# da/2011_07_139.xml.gz
# fr/2011_07_25_74683_.xml.gz


(src)="1.1"> Peru : Livet i Amazonskoven er truet af olien
(trg)="1.1">Pérou : Un documentaire sur les peuples amazoniens menacés par le pétrole

(src)="9.1"> Screenshot fra filmen ' Amazonia , masato o petróleo ' ( Amazonas , masato eller olie ) .
(trg)="1.2">Ce billet fait partir de nos dossiers Peuples Indigènes et Gros plan sur les forêts : l'Amazonie.

(src)="23.1"> Dokumentarfilmen Amazonia , masato o petróleo ( Amazonas , masato eller olie ) er en time lang og giver os et indblik i de indfødte i Amazonskovens daglige liv , og hvordan deres subsistenstilværelse er truet af olieudvindingen og monokulturen med dyrkning af kilder til vedvarende energi , såsom palmeolie .
(trg)="2.1">Un documentaire d’une heure dépeint les modes de vie traditionnels des peuples indigènes en Amazonie et comment leur modes de subsistance sont menacés par l’exploitation pétrolière et la monoculture destinées à produire des agro-carburants.

(src)="24.1"> I denne dokumentar følger vi Jairo , hans kone Irma og deres fire børns liv .
(trg)="3.1">Amazonia, masato o petroleo (Amazon, masato ou pétrole) nous donne un aperçu de la vie que mènent Jairo, sa femme Irma et leurs quatre enfants.

(src)="24.2"> De står tidligt op hver dag og drikker masato , en traditionel drik lavet af kogt yucca , som er deres livsline , selv når det er knapt med andre næringskilder .
(trg)="3.2">Se levant tôt pour boire le masato, une boisson traditionnelle yuca qui représente leur ration alimentaire de subsistance, même quand les vivres deviennent rares, ils se préparent ensuite pour le travail quotidien : la pêche, l’entretien de leur petite ferme et la chasse.

(src)="24.4"> Floden og junglen er deres livskilder , og nu truer det som regeringen kalder for ' udvikling ' deres liv .
(trg)="6.1">La rivière et la jungle sont leurs moyens de subsistance mais aujourd'hui, ce que le gouvernement appelle “développement” menace leurs vies.

(src)="24.5"> Skovene bliver ryddet med henblik på anlægning af veje , bjergene bliver jævnet med jorden , så man kan producere grus , som så bruges til asfaltering af vejene , som i sidste ende kun benyttes til transport af olietårne og bio diesel-plantager .
(trg)="6.2">La forêt est abattue pour construire des routes, les montagnes rasées afin d’en tirer le gravier nécessaire à la construction de ces routes qui conduiront uniquement aux puits pétroliers et aux plantations de “diesel bio”.

(src)="25.1"> De indfødte samfund er dermed overladt til egen skæbne , mens de nedbrudte åer fyldt med fisk udtørrer og olie trænger ud af pumperne og ud i floderne , hvilket gør det utænkeligt at vande plantager , tilberede mad , drikke vand og spise fisk .
(trg)="7.2">Il est donc impensable d’arroser les cultures, de faire la cuisine, de boire et de manger du poisson.

# da/2011_10_174.xml.gz
# fr/2011_10_27_85066_.xml.gz


(src)="1.1"> Lyd fra European Podcast Award
(trg)="1.1">Le podcast du Prix européen du podcast

(src)="1.2"> European Podcast Award har nu sin egen podcast på engelsk med interviews af vindere og kandidater .
(trg)="1.2">Le Prix européen du podcast a son propre podcast qui propose les podcasts des lauréats et des finalistes.

(src)="1.3"> Podcasten er produceret af Karin Høgh fra Danmark og Dave Thackeray fra England .
(trg)="1.3">Ce podcast est produit par Karin Høgh au Danemark et par Dave Thackeray au Royaume Uni.

(src)="1.4"> Global Voices Podcast er blandt de 1,500 shows nomineret ( afsteming lukker d.
(src)="1.5"> 30. november ) .
(trg)="1.4">Le Podcast de Global Voices figure parmi les plus de 1 500 podcasts sélectionnés (le vote sera clos le 30 novembre) .

# da/2011_10_67.xml.gz
# fr/2011_10_13_83609_.xml.gz


(src)="1.1"> USA : “ Occupy Wall Street ” får større og større betydning
(trg)="1.1">Etats-Unis : “Occupons Wall Street” monte en puissance

(src)="1.2"> Da vi første gang publicerede historien " Occupy Wall Street " om en gruppe demonstranter , der have slået lejr i Zuccotti Park , havde denne historie endnu ikke vundet indpas på forsiderne af de lokale aviser .
(trg)="1.2">Lorsque nous avons publié notre premier article sur "Occupons Wall Street," un collectif qui campait sur Zuccotti Park, c'est à peine si la presse locale en parlait en première page.

