# es/2010_08_27_libano-dandole-a-los-refugiados-palestinos-el-derecho-a-trabajar_.xml.gz
# hu/2010_08_103.xml.gz


(src)="1.1"> Líbano : Dándole a los refugiados palestinos el derecho a trabajar
(trg)="1.1"> Libanon : Munkát vállalhatnak a palesztin menekültek

(src)="1.2"> Campamento Nahr el Bared , Líbano ( de nimzilvio , usuario de Flickr )
(trg)="1.2"> Nahr el Bared tábor , Libanon ( nimzilvio Flickr felhasználó képe )

(src)="2.1"> El Líbano es hogar de más de 400.000 refugiados palestinos , algunos de los cuales fueron expulsados o huyeron en 1948 en el momento de la creación del Estado de Israel , y otros que huyeron durante y después de la guerra de 1967 .
(trg)="2.1"> Libanon több mint 400,000 palesztin menekültnek ad otthont , melyek egy része az Izraeli állam 1948-as létrejötte után érkezett , míg mások az 1967-es háború alatt , illetve az után menekültek az országba .

(src)="2.2"> A estos refugiados no se les permite poseer propiedades , no pueden acceder al sistema de asistencia sanitaria , y necesitan un permiso para dejar sus campamentos de refugiados , restricciones que han sido criticadas por grupos como Amnistía Internacional .
(trg)="2.2"> Ezek a menekültek hivatalosan nem birtokolhatnak földet , nincs hozzáférésük az egészségügyi ellátórendszerhez és csak engedéllyel hagyhatják el menekülttáboraikat .
(trg)="2.3"> A korlátozásokat már több szervezet , mint például az Amnesty International is kritizálta .

(src)="3.1"> Hasta hace muy poco , también eran excluidos de trabajar en un número de profesiones , sin embargo , una nueva legislación aprobada por el parlamento el 17 de agosto garantiza a los refugiados palestinos los mismos derechos de trabajo que otros extranjeros ( todavía serán excluidos de las profesiones de " trabajo independiente " , incluidas la abogacía y la medicina ) .
(trg)="3.1"> Egészen mostanáig több hivatás is tiltott volt számukra , ám a parlament által augusztus 17-én elfogadott új jogszabály a többi külföldiével megegyező munkajogokat biztosít a palesztin menekülteknek ( bizonyos " önálló " szakmáktól , mint a jog vagy az orvostudomány továbbra is el lesznek tiltva ) .

(src)="4.1"> La legislación , que tendrá efecto una vez que el Presidente Michel Suleiman la apruebe , ha sido recibida tanto con aplausos como con disenso .
(trg)="4.1"> A jogszabály , mely Michel Suleiman elnök jóváhagyása után lép életbe , vegyes fogadtatásra talált .

(src)="4.2"> Mientras que algunos , como la ONU , ven esto como un paso adelante para mejorar las vidas de una población refugiada desde largo tiempo , otros lo ven como una normalización de la población refugiada en el Líbano , y así un paso que los aleja de asegurarse el Derecho a Regresar .
(trg)="4.2"> Amíg egyesek , mint például az EN , a menekültek életének jobbátétele érdekében tett nagy lépésként értékelik , mások úgy tekintenek rá , mint a menekülttársadalom normalizálására Libanonban , azaz mint egy távolodó lépésre a Visszatérés Jogának biztosításától .

(src)="5.1"> Roqayah Chamseddine , que escribe para Mondoweiss , explica por qué , para ella , la decisión es un gesto de bienvenida , pero no suficiente :
(trg)="5.1"> Roqayah Chamseddine , a Mondoweiss írója így magyarázza hogy bár számára a döntés örömteli , de közel sem elég :

(src)="6.1"> Me avergüenzo de pensar en llamar a los campamentos de refugiados " barrios bajos " pero debo usar una retórica sincera ; los palestinos están siendo subyugados – por los israelíes , los americanos y los árabes .
(trg)="6.1"> Igyekszem távoltartani magam attól , hogy a menekülttáborokat nyomornegyedeknek nevezzem , mégis nyílt retorikát kell alkalmaznom ; a palesztinokat leigázzák - az izraeliek , az amerikaiak , az arabok .

(src)="6.2"> Ahora , con respecto a la reciente disposición del parlamento libanés , les ha tomado 60 años a los libaneses permitirle a los palestinos el escaso derecho a trabajar ; no sé si sentirme avergonzada o ser ligeramente optimista .
(trg)="6.2"> A parlament rendelkezésének tekintetében a libanoniaknak így is 60 évbe telt hogy gyér munkához való jogot biztosítsanak a palesztinoknak ; és én nem is tudom hogy szégyenkezzek vagy legyek kissé optimista .

