# fr/2008_11_18_1093_.xml.gz
# pl/2008_11_armenia-przemoc-wobec-kobiet_.xml.gz


(src)="1.1">Arménie : Un rapport sur la violence contre les femmes
(trg)="1.1"> Armenia : przemoc wobec kobiet

(src)="1.2">La nation chrétienne la plus ancienne du monde peut être fière de beaucoup de choses, mais quand il s'agit du droit des femmes, l'ex-Arménie soviétique ne veut sans doute pas affronter la réalité.
(trg)="2.1"> Najstarszy chrześcijanski naród świata ma wiele rzeczy , z których może być dumny , lecz jeśli chodzi o prawa kobiet to post-sowiecka Armenia żyje w negacji .

(src)="2.1">La violence contre les femmes en Arménie, qui a pour pire manifestation le trafic humain, très répandu, est désormais exposée à l'international et à de quoi inquiéter.
(trg)="2.2"> Wraz z rozkwitem handlu ludźmi z najgorszymi przyładami , przemoc wobec kobiet w Armenii jest alarmująca dla cełego świata .

(src)="2.2">Le rapport récent d'Amnesty International, détaillant la violence domestique dans ce pays et l'inaction du gouvernement arménien, fera-t-il changer les choses ?
(trg)="2.3"> Czy ostatni raport Amnesty International opisujący przemoc w rodzinie oraz brak wsparcia ze strony rządu przyniesie jakieś zmiany ?

(src)="3.1">Les blogueurs arméniens ont réagi en échangeant leurs propres histoires de violence contre les femmes.
(src)="3.2">L'un d‘eux tourne même en ridicule le rapport qui, insinue t-il, ne reflète pas l'Arménie qu'il connait.
(trg)="3.1"> Blogerzy reagują dzieląc się własnymi historiami przemocy wobec kobiet a jedna osoba wręcz naśmiewa się z raportu sugerując , że nie opisuje on Armenii takiej , jaką on sam ją zna .

(src)="3.3">Mon propre billet sur Blogian précise le contexte de la violence domestique en Arménie.
(trg)="3.2"> Jednak mój własny post na Blogian opisuje sytuację przemocy w rodzinie w Armenii .

(src)="3.4">Un rapport de 8 pages d'Amnesty International documente la violence domestique, très répandue, et les agressions sexuelles contre les femmes en Arménie.
(trg)="4.1"> Ośmiostronicowy raport Amnesty international documentuje popularną przemoc w rodzinie oraz wykorzystywanie seksualne kobiet w Armenii .

(src)="3.5">Selon les conclusions du rapport, alors qu'une Arménienne sur quatre est physiquement brutalisée par des membres de sa famille, un nombre encore plus important fait l'objet de maltraitances psychologiques.
(trg)="4.2"> Według tych badań podczas gdy jedna na cztery kobiety w Armenii doświadcza przemocy fizycznej , o wiele więcej kobiet doświadcza przemocy psychologicznej .

(src)="3.6">Le pire, c'est que la violence contre les femmes est un sujet tabou en Arménie.
(src)="3.7">Tout d'abord, les agences gouvernementales, exclusivement masculines, répugnent à enquêter sur des « affaires privées » et les femmes ont peur de porter plainte pour mauvais traitements.
(trg)="5.1"> Najgorsze jest to , iż przemoc wobec kobiet jest w Armenii tematem tabu , gdzie wszystkie agencje rządowe kierowane przez mężczyzn odsuwają się od badania ‘ spraw prywatnych ’ a kobiety w ogóle boją się zgłaszać przemoc .

(src)="3.8">En outre, le rapport affirme que beaucoup de femmes en Arménie contribuent à perpétuer la généralisation des mauvais traitements, en considérant la violence comme normale.
(trg)="5.2"> Co więcej , raport twierdzi , że wiele kobiet w Armenii pomaga szerzeniu się przemocy wobec nich przyjmując ją za normę .

(src)="3.9">Amnesty cite un proverbe arménien infâme, qui se traduit par : « Une femme est comme la laine, plus vous la battez, plus elle devient douce. »
(trg)="5.3"> Amnesty cytuje anonimową kobietę z Armenii , kótra mówi : ‘ Kobieta jest jak wełna ; im bardziej ją bijesz , tym bardziej miękką się staje ’ .

