# lt/ep-06-01-16-003.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-003.xml.gz


(src)="1"> Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-004.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-004.xml.gz


(src)="1"> Komitetų ir delegacijų sudėtis ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-005.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-005.xml.gz


(src)="1"> Pateikti dokumentai ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-006.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-006.xml.gz


(src)="1"> Rašytiniai pareiškimai ( 116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis ) ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Písomné vyhlásenia ( článok 116 rokovacieho poriadku ) : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-007.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-007.xml.gz


(src)="1"> Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas : žr. protokolą
(trg)="1"> Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-008.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-008.xml.gz


(src)="1"> Tarybos perduoti susitarimų tekstai ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-009.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-009.xml.gz


(src)="1"> Peticijos ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Petície : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-010.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-010.xml.gz


(src)="1"> Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-011.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-011.xml.gz


(src)="1"> Tyrimo komiteto ir laikinojo komiteto sudarymas ( žr. protokola )
(trg)="1"> Zriadenie vyšetrovacieho a dočasného výboru : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-012.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-012.xml.gz


(src)="1"> Darbų programa ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Program práce : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-019.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-019.xml.gz


(src)="1"> Kito posėdžio darbotvark ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-16-020.xml.gz
# sk/ep-06-01-16-020.xml.gz


(src)="1"> Posėdžio pabaiga
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Zasedání skončilo ve 23 : 00 )
(trg)="2"> ( Zasedání skončilo ve 23 : 00 )

# lt/ep-06-01-17-001.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-001.xml.gz


(src)="1"> Plenarinio posėdžio atidarymas
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( The sitting was opened at 9 : 00 )
(trg)="2"> ( The sitting was opened at 9 : 00 )

# lt/ep-06-01-17-002.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-002.xml.gz


(src)="1"> Pateikti dokumentai ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-17-003.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-003.xml.gz


(src)="1"> Sprendimas dėl skubaus klausimo ( žr. protokola )
(trg)="1"> Rozhodnutie o naliehavom postupe : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-17-004.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-004.xml.gz


(src)="1"> Diskusijos dėl žmogaus teisių , demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų ( paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų ) ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv , demokracie a princípov právneho štátu ( oznámenie o podaných návrhoch uznesenia ) : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-17-007-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Reglamento ( EB ) Nr. 533 / 2004 ( Kroatija ) keitimas ( balsavimas )
(trg)="2"> Zmena a doplnenie nariadenia č . 533 / 2004 ( Chorvátsko ) ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-17-007-02.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Protokolas prie pagrindų susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo su Korėjos Respublika , atsižvelgiant į ES plėtrą ( balsavimas )
(trg)="2"> Protokol k rámcovej dohode o obchode a spolupráci s Kórejskou republikou po rozšírení ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-17-007-03.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Maldyvų įtraukimas į šalių , nukentėjusių nuo 2004 m. gruodžio mėn .
(src)="3"> Indijos vandenyne kilusių cunamių , sąrašą ( balsavimas )
(trg)="2"> Zaradenie Maldív do zoznamu krajín , na ktoré sa po tsunami v Indickom oceáne v decembri 2004 vzťahuje príslušné rozhodnutie Rady ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-17-007-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika ( balsavimas )
(trg)="2"> Štatistika dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-17-007-05.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Sąjungos pilietyb ( 4-asis pranešimas ) ( balsavimas )
(trg)="2"> Občianstvo Únie ( 4. správa ) ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-17-007-06.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Prekybos moterimis ir vaikais , kurie gali būti išnaudojami seksualiai , prevencija ( balsavimas )
(trg)="2"> Boj proti obchodovaniu so ženami a deťmi ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-17-007-07.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Bendrijos išorės politika aviacijos srityje ( balsavimas )
(trg)="2"> Vonkajšia politika Spoločenstva v oblasti letectva ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-17-007-08.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Santykiai su Rusija ir Kinija oro transporto srityje ( balsavimas )
(trg)="2"> Vzťahy s Ruskom a Čínou v oblasti leteckej dopravy ( hlasovanie )

(src)="3"> Nous en avons à présent terminé avec la première séance de votes de l 'année 2006 .
(trg)="3"> Nous en avons à présent terminé avec la première séance de votes de l 'année 2006 .

# lt/ep-06-01-17-009.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-009.xml.gz


(src)="1"> Balsavimo pataisymai ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Opravy výsledkov hlasovania : pozri zápisnicu

(src)="2"> ( La séance , suspendue à 12h35 , est reprise à 15h05 )
(trg)="2"> ( La séance , suspendue à 12h35 , est reprise à 15h05 )

# lt/ep-06-01-17-019.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-019.xml.gz


(src)="1"> Kito posėdžio darbotvark ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-17-020.xml.gz
# sk/ep-06-01-17-020.xml.gz


(src)="1"> Posėdžio pabaiga
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz .
(trg)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz .

(src)="3"> 00.05 )
(trg)="3"> 00.05 )

# lt/ep-06-01-18-001.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-001.xml.gz


(src)="1"> Plenarinio posėdžio atidarymas
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )

# lt/ep-06-01-18-003.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-003.xml.gz


(src)="1"> Parlamento sudėtis ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-18-004-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Finansinperspektyva ( balsavimas )
(trg)="2"> Finančný výhľad ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-18-004-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Specialios ribojančios priemonės , taikomos tam tikriems asmenims , įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme ( balsavimas )
(trg)="2"> Obmedzujúce opatrenia proti osobám podozrivým z účasti na atentáte na Rafiqa Haririho ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-18-004-05.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Kasybos pramonės atliekų tvarkymas ( balsavimas )
(trg)="2"> Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-18-004-06.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Maudyklų vanduo ( balsavimas )
(trg)="2"> Voda určená na kúpanie ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-18-004-07.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Orhuso konvencijos nuostatų taikymas Bendrijos institucijoms ir organams ( balsavimas )
(trg)="2"> Uplatňovanie ustanovení Aarhuského dohovoru na inštitúcie a orgány Spoločenstva ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-18-004-10.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Homofobija Europoje ( balsavimas )
(trg)="2"> Homofóbia v Európe ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-18-004-11.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Klimato kaita ( balsavimas )
(trg)="2"> Klimatické zmeny ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-18-004-12.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-004-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Tvaraus vystymosi aplinkosaugos aspektai ( balsavimas )
(trg)="2"> Environmentálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja ( hlasovanie )

(src)="3"> Con questo si conclude il turno di votazioni .
(trg)="3"> Con questo si conclude il turno di votazioni .

# lt/ep-06-01-18-006.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-006.xml.gz


(src)="1"> Balsavimo pataisymai ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Opravy výsledkov hlasovania : pozri zápisnicu

(src)="2"> ( La seduta , sospesa alle 13.20 , è ripresa alle 15 )
(trg)="2"> ( La seduta , sospesa alle 13.20 , è ripresa alle 15 )

# lt/ep-06-01-18-007.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-007.xml.gz


(src)="1"> Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-18-015.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-015.xml.gz


(src)="1"> Kitos sesijos darbotvark ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Program nasledujúcej schôdze : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-18-016.xml.gz
# sk/ep-06-01-18-016.xml.gz


(src)="1"> Posėdžio pabaiga
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 24.00 horas )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 24.00 horas )

# lt/ep-06-01-19-001.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-001.xml.gz


(src)="1"> Plenarinio posėdžio atidarymas
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.30 horas )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.30 horas )

# lt/ep-06-01-19-002.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-002.xml.gz


(src)="1"> Pateikti dokumentai ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-19-007.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-007.xml.gz


(src)="1"> Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Oznámenie spoločných pozícií Rady : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-19-008-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Bendrovės " Equitable Life Assurance Society " žlugimas ( balsavimas )
(trg)="2"> Úpadok spoločnosti " Equitable Life Assurance Society " ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-19-008-02.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Numanomas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse ( balsavimas )
(trg)="2"> Predpokladané využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-19-008-03.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Europos Parlamento nariams taikomos elgesio normos ( Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai ) ( balsavimas )
(trg)="2"> Pravidlá správania sa európskych poslancov ( zmena a doplnenie rokovacieho poriadku ) ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-19-008-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Europos mažųjų įmonių chartijos įgyvendinimas ( balsavimas )
(trg)="2"> Vykonávanie Európskej charty pre malé podniky ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-19-008-05.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Bendras rinkų organizavimas cukraus sektoriuje ( balsavimas )
(trg)="2"> Spoločná organizácia trhu s cukrom ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-19-008-06.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Paramos schemos ūkininkams ( cukrus ) ( balsavimas )
(trg)="2"> Režimy podpory pre poľnohospodárov ( cukor ) ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-19-008-08.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Padėtis Čečėnijoje po rinkimų ir pilietinvisuomenRusijoje ( balsavimas )
(trg)="2"> Čečensko po voľbách a občianska spoločnosť v Rusku ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-19-008-11.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Lisabonos strategijos ateitis atsižvelgiant į lyčių perspektyvą ( balsavimas )
(trg)="2"> Budúcnosť lisabonskej stratégie s ohľadom na rodovú rovnosťi ( hlasovanie )

(src)="3"> " Ώρα των ψηφοφοριών έληξε .
(trg)="3"> " Ώρα των ψηφοφοριών έληξε .

# lt/ep-06-01-19-011.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-011.xml.gz


(src)="1"> Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-19-012.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-012.xml.gz


(src)="1"> Kitos sesijos darbotvark ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Program nasledujúcej schôdze : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-19-013.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-013.xml.gz


(src)="1"> Parlamento sudėtis ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-19-014.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-014.xml.gz


(src)="1"> Įgaliojimų tikrinimas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

# lt/ep-06-01-19-015.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-015.xml.gz


(src)="1"> Komitetų ir delegacijų sudėtis ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-19-017.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-017.xml.gz


(src)="1"> Diskusijos dėl žmogaus teisių , demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų ( Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis )
(trg)="1"> Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv , demokracie a princípov právneho štátu ( článok 115 rokovacieho poriadku EP )

# lt/ep-06-01-19-018-01.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-018-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Peru : buvusio prezidento Alberto Fujimori ekstradicija ir procesas ( balsavimas )
(trg)="2"> Peru : Extradícia a súdne konanie s bývalým prezidentom Albertom Fujimorim ( hlasovanie )

# lt/ep-06-01-19-018-04.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-018-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Negalia ir vystymasis ( balsavimas )
(trg)="2"> Postihnutie a rozvoj ( hlasovanie )

(src)="3"> Con esto concluye la votación .
(trg)="3"> Con esto concluye la votación .

# lt/ep-06-01-19-020.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-020.xml.gz


(src)="1"> Balsavimo pataisymai ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Opravy výsledkov hlasovania : pozri zápisnicu

# lt/ep-06-01-19-021.xml.gz
# sk/ep-06-01-19-021.xml.gz