(src)="6.3"> Es un movimiento en la dirección correcta pero seguramente todos podemos argüir que es un avance bastante apático en la dirección correcta .
(trg)="6.3"> Igaz hogy egy lépés ez a jó irányba , de mindannyian beláthatjuk , hogy inkább közönyös kúszásra hasonlít - még ha a jó irányba is .

(src)="6.4"> Nadie debería estar presumiendo , y muchísimo menos el Gobierno libanés .
(trg)="6.4"> Senkinek nem kéne hencegnie , főleg a libanoni kormánynak nem .

(src)="6.5"> El blogger Oussama Hayek dice que " no hay razón para celebrar los derechos palestinos " porque :
(trg)="6.5"> A blogger Oussama Hayek azt mondja nincs ok a palesztin jogok ünneplésére , mivel :

(src)="7.1"> Hay algo fundamentalmente defectuoso con la ley que el Parlamento aprobó hoy , garantizándoles a los palestinos el derecho a trabajar en el Líbano .
(trg)="7.1"> Valami nagyon nem stimmel a parlament által ma elfogadott törvénnyel , ami a palesztinoknak biztosítja a munkavállalás jogát Libanonban .

(src)="7.2"> Apesta a continua discriminación contra una nacionalidad en particular .
(trg)="7.2"> Bűzlik a folytatódó , egy bizonyos nemzet ellen irányuló diszkriminációtól .

(src)="7.3"> También es absolutamente el movimiento equivocado por dos razones : Continúa prohibiendo a los palestinos de los empleos que requieren membresía en un sindicato , un sistema medieval parecido al de gremios que debería ser abolida para todos .
(trg)="7.3"> Két okból is teljesen rossz döntés : Továbbra is eltiltja a palesztinokat az olyan munkáktól , melyekhez egy szindikátus tagjának kell lenni , egy olyan , a középkori céhekhez hasonlító rendszerben , melyet alapból el kéne törölni .

(src)="7.4"> Continúa prohibiendo a los palestinos de poseer propiedad .
(trg)="7.4"> Továbbra is megakadályozza a palesztinokat abban , hogy földet birtokoljanak .

(src)="8.1"> El blogger concluye :
(trg)="8.1"> A blogger így összegez :

(src)="8.2"> Es verdad que los grupos palestinos violan de manera rutinaria las leyes libanesas , y aún tienen que aceptar el desarme .
(trg)="8.2"> Igaz hogy a palesztin csoportok rendszeresen megszegik a libanoni törvényeket , és még le kell fegyverkezniük .

(src)="8.3"> Pero sostener una población entera de 400.000 rehenes por las acciones de unos cuantos miles de matones es el tipo de castigo colectivo que uno esperaría de Saddam o Stalin .
(trg)="8.3"> De egy 400,000 fős népességet fogságban tartani néhány ezer orvgyilkos tevékenysége miatt olyan kollektív büntetés , amit Saddam-tól vagy Sztálintól várnánk .

(src)="8.4"> Este no es un comportamiento aceptable por el tipo de democracia que el Líbano aspira a ser .
(trg)="8.4"> Ez egyátalán nem elfogadható viselkedés egy olyan demokráciában , amely Libanon szeretne lenni .

(src)="8.5"> Del otro lado de la moneda , Marillionlb de For a better Lebanon piensa que los refugiados no son responsabilidad del Líbano :
(trg)="8.5"> Ezzel szemben Marillionlb a For a better Lebanon munkatársa úgy gondolja hogy a menekültek sorsa nem Libanon felelőssége :

(src)="9.1"> Sí , cada ser humano tiene el derecho a una vida decente , a tener sus derechos protegidos , a acceder a la asistencia médica básica , educación , un techo bajo sus cabezas , a vivir con dignidad , a ser capaz de trabajar y ser una parte " constructiva " de la sociedad , etc.
(trg)="9.1"> Igen , minden egyes embernek joga van a rendes élethez , alapvető jogai védelméhez , részesüléshez az egészségügyi ellátásban , a tanuláshoz , ahhoz hogy tető legyen a feje felett , hogy méltósággal éljen , dolgozzon és a társadalom konstruktív tagja legyen ... stb .

(src)="10.1"> PERO :
(trg)="10.1"> DE :

(src)="11.1"> Para poder disfrutar y que les otorguen tales derechos una persona debería acatar ciertas reglas , especialmente cuando es un huésped de una tierra extranjera ( por decir lo menos y no usar el término " refugiado " ) .
(trg)="11.1"> Ahhoz hogy ilyen jogokat kapjon az embernek bizonyos szabályokat be kell tartania , főleg ha egy idegen ország vendége ( hogy így mondjuk és ne a " menekült " szót használjuk ) .

