# fr/ep-06-10-11-005.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Suites données aux résolutions du Parlement : voir procès-verbal
(trg)="1"> Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-11-006.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Dépôt de documents : voir procès-verbal
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-11-007.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Déclarations écrites ( article 116 ) : voir procès-verbal
(trg)="1"> Písomné vyhlásenia ( článok 116 rokovacieho poriadku ) : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-11-008.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Transmission par le Conseil de textes d' accords : voir procès-verbal
(trg)="1"> Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-11-009.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Composition du Parlement : voir procès-verbal
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-11-010.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Composition des commissions et des délégations : voir procès-verbal
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-11-012.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Actions futures dans le domaine des brevets ( propositions de résolution déposées ) : voir procès-verbal
(trg)="1"> Budúce akcie v oblasti patentov ( predložené návrhy uznesení ) : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-11-023.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Ordre du jour de la prochaine séance : voir procès-verbal
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-11-024.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Levée de la séance
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( La séance est levée à 23h55 )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )

# fr/ep-06-10-12-001.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Ouverture de la séance
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( La séance est ouverte à 9 heures )
(trg)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ. )

# fr/ep-06-10-12-002.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Dépôt de documents : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-12-004.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Approbation du procès-verbal de la séance précédente : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-12-006.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Composition des commissions et des délégations : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Accord CE-Bulgarie : participation aux activités de l' observatoire européen des drogues et des toxicomanies ( vote )
(trg)="2"> Dohoda ES / Bulharsko : účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Accord CE-Roumanie : participation aux activités de l' observatoire européen des drogues et des toxicomanies ( vote )
(trg)="2"> Dohoda ES / Rumunsko : účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3.
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Accord CE-Turquie : participation aux activités de l' observatoire européen des drogues et des toxicomanies ( vote )
(trg)="2"> Dohoda ES / Turecko : účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Accord CE/ Singapour concernant certains aspects des services aériens ( vote )
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Singapurom o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5.
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Accord CE/ Australie concernant certains aspects des services aériens ( vote )
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6.
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Accord CE/ Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens ( vote )
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7.
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Accord CE/ Uruguay sur certains aspects des services aériens ( vote )
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajom o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8.
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Accord CE/ République des Maldives sur certains aspects des services aériens ( vote )
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maldivami o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9.
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Gestion des programmes européens de radionavigation par satellite ( vote )
(trg)="2"> Riadenie európskych programov satelitnej rádiovej navigácie ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10.
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Qualité requise des eaux conchylicoles ( version codifiée ) ( vote )
(trg)="2"> Kvalita vôd mäkkýšov ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11.
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Publicité trompeuse et publicité comparative ( version codifiée ) ( vote )
(trg)="2"> Klamlivá a porovnávacia reklama ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12.
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Durée de protection du droit d' auteur et de certains droits voisins ( version codifiée ) ( vote )
(trg)="2"> Lehota ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13.
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Droit de location et de prêt et droits voisins du droit d' auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( version codifiée ) ( vote )
(trg)="2"> Nájomné právo a výpožičné právo a určité práva súvisiace s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14.
(trg)="1"> 14 .

(src)="2"> Lutte contre le pou de San José ( version codifiée ) ( vote )
(trg)="2"> Kontrola štítničky nebezpečnej ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15.
(trg)="1"> 15 .

(src)="2"> Glucose et lactose ( version codifiée ) ( vote )
(trg)="2"> Glukóza a laktóza ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16.
(trg)="1"> 16 .

(src)="2"> Modification des articles 3 et 4 du règlement du Parlement européen ( vote )
(trg)="2"> Zmeny a doplnenia článkov 3 a 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19.
(trg)="1"> 19 .

(src)="2"> Nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév .
(src)="3"> 2 et autres statistiques spécifiques ( vote )
(trg)="2"> Štatistická klasifikácia ekonomických činností ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20.
(trg)="1"> 20 .

(src)="2"> Aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo ( vote )
(trg)="2"> Mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21.
(trg)="1"> 21 .

(src)="2"> Agence européenne pour la reconstruction ( vote )
(trg)="2"> Európska agentúra pre obnovu ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25.
(trg)="1"> 25 .