(src)="1.3"> Men nu , en måned efter , med mange hundrede tusinder tilhængere , som har sluttet sig til denne bevægelse — inklusiv fagforeningsledere , intellektuelle ( såsom Slavoj Zizek ) , og andre kendte personligheder ( såsom Michael Moore ) — er Occupy Wall Street blevet genstand for stor opmærksomhed i de nationale og
(trg)="1.3">Actuellement, avec les centaines de milliers de sympathisants qui se sont joints à la cause — parmi lesquels des syndicalistes, des intellectuels comme Slavoj Zizek, et d'autres personnalités tel Michael Moore — non seulement Occupons Wall Street a capté l'attention des médias nationaux et internationaux, mais les manifestations ont contaminé d'autres villes des Etats-Unis : citons Boston, Hartford, Seattle, Washington D.C., et Tampa (pour une liste extensive, consulter le site web Occupy Together).

(src)="4.1"> Faktisk har bevægelsen skabt så meget opmærksomhed , at den ligefrem opnåede at blive diskussionstema blandt politiske eksperter og formidlere , såsom Eric Alterman fra Center for American Progress .
(src)="4.2"> Alterman forstår godt " utålmodigheden og raseriet " , som denne bevægelse repræsenterer , og han er enig med økonom og nobelprismodtager Joseph Stiglitz i , at dette er " 1 % -tidsalderen " — en hentydning til den ene procent , som besidder størstedelen af USA ' s rigdom .
(trg)="2.1">L'attention suscitée par le mouvement a été telle qu'il en est devenu un sujet de discussion pour les politiques et les professionnels des média, dont Eric Alterman du Center for American Progress, qui comprend l'"impatience et la colère" du mouvement, et appuie ce que le Prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz a un jour appelé "l'ère du 1%," autrement dit, le 1% qui détient la majeure part de la richesse des Etats-Unis.

(src)="5.1"> Men ikke alle deler denne holdning : Herman Cain , republikansk præsidentkandidat , har kritiseret Occupy Wall Street-bevægelsen , i det han mener , at den økonomiske krises rødder ikke findes i Wall Street , men nærmere i Det Hvide Hus .
(trg)="3.1">Des centaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans le quartier de Wall Street.
(trg)="3.2">Photo david_shankbone on flickr (CC-BY NC 2.0)

(src)="5.2"> Cain slår også fast , at demonstranterne bør give sig selv skylden for at de ikke er millionære , og for at de er arbejdsløse ( et argument på linje med den republikanske og neoliberale ideologi ) .
(trg)="4.1">Une opinion qui n'est pas celle de tous: le candidat Républicain à la présidence Herman Cain a décoché ses flèches sur Occupons Wall Street, en proclamant que la crise économique ne provient pas de Wall Street mais de la Maison Blanche, et il maintient que les contestataires doivent s'en prendre à eux-mêmes s'ils ne sont pas millionnaires et n'ont pas de travail (un argument dans la ligne idéologique des Républicains et néo-libéraux.)

(src)="5.3"> Som ventet er hans kommentarer blevet kritiseret kraftigt , og kritikerne anser ham for at repræsentere en " irrationel ideologi " .
(trg)="4.2">Sans surprise, ses commentaires ont été vigoureusement taxés d'"idéologie irrationnelle."

(src)="6.1"> Bloggere såsom Robert W. Snyder fra nj.com mener , at protesterne fortjener at blive betragtet fra en anden synsvinkel , eftersom pressen primært har fokuseret på konfrontationerne mellem demonstranterne og politiet .
(trg)="5.1">Un blogueur comme Robert W. Snyder de nj.com pense que la contestation mérite un meilleur angle d'examen, vu que la presse s'est plutôt centrée sur les confrontations entre manifestants et policiers.

(src)="7.4"> Som vi så i 60 ' erne , så blev en fredelig protest defineret af uforholdsmæssig dækning af en lille minoritet af problemopsøgende demonstranter .
(trg)="5.2">Comme on l'a vu dans les années soixante, une manifestation pacifique a été définie par l'attention disproportionnée de la presse à une minorité de perturbateurs.

(src)="7.5"> Som det hænder så ofte , så var det billederne og overskrifterne der var mest vildledende .
(trg)="5.3">Comme souvent, ce sont les photos et les manchettes qui ont été les plus trompeuses.

(src)="7.6"> Billeder er gode til at fange action og vrede , men de kan altså ikke bringe alle de nuancer , som bliver beskrevet bedst med ord .
(trg)="5.4">Les photographies rendent à merveille l'action et la colère, mais sont incapables de porter les nuances que transmettent le mieux les mots.

(src)="8.1"> Joseph Lawler fra The Spectacle Blog forklarer forskellen mellem Occupy Wall Street og den ultrakonservative Tea Party-bevægelse , da man har spekuleret over , om den førstnævnte kunne gå hen og blive til en politisk gruppe .
(trg)="5.5">Dans The Spectacle Blog, Joseph Lawler clarifie la différence entre Occupons Wall Street et le mouvement ultra-conservateur Tea Party, puisque certains conjecturent la transformation du premier en mouvement politique.

(src)="9.1"> If Obama truly has been following the Occupy Wall Street movement , he must realize a passionate and growing coalition of the American people are already mobilizing without him .
(trg)="5.6">A en juger par les photos de militants d'Occupons Wall Street, le mouvement, au moins jusqu'à présent, semble se rapprocher plus du modèle de contestation "jeunesse rebelle" que du sentiment de "ras-le-bol citoyen" du Tea Party.