(src)="12.1"> El problema palestino no fue causado por el Líbano , y no fueron los libaneses quienen privaron a los palestinos de sus tierras natales ; por el contrario , el Líbano ( aunque por la fuerza ) no sólo aceptó un gran influjo de refugiados , sino que ( equivocadamente ) firmó el tratado de El Cairo dándole a Yasser Arafat y su grupo de matones vía libre no sólo para causar caos , sino también ( en un momento dado ) para tratar de establecer el estado de Palestina dentro de las fronteras libanesas .
(trg)="12.1"> A palesztin problémát nem Libanon okozta , nem a libanoniak vették el a palesztinok szülőföldjét , épp ellenkezőleg , Libanon ( habár erőszak hatására ) nem csak hatalmas menekült-tömegeket fogadott be , hanem ( helytelenül ) aláírta a Kairói Egyezményt szabad kezet adva Yasser Arafatnak és orvgyilkos csoportainak az erőszakosságra és egy ponton még arra is , hogy megpróbálják a Palesztin államot a libanoni határokon belül megalapítani .

(src)="12.2"> Un comentador en el blog expresó su acuerdo :
(trg)="12.2"> Egy kommentelő egyetértését fejezi ki a blogon :

(src)="13.1"> Gracias por este post .
(trg)="13.1"> Köszönet ezért a bejegyzésért .

(src)="13.2"> Estás 100 % en lo correcto .
(trg)="13.2"> 100 % -osan igazad van .

(src)="14.1"> Si quieren derechos , tal vez deberían respetar a su país anfitrión y entregar sus armas .
(trg)="14.1"> Ha jogokat akarnak talán előbb tisztelniük kéne a befogadó országot és átadniuk a fegyvereiket .

(src)="15.1"> El Líbano ha sufrido mucho más que lo que cualquier otro país debería haberlo hecho a causa de los palestinos .
(trg)="15.1"> Libanon sokkal többet szenvedett mint amennyit bármelyik országnak kéne a palesztinok miatt .

(src)="15.2"> Desde una perspectiva palestina , como lo expresó en Palestine Free Voice , los cargos no son para nada cargos en lo absoluto :
(trg)="15.2"> A palesztinok szemszögéből pedig , ahogy azt a Palestine Free Voice fejezi ki a változtatások alig változtatások :

(src)="15.3"> Desafortunadamente el Líbano no les garantizó a sus refugiados palestinos derechos civiles significativos el 8/17/10 o incluso mejoró significativamente sus perspectivas de trabajo .
(trg)="15.3"> Sajnálatos módon augusztus 17-én Libanon nem adott értelmes jogokat a palesztin menekülteknek és nem is javította jelentősen kilátásaikat .

(src)="15.4"> Lo que sí hizo fue cancelar la tasa de permiso de trabajo ( que nunca fue un gran problema ) y permitir el establecimiento de un Fondo de Seguridad Social privado ( no el Fondo de Seguridad Nacional libanés como fue malinformado en muchos de los medios de comunicación ) .
(trg)="15.4"> Annyit tettek , hogy eltörölték a munkaengedély díját ( ami amúgy sem volt nagy probléma ) és engedélyezték egy privát Társadalombiztosítási Alap létrehozását ( és nem a Libanoni Állami Biztosítási Alapét , ahogy az hibásan megjelent a médiában . )

(src)="15.5"> Por último , el usuario de Twitter , iRevolt , resume una perspectiva palestina popular al explicar por qué los derechos igualitarios -sin ciudadanía-son importantes para muchas personas :
(trg)="15.5"> Végül , iRevolt Twitter felhasználó úgy foglalja össze az általános palesztin felfogást , hogy elmagyarázza az egyenlő jogok - állampolgárságtól függetlenül - rengeteg ember számára fontosak :

(src)="15.6"> Si a los palestinos les dan derechos civiles , sociales y económicos sin que les den la ciudadanía libanesa entonces funcionará para salvaguardar la necesidad de regresar a casa , refutando los deseos de los israelíes estadounidenses para que los palestinos se integren a otras partes del mundo árabe -así , dejando atrás sus identidades de alguna forma o modo - y permitiendo a los palestinos mejorar su estatus mientras vivien fuera de su tierra natal .
(trg)="15.6"> Ha a palesztinok libanoni állampolgárság nélkül kapnak civil , társadalmi és gazdasági jogokat akkor az csak hazatérésük szükségességét erősíti megdöntve azt az amerikai-izraeli akaratot , hogy a palesztinokat az arab világ többi részébe integrálják - és engedve a palesztinoknak hogy otthonukon kívül is megerősítsék státuszukat .

(src)="15.7"> Foto de usuario de Flickr , nimzilvio , posibilitada por licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic license .
(trg)="15.7"> nimzilvio Flickr felhasználó fotóit a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic license alaján tettük közzé .

# es/2010_09_20_brasil-indigenas-internet-e-interculturalidad_.xml.gz
# hu/2010_08_24.xml.gz


(src)="1.1"> Brasil : Indígenas , internet e interculturalidad
(trg)="1.1"> Brazília : Bennszülöttek , Az Internet és az Interkulturalizmus

(src)="1.2"> Foto de la usuaria de flickr Lorena Medeiros , publicada bajo licencia Attribution-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons
(trg)="1.2"> Lorena Medeiros flickr felhasználó képe , közzétéve az Attribution-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons License alpján

(src)="2.1"> La idea comúnmente apoyada en el imaginario colectivo brasileño , de que el indígena brasileño ya no es más considerado indígena tan pronto como acepta las costumbres y tecnologías heredadas de Occidente , es rebatida por una realidad en la que las aldeas indígenas están usando herramientas de informática y tecnología con más frecuencia precisamente para defender de manera más eficiente sus estilos de vida y cultura indígena .
(trg)="2.1"> A brazil köztudatban élő vélemény , miszerint a bennszülött brazil megszűnik bennszülöttnek lenni amint elkezd a Nyugattól átvett szokásokhoz és technológiákhoz alkalmazkodni szöges ellentétben áll a valósággal , melyben a bennszülött falvak egyre gyakrabban használják a technológia eszközeit épp életmódjuk és kultúrájuk hatékonyabb védelme érdekében .

(src)="3.1"> En el blog Taqui Pra Ti , un artículo del Profesor José Bessa Freire , coordinador del Programa de estudios indígenas ( Universidad de Río de Janeiro ) e investigador del Programa de Graduados en Memoria Social ( UNIRIO ) discute la apropiación de los indígenas de los medios de comunicación ciudadanos disponibles en la red y el uso de contenido multimedia para promocionar la socialización , reclamar derechos y afirmar la identidad indígena en el ciberespacio :
(trg)="3.1"> A Taqui Pra Ti blog , egy a Professor José Bessa Freire , az Indigenous Studies Program ( University of Rio de Janeiro ) és a Graduate Program in Social Memoy ( UNIRIO ) kutatás koordinátora által írt cikkben foglalkozik a bennszülöttek alkalmazkodásával az elérhető online polgári médiához , valamint a multimédiás tartalmak használatával a szocializáció elősegítése , a jogok védelme és a bennszülött identitás megerősítése a cybertérben érdekében :

# es/2010_09_18_japon-las-islas-ogasawara-podrian-ser-el-proximo-bien-natural-de-la-unesco_.xml.gz
# hu/2010_08_28.xml.gz


(src)="1.1"> Japón : Las Islas Ogasawara podrían ser el próximo bien natural de la UNESCO
(trg)="1.1"> Japán : Az Ogasawara Szigetek lesz a világörökség következő része ?

(src)="1.2"> Las Islas Ogasawara ( 小笠原諸島 ) son sin duda una de las partes más inaccesibles de la prefectura de Tokio ( donde reside oficialmente la jurisdicción del gobierno metropolitano ) ya que solo se pueden visitar en un barco fletado cada seis días o así .
(trg)="1.2"> A mindössze egy nagyjából hat naponta induló hajójárattal megközelíthető Ogasawara Szigetek ( 小笠原諸島 ) kétségkívül Tokyo legmegközelíthetetlenebb részei .

(src)="1.3"> El 30 de enero de 2007 el Ministro del Ambiente japonés inscribió a las islas , en las que pueden encontrarse varias especies endémicas de flora y fauna y rasgos geológicos únicos , en una lista provisional de la UNESCO como posible bien natural del Patrimonio de la Humanidad .
(src)="1.4"> El 18 de enero de 2010 se presentaron oficialmente como candidatas junto con los bienes históricos de la ciudad de Hiraizumi .
(trg)="1.3"> A számtalan őshonos vadon élő fajnak otthont adó és egyedülálló földtani vonásokkal rendelkező szigetcsoportot 2007 január 30-án regisztrálta az UNESCO ideiglenes listájára a Japán Környezetvédelmi Minisztérium mint potenciális Világörökség helyszínt , és Hiraizumi ( en / ja ) város történelmi eszközeivel együtt 2010 január 18-án hivatalos jelöltté terjesztették elő .

(src)="3.1"> Ver mapa más grande
(trg)="2.1"> Térkép nagyítása

(src)="4.1"> El Centro de Información Ambiental de Ogasawara es un recurso de enlaces del Ministerio del Ambiente donde puede encontrarse información sobre todo el proceso hasta el momento , planes a futuro detallados y datos sobre la naturaleza de las islas .
(trg)="4.1"> Az Ogasawara Természeti Információs Központ ( en / ja ) a Környezetvédelmi Minisztérium oldala , mely rengeteg információval szolgál a folyamat állásáról , a részletes jövőbeli tervekről , nyers természeti adatokkal együtt .

(src)="4.2"> Un vistazo es suficiente para darse cuenta de que todo va según lo planeado .
(trg)="4.2"> Egy gyors pillantás ( ja ) is arra a következtetésre juttatja a látogatót , hogy a dolgok a menetrend szerint haladnak !

(src)="5.1"> Un artículo en el blog oficial de la Asociación de Turismo de Ogasawara refleja este optimismo :
(trg)="5.1"> Egy bejegyzés az Ogasawara Turista Egyesület hivatalos blogján ( ja ) tükrözi az izgalmakat :

# es/2010_08_26_francia-discriminacion-contra-el-pueblo-romani-catalogados-como-ladrones_.xml.gz
# hu/2010_08_68.xml.gz


(src)="1.1"> Francia : Discriminación contra el pueblo romaní , catalogados como " ladrones "
(trg)="1.1"> Franciaország : A csirketolvajok és a diszkrimináció

(src)="1.2"> Donde los romaníes ( gitanos ) de jespel en Flickr licencia CC Attribution NC-ND 2.0 Generic
(trg)="1.2"> A romáknál – jespel képe a Flickr-en , Creative Commons NC-ND 2.0 Generic licensz

(src)="2.1"> ( El artículo en inglés es una traducción del artículo original en francés en Global Voices en Francés . )
(trg)="2.1"> ( Ez a fordítás a Global Voices francia oldalának cikke alapján készült . )

(src)="3.1"> El 15 de agosto , el canal de televisión France 4 volvió a emitir un documental titulado : " ¿ Quién le tiene miedo a los gitanos ? " producido en 2009 por John Paul Lepers .
(src)="3.2"> Le post escribe :
(trg)="3.1"> Augusztus 14-én , szombaton a France 4 televíziócsatorna levetítette John Paul Lepers 2009-es Ki fél a cigányoktól ? című dokumentumfilmjét – írja a Le Post :

(src)="4.1"> ... Un documental que probaría ser invalorable durante esos complicados tiempos en que los políticos han decidido someter a la comunidad itinerante a la ira pública .
(trg)="4.1"> Egy dokumentumfilm , amely üdvözítő lehet a mostani , nehéz időkben , amikor a politikai döntés a népítéletnek veti oda a „ vándorlókat ” .

(src)="5.1"> Muchas ideas preconcebidas que tenemos arraigadas desde la noche de los tiempos ( nosotros los sedentarios o " gadjes " , como a veces nos llaman ) nos hacen creer que son ladrones , villanos sucios y pobres .
(trg)="5.1"> Az előítéletek , amelyek az idők kezdetén rögzültek belénk – akik letelepedtünk , és akiket ők „ gádzsóknak ” neveznek – , láttatják velünk őket tolvajoknak , kiállhatatlan , koszos bajkeverőknek .

(src)="5.2"> Es cierto que son diferentes a nosotros y que en nombre de su libertad ignoran algunas reglas de nuestra sociedad .
(trg)="5.2"> Igaz , hogy nem olyanok , mint mi , és némelyikük , szabadságára hivatkozva figyelmen kívül hagyja társadalmunk szabályait .

(src)="5.3"> ¿ Pero el estado mismo respeta la ley que concierne a este tema ?
(trg)="5.3"> De vajon az állam tiszteletben tartja-e a rájuk vonatkozó törvényeket ?

(src)="5.4"> ¿ Acaso se ha respetado el decreto Besson que estipula que todos los pueblos de más de 5,000 deben proveer terreno para acoger a la comunidad itinerante ?
(trg)="5.4"> Betartatja-e a Besson-törvényt , amely 2000 óta kötelez minden 5000 főnél nagyobb létszámú települést arra , hogy különítsen el egy területet a „ vándorló népnek ” ?

(src)="5.5"> ¿ Qué hay de eso 10 años después ?
(trg)="5.5"> Mi a helyzet tíz évvel később ?

(src)="5.6"> Apenas el 20 % de las ciudades aplican la ley y las otras la rompen con la mayor impunidad .
(trg)="5.6"> A települések csupán 20 százaléka teljesítette az előírást , a többiek büntetlenül hanyagolják el kötelezettségüket .

(src)="5.7"> Mientras la destrucción de los campos y las expulsiones de los romaníes anunciada por el presidente Sarkozy y el Ministro del Interior , Brice Hortefeux , siguen a toda máquina con la silenciosa aprobación de la mayor parte de la opinión pública , empiezan a surgir alguna dudas , incluso dentro de la Unión por un Movimiento Popular - UMP ( el partido de gobierno ) y algunos bloggers que por lo general no intervienen en estos debates no pudieron evitar expresar su indignación .
(trg)="5.7"> Miközben a miniszterelnök , Nicolas Sárközy és a belügyminiszter , Brice Hortefeux által a táborok lerombolására és a romák kitelepítésére tett intézkedések végrehajtása teljes gőzzel folyik – a közvélemény nagyobb részének hallgatólagos beleegyezésével – , egyre több kétely támad a politika sőt , még az UMP berkein belül is .
(trg)="5.8"> Olyan bloggerek , akik máskor nem szólnak bele ezekbe az ügyekbe , nem tudják visszafogni felháborodásukat .

(src)="6.1"> Bienvenue chez les roms , un blog publicado en el periódico La Tribune de Genève , encontró unos músicos en Hungría que resultaron apellidarse Sárközy , y comparte con nosotros unos ingeniosos chismes :
(trg)="6.1"> A La Tribune de Genève napilap Isten hozott a romáknál című cikkének szerzője olyan Magyarországon élő roma zenészeket talált , akik a Sárközy nevet viselik .

(src)="6.2"> Es un apellido común con los romaníes en Hungría , no voy a especular que nuestro Sarkozy tenga orígenes romaníes , pero no está fuera de la esfera de la posibilidad .
(trg)="6.3"> A magyarországi romáknál gyakori a név , innen már csak egy lépés , hogy a mi Sárközynk is az legyen .

(src)="6.3"> En realidad , identifiqué a un músico que toca en una banda llamada Los diabólicos Romaníes .
(trg)="6.4"> Találtam egy Sárközy nevű zenészt , aki a Cigánski diabli együttesben játszik .

(src)="6.4"> ¿ Y si nuestro Sarkozy fuera uno de ellos ?
(trg)="6.5"> Mi van , ha a miénk is közülük való ?

(src)="6.5"> Un diabólico que se olvidó de sus orígenes , su sentido del ritmo y sus canciones y solamente nos deja con una ruidosa cacofonía , además de tener una crisis de identidad , y concentrando sus ataques en el pueblo romaní .
(trg)="6.6"> Egy ördög , aki elfeledte származását , a ritmust és a dalt , nekünk már csak zajos kakofóniát nyújtva .
(trg)="6.7"> Ráadásként pedig , identitásválságát a kifejezetten romák ellen intézett kirohanásában mutatja meg nekünk .

(src)="6.6"> Bah by CC finge ser ingenuo :
(trg)="6.8"> Bah by CC blogján naivan írja :

(src)="6.7"> Vi a los romaníes en televisión .
(trg)="6.9"> Láttam romákat a tévében .

(src)="6.8"> No son para nada como Hortefeux los describió .
(trg)="6.10"> Egyáltalán nem olyanok voltak , amilyennek Hortefeux leírta őket .

(src)="6.9"> No tienen grandes autos alemanes .
(trg)="6.11"> Nincsenek hatalmas német márkájú autóik .

(src)="6.10"> Hortefeux tiene antecedentes de confudir árabes con auverneses , tal vez su perspicacia en este tema no sea tan bueno ... ¿ a menos que el error fuera intencional ?
(trg)="6.13"> De jól tudjuk , hogy Hortefeux – aki összekeveri az auvergnat-i dialektusban beszélőket az arabokkal – ítélőképessége nem ér sokat ...
(trg)="6.14"> Hacsak nem szándékosan tévesztette el ?

(src)="6.11"> Como sea , los romaníes en televisión parecían bastante deprimentes .
(trg)="6.15"> Mindenesetre a tévében szereplő romák inkább szerencsétlennek látszottak .

(src)="6.12"> Tenían vehículos viejos en los que dormían en lotes donde no debían estar .
(trg)="6.16"> Régi lakókocsikban aludtak , olyan parkolókban , ahol tilos megállni .

(src)="6.13"> Los temas habituales de dernier des blogs son " fotos , cultura digital , ciencia ficción y arte contemporáneo " .
(trg)="6.17"> A Dernier des blogs oldal témái között „ képek , digitális kultúra , sci-fi és kortárs művészetek ” szerepelnek .

(src)="6.14"> Pero el autor expresó su rabia porque la más alta esfera del Estado apuntó a un blanco tan fácil y vulnerable como los gitanos .
(src)="6.15"> En un artículo en owni titulado las noticias quincenales de los romaníes brinda un profundo análisis en su blog :
(trg)="6.18"> De a szerző , miután kifejezte felháborodását az owni honlapon megjelent Romák kétheti lapja című cikkében „ azon tény felett , hogy az államhatalom vezetése olyan könnyű célpontot választ magának , mint a cigányok , ” egy komolyabb elemzést is közzétett a blogján .

(src)="7.1"> Hay otro tema .
(trg)="7.1"> Van itt egy másik dolog .

(src)="7.2"> Me parece que estas poblaciones nómades estan diciendo mucho más sobre nosotros , que ellos son el grano de arena de una máquina bien aceitada .
(trg)="7.2"> Úgy tűnik nekem , hogy ezek a „ nomád ” népek valaminek a megjelenítői , ők a homokszem , amely megakasztja a gépezetet .

(src)="7.3"> Eran el aceite que permitía que la máquina funcionara pues los romaníes eran a menudo los vectores de la tecnología innovativa , de los conocimientos o solamente de la mano de obra para la temporada crítica de trabajo en la industria agrícola .
(trg)="7.3"> Olykor ők voltak az olaj , ami segítette a működést , gyakran szállítottak új technológiát , hasznos tudást , vagy egyszerűen alkalmi munkaerőt , amikor a mezőgazdaság leginkább igényelte .

(src)="7.4"> Aunque puedan estar tan integrados como nunca han estado , su forma de vida sigue sin ir de acuerdo con el mundo moderno .
(trg)="7.4"> Miközben elfogadottabbnak kellene lennie , mint bármikor ezelőtt , életmódjuk teljesen szembemegy a modern világ minden alkotórészével .

(src)="7.5"> Esta condición , en lugar de ser considerada como una espina por nuestra parte , debería ser inmensamente valorada , porque nos dice mucho acerca de nosotros ( los sedentarios ) .
(trg)="7.5"> Ahelyett , hogy úgy kezeljük , mintha kavics került volna a cipőnkbe , értékelnünk kellene a helyzetet , hiszen csak tőlük tanulhatunk saját magunkról ( „ magunk ” alatt a „ nem vándorló ” népeket értem ) .

(src)="8.1"> No podría teorizarlo apropiadamente , pero me parece que el pueblo " itinerante " siempre está en la encrucijada del tema de moda en el mundo digital : paisaje , viajes , recuerdos , supervisión , perfiles , propiedad intelectual ( sin patentes ni derechos de marca sino manualidades secretas y conocimiento musical ) y en todos estos temas podemos encontrar la producción y utilización de objetos .
(trg)="8.1"> Képtelen lennék megfelelő elméletet alkotni rá , de számomra úgy tűnik , az úgynevezett „ vándorló ” népek folyamatosan , és nagyon eredeti módon vágnak keresztül a digitális világ aktuális trendjein : tájon , utazáson , emlékeken , megfigyelésen , űrlapokon , társadalmi érintkezésen , szellemi tulajdonon ( jogvédettségtől és szerzői jogoktól mentesen , olyan emlékezet nélküli mesterek , vagy zenészek titkaival , akik közvetítenek ) ...

(src)="8.2"> Con orígenes en la India , donde se vieron obligados a ser nómadas debido a su trabajo impuro aunque útil ( engrasadores y sastres ... ) los romaníes seguían especializados en la misma profesión mil años después .
(trg)="9.2"> De néhány évszázad alatt , úgy látom , alaposan lecsökkent a tér , amely ezen mesterségek űzéséhez szükséges , és szerintem ez szorosan kötődik a tárgyakhoz való viszonyunk megváltozásához .

(src)="8.3"> Pero en unas cuantas décadas , siento que ya no se les da su espacio en la sociedad y parecen estar vinculados a nuestra relación con objetos .
(trg)="10.1"> Az autó váltotta fel a cigány gazdálkodásban oly nagyra tartott lovakat , már nincs szükség a kések köszörülésére , nem kell megtömni a párnákat , újrahúzni a bútorkárpitokat .

(src)="8.4"> Los autos reemplazaron a los caballos ( que eran críticos para la economía de los romaníes ) .
(src)="8.5"> Ya no afilamos nuestros cuchillos , no rellenamos nuestras almohadas ni arreglamos nuestras sillas , ya no arreglamos , sino que botamos y se supone que las cosas están hechas para ser descartadas porque la industria tiene intereses creados en que compremos cinco objetos similares en lugar de solamente uno si se le arregla adecuadamente .
(trg)="10.2"> Már semmit nem javíttatunk , mindent eldobunk , és a tárgyakat úgy tervezzük , hogy eldobhatók legyenek , mert az az ipar érdeke , hogy tíz év alatt folyamatosan értékesítsen ( akár alacsony áron is ) öt egymáshoz hasonló , azonos funkciójú tárgyat , nem pedig egyet , amely szükség esetén némi javítással húsz évig tart .

(src)="8.6"> Tal vez los problemas de los romaníes sean con la comercialización y el diseño .
(trg)="10.3"> A romák problémája valószínűleg a marketing és a design .

(src)="9.1"> El 4 de agosto , el sitio web La voix des Rroms inició una petición en línea para pedir trato igual para los romaníes y las comunidades itinerantes , dirigda a la población francesa en general .
(trg)="10.4"> A La voix des Rroms augusztus 4-én petíciót indított a romákkal és a „ vándorló népekkel ” való egyenrangú bánásmódért – hogy a romák , gitanók és a manouche-ok is mind részei legyenek a francia lakosságnak .

(src)="9.2"> Mientras tanto , los países de origen de los romaníes no franceses mostraron actitudes totalmente diferentes .
(trg)="10.5"> Mindeközben azok az EU-tagállamok , amelyeknek a franciaországban tartózkodó romák állampolgárai , ellentmondásosan reagálnak a kérdésre .

(src)="9.3"> Rumania advierte en contra del " comportamiento populista " y las " reacciones xenofóbicas " con las que sus deportados ciudadanos podrían encontrarse en la frontera .
(trg)="10.6"> Románia a határhoz érkező kitelepítettek elleni „ populista kirohanás ” és „ idegengyűlölő reakciók ” veszélyére hívta fel a figyelmet , amely újab diplomáciai színezetet ad a kérdésnek .

(src)="9.4"> Laurentiu Mihu y George Lacatus , en el blog Robin-woodard explican la realidad del problema :
(trg)="10.7"> Laurentiu Mihu és George Lacatus a robin-woodard honlapon így magyarázzák a helyzetet :

(src)="9.5"> Mientras se acelera el desmontaje de los campos de romaníes , algunos grandes centros comerciales no dudan en hacer que los guardias sigan a los gitanos por sus pasadizos .
(trg)="10.8"> Miközben a roma táborok lerombolása néhány napja gyorsulni kezdett Franciaországban , a nagy áruházak minden hezitálás nélkül követtetik cigány származású vásárlóikat a sorok között ...

(src)="9.6"> Peor , a veces se les prohíbe que entren a las tiendas .
(trg)="10.9"> Vagy ami még rosszabb , megtiltják nekik a belépést az üzleteikbe .

(src)="9.7"> El periódico România libera informó haber visto estos hechos en Ruán y La Rochelle .
(trg)="10.10"> A România libera napilap bizonyítékkal is szolgált erre Rouen és La Rochelle városokban .

(src)="11.1"> Elena B. es una rumana con vínculos romaníes que vive y trabaja en Ruán .
(src)="11.2"> Dice : " Antes éramos libres .
(trg)="11.1"> Elena B. , egy romániai származású roma , aki Rouenben él és dolgozik , elmondta : „ Korábban szabadság volt .

(src)="11.3"> Ahora , en cuanto entramos a una tienda , se dan cuenta de repente que eres romaní de Rumania y te siguen hasta que sales de la tienda . »
(trg)="11.2"> Most , amint belépsz egy üzletbe , azonnal kiszúrják , hogy romániai roma vagy , és mindenhová követnek , amerre mész , egészen a kijáratig .

(src)="12.1"> Aunque entiende el sentimiento de la mayoría de franceses : " al comienzo , los romaníes solamente robaban comida y los franceses lo toleraban .
(trg)="12.1"> A nő igazat ad a franciáknak : „ Eleinte a romák nálunk csak azért loptak , hogy legyen mit enniük , és a franciák nem szóltak semmit .

(src)="12.2"> Después algunos se pasaron y empezaron a robar para luego hacer una venta .
(trg)="12.2"> Később egyesek túlzásokba estek , és azért loptak , hogy utána eladják .

(src)="12.3"> Además de robar comida , ahora roban cosas caras .
(trg)="12.3"> Az ételen kívül , drága árukat kezdtek lopni .

(src)="12.4"> Ahora ya no nos dejan probar los productos de muestra » .
(trg)="12.4"> Most pedig már a kóstolókból sem jár a romáknak . ”

(src)="13.1"> De otro lado , Bulgaria parece ser indiferente al destino de sus ciudadanos en Europa Occidental , dice Le Courrier des Balkans :
(trg)="13.1"> Ezzel szemben , a Courrier des Balkans szerint Bulgáriában nem tartják érdekesnek állampolgáraik kirakását :

(src)="14.1"> ¿ A los búlgaros , cuándo les ha importado el tema de los romaníes ?
(trg)="14.1"> Mikor kezdenek a bolgárok foglalkozni a romákkal kapcsolatos problémákkal ?

(src)="14.2"> Solamente cuando la franja búlgara de esta minoría se convierte en un problema para otro país .
(trg)="14.2"> Csak akkor , ha ennek a kisebbségnek a bolgár képviselői gondot okoznak egy másik országban .