# ca/2013_02_entrevista-a-chanphal-sok-escriptor-i-lletrista-cambodja_.xml.gz
# km/2013_01_345_.xml.gz


(src)="1.1"> Entrevista a Chanphal Sok : Escriptor i lletrista cambodjà
(trg)="1.1"> បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក សុខ ចាន់ផល អ្នកនិពន្ធ ​ និងអ្នកនិពន្ធចម្រៀង

(src)="1.2"> Amb una vida plena d ' alt i baixos , Chanphal Sok va viure la seva infantesa anant d ' un lloc a un altre amb la seva mare per trobar alguna cosa amb la qual subsistir .
(trg)="1.2"> ស្ថានភាព ​ គ្រួសារ ​ មិន ​ អំណោយ ​ ផល ​ ធ្វើឲ្យ លោក សុខ ចាន់ផល ត្រូវផ្លាស់ ​ ប្តូរ ​ ទី ​ កន្លែង ​ រស់ ​ នៅ ​ ពី ​ កន្លែង ​ មួយ ​ ទៅ ​ កន្លែង ​ មួយ ​ ជាមួយ ​ ម្តាយ ​ របស់ ​ លោក ក្នុង ​ នាម ​ ​ ជា ​ ​ កូនប្រុស ​ ​ លោក ​ ត្រូវ ​ ទទួល ​ ខុស ​ ត្រូវ ​ ក្នុង ​ ការ ​ ផ្គត់ផ្គង់ ​ គ្រួសារ ។

(src)="1.3"> És sobre aquesta vida tan dura que escriu al seu bloc en llengua Khmer , mentre porta una vida a cavall entre les províncies de Kampong Cham i Kratie .
(src)="1.4"> Chanpal ha utilitzat el seu bloc principalment per escriure sobre literatura , petits relats , novel · les curtes i també un poc d ' història khmer en llengua Khmer .
(trg)="1.3"> ការ ​ សរសេរ ​ ជីវប្រវត្តិ ​ របស់ ​ លោក ​ ក្នុង ​ ប្លុក ​ អំពី ​ ជីវិត ​ លំបាក ​ វេទនា ​ ក្នុង ​ រយៈ ​ ពេល ​ លោក ​ ​ រស់ ​ នៅ ​ ​ ខេត្ត ​ កំពង់ចាម និង ​ ខេត្ត ​ ក្រចេះ លោក ចាន់ផល បាន ​ សរសេរ ​ ភាគច្រើន ​ ​ អំពី ​ អក្សរសាស្រ្ត ​ រឿងខ្លីៗ រឿងប្រលោមលោកខ្លីៗ រឿងប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ជាភាសាខ្មែរ ។

(src)="1.5"> A vegades , utilitza el modest humor Khmer per escriure sobre la seva vida personal .
(trg)="1.4"> ពេលខ្លះ ​ ​ លោក ​ ក៏ ​ បាន ​ សរសេរ ​ អំពី ​ រឿង ​ ប្រចាំ ​ ថ្ងៃ ​ របស់ ​ លោក ​ តាម ​ បែប ​ កំប្លែង ​ បង្អាប់ ​ ខ្លួន ​ ឯង ។

(src)="1.6"> El 2009 va guanyar el tercer premi dels Premis Literaris Nou Hatch pel seu relat de 10 pàgines ' Kaboub Luy ' o “ La cartera ” .
(trg)="2.1"> លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស ទោះ ​ បី ​ ជា ​ ភាគ ​ ច្រើន ​ លោក ​ ត្រវ ​ បាន ​ គេ ​ ទទួល ​ ស្គាល់ ​ យ៉ាង ​ ទូលំ ​ ទូលាយ ​ ​ ថា ​ ជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀង ​ ខ្មែរដ៏ល្បីមួយរូប ក្នុងវ័យ ២៨ឆ្នាំ អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង ហើយជាអ្នកសរសេរប្លុកដ៏ឆ្នើមរូបនេះ បាន ​ ធ្វើ ​ ការ ​ ក្នុង ​ ផលិត ​ កម្ម ​ រស្មី ​ ហង្សមាស ដែល ​ ជាផលិតកម្មដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេស ។

(src)="3.1"> Chanphal Sok
(trg)="3.1"> សុខ ចាន់ផល “ ជីវិតគឺជាការដោះដូរ ។

(src)="4.1"> “ La vida és un estira i afluixa .
(trg)="3.2"> បន្ទាប់ ​ ពី ​ បាន ​ សរសេរ ​ ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានដើរមកយ៉ាងឆ្ងាយណាស់ហើយ ។

(src)="4.2"> Després d ' haver escrit la història de la meva vida en aquest bloc , he vist que he caminat tant .
(src)="4.3"> La vida és un viatge , i encara que no sigui etern , és prou llarg per viure bé d ' ara endavant " va dir .
(trg)="3.3"> លោក ​ បាន ​ និយាយ ​ ថា ​ " ​ ជីវិតគឺជាការធ្វើដំណើរ បើ ​ ទោះបី ​ ជា ​ វា ​ មិន ​ នៅ ​ ស្ថិត ​ ​ ស្ថេរ ​ និរន្តរ៍ក៏ដោយ តែ ​ វា ​ ក៏ ​ វែង ​ គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងមានន័យបាន ។

(src)="4.4"> L ' escriptora de Global Voices Kounila Keo ha tingut l ' oportunitat d ' entrevistar Chanphal a través de correu electrònic .
(trg)="3.4"> " អ្នក ​ និពន្ធ ​ អត្ថបទ ​ ឲ្យ ​ ក្លូប៊យ វ៉យស៍ ​ កែវ គូនីឡា ​ មាន ​ ឱកាស ​ ​ ធ្វើ ​ បទសម្ភាសន៍ ​ ​ ​ ​ លោក ​ ចាន់ ​ ផល តាមរយៈ ​ ​ អ៊ីម៉ែល ។

(src)="5.1"> 1 .
(trg)="4.1"> ១ .

(src)="5.2"> Crec que tens alguna cosa a veure amb els premis literaris Nou Hatch .
(trg)="4.2"> ខ្ញុំ ​ ​ គិត ​ ថា ​ លោក ​ បាន ​ ​ ប្រលង ​ ​ ​ យក ​ ពានរង្វាន់អក្សរសិល្បលោក នូ ហាច ។

(src)="5.3"> Quants més premis has guanyat ?
(trg)="4.3"> តើ ​ លោក ​ បាន ​ ជាប់ ​ ពាន ​ រង្វាន់ ​ អ្វី ​ ផ្សេង ​ ទៀត ​ ឬ ​ ទេ ?

(src)="5.4"> Què en penses , de la situació actual dels escriptors a Cambodja ?
(trg)="4.4"> តើ ​ លោក ​ គិត ​ ដូម្តេច ​ ចំពោះ ​ ស្ថានភាព ​ ​ ​ អ្នកនិពន្ឋបច្ចុបន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ?

(src)="5.5"> Escriure és una cosa natural per a mi .
(trg)="5.1"> សម្រាប់ ​ ខ្ញុំ ​ ការ ​ ​ និពន្ធ ​ ​ នេះ គឺ ​ កើត ​ ចេញ ​ ដោយ ​ ឯកឯង ។

(src)="5.6"> M ' encanta escriure , i aquest talent no va aparèixer d ' una manera tan fàcil , per la qual cosa l ' he d ' anar polint de tant en tant .
(trg)="5.2"> ខ្ញុំ ​ ស្រលាញ់ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ខ្លំាងណាស់ ហើយទេពកោសល្យ ​ នេះ ​ ក៏ ​ មិន ​ មែន ​ កើត ​ ឡើង ​ ដោយ ​ ងាយ ​ ស្រួល ដោយ ​ ខ្ញុំ ​ ត្រូវ ​ តែ ​ ខិតខំ ​ ដុះខាត់ ​ ទេពកោសល្យ ​ នេះ ​ បន្ថែម ​ ទៀត ។

(src)="5.7"> Des que vaig descobrir que podia escriure , vaig començar a posar-me mans a l ' obra .
(trg)="5.3"> ចាប់ ​ តាំង ​ ពី ​ ខ្ញុំ ​ ដឹង ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ អាច ​ សរសេរ ​ បាន ​ មក ខ្ញុំ ​ បាន ​ ចាប់ ផ្តើម ​ ខិតខំ ​ ដើម្បី ​ ឲ្យ ​ ​ ជំនាញ ​ ការ ​ និពន្ធ ​ នេះ ​ រីកចម្រើន ​ ។

(src)="5.8"> Des de llavors he tingut molt suport de les audiències que escolten les cançons que escric .
(trg)="5.4"> ចាប់ ​ តាំង ​ ពី ​ ពេល ​ នោះ ​ មកខ្ញុំ ​ បាន ​ ទទួល ​ ការ ​ គំាទ្រ ​ យ៉ាង ​ ច្រើន ​ ពី ​ អ្នក ​ ​ គាំទ្រ ​ ដែល ​ បាន ​ ​ ស្ដាប់ ​ បទចម្រៀង ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ និពន្ធ ​ ។

(src)="5.10"> Crec que molt poca gent a Cambodja està interessada en escriure novel · les .
(trg)="5.5"> ក្នុង ​ ឆ្នាំ ២០០៩ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ព្យាយាម ​ ជា ​ ច្រើន ​ ដង ​ ដើម្បី ​ ឈ្នះ ​ ពាន ​ រង្វាន់ ​ លោក នូ ហាច ប៉ុន្តែ ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ត្រឹម ​ តែ ចំណាត់ ​ ថ្នាក់ ​ លេខ ​ ៣ សម្រាប់ ​ ការ ​ ​ ​ ​ ​ ការ ​ និពន្ធ ​ រឿង ​ ខ្លី ​ កាបូបលុយ ហើយ ​ អត្ថបទ ​ ផ្សេង ​ ទៀត ​ ទទួល ​ បាន ​ ត្រឹម ​ តែ ​ លិខិត ​ សរសើរ ។

(src)="5.11"> Hi ha més periodistes que escriptors de novel · les o relats curts .
(trg)="5.6"> ខ្ញុំ ​ គិត ​ ថា ​ មាន ​ មនុស្ស ​ មិន ​ ច្រើន ​ នាក់ ​ ទេ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា ​ ដែល ​ ចាប់ ​ អារម្មណ៍ ​ នឹង ​ ការ ​ ​ និពន្ធ ​ ហើយ ​ មាន ​ អ្នកកាសែត ​ ច្រើន ​ ជាង ​ អ្នកសរសេរ ​ អត្ថបទ ។

(src)="5.12"> Si em demanéssiu que us digués el nom dels novel · listes en llengua Khmer , és molt difícil conèixer-los tots .
(trg)="5.7"> ប្រសិន ​ បើ ​ អ្នក ​ ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ រាប់ ​ ឈ្មោះ ​ អ្នក ​ និពន្ធ ​ ប្រលោម ​ លោក ​ ខ្មែរ នេះ ​ ជា ​ ការ ​ លំបាក ​ ណាស់ ។

(src)="5.13"> Malauradament , els Khmer no llegeixen gaire ; a més a més , no gaires persones estan interessades en escriure .
(trg)="5.8"> តែ ​ គួរ ​ ​ ឲ្យ ​ ​ សោកស្តាយ ​ ប្រជាជន ​ ខ្មែរ ​ មិន ​ សូវ ​ ចូល ​ ចិត្ត ​ អាន ​ ទេ ហេតុ ​ ដូច្នេះ ​ ហើយ ​ មិន ​ សូវ ​ មាន ​ មនុស្ស ​ ច្រើន ​ នាក់ ​ ដែល ​ ចូល ​ ចិត្ត ​ ការ ​ និពន្ធ ​ ។

(src)="5.14"> Si ho comparem amb els països veïns , Cambodja no produeix gaires llibres o pel · lícules locals , i fins i tot els nostres cinemes són força tranquils .
(trg)="5.9"> ប្រៀបធៀប ​ ទៅ ​ នឹង ​ ប្រទេស ​ ជិត ​ ខាង កម្ពុជា ​ មិន ​ បាន ​ បោះពុម្ព សៀវភៅ ឬ ​ ផលិត ​ កុន ​ ច្រើន ​ ណាស់ ​ ណា ​ ទេ ហើយ ​ រោង ​ កុន ​ របស់ ​ យើង ​ ​ ​ ក៏ ​ ហាក់ ​ ដូច ​ ជា ​ ស្ងប់ស្ងាត់ ​ ខ្លាំង ​ ណាស់ ​ ។

(src)="5.15"> 2 .
(trg)="6.1"> ២ .

(src)="5.16"> He vist que has utilitzat el Facebook i altres plataformes online per publicar els teus treballs .
(trg)="6.2"> ខ្ញុំ ​ ធ្លាប់ ​ ឃើញ ​ លោក ​ ប្រើ ហ្វេសប៊ុក ​ និង ​ វែបសាយ ​ ផ្សេងដទៃ ​ ទៀត ​ ដើម្បី ​ បោះពុម្ព ​ ផ្សាយ ​ ​ អត្ថបទ ​ របស់ ​ លោក ​ មែនដែរ ​ ឬ ​ ​ ទេ ?

(src)="5.17"> Què en penses , del món virtual , per a un professional com tu ?
(trg)="6.3"> តើ ​ លោក ​ យល់យ៉ាងណាចំពោះ ​ ​ សង្គម ​ នៅ ​ លើ ​ ប្រព័ន្ធ ​ អ៊ីនធើណែត ​ ​ ​ សព្វថ្ងៃនេះ ​ ក្នុង ​ នាម ​ ជាអ្នកជំនាញដូចលោក ?

(src)="5.18"> No he estat capaç de guanyar ni un cèntim per la publicació de les meves històries al Facebook o a altres plataformes virtuals com issuu.com .
(trg)="6.4"> ទោះបី ​ ជា ​ ​ ខ្ញុំ ​ មិន ​ ធ្លាប់ ​ បាន ​ រក ​ ប្រាក់ ​ ចំណូល ​ សូម្បី ​ ​ មួយ ​ សេន ​ ពី ​ ការ ​ បោះពុម្ព ​ ផ្សាយ ​ ​ ​ រឿង ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ​ នៅ ​ លើ ​ ហ្វេសប៊ុក ​ ឬវែបសាយ ​ ដទៃ ​ ​ ​ ទៀត ​ ដូចជា ​ issuu .