(src)="9.2"> Hvis Obama virkelig har fulgt Occupy Wall Street-bevægelsen , så må han også indse , at en passioneret og voksende koalition af amerikanere allerede har mobiliseret sig uden ham .
(trg)="5.7">On verra ce que ça va donner.
(trg)="5.8">Les observateurs s'accordent à dire que le Président Barack Obama a voulu récupérer la colère et la force croissante accumulées par Occupons Wall Street pour motiver son projet de loi de créations d'emplois.
(trg)="5.9">Justin Vassallo de The Faster Times, estime cependant que Occupons Wall Street n'a pas validé l'image du Président pour la continuation de sa mission :

(src)="10.1"> Og der er netop mange på Twitter , som har udtrykt deres mening hvad angår Occupy Wall Streets eventuelle politiske motiver , som fx Uneditedcamera ( @ Uneditedcamera ) :
(trg)="5.10">#occupywallstreet ce mouvement n'est pas une affaire de partis politiques.
(trg)="5.11">Il s'agit de démocratiser nos vies.
(trg)="5.12">Chris Spencer (@Chris_M_Spencer), de son côté, critique le mouvement en ces termes :

(src)="10.2"> Definition of a crybaby : being mad at corporations because you ' re unemployed . @ OccupyWallSt # OccupyWallStreet # OWS # futility Definitionen af et tudefjæs : at blive vred på alle korporationerne fordi du selv er arbejdsløs . @ OccupyWallSt # OccupyWallStreet # OWS # futility
(trg)="5.13">Définition du pleurnicheur : être furieux contre les entreprises parce qu'on est au chômage. @OccupyWallSt #OccupyWallStreet #OWS #futility

(src)="10.3"> Curmudgeon ( @ Curmudgeonisto ) mener ligeledes , at denne bevægelse spilder tiden
(trg)="5.14">De même, curmudgeon (@Curmudgeonisto) pense que le mouvement perd son temps :

(src)="11.1"> # OccupyWallstreet protesters would be less " poor " if they put half their wasted effort into pursuit of Education / Training / Jobs # OWS # TCOT # OccupyWallstreet-demonstranterne ville ikke være nær så " fattige " , hvis de havde brugt bare halvdelen af deres nytteløse anstrengelser på at stræbe efter uddannelse / oplæring / arbejde # OWS # TCOT
(trg)="5.15">Les contestataires d'#OccupyWallstreet seraient moins "pauvres" s'ils mettaient la moitié de leur peine perdue dans Enseignement/Formation/Emplois #OWS #TCOT

(src)="12.1"> OccupyWallStreetNYC ( @ OccupyWallStNYC ) kommenterer på de lokale autoriteters udøvelse af magt :
(trg)="5.16">OccupyWallStreetNYC (@OccupyWallStNYC) oppose à la force uilisée par les autorités locales :

# da/2011_11_271.xml.gz
# fr/2011_10_29_85341_.xml.gz


(src)="1.1"> Ukraine : " Vi er europæere "
(trg)="1.1">Ukraine : "Nous sommes Européens"

(src)="1.2"> I september 2008 tyede alt på , at Ukraine ville underskrive en associeringsaftale med EU i 2009 .
(trg)="1.2">En septembre 2008, l'Ukraine paraissait se diriger vers la signature d'un Accord d'association avec l'Union Européenne (UE) l'année suivante, en 2009.

(src)="1.3"> Tre år efter , i 2011 , er aftalen endnu ikke vedtaget .
(trg)="1.3">Trois ans plus tard, en 2011, l'Accord reste au point mort.

(src)="1.4"> Den seneste forhindring for en aftale er domsafsigelsen mod tidligere premierminister Julia Timosjenko den 11. oktober 2011 .
(trg)="2.2">Une résolution adoptée par le Parlement Européen le 27 octobre qualifie la peine de sept années de prison infligée à Mme Tymochenko de "violation des droits fondamentaux et d'abus du pouvoir justiciaire afin de réduire au silence la femme politique la plus forte de l'opposition."

(src)="1.5"> I en resolution fremsat af Europa-Parlamentet d.
(trg)="9.2">La Serbie, qui était en guerre il y a très peu de temps, obtiendra prochainement le statut de candidat à l'UE.

(src)="1.6"> 27. oktober kaldes Timosjenkos straf på syv års fængsel for " en forbrydelse mod menneskerettighederne og misbrug af retssystemet til at skaffe Ukraines ledende oppositionspolitiker af vejen " .
(trg)="9.3">Nous n'avons pas eu de guerre, ni de nettoyage ethnique.
(trg)="9.4">Il suffit de remplacer le système de gouvernement de type occupation par un autre, humain et humaniste, en faisant faire à l'Etat un demi-tour pour qu'il regarde les citoyens. - Rejoindre l'Union Eurasienne ne changera rien à la dérégulation de l'économie, aux droits humains et aux libertés civiles.