(src)="4.1">Le blog arménien d'Angleterre Unzipped: Gay Armenia a mis en ligne le rapport d'Amesty ainsi que des informations sur les campagnes de sensibilisation qui vont se dérouler à Yerevan.
(trg)="8.1"> Blog armeński pisany z Anglii Unzipped : Gay Armenia publikuje raport Amnesty International dodając informacje o nadchodzących wydarzeniach w Yerevan mających na celu szerzenie świadomości o problemie .

(src)="5.1">Le Centre de ressources pour les femmes en Arménie organise une marche contre la violence contre les femmes le 25 novembre 2008.
(trg)="9.1"> Centrum Informacyjne Kobiet w Armenii organizuje 25-go listopada 2008 marsz przeciwko przemocy wobec kobiet .

(src)="6.1">Des tables rondes sur la violence sexuelle contre les femmes en Arménie auront lieu le 27 novembre.
(trg)="10.1"> Odbędzie sie również dyskusja przy okrągłym stole na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w Armenii 27-go listopada .

(src)="6.2">Grâce à cette initiative et à la coopération de l'Ambassade américaine et d'autres organisations, la toute première marche de sensibilisation au problème de la violence domestique en Arménie est également organisée, en liaison avec les «16 jours d'action contre la violence entre les sexes » qui se déroulent du 25 novembre, Journée internationale contre la violence contre les femmes, au 10 décembre, Journée internationale des droits de l'Homme.
(trg)="10.2"> Dzięki inicjatywie i współpracy z Ambasadą USA oraz innymi organizacjami odbedzie się również pierwszy bieg-maraton szerzący wiedzę na temat przemocy wobec kobiet , zorganizowany razem z ’ 16 Dniami Aktywizmu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet ’ rozpoczynającymi się 25-go listopada Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet ’ aż po 10-go grudnia , Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka .

(src)="6.3">La marche Un futur sans violence pour les femmes aura lieu le dimanche 30 novembre 2008.
(trg)="10.3"> Bieg-maraton ‘ O Przyszłość Wolną od Przemocy Wobec Kobiet ’ odbędzie się w niedzielę , 30-go listopada 2008 .

(src)="6.4">Un autre blogueur arménien vivant en Angleterre, Mark Grigorian , met en ligne la version russe officielle du rapport.
(src)="6.5">Une discussion animée s'est engagée entre Grigorian et ses lecteurs.
(trg)="12.1"> Inny blogger armeński mieszkający w Anglii , Mark Grigorian , publikuje oficjalną rosyjską wersję wywołując żywą dyskusję pomiędzy blogerami i samym Grigorianem .

(src)="7.1">La blogueuse Besyonya , en Russie, a été la première à réagir à ce billet et à laisser un commentaire détaillant l'histoire tragique de sa propre famille.
(trg)="12.2"> Besyonya , blogger z Rosji , pierwszy zareagował na post Grigoriana pozostawiając komentarz opisujący szczegóły własnej tragedii rodzinnej .

(src)="7.2">Ma tante était battue par son mari quand son père (mon grand-père) est intervenu, alors le mari a également frappé le père.
(trg)="13.1"> Moja ciotka była bita przez swojego męża ; gdy jej ojciec ( mój dziadek ) zainterweniował , jej mąż uderzył również i jego .

(src)="7.3">Résultat, mon grand-père a tué le mari, c'était de la légitime défense.
(trg)="13.2"> W rezultacie mój dziadek zabił tego męża : w samoobronie .

(src)="7.4">Maintenant, le grand-père a disparu aussi, mais quand je suis allée rendre visite à ma famille, trois femmes acceptaient toujours tout ce que faisaient les hommes.
(trg)="13.3"> W chwili obecnej dziadek też już odszedł , lecz gdy ostatnio odwiedziłem dom , kobiety nadal tolerowały wszystko , co mężczyźni czynili .

(src)="7.5">Elles ont essayé de me faire taire alors que je raccompagnais jusqu'à la porte un homme de la famille qui était saoûl.
(trg)="13.4"> Starały się mnie uciszyć , gdy wyprowadzałem pijanego męskiego członka naszej rodziny do drzwi .

