# en/2011_12_19_korea-north-korean-dictator-kim-jong-il-is-dead_.xml.gz
# sq/01_02_1095.xml.gz


(src)="1.1"> South Korea : North Korean Dictator , Kim Jong Il Is Dead · Global Voices
(trg)="1.1"> Kore : Vdes diktatori koreano-verior , Kim Jong Il

(src)="1.2"> Kim Jong Il , the North Korean dictator who ruled the hermit kingdom for the past three decades , has died at the age of 69 .
(trg)="1.2"> Kim Jong Il , diktatori koreano-verior , i cili sundoi me mbretërinë e izoluar gjatë tre dekadave të kaluara , vdiq në moshën 69 vjeçare .

(src)="1.3"> According to North Korean state television 's official report on Monday , Kim passed away from " mental and physical strain " during a train ride on December 17 , 2011 .
(trg)="1.3"> Sipas lajmit zyrtar të emituar ditën e hënë në televizionin shtetëror koreano-verior , Kim ka ndërruar jetë si rezultat i " lodhjes mendore dhe fizike " gjatë një udhëtimit me tren , më 17 dhjetor të vitit 2011 .

(src)="2.1"> The South Korean Twittersphere erupted with various responses .
(trg)="2.1"> Twittersfera koreano-jugore shpërtheu me reagime të ndryshme .

(src)="2.2"> Although the death of one of the world 's most notorious dictators is something people might welcome , most South Koreans have expressed concern about the instability his sudden death might bring to Korean peninsula .
(trg)="2.2"> Edhe pse vdekja e njërit prej diktatorëve më famëkeq botërorë është diçka që njerëzit mund ta mirëpresin , shumica e koreano-jugorëve kanë shprehur shqetësimin e tyre për destabilizimin e mundshëm të gadishullit korean për shkak të vdekjes së tij të papritur .

(src)="3.1"> The South Korean public 's initial response to the news was pure shock .
(trg)="3.1"> Reagimi fillestar i publikut në Korenë e Jugut pas publikimit të këtij lajmi ishte shok i vërtetë .

(src)="3.2"> Son Byung-gwan ( @ sonkiza ) , a reporter from the South Korean citizen media site Ohmynews , tweeted :
(trg)="3.2"> Son Byung-gwan ( @ sonkiza ) , një raportues nga ueb-faqja e mediumit qytetar koreano-jugor Ohmynews , në Twitter shkroi :

# en/2012_01_04_arab-world-a-year-in-pictures-our-authors-selection_.xml.gz
# sq/01_04_1106.xml.gz


(src)="1.1"> Arab World : A Year In Pictures - Our Authors ' Selection · Global Voices
(trg)="1.1"> Bota arabe : Një vit në fotografi - Përzgjedhja e autorëve tanë

(src)="1.2"> This post is part of our special coverage :
(src)="2.1"> Bahrain Protests 2011 Egypt Revolution 2011 Morocco Protests 2011 Syria Protests 2011 Tunisia Revolution 2011 Yemen Protests 2011
(src)="5.1"> Since Mohamed Bouazizi , a young Tunisian fruit vendor set himself on fire in the small city of Sidi Bouzid on December 2010 , a wave of unprecedented popular protests is sweeping the Arab world .
(trg)="1.2"> Që kur Mohamed Bouazizi , një shitës i ri tunizian i frutave i vuri flakën vetes në qytetin e vogël të Sidi Bouzid në dhjetor 2010 , një valë e protestave të papara popullore po e p  ë   rfshin botën arabe .

(src)="5.2"> The region has seen unprecedented events that no one could ever imagine witnessing in a lifetime .
(trg)="1.3"> Rajoni ka parë ngjarje të papara që askush nuk do ta imagjinonte ndonjëherë që do t 'i dëshmonte në jetë .

(src)="6.1"> Three Arab dictators have been toppled , some others forced to engage in reforms , while in other places the confrontation is proving to be painful and bloody .
(trg)="2.1"> Tre diktatorë arab janë përmbysur , disa të tjerë u detyruan të përfshihen në reforma , përderisa në vende tjera kundërvënia po dëshmon të jetë e dhimbshme dhe e përgjakur .

(src)="7.1"> In any case , 2011 is likely to remain engraved in the history of the Arab world as the year when people started raising against their oppressive regimes .
(trg)="3.1"> Sido që të jetë , 2011 duket të mbetet i gdhendur në historinë e botës arabe si viti kur njerëzit filluan të ngriten kundër regjimeve të tyre shtypëse .