(src)="5.19"> No obstant això , estic content quan rebo suport dels lectors Khmer .
(trg)="6.5"> com ក៏ ​ ដោយ ប៉ុន្តែ ​ ខ្ញុំ ​ មាន ​ ការ ​ សប្បាយ ​ ​ រីករាយ ​ ​ ​ ពេល ​ ដែល ​ មាន ​ ការ ​ គាំទ្រ ​ ​ ពី ​ ​ អ្នក ​ អាន ​ ​ ជនជាតិ ​ ខ្មែរ ។

(src)="5.20"> És per ells , per qui escric .
(trg)="6.6"> ​ ខ្ញុំសរសេរ ​ គឺសម្រាប់ ​ អ្នក ​ អាន ។

(src)="5.21"> Per les meves audiències .
(trg)="6.7"> គឹ ​ សម្រាប់ ​ អ្នក ​ អាន ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ។

(src)="5.22"> Sense anar més lluny , he conegut molts lectors Khmer a la xarxa , i és un plaer per mi poder compartir tantes coses amb ells a través d ' Internet .
(trg)="6.8"> ​ ជារឿយៗ ​ ​ ខ្ញុំ ​ ​ បាន ​ ​ ជួប ​ ​ អ្នក ​ អាន ​ ​ ​ ជន ​ ជាតិ ​ ខ្មែរ ​ ​ នៅ ​ តាម ​ ប្រព័ន្ធ ​ អ៊ីនធើណែត ​ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ ​ សប្បាយ ​ ចិត្ត ​ ដែល ​ បាន ​ ចែក ​ រំលែក ​ ​ រឿងរ៉ាវ ​ ​ ​ របស់ ​ ខ្ញុំក្នុងអ៊ីនធើណែតជាមួយ ​ ​ ពួកគេ ​ ។

(src)="5.23"> 3.Què en penses , del cost d ' impressió dels llibres en format paper a Cambodja ?
(trg)="6.10"> តើ ​ លោក ​ គិត ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ចំពោះ ​ ​ ​ ថ្លៃ ​ ចំណាយ ​ នៃ ​ ​ ការបោះពុម្ព ​ ​ សៀវភៅ ​ ក្នុង ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា ?

(src)="5.24"> Creus que una plataforma online com poden ser els blocs ( wordpress / blogspot ) i Isuu és útil per als escriptors d ' aquí ?
(trg)="6.11"> តើ ​ លោក ​ គិត ​ ថា ​ វេទិកា ​ លើ ​ ប្រព័ន្ធ ​ អ៊ីនធើណែត ​ ដូចជា ប្លុក ​ ( wordpress / blogspot ) និង Issuu មាន ​ សារៈ ​ សំខាន់ ​ សម្រាប់ ​ អ្នក ​ និពន្ធ ​ នៅ ​ កម្ពុជា ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?

(src)="5.26"> Des de fa temps , he publicat diversos llibres que no valien molt , però que eren difícils de vendre .
(trg)="6.13"> ចាប់ ​ តាំង ​ ពី ​ មុន ​ រហូត ​ ដល់ ​ ឥឡូវ ខ្ញុំ ​ បាន ​ បោះពុម្ព ​ ផ្សាយ ​ សៀវភៅ ​ ពីរ ទៅ ​ បី ​ ក្បាល ដែល ​ ថ្លៃ ​ ចំណាយ ​ ដូចជា ​ មិន ​ សូវ ​ ខ្ពស់ ​ ​ ​ ​ នោះ ​ ទេ ប៉ុន្តែ ​ មាន ​ ​ ការ ​ លំបាក ​ ​ ក្នុង ​ ការ ​ លក់ ​ ចេញ ។

(src)="5.27"> La distribució a les petites llibreries no va funcionar , per la qual cosa aquells qui els volien comprar també van tenir dificultats en trobar-los .
(trg)="6.14"> ការ ​ ដាក់ ​ លក់ ​ សៀវភៅ ​ ក្នុង ​ ​ តូប ​ ចែកចាយ ​ សៀវភៅតូចៗ ​ ​ គឺ ​ មិន ​ ​ ដំណើរ ​ ការ ​ ​ ដូច្នេះ ​ ហើយ ​ អ្នក ​ ដែល ​ មាន ​ បំណង ​ ចង់ ​ ទិញ ​ សៀវភៅ ​ ទាំង ​ នោះ ​ ​ ក៏ ​ ​ មាន ​ ​ ការ ​ លំបាក ​ ក្នុង ​ ការ ​ ស្វែងរក ។

(src)="5.28"> Finalment , vaig perdre molts diners en la impressió .
(trg)="6.15"> ជា ​ លទ្ធផល វា ​ បែរ ​ ជា ​ ធ្វើ ​ ឲ្យ ​ ខ្ញុំ ​ ​ ចំណាយ ​ លុយ ​ ​ ជាច្រើន ​ ក្នុង ​ ការ ​ បោះពុម្ព ​ ។

(src)="5.29"> Quan publico les meves històries a internet , no m ' he de gastar ni un dòlar , encara que tampoc no guanyo res .
(trg)="6.16"> នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ បាន ​ ផ្សព្វផ្សាយ ​ រឿង ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ តាម ​ អ៊ីនធើណែត ខ្ញុំ ​ មិន ​ ចំា ​ បាច់ ​ ចំណាយ ​ អ្វី ​ ឡើយ ប៉ុន្តែ ​ ខ្ញុំ ​ ក៏ ​ មិន ​ មាន ​ ចំណូល ​ ​ ផង ​ ដែរ ​ ។

(src)="5.30"> 4 .
(trg)="6.18"> ៤ .

(src)="5.31"> Creus que Internet serà aviat un lloc important , per a escriptors com tu , on publicar la seva feina ?
(trg)="6.19"> តើ ​ លោក ​ គិត ​ ​ ថាបន្តិច ​ ទៀត ​ ​ ​ អ៊ីនធើណែត នឹង ​ ក្លាយ ​ ជា ​ ប្រភព ​ សំខាន់ សម្រាប់ ​ អ្នកនិពន្ធ ​ ដូច ​ រូប ​ លោក ក្នុង ​ ការ ​ បោះពុម្ព ​ ផ្សាយ ​ ការ ​ ងារ ​ របស់ ​ លោក ​ ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ​ ​ ?

(src)="5.32"> Sempre he volgut ser escriptor , des que era petit .
(trg)="6.20"> តាំង ​ ពី ​ ខ្ញុំ ​ នៅ ​ ក្មេង ខ្ញុំ ​ ​ តែងតែ ​ មាន ​ បំណង ​ ចង់ ​ ក្លាយ ​ ជា ​ អ្នក ​ និពន្ធ ​ ។

(src)="5.33"> Ara , una mica més gran , només vull compartir els meus pensaments amb la resta del món , per tant , les plataformes en línia són per mi la millor opció per publicar qualsevol història .
(trg)="6.21"> ពេល ​ ខ្ញុំ ​ ធំ ​ ឡើង ខ្ញុំ ​ ចង់ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ការ ​ គិត ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ ជាមួយ ​ ​ ​ ​ ​ អ្នក ​ ដៃទ ​ ទៀត ​ ​ នៅ ​ ​ ក្នុង ​ ពិភព ​ លោក វេទិកា ​ លើ ​ ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត ​ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ជម្រើស ​ ​ ល្អ ​ បំផុត ​ ​ ​ ក្នុង ​ ការ ​ ​ បោះពុម្ព ​ ផ្សាយ ​ រឿង ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ។

(src)="5.34"> Arriba un punt en què no cal ser un escriptor professional per publicar les teves històries .
(trg)="6.22"> ដល់ ​ ពេល ​ មួយ ​ អ្នក ​ មិន ​ ចំា ​ បាច់ ​ ក្លាយ ​ ជា ​ អ្នក ​ និពន្ធ ​ ​ អាជីព ​ ដើម្បីបោះពុម្ព ​ រឿង ​ របស់ ​ អ្នក ​ នោះ ​ ឡើយ ​ ។

(src)="5.35"> Internet proporciona eines molt fàcils que et permeten publicar els teus articles , històries o novel · les i tenir seguidors .
(trg)="6.23"> អ៊ីនធើ ​ ណែត ​ បាន ​ ផ្ដល់ ​ ការ ​ ងាយ ​ ស្រួល ​ ជា ​ ច្រើន ដល់ ​ អ្នក ​ សម្រាប់ ​ ​ បោះ ​ ពុម្ព ​ ​ អត្ថបទ ​ រឿង ​ ឬ ​ ​ ក៏ ​ រឿង ​ ប្រលោម ​ លោក ​ ​ ដែល ​ អ្នក ​ នឹង ​ មាន ​ អ្នក ​ ​ គាំទ្រ ​ ជា ​ ច្រើន ។

