# he/2013_09_18_162_.xml.gz
# it/2013_09_usa-deragliamento-de-la-bestia-unaltra-tragedia-nel-fallace-sistema-dellimmigrazione_.xml.gz


(src)="1.1"> התהפכות " החיה " : טרגדיה נוספת במערכת הגירה מקולקלת
(trg)="1.1"> USA : Deragliamento de ‘ La Bestia ’ , un' altra tragedia nel fallace sistema dell' immigrazione

(src)="1.2"> מהגרים על גבי " החיה " .
(trg)="1.2"> Immigrati sul " la Bestia " .

(src)="1.4"> 0 )
(trg)="1.3"> Foto di Peter Haden su Flickr ( CC BY 2.0 )

(src)="2.1"> כתבה זו היא חלק מן הסדרה שלנו אודות אמריקה הלטינית : מסעות הגירה , בשיתוף עם הקונגרס הצפון-אמריקאי על אמריקה הלטינית ( NACLA ) .
(trg)="2.1"> Questo articolo fa parte della serie su America Latina : Migrant Journeys , in collaborazione con il Congresso del Nord America per l' America Latina .

(src)="3.2"> מתוך כ-250 תושבי מרכז אמריקה אשר רכבו על גג הרכבת בעת שהתהפכה , נפצעו 18 נוספים .
(trg)="3.2"> Si pensa che almeno 250 persone stessero viaggiando su questo treno prima che deragliasse , ferendo altri 18 immigrati .

(src)="5.1"> בקרב המהגרים מכונה הרכבת המקסיקאית ' la bestia ' – " החיה " , והיא מספקת להם נתיב חלופי אך רווי סכנות לכיוון ארצות הברית .
(trg)="5.1"> Il treno , conosciuto tra gli immigrati con il nome de " La Bestia " , offre a queste persone un' alternativa per raggiungere gli Stati Uniti , ma è una strada piena di pericoli .

(src)="5.2"> כנופיות ופקידים מקסיקאים מושחתים פושטים על הרכבות על מנת לסחוט או לחטוף מהגרים , ופעמים רבות הם נלקחים לעבוד בכפייה עבור ארגוני פשע .
(trg)="5.2"> Le bande e gli ufficiali messicani corrotti saccheggiano i treni e ricattano o rapiscono gli immigrati , spesso catturandoli ed obbligandoli a lavorare per il crimine organizzato .

(src)="6.1"> על אף ש " החיה " מרבה לרדת מן הפסים , הסכנה האמתית האורבת למהגרים העוברים במקסיקו היא מן הכנופיות המנצלות את פגיעותם .
(trg)="6.1"> Mentre i deragliamenti della Bestia sono normali , la sfida più grande che molti immigrati che attraversano il Messico devono affrontare , proviene proprio dalle bande che approfittano delle loro situazioni vulnerabili .

(src)="6.2"> אך אלימות כנופיות אינה זרה למהגרים , המגיעים רובם מהונדורס שבה שיעור מקרי הרצח הגבוה בעולם .
(trg)="6.2"> Per molti immigrati , la maggior parte dei quali proviene dall' Honduras , il paese che ha attualmente il tasso di mortalità più alto del mondo , la loro esperienza con la violenza legata alle bande spesso inizia ancor prima di lasciare il loro paese di origine .

(src)="7.1"> בשנה שעברה , התנדבתי במקלט מהגרים קטן במקסיקו סיטי .
(trg)="7.1"> L' anno scorso , ho avuto l' opportunità di fare volontariato in un piccolo rifugio per migranti di Città del Messico .

(src)="7.3"> חואנה עזבה את הונדורס לאחר שכנופיה שסחטה כספים מהחנות הקטנה שלה עברה לאיומי רצח כשלא יכלה לעמוד עוד בתשלומים .
(trg)="7.2"> Nel marzo scorso , abbiamo accolto una donna dell' Honduras nel centro , Juana Morelos , che stava viaggiando sulla Bestia con il figlio di sette anni .

(src)="8.1"> חואנה ובנה שהו חודשים מספר במקסיקו סיטי , ובמהלכם העברתי לה קורס מהיר באנגלית בסיסית , בטרם המשיכה עם בנה במסע המסוכן לטקסס .
(trg)="7.4"> Temendo per la propria vita , Juana era scappata dall' Honduras con il figlio e aveva cominciato a salire sui treni merci messicani che si dirigevano verso il confine con gli Stati Uniti .

(src)="8.3"> בטחונה של חואנה הטריד את מנוחתי , אך חרדתי גברה כששמעתי שהצליחה להגיע לגבול , שם סכנת החטיפות גדולה עוד יותר .
(trg)="8.2"> Quando infine Juana è giunta al confine con gli Stati Uniti , abbiamo saputo che aveva tentato di passare il confine con un " coyote " ed era stata rimpatriata .