(src)="8.1"> As we bid farewell to 2011 and look ahead to 2012 , we asked our authors to share with you pictures that in their eyes have marked the past year in their respective countries .
(trg)="4.1"> Kur ne i themi lamtumirë vitit 2011 dhe shikojmë drejt vitit 2012 , i kërkuam autorëve tanë të ndajnë me ju fotografitë që sipas tyre kanë shënuar vitin e kaluar në shtetet e tyre përkatëse .

(src)="8.2"> The following selection represents their choices .
(trg)="4.2"> Pëzgjedhja në vazhdim paraqet zgjedhjet e tyre .

(src)="9.1"> Tunisia
(trg)="5.1"> Tunizia

(src)="10.1"> Photo by Talel Nacer , used with permission
(trg)="6.1"> Foto nga Talel Nacer , e përdorur me leje

(src)="11.1"> On January , 14 , 2011 thousands of protesters gathered near the Interior Ministry building in Tunis calling for the fall of the regime of dictator Zeine El Abidine Ben Ali .
(trg)="7.1"> Më 14 janar 2011 mijëra protestues u mblodhën afër ndërtesës së Ministrisë së Brendshme në Tunis duke kërkuar rënien e regjimit të diktatorit Zeine El Abidine Ben Ali .

(src)="11.2"> Later on the same day , Ben Ali fled to Saudi Arabia .
(trg)="7.2"> Më vonë , në të njëjtën ditë , Ben Ali u largua për në Arabinë Saudite .

(src)="12.1"> Afef Abroughi
(trg)="8.1"> Afef Abroughi

(src)="13.1"> Syria
(trg)="9.1"> Siria

(src)="14.1"> Author unkown
(trg)="10.1"> Autori i panjohur

(src)="15.1"> A powerful message from " the occupied city of Kafar Nabel " , Syria .
(trg)="11.1"> Një porosi e fuqishme nga " qyteti i pushtuar i Kafar Nabel " , Siri .

(src)="16.1"> Leila Nachawati
(trg)="12.1"> Leila Nachawati

(src)="17.1"> Lebanon
(trg)="13.1"> Liban

(src)="18.1"> Photo by Krikorian .
(src)="18.2"> Used with permission
(trg)="14.1"> Foto nga KrikOrion , e përdorur me leje

(src)="19.1"> Even though Lebanon has not witnessed a revolution in 2011 , the Land of the Cedars was highly affected by the developpements and turmoil in the area .
(trg)="15.1"> Edhe pse Libani nuk ka kaluar revolucion në vitin 2011 , Toka e Kedërve u ndikua shumë nga zhvillimet dhe trazirat në zonë .

(src)="19.2"> But for Lebanese it 's the high cost of living that is haunting them the most .
(trg)="15.2"> Por për libanezët është kostoja e jetesës ajo që po i besdis ata më së shumti .

(src)="19.3"> Following each wage increase by the government and even before the plan is approved by parliament , prices soar tremendously .
(trg)="15.3"> Pas çdo rritjeje të pagës nga qeveria dhe madje para se plani të miratohet nga parlamenti , çmimet rriten jashtëzakonisht .

(src)="20.1"> Thalia Rahme
(trg)="16.1"> Thalia Rahme

(src)="21.1"> Palestine
(trg)="17.1"> Palestinë

(src)="22.1"> Photo by Jillian C. York , used under a CC license ( CC BY-NC-SA 2.0 )
(trg)="18.1"> FFoto nga Jillian C. York , e përdorur nën lejen CC ( CC BY-NC-SA 2.0 )

(src)="23.1"> Palestine : " Marching United Towards Freedom "
(trg)="19.1"> Palestinë : " Marshojmë të Bashkuar Drejt Lirisë "

(src)="24.1"> Jillian C. York
(trg)="20.1"> Jillian C. York

(src)="25.1"> Yemen
(trg)="21.1"> Jemen

(src)="26.1"> Copyright Shohdi Al-Sofi , used with permission
(trg)="22.1"> E drejta e autorit Shohdi Al-Sofi , e përdorur me leje

(src)="27.1"> The peaceful massive marches of Yemen which never stopped throughout the year are a testimony of Yemenis ' steadfast and resilience and prove ultimately , like the billboard reads , that " victory is to the people " .
(trg)="23.1"> Marshet paqësore masive të Jemenit që nuk u ndalën kurrë përgjatë vitit janë një dëshmi e qëndrueshmërisë dhe elasticitetit të jemenasve dhe dëshmon së fundi , si shkrimet në reklama , se " fitorja është e popullit " .