(src)="5.36"> Cada cop més Cambodjans tenen accés a la xarxa , i això és positiu per a l ' augment dels lectors online .
(trg)="6.24"> ​ មាន ​ ចំនួន ​ ប្រជាជន ​ ខ្មែរ ​ កាន់ ​ តែ ​ កើន ​ ឡើង ​ ដែល ​ កំពុង ​ ប្រើ ​ ប្រាស់ ​ ​ អ៊ីនធើណែត ដូច្នេះ ​ នេះ ​ ជា ​ ចំណុច ​ វិជ្ជមានសម្រាប់ ​ ​ ការ ​ កើន ​ ឡើង ​ នៃ ​ ​ ចំនួន ​ អ្នក ​ អាន ​ ​ ​ លើ ​ ប្រព័ន្ធ ​ អ៊ីនធើណែត ។

(src)="5.37"> Quan no teníem Internet , havíem de suplicar a les editorials que publiquessin els nostres llibres , però ara Internet pot substituir les cases editorials en alguns aspectes .
(trg)="6.25"> កាល ​ ពី ​ មុន ​ ដែល ​ មិន ​ ទាន់ ​ មាន ​ អ៊ីនធើណែត ពួក ​ អ្នក ​ និពន្ធ ​ ត្រូវ ​ រត់ ​ ទៅ ​ រក ​ រោងពុម្ព ​ និង ​ អង្វរ ​ គេ ​ ឲ្យ ​ បោះពុម្ព ​ ​ ឲ្យ ​ ប៉ុន្តែ ឥឡូវអ៊ីនធើណែត ​ ហាក់បីដូចជា ​ បាន ​ ជំនួសរោងពុម្ព ​ ទៅ ​ ហើយ ។

(src)="5.39"> No obstant això , encara m ' agraden els llibres " en paper " , encara que el nostre país no tingui molts lectors de llibres .
(trg)="6.27"> ​ ទោះបី ​ ជាយ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ ខ្ញុំ ​ នៅ ​ តែ ​ ​ ស្រលាញ់ ​ ក្រដាស ​ សៀវភៅ ប៉ុន្តែ ​ ប្រទេស ​ របស់ ​ យើង ​ មិន ​ សូវ ​ សម្បូរ ​ អ្នក ​ អាន ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="5.41"> Hem de trobar un equilibri .
(trg)="6.29"> យើង ​ ត្រូវ ​ តែ ​ ពុះពារ ​ ​ ដើម្បី ​ ​ ​ ​ ស្វែង ​ រក ​ នូវ ​ តុល្យភាព ។

(src)="5.42"> 5 .
(trg)="6.31"> ៥ .

(src)="5.44"> He utilitzat Internet durant uns quants anys , i amb això no vull dir que no recomano publicar llibres .
(trg)="6.33"> ខ្ញុំ ​ ​ បាន ​ ប្រើ ​ អ៊ីនធើណែត ​ បាន ​ ពីរ បីឆ្នាំ ​ ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ ក៏ ​ មិន ​ មាន ​ ន័យ ​ ថា ​ ខ្ញុំ ​ មិន ​ ណែនាំ ​ ឲ្យ ​ ​ ធ្វើ ​ ​ ​ ការបោះពុម្ព ​ ផ្សាយ ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="5.46"> Quan vaig utilitzar WordPress per primera vegada , vaig publicar les meves històries al bloc .
(trg)="6.35"> ​ ពេល ​ ដំបូង ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ ​ បាន ​ ប្រើ WordPress ខ្ញុំ ​ បាន ​ ផ្សព្វផ្សាយ ​ រឿង ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ​ តែ ​ ម្តង ។

(src)="5.47"> Tot i això , encara m ' agraden amb bogeria els llibres en paper perquè són com records que puc posar a la meva prestatgeria , a la tauleta de nit .
(trg)="6.36"> ទោះបី ​ ជា ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ដោយ ក៏ ​ ខ្ញុំ ​ នៅ ​ តែ ​ ​ ​ ​ ចូលចិត្ត ​ ​ សៀវភៅ ​ ជាង ព្រោះ ​ វា ​ ហាក់ ​ បី ​ ដូច ​ ជា ​ អនុស្សាវរីយ៍ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ អាច ​ ដាក់ ​ តំាង ​ ​ លើ ​ ធ្នើ ​ ​ ​ ​ សៀវភៅ លើ ​ ក្បាល ​ ដំណេក ​ របស់ ​ ខ្ញុំ ។

# ca/2013_01_condemnen-leditor-duna-revista-tailandesa-per-insultar-el-rei_.xml.gz
# km/2013_01_367_.xml.gz


(src)="1.1"> Condemnen l ' editor d ' una revista tailandesa per " insultar " el rei
(trg)="1.1"> សកម្មជន ​ ថៃ ​ ​ ដែល ​ ​ ជា ​ ​ និពន្ធនាយក ​ ​ ជាប់ ​ ពន្ធនាគារ ​ ចំនួន ១១ឆ្នាំពី " ​ បទប្រមាថ " ​ ព្រះមហាក្សត្រ

(src)="1.2"> La sala d ' audiències de Bangkok ( Tailàndia ) estava plena a vessar i commocionada el 23 de gener passat , després de sentir el veredicte del Jutjat Penal que va condemnar a 11 anys de presó Somyot Prueksakasemsuk , activista dels drets laborals i editor de la revista Voice of Taksin , per crims de lesa majestat ( insultar la família reial ) .
(trg)="1.2"> ក្នុង ​ បន្ទប់ ​ សវនាការ ​ នាទីក្រុងបាងកក ​ ប្រទេស ​ ថៃ ​ ដែល ​ ពោរពេញ ​ ទៅ ​ ដោយ ​ មនុស្ស ​ ម្នា ​ គឺ ​ មាន ​ ​ ការ ​ ភ្ញាក់ ​ ផ្អើល ​ ​ ​ យ៉ាង ​ ខ្លាំង ​ ​ បន្ទាប់ ​ ​ ពី ​ ​ តុលាការព្រហ្ម ​ ​ ទណ្ឌ ​ ចេញ ​ សាល ​ ក្រមដាក់ពន្ធនាគារចំនួន ​ ១១ ឆ្នាំ ដល់ ​ សកម្មជន ​ សិទ្ធិ ​ ពលករ ​ និងជា ​ និពន្ធ ​ នាយក ​ របស់ ​ សំឡេង ​ ថាក់ស៊ីន លោក ស៊ុមយុត ​ ព្រឹក្សា ​ កាសេមស៊ុក ( Somyot Prueksakasemsuk ) ​ ពី ​ បទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ ។

(src)="1.3"> La commoció no era només pel veredicte de culpabilitat , sinó sobretot per la duresa de la sentència .
(trg)="1.3"> ការភ្ញាក់ផ្អើល ​ នេះគឺ ​ ដោយសារ ​ តែ ​ សេចក្តី ​ សម្រេច ​ ឲ្យ ​ ​ មាន ​ ទោស ​ ចំពោះ ​ លោក ​ ស៊ុមយុត ​ និង ​ ​ ភាព ​ ធ្ងន់ ​ ធ្ងរ ​ នៃ ​ ​ ទណ្ឌកម្ម ​ ។

