# lt/ep-06-01-16-003.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-003.xml.gz


(src)="1"> Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia : patrz protokół

# lt/ep-06-01-16-004.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-004.xml.gz


(src)="1"> Komitetų ir delegacijų sudėtis ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Skład komisji i delegacji : patrz protokół

# lt/ep-06-01-16-005.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-005.xml.gz


(src)="1"> Pateikti dokumentai ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Składanie dokumentów : patrz protokół

# lt/ep-06-01-16-006.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-006.xml.gz


(src)="1"> Rašytiniai pareiškimai ( 116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis ) ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Oświadczenia pisemne ( art . 116 Regulaminu ) : patrz protokół

# lt/ep-06-01-16-007.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-007.xml.gz


(src)="1"> Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas : žr. protokolą
(trg)="1"> Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu : patrz : protokół

# lt/ep-06-01-16-008.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-008.xml.gz


(src)="1"> Tarybos perduoti susitarimų tekstai ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Teksty porozumień przekazane przez Radę : patrz protokół

# lt/ep-06-01-16-009.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-009.xml.gz


(src)="1"> Peticijos ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Petycje ( patrz : protokół )

# lt/ep-06-01-16-010.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-010.xml.gz


(src)="1"> Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji : patrz protokół .

# lt/ep-06-01-16-011.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-011.xml.gz


(src)="1"> Tyrimo komiteto ir laikinojo komiteto sudarymas ( žr. protokola )
(trg)="1"> Utworzenie komisji śledczej i komisji tymczasowej : Patrz protokól

# lt/ep-06-01-16-012.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-012.xml.gz


(src)="1"> Darbų programa ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Porządek obrad ( patrz : protokół )

# lt/ep-06-01-16-019.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-019.xml.gz


(src)="1"> Kito posėdžio darbotvark ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Porządek dzienny następnego posiedzenia : patrz protokół

# lt/ep-06-01-16-020.xml.gz
# pl/ep-06-01-16-020.xml.gz


(src)="1"> Posėdžio pabaiga
(trg)="1"> Zamknięcie posiedzenia

(src)="2"> ( Zasedání skončilo ve 23 : 00 )
(trg)="2"> ( Zasedání skončilo ve 23 : 00 )

# lt/ep-06-01-17-001.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-001.xml.gz


(src)="1"> Plenarinio posėdžio atidarymas
(trg)="1"> Otwarcie posiedzenia

(src)="2"> ( The sitting was opened at 9 : 00 )
(trg)="2"> ( The sitting was opened at 9 : 00 )

# lt/ep-06-01-17-002.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-002.xml.gz


(src)="1"> Pateikti dokumentai ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Składanie dokumentów : patrz protokół

# lt/ep-06-01-17-003.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-003.xml.gz


(src)="1"> Sprendimas dėl skubaus klausimo ( žr. protokola )
(trg)="1"> Decyzja w trybie pilnym : Patrz protokól

# lt/ep-06-01-17-004.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-004.xml.gz


(src)="1"> Diskusijos dėl žmogaus teisių , demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų ( paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų ) ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka , demokracji i państwa prawa ( ogłoszenie złożonych projektów rezolucji ) : patrz protokół

# lt/ep-06-01-17-007-01.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Reglamento ( EB ) Nr. 533 / 2004 ( Kroatija ) keitimas ( balsavimas )
(trg)="2"> Zmiana rozporządzenia ( WE ) nr 533 / 2004 ( Chorwacja ) ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-17-007-02.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Protokolas prie pagrindų susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo su Korėjos Respublika , atsižvelgiant į ES plėtrą ( balsavimas )
(trg)="2"> Protokół do Umowy ramowej o handlu i współpracy z Republiką Korei ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-17-007-03.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Maldyvų įtraukimas į šalių , nukentėjusių nuo 2004 m. gruodžio mėn .
(src)="3"> Indijos vandenyne kilusių cunamių , sąrašą ( balsavimas )
(trg)="2"> Umieszczenie Malediwów na liście państw dotkniętych tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r . ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-17-007-04.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika ( balsavimas )
(trg)="2"> Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-17-007-05.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Sąjungos pilietyb ( 4-asis pranešimas ) ( balsavimas )
(trg)="2"> Obywatelstwo Unii ( czwarte sprawozdanie ) ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-17-007-06.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Prekybos moterimis ir vaikais , kurie gali būti išnaudojami seksualiai , prevencija ( balsavimas )
(trg)="2"> Strategie zwalczania handlu kobietami i dziećmi narażonymi na wykorzystywanie seksualne ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-17-007-07.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Bendrijos išorės politika aviacijos srityje ( balsavimas )
(trg)="2"> Wspólnotowa polityka zewnętrzna w zakresie lotnictwa ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-17-007-08.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Santykiai su Rusija ir Kinija oro transporto srityje ( balsavimas )
(trg)="2"> Stosunki UE / Rosja i UE / Chiny w zakresie transportu lotniczego ( głosowanie )

