# cs/2014_03_111.xml.gz
# jp/2014_04_28_27828_.xml.gz


(src)="1.1"> Čína se chystá testovat nasazení dronů v boji proti smogu
(trg)="1.1"> 中国 : スモッグ問題解決にむけて

(src)="1.2"> Pokud jde o boj s notoricky špatným vzduchem , nechybí Číně rozhodně invence .
(trg)="1.2"> 悪名高い大気汚染の改善策について言えば 、 中国では常に目新しいことが挙げられる 。

(src)="1.3"> Jedna pekingská společnost nedávno oznámila , že se chystá testovat drony , které by eliminovaly smog ve znečištěných městech .
(trg)="1.3"> 最近 、 北京のある企業が無人機を用いて 、 汚染された空に広がるスモッグを取り除く計画を発表した 。

(src)="1.4"> Jde o součást trvalé snahy úřadů utišit hněv veřejnosti nad stavem čínského ovzduší .
(trg)="1.4"> これは国の大気汚染に怒る国民をなだめるための 、 当局の継続的な努力の一部である 。

(src)="2.1"> Vláda je stále ochotnější využít ve vleklém boji proti znečištění vzduchu pokročilé technologie .
(src)="2.2"> Peking se chystá během tohoto měsíce testovat drony s měkkými křídly ( soft-wing drones ) , a to ve vybraných oblastech na letištích a v přístavech .
(trg)="2.1"> 大気汚染との長期戦に 、 先端技術を利用する政府の高まる意欲が示すように 、 中国政府は今月中に指定された飛行場および港で 、 ソフトウィング無人機の飛行試験を実施するとの声明を発表した 。

(src)="2.3"> Drony budou rozstřikovat částečky katalyzátoru , které pomůžou vysrážet znečišťující látky v ovzduší — ty poté jednoduše spadnou na zem .
(trg)="2.2"> 試験の内容は 、 触媒を噴霧し 、 汚染物質の凝縮を図り 、 地上に降下させようとするものである 。

(src)="3.1"> Foto autora .
(trg)="3.1"> Owen撮影 。

(src)="3.2"> Těžký smog pohlcující Peking ke konci února 2014 .
(trg)="3.2"> 2014年2月末に大量のスモッグが北京を包んだ 。

(src)="3.3"> Elektronická dopravní deska oznamuje : " Omezte venkovní aktivitu během smogové situace . "
(trg)="3.3"> 電光掲示板には 「 スモッグの多い日はできるだけ屋外で活動しないようにしましょう 」 と書かれている 。

(src)="4.1"> Zůstává nejasné , která místa si vláda vybere pro provedení experimentu .
(trg)="4.1"> 政府が飛行試験を行う場所をどこに選ぶのかは 、 まだ不明である 。

(src)="5.1"> Vyhlášení těchto plánů lze vnímat jako uznání obrovských výzev , které stojí před čínskou vládou ve snaze omezit znečišťování vzduchu .
(trg)="5.2"> 5は 、 ヒトの肺に入り込めることで公衆衛生では最も危険とされている細かい粒子だ 。

(src)="5.2"> Přišlo v době intenzivní národní diskuse o úrovni tzv . PM2.5 — částic menších než 2,5 mikrometru , které jsou považovány za zdraví nejškodlivější , protože mohou díky své velikosti proniknout do plic .
(trg)="5.3"> 中国政府は 、 大気汚染を抑制する上で厳しい課題を抱えているという認識のもと 、 その声明を発表した 。

(src)="6.2"> Zakoupení a údržba nového dronu vyjde o 20 až 30 procent levněji než u ostatních typů , " řekl pro South China Morning Post Ma Yongsheng , výkonný ředitel státem kontrolovaného podniku Aviation Industry Corporation of China , který se zabývá vývojem dronů .
(trg)="6.2"> この新しい無人機は 、 取得原価や運用費が他のタイプよりも20から30パーセント安くなっています 」 無人機を開発している中国航空工業集団公司の会長Ma Yongshengの言葉が 、 South China Morning Postによって引用された 。