(src)="7.6">Areqjan un blogueur arménien des Etats-Unis a également réagi.
(trg)="15.1"> Aregjan , armeński blogger ze Stanów Zjednoczonych , również zareagował :

(src)="7.7">Il faut se battre contre la violence contre les femmes.
(trg)="16.1"> Należy walczyć z przemocą wobec kobiet .

(src)="7.8">Ce qui me contrarie le plus, c'est quand les gens commencent à citer la « tradition » et la « famille forte » (une famille extraordinaire, certainement, quand les enfants grandissent en voyant leur père battre leur mère tous les jours).
(trg)="16.2"> Co mnie najbardziej porusza to przypadki , gdy ludzie zaczynają powoływać się na ‘ tradycję ’ oraz ‘ silne więzy rodzinne ’ ( wspaniąłej rodziny , zapewne , gdzie dzieci dorastają widząc ojca notorycznie bijącego matkę ) .

(src)="7.9">Le blogueur rappelle plus loin qu'il ne faut pas oublier la situation générale, la culture de la violence en Arménie (considérer que ce n'est pas un problème quand des jeunes gens, par exemple, se battent physiquement).
(trg)="18.1"> Bloger przypomina wszystkim , aby nie zapomnieli o szerszym kontekście , kulturze przemocy w Armenii ( mówiąc , iż na przykład to normalne , że młodzi mężczyźni biorą udział w fizycznych walkach ) .

(src)="8.1">Le blogueur d'Arménie Piqh, a cependant écrit, sarcastique, qu'il allait battre une femme sur quatre en Arménie pour soutenir les statistiques d'Amnesty International, affirmant qu'une Arménienne sur quatre est physiquement maltraitée.
(trg)="19.1"> Jednak bloger mieszkający w Armenii , Pigh , wypowiada się sarkastycznie mówiąc , że ma zamiar uderzać co czwartą kobietę w Armenii aby uwierzytelnić stwierdzenia raportu Amnesty o co czwartej kobiecie cierpiącej w Armenii z powodu przemocy .

(src)="9.1">En début d'année, sur mon blog Blogian, j'ai traduit des extraits de ma chronique pour le quotidien Azg Daily.
(trg)="20.1"> Wcześniej w tym roku na moim blogu Blogian , przetłumaczyłem fragmenty mojej rubryki w Azg Daily .

(src)="9.2">En parlant du trafic humain comme d'une manifestation de l'oppression générale des femmes en Arménie, je soulignais la négation de la violence.
(trg)="20.2"> Pisząc o handlu ludźmi jako ogólnym efekcie ogólnej opresji kobiet w Armenii omawiałem negację przemocy .

(src)="9.3">Il y a de la fierté dans le fait de nier l'oppression des femmes.
(trg)="21.1"> Negacja ( faktu ) przemocy wobec kobiet ma w sobie coś z ‘ dumy ’ .

(src)="9.4">Et si il y a dénégation, c'est donc que savent qu'ils ont tort.
(trg)="21.2"> A skoro jest negacja , wiedzą , iż nie mają racji .

(src)="9.5">L'année dernière, lorsque plusieurs ONG ont découvert qu'environ la moitié des Arméniennes interrogées avaient subi des brutalités physiques au cours de l'année précédente, un membre du parlement (contrôlé à 95 % par des hommes), a rétorqué que ces associations à but non lucratif recherchaient uniquement des subventions et atteignaient à l'image de l'Arménie pour le bénéfice de leur porte-monnaie.
(trg)="21.3"> W zeszłym roku , gdy kilka organizacji międzynarodowych dowiedziało się , iż około połowa armeńskich kobiet była kiedyś ofiarą fizycznej przemocy , członek parlamentu w 95 % kontolowanego przez mężczyzn stwierdził , że te organizacje pozarządowe szukają wymówki na dofinansowanie i ranią wizerunek Armenii z własnych , finansowych pobudek .