(src)="28.1"> Noon Arabia
(trg)="24.1"> Noon Arabia

(src)="29.1"> Bahrain
(trg)="25.1"> Bahrein

(src)="30.1"> Picture posted on Twitter by @ almakna
(trg)="26.1"> Fotografi e postuar në Twitter nga @ almakna

(src)="31.1"> The above photograph , shared by @ almakna on Twitter , shows the number of areas reportedly tear gassed by the Bahrain authorities in one night .
(trg)="27.1"> Fotografia e mësipërme , e shpërndarë nga  @ almakna në Twitter , tregon fushat që thuhet të jetë hedhur gaz lotsjellës nga autoritetet bahreine për një natë .

(src)="31.2"> On that particular day , I myself choked on the tear gas , spending the night and the following day sick and closely followed tweets and complaints by Twitter users from across the country .
(trg)="27.2"> Në atë ditë të veçantë , vet mua mu mor fryma nga gazi lotsjellës , duke kaluar natën dhe ditën në vazhdim dhe duke përcjellë cicërimat dhe ankesat nga përdoruesit e Twitter nëpër gjithë vendin .

(src)="32.1"> Amira Al Hussaini
(trg)="28.1"> Amira Al Hussaini

(src)="33.1"> Picture posted on Twitter by @ SanabisVoice
(trg)="29.1"> Foto e postuar në Twitter nga @ SanabisVoice

(src)="34.1"> This photograph , from the Sanabis Voice , shows empty teargas canisters , collected from a small area , in one day .
(trg)="30.1"> Kjo fotografi , nga Sanabis Voice , tregon kutitë e zbrazëta të gazit lotsjellës , të mbledhura në një zonë të vogël , për një ditë .

(src)="34.2"> Such photographs are found in abundance online , shared by netizens on social networking sites , and tell a story that has been recurring for 11 months - a story not much of the world cares about .
(trg)="30.2"> Fotografi të tilla gjenden me bollëk në internet , të shpërndara nga përdoruesit e internetit në faqet e rrjeteve sociale , dhe tregojnë një ngjarje që po rindodh për 11 muaj - një ngjarje për të cilën bota nuk kujdeset dhe aq .

(src)="35.1"> Amira Al Hussaini
(trg)="31.1"> Amira Al Hussaini

(src)="36.1"> Egypt
(trg)="32.1"> Egjipt

(src)="37.1"> Picture by rouelshimi , used under CC license ( CC BY-NC-SA 2.0 )
(trg)="33.1"> Foto nga rouelshimi , e përdorur nën lejen CC ( CC BY-NC-SA 2.0 )

(src)="38.1"> January 25 , the first wave of protesters go to Tahrir square .
(trg)="34.1"> 25 janar , vala e parë e protestuesve shkojnë në sheshin Tahrir .

(src)="38.2"> It 's the dawn of the revolution .
(trg)="34.2"> Është lindja e revolucionit .

(src)="39.1"> Tarek Amr
(trg)="35.1"> Tarek Amr

(src)="40.1"> Morocco
(trg)="36.1"> Marok

(src)="41.1"> Copyright Amine Hachimoto .
(trg)="37.1"> E drejta e autorit Amine Hachimoto .

(src)="41.2"> Used with permission .
(trg)="37.2"> E përdorur me leje .

(src)="42.1"> The little girl looking up at this Moroccan Superman pausing in front of the parliament seems to be wondering if he can fly .
(trg)="38.1"> Vajza e vogël që po ngre sytë drejt Supermenit maroken që është ndalur para parlamentit duket që po pyet veten nëse ai mund të fluturojë .

(src)="42.2"> Maybe he 's an ultra-nationalist trying to make a point ?
(trg)="38.2"> Mbase ai është një ultranacionalist që po përpiqet të arrijë diçka ?

(src)="42.3"> Or maybe he 's a supporter of the pro-reforms group February 20 ?
(trg)="38.3"> Ose është mbështetës i grupit pro-reformave 20 Shkurti ?

(src)="42.4"> It doesn 't really matter .
(trg)="38.4"> Në të vërtetë kjo nuk ka rëndësi .

(src)="42.5"> Because behind this amazing photo by Amine Hachimoto lies a new reality in Morocco : 2011 is the year when the street has become the theater of nonviolent political expression .
(trg)="38.5"> Sepse prapa kësaj fotoje të mahnitshme nga Amine Hachimoto qëndron një realitet i ri në Marok : 2011 është viti kur rruga është bërë teatri i shprehjes jo të dhunshme politike .

(src)="42.6"> Something that is likely to continue in the years to come .
(trg)="38.6"> Diçka që duket të vazhdojë në vitet që vijnë .