(src)="7.1"> " Smogová situace se v posledních letech zhoršila , a to ovlivňuje nejen dopravní situaci a mobilitu obyvatel , ale také ohrožuje lidské zdraví , " uvedla dále tato společnost .
(trg)="7.1"> 「 近年悪化しているスモッグは 、 交通や人々の行動範囲に影響を与えるだけでなく 、 人の健康も脅かしている 」 と 、 その企業は中国紙に伝えた 。

(src)="7.2"> " Efektivní odstranění smogu se stalo jednou z mnoha oblastí , na kterou se zaměřuje čínský letecký průmysl . "
(trg)="7.2"> 「 航空産業基盤を通した効率的なスモッグの根絶は 、 中国の航空産業では数多くある分野の一つとして 、 重点的に取り組まれている 」

(src)="8.1"> Znečištění vzduchu je považováno za viníka snižení průměřné délky života v severní Číně a často nutí školy omezovat jakékoli aktivity pod širým nebem .
(trg)="8.1"> 北部中国では大気汚染が寿命を縮める原因だと考えられていて 、 当局はしばしば学校に 、 生徒を室内で活動させるように勧めている 。

(src)="9.1"> Odpor veřejnosti vzrostl natolik , že si vláda nemůže dovolit tento problém ignorovat .
(trg)="9.1"> 国民の反感は 、 政府が見て見ぬふりができないほどに大きくなってしまった 。

(src)="9.2"> Na svém prvním vystoupení na Všečínském shromáždění lidových zástupců prohlásil čínský premiér Li Keqiang , že se jeho vláda postaví čelem k problému znečištění ovzduší .
(trg)="9.2"> 中国首相の李克強は就任後初めて 、 今週初めの年次全国人民代表大会で挨拶し 、 「 我々はかつて貧困に立ち向かうと宣言した 。

(src)="9.3"> " Vyhlasíme rozhodný boj proti znečišťování , stejně jako jsme vyhlásili boj proti chudobě , " prohlásil .
(trg)="9.3"> 今 、 あの時と同様に我々政府は断固として大気汚染に立ち向かう 」 と宣言をした 。

(src)="10.1"> Od absolutně strašlivého stavu ovzduší ( přezdívanému ' airpocalypse ' ) na začátku roku 2013 vyzkoušela Čína nejrůznější metody , aby minimalizovala dopad smogu na lidské zdraví — od nosních mini-filtrů určených pro policisty až k umělému dešti , který měl spláchnout špínu z ovzduší .
(trg)="10.1"> 2013年前半に大気の黙示録 ( 訳注 : ” air ” と黙示録を意味する ” apocalypse ” を組み合わせた造語airpocalypseのこと ) と呼ばれて以来 、 スモッグによる人体への影響を最小限に抑えるために 、 中国は様々な方法を用いた 。

(src)="11.1"> Z praktického hlediska se čínské úřady zavázaly snížit výrobu oceli a spotřebu uhlí , s příslibem snížit přesycenost průmyslu .
(trg)="10.2"> 警官に鼻を覆う小さなフィルターを渡し 、 人工降雨で汚れを流させたこともあった 。

(src)="11.2"> Ale takovéto kroky dále zvyšují tlak na vládu , která chce ustoupit od ekonomického modelu poháněného investicemi , a to při zpomalujícím se hospodářském růstu .
(trg)="11.1"> もっと実用的なレベルでは 、 中国当局は鉄鋼生産量や石炭の使用量の削減を明言し 、 徐々に過剰生産をやめることを請け合った 。

(src)="12.1"> Zatímco zprávy o nadcházejících testech dronů plnily titulní stránky , reagovala řada Číňanů posměchem a pochybami o skutečné účinnosti nasazení dronů .
(trg)="11.2"> しかしこのような動きは 、 すでに低迷気味の景気を投資主導モデルから遠ざけたい政府に圧力をかけることになる 。

(src)="13.1"> Shuijin Ximo z Pekingu komentuje plány vlády na populární mikroblogové stránce Sina Weibo :
(trg)="13.1"> 北京のShuijin Ximoは 、 有名なミニブログサイトSina Weiboでこんなことを書いている 。

(src)="13.3"> " Nightmelodysearching " tvrdí :
(trg)="13.4"> Nightmelodysearchingはこのように言った 。

(src)="13.4"> Situaci to zdánlivě zlepší , příčina problému ale zůstává zcela opominuta .
(trg)="13.5"> 表面上は良さそうだけど 、 根本的原因に対処していることにはなっていない 。