(src)="9.6">« Elles ne devraient pas présenter l'Arménie comme quelque tribu africaine où les gens se mangent entre eux.»
(src)="9.7">Photo en médaillon sur la page d'accueil: illustration de Mariam Galstian pour Amnesty International, tous droits réservés
(trg)="21.4"> ‘ Nie powinni oni pokazywać Armenii jak jakiegoś afrykańskiego szczepu , który zjada się wzajemnie . ’

# fr/2008_11_03_1012_.xml.gz
# pl/2008_11_biurokracja-i-aktywizm-na-livejournal-w-piotrogrodzie_.xml.gz


(src)="1.1">Russie : Bureaucratie et cyberactivisme à Saint Pétersbourg
(trg)="1.1"> Biurokracja i aktywizm na Livejournal w Piotrogrodzie

(src)="1.2">Cette histoire (en russe) de bureaucratie, de souffrance humaine et d'activisme en ligne a commencé à Saint Pétersbourg, quand la mère de l'utilisatrice de LiveJournal lassi_ s'est blessée à la jambe en février 2006 :
(trg)="1.2"> Ta historia ( RUS ) o biurokracji , ludzkim cierpieniu i on-line aktywizmie w Piotrogrodzie rozpoczęła się zaraz po tym , gdy matka użytkownika Lifejournal o nazwie lassi _ zraniła nogę w lutym 2006 roku .

(src)="1.3">Elle a été amenée en ambulance à l'hôpital Kostiouchko, où elle est restée tout le temps dans le couloir.
(trg)="1.3"> Zabrano ją karetką do Szpitala Miejskiego nr.26 na ulicy Kościuszki , gdzie pozostała na korytarzu .

(src)="1.4">A l'époque une chambre coûtait 2 500 roubles par jour (environ 71 euros) .
(trg)="1.4"> W tamtych czasach pokój kosztował 2,500 rubli dziennie .

(src)="1.5">Presque tous les couloirs débordaient de monde.
(trg)="1.5"> Na prawie wszystkich korytarzach tłoczyli się chorzy .

(src)="1.6">En mars 2008, la mère de lassi_ était clouée au lit et avait besoin d'une coûteuse opération.
(trg)="1.6"> Do marca 2008 matka lassi _ była przykuta do łóżka i potrzebowała drogiej operacji .

(src)="1.7">Actuellement, il y a une liste d'attente de deux ans pour cette opération.
(trg)="1.7"> Jak na teraz lista oczekujących na tę operację wystarczy na kolejne dwa lata .

(src)="1.8">La seule chance pour un retraité est d'obtenir un «quota» de l'administration.
(trg)="1.8"> Jedyną szansą dla emeryta jest skierowanie od państwa .

(src)="1.9">Mais se procurer cet indispensable morceau de papier auprès de l'administration s'est révélé une tâche malaisée :
(trg)="1.9"> Lecz otrzymanie tego niezbędnego papierka od państwa okazało się trudnym zadaniem :

(src)="1.10">Les quotas sont actuellement émis à St Pétersbourg et dans la région de Léningrad le mercredi, dans la cour du 24, rue Roudnev, de 10 heures à midi, au Centre médical d'Orthopédie et de Traumatologie.
(trg)="1.10"> Zaświadczenia wydaje się przeważnie w rejonie Piotrogrodu w środy , w Centrum Medycznym Ortopedii i Traumatologii na ulicy Rudnew 24 od 10 rano do południa .

(src)="1.11">Ma mère avait fait quatre tentatives là-bas, avant de se tourner vers moi, parce qu' «elle avait peur de me déranger».
(trg)="1.11"> Moja matka zwróciła się do mnie o pomoc dopiero po czterech próbach , gdyż ' nie chciała mi przeszkadzać ' .

(src)="1.12">Elle avait essayé de le faire seule; et avait échoué.
(trg)="1.12"> Chciała sama sobie z tym poradzić .

(src)="1.13">Voilà pourquoi : les gens en chaises roulantes et avec des béquilles, tout comme les membres de leurs familles et leurs amis, arrivent dans cette cour dès 2 heures et demie du matin pour s'assurer une place dans la file d'attente.
(trg)="1.13"> A to dlatego , że ludzie w wózkach i o kulach , wraz z ich rodzinami przychodzili tam już o 2.30 rano aby zapewnić sobie wejście .