(src)="9.1"> חואנה הגיעה לגבול חודשיים אחרי שהסנטורים של " חבורת השמונה " העלו את הצעתם לרפורמה מקיפה בחוק ההגירה .
(trg)="8.3"> Ero preoccupato per Juana , ma quando ho saputo che era arrivata al confine , luogo in cui la minaccia di rapimento è maggiore , ero terrorizzato .

(src)="9.4"> במקום להציע מענה לסיבות שגרמו לחואנה - ולמאות המהגרים שהיו על רכבת המשא שירדה מן הפסים בשבוע שעבר – להגר צפונה לכיוון ארצות-הברית , החוק החדש לרפורמה בהגירה סוגר את הדלת בפני ניסיונם להימלט מפני אלימות ששורשיה נעוצים בעיקר בצריכת סמים בלתי-חוקיים בארצות הברית .
(trg)="9.2"> Invece di preoccuparsi delle ragioni per cui Juana e centinaia di altri immigrati erano a bordo del treno messicano che è deragliato la scorsa settimana , per immigrare a nord negli Stati Uniti , la proposta di legge sulla riforma dell' immigrazione offre una porta chiusa ai loro tentativi di fuggire dalla violenza , che per la maggior parte è causata dal consumo americano delle droghe illegali .

(src)="10.1"> החוק החדש לרפורמה בהגירה מזכיר את חוק הרפורמה בהגירה מ-1986 ( המכונה בקיצור IRCA ) , אשר הכשיר את שהייתם של כ-3 מיליון מהגרים לא חוקיים בארצות-הברית והגדיל פי חמישה את מספר אנשי משמר הגבול , לכמעט 22,000 איש .
(trg)="10.1"> Questa proposta di legge per la riforma dell' immigrazione assomiglia molto alla Legge sulla Riforma e il Controllo dell' Immigrazione del 1986 ( IRCA ) , che legalizzava quasi tre milioni di immigrati senza documenti negli Stati Uniti e aveva quintuplicato il numero di agenti di controllo alla frontiera , fino ad un numero di 22.000 .

(src)="10.2"> כיום חיים בארצות-הברית כ-11 מיליון אנשים ללא מעמד חוקי , מה שמעיד על כך שה-IRCA לא סייע לפתור את הבעיות שאילצו אנשים להגר מלכתחילה .
(trg)="10.2"> Oggi , circa 11 milioni di persone vivono negli Stati Uniti senza un permessio di soggiorno regolare , e questo significa che l' IRCA non ha fatto abbastanza per risolvere i problemi che obbligano le persone ad immigrare .

(src)="11.1"> בביקורי השנה בעיירה קטנה במדינת קוורטרו שבמרכז מקסיקו , פגשתי את חוזה רמירז בן ה-81 , אשר קיבל אזרחות אמריקאית באמצעות ה-IRCA .
(trg)="11.1"> Quest' anno , mentre stavo visitando una piccola cittadina nello stato del Messico centrale di Querétaro , ho incontrato un uomo di 81 anni , Jose Ramírez , che aveva ricevuto la cittadinanza americana attraverso l' IRCA .

(src)="11.2"> בצעירותו נהג רמירז לעבוד חצי שנה בחקלאות בארצות הברית , ואז לשוב לביתו כדי לראות את אשתו וילדיו .
(trg)="11.2"> Da giovane , Ramírez trascorreva la metà di ogni anno a lavorare nelle fattorie degli Stati Uniti e tornava a casa per fare visita alla moglie e ai figli .

(src)="11.3"> כאשר מעבר הגבול הפך יקר ומסוכן מדי , רמירז לא יכול היה לחזור למקסיקו בתדירות הרצויה לו , ולכן העביר את משפחתו לפלורידה .
(trg)="11.3"> Quando attraversare il confine è diventato più costoso e pericoloso , Ramìrez non poteva più giustificare il motivo del suo ritorno in Messico così spesso , così ha trasferito la famiglia in Florida .

(src)="11.4"> הגברת האבטחה במהלך העשורים האחרונים , שהיתה אמורה לגרום לאנשים כמו רמירז להישאר מחוץ לתחומי ארצות-הברית , היא שגרמה לו להחליט לעבור לפלורידה עם כל משפחתו .
(trg)="11.4"> L' aumento della polizia di confine durante l' ultimo mezzo secolo , che avrebbe dovuto tenere le persone come Ramìrez fuori dagli Stati Uniti , è diventato invece una motivazione per insediare la sua famiglia in Florida .