(src)="13.5"> Stejné mínění vyjádřil Wuweiwo :
(trg)="13.6"> これに同意したのはWuweiwoだった 。

(src)="13.6"> Obávám se , že tato metoda toho v boji proti znečištění příliš nezmůže .
(trg)="13.7"> 申し訳ないけど 、 この方法じゃ問題解決にはあまりならないと思う 。

(src)="13.7"> Ve své historii nedokázala Čína v boji proti přírodě nikdy zvítězit .
(trg)="13.8"> 歴史を通して 、 中国は自然に対抗しようとするといつも失敗している 。

(src)="13.8"> Kromě toho , i kdyby tato metoda fungovala , zlepší situaci jen zdánlivě a nesoustředí se na příčiny .
(trg)="13.9"> それに仮に効果があったとしても 、 それは表面上だけで 、 根本的原因には対処できているとは言えない 。

(src)="13.9"> Dahao Haotou sdílí skepticismus :
(trg)="13.10"> Dahao Haotouも疑念を抱いている 。

(src)="13.11"> Zajímalo by mě , jestli se poté , co se zbavíme smogu za použití chemikálií , neobjeví ve vzduchu nějaká jiná škodlivina , která vznikla během tohoto procesu .
(trg)="13.11"> スモッグの根本的原因に立ち向かわなくちゃだけど 、 化学薬品でスモッグを取り除くってことは 、 その過程で有害物質や毒ガスは出ないの ?

(src)="13.12"> Nebo se malé částečky ve vzduchu jen zvětší a samy spadnou ?
(trg)="13.12"> それともただ空気中に微粒子を舞い上げ 、 あとは自然降下を待つだけなのかな 。

(src)="13.13"> Zlepší se kvalita vzduchu ? !
(trg)="13.13"> 空気はこれ以上きれいになるの ?

(src)="13.14"> Anywei , technologický odborník jedné Pekingské obchodní společnosti , reagoval vtipem :
(trg)="13.14"> 北京の貿易商社に勤める技術管理者Anyweiは 、 冗談めかして反応した 。

(src)="13.16"> Kaixin de Qingyu , obyvatelka Šen-jangu , by chtěla dát projektu šanci .
(trg)="13.16"> 瀋陽の住民Kaixin de Qingyuは 、 試しにやってみることに賛成で 、 彼女はこのように言っている 。

(src)="13.17"> Řekla :
(trg)="13.17"> やってみなくちゃわからない 。

(src)="13.18"> Nevíme , jak to dopadne , když to nezkusíme .
(trg)="13.18"> 試してみた方がいいと思うよ 。

(src)="13.19"> Vyzkoušejme to .
(trg)="13.19"> 校正 : Masato Kaneko

# cs/2014_04_396.xml.gz
# jp/2014_05_06_28306_.xml.gz


(src)="1.1"> Kambodža : Během jednoho týdne omdlelo v textilních továrnách 337 pracovníků
(trg)="1.1"> カンボジア : 衣料品工場で337人が失神

(src)="1.2"> Pracovníci byli posláni do nemocnice poté , co omdleli v továrně na oblečení .
(trg)="1.2"> カンボジアの衣料品工場で200人以上が集団失神 、 酷い労働環境が原因と思われる 。

(src)="1.3"> Foto z facebookové stránky Community Legal Education Center ( Komunitní centrum právního vzdělávání ) .
(trg)="1.3"> Community Legal Education CenterのFacebookページから引用 。

(src)="2.1"> Během tří dnů prvního dubnového týdne byly v kambodžských textilních továrnách zaznamenány hromadné ztráty vědomí .
(trg)="2.1"> 4月の第1週 、 3日間に渡ってカンボジアの衣料品工場で集団失神が発生し 、 その様子が 報じられた 。

(src)="2.2"> V hlavním městě Phnom Penh bylo 337 pracovníků ( většina z nich ženy ) posláno na ošetření do čtyř různých nemocnic .
(trg)="2.2"> カンボジアの首都プノンペンでは 、 337 人が治療のために4つの病院へ搬送された 。
(trg)="2.3"> そのほとんどは女性であった 。

