# jp/2011_08_31_8080_.xml.gz
# km/2011_08_162_.xml.gz


(src)="1.1"> ガーナ : 理想の女性を目指して-ブロガー 、 そしてジャーナリストのリンダ ・ アナンさんをご紹介
(trg)="1.1"> ហ្កាណា ​ ៖ មាគ៌ា ​ ទៅ ​ រក " ​ ស្រ្តី ​ ​ ក្នុង ​ ឧត្តម ​ គតិ ​ " ៖ ជួប ​ ជាមួយ ​ អ្នក ​ សរសេរ ​ ប្លក់ និង ​ អ្នក ​ សារព័ត៌មាន ​ ​ លីនដា អាណាន់ ​

(src)="2.1"> リンダ ・ アナン : ガーナ人のブロガー兼ジャーナリストであり 、 オバーセマの創立者である 。
(trg)="1.3"> លីនដា គឺជាអ្នកសារព័ត៌មាន និង អ្នកសរសេរប្លក់ ជនជាតិហ្កាណា ដែលបានរួមចំណែកជួយដល់ ក្លូប៊ល វ៉យស៍អនឡាញ ( Global Voices Online )

(src)="3.2"> アメリカでは 、 ニューヨークのバーナード ・ M .
(trg)="4.1"> លីនដា អាណាន់ ៖ អ្នកសរសេរប្លក់ជនជាតិហ្កាណា អ្នកសារព័ត៌មាន និងជាស្ថាបនិកនៃទស្សនាវដ្តី អូបាសឺម៉ា

(src)="3.4"> 最近ガーナに戻り 、 マスメディアやコミュニケーションの分野で働いています 。
(trg)="5.1"> លីនដានកើតនៅក្នុងប្រទេសហ្កាណា ប៉ុន្តែបានចាកចេញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលនាងនៅជាយុវវ័យ ។

(src)="5.2"> リンダ ・ アナンとは ?
(trg)="5.4"> Baruch College ) នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉ក ។

(src)="5.4"> リンダ ・ アナン ( 以下LA ) : 最近ガーナに戻り 、 マスメディアやコミュニケーションの分野で働いています 。
(trg)="5.5"> ថ្មីៗនេះនាងបានត្រលប់ទៅប្រទេសហ្កាណាវិញ ហើយកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង ។

(src)="5.5"> 私は 、 政治や 、 また女性や若者を手助けするための改革 、 そのほかアフリカに関する様々なことに情熱をささげるガーナのジャーナリストであり 、 コミュニケーション ・ スペシャリストでもあります 。
(trg)="6.1"> នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ ស្ទីវ ហ្សារ៉ា ( Steve Sharra ) នេះ លីនដា បាននិយាយពីការសរសេរប្លក់ បំណងប្រថ្នារបស់នាងក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងការពង្រឹងអំណាចឲ្យដល់ស្រ្តី ទស្សនាវដ្តី អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) និងអ្វីៗជាច្រើនដែលនាងបានធ្វើនៅលើអ៊ីនធើណែត ។

(src)="5.7"> SS : お生まれはどちらですか ?
(trg)="7.4"> តើអ្នកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មែនដែរឬទេ ?

(src)="5.9"> LA : 私は生まれてから10代半ばまでガーナで育ちました 。
(trg)="7.5"> Linda Annan ( LA ) : ខ្ញុំគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិហ្កាណា និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនង ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងលើនយោបាយ និងសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងអំណាចស្រ្តី និងយុវជន ក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គមជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអាហ្រ្វិកផងដែរ ។

(src)="5.10"> その後アメリカに渡り 、 3ヵ月前にガーナに戻りました 。
(trg)="7.11"> LA : ខ្ញុំកើត និងធំធាត់ក្នុងប្រទេសហ្កាណា រហូតដល់ពេលអាយុពាក់កណ្តាលយុវវ័យ ។

(src)="5.11"> SS : なぜガーナに戻られたのですか ?
(trg)="7.13"> SS : តើអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកត្រលប់មកប្រទេសហ្កាណាវិញ ?

(src)="5.12"> 今は何をしてらっしゃいますか ?
(trg)="7.14"> និងតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វី ?

(src)="5.13"> LA : いつかはガーナに戻りたいとずっと思っていました 。
(trg)="7.15"> LA : ការត្រលប់មកប្រទេសហ្កាណាវិញគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើក្នុងពេលណាមួយ សំណួរគឺថាតើពេលណា ?

(src)="5.15"> また 、 オバーセマを始めて以来 、 私にとっての目標は 、 ガーナやほかのアフリカの国々でこれを進めていくことでした 。
(trg)="7.17"> មួយវិញទៀត បន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើម អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) គោលបំណងរបស់ខ្ញុំ គឺចង់បង្កើតទស្សនាវដ្តីនេះក្នុងប្រទេសហ្កាណា និងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិក ។

(src)="5.17"> 今何をしているかについてですが 、 マーケティング ・ コミュニケーションの会社で 、 アソシエイト ・ コンサルタントといて働いています 。
(trg)="7.19"> តើខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វី ៖ ពេលនេះខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយការទីប្រឹក្សានៅឯក្រុមហ៊ុន Integrated Marketing Communications ។