(src)="1.14">Cela va sans dire, lassi a décidé de prendre les choses en main et d'aider sa mère à obtenir le certificat pour l'opération.
(trg)="1.14"> Oczywiście lassi _ zdecydowała pomóc matce i zdobyć to zaświadzenie konieczne do operacji .

(src)="1.15">Voici comment ça s'est passé :
(trg)="1.15"> A wyglądało to tak :

(src)="2.1">A 5 heures du matin, en veste d'hiver, je n'avais même pas réussi à être dans les 30 premiers.
(trg)="2.1"> O piątej rano , ubrana w kurtkę zimową nie dostałam się nawet do pierwszej trzydziestki .

(src)="2.2">Les gens étaient debout dans l'obscurité, avec des béquilles, en chaises roulantes, ils se connaissaient tous .
(trg)="2.2"> Ludzie stali o kulach , na wózkach , w ciemności , wszyscy się znali .

(src)="2.3">Des voitures stationnaient partout.
(trg)="2.3"> Wszędzie zaparkowane były samochody .

(src)="2.4">Les gens s'entr'aidaient, comme pendant le siège de Léningrad, laissant des inconnus s'asseoir dans la voiture de leur famille pour se réchauffer .
(trg)="2.4"> Ludzie pomagali sobie wzajemnie , jakby podczas , pozwalając obcym ogrzać się w ich własnym samochodzie .

(src)="2.5">Le froid, l'obscurité, pas de toilettes, les gens tenaient à peine debout.
(trg)="2.5"> Zimno , ciemno , brak toalet , ludzie ledwo mogli stać

(src)="2.6">Maman m'a remplacée à 8 h 30.
(trg)="3.1"> Mama zastąpiła mnie o 8.30 rano .

(src)="2.7">J'étais gelée à ce moment.
(trg)="3.2"> Umierałam już wtedy z zimna .

(src)="2.8">Par miracle, elle a obtenu son papier à 11 h 50, dix minutes avant la fermeture.
(trg)="3.3"> Jakimś cudem o 11.50 , dziesięc minut przed zamknięciem biura , dostała zaświadczenie .

(src)="2.9">La cinquième tentative avait réussi.
(trg)="3.4"> Piąta próba okazała się sukcesem .

(src)="2.10">Cette épreuve a incité lassi à impliquer d'autres personnes, y compris les médias, pour attirer l'attention sur le traitement scandaleux réservé aux personnes âgées handicapées, le tout au moyen de son blog :
(trg)="3.5"> To nieprzyjemne doświadczenie spowodowało , że lassi _ zaangażowała innych , łącznie z mediami , w zwróceniu uwagi na szokujące traktowanie ludzi starszych - poprzez jej własny blog :

(src)="3.1">Dites-moi, y a-t-il ici des professionnels de santé qui peuvent me donner des liens vers des sites appropriés où je pourrais écrire là-dessus, ou des journalistes qui peuvent me joindre mercredi prochain pour faire un reportage sur ce scandale ?
(trg)="4.1"> Powiedzcie mi - czy są na sieci pracownicy medycyny , którzy moga mi podać odpowiednie linki do napisania o tym , albo dziennikarze , którzy przyłączą się do napisania historii o tym bałaganie w następną środę ? .

(src)="4.1">Oui, ma maman a obtenu le certificat dont elle avait besoin, mais je me rends compte de ce que c'est pour les autres gens, d'être debout là-bas, ceux qui étaient derrière nous...
(src)="4.2">Les mobilisations-éclairs («flash mobs») sur LiveJournal ont toujours été une bonne chose.
(src)="4.3">Mais nous pourrions peut-être aider pour de bon, et pas seulement pour nous amuser ?
(trg)="5.1"> Tak , mama otrzymała zaświadczenie , którego potrzebowała , ale zdaję sobie świetnie sprawę z sytuacji innych , którzy stali za nami .... Akcje na Lifejournal zawsze były dobrym pomysłem , ale może możemy pomóc w rzeczywistości , nie tylko robić to dla zabawy ?

(src)="4.4">J'irai là-bas dans la nuit de mardi à mercredi, et au minimum j'apporterai du thé chaud pour ces gens.
(trg)="5.2"> Pojdę tam z nocy z wtorku na środę i choćby ciepłą herbatę tym ludziom zaniosę .

