# lv/ep-06-10-11-005.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner : se protokollet

# lv/ep-06-10-11-006.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# lv/ep-06-10-11-007.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Rakstiskas deklarācijas ( Reglamenta 116. pants ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Skriftliga förklaringar ( artikel 116 i arbetsordningen ) : se protokollet

# lv/ep-06-10-11-008.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Padomes nosūtītie nolīgumu teksti ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Avtalstexter översända av rådet : se protokollet

# lv/ep-06-10-11-009.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Parlamentets sammansättning : se protokollet

# lv/ep-06-10-11-010.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Utskottens och delegationernas sammansättning : se protokollet

# lv/ep-06-10-11-012.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Turpmākās darbības patentu jomā ( iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Framtida åtgärder på patentområdet ( ingivna resolutionsförslag ) : se protokollet

# lv/ep-06-10-11-023.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Föredragningslista för nästa sammanträde : se protokollet

# lv/ep-06-10-11-024.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Sēdes slēgšana
(trg)="1"> Avslutande av sammanträdet

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avslutades kl. 23.55 . )

# lv/ep-06-10-12-001.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Sēdes atklāšana
(trg)="1"> Öppnande av sammanträdet

(src)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ. )
(trg)="2"> ( Sammanträdet öppnades kl. 9.00 . )

# lv/ep-06-10-12-002.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# lv/ep-06-10-12-004.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Justering av protokollet från föregående sammanträde : se protokollet

# lv/ep-06-10-12-006.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Utskottens och delegationernas sammansättning : se protokollet

# lv/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> EK un Bulgārijas nolīgums : Bulgārijas līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbībās ( balsojums )
(trg)="2"> Avtal EG-Bulgarien : Bulgariens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> EK un Rumānijas nolīgums : Rumānijas līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbībās ( balsojums )
(trg)="2"> Avtal EG-Rumänien : Rumäniens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> EK un Turcijas nolīgums : Turcijas līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbībās ( balsojums )
(trg)="2"> Avtal EG-Turkiet : Turkiets medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> EK un Singapūras nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem ( balsojums )
(trg)="2"> Avtal EG / Singapore om vissa aspekter av lufttrafiktjänster ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> EK un Austrālijas nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem ( balsojums )
(trg)="2"> Avtal mellan EG och Australien om vissa luftfartsaspekter ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> EK un Jaunzēlandes nolīgums par noteiktiem gaisa transporta pakalpojumu aspektiem ( balsojums )
(trg)="2"> Avtal mellan EG och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> EK un Urugvajas nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem ( balsojums )
(trg)="2"> Avtal mellan EG och Uruguay om vissa luftfartsaspekter ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> EK un Maldivu Republikas nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem ( balsojums )
(trg)="2"> Avtal mellan EG och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadība ( balsojums )
(trg)="2"> Förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Kvalitātes prasības ūdeņiem , no kuriem iegūst čaulgliemjus ( kodificēta versija ) ( balsojums )
(trg)="2"> Kvalitetskrav för skaldjursvatten ( kodifierad version ) ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Maldinoša un salīdzinoša reklāma ( kodificēta versija ) ( balsojums )
(trg)="2"> Vilseledande och jämförande reklam ( kodifierad version ) ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības ilgums ( kodificēta versija ) ( balsojums )
(trg)="2"> Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter ( kodifierad version ) ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13 .
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Nomas un patapinājuma tiesības un autortiesību blakustiesības intelektuālā īpašuma jomā ( kodificēta versija ) ( balsojums )
(trg)="2"> Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter ( kodifierad version ) ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14 .
(trg)="1"> 14 .

(src)="2"> Kalifornijas bruņuts ierobežošana ( balsojums )
(trg)="2"> Bekämpning av San José-sköldlus ( kodifierad version ) ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15 .
(trg)="1"> 15 .

(src)="2"> Glikoze un laktoze ( kodificēta versija ) ( balsojums )
(trg)="2"> Glukos och laktos ( kodifierad version ) ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16 .
(trg)="1"> 16 .

(src)="2"> Eiropas Parlamenta Reglamenta 3. un 4. panta grozīšana ( balsojums )
(trg)="2"> Ändring av artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets arbetsordning ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19 .
(trg)="1"> 19 .

(src)="2"> NACE 2. red. ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija un atsevišķas statistikas jomas ( balsojums )
(trg)="2"> Den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev .
(trg)="3"> 2 och andra särskilda statistikområden ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20 .
(trg)="1"> 20 .

(src)="2"> Kopienas ārkārtas finansiāla palīdzība Kosovai ( balsojums )
(trg)="2"> Exceptionellt ekonomiskt stöd från gemenskapen till Kosovo ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21 .
(trg)="1"> 21 .