(src)="5.18"> SS : オンラインマガジン 、 オバーセマを立ち上げ 、 編集されて 、 ネット上で目覚ましい活躍をなさっていますね 。
(trg)="7.20"> SS : អ្នកមានវត្ត្មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅលើបណ្តាញ ចាប់ផ្តើមពី អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ទស្សនាវដ្តីដែលអ្នកបានបង្កើត និងកែលម្អ ។

(src)="5.19"> なぜ 、 どうやってこのマガジンを始められたのか 、 お話しいただけますか 。
(trg)="7.21"> សូមនិយាយប្រាប់ពីមូលហេតុ និងវិធីដែលអ្នកចាប់ផ្តើមទស្សនាវដ្ដីនេះ ។

(src)="5.20"> LA : ありがとうございます 。
(trg)="7.22"> LA : អរគុណ !

(src)="5.21"> 大学を卒業して3ヶ月後にこのマガジンを始めました 。
(trg)="7.23"> ខ្ញុំចាប់ផ្តើមទស្សនាវដ្តីនេះពីរបីខែ បន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សា ។

(src)="5.25"> また 、 卒業後ということで 、 私自身も含めて 、 若いアフリカ女性には 、 力づけ 、 奮い立たせてくれるようなメッセージを 、 様々な分野から送る場が必要だと感じました 。
(trg)="7.24"> ជាទូទៅ ខ្ញុំស្រលាញ់ក្នុងការជំរុញ និងពង្រឹងអំណាចដល់មនុស្ស និងដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់លើអំណាចរបស់ពាក្យសម្តី និងដោយសារខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីបញ្ហារបស់ស្រ្តី ខ្ញុំគិតថាមានចំណុចតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់ខ្ញុំ គឺដោយប្រើប្រាស់ទស្សនាវដ្តីនេះ ។

(src)="5.28"> これはガーナの言語のトゥイ語で 、 理想の女性という意味です 。
(trg)="7.27"> ដោយសារតែនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានចង់បានបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះ និងដឹងថានឹងមានស្រ្តីដទៃទៀតលើកសរសើរ និងទទួលបានប្រយោជន៍ពីទស្សនាវដ្តីនេះ ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបង្កើតទស្សនាវដ្តី អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ឈ្មោះ " Obaasema " ផ្ទាល់គឺមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់ ។

(src)="5.29"> 私の理想であり 、 そしてどの女性にもそうなってほしいと願っています 。
(trg)="7.28"> ក្នុងភាសាទ្វីរបស់ជនជាតិហ្កាណា វាមានន័យថា " ស្រ្តីក្នុងឧត្តមគតិ " ដែលជាស្រ្តីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ក្លាយជា និងជាស្រ្តីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ក្លាយទៅជាដូចគ្នា ។

(src)="5.30"> 『 理想 』 がどんなものであれ 、 それは現実に根ざしていなければいけません 。
(trg)="7.29"> មិនថាពាក្យថា " ក្នុងឧត្តមគតិ " បែបណានោះទេ ពាក្យនេះគឺពិតជាឬសគល់នៃខ្លឺមសារប្រាកដណាស់ ។

(src)="5.31"> SS : どんな方がマガジンをご覧になっているのですか ?
(trg)="7.30"> SS : តើនរណាជាក្រុមអ្នកអានទស្សនាវដ្តីរបស់អ្នក ?

(src)="5.32"> どのくらいの範囲に広がっているのでしょうか ?
(trg)="7.31"> តើអ្នកបានឈានដល់កម្រិតណាទៅហើយ ?

(src)="5.33"> LA : オバーセマが対象にしているのはアフリカ女性です 。
(trg)="7.32"> LA : ក្រុមអ្នកអានគោលដៅរបស់ អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) គឺស្រ្តីជនជាតិអាហ្រ្វិក ទោះបីជាមានអ្នកយល់ត្រូវក្នុងការប្រកែកថាបញ្ហាស្រ្តីគឺជាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាទំាងអស់ក៏ដោយ ។

(src)="5.35"> 私たちの読者は 、 アフリカ女性か 、 アフリカ系女性で 、 オンラインで世界中で読んでいただいています 。
(trg)="7.34"> ស្រ្តីអូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) អាចជាស្រ្តីដែលអង្គុយនៅក្នុងមុខតំណែងខ្ពស់ក្នុងបរិស្ថានសាជីវកម្មដែលមានអំណាចសម្រេចចិត្តខ្ពស់ ឬនាងអាចជាអ្នកសិល្បៈដែលកំពុងតែសូនរូបចម្លាក់បានយ៉ាងល្អប្រណិត ឬក៏ស្រ្តីនៅក្នុងភូមិដែលគ្មានចណេះដឹងពីសិទ្ធិរបស់នាងសោះ ។

(src)="5.38"> そこでオバーセマが役に立ちます 。
(trg)="7.36"> ចំណុចនោះហើយដែល ទស្សនាវដ្តីអូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ចូលមក ។

(src)="5.42"> 私たちがここまで社会に貢献できているということで私も心が温まります 。
(trg)="7.39"> បេះដូងខ្ញុំពិតជាមានភាពកក់ក្តៅណាស់ដែលបានឃើញថាការចូលរួមចំណែករបស់យើងចំពោះសង្គមទៅបានយ៉ាងឆ្ងាយ ។

(src)="5.43"> SS : グローバル ・ ボイス ・ オンラインでの活躍についてお話いただけますか 。
(trg)="7.40"> SS : សូមប្រាប់ពីការងាររបស់អ្នកជាមួយនឹង ក្លូប៊លវ៉យស៍អនឡាញ ( Global Voices

(src)="5.44"> どのように始められたのですか ?
(trg)="8.2"> តើអ្នកចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា ?

(src)="5.47"> このところできていませんが 、 またすぐにも寄稿したいと思っています 。
(trg)="8.3"> LA : ខ្ញុំមានឱកាសជួបនឹងក្លូប៊លវ៉យស៍អនឡាញ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងគិតថានេះគឺជាប្រភពព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យជឿជាក់ ។

(src)="5.48"> SS : アビは語るというブログをお持ちですね 。
(trg)="8.4"> ខ្ញុំចូលចិត្តភាពចម្រុះនៃក្រុមការងារ និងចង់រួមចំណែកជាមួយក្រុមនេះ ខ្ញុំបានផ្តោតលើការសរសេរអត្ថបទស្តីពីនយោបាយ ។

(src)="5.49"> なぜブログを始めようと思われたのですか ?
(trg)="8.5"> ខ្ញុំមិនមានពេលវេលាក្នុងការរួមចំណែកទេឥឡូវនេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។

(src)="5.50"> LA : わたしはとても意固地なんです 。
(trg)="9.1"> តើអ្វីដែលបណ្តាលចិត្តឲ្យអ្នកចាប់ផ្តើមសរសេរប្លក់ ?

(src)="5.52"> 『 アビは語る 』 も 、 そのための場です 。
(trg)="9.2"> LA : ខ្ញុំពិតជាមានចំណង់ចំណូលចិត្តជាខ្លាំង និងដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើម ចូលចិត្តចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកដទៃ ។

(src)="5.53"> 自由に私の考えを表現することができます 。
(trg)="9.4"> ប្លក់នេះបានផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំដោយសេរីក្នុងការសរសេរបញ្ចេញពីគំនិតរបស់ខ្ញុំដោយគ្មានកម្រិត ឧទាហរណ៍ អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ដែលជាការបោះពុម្ពផ្សាយសាធារណៈ ។

(src)="5.55"> 『 アビは語る 』 は 、 オバーセマから離れて 、 個人的に私の気持ちを伝えられるものなのです 。
(trg)="9.5"> មួយវិញទៀត " Abi Speaks " គឺជាវិធីរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតសំឡេងមួយទៀត ដែលជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ក្រៅពីអូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ។

(src)="5.56"> SS : 2007年に 『 ブラック ・ スター ・ ニュース 』 で 、 こんにちの実業家として取り上げられましたね 。
(trg)="9.6"> SS : ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ អ្នកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Black Star News ជា សហគ្រិនសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ។

(src)="5.57"> ブラック ・ スター ・ ニュースはどのようにしてあなたを知ったのですか ?
(trg)="9.7"> តើ BSN ស្គាល់ពីអ្នកដោយរបៀបណា ?

(src)="5.58"> BSNのホームページに取り上げられたことはどんな影響がありましたか ?
(trg)="9.8"> តើការផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ BSN បានផ្តល់អ្វីខ្លះដល់អ្នក ?

(src)="6.1"> LA : ブラック ・ スター ・ ニュースはネット上で私を知ってインタビューを持ちかけてく
(trg)="9.9"> LA : Black Star News រកខ្ញុំឃើញនៅលើបណ្តាញ និងបានទាក់ទងខ្ញុំដើម្បីសុំសម្ភាសន៍ ។

(src)="7.4"> LA : その活気が素晴らしいです 。
(trg)="9.11"> SS : តើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះលំហប្លក់នៅហ្កាណា ?

(src)="7.5"> そこに表現される大胆さは刺激的で 、 ガーナ人は自由へ向かっていると実感させられます 。
(trg)="9.12"> LA : ខ្ញុំចូលចិត្តពីភាពគួរឲ្យរំភើបរបស់វា ភាពអង់អាចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល និងបង្ហាញថាជនជាតិហ្កាណាមានភាពឈានមុខក្នុងវិស័យ " សេរីភាព " ។

(src)="7.7"> SS : 最後に 、 オバーセマでこれから将来どんなことをしたいですか ?
(trg)="9.14"> SS : ចុងក្រោយ តើអ្វីជាមហិច្ឆតានាពេលអនាគតសម្រាប់ អូបាសឺម៉ា ( Obaasema ) ?

(src)="7.8"> そしてあなた自身は ?
(trg)="9.15"> និងសម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ?

(src)="7.9"> LA : 今後数ヶ月の間 、 オバーセマは出版に必要なエネルギーを得るために改善していく予定です 。
(trg)="9.16"> LA : ក្នុងរយៈពេលពីរបីខែក្រោយទៀត អូបាសឺម៉ាអនឡាញ ( Obaasema Online ) នឹងត្រូវបានធ្វើការកែលម្អដើម្បីបន្ថែមនូវថាមពលឲ្យស្របទៅនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយ ។

(src)="7.10"> 私たちが新たに目指すところまで達成できたら 、 あとはアフリカで出版することになります 。
(trg)="9.17"> បន្ទាប់ពីយើងឈានទៅដល់ចំណុចដែលយើងចង់ទៅក្នុងទិសដៅនេះ នឹងមានការឈានទៅរកការបង្កើតនូវការបោះពុម្ពផ្សាយនូវទស្សនាវដ្តីនេះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិក ។

# jp/2013_01_10_19592_.xml.gz
# km/2012_12_250_.xml.gz


(src)="1.1"> カンボジア 、 教育現場付近のネットカフェを禁止へ
(trg)="1.1"> ប្រទេស ​ កម្ពុជា ​ ​ ហាម ​ ​ មិន ​ ឲ្យ ​ ​ បើក ​ ហាង ​ អ៊ីនធើណែត ​ ដែល ​ មាន ​ ទីតំាង ​ ជិត ​ សាលារៀន

(src)="1.2"> カンボジアの郵便 ・ 電気通信省 ( MPTC ) は 、 学校などの教育現場から半径500m以内にあるネットカフェの廃止を通達した 。
(trg)="1.3"> រូប ​ ភាព ​ រង្វង់ ​ ពណ៌ ​ ក្រហម ​ គឺ ​ ជា ​ តំបន់ ​ ហាម ​ ឃាត់ ​ មិន ​ ឲ្យ ​ មាន ​ ហាង ​ អ៊ីន ​ ធើ ​ ណែត ប៉ុន្តែ ​ តំបន់ ​ ដែល ​ ហាម ​ ឃាត់ ​ នេះ ​ ស្ទើរ ​ តែ គ្រប ​ ដណ្តប់ ​ ទូទំាង ​ ក្រុង ​ ភ្នំពេញ ។

(src)="1.3"> またこの通達では 、 18才以下のネットカフェ利用も禁止している 。
(trg)="1.4"> ( ដូច្នេះ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ នឹង ​ នាំ ​ ឲ្យ ​ ហាងអ៊ីនធើណែត ​ ស្ទើរ ​ តែ ​ ទាំង ​ អស់ ​ នៅភ្នំពេញ ​ ត្រូវ ​ ​ បិទ ​ ទ្វារ ។

(src)="3.2"> 地図作成 リカド
(trg)="1.5"> ) គូសផែនទីដោយ អង្គការ ​ លីកាដូ

(src)="4.1"> この通達は 、 多くのカンボジアのブロガーを驚かせた 。
(trg)="2.1"> ដំណឹង ​ នេះ ​ បាន ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ក្រុម ​ អ្នក ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ ( bloggers ) កម្ពុជា ​ មាន ​ ការ ​ ភ្ញាក់ ​ ផ្អើល ​ យ៉ាង ​ ខ្លាំង ។

(src)="4.2"> その中の一人 、 タラム ・ バンは VOA ブログ に 、 カンボジアの新政府がいずれ首都プノンペンから全てのサイバーカフェを消滅させるだろうと推測する 。
(trg)="2.2"> លោក ប៊ុន ថារម្យ ​ បាន ​ រាយការណ៍ ​ ក្នុង ​ វិទ្យុ ​ ​ ​ ​ សំឡេង ​ សហរដ្ឋ ​ អាមេរិក ​ ថា ​ នៅ ​ ទីបំផុត ​ រាជ ​ រដ្ឋាភិបាល ​ ថ្មី ​ នេះ ​ នឹង ​ រំលាយ ហាង ​ អ៊ីនធើណែត ​ ក្នុង ​ ក្រុង ​ ភំ្នពេញ ​ ទាំង ​ អស់ ។

(src)="5.1"> この 通達 には 、 曖昧な表現ながら 、 人々はオンラインゲームをやめるべきだとも書かれている 。
(trg)="3.1"> សារាចរ ​ នេះ ​ ក៏ ​ មិន ​ បាន ​ សរសេរ ​ ជា ​ លាយ ​ លក្ខណ៍ ​ អក្សរ ​ ឲ្យ ​ បាន ​ ច្បាស់ ​ លាស់ ​ អំពី ​ ថា ​ តើ ​ មនុស្ស ​ ទាំង ​ អស់ ​ គួរ ​ ឈប់លេងហ្គេមអ៊ីនធើណែត ។

(src)="6.1"> ブロガーであり 、 プノンペンに通う学生でもある17才の テプ ・ ソビチェト は 、 これらのネットカフェの利用が禁止されたところで 、 学生の落第や 、 ネットカフェでのオンラインゲームの利用などを無くすことはできないだろうと考えている 。
(trg)="4.1"> ទេព សុវិចិត្រ អាយុ១៧ឆ្នាំដែលជា អ្នក ​ សរសេរ ​ ប្លុក ​ មួយ ​ រូប ​ ផង ​ និង ​ ជា ​ សិស្ស ​ សាលា ​ ផង ​ បាន ​ បញ្ចេញ ​ មតិ ​ ថា ​ បម្រាម ​ នេះ ​ មិន ​ អាច ​ ហាម ​ ឃាត់ ​ សិស្ស ​ សាលា ​ មិន ​ ឲ្យ ​ គេច ​ សាលា និង ​ លេង ​ ហ្គេម ​ អ៊ីនធើណែត ​ នៅ ​ តាម ​ ហាង ​ អ៊ីនធើណែត ​ បាន ​ ទេ ​ ។