(src)="3.1"> V průběhu týdne došlo ke ztrátám vědomí v jedenácti budovách tří továren v komplexu Vantanak Park — Shenzhou , Daqian Textile a New Wide .
(trg)="3.1"> 一週間にわたって 、 Vattanac工業団地の 3社の11の 建物で労働者が失神した 。

(src)="3.2"> Tyto firmy jsou mimo Kambodžu prakticky neznámé , produkují ale oblečení pro mezinárodní sportovní značky jako Adidas , Puma a Nike .
(trg)="3.3"> これらの企業はカンボジア国外では知られていないが 、 これらの工場で世界的スポーツブランドのアディダス 、 プーマ 、 ナイキの服を生産していた 。

(src)="4.1"> Kambodžský oděvní průmysl vyváží zboží v hodnotě pěti miliard amerických dolarů a zaměstnává přes 600 000 pracovníků .
(trg)="4.1"> 衣料品部門はカンボジアで50億ドルを誇る輸出産業で60万人が働いている 。

(src)="4.2"> Zaměstnanci si po mnoho let stěžují na ubohé mzdy .
(trg)="4.2"> 何年にもわたって労働者たちはわずかしかもらえない賃金について不満を訴えていた 。

(src)="5.1"> Pracovní skupiny se v první chvíli domnívaly , že ztráty vědomí způsobily „ hygienickým standardům neodpovídající jídlo a voda a silný zápach látek “ .
(trg)="5.1"> 労働者グループは当初 、 「 不衛生な水と食べ物 、 そして生地の強い匂い 」 が労働者たちの失神の原因になったと疑っていた 。

(src)="5.2"> K případům hromadných ztrát vědomí dochází pravidelně a většinou se předpokládá , že je mají na svědomí špatné pracovní podmínky v továrnách .
(trg)="5.2"> 集団失神 は繰り返し報告されており 、 工場内の酷い労働環境が原因だとされてきた 。

(src)="6.1"> Loni v prosinci požádali pracovníci textilního průmyslu vládu o zvýšení minimálního měsíčního platu z 80 na 160 dolarů .
(trg)="6.1"> 2013年12月 、 衣料品工場で働く労働者たちは最低賃金を月80ドルから月160ドルに上げるよう政府に頼んだ 。

(src)="6.2"> Vláda ale prohlásila , že ekonomika snese pouze postupný nárůst o 15 až 20 dolarů .
(trg)="6.2"> しかし政府は今の経済状況ではわずか15ドルから20ドルの賃上げにしか耐えられないと主張した 。

(src)="6.3"> V reakci na to zorganizovaly odbory textilního průmyslu celonárodní stávku , která ale byla během ledna násilně rozehnána policejními jednotkami .
(trg)="7.1"> 流血を伴ってストが弾圧されたのは 、 労働者の集団失神が今週起きたすぐ近くだ 。

(src)="7.2"> 3. dubna tohoto roku omdlelo více než 200 pracovníků v továrnách na oblečení v komplexu Canadia Park , kde došlo ke krvavým stávkám v lednu 2014 .
(trg)="7.2"> この4月3日 、 Canadia工業団地内で労働者200人以上が気を失った 。

(src)="7.4"> Community Legal Education Center ( Komunitní centrum právního vzdělávání ) dává případy ztráty vědomí do souvislosti s podvýživou a nízkými platy dělníků v textilních továrnách .
(trg)="7.5"> 以下CLEC ) はこの集団失神は衣料品工場の労働者の栄養失調と低い賃金に 関係している という 。

(src)="7.5"> Centrum naléhavě žádá globální firmy , aby zlepšily podmínky lidí , kteří pracují pro jejich dodavatele :
(trg)="7.6"> CLECは世界的ブランドにサプライチェーンの労働者たちの環境改善を促している 。

(src)="8.1"> Mezinárodní značky jako Adidas , Puma a Nike jsou spoluviníky tohoto stavu .
(trg)="8.1"> アディダスやプーマ 、 ナイキのような世界的ブランドがこの問題に対して大きな責任がある 。

(src)="8.2"> Zatímco jejich nejrůznější kodexy a standardy tvrdí , že platy jsou zásadní nástroj pro zajištění základních potřeb zaměstnanců a rozumné míry úspor a výdajů , jejich dodavatelské řetězce nedostávají jakoukoli hmatatelnou podporu .
(trg)="8.2"> これらの企業が自分たちで定めた規則や基準では 、 労働者の基本的な生活に必要なものや適切な貯金や支出ができる賃金が必要だとうたっているが 、 これらのサプライチェーンで働く人々にとっては絵に描いた餅でしかない 。