(src)="5.1">mise à jour N° 1 : Maman a dit que le café et le thé ne serviront à rien.
(trg)="6.2"> 1 Mama powiedziała , że kawa czy herbata nie pomoże .

(src)="5.2">Les gens ont peur d'en boire, parce qu'ils restent 8-9 heures avant l'ouverture du bureau, dans le froid glacial et sans toilettes, sans nulle part où aller.
(trg)="6.3"> Ludzie boją się pić , gdyż spędzają 8-9 godzin przed otwarciem biura na zimnie , bez toalet , nigdzie nie mogą pójść .

(src)="5.3">Le billet ci-dessus est paru le 10 octobre.
(trg)="6.4"> Cytowany post pojawił się 10 października .

(src)="5.4">Cinq jours plus tard, le 15 octobre, les utilisateurs de LiveJournal nisovsky et lassi_ ont réalisé ensemble un reportage photo au Centre médical d'Orthopédie et de Traumatologie à St Pétersbourg, et l'ont publié sur le blog de nisovsky le 19 octobre.
(trg)="6.5"> Pięć dni później , 15-go października , użytkownicy Lifejournal nisovsky i lassi _ przygotowali wspólnie fotoreportarz z Centrum Medycznego Ortopedii i Traumatologii w Piotrogrodzie , który opublikowano na blogu nisovsky 19-go października .

(src)="5.5">Le billet (en russe), intitulé «Du respect de soi-même», a figuré au Top 30 du portail Yandex Blogs ; ci-dessous, un tout petit extrait du texte accompagnant les 16 photos des gens qui attendaient à l'extérieur et à l'intérieur du centre médical :
(trg)="6.6"> Post ( RUS ) - zatytułowany ' O szacunku do nas samych ' - znalazł się w pierwszej trzydziestce portalu blogowego Yandex ; poniżej krótki fragment tekstu opisującego 16 fotografii ludzi czekających przed centrummedycznym :

(src)="6.1">Ershova Tamara Grigorievna.
(trg)="8.1"> Yershova Tamara Grigorievna .

(src)="6.2">Chirurgien, avec 40 années d'expérience, dont 15 en Réanimation.
(trg)="8.2"> Chirurg z 40-sto letnim doświadczeniem , 15-letnim na ostrym dyżurze .

(src)="6.3">Elle souffre d'arthrose/arthrite des genoux et de la colonne vertébrale.
(trg)="8.3"> Cierpi na reumatyzm kolan i kręgosłupa .

(src)="6.4">C'est la troisième fois qu'elle est dans la file d'attente. : «Je suis venue aujourd'hui à 8 heures moins le quart, moins dix.
(trg)="8.4"> To jej trzecia próba czekania w kolejce . : “ Dziś przyszłam 10-15 min przed ósmą. jestem gdzieś w pierwszej czterdziestce .

(src)="6.5">Je suis maintenant environ à la quarantième place .
(trg)="8.5"> Gdy byłam tu po raz pierwszy , było juz za późno , więc odeszłam .

(src)="6.6">Quand je suis venue ici pour la première fois, il était un peu trop tard et j'ai décidé de ne pas attendre ; quand je suis venue pour la deuxième fois, ils ont arrêté de recevoir les gens quand c'était mon tour – le chirurgien m'a carrément fermé la porte au nez.
(trg)="8.6"> Po raz drugi przestali przyjmować ludzi , gdy przyszła kolej na mnie - chirurg zatrzasnął mi drzwi przed nosem .

(src)="6.7">Après cela j'ai dù faire une pause – je suis tombée malade.
(trg)="8.7"> Potem musiałam zrobić przerwę , rozchorowałam się .

(src)="6.8">C'est insultant pour moi d'être debout ici.
(trg)="8.8"> To dla mnie upokażające tak tu stać .

(src)="6.9">J'ai travaillé à l'époque soviétique et je ne pouvais pas imaginer qu'une chose pareille soit possible.
(trg)="8.9"> Gdy pracowałam w czasach sowieckich nigdy by mi nie przyszło do głowy , że coś takiego jest możliwe .