(src)="6.2"> この通達には頑固反対なのである 。
(trg)="4.2"> ទោះ ​ បី ​ ជា ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ គាត់ ​ ក៏ ​ នៅ ​ តែ ​ គាំទ្រ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ។

(src)="6.3"> 全てのネットカフェで学生がオンラインゲームをやっているわけではないし 、 ネット犯罪の多くもネットカフェを利用してのものではないです 。
(trg)="4.3"> មិន ​ មែន ​ មាន ​ ន័យ ​ ថា រាល់ ​ ហាង ​ អ៊ីនធើណែត ​ នៅ ​ ភ្នំពេញ ​ ទាំង ​ អស់ ​ គឺ ​ បើក ​ ឲ្យ ​ សម្រាប់ ​ តែ ​ ក្មេង ​ សាលា ​ ចូល និង ​ ដើម្បី ​ លេង ​ ហ្គេម ​ អ៊ីនធើណែត ​ និង ​ ប្រព្រឹត្ត ​ បទល្មើសតាមប្រព័ន្ធ ​ ​ អ៊ីនធើណែត ( Cyber Crime ) ។

(src)="6.5"> この通達によると 、 カンボジア国内全てのネットカフェのオーナーが 、 内閣との契約を求められる 。
(trg)="4.5"> យោង ​ ទៅ ​ តាម ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ម្ចាស់ ​ ហាង ​ អ៊ីនធើណេត ​ ទាំងអស់ ​ ទូទាំង ​ ប្រទេស ​ ត្រូវ ​ ​ តម្រូវ ​ ​ ឲ្យ ​ ​ ចុះ ​ កិច្ច ​ សន្យា ​ ជាមួយ ​ ​ ក្រសួង ។

(src)="7.1"> カンボジア人ブロガー Khmerbird は 、 自身のブログにこう意見を述べた 。
(trg)="5.1"> ខេមរបក្សី ( Khmerbird ) គឺជា អ្នក ​ សរសេរប្លុក ​ ជនជាតិ ​ ខ្មែរ បានសរសេរលើ ​ ប្លុក ​ រប់ស ​ លោក ​ ​ ថា ៖

(src)="7.2"> 私自身はこの通達の背景にある考えについてはまったくもって賛成ですが 、 ポルノやゲームを規制するのが目的であるのならば 、 ネットカフェ自体を閉鎖する必要はないと思います 。
(trg)="5.3"> ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ​ គិត ​ ថា ​ បម្រាម ​ នេះ ​ គួរ ​ តែរឹ ​ ត ​ ត្បិត ​ ហាង ​ អ៊ីនធើណែត ​ មិន ​ ឲ្យ ​ ​ មាន ​ ហ្គេម និង ​ វែប ​ សាយ ​ អាស ​ អាភាស ដូច្នេះ ​ ហើយ ​ វា ​ មិន ​ ចំាបាច់ ​ បិទ ​ ហាង ​ អ៊ីនធើណែត ​ ឡើយ ។

(src)="8.4"> プノンペンのクラウドマッピングプロジェクトの一つ Urban Voice Cambodia は 、 通達に反対する運動を始めた 。
(trg)="5.4"> ម្យ៉ាង ​ វិញ ​ ទៀត ​ ប្រសិន ​ បើ ​ អនុវត្ត ​ តាម ​ សារាចរ ​ នេះ ​ មែនហាង ​ អ៊ីនធើណែត ​ ស្ទើរ ​ តែ ​ ទាំង ​ អស់ ​ នៅ ​ ​ ​ ជុំ ​ វិញ ​ ភ្នំពេញ ​ នឹង ​ ត្រូវ ​ បាន ​ បិទ ។

(src)="8.6"> 彼ら独自の計算によると 、 プノンペン内にあるネットカフェのほとんど全てが閉鎖されることになる 。
(trg)="6.1"> ហ្វេន គ្រីនវូត ( Faine Greenwood ) ជាអ្នកសរសេរ ​ ប្លុក ​ ​ ដ៏ ​ ចំណាន ​ មួយ ​ រូប ​ និង ​ ជា ​ អ្នក ​ កាសែត ​ សេរី ​ ក្នុង ​ ​ តំបន់ ​ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ​ បាន ​ សរសេរ ក្នុងប្លុក ​ របស់ ​ នាង ​ អំពីបម្រាម ​ មិន ​ ឲ្យ ​ ​ មាន ​ ហាងអ៊ីនធើណែត កាលពីថ្ងៃ ១៨ ខែធ្នូ ថា ​ ៖

(src)="9.1"> 人権保護団体 リカド も通達に反対している 。
(trg)="7.1"> ក្រុម ​ អង្គការ ​ សិទ្ធិមនុស្ស លីកាដូ ​ ក៏ ​ បាន ​ ប្រឆាំង ​ នឹង សារាចរ ​ នេះ ​ ផង ​ ដែរ ​ ដោយ ​ និយាយថា ​ ៖

# jp/2013_02_04_19788_.xml.gz
# km/2013_01_281_.xml.gz


(src)="3.2"> レイプが実際より少なめに報告される同国の実情を考えると 、 実際の発生件数はさらに多いと予想される 。
(trg)="2.2"> តួលេខ ​ ទាំង ​ នេះ ​ អាច ​ មាន ​ ចំនួន ​ ខ្ពស់ ​ ជាងនេះ ដោយសារតែករណីរំលោភសេពសន្ថវៈ គឺ ​ មាន ​ ការ ​ រាយការណ៍ ​ តិច ​ ជាង ​ អ្វី ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ ជាក់ ​ ស្តែង ​ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា ។