(src)="12.1"> אמת הדבר , שאנשים רבים ממקסיקו ומרכז אמריקה נכנסים לגבולות ארצות הברית בניגוד לחוק וקובעים שם את ביתם , אך אין זה אומר שרצונם בכך .
(trg)="12.1"> Se è vero che molte persone provenienti dal Messico o dall' America Centrale entrano negli Stati Uniti senza autorizzazione e vi si stabiliscono stabilmente , questo non significa che lo vogliano veramente .

(src)="12.2"> כמו אנשים רבים מן העיירות הקטנות של ארצות-הברית , גם מהגרי העבודה מאמריקה הלטינית מגיעים מסביבה כפרית והם בעלי זיקה חזקה לבית ולמשפחה .
(trg)="12.2"> Come per la maggior parte delle persone che vivono nelle piccole cittadine americane , anche gli immigrati latino-americani spesso provengono da zone rurali dove i valori sono la casa e la famiglia .

(src)="12.3"> אם תציעו לרוב תושבי האזורים הכפריים בארצות-הברית עבודה ששכרה עד פי שבעה מהכנסתם כעת , בתנאי שיעברו לארץ זרה הדוברת שפה אחרת , ויסכנו את חייהם בהליכה במדבר כדי להגיע לשם – סביר להניח שרובם יחליטו להישאר בבתיהם .
(trg)="12.3"> Se nell ' America rurale fosse offerto un lavoro con uno stipendio sette volte il valore del loro reddito , ma che comporta un trasferimento in uno stato straniero con una lingua diversa , rischiando anche la propria vita per attraversare un deserto per poterci arrivare , molto probabilmente molti di loro sceglierebbero di rimanere a casa propria .

(src)="12.4"> אך פעמים רבות , לאנשים כמו חואנה מורלוס אין ברירות , בשל העדר אפשרויות כלכליות ובשל אלימות כנופיות הסמים .
(trg)="12.4"> Alle persone come Juana Morelos , però , la mancanza di opportunità economiche e la violenza provocata dal traffico di droga non lasciano altra scelta .

(src)="13.2"> בעת שחקרתי את ההגירה במקסיקו בשנה שעברה , פגשתי מקסיקאים רבים שעבדו בארצות-הברית עשרות שנים בחסות תעודות מזויפות , רק כדי לחסוך די כסף לרכישת אדמה ולהקמת עסק בבית , במקסיקו .
(trg)="13.2"> Durante la mia ricerca sulla immigrazione in Messico , lo scorso anno scorso ho incontrato molti messicani che hanno lavorato per decenni negli Stati Uniti con documenti falsi , solo per mettere da parte il denaro per acquistare della terra e cominciare un lavoro a casa propria .

(src)="14.1"> חוק מקיף באמת לרפורמה בהגירה היה צריך לכלול תכנית להפחתת האלימות במרכז אמריקה , כדי שרבים מן התושבים לא יאלצו להגר משם .
(trg)="14.1"> Un disegno di legge sulla riforma dell' immigrazione dovrebbe includere anche un progetto per diminuire la violenza in America Centrale , motivo che obbliga molte persone ad immigrare .

(src)="14.2"> בהונדורס ואל-סלבדור שיעורי מקרי הרצח הגבוהים בעולם כיום .
(trg)="14.2"> L' Honduras e El Salvador hanno il tasso di mortalità più altro del mondo .

(src)="14.3"> מחוללי האלימות העיקריים הם קרטלי הסמים אשר עוברים דרך מרכז אמריקה בדרכם לארצות-הברית .
(trg)="14.3"> Questa violenza è causata principalmente dai cartelli della droga , che hanno iniziato a usare il Centro America per contrabbandare negli Stati Uniti .

(src)="15.1"> תמונות מהתהפכות " החיה " בשבוע שעבר , המראות מהגרים עומדים לצד הרכבת ההפוכה , מספקות מוצא עיתונאי קל לתקשורת המכוונת לתגובות בטן של קוראיה וצופיה .
(trg)="15.1"> Le foto degli immigrati , in piedi , lungo il treno capovolto nel luogo del deragliamento della " Bestia " , sono una storia semplice per i media alla ricerca di una risposta stringente per i propri lettori .

(src)="15.2"> אך תאונת הרכבת הזו היא רק תחנה אחת בשרשרת של אלימות וסכנה הולכת וגוברת המלוות את המהגרים במסעם ממרכז אמריקה לגבול ארצות-הברית .
(trg)="15.2"> L' incidente invece è soltanto uno dei tanti incidenti lungo una catena di violenza e pericoli che segue gli immigrati dall' America Centrale fino agli Stati Uniti .