(src)="1.5"> Somyot no va tenir tanta sort i va ser bufetejat amb un sentència de 5 anys per cada delicte , dos càrrecs en total , més un any addicional per la pena d ' un any suspesa , ara cancel · lada , que havia rebut el 2009 ( per un càrrec diferent ) .
(trg)="1.4"> ​ ខណៈ ​ ដែល ​ ទោស ​ ធ្ងន់បំ ​ ផុត ​ សម្រាប់ ​ ​ ការ ​ ប្រមាថ ​ ព្រះមហាក្សត្រ ​ ​ ​ គឺការជាប់ ​ ពន្ធនាគារ ១៥ ឆ្នាំ ករណី ​ មុន ​ គឺ ​ សុទ្ធតែមានរយៈ ​ ពេលខ្លីជាង ។
(trg)="1.5"> ​ ប៉ុន្តែ លោក ស៊ុមយុត ​ មិន ​ មាន ​ ​ ​ ​ ភ័ព្វសំណាង ​ ដូច្នោះ ​ ​ ទេ ​ លោក ​ ត្រូវ ​ ​ បាន ​ ផ្តន្ទា ​ ទោស ​ ឲ្យ ​ ជាប់ពន្ធ ​ នាគារ ៥ ឆ្នាំ ​ ចំពោះ ​ ករណីនី ​ មួយៗ ដែល ​ សរុប ​ មាន ​ ចំនួន ២ ករណី បូក ​ រួម ​ ទាំង ​ មួយ ​ ឆ្នាំ ​ បន្ថែម ​ ទៀត ​ ​ ចំពោះ ​ ការព្យួរ ​ ​ ទោសរយៈ ​ ពេលមួយឆ្នាំដែល ​ លោក ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ផ្តន្ទា ​ ទោស ​ នាឆ្នាំ២០០៩ ក្នុង ​ ករណី ​ មួយ ​ ផ្សេង ​ ទៀត ។

(src)="2.2"> Foto de Lillian Suwanrumpha , Copyright @ Demotix ( 1 / 23 / 2013 )
(trg)="2.2"> រូប ​ ថត ​ ដោយ លីលៀន សុវណ្ណ ​ រុមផា ​ សិទ្ធិ ​ ថត ​ ចម្លង ​ @ Demotix ( 1 / 23 / 2013 )

(src)="3.1"> Per a Somyot és un gran desengany perquè , segons es diu , es mostrava optimista i creia que se ' l consideraria innocent perquè no pensava que havia comès cap delicte .
(trg)="3.2"> ប្រាឆាថៃ ​ ​ បាន ​ រាយការណ៍ ​ ថា ​ មិត្តភក្តិ ​ ​ របស់ ​ លោក ​ ស៊ុមយុត ដែល ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ពន្ធនាគារ ​ ដែល ​ ​ គាត់ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ឃុំ ​ ខ្លួន ​ អស់ ​ រយៈ ​ ពេល ​ លើស ​ ពី ២០ ខែ ​ មក ​ នោះ ​ បាន ​ បង្ហើ ​ ប ​ ឲ្យ ​ ​ ដឹង ​ ថា ​ លោក ស៊ុមយុត ​ ​ ធ្លាប់ ​ បាន ​ សង្ឃឹម ​ ថា ​ តុលាការ នឹង ​ ផ្តល់ " ​ យុត្តិធម៌ " ជូន ​ រូប ​ លោក ហើយ ​ ​ នឹង ​ ​ ធ្វើ ​ នូវ ​ រឿងដែលត្រឹមត្រូវ ។

(src)="3.3"> El seu advocat apel · larà contra la sentència i demanarà que se ' l declari lliure sota fiança .
(trg)="3.3"> មេធាវីរបស់ ​ ​ លោក ស៊ុមយុត ​ នឹង ​ ធ្វើ ​ បណ្តឹង ​ ឧទ្ធណ៍ ចំពោះ ​ សាលក្រម ​ នេះ ​ ព្រម ​ ​ ទាំង ​ ស្វែងរក ​ ការ ​ ដោះលែង ​ ​ ឲ្យ ​ នៅ ​ ក្រៅ ​ ឃុំ ។

(src)="4.1"> L ' optimisme de Somyot sorgeix de la naturalesa dels seus delictes .
(trg)="4.1"> សុទិដ្ឋិនិយម ​ របស់ ​ លោក ស៊ុម ​ យុត ​ ​ កើត ​ ចេញ ​ ពី ​ ​ ​ ​ ​ ចរិត ​ លក្ខណៈនៃ ​ ទោស ​ របស់ ​ លោក ។

(src)="4.2"> Somyot era l ' editor d ' una revista política , Voice of Taksin ( prohibida el 2010 ) , on va publicar dos articles al març del 2010 que les autoritats van considerar que violaven les lleis de lesa majestat .
(trg)="4.2"> លោក ស៊ុមយុត ​ គឺ ​ ជា ​ ​ និពន្ធ ​ នាយក ​ នៃ ទស្សនាវដ្តី ​ នយោបាយ ​ មួយ ​ ដែល ​ មាន ​ ឈ្មោះ ​ ថា សំឡេង ​ ថាក់ស៊ីន ​ ​ ​ ( ​ ត្រូវបាន ​ ហាម ​ ឃាត់ ​ នាឆ្នាំ ២០១០ ) ដែល ​ បាន ​ ចុះ ​ ផ្សាយ ​ អត្ថបទ ​ ចំនួន ​ ពីរ ​ នាឆ្នាំ២០១០ ដែល ​ ត្រូវ ​ បាន ​ គេ ​ គិត ​ ថា ​ បាន ​ រំលោភ ​ បំពាន ​ ច្បាប់ ​ ​ ​ ការពារ ​ ​ ​ ព្រះមហាក្សត្រ ។

(src)="4.3"> Va ser acusat formalment el 2011 , i després d ' haver-li denegat la llibertat sota fiança 12 vegades , finalment el van condemnar el 23 de gener del 2013 .
(trg)="4.3"> លោក ​ ត្រូវ ​ ​ បាន ​ ប្តឹង ​ ជា ​ ផ្លូវ ​ ការ ​ ​ ក្នុង ​ ឆ្នាំ ​ ២០១១ ហើយ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ បដិសេធ ​ ចំពោះ ​ សំណើ ​ សុំ ​ នៅ ​ ក្រៅ ​ ឃុំ ចំនួន ​ ១២ ដង និង ​ ទី ​ បំផុត ​ ត្រូវ ​ បាន ផ្តន្ទា ​ ទោស ​ នៅ ​ ​ ថ្ងៃទី ​ ២៣ ខែ ​ មករា ឆ្នាំ២០១៣ ។

(src)="4.5"> Tot i això , el tribunal creia que no estava clar a qui es referien els articles i que Somyot , com a editor principal , hauria d ' haver sabut les repercussions que aquella publicació tindria .
(trg)="4.5"> ​ ទោះ ​ ជា ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ តុលាការ ​ ជឿជាក់ ​ ថា ខ្លឹមសារ ​ នៃ ​ អត្ថបទ ​ បង្កប់ ​ ន័យ ​ យ៉ាង ​ ច្បាស់ ​ ថា ​ ​ ​ ​ ចង់ ​ សំដៅចំពោះ ​ នរណា ​ ហើយ ​ ​ ក្នុង ​ នាម ​ ជា ​ អ្នកនិពន្ធ ​ នាយក ​ ជាន់ ​ ខ្ពស់ ​ លោក ស៊ុមយុត ​ គួរ ​ តែ ​ អាច ​ ដឹង ​ ពី ​ ​ លទ្ធផល ​ នៃ ​ ការ ​ បោះពុម្ពផ្សាយ ​ ​ របស់ពួកគេ ប៉ុន្តែ ​ ​ ​ ពួកគេ ​ នៅ ​ តែ ​ ទទូច ​ បោះ ​ ពុម្ពផ្សាយ ​ ទៀត ។

(src)="4.8"> El veredicte va rebre moltes crítiques dels grups defensors dels drets humans a Tailàndia i internacionals , així com d ' agències de notícies internacionals .
(trg)="4.9"> សាលក្រម ​ នេះ ​ ទទួល ​ រង ​ នូវ ​ ការរិះគន់ ​ ជាច្រើន ​ ពី ​ ​ អង្គការ ​ សិទ្ធិ ​ មនុស្ស ​ នៅ ​ ប្រទេសថៃ ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ​ អន្តរជាតិ និង ​ ​ អង្គការ ​ សិទ្ធិ ​ មនុស្សអន្តរជាតិ ។