(src)="5.1"> カンボジア国内のレイプ件数の分布図 。
(trg)="3.1"> យោងតាមអង្គការនេះ ករណីរំលោភសេពសន្ថវៈមិនសូវបាននាំយកទៅកាន់តុលាការនោះទេ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ជនល្មើស ​ អាច ​ ផ្តល់ ​ នូវ ​ សំណង ​ ផ្នែក ​ ហិរញ្ញវត្ថុ ​ ទៅកាន់ជនរងគ្រោះ ។

(src)="5.2"> sithi から 。
(trg)="4.2"> រូបភាពពីសិទ្ធិ

(src)="6.4"> 彼女がレイプされたのは午後9時過ぎだ 。
(trg)="5.3"> ពេល ​ ដែល ​ ​ ករណី ​ ​ រំលោភ ​ នេះ ​ កើត ​ ​ ឡើង ​ គឺ ​ ម៉ោង ៩យប់ទៅហើយ ។

(src)="6.5"> そんな遅い時刻に外出する方が悪い 。
(trg)="5.4"> នាង ​ មិន ​ គួរ ​ ចេញ ​ ក្រៅ ​ ផ្ទះ ​ យប់ ​ ដល់ ​ ថ្នាក់ ​ ហ្នឹង ​ ទេ ​ ។

(src)="6.13"> Mech Dara と Denise Hruby はカンボジア デイリー紙へ寄稿した記事の中で 、 カンボジアのレイプ発生件数の増加に警鐘を鳴らす 、 アムネスティ インターナショナルによる2010年の報告書を引用した 。
(trg)="5.9"> មិច ដារា និង ដេនីស ហ្រូប៊ី ដែល ​ ជា ​ អ្នក ​ និពន្ធ ​ អត្ថបទ ​ ឲ្យ ​ សារព័ត៌មាន ឌឹ ខែមបូឌា ដេលី បាន ​ ដក ​ ស្រង់ ​ សម្ដី កាលពីឆ្នាំ២០១០ ដែល ​ រាយការណ៍ ​ ដោយអង្គការ ​ លើក ​ លែង ​ ទោស ​ អន្តរជាតិដែល ​ បាន ​ គោះ ​ ជួង ​ បង្ហាញ ​ ឲ្យ ​ ដឹង ​ ពី ​ ការ ​ កើន ​ ឡើង ​ នៃ ​ ករណី ​ រំលោភ ​ សេព ​ សន្ថវៈ ​ នៅ ​ កម្ពុជា

(src)="7.3"> 刑事裁判制度などの法的権威の失態は追求されないまま 、 当初の虐待を引き延ばす存在となる 。
(trg)="6.4"> បរាជ័យ ​ របស់ ​ អាជ្ញាធរ រួម ​ ទាំង ​ ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ មិនត្រូវបានសាកសួរ និង ​ ក្លាយ ​ ទៅ ​ ជា ​ ការ ​ ពង្រីក ​ នៃ ​ ការ ​ យាយីក្នុងដំណាក់កាលដំបូង

(src)="7.4"> 記録に残るもう一つの差別的発言はプノンペン市長が2009年に出した法案であり 、 そこでは16歳未満の少女が午後9時以降に1人で外出することを禁止している 。
(trg)="6.5"> ករណី ​ ពាក្យ ​ សម្ដី ​ បែប ​ រើស ​ អើង ​ មួយ ​ ទៀត ​ ដែល ​ ត្រូវ ​ បាន ​ កត់ ​ ត្រា ​ ទុក ​ គឺ សំណើ របស់ ​ អភិបាល ​ ក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ២០០៩ ដែលហាមឃាត់ក្មេងស្រីអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ មិន ​ ឲ្យ ​ ចេញ ​ ក្រៅ ​ ផ្ទះ ​ តែ ​ ម្នាក់ ​ ឯង ​ បន្ទាប់ ​ ពី ​ ម៉ោង ​ ៩ ​ យប់ ។

(src)="7.5"> 知事は若い少女たちが未成年立ち入り禁止のクラブやカラオケバー 、 または他の娯楽施設に出入りしがちだと主張 。
(trg)="6.6"> ជំនឿ ​ របស់ ​ គាត់ ​ គឺ ​ ថា ស្រ្តីវ័យក្មេងគឺនឹងមានវត្តមាននៅតាមក្លឹប ការ៉ាអូខេ ឬ ​ កន្លែង ​ កំសាន្ត ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ដែល ​ មាន ​ តែ ​ មនុស្ស ​ ពេញ ​ វ័យ ​ ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូល ។

(src)="7.6"> さらにこの法案が健全な社会的モラルの向上を目指すものであることを訴えた 。
(trg)="6.7"> គាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា សំណើ ​ នេះ ​ គឺ ​ មាន ​ គោល ​ បំណង ​ លើក ​ កម្ពស់ ​ នូវ ​ សីលធម៌ ​ ដ៏ ​ ល្អ ​ ​ ក្នុង ​ សង្គម ។