(src)="1.7"> Resolutionen advarer også mod eventuelle potentielle konsekvenser for forholdet mellem EU og Ukraine :
(trg)="11.1">Les aspirations à l'UE de l'Ukraine n'ont guère de sens en elles-mêmes.

# da/2011_11_680.xml.gz
# fr/2011_11_04_86286_.xml.gz


(src)="1.1"> Egypten : Mænd burde bære tørklæde !
(trg)="1.1">Egypte : Les hommes devraient porter le voile !

(src)="1.2"> Dette indlæg er en del af vores særlige dækning af Den Egyptiske Revolution 2011 .
(trg)="1.2">Ce billet fait partie de notre dossier central en anglais sur la révolution en Egypte en 2011.

(src)="2.1"> Nu hvor islamisterne dukker op i Egypten efter revolutionen , vokser frygten for religiøs undertrykkelse blandt unge , minoriteter og kvinder .
(trg)="2.1">L'islamisme progresse en Egypte depuis la révolution, et les craintes d'une oppression religieuse grandissent chez les jeunes, les minorités et les femmes.

(src)="2.2"> For nylig startede en gruppe egyptiske kvinder en Facebook-side på arabisk , der hedder " Genlydende Skrig " , og som peger på sexismen i deres samfund og den undertrykkelse , der kan opstå , hvis islamister som forventet kommer til magten .
(trg)="2.2">Récemment, un groupe de femmes égyptiennes a ouvert une page Facebook en arabe, appelée "L'écho des cris", dénonçant le sexisme de la société égyptienne et l'oppression qui pourrait découler de l'arrivée attendue des islamistes au pouvoir.

(src)="2.3"> Gruppen har også oprettet eventen " Bær hijab i solidaritet med kvinder " , som havde følgende beskrivelse :
(src)="2.4"> Jeg er ikke enig .
(trg)="2.3">Le groupe a aussi ouvert un événement Facebook en ligne, "Porter le hijab en solidarité avec les femmes" , avec la description suivante : Il disent que le voile (hijab) est une affaire de choix personnel et qu'il n'est pas un symbole de l'oppression des femmes, qu'ils traitent comme des objets sexuels, une denrée disponible, des awrah (parties intimes), et pourtant, le mot hijab est injurieux dans leur bouche quand ils traitent ceux dont ils veulent insulter la virilité d' "hommes qui portent le hijab".

(src)="2.5"> Kvinder burde heller ikke dække sig til .
(trg)="2.4">Donc, ceux qui demandent aux femmes de porter le hijab ne devraient pas s'attaquer aux hommes qui choisissent de porter le hijab eux aussi.

(src)="2.6"> Kvinder er ikke en skændsel , de er enhver mand ligeværdig , når det kommer til rettigheder , hvis ikke de burde have endnu flere , eftersom de har evnen til at reproducere menneskeracen og dermed er dronninger af verden .
(trg)="3.1">Le groupe a mis en ligne plusieurs photos d'hommes en hijab sur la page de l'événement ; l'une d'elle provient d'une campagne en ligne que les Iraniens avaient organisée il y a deux ans pour un étudiant, arrêté par la police à l'époque pour s'être habillé en femme afin de fuir Téhéran.

(src)="2.7"> Folk , der opfordrer kvinder til at dække sig til , er diskriminerende og snæversynede og burde blive retsforfulgt .
(trg)="3.2">Les internautes tunisiens ont aussi réagi à cette campagne en ligne en plaisantant sur le mur de l'événement, en laissant des commentaires ironiques sur le parti Ennahda, arrivé en tête lors de l'élection constituante ce mois-ci, et sur son chef, Rached Ghannouchi.

(src)="2.8"> Hvis kvinder virkelig var en skændsel , hvorfor er de så skabt på den måde ?
(trg)="4.1">Abdelhadi Ben Seghir a fait ce commentaire sur le mur pour critiquer Ghannouchi :
(trg)="4.2">je suis pour le droit des frérots de porter le hijab.solidarité avec ghanoucha qui préfère le tchadri
(trg)="4.3">Ines Ben Hamida n'est pas très optimiste sur le succès de cet événement FB dans ce commentaire :

(src)="2.9"> Dette spørgsmål om at dække sig til er nogle mænds idé om kontrol .
(trg)="4.4">Les hommes est ce que vous pouvez mettre le voile pour nous je défie que vous seriez minorité minimine malheureusement :(

(src)="2.10"> Kvinders hår er ikke awra , det er skønhed .
(trg)="4.5">Sur Facebook, Emad Basta manifeste son désaccord:

(src)="2.11"> De der vil have , at kvinder skal dække sig til , er grundlæggende ude af stand til at kontrollere deres seksuelle drifter og burde blive anklaget for at skade samfundet .
(trg)="5.1">Je ne peux pas être d'accord avec ça, les femmes ne devraient pas non plus se voiler, les femmes ne sont pas une honte, elles sont égales en droits à n'importe quel homme, si ce n'est qu'elles ont besoin d'encore plus de droits comme ce sont elles qui assurent la reproduction de l'espèce humaine, elles sont les reines de notre monde.
(trg)="5.2">Ceux qui demandent aux femmes de se couvrir font de la discrimination et sont des bigots, ils devraient être persécutés, si les femmes sont des objets de scandale, alors, pourquoi ont-elles été créées ainsi ?