(src)="2"> Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra ( balsojums )
(trg)="2"> Europeiska byrån för återuppbyggnad ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25 .
(trg)="1"> 25 .

(src)="2"> Dzīvnieku aizsardzība un labturība 2006.-2010. gadā ( balsojums )
(trg)="2"> Djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010 ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26 .
(trg)="1"> 26 .

(src)="2"> Turpmākais darbs pēc ziņojuma par konkurenci profesionālo pakalpojumu jomā ( balsojums )
(trg)="2"> Uppföljning av rapporten om konkurrens inom sektorn för professionella tjänster ( omröstning )

# lv/ep-06-10-12-009.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Balsojumu labojumi un nodomi balsot ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Rättelser till avgivna röster och röstavsikter : se protokollet

# lv/ep-06-10-12-010.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Parlamentets sammansättning : se protokollet

# lv/ep-06-10-12-011.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Beslut om vissa dokument : se protokollet

# lv/ep-06-10-12-012.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden : se protokollet

# lv/ep-06-10-12-013.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Nākamo sēžu datumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Datum för nästa sammanträdesperiod : se protokollet

# lv/ep-06-10-12-014.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Sesijas pārtraukšana
(trg)="1"> Avbrytande av sessionen

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avslutades kl. 12.10 . )

# lv/ep-06-10-23-002.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Justering av protokollet från föregående sammanträde : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-004.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Utskottens och delegationernas sammansättning : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-005.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-006.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Prezidentūras paziņojums ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Meddelande från ordförandeskapet : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-007.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Eiropas Savienības un Krievijas attiecības pēc žurnālistes Annas Poļitkovskas slepkavības ( iesniegtie rezolūciju priekšlikumi )
(trg)="1"> Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Ryssland efter mordet på journalisten Anna Politkovskaja ( ingivna resolutionsförslag )

# lv/ep-06-10-23-008.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-009.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Lūgumraksti ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Framställningar : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-010.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Apropriāciju pārvietojumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Anslagsöverföringar : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-011.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Padomes nosūtītie nolīgumu teksti ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Avtalstexter översända av rådet : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-012.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-013.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Rakstiskas deklarācijas ( Reglamenta 116. pants ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Skriftliga förklaringar ( artikel 116 i arbetsordningen ) : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-023.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Föredragningslista för nästa sammanträde : se protokollet

# lv/ep-06-10-23-024.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Sēdes slēgšana
(trg)="1"> Avslutande av sammanträdet

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avslutades kl. 22.20 . )

# lv/ep-06-10-24-002.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Debates par cilvēktiesību , demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem ( paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer ( tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag ) : se protokollet

# lv/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> ANO : M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu vispārīgās konstrukcijas apstiprināšana ( balsojums )
(trg)="2"> Förenta nationerna : godkännande av fordon enligt kategori M2 eller M3 avseende deras allmänna konstruktion ( omröstning )

# lv/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās : Eiropas Kopienu ierēdņu iecelšanai amatā ( balsojums )
(trg)="2"> Bulgariens och Rumäniens anslutning : rekrytering av tjänstemän till Europeiska gemenskaperna ( omröstning )

# lv/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Kopuzņēmuma " Galileo ” statūtu grozījumi ( balsojums )
(trg)="2"> Ändring av stadgarna för det gemensamma företaget Galileo ( omröstning )

# lv/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Norvēģijas finansiālā līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra ( EMCDDA ) darbā ( balsojums )
(trg)="2"> Norges finansiella deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ( omröstning )

# lv/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Pieprasījums atcelt deputāta Bogdan Golik imunitāti ( balsojums )
(trg)="2"> Begäran om upphävande av Bogdan Goliks immunitet ( omröstning )

# lv/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Pieprasījums aizstāvēt deputāta Mario Borghezio imunitāti un privilēģijas ( balsojums )
(trg)="2"> Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier ( omröstning )

# lv/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Budžeta grozījuma Nr. 3 / 2006 projekts ( balsojums )
(trg)="2"> Förslag till ändringsbudget nr 3 / 2006 ( omröstning )

# lv/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Budžeta grozījuma Nr. 5 / 2006 projekts ( balsojums )
(trg)="2"> Förslag till ändringsbudget nr 5 / 2006 ( omröstning )

# lv/ep-06-10-24-008-09.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Eiropas Savienības un Dienvidāfrikas stratēģiskā partnerība ( balsojums )
(trg)="2"> Strategiskt partnerskap mellan EU och Sydafrika ( omröstning )

# lv/ep-06-10-24-008-10.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Finanšu instruments videi ( LIFE + ) ( balsojums )
(trg)="2"> Finansiella instrumentet för miljön ( LIFE + ) ( omröstning )

# lv/ep-06-10-24-008-11.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .