# et/ep-06-01-16-003.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-003.xml.gz


(src)="1"> Eelmise istungi protokolli kinnitamine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-004.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-004.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-005.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-005.xml.gz


(src)="1"> Esitatud dokumendid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-006.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-006.xml.gz


(src)="1"> Kirjalikud deklaratsioonid ( kodukorra artikkel 116 ) ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Rakstiskas deklarācijas ( Reglamenta 116. pants ) ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-007.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-007.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-008.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-008.xml.gz


(src)="1"> Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Padomes nosūtītie nolīgumu teksti ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-009.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-009.xml.gz


(src)="1"> Petitsioonid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Lūgumraksti ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-010.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-010.xml.gz


(src)="1"> Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-011.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-011.xml.gz


(src)="1"> Uurimiskomisjoni ja ajutise komisjoni moodustamine ( vt protokoll )
(trg)="1"> Izmeklēšanas komitejas un pagaidu komitejas izveidošana ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-012.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-012.xml.gz


(src)="1"> Päevakord ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Darba kārtība ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-019.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-019.xml.gz


(src)="1"> Järgmise istungi päevakord ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-16-020.xml.gz
# lv/ep-06-01-16-020.xml.gz


(src)="1"> Istungi lõpp
(trg)="1"> Sēdes slēgšana

(src)="2"> ( Zasedání skončilo ve 23:00 )
(trg)="2"> ( Zasedání skončilo ve 23 : 00 )

# et/ep-06-01-17-001.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-001.xml.gz


(src)="1"> Istungi algus
(trg)="1"> Sēdes atklāšana

(src)="2"> ( The sitting was opened at 9:00 )
(trg)="2"> ( The sitting was opened at 9 : 00 )

# et/ep-06-01-17-002.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-002.xml.gz


(src)="1"> Esitatud dokumendid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-17-003.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-003.xml.gz


(src)="1"> Otsus kiirmenetluse kohta ( vt protokoll )
(trg)="1"> Lēmums par steidzamu procedūru ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-17-004.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-004.xml.gz


(src)="1"> Inimõiguste , demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine ( esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine ) ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Debates par cilvēktiesību , demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem ( paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem ) ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-17-007-01.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Määruse nr 533/2004 muutmine ( Horvaatia ) ( hääletus )
(trg)="2"> Regulas ( EK ) Nr. 533 / 2004 grozīšana ( Horvātija ) ( balsojums )

# et/ep-06-01-17-007-02.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Korea Vabariigiga sõlmitud kaubanduse ja koostöö raamlepingu protokoll ( hääletus )
(trg)="2"> Protokols tirdzniecības un sadarbības pamatnolīgumam ar Korejas Republiku pēc paplašināšanās ( balsojums )

# et/ep-06-01-17-007-03.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3.
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Maldiivide lisamine hõlmatud riikide nimekirja seoses hiidlainekatastroofiga India ookeanil 2004. aasta detsembris ( hääletus )
(trg)="2"> Maldīvu salu iekļaušana lēmumā ietverto valstu sarakstā pēc 2004. gada decembra cunami Indijas okeānā ( balsojums )

# et/ep-06-01-17-007-04.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Kaupade siseveetransporti käsitlev statistika ( hääletus )
(trg)="2"> Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem ( balsojums )

# et/ep-06-01-17-007-05.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5.
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Liidu kodakondsus -neljas aruanne ( hääletus )
(trg)="2"> Eiropas Savienības pilsonība ( 4. ziņojums ) ( balsojums )

# et/ep-06-01-17-007-06.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6.
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Seksuaalse kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja lastega kaubitsemise ennetusstrateegiad ( hääletus )
(trg)="2"> Sieviešu un bērnu , kas ir neaizsargāti pret seksuālo izmantošanu , tirdzniecības apkarošanas stratēģijas ( balsojums )

# et/ep-06-01-17-007-07.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7.
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Ühenduse lennundusalase välispoliitika programm ( hääletus )
(trg)="2"> Kopienas aviācijas ārējās politikas programmas attīstīšana ( balsojums )

# et/ep-06-01-17-007-08.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8.
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Õhutranspordialased suhted Venemaa ja Hiinaga ( hääletus )
(trg)="2"> Attiecības ar Krieviju un Ķīnu gaisa satiksmes jomā ( balsojums )

(src)="3"> Nous en avons à présent terminé avec la première séance de votes de l'année 2006.
(trg)="3"> Nous en avons à présent terminé avec la première séance de votes de l 'année 2006 .