(src)="2"> La protection et le bien être des animaux ( 2006-2010 ) ( vote )
(trg)="2"> Ochrana a dobré životné podmienky zvierat ( 2006 - 2010 ) ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26.
(trg)="1"> 26 .

(src)="2"> Suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales ( vote )
(trg)="2"> Nadviazanie na správu o hospodárskej súťaži v oblasti slobodných povolaní ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-12-009.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Corrections et intentions de vote : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-12-010.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Composition du Parlement : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-12-011.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Décisions concernant certains documents : cf . procès-verbal .
(trg)="1"> Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-12-012.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Transmission de textes adoptés au cours de la présente séance : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Zaslanie textov prijatých počas rokovania : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-12-013.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Calendrier des prochaines séances : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Termíny nasledujúcich schôdzí : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-12-014.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Interruption de la session
(trg)="1"> Prerušenie zasadania

(src)="2"> ( La séance est levée à 12h10 )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )

# fr/ep-06-10-23-002.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Approbation du procès-verbal de la séance précédente : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-004.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Composition des commissions et des délégations : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-005.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Signature d' actes adoptés en codécision : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-006.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Communication de la Présidence : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Oznámenie predsedníctva : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-007.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Relations entre l' Union européenne et la Russie après l' assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa ( propositions de résolution déposées )
(trg)="1"> Vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom po vražde novinárky Anny Politkovskej ( predložené návrhy uznesení )

# fr/ep-06-10-23-008.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Dépôt de documents : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-009.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Pétitions : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Petície : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-010.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Virements de crédits : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Presun finančných prostriedkov : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-011.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Transmission par le Conseil de textes d' accords : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-012.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Suites données aux résolutions du Parlement : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-013.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Déclarations écrites ( article 116 ) : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Písomné vyhlásenia ( článok 116 rokovacieho poriadku ) : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-023.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Ordre du jour de la prochaine séance : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-23-024.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Levée de la séance
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( La séance est levée à 22h20 )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )

# fr/ep-06-10-24-002.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Débats sur des cas de violation des droits de l' Homme , de la démocratie et de l' État de droit ( annonce des propositions de résolution déposées ) : cf . procès-verbal
(trg)="1"> Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv , demokracie a princípov právneho štátu ( oznámenie o podaných návrhoch uznesenia ) : pozri zápisnicu

# fr/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Nations unies : approbation des véhicules de catégorie M2 ou M3 eu égard à leur construction générale ( vote )
(trg)="2"> OSN : homologizácia vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie : recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes ( vote )
(trg)="2"> Pristúpenie Bulharska a Rumunska : prijímanie úradníkov Európskych spoločenstiev ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3.
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Modification des statuts de l' entreprise commune Galileo ( vote )
(trg)="2"> Zmeny a doplnenia stanov spoločného podniku Galileo ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Participation financière de la Norvège aux travaux de l' Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ( OEDT ) ( vote )
(trg)="2"> Nórsko a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5.
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Demande de levée de l' immunité de Bogdan Golik ( vote )
(trg)="2"> Žiadosť o zbavenie Bogdana Golika poslaneckej imunity ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6.
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Demande de défense de l' immunité et des privilèges de Mario Borghezio ( vote )
(trg)="2"> Žiadosť o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7.
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Projet de budget rectificatif n° 3/ 2006 ( vote )
(trg)="2"> Opravný rozpočet 3 / 2006 ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8.
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Projet de budget rectificatif n° 5/ 2006 ( vote )
(trg)="2"> Návrh opravného rozpočtu č . 5 / 2006 ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-24-008-09.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-09.xml.gz


(src)="1"> 9.
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Partenariat stratégique entre l' Union européenne et l' Afrique du Sud ( vote )
(trg)="2"> Strategické partnerstvo medzi EÚ a Juhoafrickou republikou ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-24-008-10.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-10.xml.gz


(src)="1"> 10.
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Instrument financier pour l' environnement ( LIFE+ ) ( vote )
(trg)="2"> Finančný nástroj pre životné prostredie ( LIFE + ) ( hlasovanie )

# fr/ep-06-10-24-008-11.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11.
(trg)="1"> 11 .