(src)="43.1"> Hisham Almiraat
(trg)="39.1"> Hisham Almiraat

# en/2016_12_13_syrian-media-activist-it-is-terrible-and-scary-aleppo-has-become-a-horror-city_.xml.gz
# sq/01_05_1936.xml.gz


(src)="1.1"> Syrian Media Activist : ' It Is Terrible and Scary , Aleppo Has Become a Horror City ' · Global Voices
(trg)="1.1"> Aktivistët medial nga Siria : “ Këtu është e frikshme dhe e tmerrshme , Halepi është bërë qytet i tmerrshëm ”

(src)="1.2"> Gnaid , center , with his newborn daughter and family .
(trg)="1.2"> Neidi , në qendër , me bijën e sapolindur dhe familjen .

(src)="2.1"> “ Aleppo is alive and will not die ! ”
(trg)="2.1"> “ Halepi është i gjallë dhe nuk do të vdesë ! ”

(src)="3.1"> This is what video journalist Gnaid wrote on Facebook when he announced the birth of his little daughter , his second child , on Thursday , November 24 , 2016 .
(trg)="3.1"> Këtë e shkroi Neidi , gazetari televiziv , në Fejsbuk kur e shpërndau lajmin e lindjes së fëmijës së dytë , bijës foshnje , të enjten e 24 nëntorit të vitit 2016 .

(src)="4.1"> Both children were born and are growing up under siege .
(trg)="4.1"> Të dy fëmijët janë të lindur dhe jetojnë gjatë kohës së okupimit .

(src)="4.2"> Earlier last week , Gnaid told Global Voices in a series of communications that the Syrian regime 's forces were only a couple of kilometers from his house and that panic has taken over the civilians and the media professionals who are still in eastern Aleppo .
(trg)="4.2"> Në fillim të javës së kaluar , Neidi në mënyrë të vazhdueshme ka thënë për “ Global Voices ” se forcat shtetërore të Sirisë janë disa kilometra larg shtëpisë së tij dhe se qytetarët dhe gazetarët të cilët janë në lindje të Halepit janë në panik .

(src)="5.1"> At the time of writing , forces that support President Bashar al-Assad are reported to control most of East Aleppo , having made quick advancements in recent days under the cover of Russian bombardment and the large support of Iranian-backed militias .
(trg)="5.1"> Për momentin , kemi informata se për shkak të zhvillimeve të hovshme të ditëve të kaluara të përfshira nga bombardimet ruse dhe përkrahjes së madhe për tërheqje të ushtrisë iraniane , forca të cilat e përkrahin kryetarin Bashar al Asad , veprojnë në pjesën më të madhe të Halepit lindor .

(src)="5.2"> Since 2012 , the city has been divided between rebel-held East Aleppo and regime-held West Aleppo .
(trg)="5.2"> Prej 2012 qyteti është i ndarë ndërmjet rebelëve të cilët veprojnë në pjesën lindore të Halepit dhe shtetit i cili qeverisë me pjesën perëndimore të Halepit .

(src)="5.3"> The first barrel bombs to have been dropped by the regime over Aleppo were in December 2013 and since then , many forms of weapons have been used , from chemical weapons to cluster bombs , leaving the eastern part of the city in complete ruins .
(trg)="5.3"> Në dhjetor të 2013 në Halep u gjuajtën bombat e para të qeverisë , prej atëherë përdoren armë të llojllojshme , prej armëve kimike e deri te bombat , duke e lënë pjesën lindore në një gërmadhë të madhe .

(src)="5.4"> A brutal siege was then imposed by the regime in July 2016 as it declared its intentions to retake eastern Aleppo within months .
(trg)="5.4"> Më pas , në korrik të 2016 shteti bëri një rrethim mizor ku i tregoi qëllimet që për disa muaj të rimarrë pjesën lindore të Halepit .

(src)="6.1"> When Gnaid and his family assessed the possibilities of leaving eastern Aleppo , they found many obstacles .
(trg)="6.1"> Kur Neidi dhe familja e tij i shqyrtuan mundësitë për lëshim të pjesës lindore të Halepit hasën në shumë pengesa .

(src)="6.2"> Going to neighboring Turkey is difficult , and areas of Syria that are held by the regime are dangerous for media activists who fear arrest , torture or even death .
(trg)="6.2"> Shkuarja në Turqinë fqinjë është e vështirë , kurse zonat siriane të marra nga qeveria ishin të rrezikshme për aktivistët medial të cilët frikësohen nga arrestimi , torturimi por edhe vdekjes .