(src)="15.3"> את הבעיה הזו רוצים פוליטיקאים אמריקאים רבים לפתור כעת באמצעות ביצור הגבול הדרומי , אך כפי שקרה לפני 25 שנים כשנחקק ה-IRCA , הבעיות האמתיות שיש לפתור מצויות הרחק מגבולותיה של ארצות-הברית .
(trg)="15.3"> Si tratta di una questione che molti politici americani vorrebbero risolvere aggiungendo forze militari alla frontiera , ma come quando l' IRCA è diventato legge 25 anni fa , i problemi reali su cui ci si dovrebbe concentrare rimangono lontani dal confine americano .

(src)="16.1"> ימים מספר לאחר שגורשה חואנה , היא ניסתה שנית לחצות את הגבול לארצות-הברית עם בנה .
(trg)="16.1"> Alcuni giorni dopo il rimpatrio di Juana , la donna , insieme al figlio , ha tentato di attraversare nuovamente il confine .

(src)="16.2"> קרוב משפחה שלה ששהה במקלט במקסיקו סיטי דיווח לי כי הפעם הניסיון צלח , והם הגיעו בבטחה ליוסטון .
(trg)="16.2"> Al rifugio a Città del Messico , uno dei parenti di Juana mi ha detto che questa volta erano riusciti ad arrivare a Houston sani e salvi .

(src)="17.1"> בעוד בית הנבחרים מתכונן להצבעה על הרפורמה בהגירה בהמשך השנה , אלפי מהגרים נוספים כמו חואנה ובנה ימשיכו להיכנס לגבולות ארצות-הברית בעזרת מבריחים .
(trg)="17.1"> Mentre il Parlamento si prepara a votare sulla riforma dell' immigrazione , migliaia di immigrati , come Juana e suo figlio , continuano ad entrare negli Stati Uniti con i contrabbandieri .

(src)="17.2"> אם הצעת החוק החדשה תעבור בבית הנבחרים , האזרחות תוענק רק למהגרים לא חוקיים שנכנסו למדינה עד 2011 .
(trg)="17.2"> Se l' attuale disegno di legge passasse in Parlamento , offrirà la cittadinanza americana soltanto agli immigrati senza documenti che sono entrati negli Stati Uniti nel 2001 o in precedenza .

(src)="17.3"> אם לא נשנה את דרך החשיבה שלנו אודות עתידה של ההגירה , התהפכות " החיה " תוסיף להיות רק תקרית קטנה בלב טרגדיה גדולה , וחואנה ובנה יהפכו לדור הבא של מהגרים לא חוקיים שאנו מחייבים לחיות בצללים .
(trg)="17.3"> Senza un cambiamento del modo in cui la nostra nazione affronterà l' immigrazione in futuro , il deragliamento della Bestia continuerà ad essere un piccolo incidente in mezzo ad una tragedia più grande , e Juana e suo figlio diventeranno parte della prossima generazione di immigrati senza documenti che vivranno nell' ombra .

(src)="18.1"> כמה מן השמות בכתבה שונו על מנת להגן על הדמויות .
(trg)="18.1"> Alcuni nomi in questa storia sono stati cambiati per proteggere l' identità delle persone coinvolte .

(src)="19.1"> לוי ברידג 'ס הוא עיתונאי ועמית תכנית פולברייט , החי במקסיקו סיטי .
(trg)="19.1"> Levi Bridges è un giornalista con una borsa di studio Fulbright che vive a Città del Messico .

(src)="19.2"> הוא כותב באתר www .
(trg)="19.2"> Scrive sul www.bridgesandborders.com ed è su Twetter come @levi_bridges .

# he/2013_10_21_206_.xml.gz
# it/2013_10_guinea-bissau-un-paese-in-cerca-di-prosperita_.xml.gz


(src)="1.1"> גינאה-ביסאו זקוקה לשגשוג כמו אוויר לנשימה
(trg)="1.1"> Guinea-Bissau : un paese in cerca di prosperità

(src)="1.2"> מאמר זה נכתב על ידי סילביה ארחונה מרטין , ופורסם במקור באתר AECOS תחת הכותרת " אוויר צח לגינאה-ביסאו " בתאריך 26 באוגוסט 2013 .
(trg)="1.2"> Questo articolo , scritto da Silvia Arjona Martín , è stato pubblicato inizialmente sul sito AECOS con il titolo " Aria nuova per la Guinea-Bissau " il 26 agosto 2013 .