(src)="2.12"> En egyptisk bruger , der kalder sig لا للرجعية والتطرف ( nej til tilbageståenhed og ekstremisme ) skrev at han var imod at misbruge religion til fordel for politik :
(trg)="5.4">Les cheveux d'une femme ne sont pas 3awra, ils sont beaux, ceux qui veulent que les femmes se voilent sont essentiellement incapables de contrôler leurs propres pulsions sexuelles et devraient être poursuivis en tant que menaces pour la société.
(trg)="5.5">Un internaute égyptien, appelé لا للرجعية والتطرف (non à l'obscurantisme et à l'extrémisme) a écrit qu'il était contre l'instrumentalisation de la religion par la politique : Non à l'utilisation de signes religieux, et non à l'instrumentalisation politique de la religion.
(trg)="5.6">La religion est sacrée, les croyances religieuses sont partagées, alors que les changements politiques sont en butte à toutes les interprétations et conflits.

(src)="2.13"> Det arabiske forår burde ikke handle om at vælte diktatorer .
(trg)="6.1">Un autre Égyptien, Amre El-Abyad a laissé un commentaire sur le rôle que devrait jouer le Printemps arabe dans l'émancipation des femmes :

(src)="2.14"> Demokratiet starter på det mentale niveau .
(trg)="6.2">Le Printemps arabe ne devrait pas être fait que pour renverser des dictateurs.

(src)="2.15"> Vi bliver nødt til at vælte de tabuer , der holder vores innovative potentiale tilbage : Patriarkat , malplaceret religiøsitet og seksuelle besættelser .
(trg)="6.3">La démocratie commence dans la tête.
(trg)="6.4">Nous devons renverser les tabous qui freinent notre capacité à évoluer : le patriarcat, la religion mal interprétée et les obsessions sexuelles.

(src)="2.16"> Hijab er en gammel semitisk skik - på én gang oplevet af så mange kulturer .
(trg)="6.5">Porter le hijab est une antique tradition sémite qui a été adoptée à une époque par un grand nombre de cultures.

(src)="2.17"> Selvom det så ud til at være på vej helt væk i løbet af det 20. århundrede , så blev det og har i vor tid bredt sig i hele den arabiske verden .
(trg)="6.6">Même s'il semblait en passe de disparaitre au 20ème siècle, il a résisté et il est largement adopté dans tout le monde arabe actuellement.

(src)="2.18"> Tydeligvis en indikator for det alvorlige behov vi har for at hæve revolutionen til det mentale og kulturelle niveau .
(trg)="6.7">De toute évidence, cela prouve la nécessité urgente de porter la révolution dans la culture et les esprits.

(src)="2.19"> Den eneste mand , der har lagt sit billede ud , er Magdy Abdelraheem , der siger , at han viser sin solidaritet :
(trg)="6.8">Le seul homme à avoir publié sa photo de lui voilé en signe de solidarité est Magdy Abdelraheem :
(trg)="8.1">Sa Neb est revenu sur le débat portant sur l'obligation faite par la religion, ou non, de porter le hijab : Si les hommes portent le hijab en solidarité avec les femmes, cela signifie qu'ils reconnaissent le port du hijab comme une obligation religieuse imposée par l'islam, ce qu'il n'est pas à mes yeux.

(src)="4.1"> Sa Neb reagerede ved at diskutere , om hijab er en religiøs nødvendighed eller ej :
(trg)="9.1">Ce billet fait partie de notre dossier sur la Révolution égyptienne en 2011.

# da/2011_11_801.xml.gz
# fr/2011_11_17_88116_.xml.gz


(src)="1.1"> Zambia : Pornovideo fyrer op under debat om køn , kultur og moral
(trg)="1.1">Zambie: Une vidéo porno suscite un débat sur l’égalité des sexes, la moralité et la culture

(src)="1.2"> For nylig dukkede et videoklip af en ung kvindelig studerende fra et af Zambias dyre universiteter , Zambia Centre for Accountancy Studies ( ZCAS ) , op på en hardcore pornohjemmeside ( navn og link her udeladt ) .
(trg)="1.2">Récemment, un clip vidéo montrant les ébats avec son petit ami d'une jeune étudiante de l'une des universités les plus onéreuses de Zambie, la Zambia Centre for Accountancy College (ZCAS) (Ecole de Comptabilité Zambienne) a fait surface sur un site pornographique 'hard core' (lien et le nom du site non divulgués) et fait le buzz parmi les internautes zambiens qui ont généreusement parttagé le lien.

(src)="1.3"> I videoen har hun sex med sin kæreste , og klippet har bredt sig som en virus blandt de zambiske netbrugere , der frit har delt linket med hinanden .
(trg)="1.3">La Zambie est une nation culturellement conservatrice et chrétienne dans laquelle un tel clip vidéo est considéré comme immoral et aussi illégal en vertu du chapitre 87 du code pénal, faisant un délit de la production et distribution de matériel obscène, puni de jusqu'à cinq ans de prison.
(trg)="2.1">L'affaire a suscité beaucoup de discussions sur les blogs, Facebook et Twitter.

