# lv/ep-07-01-15-003.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-003.xml.gz


(src)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Componenţa Parlamentului : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-15-005.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-005.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-15-006.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-006.xml.gz


(src)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Componenţa Parlamentului : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-15-007.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-007.xml.gz


(src)="1"> Pilnvaru pārbaude ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Verificarea prerogativelor : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-15-010.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-010.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Depunere de documente : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-15-011.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-011.xml.gz


(src)="1"> Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi ( iesniegšana ) ( sk.protokolu )
(trg)="1"> Declaraţii scrise şi întrebări orale ( depunere ) : consultaţi procesul-verbal

# lv/ep-07-01-15-012.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-012.xml.gz


(src)="1"> Lūgumraksti ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Petiţii : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-15-013.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-013.xml.gz


(src)="1"> Padomes nosūtītie nolīgumu teksti ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-15-014.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-014.xml.gz


(src)="1"> Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-15-015.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-015.xml.gz


(src)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Ordinea de zi a următoarei şedinţe : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-15-016.xml.gz
# ro/ep-07-01-15-016.xml.gz


(src)="1"> Sēdes slēgšana
(trg)="1"> Ridicarea şedinţei

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 19.45 horas )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 19.45 horas )

# lv/ep-07-01-16-004.xml.gz
# ro/ep-07-01-16-004.xml.gz


(src)="1"> Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana ( termiņš kandidatūru iesniegšanai ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Alegerea vicepreşedinţilor Parlamentului European ( termenul de depunere a candidaturilor ) : consultaţi procesul-verbal

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen ) .
(trg)="2"> ( Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen ) .

# lv/ep-07-01-16-006.xml.gz
# ro/ep-07-01-16-006.xml.gz


(src)="1"> Eiropas Parlamenta kvestoru ievēlēšana ( termiņš kandidatūru iesniegšanai ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Alegerea chestorilor Parlamentului European ( termenul de depunere a candidaturilor ) : consultaţi procesul-verbal

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unterbrochen und um 18.00 Uhr wiederaufgenommen ) .
(trg)="2"> ( Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unterbrochen und um 18.00 Uhr wiederaufgenommen ) .

# lv/ep-07-01-16-009.xml.gz
# ro/ep-07-01-16-009.xml.gz


(src)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Ordinea de zi a următoarei şedinţe : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-16-010.xml.gz
# ro/ep-07-01-16-010.xml.gz


(src)="1"> Sēdes slēgšana
(trg)="1"> Ridicarea şedinţei

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 18.15 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( Die Sitzung wird um 18.15 Uhr geschlossen . )

# lv/ep-07-01-17-001.xml.gz
# ro/ep-07-01-17-001.xml.gz


(src)="1"> Sēdes atklāšana
(trg)="1"> Deschiderea şedinţei

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet . )
(trg)="2"> ( Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet . )

# lv/ep-07-01-17-002.xml.gz
# ro/ep-07-01-17-002.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Depunerea documentelor : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-17-004.xml.gz
# ro/ep-07-01-17-004.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-17-005.xml.gz
# ro/ep-07-01-17-005.xml.gz


(src)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Componenţa Parlamentului : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-17-010.xml.gz
# ro/ep-07-01-17-010.xml.gz


(src)="1"> Komiteju sastāvs ( termiņš grozījumu iesniegšanai ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Componenţa comisiilor ( termenul de depunere a amendamentelor ) : consultaţi procesul-verbal

(src)="2"> ( La seduta , sospesa alle 19.00 , è ripresa alle 21.00 )
(trg)="2"> ( La seduta , sospesa alle 19.00 , è ripresa alle 21.00 )

# lv/ep-07-01-17-014.xml.gz
# ro/ep-07-01-17-014.xml.gz


(src)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Ordinea de zi a următoarei şedinţe : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-17-015.xml.gz
# ro/ep-07-01-17-015.xml.gz


(src)="1"> Sēdes slēgšana
(trg)="1"> Ridicarea şedinţei

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 23.25 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( Die Sitzung wird um 23.25 Uhr geschlossen . )

# lv/ep-07-01-18-002.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-002.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Depunerea documentelor : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-006.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-006.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-007.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-007.xml.gz