(src)="6.10">Même pendant le siège de Leningrad – et je suis -, nous étions au chaud quand nous faisions la queue pour le pain : on nous laissait au moins entrer dans le magasin.
(trg)="8.10"> Nawet podczas - a ja je przeżyłam - było nam ciepło , gdy staliśmy po chleb : wtedy przynajmniej wpuszczano nas do wnętrza sklepu .

(src)="6.11">Mais à l'époque j'avais 14 ans, et la vie paraissait alors plus gaie en général.»
(trg)="8.11"> Ale miałam wtedy 14 lat i zycie ogólnie wydawało się zabawą . '

(src)="6.12">Cette histoire a été relevée par de nombreuses publications locales. anonim_from_rus était l'un des reporters qui sont venus au centre médical le 15 octobre, en compagnie de nisovsky et lassi, et voici ce qu'il a écrit (en russe) sur le résultat de la campagne d'information :
(trg)="8.12"> Historia ta została zauważona przez lokalne media .
(trg)="8.13"> Użytkownik Lifejournal anonim _ from _ rus był jednym z reporterów , którzy pojawili się 15-go października wraz z nisovsky i lassi _ , i tak oto opisał efekt kampanii ( RUS ) :

(src)="6.13">Après une série de rapports, les administrateurs du Centre ont bien voulu élargir les heures de réception et même recevoir les patients deux fois par semaine, au lieu d'une, comme c'était l'usage.
(trg)="8.14"> Po serii raportów , administracja Centrum zgodziła się wydłużyć godziny pracy a nawet przyjmować pacjentów dwa razy w tygodniu , zamiast raz , jak dotychczas .

# fr/2008_11_10_1056_.xml.gz
# pl/2008_11_czas-na-zmiany-rowniez-w-nowej-zelandii_.xml.gz


(src)="1.1">Nouvelle-Zélande : Ici aussi, on vote
(trg)="1.1"> Czas na zmiany również w Nowej Zelandii

(src)="1.2">Des élections générales se sont tenues en Nouvelle-Zélande le 8 novembre 2008 (anglais).
(trg)="1.2"> 8-go listopada 2008 w Nowej Zelandii odbyły się wybory .

(src)="1.3">D'après les résultats préliminaires, (anglais) la coalition d'opposition obtient 45,5 % des suffrages et 65 sièges sur 122 au Parlement, ce qui signifie que John Key, du Parti National, conservateur, deviendra le nouveau Premier Ministre.
(trg)="1.3"> Według wstępnych rezultatów , koalicja opozycji otrzymała 45.5 % głosów na dostępnych 122 miejsc , co oznacza , że John Key z konserwatywnej Partii Narodowej zostanie premierem .

(src)="1.4">Le Parti travailliste, pour sa part, avec 43 sièges, en perd 7.
(trg)="1.4"> Natomiast rządząca Partia Pracy traci 7 z 43 miejsc .

(src)="1.5">La Premier Ministre Helen Clark, au pouvoir depuis 1999, a reconnu sa défaite et démissionné de son poste à la tête du Parti travailliste.
(trg)="1.5"> Helen Clark , która była u władzy od 1999 roku przyznała się do porażki i ustąpiła z pozycji lidera Parti Pracy .

(src)="2.1">Jim Belshaw précise (en anglais) dans Personal Reflections le contexte et une analyse détaillée du système électoral néo-zélandais et des résultats de cette année.
(trg)="2.1"> Jim Belshaw na swoim blogu ‘ Personal Reflections ’ ( ‘ Opinie Refleksje ’ ) podaje dokładną analizę oraz specyfikę systemu elektorackiego Nowej Zelandii oraz tegorocznych rezultatów .