(src)="3"> Nous en avons à présent terminé avec la première séance de votes de l 'année 2006 .
(trg)="3"> Nous en avons à présent terminé avec la première séance de votes de l 'année 2006 .

# lt/ep-06-01-17-009.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-009.xml.gz


(src)="1"> Balsavimo pataisymai ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Korekty do głosowania ( patrz : protokół )

(src)="2"> ( La séance , suspendue à 12h35 , est reprise à 15h05 )
(trg)="2"> ( La séance , suspendue à 12h35 , est reprise à 15h05 )

# lt/ep-06-01-17-019.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-019.xml.gz


(src)="1"> Kito posėdžio darbotvark ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Porządek dzienny następnego posiedzenia : patrz protokół

# lt/ep-06-01-17-020.xml.gz
# pl/ep-06-01-17-020.xml.gz


(src)="1"> Posėdžio pabaiga
(trg)="1"> Zamknięcie posiedzenia

(src)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz .
(src)="3"> 00.05 )
(trg)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz . 00.05 )

# lt/ep-06-01-18-001.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-001.xml.gz


(src)="1"> Plenarinio posėdžio atidarymas
(trg)="1"> Otwarcie posiedzenia

(src)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )

# lt/ep-06-01-18-003.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-003.xml.gz


(src)="1"> Parlamento sudėtis ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Skład Parlamentu : patrz protokół

# lt/ep-06-01-18-004-01.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-004-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Finansinperspektyva ( balsavimas )
(trg)="2"> Perspektywa finansowa ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-18-004-04.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-004-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Specialios ribojančios priemonės , taikomos tam tikriems asmenims , įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme ( balsavimas )
(trg)="2"> Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom podejrzanym o udział w zabójstwie Rafika Haririego ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-18-004-05.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-004-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Kasybos pramonės atliekų tvarkymas ( balsavimas )
(trg)="2"> Gospodarowanie odpadami z przemysłu wydobywczego ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-18-004-06.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-004-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Maudyklų vanduo ( balsavimas )
(trg)="2"> Wody w kąpieliskach ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-18-004-07.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-004-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Orhuso konvencijos nuostatų taikymas Bendrijos institucijoms ir organams ( balsavimas )
(trg)="2"> Zastosowanie Konwencji z Aarhus do instytucji i organów Wspólnoty ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-18-004-10.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-004-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Homofobija Europoje ( balsavimas )
(trg)="2"> Homofobia w Europie ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-18-004-11.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-004-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Klimato kaita ( balsavimas )
(trg)="2"> Zmiany klimatyczne ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-18-004-12.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-004-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Tvaraus vystymosi aplinkosaugos aspektai ( balsavimas )
(trg)="2"> Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju ( głosowanie )

(src)="3"> Con questo si conclude il turno di votazioni .
(trg)="3"> Con questo si conclude il turno di votazioni .

# lt/ep-06-01-18-006.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-006.xml.gz


(src)="1"> Balsavimo pataisymai ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Korekty do głosowania ( patrz : protokół )

(src)="2"> ( La seduta , sospesa alle 13.20 , è ripresa alle 15 )
(trg)="2"> ( La seduta , sospesa alle 13.20 , è ripresa alle 15 )

# lt/ep-06-01-18-007.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-007.xml.gz


(src)="1"> Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia : patrz protokół

# lt/ep-06-01-18-015.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-015.xml.gz


(src)="1"> Kitos sesijos darbotvark ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Porządek dzienny kolejnej sesji miesięcznej ( patrz : protokół )

# lt/ep-06-01-18-016.xml.gz
# pl/ep-06-01-18-016.xml.gz


(src)="1"> Posėdžio pabaiga
(trg)="1"> Zamknięcie posiedzenia

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 24.00 horas )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 24.00 horas )