(src)="1"> Izmeklēšanas komiteja saistībā ar sabiedrības " Equitable Life Assurance Society ” sabrukumu ( pilnvaru termiņa pagarināšana ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Comisia de anchetă privind criza societăţii de asigurări " Equitable Life ” ( prelungirea mandatului ) : consultaţi procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-008.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-008.xml.gz


(src)="1"> Prezidentūras paziņojums ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Comunicarea Preşedintelui : consultaţi procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-009-01.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-009-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Komiteju sastāvs ( balsojums )
(trg)="2"> Componenţa comisiilor ( vot )

# lv/ep-07-01-18-009-02.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-009-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Partnerattiecību nolīgums starp Āfrikas , Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem un EK ( " Kotonū nolīgums " ) ( balsojums )
(trg)="2"> Modificarea Acordului de parteneriat ACP-CE ( " Acordul de la Cotonou ” ) ( vot )

# lv/ep-07-01-18-009-04.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-009-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> To vilcienu vadītāju sertifikācija , kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā ( balsojums )
(trg)="2"> Certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar ( vot )

# lv/ep-07-01-18-009-06.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-009-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Ārpuslīguma saistībām piemērojami likumi ( " Roma II ” ) ( balsojums )
(trg)="2"> Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale ( " Roma II ” ) ( vot )

# lv/ep-07-01-18-009-08.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-009-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Septītais un Astotais ikgadējais ziņojums par ieroču eksportu ( balsojums )
(trg)="2"> Al şaptelea şi al optulea raport anual privind exportul de armament ( vot )

# lv/ep-07-01-18-011.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-011.xml.gz


(src)="1"> Balsojumu labojumi un nodomi balsot ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Corectările voturilor şi intenţiile de vot : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-012.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-012.xml.gz


(src)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-013.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-013.xml.gz


(src)="1"> Pieprasījums atcelt deputāta neaizskaramību ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare : consultaţi procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-014.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-014.xml.gz


(src)="1"> Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Decizii privind anumite documente : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-015.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-015.xml.gz


(src)="1"> Rakstiskas deklarācijas , kas ir iekļautas reģistrā ( Reglamenta 116. pants ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Declaraţii scrise înscrise în registru ( articolul 116 din Regulamentul de procedură ) : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-016.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-016.xml.gz


(src)="1"> Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-017.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-017.xml.gz


(src)="1"> Nākamo sēžu datumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Calendarul următoarelor şedinţe : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-18-018.xml.gz
# ro/ep-07-01-18-018.xml.gz


(src)="1"> Sesijas pārtraukšana
(trg)="1"> Întreruperea sesiunii

(src)="2"> Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo .
(trg)="2"> Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo .

(src)="3"> ( La seduta è tolta alle 13.00 )
(trg)="3"> ( La seduta è tolta alle 13.00 )

# lv/ep-07-01-31-004.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-004.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-005.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-005.xml.gz


(src)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Componenţa Parlamentului : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-006.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-006.xml.gz


(src)="1"> Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Cerere de apărare a imunităţii parlamentare : consultaţi procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-007.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-007.xml.gz


(src)="1"> Komiteju locekļu iecelšana ( Priekšsēdētāju konferences priekšlikums ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Numiri în comisii ( propunerea Conferinţei preşedinţilor ) : consultaţi procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-008.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-008.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Depunerea documentelor : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-009.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-009.xml.gz


(src)="1"> Padomes nosūtītie nolīgumu teksti ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-010.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-010.xml.gz


(src)="1"> Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului : consultaţi procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-011.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-011.xml.gz


(src)="1"> Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi ( iesniegšana ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Declaraţii scrise şi întrebări orale ( depunere ) : consultaţi procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-012.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-012.xml.gz


(src)="1"> Rakstiskas deklarācijas ( Reglamenta 116. pants ) ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Declaraţii scrise ( articolul 116 din Regulamentul de procedură )

# lv/ep-07-01-31-013.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-013.xml.gz


(src)="1"> Darba kārtība ( sk.protokolu )
(trg)="1"> Ordinea de zi : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-017-01.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-017-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Nominācijas Parlamentārajās komitejās ( balsojums ) ( sk. protokolu )
(trg)="2"> Numiri în comisiile parlamentare ( vot ) : consultaţi procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-017.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-017.xml.gz


(src)="1"> Balsošanas laiks
(trg)="1"> Timpul afectat votului

# lv/ep-07-01-31-027.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-027.xml.gz


(src)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Ordinea de zi a următoarei şedinţe : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-01-31-028.xml.gz
# ro/ep-07-01-31-028.xml.gz


(src)="1"> Sēdes slēgšana
(trg)="1"> Ridicarea şedinţei

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 24.00 )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 24.00 )

# lv/ep-07-02-01-001.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-001.xml.gz


(src)="1"> Sēdes atklāšana
(trg)="1"> Deschiderea şedinţei

(src)="2"> ( The sitting was opened at 09.05 )
(trg)="2"> ( The sitting was opened at 09.05 )

# lv/ep-07-02-01-002.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-002.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Depunerea documentelor : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-02-01-006.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-006.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-02-01-007-01.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Pasažieru pasargāšana no nenostiprinātas bagāžas ( balsojums )
(trg)="2"> Protecţia pasagerilor împotriva deplasării bagajelor ( vot )

# lv/ep-07-02-01-007-02.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšana attiecībā uz to vadītāja priekšējo redzamības lauku ( balsojums )
(trg)="2"> Omologarea vehiculelor cu motor cu privire la câmpul de vizibilitate înainte al conducătorului auto ( vot )

# lv/ep-07-02-01-007-03.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Nolīgums starp EK un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā ( balsojums )
(trg)="2"> Acordul CE-Coreea de cooperare ştiinţifică şi tehnologică ( vot )

# lv/ep-07-02-01-007-04.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Ilgtspējības iekļaušana attīstības sadarbības politikās ( balsojums )
(trg)="2"> Integrarea durabilităţii în politicile de cooperare pentru dezvoltare ( vot )

# lv/ep-07-02-01-007-05.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Budžeta grozījumu projekts Nr.1 / 2007 ( balsojums )
(trg)="2"> Proiect de buget rectificativ nr.1 / 2007 ( vot )

# lv/ep-07-02-01-007-07.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gabonas Republiku ( balsojums )
(trg)="2"> Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Gaboneză ( vot )

# lv/ep-07-02-01-007-10.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Noilguma termiņi pārrobežu strīdos attiecībā uz personu traumām un nāves gadījumiem ( balsojums )
(trg)="2"> Termenele de prescripţie aplicabile în cadrul litigiilor transfrontaliere cu privire la vătămările corporale şi accidentele mortale ( vot )

# lv/ep-07-02-01-007-12.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> ES attiecibas ar Klusā okeāna salām - stratēģija nostiprinātām partnerattiecībām ( balsojums )
(trg)="2"> Relaţiile UE cu insulele din Pacific : Strategie pentru un parteneriat consolidat ( vot )

# lv/ep-07-02-01-007-13.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13 .
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Eiropas privātsabiedrības statūti ( balsojums )
(trg)="2"> Statutul societăţii private europene ( vot )

(src)="3"> Damit ist die Abstimmungsstunde beendet .
(trg)="3"> Damit ist die Abstimmungsstunde beendet .

# lv/ep-07-02-01-009.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-009.xml.gz


(src)="1"> Balsojumu labojumi un nodomi balsot ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Corectările voturilor şi intenţiile de vot : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-02-01-010.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-010.xml.gz


(src)="1"> Deputātam uzticēts uzdevums ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Misiune încredinţată unui deputat : consultaţi procesul-verbal

# lv/ep-07-02-01-011.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-011.xml.gz


(src)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-02-01-012.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-012.xml.gz


(src)="1"> Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Decizii privind anumite documente : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-02-01-013.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-013.xml.gz


(src)="1"> Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-02-01-014.xml.gz
# ro/ep-07-02-01-014.xml.gz


(src)="1"> Nākamo sēžu datumi ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Calendarul următoarelor şedinţe : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-02-12-002.xml.gz
# ro/ep-07-02-12-002.xml.gz


(src)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-02-12-003.xml.gz
# ro/ep-07-02-12-003.xml.gz


(src)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )
(trg)="1"> Depunerea documentelor : a se vedea procesul-verbal

# lv/ep-07-02-12-004.xml.gz
# ro/ep-07-02-12-004.xml.gz