(src)="4.9"> A Tailàndia , però , les notícies van tenir una cobertura més discreta per part dels mitjans de comunicació .
(trg)="4.10"> ទោះ ​ ជា ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ក្តី នៅ ​ ប្រទេស ​ ថៃ ​ មាន ​ ការរាយការណ៍ ​ ពី ​ ព័ ​ ត៌មាននេះតិចតួចបំផុត ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ​ បណ្ដាញ ​ សារព័ត៌មានសំខាន់ៗ ​ ​ ។

(src)="5.1"> Les reaccions dels internautes al veredicte de Somyot , com en altres casos anteriors , divergeixen .
(trg)="5.1"> ប្រតិកម្ម ​ របស់ ​ ក្រុម ​ អ្នក ​ ប្រើប្រាស់ ​ អ៊ីនធើណេត ​ ​ ចំពោះ ​ សាលក្រម ​ របស់ ​ ​ លោក ស៊ុម ​ ​ យុត ​ ក៏ ​ ដូច ​ ជា ​ ករណី ​ មុនៗ ​ ដែរ គឺ ​ មានភាព ខ្វែងគំនិតគ្នា ។

(src)="5.2"> Alguns creuen que Somyot va tenir el que es mereixia perquè havia violat la llei de lesa majestat del país .
(trg)="5.2"> អ្នកខ្លះ ​ និយាយ ​ ថា ​ លោក ស៊ុមយុត ​ ស័ក្តិ ​ សម ​ នឹង ​ ទទួល ​ ទោស ​ ពី ​ ព្រោះ ​ លោក ​ នៅ ​ តែ ​ បន្ត ​ និយាយ រិះគន់ ​ ចំពោះ ​ មាត្រាទី ១១២ ។

(src)="6.1"> Mitrapaap diu en una pubicació de la plataforma del Bangkok Post :
(trg)="6.1"> មីត្រាផាប ( mitrapaap ) បាន ​ និយាយ ​ នៅ ​ ក្នុង ​ គេហទំព័រ បាងកក ​ ប៉ុស្តិ៍ ​ ថា ​ ៖ ​

(src)="6.2"> Era allà fora , lliure sota fiança .
(trg)="6.2"> គាត់ ​ ស្ថិត ​ ​ នៅ ​ ក្រៅ ​ ឃុំ ។

(src)="6.4"> Cadascú ha de prendre les seves decisions basades en les lleis , tant se val si hi estàs d ' acord o no .
(trg)="6.4"> ​ បុគ្គល ​ ម្នាក់ ​ ​ គូរ ​ តែ ​ ធ្វើ ​ ការ ​ ជ្រើសរើស ​ ដោយ ​ ផ្អែក ​ លើ ​ មូលដ្ឋាន ​ ច្បាប់ ​ ដែល ​ មាន ​ ស្រាប់ ទោះបី ​ ជា ​ អ្នក ​ ចូលចិត្ត ​ វា ​ ឬ ​ ​ អត់ ​ ក៏ ​ ដោយ ​ ។

(src)="6.5"> No es canvien les lleis per violar-les .
(trg)="6.5"> ​ អ្នក ​ មិន ​ អាច ​ ផ្លាស់ ប្តូរ ​ ច្បាប់ ​ ដោយ ​ ការ ​ ល្មើស ​ ច្បាប់ ​ បាន ​ ទេ ​ ។

(src)="6.6"> Ploydonut va afegir :
(trg)="6.6"> ប្លយ ​ ដូណាត់ ​ ( ploydonut ) បន្ថែម ​ ថា ​ ៖ ​

(src)="6.7"> Tailàndia és un bon país i gent dolenta que insulta el nostre país , les nostres institucions i que cometen delictes haurien d ' anar a la presó durant molt de temps .
(trg)="6.7"> ប្រទេស ​ ថៃ ​ គឺ ​ ជា ​ ប្រទេស ​ ដ៏ ​ ល្អ ​ ​ មួយ ហើយ ​ មនុស្ស ​ អាក្រក់ ​ ដែល ​ ប្រមាថ ​ ប្រទេស ​ ​ របស់ ​ យើង ​ ​ ស្ថាប័ន ​ របស់ ​ យើង ​ ​ និង ​ ជន ​ ដែល ​ ប្រព្រឹត្តិ ​ បទ ​ ឧក្រិដ្ឋ ​ ​ គប្បី ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ផ្តន្ទា ​ ទោស ​ ឲ្យ ​ ​ ​ ជាប់ ​ ពន្ធនាគារ ​ ​ ឲ្យ ​ ​ បាន ​ យូរ ។

(src)="6.8"> Khon Thai Hua Jai Singh va escriure a la plataforma Manager :
(trg)="6.8"> ខុន ថៃ ហួចៃ សីង្ហ ​ ( Khon Thai Hua Jai Singh ) បានសរសេរនៅក្នុង គេហទំព័រ ​ ម៉ែណិជឺ ​ ( Manager ) ថា ៖ ​

(src)="7.1"> Per tots aquells que formen part del moviment antimonàrquic : si creieu que Tailàndia no és un bon lloc per viure perquè tenim la monarquia , llavors abandoneu el nostre estimat país , el país que venera la nostra monarquia .
(trg)="6.9"> ចំពោះ ​ រាល់ ​ សកម្មភាព ​ ដែល ​ ពាក់ព័ន្ធ ​ នឹង ​ ការ ​ ប្រឆាំង ​ នឹង ​ ព្រះមហាក្សត្រ ប្រសិន ​ បើ ​ អ្នក ​ គិត ​ ថា ​ ប្រទេសថៃ មិនមែន ​ ជា ​ កន្លែង ​ ល្អ ​ ​ សម្រាប់ ​ រស់ ​ ​ នៅ ​ ដោយសារ ​ តែ ​ យើង ​ មាន ​ ស្ថាប័ន ​ ព្រះមហាក្សត្រ នោះ ​ សូម ​ អ្នក ​ ទាំង ​ នោះ ចាកចេញ ​ ពី ​ ប្រទេស ​ យើង ​ ទៅ ព្រោះ ​ ប្រទេស ​ ​ នេះ ​ ជា ​ ប្រទេស ​ ដែល ​ គោរព ​ ស្រលាញ់ ​ ព្រះមហាក្សត្រ ។

(src)="7.3"> Ara és el moment de canviar d ' idea .
(trg)="6.14"> នោះ ​ ជា ​ ពេល ​ ដែល ​ ត្រូវ ​ ប្តូរ ​ ផ្នត់ ​ គំនិត ​ របស់ ​ អ្នក ​ ហើយ ។

(src)="7.4"> No és pas massa tard perquè aquesta societat i la vostra família us perdonin pel que heu fet .
(trg)="6.15"> ​ ​ នៅ ​ មិន ​ ទាន់ ​ ហួស ​ ពេល ​ នៅ ​ ឡើយ ​ ទេ ​ សម្រាប់ ​ គ្រួសារ និង ​ សង្គម ​ របស់ ​ អ្នក ​ ក្នុង ​ ​ ការ ​ អធ្យាស្រ័យ ​ ចំពោះ ​ អ្វី ​ ដែល ​ ​ អ្នក ​ បាន ​ ប្រព្រឹត្តិ ។

(src)="7.5"> Heu d ' escollir el vostre camí .
(trg)="6.16"> អ្នក ​ ត្រូវតែ ​ ជ្រើសរើស ​ ផ្លូវដើរ ​ ​ ដោយ ​ ខ្លួនឯង ។

(src)="7.6"> Al contrari , grups defensors dels drets humans tant de Tailàndia com de l ' estranger condemnaven el veredicte i alguns deien que Somyot havia rebut aquesta dura sentència perquè era també un activista que proposava una reforma de l ' article 112 , que recull la llei de lesa majestat .
(trg)="6.17"> ផ្ទុយ ​ ទៅ ​ វិញ ក្រុម ​ សិទ្ធិមនុស្ស ​ ទាំង ​ ក្នុង ​ និង ​ ក្រៅ ​ ស្រុក ​ បាន ​ ធ្វើ ​ ការ ​ ថ្កោលទោស ​ ចំពោះ ​ សាលក្រម ​ នេះ ហើយ ​ អ្នកខ្លះ ​ ទៀត ​ អះអាងថា ​ ​ លោក ស៊ុម ​ យុត ​ ទទួល ​ ទោស ​ ធ្ងន់ ​ យ៉ាង ​ ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ លោក ​ គឺ ​ ជា ​ សកម្មជន ​ ក្នុងការ ​ ផ្តួចផ្តើម ​ ​ ​ ឲ្យ ​ ​ មាន កែ ​ ប្រែ ​ លើ ​ មាត្រា ​ ទី ​ ១១២ ​ ។

(src)="7.7"> 10 anys és una pena massa dura per una persona que té una opinió diferent dels altres .
(trg)="6.18"> រយៈពេល ​ ​ ១០ ឆ្នាំ ហាក់បី ​ ដូច ​ ជា ​ ធ្ងន់ ​ ធ្ងរ ​ ពេក ​ ចំពោះ ​ មនុស្ស ​ ដែល ​ មាន ​ ម ​ តិ ​ គំនិត ​ ផ្សេង ​ ពី ​ អ្នកដ ​ ទៃ ។

(src)="7.8"> Respectar les diferents opinions i els diferents valors és alguna cosa que la societat ha d ' aprendre , argumenta un activista tailandès .
(trg)="6.19"> គោរព ​ ដល់ ​ មតិយោបល់ និង ​ តម្លៃ ​ ខុសៗ ​ គ្នា ​ គឺ ​ ជា ​ អ្វី ​ ដែល ​ សង្គម ​ យើង ​ គួរ ​ តែ ​ រៀនសូត្រ ។
(trg)="6.20"> នេះ ​ បើ ​ យោង ​ តាម ​ ​ សម្តី ​ ​ ​ របស់ ​ សកម្មជន ​ ជនជាតិ ​ ថៃ ​ ម្នាក់ ។

(src)="7.9"> Luk Chaona Thai va escriure a la plataforma de Prachatalk :
(trg)="6.21"> លូក ឆាវណា ថៃ ​ ( Luk Chaona Thai ) សរសេរនៅលើ គេហទំព័រ ប្រាឆាថក ( Prachatalk ) យ៉ាងដូច្នេះថា

(src)="7.10"> El veredicte de culpabilitat de Somyot és un empresonament contra la llibertat de pensament .
(trg)="6.22"> ការ ​ ផ្តន្ទា ​ ​ ទោស ​ លោក ស៊ុមយុត ​ គឺ ​ ជា ​ ការ ​ រឹតត្បិត ​ ទៅ ​ លើសិទ្ធិ ​ សេរីភាព ​ នៃ ​ ការ ​ គិត ​ ដោយ ​ សេរី ។

(src)="7.11"> És natural , per als éssers humans , tenir diferents punts de vista i les persones han de poder viure en una societat on la gent tingui diferentes opinions .
(trg)="6.23"> វា ​ ជា ​ រឿង ​ ធម្មជាតិ ​ ដែល មនុស្ស ​ គ្រប់ ​ រូប ​ មាន ​ ទស្សនៈ ​ ខុសៗ ​ គ្នា ហើយ ​ គ្រប់ ​ រូប ​ គប្បី ​ អាច ​ រស់ ​ នៅ ​ សង្គម ​ មួយ ​ ដែល ​ អ្នក ​ ដ ​ ទៃ ​ ទៀត ​ មាន ​ គំនិត ​ ផ្សេង ​ ពី ​ ខ្លួន ​ ។

(src)="7.12"> La decepció més gran , si bé no sorprèn , és la reacció inexistent del govern de Yingluck .
(trg)="6.24"> ការ ​ សោកស្តាយ ​ ដ៏ ​ ធំ ​ តែ ​ មិន ​ មែន ​ ​ ជា ​ រឿង ​ គួរ ​ ឲ្យ ​ ​ ភ្ញាក់ ​ ផ្អើល ​ គឺ ​ ប្រតិកម្ម ​ ​ ​ អសកម្ម ​ នៃ ​ ​ ​ រដ្ឋាភិបាល យីង ​ ឡាក់ ​ ( Yingluck ) ។

(src)="7.15"> Tot i així , però , es creu que el partit governant Pheu Thai no té cap intenció d ' intervenir en aquest cas .
(trg)="6.27"> ប៉ុន្តែ ក្នុង ​ ​ នាម ​ ​ ជា ​ ​ ជន ​ ​ សង្ស័យ ​ ​ មួយរូប គណបក្សកាន់អំណាច ភឿ ថៃ ​ ​ ( Pheu Thai ) ​ មិន ​ មាន ​ បំណង ​ ក ​ ជ្រៀតជ្រែក ​ ​ ក្នុង ​ ​ ​ ករណី ​ នេះទេ ។

(src)="7.16"> Tal com diu el professor Cuncan McCargo :
(trg)="6.28"> ដូច ​ លោកសាស្ត្រាចារ្យ ​ ដាន់ខេន ម៉ែកខាហ្កូ ​ ( Duncan McCargo ) អះអាងថា ​ ៖

# ca/2013_04_xina-els-uigurs-defensen-la-seua-identitat-malgrat-les-prohibicions_.xml.gz
# km/2013_04_444_.xml.gz


(src)="2.1"> Tanmateix , res més lluny de la realitat , com es va demostrar , recentment , a la ciutat d ' Ürümqi , al nord-oest de la Xina , dins de la regió de majoria musulmana de Xinjiang , on els estudiants d ' ètnia uigur van ser proscrits i castigats per mostrar-se orgullosos de la seua cultura en algunes escoles i institucions públiques .
(trg)="2.1"> ទោះ ​ ជា ​ យ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ដោយ ​ ចំណុច ​ នេះ ​ ​ ​ ចាក ​ ឆ្ងាយ ​ ពី ​ ការ ​ ពិតខ្លាំងណាស់ ។
(trg)="2.2"> ​ នេះ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ​ បង្ហាញ ​ ​ ​ ថ្មីៗ ​ នៅ ​ ក្នុង ​ ទីក្រុង ​ ​ អ៊ូរូជិ នៅ ​ ទិស ​ ពាយព្យ ​ ​ នៃ ​ ​ ប្រទេស ​ ចិន ​ ​ ​ ក្នុង ​ តំបន់ ​ ​ ដែល ​ មាន ​ ជនជាតិឥស្លាម ​ ភាគច្រើន ​ ​ ស៊ីងជាំង ​ សិស្ស ​ ដែល ​ ជា ​ ជនជាតិភាគតិច ​ អៃហឺ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ហាម ​ ប្រាម ​ ​ និង ​ ធ្វើ ​ ទារុណកម្ម ​ ​ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ​ ផ្សព្វផ្សាយ ​ ​ អំពី ​ វប្បធម៌ ​ របស់ ​ ខ្លួន ​ នៅ ​ ក្នុង ​ សាលា ​ រៀន និង ​ ​ ស្ថាប័ន ​ សាធារណៈ ​ មួយចំនួន ។