(src)="6.3"> Gnaid remarked that only if he surrendered and held a portrait of Assad he might survive , but his pride and dignity would not allow it .
(trg)="6.3"> Neidi tha se mund te mbijetonte vetëm në rast se dorëzohet dhe mban pamje të Asadit por , krenaria dhe nderi i tij nuk e lejojnë atë .

(src)="6.4"> It is too humiliating for him , he told Global Voices .
(trg)="6.4"> Ai për “ Global Voices ” deklaroi se kjo mënyrë është poshtërim për të .

(src)="6.5"> So Gnaid and his family decided to stay in eastern Aleppo and continue .
(trg)="6.5"> Prej aty , Neidi dhe familja e tij vendosën të qëndrojnë në pjesën lindore të Hapelit .

(src)="7.1"> “ Tonight , the bombings are very heavy Gnaid ” said on Wednesday , December 7 .
(trg)="7.2"> Nuk mund të udhëtojmë por , mund të mbijetojmë këtu në Halep edhe përgjatë okupimit edhe atë .

(src)="7.2"> “ It is terrible and scary , Aleppo has become a horror city . ”
(trg)="7.5"> Por , për fat të keq zëri ynë nuk dëgjohet prej zërit të armës !

(src)="7.3"> He accused the international community of having " a lack of humanity " :
(trg)="7.7"> Ndoshta rajoni ynë do i përket shtetit .

(src)="7.4"> My wife and I don ’ t have passports .
(trg)="7.10"> Unë edhe gruaja ime nuk kemi pasaporta .

(src)="7.5"> We cannot travel , but we could keep ourselves alive here in Aleppo , even during the siege .
(trg)="7.11"> Nuk mund të udhëtojmë por , mund të mbijetojmë këtu në Halep edhe përgjatë okupimit edhe atë .

(src)="7.6"> There has to be a solution now .
(trg)="7.12"> Për momentin duhet të ketë zgjedhje .

(src)="7.7"> It ’ s our right to live in dignity and freedom , just like all people in this world .
(trg)="7.13"> E drejta jonë është që të jetojmë me dinjitet dhe të lirë sikur edhe të gjithë njerëzit në këtë botë .

(src)="7.8"> But unfortunately our voice is not heard over the sound of the weapons !
(trg)="7.14"> Por , për fat të keq zëri ynë nuk dëgjohet nga zëri i armës !

(src)="7.9"> An enormous number of people have lost their houses and are driven away by the violence and the bombs .
(trg)="7.15"> Një numër i madh i njerëzve i humbën shtëpitë e tyre dhe u larguan nga dhuna dhe bombat .

(src)="7.10"> Maybe our neighborhood will return to the regime .
(trg)="7.16"> Ndoshta rajoni ynë do i përket shtetit .

(src)="7.11"> But we will hold on to our land !
(trg)="7.17"> Por , ne do ti qëndrojmë besnik vendit tonë !

(src)="7.12"> The shame is on the United Nations and all international organizations who could rescue the wounded but simply refuse to do so !
(trg)="7.18"> Turpi i takon Kombeve te Bashkuara dhe të gjithë organizatave ndërkombëtarë të cilët mund ti shpëtojnë të lënduarit , thjesht ato refuzojnë !

(src)="7.13"> Gnaid then sent another message :
(trg)="7.19"> Më pas Neidi dërgoi një tjetër mesazh :

(src)="7.14"> The situation is terribly difficult .
(trg)="7.20"> Situata është e vështirë .

(src)="7.15"> I don ’ t know what to say .
(trg)="7.21"> Nuk e di çfarë të them .

(src)="7.16"> I am looking at the people .
(trg)="7.22"> I shikoj njerëzit .

(src)="7.17"> I do not want to leave .
(trg)="7.23"> Nuk dua të largohem .

(src)="7.18"> I do not want to leave Aleppo .
(trg)="7.24"> Nuk dua ta lëshoj Halepin .

(src)="7.19"> I am tired and utterly exhausted .
(trg)="7.25"> Unë jam i lodhur dhe i rraskapitur .

(src)="7.20"> But there is nothing else to do for me than to stay .
(trg)="7.26"> Nuk mund të bëj asgjë përveç se të qëndroj .

(src)="7.21"> This is my land .
(trg)="7.27"> Ky është vendi im .

(src)="7.22"> There is nothing else for me than Aleppo .
(trg)="7.28"> Për mua nuk ekziston asgjë tjetër përveç Halepit .

(src)="7.23"> I don ’ t know what to do anymore .
(trg)="7.29"> Tashmë se di çfarë të bëj .

(src)="7.24"> It ’ s in God ’ s hands .
(trg)="7.30"> Tash gjithçka është në duart e Zotit .