(src)="3.1"> דמעות עולות בעיניה של קדיחה מאנה , סוציולוגית המתמחה בזכויות אדם , וקולה רועד בשעה שהיא מסבירה את מצבם של תושבי גינאה-ביסאו :
(trg)="3.1"> Cadija Mané , sociologa specializzata in diritti umani , si commuove e le trema la voce mentre spiega la situazione in cui vivono le persone in Guinea-Bissau :

(src)="3.2"> זו בושה וכלימה , פשוט פתטי , שאנחנו עומדים בפני חגיגות ה-40 לעצמאות שלנו , וחיים במדינה שאינה מאפשרת לנו לחלום !
(trg)="3.2"> È vergognoso , triste e inaccettabile celebrare i 40 anni di indipendenza e vivere ancora in un paese che non ci consente di sognare !

(src)="3.3"> לא קל לחיות במדינה שהשירותים הבסיסיים בה , כמו חשמל ומי שתיה , אינם זמינים לתושביה דרך קבע .
(trg)="3.3"> Vivere in un paese dove i servizi primari di base , come elettricità e acqua potabile , mancano in quasi tutte le case non è facile .

(src)="4.2"> נוסיף לכך מדדים סטטיסטיים כמו תוחלת החיים במדינה - 48 שנים , התוצר הלאומי הגולמי , העומד על 1024 דולר לנפש ( דולר בין-לאומי לפי ערך שנת 2005 ) , ושיעור הנשירה מבית הספר היסודי , העומד על 88 % , ונקבל תמונה המשקפת במקצת את תנאי המחיה שהמדינה מספקת לתושביה .
(trg)="4.2"> Se a questo si aggiunge che l ' aspettativa di vita è di circa 48 anni , il prodotto interno lordo pro capite è di 1.042 dollari ( dollari internazionali il cui valore è fermo al 2005 ) , e il tasso di abbandono della scuola primaria è dell' 88 % , tra le altre statistiche , siamo in grado di farci una vaga idea delle condizioni di vita in questo paese .

(src)="5.1"> בעיות אלה מוחשיות מעט פחות בבירה ביסאו , למעט כבישי העפר המלאים במהמורות והאשפה המפוזרת בכל פינה , אפילו סביב ארמון הנשיאות , וכן העלטה המוחלטת המכסה את העיר עם שקיעת השמש .
(trg)="5.1"> Nella capitale Bissau , queste condizioni sono meno visibili , con l' eccezione delle buche nell' asfalto , le strade sporche , la spazzatura abbandonata a ogni crocevia - persino nei dintorni del Palazzo del Presidente - e la completa oscurità che avvolge la città dopo il tramonto .

(src)="6.1"> המצב ניכר יותר באזורי הכפר , שם המחסור שולט והקשיים הכלכליים לרכישת מזון גדלים באופן משמעותי , בייחוד לאחר צניחת מחירי אגוזי הקשיו , שהם מקור ההכנסה העיקרי של המדינה .
(src)="7.1"> רחוב במרכז הבירה ביסאו .
(trg)="6.1"> Tutto questo è più evidente nelle campagne , dove le carenze sono maggiori e le difficoltà economiche nel procurarsi il cibo stanno iniziando ad aumentare significativamente , soprattutto quest' anno , dopo il crollo dei prezzi degli anacardi , prodotto cardine per l' economia locale e principale fonte di guadagno .

(src)="9.1"> אולי זו הסיבה לכך שפרננדו דלפין דה סילבה , שר העסקים הזרים , שיתוף הפעולה והקהילות בממשלה הזמנית , מאמין כי השגת ביטחון תזונתי היא יעד פוליטי חשוב מן המעלה הראשונה .
(trg)="9.1"> È forse per questo motivo che Fernando Delfín da Silva , ministro degli Affari Esteri , della Cooperazione e delle Comunità dell' attuale governo di transizione , ha definito la garanzia della sicurezza alimentare per tutti una priorità politica .

(src)="9.2"> ממשרדו המרווח בארמון הממשל בביסאו , דה סילבה מסביר את המצב בדאגה , וקורא לסיוע של הקהילה הבין-לאומית :
(trg)="9.2"> Dal suo grande ufficio presso il Palazzo del Governo di Bissau , Da Silva si è mostrato preoccupato mentre spiegava la situazione , chiamando in qualche modo in causa anche la comunità internazionale :

(src)="9.3"> מאז שהתחלנו במחזור הגידול של אגוזי קשיו , לפני שנים רבות , אנשים נהגו להחליף אגוזי קשיו תמורת אורז .
(trg)="9.3"> Da quando abbiamo iniziato il ciclo di coltivazione degli anacardi , molti anni fa , la gente è solita scambiare gli anacardi con il riso .

(src)="9.4"> קילוגרם אורז היה שווה ערך לקילוגרם אגוזי קשיו .
(trg)="9.4"> In questo modo , un chilo di riso vale un chilo di anacardi .