# lt/ep-06-01-19-001.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-001.xml.gz


(src)="1"> Plenarinio posėdžio atidarymas
(trg)="1"> Otwarcie posiedzenia

(src)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.30 horas )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.30 horas )

# lt/ep-06-01-19-002.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-002.xml.gz


(src)="1"> Pateikti dokumentai ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Składanie dokumentów : patrz protokół

# lt/ep-06-01-19-007.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-007.xml.gz


(src)="1"> Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady : patrz protokół

# lt/ep-06-01-19-008-01.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Bendrovės " Equitable Life Assurance Society " žlugimas ( balsavimas )
(trg)="2"> Upadek spółki " Equitable Life Assurance Society " ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-19-008-02.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Numanomas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse ( balsavimas )
(trg)="2"> Domniemane wykorzystanie państw europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-19-008-03.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Europos Parlamento nariams taikomos elgesio normos ( Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai ) ( balsavimas )
(trg)="2"> Normy postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego ( zmiana Regulaminu PE ) ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-19-008-04.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Europos mažųjų įmonių chartijos įgyvendinimas ( balsavimas )
(trg)="2"> Wdrażanie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-19-008-05.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Bendras rinkų organizavimas cukraus sektoriuje ( balsavimas )
(trg)="2"> WOR w sektorze cukru ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-19-008-06.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Paramos schemos ūkininkams ( cukrus ) ( balsavimas )
(trg)="2"> Systemy wsparcia dla rolników ( cukier ) ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-19-008-08.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Padėtis Čečėnijoje po rinkimų ir pilietinvisuomenRusijoje ( balsavimas )
(trg)="2"> Czeczenia po wyborach oraz społeczeństwo obywatelskie w Rosji ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-19-008-11.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Lisabonos strategijos ateitis atsižvelgiant į lyčių perspektyvą ( balsavimas )
(trg)="2"> Przyszłość Strategii Lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci ( głosowanie )

(src)="3"> " Ώρα των ψηφοφοριών έληξε .
(trg)="3"> " Ώρα των ψηφοφοριών έληξε .

# lt/ep-06-01-19-011.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-011.xml.gz


(src)="1"> Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia : patrz protokół

# lt/ep-06-01-19-012.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-012.xml.gz


(src)="1"> Kitos sesijos darbotvark ( žr.protokolą )
(trg)="1"> Porządek dzienny kolejnej sesji miesięcznej ( patrz : protokół )

# lt/ep-06-01-19-013.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-013.xml.gz


(src)="1"> Parlamento sudėtis ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Skład Parlamentu : patrz protokół

# lt/ep-06-01-19-014.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-014.xml.gz


(src)="1"> Įgaliojimų tikrinimas ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Weryfikacja pełnomocnictw ( patrz : protokół )

# lt/ep-06-01-19-015.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-015.xml.gz


(src)="1"> Komitetų ir delegacijų sudėtis ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Skład komisji i delegacji : patrz protokół

# lt/ep-06-01-19-017.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-017.xml.gz


(src)="1"> Diskusijos dėl žmogaus teisių , demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų ( Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis )
(trg)="1"> Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka , zasad demokracji i praworządności ( art . 115 Regulaminu )

# lt/ep-06-01-19-018-01.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-018-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Peru : buvusio prezidento Alberto Fujimori ekstradicija ir procesas ( balsavimas )
(trg)="2"> Peru : Ekstradycja i proces byłego prezydenta Alberto Fujimoriego ( głosowanie )

# lt/ep-06-01-19-018-04.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-018-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Negalia ir vystymasis ( balsavimas )
(trg)="2"> Niepełnosprawność a rozwój ( głosowanie )

(src)="3"> Con esto concluye la votación .
(trg)="3"> Con esto concluye la votación .

# lt/ep-06-01-19-020.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-020.xml.gz


(src)="1"> Balsavimo pataisymai ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Korekty do głosowania ( patrz : protokół )

# lt/ep-06-01-19-021.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-021.xml.gz


(src)="1"> Sprendimai dėl kai kurių dokumentų ( žr. protokolą )
(trg)="1"> Decyzje dotyczące niektórych dokumentów : patrz protokół

# lt/ep-06-01-19-022.xml.gz
# pl/ep-06-01-19-022.xml.gz