(src)="3.1"> Una imatge viral
(trg)="3.1"> រូប ​ ភាព ​ ដែល ​ រាលដាល ​

(src)="4.1"> El 5 de març de 2013 una fotografia que mostrava un grup d ' estudiants uigur de l ' Escola Experimental de Xinjiang , dempeus en el pati , va esdevenir viral .
(trg)="4.1"> នៅ ​ ថ្ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ឆ្នាំ ​ ២០១៣ ​ រូប ​ ថត ​ មួយ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ គេ ​ បង្ហាញ ​ យ៉ាងសុះសាយ ​ ​ ​ ដែល ​ ឃើញ ​ ​ សិស្ស ​ ជនជាតិ ​ អៃហឺ ​ មក ​ ពី ​ ​ សាលា ​ ​ ដកពិសោធន៍ ​ ស៊ីងជាំង ​ មួយ ​ ក្រុម ​ ​ ឈរ ​ នៅ ​ ទីធ្លា ​ សាលា ​ ​ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ​ ​ ​ ការ ​ រៀប ​ រាប់ ​ ខាង ​ ក្រោម ​ រូប ​ ថត ​ ថា : " សិស្ស ​ ទាំង ​ នេះ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ដាក់ ​ ទារុណកម្ម ​ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ការ ​ ពាក់ ​ ថាជីយ៉ា ( Taqiyah ) " ។

(src)="5.1"> La foto viral que va circular per la xarxa el 5 de març .
(src)="5.2"> Foto procedent d ' Uighurbiz.net.
(trg)="5.1"> រូប ​ ថត ​ ដែល ​ រាលដាល ​ ​ ​ ​ បាន ​ ចែកចាយ ​ លើ ​ ប្រព័ន្ធ ​ អ៊ីនធើណែត ​ ​ កាល ​ ពី ​ ថ្ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ។

(src)="6.2"> La policia de Xinjiang va mantenir en tot moment que l ' incident no era més que una conspiració ordida pels poder estrangers .
(trg)="6.2"> នគរបាល ​ ស៊ីងជាំង ​ បន្ត ​ ​ ​ និយាយ ​ អះអាង ​ ថា ​ ​ ​ ​ ហេតុការណ៍ ​ នេះ ​ ​ ​ ​ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ រៀប ​ ចំ ​ ​ ឡើង ​ ដោយ ​ ​ ​ ​ ​ កម្លាំង ​ ខាង ​ ក្រៅ ។

(src)="7.1"> Cartell a la porta principal de la Biblioteca Kashgar de la ciutat d ' Ürümqi : es prohibeix l ' entrada a l ' edifici als usuaris que porten el hijab o el vel .
(src)="7.2"> Foto procedent d ' Uighurbiz.net
(trg)="7.1"> ផ្លាក ​ សញ្ញា ​ ​ នៅ ​ លើ ​ ​ ទ្វារ ​ ​ ​ ខាងមុខ ​ របស់ ​ បណ្ណាល័យ ​ កាសហ្កា ( ​ ​ Kashgar ) នៅ ​ ទីក្រុង ​ ​ អ៊ូរូជិ : អ្នក ​ អាន ​ ​ ​ ​ ពាក់ ​ ហ៊ីចែប ( hijab ) ឬ ​ ស្បែ ​ បាំង ​ មុខ ​ ​ ត្រូវ ​ បាន ​ ហាម ​ ឃាត់ ​ ​ ​ ​ មិន ​ ឲ្យ ​ ចូល ​ ​ ក្នុង ​ អគារ ។

(src)="8.1"> No obstant aixó , les imatges pujades pels internautes mostren que no es tracta d ' un incident aïllat .
(trg)="8.1"> ទោះ ​ បី ​ ជាយ៉ាង ​ ណា ​ ក៏ ​ ដោយ រូប ​ ភាព ​ បង្ហោះ ​ ដោយ ​ ​ ​ ​ ពលរដ្ឋ ​ អ៊ីនធើណែត ​ បង្ហាញ ​ ថា ​ ​ នេះ ​ មិន ​ មែន ​ ជា ​ ហេតុការណ៍ ​ តែ ​ មួយ ​ នោះទេ ។

(src)="9.3"> Portar el Taqiyah és el somni de tot uigur perquè representa la nostra etnicitat i simbolitza la nostra cultura .
(trg)="9.3"> ការ ​ ពាក់ ​ ​ ថាជីយ៉ា ​ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ក្ដី ​ សុបិន ​ របស់ ​ ​ ​ អៃហឺ ​ គ្រប់ប ​ រូប ​ ដោយសារ ​ តែ ​ ​ នេះ ​ បង្ហាញ ​ ពី ​ ​ ​ ​ ភាព ​ ជា ​ ជនជាតិ ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ និង ​ ជានិមិត្ត ​ សញ្ញា ​ នៃ ​ ​ វប្បធម៌ ​ របស់ ​ យើង ។

(src)="9.4"> Quan veig , al batxillerat i la secundària , xics i xiques que porten el Taqiyah a l ' escola , em sent orgullosa .
(trg)="9.4"> នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ្ញុំ ​ ឃើញ ​ ​ សិស្ស ​ សាលា ​ វិទ្យាល័យ និង ​ អនុវិទ្យាល័យ ​ ទាំង ​ ប្រុស ​ ទាំង ​ ស្រី ពាក់ ​ ថាជីយ៉ា ​ ទៅ ​ សាលា ​ រៀន ​ ខ្ញុំ ​ មាន ​ មោទនភាព ​ ណាស់ ។

(src)="9.5"> Estan molt més guapos amb el seus Taqiyah .
(trg)="9.5"> ​ ពួក ​ គេ ​ មើល ​ ទៅ ​ ​ សង្ហារ ​ និង ​ ស្រស់ ​ ស្អាត ​ ពេល ​ ពាក់ ​ ថាជីយ៉ា ។

(src)="9.6"> Ací porte el meu Taqiyah , no per imitar els altres .
(trg)="9.6"> ពេល ​ នេះ ​ ខ្ញុំ ​ ពាក់ ​ ថាជីយ៉ា ​ របស់ខ្ញុំ ​ ​ មិនមែន ​ ដើម្បី ​ ធ្វើ ​ ត្រាប់ ​ នរណា ​ ​ នោះទេ ។

(src)="9.7"> Sols vull mostrar respecte cap a la nostra cultura i personalitat ètnica .
(trg)="9.7"> ខ្ញុំ ​ គ្រាន់ ​ តែ ​ ចង់ ​ ​ ​ បង្ហាញ ​ ពី ​ ការ ​ គោរព ​ ​ ​ ចំពោះ ​ វប្បធម៌ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគតិច និង ​ ចរិតលក្ខណៈ ​ របស់ ​ យើង ​ ។

(src)="9.8"> M ' encanta el Taqiyah i parle pels uigur i per Xinjiang .
(trg)="9.8"> ខ្ញុំ ​ ស្រលាញ់ ​ ថាជីយ៉ា ហើយ ​ ខ្ញុំ ​ និយាយ ​ ជំនួស ​ មុខ ​ ឲ្យ ​ អៃហឺ ​ ​ និង ​ ស៊ីងជាំង ។

(src)="9.9"> Molts manifesten el seu suport en el fil de comentaris :
(trg)="9.9"> មាន ​ មនុស្ស ​ ជា ​ ច្រើន ​ បង្ហាញ ​ ពី ​ ការ ​ គាំទ្រ ​ តាមរយៈ ​ មតិ ​ យោបល់ ​ ដូច ​ ខាងក្រោម :

(src)="9.10"> Rainer Su : Sóc xinesa d ' ètnia han , però tens el meu suport .
(trg)="9.10"> Rainer Su : ខ្ញុំ ​ ជា ​ ជនជាតិ ​ ចិនហាន ​ ប៉ុន្តែ ​ ​ ខ្ញុំ ​ គាំទ្រ ​ អ្នក ​ ។