(src)="2.1"> Zambia er en kulturelt konservativ og kristen nation , der anser sådan en type videoklip for at være amoralsk , men også ulovlig ifølge straffelovens kapitel 87 under zambisk lov , der betragter fremstilling og distribution af pornografisk materiale som en lovovertrædelse .
(trg)="5.1">Lorsqu'il s'agit de questions de «morale», il y a beaucoup à dire sur l'immunité masculines dans les jugements et condamnations des tribunaux de l'opinion publique ... et l'absence de cette immunité chez les femmes.
(trg)="5.2">Et donc quand des rapports sexuels consentis sont catégorisés comme un scandale, vous pouvez être sûr que vous entendrez le nom de la femme bien après que son partenaire aura oublié même qu'il ait jamais fait partie de l'affaire.

(src)="2.2"> De , der ikke overholder loven , risikerer fem års fængsel , hvis de kendes skyldige .
(trg)="5.5">Les commentaires, qui se chiffrent en centaines voire milliers si vous comptez les différentes plateformes en ligne, sont variés mais leur thème le plus récurrent est la censure de la jeune femme.

(src)="3.1"> Sagen har skabt en masse debat på blogs , Facebook og Twitter .
(trg)="5.6">Elle a été traitée de beaucoup de noms, dont certains qui froisseraient même des prostituées professionnelles.

(src)="3.2"> En zambisk blogger , Lwanga Mwilu , bragte kønsspørgsmålet ind i debatten .
(trg)="5.9">Mwilu a aussi remarqué l'intolérance des femmes face à leurs sœurs prises sur le fait d'adultère :

(src)="3.3"> Den kvindelige part i videoen , der tilsyneladende er i familie med en af landets toppolitikere , er den , der er blevet mødt med mest fordømmelse .
(trg)="6.2">@lwangamwilu Je pense fortement qu'il est injuste pour la société de la traiter de la sorte, où sont les groupes pour les droits des femmes: WFC (Women for Change, une ONG qui défend ouvertement l'égalite des sexes)
(trg)="6.3">Une autre tweep, @missbwalya dénonce l'hypocrisie des femmes qui s'en prennent à la maîtresse quand l'homme est infidèle :

(src)="4.1"> Zambia Centre for Accountancy College i Lusaka .
(trg)="6.11">Sauvons la dame et nous allons demander aux autorités de sauver la dame.

(src)="4.2"> Foto kilde : Nahum Pembu Muwowo Facebook side .
(trg)="6.23">Ils ne sont pas des "acteurs" et aucun argent n'a été échangé.

(src)="5.1"> Lwanga Mwilu skrev :
(trg)="6.25">Réveillez-vous !! …

# da/2011_11_875.xml.gz
# fr/2011_11_24_89042_.xml.gz


(src)="1.1"> Peruansk Amazonas : Problemerne omkring en naturskat
(trg)="1.1">Amazonie péruvienne : Les problèmes d'une merveille naturelle

(src)="1.2"> Den 11. november 2011 stod det klart , at regnskoven i Amazonas foreløbigt står til at blive udnævnt som én af verdens nye syv naturskatte af foreningen New 7 Wonders .
(trg)="1.2">Le 11 novembre, on a appris que l'Amazonie avait été déclarée de manière provisoire par la Fondation "New 7 Wonders" comme étant l'une des 7 nouvelles merveilles naturelles du monde.

(src)="1.3"> Indbyggere fra den peruanske Loreto-region , og især dem fra den regionale hovedstad Iquitos , fejrede denne erklæring .
(trg)="1.3">Les habitants de la région de Loreto et en particulier ceux d'Iquitos, sa capitale, ont célébré cela.

(src)="1.4"> Den regionale præsident , Yvan Vásquez , kastede sig sågar i Nanay-floden ( ikke Amazonas-floden ) som en hyldest til begivenheden .
(trg)="1.4">Même son Président de région, Yvan Vásquez, s'est jeté dans les eaux du fleuve Nanay pour fêter l'évènement.

(src)="1.5"> Ikke desto mindre vil den endelige bekræftelse ikke gå igennem før 2012 .
(trg)="1.5">Cependant, la confirmation ou la certification correspondante ne se fera pas avant 2012.

(src)="2.1"> Det bemærkes i høj grad , at denne udnævnelse vil komme Loreto-regionen og Iquitos til gode , idet turismen vil øges med et positivt socialt og økonomisk aftryk til følge ; men er man i området virkelig parat til dette ?
(trg)="2.1">On insiste sur le fait que cette nomination bénéficiera à la région de Loreto et à la ville d'Iquitos car ceci accroîtra le tourisme et aura un impact social et économique assez positif mais la région est-elle vraiment préparée à cela ?
(trg)="2.2">Les autorités régionales et locales disent qu'elles y travaillent.

