ្លូវ ​ ចិត្ត ​ ដែល ​ ប្រព្រឹត្តិ ​ ជា ​ បន្ត ​ បន្ទាប់ ​ ដោយ ​ ចៅ ​ ហ្វាយ ​ នាយ ​ របស់ ​ នាង ។
(trg)="7.1"> Според извештајот од 2011 изготвен од страна на КАРАМ Азија , КАРАМ Камоџа и Танаганита , насловен како „ Проверка на реалноста : Правата и законите за работниците-мигранти од Азија “ , бројот на камбоџиски работници-мигранти во Малезија изнесува повеке од 40,000 од кои 51.7 % ѝ припаѓаат на женската популација .
(trg)="7.2"> Извештајот подвлече неколку чести злоупотребувања кои им се случуваат на овие работници :

(src)="6.5"> យោង ​ តាម ​ ​ អ្នក ​ ជិត ​ ខាង ​ ​ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ ម៉ាលេ ​ ស៊ី ពួក ​ គេ ​ ​ បាន ​ ឃើញ ​ ​ ​ ​ ជន ​ រង ​ គ្រោះ ​ ​ ត្រូវ ​ ​ បាន ​ រំលោភ ​ បំពាន ​ ​ ជា ​ បន្តបន្ទាប់ និង ​ ជា ​ ច្រើន ​ លើក ​ ច្រើន ​ សា ​ ​ សុំ ​ ការ ​ ជួយ ​ សង្គ្រោះ ​ ពី ​ អ្នក ​ បម្រើ ​ តាម ​ ផ្ទះ ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ នៅ ​ តំបន់ ​ នោះ ​ ។
(trg)="7.3"> Условите за работа се разликуваат од договорот потпишан помеѓу работникот и нивната агенција во Камбоџа , вклучувајќи и помала заработка и стегите поврзани со долговите кои се непознати за работникот сè до моментот на започнувањето со работата .

# km/2011_08_162_.xml.gz
# mk/08_12_13573_.xml.gz


(src)="1.1"> ហ្កាណា ​ ៖ មាគ៌ា ​ ទៅ ​ រក " ​ ស្រ្តី ​ ​ ក្នុង ​ ឧត្តម ​ គតិ ​ " ៖ ជួប ​ ជាមួយ ​ អ្នក ​ សរសេរ ​ ប្លក់ និង ​ អ្នក ​ សារព័ត៌មាន ​ ​ លីនដា អាណាន់ ​
(trg)="1.2"> Иако има исто презиме како и светски познатиот граѓанин на Гана , Линда Анан не е поврзана со претходниот генерален секретар на Обединетите нации , Кофи Анан .

(src)="1.3"> លីនដា គឺជាអ្នកសារព័ត៌មាន និង អ្នកសរសេរប្លក់ ជនជាតិហ្កាណា ដែលបានរួមចំណែកជួយដល់ ក្លូប៊ល វ៉យស៍អនឡាញ ( Global Voices Online )
(trg)="2.1"> Линда Анан : блогер од Гана , новинар и основач на магазинот Обасема

(src)="2.1"> ស្តីពីហ្កាណា ។
(trg)="3.3"> Баруч колеџот во Њујорк .

(src)="4.1"> លីនដា អាណាន់ ៖ អ្នកសរសេរប្លក់ជនជាតិហ្កាណា អ្នកសារព័ត៌មាន និងជាស្ថាបនិកនៃទស្សនាវដ្តី អូបាសឺម៉ា
(trg)="3.4"> Таа скоро се врати во Гана и работи во полето на медиуми и комуникации .

(src)="6.1"> នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ ស្ទីវ ហ្សារ៉ា ( Steve Sharra ) នេះ លីនដា បាននិយាយពីការសរសេរប្លក់ បំណងប្រថ្នារបស់នាងក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងការពង្រឹងអំណាចឲ្យដល់ស្រ្តី ទស្សនាវដ្តី អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) និងអ្វីៗជាច្រើនដែលនាងបានធ្វើនៅលើអ៊ីនធើណែត ។
(trg)="4.1"> Во ова интервју со Стев Шара , Линда зборува за блогирањето , нејзината пасија за споделување на знаење и давање на моќ на жените , за магазинот Обасема и за многуте други работи кои таа ги прави на интернет .