(src)="8.1"> レイプを女性のせいにするこのような考え方 ( 事件報告書を作成中CCHRは男性が被害者に 、 或いは女性が加害者になるレイプの事例に遭わなかった ) は 、 より多くの女性たちを危険に陥れる 。
(trg)="6.8"> ប៉ុន្តែ សំណើ ​ ​ នេះ ​ ​ ត្រូវ ​ ​ បាន ​ រិះគន់ ​ ដោយ ​ បុគ្គល ​ ជាច្ ​ រើន ដែល ​ និយាយ ​ ថា ​ អាជ្ញាធរ ​ គួរ ​ តែ ​ ផ្តោត ​ លើ ​ ការ ​ ពង្រឹង ​ ការ ​ អនុវត្តន៍ ​ ច្បាប់ ជា ​ ជាង ​ ​ ស្ដី ​ បន្ទោស ​ ​ មក ​ ​ លើ ​ ជន ​ រង ​ គ្រោះ ។

(src)="8.2"> 「 女性は国家の柱 」 と唱う政府声明に反することは言うまでもない 。
(trg)="7.4"> ក មិនបានរកឃើញនូវករណីណាដែលមានជនរងគ្រោះជាបុរស ឬ ​ ជនល្មើស ​ ជា ​ ស្រ្តី ​ ក្នុង ​ អំឡុងពេលនៃការចងក្រងឯកសារនេះទេ ) កាន់តែធ្វើឲ្យស្រ្តីប្រឈមមុខនូវគ្រោះកាន់តែច្រើន ។

# jp/2013_03_24_21100_.xml.gz
# km/2013_03_423_.xml.gz


(src)="1.3"> 先日 、 ( 同大学の ) 教育 ・ コミュニケーション学部生3名がRising Voiceが開催したワークショップに参加した 。
(trg)="1.2"> តើ ​ ​ ការ ​ ធ្វើ ​ ជា ​ ​ សិស្ស ​ នៅ ​ ឯ ​ សាកល ​ វិទ្យាល័យ ​ ​ ជនជាតិ ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ នៅ វេណេស៊ុយអេឡា មាន ​ សភាព ​ បែប ​ ​ ណា ​ ទៅ ​ ?

(src)="1.4"> そして 、 デジタル写真を上手に撮り 、 インターネット上にアップロードし 、 シェアする方法を学んだ 。
(trg)="1.3"> និស្សិត ​ បីនាក់ ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ ​ ផ្នែក ​ នៃ ​ ​ ការសិក្សា ​ ​ ដើម្បី ​ ទំនាក់ ​ ទំនង ក្នុងពេល ​ ថ្មីៗ ​ នេះ ​ បាន ​ ​ ​ ​ ចូលរួម ​ ក្នុង ​ ​ ​ សិក្ខាសាលា ​ ​ ដឹក ​ នាំ ​ ដោយ ​ រ៉ាយស៊ីង វ៉យស៍ ​ ( Rising Voices ) ដើម្បី ​ សិក្សា ​ ពី ​ វិធី ​ ​ ​ ​ ​ ថត ​ រូប ​ ​ ដោយ ​ ម៉ាស៊ីន ​ ថត ​ ឌីជីថល ​ ​ ឲ្យ ​ បាន ​ កាន់ ​ តែ ​ ល្អ ​ ប្រសើរ ​ និង ​ របៀប ​ បង្ហោះ និង ​ ចែក ​ រំលែក ​ ​ រូប ​ ថត ​ ទាំង ​ ​ អស់ ​ នេះ ​ ទៅ ​ លើ ​ អ៊ីនធើណែត ។

(src)="2.1"> これらの3名の学生は 、 ベネズエラの先住民コミュニティー出身の学生に 、 学術的で革新的な教育を提供するために創られた 、 このユニークな大学を紹介する活動の一環として参加した 。
(trg)="2.1"> និស្សិត ​ ទាំង ​ បី ​ នាក់ ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ​ ករណីសិក្សា ​ នៃ ​ សាកល ​ វិទ្យាល័យ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដែល ​ បង្កើត ​ ឡើង ​ ជាពិសេស ដើម្បី ​ ​ ​ ​ ​ ផ្ដល់ ​ ​ ​ ចំណេះដឹង ​ ​ ក្នុង ​ ទម្រង់ ​ នៃ ​ ការ ​ សិក្សា ​ ​ បែប ​ អន្តរវប្បធម៌ ​ និង ​ ​ ​ ការ ​ ពិសោធន៍ ​ ​ ​ ទៅ ​ កាន់ ​ ​ សិស្ស ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ សហគមន៍ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ នៃ ​ ប្រទេស ​ វេណេស៊ុយអេឡា ។

(src)="3.1"> Rising Voiceのブログへの投稿記事で 、 この大学や2013年2月に開催されたワークショップに関してさらに読むことができる 。
(trg)="3.1"> ដើម្បី ​ អាន ​ បន្ថែម ​ ទាក់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាកលវិទ្យាល័យ ​ និង ​ ​ សិក្ខាសាលា ​ ដែល ​ ​ ​ បាន ​ ​ ប្រារព្ធ ​ ឡើង ​ ក្នុង ​ ខែ ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ​ សូមអាន អត្ថបទ ​ នៅ ​ លើ ​ វែបសាយ ​ ​ រ៉ាយស៊ីង វ៉យស៍ ។