(src)="2.2"> De regionale og lokale autoriteter påstår , at man arbejder på sagen .
(trg)="4.3">Et l'Amazonie en tant qu'écosystème est en permanence menacée par les déversements pétroliers, la déforestation, la pollution des fleuves et surtout par l'indifférence du gouvernement vis-à-vis de tous ces sujets.
(trg)="5.1">Jorge Agurto, sur Servindi, réfléchit à cette nomination :

(src)="3.1"> Især byen Iquitos lanceres som en turistattraktion , men der arbejdes ikke for , at den for alvor bliver det .
(trg)="6.1">Le réseau est empli de commentaires élogieux à l'égard du Pérou et d'encouragements pour que celui-ci développe son tourisme afin de profiter de cette nomination.

(src)="3.2"> Byens attraktive og maleriske kvarterer fremstår i dårlig stand for det fremmede øje , kriminalitetsraten er højere her end i resten af byen , og derudover mangler de elementer som skal få de besøgende til at blive der .
(trg)="6.2">Peu font allusion aux peuples autochtones qui protègent l'Amazonie, encore moins aux graves problèmes que traversent les forêts amazoniennes faute d'un projet de développement de l'Amazonie fiable, complet et responsable.
(trg)="7.1">Ceux qui aujourd'hui fêtent la distinction accordée à l'Amazonie se sont-ils par hasard indignés lorsque le 28 avril 2010, un décret suprême du gouvernement d'Alan García - décret non encore abrogé - a déclaré d' "intérêt national et social" (1) la construction de 20 centrales hydroélectriques dans le bassin du fleuve Marañón, dans le Nord de l'Amazonie péruvienne, ces 40 prochaines années?
(trg)="7.2">Je n'ai pas pour intention de jouer les trouble-fêtes dans cette fête en l'honneur de l'Amazonie mais j'estime que sa mise en valeur serait plus vraie, plus complète et plus réelle si nous considérions aussi la nécessité de faire face aux risques réels et actuels qui la dégradent et la menacent.

(src)="3.3"> Mange er også bekymrede for byens rygte som hjemsted for seksuel virksomhed .
(trg)="7.4">Dans une entrée du site Faunatura, en novembre 2008, on signalait les principaux problèmes de l'Amazonie :
(trg)="8.1">- Le manque de ressources en provenance des gouvernements des pays qui se partagent la forêt.

(src)="4.1"> Dertil kommer at Iquitos står over for et problem i form af trafikalt kaos og ødelagte veje , især fordi visse kloakanlæg blot står halvfærdige hen .
(trg)="9.1">- Les pilleurs qui déforestent, extraient des ressources naturelles, prélèvent des espèces animales, polluent l'eau et l'environnement car ils provoquent de surcroît des incendies.

(src)="4.2"> Der rapporteres jævnligt om overfald på fartøjer i Amazonasfloden , for ikke at nævne overfald på turister i almindelighed .
(trg)="10.1">- Les multinationales qui, en explorant les richesses minérales (pétrole, métaux, minerais, gaz naturel...), déséquilibrent l'écosystème.
(trg)="11.1">- L' invasion massive d'immigrés qui quotidiennement contribuent au pillage déjà existant. - L'absence de lois protégeant la forêt et quand des lois existent, le non respect de celles-ci.

(src)="4.3"> Oveni dette lider Amazonjunglen som økosystem under vedholdende trusler såsom oliespild , afskovning , forurening af floderne og mest af alt , at man fra regeringernes side lader stå til i forhold til alle disse problemer .
(trg)="11.3">Si nous fixons notre attention sur le gouvernement régional de San Martín, nous constatons d'incroyables contradictions.
(trg)="11.4">Pendant que quelques institutions se chargent de veiller sur les zones naturelles protégées, il en existe d'autres qui investissent de grandes sommes d'argent dans la construction de routes et de ponts qui contribuent à l'avancée de la migration des agriculteurs et avec elle, au trafic de terres et à l'agression de la forêt.

(src)="5.1"> Jorge Agurto reflekterer over dette forhold i en artikel fra nyhedsbureauet Servindi :
(trg)="11.5">Cette vidéo avec des photos de la région de de Madre de Dios en Amazonie péruvienne, réalisée par le collectif Generación Verde MDD (Génération verte de Madre de Dios) illustre les dangers qui menacent la forêt de cette région.

# da/2011_12_1000.xml.gz
# fr/2011_12_02_90081_.xml.gz


(src)="1.1"> Etiopien : Debat om homoseksualitet op til AIDS-konference i Addis Ababa
(trg)="1.1">Ethiopie : Débat sur l'homosexualité en marge de la Conférence sur le Sida d'Addis Abeba

(src)="2.1"> En forestående konference om AIDS og kønssygdomme i Afrika har skabt polemik , efter religiøse ledere og højtstående embedsmænd i Etiopien holdt møde tirsdag d.29. november 2011 , om hvorvidt de skulle forbyde aktivister for homoseksuelles rettigheder at samles omkring den internationale konference eller ej .
(trg)="1.3">Les dignitaires religieux et les officiels du gouvernement éthiopiens se sont réunis mardi pour décider si les réunions des activistes gays prévues en marge de la conférence internationale sur le Sida devaient être ou non interdites.

(src)="2.2"> Mødet opstod efter religiøse ledere aflyste et pressemøde , der skulle have fordømt aktivisternes planlagte konference .
(trg)="1.4">Cette réunion a été organisée après que les dignitaires religieux aient annulé la conférence de presse qui devaient réprouver la conférence organisée par les activistes gays.