(src)="9.5"> כיום , תמורת קילוגרם של אורז תוכל לקבל שלושה קילוגרם של אגוזי קשיו , מה שמראה על פיחות בשער החליפין , וזו בעיה קשה שאנו זקוקים לעזרה כדי לפתור .
(trg)="9.5"> Oggi , al contrario , con un chilo di riso puoi comprare tre chili di anacardi , un calo di prezzi dovuto a una svalutazione del tasso di cambio , un problema serio , per risolvere il quale abbiamo bisogno di aiuto .

(src)="9.6"> המדינה מייצאת מעל 200 אלף טון אגוזי קשיו בשנה , אך אחד הגורמים לפיתוחה הלקוי של גינאה-ביסאו הוא המחסור במפעלים המעבדים מוצרי מזון אחרים מלבד הקשיו .
(trg)="9.6"> La mancanza di imprese coinvolte nella lavorazione non solo di anacardi , dei quali sono circa 200.000 le tonnellate esportate ogni anno , ma anche delle altre materie prime prodotte dal paese , è una delle cause principali dello sviluppo limitato della Guinea Bissau .

(src)="9.7"> דה סילבה מדגיש כי הבעיה היא בעיבוד :
(trg)="9.7"> Da Silva sottolinea che il nocciolo del problema è proprio la lavorazione :

(src)="9.8"> עלינו לעבד את התוצרת החקלאית שלנו .
(trg)="9.8"> Noi dobbiamo lavorare i nostri prodotti agricoli .

(src)="9.11"> והעניין לא קשה כל כך .
(trg)="9.11"> E non è poi così difficile .

(src)="9.13"> וכל זה אינו דורש טכנולוגיה מתוחכמת !
(trg)="9.13"> E tutto questo senza usare tecnologie complicate o sofisticate !

(src)="9.14"> דה סילבה משוכנע שזהו השינוי שעל ארצו לחולל על מנת להגיע לרמת פיתוח אנושית , כלכלית וחברתית שתספק לכל התושבים רמת חיים טובה יותר .
(trg)="9.14"> È convinto che questo sia il cambiamento necessario che il paese deve intraprendere per raggiungere un livello di sviluppo economico , sociale e umano tale da poter garantire una migliore qualità di vita per i suoi abitanti .

(src)="10.1"> בחלקו השני של המאמר , נציג את חזונם של חברי קולקטיב הצעירים ' התנועה לפעולה אזרחית ' , שנוסד בשנה שעברה במטרה לתת מענה לתחושות המרמור בקרב העם .
(trg)="10.1"> Nella seconda parte dell' articolo , ne sapremo di più sulla visione dei giovani membri del Movimento collettivo per l' azione dei cittadini , creato lo scorso anno per fornire una risposta all' indignazione popolare .

# he/2016_10_21_440_.xml.gz
# it/2016_10_siria-in-uscita-un-libro-sul-giornalismo-partecipativo-nella-citta-deserta-di-daraya_.xml.gz


(src)="1.1"> ספר חדש על עיתונאות אזרחית בעיר הסורית הנטושה דאריא
(trg)="1.1"> Siria : in uscita un libro sul giornalismo partecipativo nella città deserta di Daraya

(src)="1.2"> YouTube
(trg)="1.2"> YouTube

(src)="2.1"> החדשות על נפילתה של דאריא למשטר אסאד ב-25 לאוגוסט , 2016 , היו מכה קשה להרבה סורים ולתומכי המהפיכה .
(trg)="2.1"> La notizia della caduta di Daraya in mano al regime di Assad , avvenuta il 25 agosto 2016 , è stato un duro colpo per molti siriani e sostenitori della rivoluzione .

(src)="3.1"> דאריא היתה לסמל כה משמעותי בעיקר בגלל המורשת שלה כמרכז פעילות בלתי-אלימה כנגד משטר אסאד .
(trg)="3.1"> La ragione per cui Daraya è stata un così forte simbolo è la sua eredità come centro dell ' attivismo non violento contro il regime di Assad .

(src)="3.2"> לכן , כשתושבי דאריא הגיעו לאידליב , שנמצאת בשליטת המורדים , אלה קיבלו את פניהם כגיבורים .
(trg)="3.2"> É per questo che quando i residenti di Daraya sono arrivati a Idlib , città in mano ai ribelli , sono stati accolti come eroi .

(src)="3.3"> לפי דיווחים , אדם אחד אמר למוחמד אבו פאריס , פליט מדאריא : ״ אתה מדאריא , אדוני .
(trg)="3.3"> Una persona ha detto più volte a Mohammad Abou Faris , rifugiato di Daraya , " Siete di Daraya , signore .