(src)="8.3"> Vyzýváme mezinárodní značky jako Adidas , Puma a Nike , aby podnikly konkrétní kroky s ohledem na místní platy , které v současné chvíli nepokryjí ani základní potřeby zaměstnanců a nepostačují pro důstojný život .
(trg)="8.3"> CLECでは 、 基本的ニーズや人間としての尊厳を満たせない賃金の低さに対して具体的な措置をとるよう 、 アディダスやプーマ 、 ナイキなどの世界的ブランドに求めている 。

(src)="8.4"> Tato skupina doporučila zvýšit platy dělníků také vládě :
(trg)="8.4"> CLECは政府にも労働者の給料を上げるよう 促している 。

(src)="8.5"> Žádáme vládu , aby okamžitě obnovila jednání o zvýšení platů a zastavila chorobnou korupci , kterou si podnikatelé v současné chvíli spojují s Kambodžou .
(trg)="8.5"> CLECはすぐに賃金の交渉の場に戻ってくるよう政府を説得しています 。

(src)="8.6"> Více než 300 pracovníků omdlelo v textilních továrnách .
(trg)="8.6"> そしてカンボジア関連企業の間にはこびっている汚職をなくすよう促しています 。

(src)="8.7"> Foto z facebookové stránky Community Legal Education Center ( komunitní centrum právního vzdělávání ) .
(trg)="8.7"> 衣料品工場で働く300人以上の労働者が失神した 。
(trg)="8.8"> Community Legal Education CenterのFacebookページから引用 。

# cs/2014_04_408.xml.gz
# jp/2014_05_11_28264_.xml.gz


(src)="1.1"> Čínský soud zamítl žalobu kvůli znečištění vody ve městě Lanzhou
(trg)="1.1"> 中国の裁判所 、 環境訴訟を却下  蘭州市の水道水汚染をめぐって

(src)="1.2"> Čínský soud zamítl žalobu , kterou podalo pět místních obyvatel proti společnosti zásobující vodou město Lanzhou .
(src)="1.3"> Důvodem žaloby byla vysoká koncentrace karcinogenního benzenu ve vodě z vodovodu .
(trg)="1.2"> 中国 蘭州市の水道水から基準値を大きく上回る発ガン性物質ベンゼンが検出されたことで 、 水道会社を相手に市民5人が訴えを提起 。

(src)="2.1"> Střední lidový soud uvedl , že jednotlivci nesplňují právní požadavky , aby mohli jako zástupci veřejnosti podat žalobu pod článkem 55 občanského práva .
(trg)="2.1"> 蘭州中級人民法院の説明では 、 民事訴訟法第55条により 、 市民を代表して環境汚染訴訟を起こす法的資格が個人にはないという 。

(src)="2.2"> Tento článek ustanovuje , že " pouze úřady a organizace , které jsou uvedeny v zákoně " mohou podat žalobu z důvodu znečišťování .
(trg)="2.2"> 55条では 「 法律が規定する行政機関および組織のみ 」 が環境汚染に関する訴訟を提起できるとしている 。

(src)="2.3"> V tomto případě může podat žalobu pouze Čínský svaz pro životní prostředí ( China Environment Federation ) pod úřadem životního prostředí .
(trg)="2.3"> 環境汚染訴訟では 、 中華人民共和国環境保護部の下部組織である 中華環保連合会 のみが訴訟を提起できる 。

(src)="3.1"> Mapa čínských problémů s pitnou vodou během několika uplynulých let .
(trg)="3.1"> 過去数年以内に起きた水道水事故の地図 。

(src)="3.2"> Obrázek ze stránky Sina Weibo .
(trg)="4.2"> これを受けて蘭州市は 、 水道水を24時間飲まないよう住民に呼びかけた 。

(src)="4.2"> Tato kontaminace postihla více než dva miliony obyvatel .
(trg)="4.3"> この汚染によって影響を受けた住民は200万人を超える 。

