# pl/ep-06-01-16-003.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-003.xml.gz


(src)="1"> Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia : patrz protokół
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-004.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-004.xml.gz


(src)="1"> Skład komisji i delegacji : patrz protokół
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-005.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-005.xml.gz


(src)="1"> Składanie dokumentów : patrz protokół
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-006.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-006.xml.gz


(src)="1"> Oświadczenia pisemne ( art . 116 Regulaminu ) : patrz protokół
(trg)="1"> Písomné vyhlásenia ( článok 116 rokovacieho poriadku ) : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-007.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-007.xml.gz


(src)="1"> Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu : patrz : protokół
(trg)="1"> Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-008.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-008.xml.gz


(src)="1"> Teksty porozumień przekazane przez Radę : patrz protokół
(trg)="1"> Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-009.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-009.xml.gz


(src)="1"> Petycje ( patrz : protokół )
(trg)="1"> Petície : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-010.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-010.xml.gz


(src)="1"> Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji : patrz protokół .
(trg)="1"> Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-011.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-011.xml.gz


(src)="1"> Utworzenie komisji śledczej i komisji tymczasowej : Patrz protokól
(trg)="1"> Zriadenie vyšetrovacieho a dočasného výboru : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-012.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-012.xml.gz


(src)="1"> Porządek obrad ( patrz : protokół )
(trg)="1"> Program práce : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-019.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-019.xml.gz


(src)="1"> Porządek dzienny następnego posiedzenia : patrz protokół
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-16-020.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-020.xml.gz


(src)="1"> Zamknięcie posiedzenia
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Zasedání skončilo ve 23 : 00 )
(trg)="2"> ( Zasedání skončilo ve 23 : 00 )

# pl/ep-06-01-17-001.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-001.xml.gz


(src)="1"> Otwarcie posiedzenia
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( The sitting was opened at 9 : 00 )
(trg)="2"> ( The sitting was opened at 9 : 00 )

# pl/ep-06-01-17-002.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-002.xml.gz


(src)="1"> Składanie dokumentów : patrz protokół
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-17-003.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-003.xml.gz


(src)="1"> Decyzja w trybie pilnym : Patrz protokól
(trg)="1"> Rozhodnutie o naliehavom postupe : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-17-004.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-004.xml.gz


(src)="1"> Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka , demokracji i państwa prawa ( ogłoszenie złożonych projektów rezolucji ) : patrz protokół
(trg)="1"> Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv , demokracie a princípov právneho štátu ( oznámenie o podaných návrhoch uznesenia ) : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-17-007-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Zmiana rozporządzenia ( WE ) nr 533 / 2004 ( Chorwacja ) ( głosowanie )
(trg)="2"> Zmena a doplnenie nariadenia č . 533 / 2004 ( Chorvátsko ) ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-17-007-02.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Protokół do Umowy ramowej o handlu i współpracy z Republiką Korei ( głosowanie )
(trg)="2"> Protokol k rámcovej dohode o obchode a spolupráci s Kórejskou republikou po rozšírení ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-17-007-03.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Umieszczenie Malediwów na liście państw dotkniętych tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r . ( głosowanie )
(trg)="2"> Zaradenie Maldív do zoznamu krajín , na ktoré sa po tsunami v Indickom oceáne v decembri 2004 vzťahuje príslušné rozhodnutie Rady ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-17-007-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi ( głosowanie )
(trg)="2"> Štatistika dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-17-007-05.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Obywatelstwo Unii ( czwarte sprawozdanie ) ( głosowanie )
(trg)="2"> Občianstvo Únie ( 4. správa ) ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-17-007-06.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Strategie zwalczania handlu kobietami i dziećmi narażonymi na wykorzystywanie seksualne ( głosowanie )
(trg)="2"> Boj proti obchodovaniu so ženami a deťmi ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-17-007-07.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Wspólnotowa polityka zewnętrzna w zakresie lotnictwa ( głosowanie )
(trg)="2"> Vonkajšia politika Spoločenstva v oblasti letectva ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-17-007-08.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Stosunki UE / Rosja i UE / Chiny w zakresie transportu lotniczego ( głosowanie )
(trg)="2"> Vzťahy s Ruskom a Čínou v oblasti leteckej dopravy ( hlasovanie )

(src)="3"> Nous en avons à présent terminé avec la première séance de votes de l 'année 2006 .
(trg)="3"> Nous en avons à présent terminé avec la première séance de votes de l 'année 2006 .

# pl/ep-06-01-17-009.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-009.xml.gz


(src)="1"> Korekty do głosowania ( patrz : protokół )
(trg)="1"> Opravy výsledkov hlasovania : pozri zápisnicu

(src)="2"> ( La séance , suspendue à 12h35 , est reprise à 15h05 )
(trg)="2"> ( La séance , suspendue à 12h35 , est reprise à 15h05 )

# pl/ep-06-01-17-019.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-019.xml.gz


(src)="1"> Porządek dzienny następnego posiedzenia : patrz protokół
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-17-020.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-020.xml.gz


(src)="1"> Zamknięcie posiedzenia
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz . 00.05 )
(trg)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz .
(trg)="3"> 00.05 )

# pl/ep-06-01-18-001.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-001.xml.gz


(src)="1"> Otwarcie posiedzenia
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )

# pl/ep-06-01-18-003.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-003.xml.gz


(src)="1"> Skład Parlamentu : patrz protokół
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-18-004-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Perspektywa finansowa ( głosowanie )
(trg)="2"> Finančný výhľad ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-18-004-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom podejrzanym o udział w zabójstwie Rafika Haririego ( głosowanie )
(trg)="2"> Obmedzujúce opatrenia proti osobám podozrivým z účasti na atentáte na Rafiqa Haririho ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-18-004-05.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Gospodarowanie odpadami z przemysłu wydobywczego ( głosowanie )
(trg)="2"> Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-18-004-06.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Wody w kąpieliskach ( głosowanie )
(trg)="2"> Voda určená na kúpanie ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-18-004-07.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Zastosowanie Konwencji z Aarhus do instytucji i organów Wspólnoty ( głosowanie )
(trg)="2"> Uplatňovanie ustanovení Aarhuského dohovoru na inštitúcie a orgány Spoločenstva ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-18-004-10.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Homofobia w Europie ( głosowanie )
(trg)="2"> Homofóbia v Európe ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-18-004-11.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Zmiany klimatyczne ( głosowanie )
(trg)="2"> Klimatické zmeny ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-18-004-12.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju ( głosowanie )
(trg)="2"> Environmentálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja ( hlasovanie )

(src)="3"> Con questo si conclude il turno di votazioni .
(trg)="3"> Con questo si conclude il turno di votazioni .

# pl/ep-06-01-18-006.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-006.xml.gz


(src)="1"> Korekty do głosowania ( patrz : protokół )
(trg)="1"> Opravy výsledkov hlasovania : pozri zápisnicu

(src)="2"> ( La seduta , sospesa alle 13.20 , è ripresa alle 15 )
(trg)="2"> ( La seduta , sospesa alle 13.20 , è ripresa alle 15 )

# pl/ep-06-01-18-007.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-007.xml.gz


(src)="1"> Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia : patrz protokół
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-18-015.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-015.xml.gz


(src)="1"> Porządek dzienny kolejnej sesji miesięcznej ( patrz : protokół )
(trg)="1"> Program nasledujúcej schôdze : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-18-016.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-016.xml.gz


(src)="1"> Zamknięcie posiedzenia
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 24.00 horas )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 24.00 horas )

# pl/ep-06-01-19-001.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-001.xml.gz


(src)="1"> Otwarcie posiedzenia
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.30 horas )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.30 horas )

# pl/ep-06-01-19-002.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-002.xml.gz


(src)="1"> Składanie dokumentów : patrz protokół
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-19-007.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-007.xml.gz


(src)="1"> Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady : patrz protokół
(trg)="1"> Oznámenie spoločných pozícií Rady : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-19-008-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Upadek spółki " Equitable Life Assurance Society " ( głosowanie )
(trg)="2"> Úpadok spoločnosti " Equitable Life Assurance Society " ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-19-008-02.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Domniemane wykorzystanie państw europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów ( głosowanie )
(trg)="2"> Predpokladané využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-19-008-03.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Normy postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego ( zmiana Regulaminu PE ) ( głosowanie )
(trg)="2"> Pravidlá správania sa európskych poslancov ( zmena a doplnenie rokovacieho poriadku ) ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-19-008-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Wdrażanie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw ( głosowanie )
(trg)="2"> Vykonávanie Európskej charty pre malé podniky ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-19-008-05.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> WOR w sektorze cukru ( głosowanie )
(trg)="2"> Spoločná organizácia trhu s cukrom ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-19-008-06.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Systemy wsparcia dla rolników ( cukier ) ( głosowanie )
(trg)="2"> Režimy podpory pre poľnohospodárov ( cukor ) ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-19-008-08.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Czeczenia po wyborach oraz społeczeństwo obywatelskie w Rosji ( głosowanie )
(trg)="2"> Čečensko po voľbách a občianska spoločnosť v Rusku ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-19-008-11.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Przyszłość Strategii Lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci ( głosowanie )
(trg)="2"> Budúcnosť lisabonskej stratégie s ohľadom na rodovú rovnosťi ( hlasovanie )

(src)="3"> " Ώρα των ψηφοφοριών έληξε .
(trg)="3"> " Ώρα των ψηφοφοριών έληξε .

# pl/ep-06-01-19-011.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-011.xml.gz


(src)="1"> Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia : patrz protokół
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-19-012.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-012.xml.gz


(src)="1"> Porządek dzienny kolejnej sesji miesięcznej ( patrz : protokół )
(trg)="1"> Program nasledujúcej schôdze : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-19-013.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-013.xml.gz


(src)="1"> Skład Parlamentu : patrz protokół
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-19-014.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-014.xml.gz


(src)="1"> Weryfikacja pełnomocnictw ( patrz : protokół )
(trg)="1"> Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

# pl/ep-06-01-19-015.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-015.xml.gz


(src)="1"> Skład komisji i delegacji : patrz protokół
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-19-017.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-017.xml.gz


(src)="1"> Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka , zasad demokracji i praworządności ( art . 115 Regulaminu )
(trg)="1"> Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv , demokracie a princípov právneho štátu ( článok 115 rokovacieho poriadku EP )

# pl/ep-06-01-19-018-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-018-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Peru : Ekstradycja i proces byłego prezydenta Alberto Fujimoriego ( głosowanie )
(trg)="2"> Peru : Extradícia a súdne konanie s bývalým prezidentom Albertom Fujimorim ( hlasovanie )

# pl/ep-06-01-19-018-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-018-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Niepełnosprawność a rozwój ( głosowanie )
(trg)="2"> Postihnutie a rozvoj ( hlasovanie )

(src)="3"> Con esto concluye la votación .
(trg)="3"> Con esto concluye la votación .

# pl/ep-06-01-19-020.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-020.xml.gz


(src)="1"> Korekty do głosowania ( patrz : protokół )
(trg)="1"> Opravy výsledkov hlasovania : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-19-021.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-021.xml.gz


(src)="1"> Decyzje dotyczące niektórych dokumentów : patrz protokół
(trg)="1"> Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov : pozri zápisnicu

# pl/ep-06-01-19-022.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-022.xml.gz