(src)="3.1"> Den 16. internationale konference om AIDS og kønssygdomme i Afrika bliver afholdt i hovedstaden Addis Ababa søndag d.4 december , hvor flere end 200 aktivister , eksperter og FN embedsmænd forventes at deltage .
(trg)="2.1">La 16ème Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en Afrique (en français) où plus de 200 activistes, experts et officiels de l'ONU sont attendus se tiendra à Addis Abeba dimanche prochain.

(src)="4.1"> Efter det religiøse samfunds forsøg på at aflyse konferencen , vendte etiopiske netborgere sig til Facebook for at diskutere homoseksualitet i deres land .
(trg)="3.1">Suite à la tentative de la communauté religieuse de faire interdire la conférence, les internautes éthiopiens se sont tournés vers Facebook pour débattre de l'homosexualité en Éthiopie.
(trg)="3.2">Dans ce pays, l'homosexualité est un crime punissable d'un maximum de 15 ans d'emprisonnement.

(src)="4.2"> Homoseksualitet er ulovligt i Etiopien og kan straffes med op til 15 års fængsel .
(trg)="8.2">Nous ne devrions pas haïr ou discriminer mais être assez fort, intelligent et critique pour exprimer notre désapprobation de la pratique de l'homosexualité d'un point de vue spirituel, moral, social, sanitaire, dans la perspective de la nature et de la survie.

(src)="5.1"> ICASA 2011 : Own , Scale-Up and Sustain ( ej , stig op og bevar ) .
(trg)="10.3">Nous avons créé Dieu à notre image et quand nous n'aimons pas et ne comprenons pas quelque chose et que nous le jugeons, nous disons que Dieu ne l'aime pas non plus, mais à mon avis Dieu devrait s'occuper de choses plus importantes que de savoir qui couche avec qui.

(src)="5.2"> Billedkilde : ICASA 2011 site .
(trg)="10.35">Et encore mieux, la réponse de la prochaine génération.

(src)="6.1"> I følge 2007 Pew Global Attitudes Project mente 97 % af etiopierne , at homoseksualitet skulle afvises af samfundet , hvilket var den næsthøjeste procentdel af folk , der afviste homoseksualitet fra en undersøgelse lavet i 44 lande , kun overgået af Mali med 98 % .
(trg)="13.1">Le principal point de discussion de la Conférence Internationale sur le SIDA qui aura lieu dans le Hall Millenium est "d'arrêter la propagation du virus HIV SIDA et de l'homosexualité comme solution"... un autre objectif de cette réunion est d'influencer le gouvernement éthiopien pour passer une loi qui accepterait cette très mauvaise pratique qui mène à la corruption des familles et du pays.

(src)="7.1"> Alligevel er der etiopiske netborgere , der begynder at have et andet syn på homoseksualitet .
(trg)="15.2">Et toute personne qui croit en Dieu... toute personne qui vit en société devrait refuser/critiquer cette mauvaise pratique qui a corrompu l'Europe et le monde occidental.

(src)="8.1"> Hallelujah efterlyser en civiliseret , offentlig debat om emnet :
(trg)="15.3">Le débat continue sur Facebook, auquel plus de 90% des internautes éthiopiens ont accès.

# da/2011_12_1096.xml.gz
# fr/2011_12_06_90599_.xml.gz


(src)="1.1"> El Salvador : Til minde om ' El Mozote ' -massakren , 30 år senere
(trg)="1.1">El Salvador : Il y a 30 ans, le massacre de El Mozote

(src)="1.2"> Tim ' s El Salvador Blog udgiver en serie indlæg om El Mozote-massakren i El Salvador for 30 år siden , d.
(src)="1.3"> 11. december 1981 : " Alle undtagen én af de civile , som søgte ly i den lille by El Mozote - flere end 800 mænd , kvinder , børn og spædbørn - blev brutalt myrdet af den salvadorianske hær . "
(trg)="1.2">Tim de El Salvador Blog prévoit de publier une série de billets sur le massacre de El Mozote, survenu il y a 30 ans, le 11 décembre 1981 : "Tous les civils, sauf un seul, ont trouvé refuge dans le petit village de El Mozote ; plus de 800 hommes, femmes, enfants et bébés ont été brutalement assassinés par l'armée salvadorienne".

(src)="1.4"> Hans første indlæg gengiver i hovedtræk , hvad der skete under " denne tragedie , som verden aldrig må glemme . "
(trg)="1.3">Son premier billet présente les faits de cette "tragédie que le monde ne doit jamais oublier".

# da/2011_12_1119.xml.gz
# fr/2011_12_08_90723_.xml.gz


(src)="1.1"> Bahrain : Fængslet i 66 dage for at twitte
(trg)="1.1">Bahreïn : 66 jours derrière les barreaux pour des tweets

(src)="2.1"> Dette indlæg er en del af vores særlige dækning af Protester i Bahrain 2011 .
(trg)="10.1">Ce billet fait partie du dossier central en anglais Bahrein 2011.