(src)="5.1"> Lanzhou , průmyslové město v severozápadní Číně s 3,6 miliony obyvatel , je z hlediska zásobování pitnou vodou silně závislé na Žluté řece .
(trg)="5.1"> 蘭州市は中国北西部に位置し 、 人口360万人の工業都市である 。
(trg)="5.2"> 水の供給は大部分を黄河に頼っている 。

(src)="5.2"> V posledních letech prožívá město vlnu " investičního šílenství " poté , co stát spustil nejrůznější iniciativy pro zlepšení ekonomické situace málo vyvinutých západních oblastí .
(trg)="5.3"> 西部は開発が遅れており 、 経済を押し上げるべく国は様々な施策を打ち出している 。

(src)="6.1"> Wang Canfa , profesor práva v oblasti životního prostředí , řekl agentuře Reuters , že soudy jen zřídka připouštějí žaloby lidí , kteří byli postiženi důsledky znečišťování životního prostředí .
(trg)="6.1"> 環境法の専門家 ・ 王燦発はロイターに対して 、 環境汚染被害者の訴えを裁判所が審理することは稀だと述べている 。

(src)="7.1"> Mnoho právníků zastává názor , že zamítnutí žaloby bylo protizákonné .
(trg)="7.1"> 裁判所が訴えを却下すること自体が違法だと考える法律家は多い 。

(src)="7.2"> Profesor čínského práva Xu Xin napsal na populární mikroblogové stránce Sina Weibo :
(trg)="7.2"> 中国法の専門家 徐昕は人気のマイクロブログ ・ 微博 ( ウェイボー ) に次のように書いている 。

(src)="7.3"> Pokud pili znečištěnou vodu , jsou občané v této kauze přímými poškozenými a soud by měl přijmout jejich stížnost .
(trg)="7.3"> 汚染された水を飲んだ以上 、 このひとたちは本件の直接の被害者であり 、 裁判所は訴えを審理すべき 。

(src)="7.4"> Soud jedná protizákonně , když nepřipouští tuto občanskoprávní žalobu .
(trg)="7.4"> 法に反しているのは 、 市民の民事訴訟を審理しない裁判所のほうだ 。

(src)="7.6"> Stejně tak doufám , že Čínský svaz pro životní prostředí podá žalobu ve veřejném zájmu .
(trg)="7.5"> 多くのひとにさらに訴えを起こしてほしいし 、 同時に 中華環保連合会 には公益訴訟 ( 訳注 : 公共の利害に関する訴訟 ) を提起するよう求めたい 。

(src)="7.7"> Občanský aktivista " John-Paul " komentoval :
(trg)="7.6"> ネット市民 「 ジョン ・ ポール 」 もコメントしている 。

(src)="7.8"> Zamítnutí je cesta , kterou se soud snaží tuto záležitost vyřešit .
(trg)="7.7"> 訴えを却下することで裁判所は問題を片付けようとしている 。

(src)="7.9"> To je neúnosné .
(trg)="7.8"> こんなやり方には我慢できない 。

(src)="7.10"> Soudy mají sklon ignorovat určité druhy žalob .
(trg)="7.9"> 裁判所は特定の紛争には関わりたがらない 。

(src)="7.11"> Toto nehorázné porušení občanského práva je obvyklý způsob , jak soudy nakládají s takovými problémy .
(trg)="7.10"> 「 民事訴訟法 」 違反で訴えを却下するのは裁判所の常套手段 。

(src)="7.12"> Wangyi news poukazuje na nástrahy čínského práva :
(trg)="7.11"> 網易新聞は 、 法律の問題点を指摘している 。

(src)="7.13"> Většina současných čínských problémů se životním prostředím pramení z nedbalosti vlády ve vztahu k emisím a k nehodám , při kterých dochází k únikům chemikálií .
(trg)="7.12"> 中国で最近起きている環境被害の多くは 、 企業の排出 ・ 漏出事故への対処を政府が怠っているために起きている 。

(src)="7.14"> Nejcharakterističtějším příkladem je Čínský svaz pro životní prostředí , který má v oblasti životního prostředí monopol na žaloby ve veřejném zájmu .
(trg)="7.14"> 連合会は環境公益訴訟に関する権限を一手に握っているが 、 汚染を起こす会員企業が後を絶たない 。