(src)="3.4"> בשבילך הכל .
(trg)="3.4"> Avete tutto .

(src)="3.5"> אתם המורים שלנו .
(src)="3.6"> ״
(trg)="3.5"> Siete i nostri maestri " .

(src)="4.2"> אנחנו בוחרים אי-אלימות לא מתוך פחדנות או חולשה , אלא מתוך אמונה מוסרית ; אנחנו לא רוצים לנצח תוך החרבת המדינה .
(trg)="4.2"> Abbiamo scelto la non violenza non per codardia o debolezza , ma per una convinzione morale ; non vogliamo raggiungere la vittoria con la distruzione del nostro paese .

(src)="4.3"> שרבג ׳ י ומטר נעצרו שניהם על ידי משטר אסאד ב-6 לספטמבר 2011 .
(trg)="4.3"> Sia Sherbaji che Matar sono stati arrestati dal regime di Assad il 6 settembre 2011 .

(src)="4.4"> גורלו של שרבג ׳ י אינו ידוע עד היום , אך גורלו של מטר נחתם רק שלושה ימים לאחר מעצרו .
(trg)="4.4"> Il destino di Sherbaji è sconosciuto fino ad ora , mentre quello di Matar è stato rivelato tre giorni dopo il suo arresto .

(src)="4.5"> גופתו הוחזרה למשפחתו כשהיא נושאת ראיות ברורות לעינויים שעבר .
(trg)="4.5"> Il suo corpo è stato ridato alla famiglia dal regime , con evidenti segni di tortura .

(src)="5.1"> גורלם של פעילים מדאריא , הסבל שעברה העיר תחת המצור , ונפילתה הפכו אותה לסמל זוועות וייאוש המלחמה .
(trg)="5.1"> La sorte degli attivisti di Daraya , la loro sofferenza sotto l' assedio , la caduta della città , sono diventati simbolo degli orrori e della disperazione della guerra .

(src)="5.2"> קבוצת עיתונאים אחת טוענת שהמצב יכול להיות שונה .
(trg)="5.2"> Secondo un gruppo di giornalisti , comunque , non deve essere per forza così .

(src)="6.1"> גליון ענבי ארצי מספר 236 , זמן קצר לאחר נפילת דאריא .
(trg)="6.1"> Enab Baladi edizione numero 236 , dopo la caduta di Daraya .

(src)="6.2"> הכותרת : ״ דאריא נחה ״ .
(trg)="6.2"> Il titolo dice " Daraya si riposa . "

(src)="6.3"> Source : Enab Baladi .
(trg)="6.3"> Fonte : Enab Baladi .

(src)="6.4"> ענבי ארצי : תיעוד המהפיכה
(trg)="6.4"> Enab Baladi : Cronistoria della Rivoluzione

(src)="7.2"> הקבוצה מפרסמת בעיקר בערבית , אך גם באנגלית .
(trg)="7.1"> Enab Baladi è uno dei più noti giornali siriani liberi che sono stati lanciati nei primi mesi della rivoluzione , pubblicando principalmente in arabo ma anche in inglese .

(src)="7.3"> היא מקור חשוב שמסייע לעולם החיצון להבין את ההתפתחויות בסוריה מאז 2011 .
(trg)="7.2"> Per questo è una risorsa preziosa per aiutare il mondo esterno a capire gli sviluppi della situazione in Siria dal 2011 .

(src)="8.1"> כעת נכנס לתמונה סרגיו פרז .
(trg)="8.1"> E qui entra in scena Sergio Perez .

(src)="8.2"> הוא מנהל את Bósforo Libros , בית הוצאה לאור קטנטן בספרד הממוקד במאבק הפלסטיני , מזה תשע שנים .
(trg)="8.2"> Negli ultimi nove anni è stato a capo di Bósforo Libros , una piccola casa editrice spagnola focalizzata sulla causa palestinese .

(src)="9.1"> הוא מסביר באינדיגוגו :
(trg)="9.1"> Come spiega su indiegogo :

(src)="9.2"> הקולות הסוריים הושתקו באופן גורף לגבי המהפיכה שלהם .
(trg)="10.1"> Le voci siriane sono state massicciamente messe a tacere sulla loro rivoluzione .

(src)="9.3"> בסוריה , הם הושתקו באכזריות של משטר מרושע שנקט בקטלוג שלם של סטיות אנושיות כדי לעקור מהשורש את הקולות הללו .
(trg)="11.1"> In Siria sono stati zittiti con la brutalità di un regime atroce che ha utilizzato tutti i mezzi del catalogo delle aberrazioni umane per estirpare queste voci .