(src)="4.1"> 以下は 、 学生が撮り 、 大学のFlickrアカウントにアップロードされた写真だ 。
(trg)="4.1"> មានរូបថត ​ ​ ​ ដែល ​ ថត ​ ដោយ ​ ​ និស្សិត ​ និង ​ បង្ហោះ ​ ទៅ ​ ក្នុង ​ គណនី ​ ​ ហ្វ្លិកគ័រ របស់សាកល ​ វិទ្យាល័យ ​ ។

(src)="4.2"> クリックすれば 、 オリジナルの写真を見ることができる 。
(trg)="4.2"> ​ ​ សូម ​ ចុច ​ លើ ​ រូបថត ​ ដើម្បី ​ ​ មើល ​ រូប ​ ថត ​ ដើម ។

(src)="5.3"> 撮影 : アカネト
(trg)="8.2"> ថត ​ ដោយ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។

(src)="7.2"> 撮影 : ワダアナ
(trg)="11.1"> រូបថតនៃ ​ ​ ជេដេវ៉ានឌី ( Jedewanadi ) មក ​ ពី ​ សហគមន៍ ​ ជនជាតិដើម ​ ភាគតិច ​ ​ យេក្វាណា ( Ye 'kwana ) ។

(src)="9.1"> 学生が作った典型的な魚のフライ 。
(trg)="9.1"> ត្រីចៀន ​ បែប ​ សាមញ្ញ ​ សម្រាប់ ​ និស្សិត ​ ។

(src)="9.2"> 撮影 : クラニチャ
(trg)="10.2"> ថត ​ ដោយ គូរ៉ានីចា ( Kuranicha ) ។

(src)="11.2"> 撮影 : ワダアナ
(trg)="11.1"> រូបថតនៃ ​ ​ ជេដេវ៉ានឌី ( Jedewanadi ) មក ​ ពី ​ សហគមន៍ ​ ជនជាតិដើម ​ ភាគតិច ​ ​ យេក្វាណា ( Ye 'kwana ) ។

(src)="12.1"> もっと写真をみるには 、 こちらから 。
(trg)="11.2"> ថត ​ ដោយ ​ វ៉ាដាណា ( Wadaana ) ។

# jp/2013_04_29_21652_.xml.gz
# km/2013_04_444_.xml.gz


(src)="1.1"> 中国のウイグル族 、 規制されてもなお 、 誇りを持って自身のアイデンティティーを露にする
(trg)="1.1"> ថ្វី ​ ត្បិត ​ តែ ​ មាន ​ ការ ​ ហាម ​ ឃាត់ ជនជាតិភាគតិច ​ ​ អៃហឺ ​ ​ នៅ ​ ចិន ​ ​ ស្លៀកពាក់ ​ ដើម្បី ​ បង្ហាញ ​ ​ ពី ​ ​ អត្តសញ្ញាណ ​ របស់ ​ ខ្លួន ​ ​ ដោយ ​ ​ មោទនភាព

(src)="2.1"> しかしながら 、 現実は全く違う 。
(trg)="2.1"> ទោះ ​ ជា ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ដោយ ​ ចំណុច ​ នេះ ​ ​ ​ ចាក ​ ឆ្ងាយ ​ ពី ​ ការ ​ ពិតខ្លាំងណាស់ ។

(src)="3.1"> 口コミで広がった画像
(trg)="3.1"> រូប ​ ភាព ​ ដែល ​ រាលដាល ​

(src)="4.1"> 2013年3月5日にある画像は口コミで広がった 。
(trg)="4.1"> នៅ ​ ថ្ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ឆ្នាំ ​ ២០១៣ ​ រូប ​ ថត ​ មួយ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ គេ ​ បង្ហាញ ​ យ៉ាងសុះសាយ ​ ​ ​ ដែល ​ ឃើញ ​ ​ សិស្ស ​ ជនជាតិ ​ អៃហឺ ​ មក ​ ពី ​ ​ សាលា ​ ​ ដកពិសោធន៍ ​ ស៊ីងជាំង ​ មួយ ​ ក្រុម ​ ​ ឈរ ​ នៅ ​ ទីធ្លា ​ សាលា ​ ​ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ​ ​ ​ ការ ​ រៀប ​ រាប់ ​ ខាង ​ ក្រោម ​ រូប ​ ថត ​ ថា : " សិស្ស ​ ទាំង ​ នេះ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ដាក់ ​ ទារុណកម្ម ​ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ការ ​ ពាក់ ​ ថាជីយ៉ា ( Taqiyah ) " ។

(src)="5.1"> 3月5日にネット上で口コミで広がった画像 。
(trg)="5.1"> រូប ​ ថត ​ ដែល ​ រាលដាល ​ ​ ​ ​ បាន ​ ចែកចាយ ​ លើ ​ ប្រព័ន្ធ ​ អ៊ីនធើណែត ​ ​ កាល ​ ពី ​ ថ្ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ។

(src)="5.2"> Uighurbiz .
(trg)="9.22"> Uighurbiz .

(src)="7.2"> 写真はughurbiz .
(trg)="7.2"> រូប ​ ថត ​ ពី uighurbiz .

(src)="7.3"> netより 。
(trg)="7.3"> net