(src)="7.15"> Mezi členy svazu není nouze o znečišťovatele životního prostředí .
(trg)="7.15"> 会員企業が環境汚染訴訟の当事者になれば 、 環境公益訴訟の公平性に直接的な影響がある 。

# cs/2014_03_101.xml.gz
# jp/2014_05_28_28377_.xml.gz


(src)="1.1"> Novinář propuštěn za facebookový status kritizující okupaci Krymu
(trg)="1.1"> Facebook上のクリミア占領批判で 、 ジャーナリスト解雇

(src)="1.3"> Zdroj neznámý .
(trg)="1.4"> ) 。

(src)="2.1"> Zatímco lidé stále mluví o cenzuře ruských médií a internetu ze strany vlády , je ve skutečnosti mnohem běžnější , že k cenzuře dochází na mnohem nižší úrovni zpravodajských agentur , a to prakticky dobrovolně .
(trg)="2.1"> ロシアのメディアやインターネットに対する政府の検閲が絶えず取り沙汰される一方で 、 もっと下位の企業レベルにおいては 、 実のところ各通信社が自ら進んで自己検閲する場合の方が多い 。

(src)="2.2"> Jeden příklad za všechny — jeden novinář z Permu byl nedávno propuštěn za umístění relativně nevinného ( přestože poněkud jízlivého ) blogového příspěvku na svoji Facebookovou stránku .
(trg)="2.2"> そのいい例が 、 ペルミ市のジャーナリストの解雇だ 。
(trg)="2.3"> 彼は最近 、 多少当て擦ってはいるものの比較的無害なブログ投稿を 、 自分のフェイスブックに再投稿したことで解雇された 。

(src)="3.1"> Původní článek by napsán 4. března 2014 Romanem Romaněnkem z Vologodské oblasti .
(trg)="3.1"> 元の投稿は 、 2014年3月4日にヴォログダ州のRoman Romanenko氏が書いたものだ 。

(src)="3.2"> V něm Romaněnko , také mediální pracovník , ironicky žádá Putina o " okupaci " Vologodské oblasti v zájmu ochrany práv zde žijících " rusky mluvících " občanů .
(trg)="3.2"> マスコミ関係者でもあるRomanenko氏は 、 その中で 、 ヴォログダ州に暮らす 「 ロシア語を話す 」 人々の権利を守るためにこの地方を 「 占領 」 するようプーチンに頼むという皮肉なメッセージを書いた 。

(src)="3.3"> Romaněnko přitom samozřejmě odkazuje na údajnou ruskou okupaci Krymského poloostrova ( v době psaní této zprávy ruští vedoucí představitelé nadále popírají přítomnost ruských vojsk na Krymu mimo ruské základny ) .
(trg)="3.3"> Romanenko氏はもちろん 、 ロシアのいわゆるクリミア半島占領を引き合いに出しているのだ ( ロシア当局は未だにクリミア半島におけるロシア軍の存在を否定している ) 。

(src)="3.4"> Konkrétně napsal :
(trg)="3.4"> 彼は次のように具体的に書いている 。

(src)="3.5"> My všichni zde jsme rusky mluvícími občany a naše práva jsou významně porušována .
(trg)="3.5"> 私たちは 、 ここヴォロゴツキー地方で暮らしロシア語を母国語としているものです 。

(src)="3.6"> Našim nemocným se nedostává potřebných léků a lékařské péče , úroveň našeho vzdělávání každým rokem upadá Také jsme se dozvěděli , že se chystáte utratit mnoho peněz pro stabilizaci životní úrovně na Krymu .
(trg)="3.7"> 病人は必要な薬も治療も受けられませんし 、 教育も年々悪化しています あなたがクリミア半島の人々の生活改善のために多額の出費を予定しているとも聞きました 。

(src)="3.7"> Ostýchavě žádáme , zda by bylo možné použít tyto prostředky pro stabilizaci životní úrovně ve Vologodské oblasti .
(trg)="3.8"> 大変恐縮ではありますが 、 そのお金をヴォロゴツキー地方の生活改善のために使えないでしょうか ?

(src)="3.8"> Protože naše oblast je tak těžce zadlužená , že nám již nezbývají peníze na cokoli .
(trg)="3.9"> ヴォログダ州は多くの負債を抱えているため 、 まったくお金がないのです 。