# lv/ep-06-01-16-003.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-003.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-004.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-004.xml.gz


(src)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-005.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-005.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-006.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-006.xml.gz


(src)="1"> Rakstiskas deklarācijas ( Reglamenta 116. pants ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Písomné vyhlásenia ( článok 116 rokovacieho poriadku ) : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-007.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-007.xml.gz


(src)="1"> Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-008.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-008.xml.gz


(src)="1"> Padomes nosūtītie nolīgumu teksti ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-009.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-009.xml.gz


(src)="1"> Lūgumraksti ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Petície : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-010.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-010.xml.gz


(src)="1"> Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-011.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-011.xml.gz


(src)="1"> Izmeklēšanas komitejas un pagaidu komitejas izveidošana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Zriadenie vyšetrovacieho a dočasného výboru : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-012.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-012.xml.gz


(src)="1"> Darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Program práce : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-019.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-019.xml.gz


(src)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-16-020.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-020.xml.gz


(src)="1"> Sēdes slēgšana
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Zasedání skončilo ve 23 : 00 )
(trg)="2"> ( Zasedání skončilo ve 23 : 00 )

# lv/ep-06-01-17-001.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-001.xml.gz


(src)="1"> Sēdes atklāšana
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( The sitting was opened at 9 : 00 )
(trg)="2"> ( The sitting was opened at 9 : 00 )

# lv/ep-06-01-17-002.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-002.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-17-003.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-003.xml.gz


(src)="1"> Lēmums par steidzamu procedūru ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Rozhodnutie o naliehavom postupe : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-17-004.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-004.xml.gz


(src)="1"> Debates par cilvēktiesību , demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem ( paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv , demokracie a princípov právneho štátu ( oznámenie o podaných návrhoch uznesenia ) : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-17-007-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Regulas ( EK ) Nr. 533 / 2004 grozīšana ( Horvātija ) ( balsojums )
(trg)="2"> Zmena a doplnenie nariadenia č . 533 / 2004 ( Chorvátsko ) ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-17-007-02.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Protokols tirdzniecības un sadarbības pamatnolīgumam ar Korejas Republiku pēc paplašināšanās ( balsojums )
(trg)="2"> Protokol k rámcovej dohode o obchode a spolupráci s Kórejskou republikou po rozšírení ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-17-007-03.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Maldīvu salu iekļaušana lēmumā ietverto valstu sarakstā pēc 2004. gada decembra cunami Indijas okeānā ( balsojums )
(trg)="2"> Zaradenie Maldív do zoznamu krajín , na ktoré sa po tsunami v Indickom oceáne v decembri 2004 vzťahuje príslušné rozhodnutie Rady ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-17-007-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem ( balsojums )
(trg)="2"> Štatistika dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-17-007-05.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Eiropas Savienības pilsonība ( 4. ziņojums ) ( balsojums )
(trg)="2"> Občianstvo Únie ( 4. správa ) ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-17-007-06.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Sieviešu un bērnu , kas ir neaizsargāti pret seksuālo izmantošanu , tirdzniecības apkarošanas stratēģijas ( balsojums )
(trg)="2"> Boj proti obchodovaniu so ženami a deťmi ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-17-007-07.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Kopienas aviācijas ārējās politikas programmas attīstīšana ( balsojums )
(trg)="2"> Vonkajšia politika Spoločenstva v oblasti letectva ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-17-007-08.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Attiecības ar Krieviju un Ķīnu gaisa satiksmes jomā ( balsojums )
(trg)="2"> Vzťahy s Ruskom a Čínou v oblasti leteckej dopravy ( hlasovanie )

(src)="3"> Nous en avons à présent terminé avec la première séance de votes de l 'année 2006 .
(trg)="3"> Nous en avons à présent terminé avec la première séance de votes de l 'année 2006 .

# lv/ep-06-01-17-009.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-009.xml.gz


(src)="1"> Balsojumu labojumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Opravy výsledkov hlasovania : pozri zápisnicu

(src)="2"> ( La séance , suspendue à 12h35 , est reprise à 15h05 )
(trg)="2"> ( La séance , suspendue à 12h35 , est reprise à 15h05 )

# lv/ep-06-01-17-019.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-019.xml.gz


(src)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-17-020.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-020.xml.gz


(src)="1"> Sēdes slēgšana
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz .
(trg)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz .

(src)="3"> 00.05 )
(trg)="3"> 00.05 )

# lv/ep-06-01-18-001.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-001.xml.gz


(src)="1"> Sēdes atklāšana
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )

# lv/ep-06-01-18-003.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-003.xml.gz


(src)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-18-004-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Finanšu plāns ( balsojums )
(trg)="2"> Finančný výhľad ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-18-004-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Ierobežojoši pasākumi pret konkrētām personām , kuras tur aizdomās par dalību Rafiq Hariri slepkavībā ( balsojums )
(trg)="2"> Obmedzujúce opatrenia proti osobám podozrivým z účasti na atentáte na Rafiqa Haririho ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-18-004-05.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošana ( balsojums )
(trg)="2"> Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-18-004-06.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Peldvietu ūdeņi ( balsojums )
(trg)="2"> Voda určená na kúpanie ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-18-004-07.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Regula par Orhūsas konvencijas noteikumu piemērošanu EK iestādēm un struktūrām ( balsojums )
(trg)="2"> Uplatňovanie ustanovení Aarhuského dohovoru na inštitúcie a orgány Spoločenstva ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-18-004-10.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Homofobija Eiropā ( balsojums )
(trg)="2"> Homofóbia v Európe ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-18-004-11.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Klimata pārmaiņas ( balsojums )
(trg)="2"> Klimatické zmeny ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-18-004-12.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Ilgtspējīgas attīstības vides aspekti ( balsojums )
(trg)="2"> Environmentálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja ( hlasovanie )

(src)="3"> Con questo si conclude il turno di votazioni .
(trg)="3"> Con questo si conclude il turno di votazioni .

# lv/ep-06-01-18-006.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-006.xml.gz


(src)="1"> Balsojumu labojumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Opravy výsledkov hlasovania : pozri zápisnicu

(src)="2"> ( La seduta , sospesa alle 13.20 , è ripresa alle 15 )
(trg)="2"> ( La seduta , sospesa alle 13.20 , è ripresa alle 15 )

# lv/ep-06-01-18-007.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-007.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-18-015.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-015.xml.gz


(src)="1"> Nākamās sesijas darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Program nasledujúcej schôdze : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-18-016.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-016.xml.gz


(src)="1"> Sēdes slēgšana
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 24.00 horas )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 24.00 horas )

# lv/ep-06-01-19-001.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-001.xml.gz


(src)="1"> Sēdes atklāšana
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.30 horas )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.30 horas )

# lv/ep-06-01-19-002.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-002.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-19-007.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-007.xml.gz


(src)="1"> Padomes kopējo nostāju paziņošana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Oznámenie spoločných pozícií Rady : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-19-008-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Sabiedrības " Equitable Life Assurance Society " sabrukums ( balsojums )
(trg)="2"> Úpadok spoločnosti " Equitable Life Assurance Society " ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-19-008-02.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Iespējamā CIP veiktā Eiropas valstu izmantošana , lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus ( balsojums )
(trg)="2"> Predpokladané využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-19-008-03.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodekss ( Reglamenta grozīšana ) ( balsojums )
(trg)="2"> Pravidlá správania sa európskych poslancov ( zmena a doplnenie rokovacieho poriadku ) ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-19-008-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Eiropas Mazo uzņēmumu hartas īstenošana ( balsojums )
(trg)="2"> Vykonávanie Európskej charty pre malé podniky ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-19-008-05.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Cukura tirgu kopīgā organizācija ( balsojums )
(trg)="2"> Spoločná organizácia trhu s cukrom ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-19-008-06.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Lauksaimnieku atbalsta sistēmas ( cukurs ) ( balsojums )
(trg)="2"> Režimy podpory pre poľnohospodárov ( cukor ) ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-19-008-08.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Čečenija pēc vēlēšanām un pilsoniskā sabiedrība Krievijā ( balsojums )
(trg)="2"> Čečensko po voľbách a občianska spoločnosť v Rusku ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-19-008-11.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Lisabonas stratēģijas nākotne saistībā ar dzimumu līdztiesību ( balsojums )
(trg)="2"> Budúcnosť lisabonskej stratégie s ohľadom na rodovú rovnosťi ( hlasovanie )

(src)="3"> " Ώρα των ψηφοφοριών έληξε .
(trg)="3"> " Ώρα των ψηφοφοριών έληξε .

# lv/ep-06-01-19-011.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-011.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-19-012.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-012.xml.gz


(src)="1"> Nākamās sesijas darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Program nasledujúcej schôdze : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-19-013.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-013.xml.gz


(src)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-19-014.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-014.xml.gz


(src)="1"> Pilnvaru pārbaude ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

# lv/ep-06-01-19-015.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-015.xml.gz


(src)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-19-017.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-017.xml.gz


(src)="1"> Debates par cilvēktiesību , demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem ( Reglamenta 115. pants )
(trg)="1"> Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv , demokracie a princípov právneho štátu ( článok 115 rokovacieho poriadku EP )

# lv/ep-06-01-19-018-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-018-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Peru : bijušā prezidenta Alberto Fujimori tiesāšana un izraidīšana ( balsojums )
(trg)="2"> Peru : Extradícia a súdne konanie s bývalým prezidentom Albertom Fujimorim ( hlasovanie )

# lv/ep-06-01-19-018-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-018-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Invaliditāte un attīstība ( balsojums )
(trg)="2"> Postihnutie a rozvoj ( hlasovanie )

(src)="3"> Con esto concluye la votación .
(trg)="3"> Con esto concluye la votación .

# lv/ep-06-01-19-020.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-020.xml.gz


(src)="1"> Balsojumu labojumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Opravy výsledkov hlasovania : pozri zápisnicu

# lv/ep-06-01-19-021.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-021.xml.gz