(src)="7.4"> តើអ្នកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មែនដែរឬទេ ?
(trg)="5.2"> Која е Линда Анан ?

(src)="7.8"> SS : តើអ្នកកើតនៅទីណា ?
(src)="7.9"> តើអ្នកធំធាត់នៅទីណា ?
(trg)="5.4"> Дали имаш некоја врска со него ?

(src)="7.11"> LA : ខ្ញុំកើត និងធំធាត់ក្នុងប្រទេសហ្កាណា រហូតដល់ពេលអាយុពាក់កណ្តាលយុវវ័យ ។
(trg)="7.3"> СШ : Што те донесе повторно во Гана и што правиш сега ?

(src)="7.17"> មួយវិញទៀត បន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើម អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) គោលបំណងរបស់ខ្ញុំ គឺចង់បង្កើតទស្សនាវដ្តីនេះក្នុងប្រទេសហ្កាណា និងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិក ។
(trg)="8.3"> Исто така , целта , откако го почнав Обасема , беше да го лансирам во Гана и другите африкански држави .

(src)="7.19"> តើខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វី ៖ ពេលនេះខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយការទីប្រឹក្សានៅឯក្រុមហ៊ុន Integrated Marketing Communications ។
(trg)="8.4"> Сега е време да го преземам тој чекор .

(src)="7.20"> SS : អ្នកមានវត្ត្មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅលើបណ្តាញ ចាប់ផ្តើមពី អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ទស្សនាវដ្តីដែលអ្នកបានបង្កើត និងកែលម្អ ។
(trg)="8.6"> СШ : Имаш навистина извонредно онлајн присуство , почнувајќи од Обасема , магазинот кој што го основаше и го уредуваш .

(src)="7.21"> សូមនិយាយប្រាប់ពីមូលហេតុ និងវិធីដែលអ្នកចាប់ផ្តើមទស្សនាវដ្ដីនេះ ។
(trg)="8.7"> Кажи ни зошто и како започна со изадавање на магазинот ?

(src)="7.22"> LA : អរគុណ !
(trg)="8.8"> ЛА : Благодарам .

(src)="7.23"> ខ្ញុំចាប់ផ្តើមទស្សនាវដ្តីនេះពីរបីខែ បន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សា ។
(trg)="8.9"> Го започнав магазинот неколку месеци откако дипломирав на колеџот .

(src)="7.26"> ម្យ៉ាងទៀត បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា ខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញពីតម្រូវការឲ្យមានវេទិកាដែលផ្តល់នូវការពង្រឹងអំណាច និងសាជំរុញលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ស្រ្តីជនជាតិអាហ្រ្វិកវ័យក្មេង ដូចជា ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈច្រកផ្សេងៗ ។
(trg)="8.11"> Споделувањето на знаење е уште една работа во која уживам , а онлајн магазинот беше одлична платформа за да го правам тоа .

(src)="7.29"> មិនថាពាក្យថា " ក្នុងឧត្តមគតិ " បែបណានោះទេ ពាក្យនេះគឺពិតជាឬសគល់នៃខ្លឺមសារប្រាកដណាស់ ។
(trg)="8.16"> СШ : Која е твојата публика за магазинот ?

(src)="7.30"> SS : តើនរណាជាក្រុមអ្នកអានទស្សនាវដ្តីរបស់អ្នក ?
(trg)="8.17"> Колку луѓе се опфатени до сега ?

(src)="7.32"> LA : ក្រុមអ្នកអានគោលដៅរបស់ អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) គឺស្រ្តីជនជាតិអាហ្រ្វិក ទោះបីជាមានអ្នកយល់ត្រូវក្នុងការប្រកែកថាបញ្ហាស្រ្តីគឺជាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាទំាងអស់ក៏ដោយ ។
(trg)="9.1"> ЛА : Целната публика на Обасема е африканската жена , иако секој би се сложил дека женските прашања ги надминуваат границите .

(src)="7.33"> អ្នកអានរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែជាស្រ្តីជនជាតិអាហ្រិ្វក ឬស្រ្តីដែលមានដើមកំណើតអាហ្រ្វិក យើងក៏មានក្រុមអ្នកអានគោលដៅជាសាកលផងដែរ ។
(trg)="9.2"> Нашите читатели не се само африканските жени и жените со африканско потекло .

(src)="7.36"> ចំណុចនោះហើយដែល ទស្សនាវដ្តីអូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ចូលមក ។
(trg)="9.6"> Тука е моментот кога настапува Обасема .

(src)="7.40"> SS : សូមប្រាប់ពីការងាររបស់អ្នកជាមួយនឹង ក្លូប៊លវ៉យស៍អនឡាញ ( Global Voices
(trg)="9.9"> Ми се топли срцето кога гледам дека нашите придонесувања за општеството одат подалеку .

(src)="8.1"> Online ) .
(trg)="9.10"> СШ : Кажи ни за твојата работа за Глобал воисис онлајн .

(src)="8.2"> តើអ្នកចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា ?
(trg)="9.11"> Како започна ?

(src)="8.3"> LA : ខ្ញុំមានឱកាសជួបនឹងក្លូប៊លវ៉យស៍អនឡាញ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងគិតថានេះគឺជាប្រភពព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យជឿជាក់ ។
(trg)="9.13"> Ми се допаѓаше различноста кај тимот на ГВ и сакав да станам дел од него .

(src)="8.4"> ខ្ញុំចូលចិត្តភាពចម្រុះនៃក្រុមការងារ និងចង់រួមចំណែកជាមួយក្រុមនេះ ខ្ញុំបានផ្តោតលើការសរសេរអត្ថបទស្តីពីនយោបាយ ។
(trg)="9.14"> Пишував политички написи каде Гана беше во фокусот .

(src)="9.1"> តើអ្វីដែលបណ្តាលចិត្តឲ្យអ្នកចាប់ផ្តើមសរសេរប្លក់ ?
(trg)="9.16"> СШ : Имаш блог , Аби спикс .

(src)="9.2"> LA : ខ្ញុំពិតជាមានចំណង់ចំណូលចិត្តជាខ្លាំង និងដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើម ចូលចិត្តចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកដទៃ ។
(trg)="9.17"> Што те натера да размислиш да отвориш блог ?

(src)="9.4"> ប្លក់នេះបានផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំដោយសេរីក្នុងការសរសេរបញ្ចេញពីគំនិតរបស់ខ្ញុំដោយគ្មានកម្រិត ឧទាហរណ៍ អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ដែលជាការបោះពុម្ពផ្សាយសាធារណៈ ។
(trg)="9.19"> Ми овозможува слободно да ги изразам моите мисли без никакви ограничувања , како на пример во Обасема , која е сепак официјална публикација .

(src)="9.9"> LA : Black Star News រកខ្ញុំឃើញនៅលើបណ្តាញ និងបានទាក់ទងខ្ញុំដើម្បីសុំសម្ភាសន៍ ។
(trg)="9.21"> СШ : Во 2007 година беше прогласена за Претприемач на денот во Блек стар њус .

(src)="9.11"> SS : តើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះលំហប្លក់នៅហ្កាណា ?
(trg)="9.23"> Што значеше за тебе појавувањето на веб-сајтот на БСЊ ?

(src)="9.12"> LA : ខ្ញុំចូលចិត្តពីភាពគួរឲ្យរំភើបរបស់វា ភាពអង់អាចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល និងបង្ហាញថាជនជាតិហ្កាណាមានភាពឈានមុខក្នុងវិស័យ " សេរីភាព " ។
(trg)="9.25"> Блогерите тука се прилично активни ; се собираат меѓусебно и градат пријателства како резултат на ова .

(src)="9.14"> SS : ចុងក្រោយ តើអ្វីជាមហិច្ឆតានាពេលអនាគតសម្រាប់ អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ?
(trg)="9.26"> СШ : И за крај , кои се твоите идни планови за Обасема ?

(src)="9.15"> និងសម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ?
(trg)="9.27"> И за тебе ?

(src)="9.19"> ស្របពេលជាមួយគ្នាដែរ ខ្ញុំមានគោលបំណងក្នុងការស្វែងរកវេទិកាដទៃទៀតក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដើម្បីជួយជំរុញ អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ទៅក្នុងកម្រិតមួយទៀត ។
(trg)="9.28"> ЛА : Во следните неколку месец Обасема ќе биде подложена на реорганизација со цел оживување на енергијата врзана за оваа публикација .

# km/2013_08_449_.xml.gz
# mk/09_10_20948_.xml.gz


(src)="1.1"> តើ ​ បុរស ​ ​ ដែល ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដាក់ ​ ​ គ្រាប់បែក ​ នៅ ​ ​ ​ ​ ព្រលាន ​ យន្ត ​ ហោះ ​ ប៉េកាំង ​ ជា ​ ​ ​ ភេវករ ​ ឬ ​ ជា ​ ជន ​ រងគ្រោះ ?
(trg)="5.1"> Ји бил принуден да ги покрие судските трошоци , поради што западнал во долгови .

(src)="7.1"> ភេវករ ​ ឬ ​ ជន ​ រងគ្រោះ ?
(trg)="7.1"> Терорист или жртва ?

(src)="8.1"> មតិយោបល់ ​ ​ នៅ ​ លើ ​ បណ្ដាញ ​ ព័ត៌មាន ​ សង្គម ​ ភាគ ​ ច្រើន ​ បង្ហាញពី ​ ភាពអាណិត ​ អាសូរ ​ ចំពោះ ជី ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ឃើញ ​ លោក ​ ជា ​ ជន ​ រងគ្រោះ ​ នៃ ​ ​ ​ ​ ភាពអយុត្តិធម៌ ​ ផ្នែក ​ នយោបាយ និង ​ ​ សង្គម ​ ។
(trg)="8.1"> Во мнозинството од коментарите на кинеските социјални медиуми се изразува сочуство со Ји , кој е перцепиран како жртва на општествена и политичка неправда .

(src)="8.2"> ជី ចាប់ ​ ផ្ដើម ​ សរសេរ ​ ​ បទពិសោធន៍ ​ របស់ ​ លោក នៅក្នុង ​ ប្លុក ​ ​ តាំង ​ ពីឆ្នាំ ​ ២០០៦ ​ ហ្វេង ជីងយ៉ាង ( @ 风青杨V ) បាន ​ ​ សរសេរ ​ វិភាគ ​ ពី ​ ប្លុក ​ របស់ ​ ​ លោក ​ ​ និង ​ សរុប ​ ថា ​ ៖
(trg)="8.7"> Сепак , доколку не сакаме да видиме нов г-дин Ји во оваа држава , мора да посветиме внимание на коренот на проблемот .

(src)="8.8"> លោក ​ ជា ​ មនុស្ស ​ ធម្មតា ​ ម្នាក់ ​ កាល ​ ពី ​ ដើម ​ ទី តើ ​ អ្វី ​ ​ ដែល ​ ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ គាត់ ​ ក្លាយ ​ ទៅជា ​ មនុស្ស ​ មិន ​ ធម្មតា ?
(trg)="8.8"> Тој бил само една нормална личност на самиот почеток на се ова , што е тоа што го направи абнормален ?

(src)="8.10"> ​ ឧទាហរណ៍ អ្នក ​ ធ្វើ ​ ការ ​ ក្នុង ​ បណ្ដាញ ​ ព័ត៌មាន យិន ឆេ ( @ 凝哲同学 ) សរសេរ ​ ថា ​ ៖ ​
(trg)="8.9"> Сепак , има и такви кои веруваат дека јавната безбедност секогаш треба да има приоритет .

(src)="8.15"> តើ ​ ​ មាន ​ អ្វី ​ កើត ​ ឡើង ​ ចំពោះ ​ ​ សង្គម ​ របស់ ​ យើង ?
(trg)="8.13"> Дополнително , ги величаат насилниците како да се херои бидејќи не им наштетиле на други .