(src)="2.2">Pour lui,
(trg)="2.2"> Twierdzi , że :

(src)="2.3">C'était une élection qui a combiné de façon intéressante des procédés anciens et nouveaux.
(trg)="2.3"> Były to wybory , które połączyły nowe ze starym na interesujące sposoby

(src)="2.4">Nik de Spatual Forum relève dans ces élections un fait intéressant, et compare (en anglais) les situations en Nouvelle-Zélande et aux USA :
(trg)="2.4"> Nik z Spatual Forum zauważa ciekawy fakt tych wyborów , porównując sytuację w Nowej Zelandii ze Stanami Zjednoczonymi :

(src)="2.5">Curieusement, Clark et Key ont essayé tous deux de s'approprier le rôle d'Obama : Clark en notant que les Américains ont choisi la gauche, alors votez travailliste, Key disant que les Américains ont choisi le changement, alors votez national.
(trg)="2.5"> To ciekawe , że tak Clark jak i Key starali się zwrócic na siebie uwagę nawiązując do Obamy ; Clark zaznaczając , iż Stany Zjednoczone zdecydowały się na lewicę , więc powinno się głosować na Partię Pracy ; Key stwierdzając , że Stany zdecydowały się na zmianę , więc należy głosować na Partię Narodową .

(src)="2.6">Il y a pourtant des contrastes et des parallèles intéressants avec l'élection américaine – une figure politique expérimentée est battue par un candidat relativement nouveau, et le parti d'opposition progresse largement.
(trg)="2.6"> Są więc interesujące kontrasty i porównania z wyborami w Stanach , choć doświadczony polityk został pokonany przez raczej nowicjusza , a opozycja dużo zyskała .

(src)="2.7">La différence ici, c'est que, au lieu que le centre-gauche l'emporte, notre gouvernement s'oriente à présent plus à droite.
(trg)="2.7"> Przede wszystkim zyskujemy , gdyż zamiast centro-lewicy , rząd przejęty zostaje przez prawicę .

(src)="2.8">(Ironie de l'histoire, nous avons quitté les Etats-Unis pendant les sombres années Bush et avons déménagé en Nouvelle-Zélande, juste pour voir Obama gagner les Etats-Unis et la droite la Nouvelle-Zélande !)
(trg)="2.8"> ( To oczywiście ironia , że wyjechaliśmy ze Stanów za ciemnych czasów Busha do Nowej Zelandii tylko po to , aby Obama wygrał wybory w Stanch a my abyśmy wybrali prawicę w Nowej Zelandii ! )

(src)="2.9">Alors que certains pensent que pour la Nouvelle-Zélande c'est le moment du changement, spruiked: diak style pense (en anglais) au contraire qu'il n'y a pas beaucoup de changements :
(trg)="2.9"> Podczas gdy niektórzy uważają , że to czas na zmiany w Nowej Zelandii , spruiked : djak style uważa , iż nie ma tych zmian zbyt wiele :

(src)="3.1">Vu par un observateur extérieur, le programme de Key n'aurait pas l'air tellement différent de celui du gouvernement sortant.
(trg)="3.1"> Dla obserwatorów polityka Key nie wyglądałaby na tak inną od polityki dotychczasowego rządu .

(src)="3.2">C'est qu'il ne l'est pas.
(trg)="3.2"> Z racji tego , że nie różnią się one od siebie niczym .

(src)="3.3">N'arrivant guère à mettre en défaut celui du gouvernement sortant, Key a concentré sa campagne sur des questions émotionnelles de politique intérieure, telles que l'amélioration de l'enseignement et la lutte contre la criminalité.
(trg)="3.3"> Key , ponieważ nie zastał wielkich problemów z obecną administracją , postawił w kampanii wyborczej na problemy wewnętrzne wywołujace emocje takie jak rozwój edukacji oraz walka z przestępczością .

(src)="4.1">Les élections de samedi ne représentent pas tant le changement qu'une relève de la garde.
(trg)="4.1"> Sobotnie wybory reprezentują zmiany , lecz zmianę warty .

(src)="4.2">En fin de compte, il était temps que quelqu'un d'autre prenne son tour à la barre.
(trg)="4.2"> W końcu nadeszła pora , aby ktoś inny zasiadł za kierownicą .

(src)="4.3">Voilà pourquoi les Néo-zélandais ont voté.
(trg)="4.3"> Po to właśnie głosowali nowo-zelandczycy .

(src)="4.4">Comme les immigrants constituent une part significative de la population en Nouvelle-Zélande, plusieurs partis présentent des candidats de diverses origines ethniques.
(trg)="4.4"> Z racji tego , że emigranci stanowią znaczną część populacji Nowej Zelandii , kilka partii miało kandydatów o różnym pochodzeniu etnicznym .