(src)="9.4"> מחוץ לסוריה , הם הושתקו על ידי אדישות משתקת של הקהילה הבינלאומית , וכן על ידי פניה קבועה ל ״ מומחים ״ מערביים שמסבירים את סוריה ממשרדיהם והמחשבים הניידים שלהם ושלא מרשים לעולם , חס וחלילה , לקולות סוריים לאתגר את התוצאה המושלמת של הפולמוס האנליטי שלהם .
(trg)="12.1"> Fuori dalla Siria c' è stato il silenzio a causa dell' enorme indifferenza della comunità internazionale , e anche grazie a tutti quegli " esperti " occidentali che spiegano la Siria dai loro uffici e i loro computer e che non hanno mai permesso alle voci siriane di mettersi alla prova , che Dio ce ne scampi , per sfidare il risultato immacolato delle loro dispute analitiche .

(src)="9.5"> בעזרת מסע המימון ההמוני הזה אנחנו רוצים להקשיב לסורים .
(trg)="13.1"> Lo scopo di questa campagna di raccolta fondi è quello di ascoltare i siriani .

(src)="9.6"> ואנחנו רוצים שאחרים יקשיבו לסורים גם כן .
(trg)="13.2"> E vogliamo che anche altri ascoltino i siriani .

(src)="10.1"> הספר עצמו ״ ינוהל ״ על ידי עורכי ענבי ארצי , שיבחרו את ״ הסיפורים המשמעותיים ביותר שפורסמו על ידי העיתונאים האזרחים של ענבי ארצי ״ .
(trg)="15.1"> Il libro in sè verrà " diretto " dagli editori di Enab Baladi che sceglieranno " gli articoli più significativi pubblicati dai giornalisti volontari di Enab Baladi .

(src)="10.2"> הספר יהיה זמין ברשת בחינם- ״ לקריאה , הורדה , העלאה , ושיתוף ״ .
(trg)="15.2"> Il libro sarà completamente gratuito e disponibile online – " può essere letto , scaricato , caricato e distribuito completamente gratis " .

(src)="10.3"> בנוסף , עותקים מודפסים של הספר יהיו זמינים לרכישה .
(trg)="15.3"> Ci saranno anche copie cartacee per chi lo volesse .

(src)="10.4"> לגבי השימוש בכספי התרומות , לפי האתר הוצאות התפעול יחולקו לשלוש פעולות עיקריות :
(trg)="15.4"> Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei fondi della campagna , il sito spiega che i costi verranno suddivisi in tre aree principali

(src)="11.1"> שליש מכספי התרומות יועברו ישירות לענבי ארצי .
(trg)="16.1"> - 1/3 dei fondi andrà direttamente a Enab Biladi .

(src)="11.2"> זה מאוד חשוב שהם ימשיכו לפרסם , ואנחנו רוצים לתרום .
(trg)="16.2"> É estremamente importante che continuino a pubblicare , e noi vogliamo contribuire .

(src)="11.3"> שליש יהיה לשלם על תרגום .
(trg)="17.1"> - 1/3 verrà utilizzato per pagare le traduzioni .

(src)="11.4"> אנחנו רוצים לפרסם את הספר באנגלית ובספרדית , שתי השפות המדוברות ביותר בעולם מלבד סינית .
(trg)="17.2"> Vogliamo pubblicare il libro in inglese e in spagnolo , le due lingue più parlate al mondo dopo il cinese .

(src)="11.5"> אם לא נגייס מספיק כסף , המהדורה האנגלית תהיה בעדיפות ראשונה .
(trg)="17.3"> Se non riusciremo ad avere abbastanza denaro , l' edizione inglese avrà la priorità .

(src)="11.6"> שליש יעזור ליצור את הספר ( עיצוב , סידור , ודפוס ) , לקדם אותו ככל שאנחנו יכולים ולשלוח עותקים מודפסים לתורמים .
(trg)="18.1"> - 1/3 contribuirà a costruire fisicamente il libro ( design , layout e stampa ) e a promuoverlo il più possibile , mandando copie cartacee ai collaboratori .

(src)="11.7"> הקידום הוא מהותי כדי להגיע למספר רב של קוראים .
(trg)="18.2"> La promozione è essenziale per raggiungere un vasto numero di lettori .

(src)="11.8"> אנחנו רוצים לארגן סיבוב הרצאות ומצגות שיובילו עורכי ענבי ארצי ובהם הם יחלקו חוויות ותיאורים ממקור ראשון .
(trg)="18.3"> Vogliamo organizzare degli incontri di presentazione per i redattori di Enab Baladi , per fargli condividere i loro racconti e le loro esperienze dirette .