# et/ep-06-01-17-009.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-009.xml.gz


(src)="1"> Hääletuse parandused ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Balsojumu labojumi ( sk. protokolu )

(src)="2"> ( La séance , suspendue à 12h35 , est reprise à 15h05 )
(trg)="2"> ( La séance , suspendue à 12h35 , est reprise à 15h05 )

# et/ep-06-01-17-019.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-019.xml.gz


(src)="1"> Järgmise istungi päevakord ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-17-020.xml.gz
# lv/ep-06-01-17-020.xml.gz


(src)="1"> Istungi lõpp
(trg)="1"> Sēdes slēgšana

(src)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz .
(trg)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz .

(src)="3"> 00.05 )
(trg)="3"> 00.05 )

# et/ep-06-01-18-001.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-001.xml.gz


(src)="1"> Istungi algus
(trg)="1"> Sēdes atklāšana

(src)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )

# et/ep-06-01-18-003.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-003.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi koosseis ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-18-004-01.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-004-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Finantsperspektiivid ( hääletus )
(trg)="2"> Finanšu plāns ( balsojums )

# et/ep-06-01-18-004-04.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-004-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Eripiirangud Rafiq Hariri tapmisega seotuses kahtlustatavate isikute vastu ( hääletus )
(trg)="2"> Ierobežojoši pasākumi pret konkrētām personām , kuras tur aizdomās par dalību Rafiq Hariri slepkavībā ( balsojums )

# et/ep-06-01-18-004-05.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-004-05.xml.gz


(src)="1"> 5.
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Kaevandustööstuse jäätmete käitlemine ( hääletus )
(trg)="2"> Ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošana ( balsojums )

# et/ep-06-01-18-004-06.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-004-06.xml.gz


(src)="1"> 6.
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Suplusvesi ( hääletus )
(trg)="2"> Peldvietu ūdeņi ( balsojums )

# et/ep-06-01-18-004-07.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-004-07.xml.gz


(src)="1"> 7.
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Århusi konventsiooni kohaldamine EÜ institutsioonide ja organite suhtes ( hääletus )
(trg)="2"> Regula par Orhūsas konvencijas noteikumu piemērošanu EK iestādēm un struktūrām ( balsojums )

# et/ep-06-01-18-004-10.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-004-10.xml.gz


(src)="1"> 10.
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Homofoobia Euroopas ( hääletus )
(trg)="2"> Homofobija Eiropā ( balsojums )

# et/ep-06-01-18-004-11.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-004-11.xml.gz


(src)="1"> 11.
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Kliimamuutus ( hääletus )
(trg)="2"> Klimata pārmaiņas ( balsojums )

# et/ep-06-01-18-004-12.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-004-12.xml.gz


(src)="1"> 12.
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Säästva arengu keskkonnaaspektid ( hääletus )
(trg)="2"> Ilgtspējīgas attīstības vides aspekti ( balsojums )

(src)="3"> Con questo si conclude il turno di votazioni .
(trg)="3"> Con questo si conclude il turno di votazioni .

# et/ep-06-01-18-006.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-006.xml.gz


(src)="1"> Hääletuse parandused ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Balsojumu labojumi ( sk. protokolu )

(src)="2"> ( La seduta , sospesa alle 13.20 , è ripresa alle 15 )
(trg)="2"> ( La seduta , sospesa alle 13.20 , è ripresa alle 15 )

# et/ep-06-01-18-007.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-007.xml.gz


(src)="1"> Eelmise istungi protokolli kinnitamine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-18-015.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-015.xml.gz


(src)="1"> Järgmise osaistungjärgu päevakord ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Nākamās sesijas darba kārtība ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-18-016.xml.gz
# lv/ep-06-01-18-016.xml.gz


(src)="1"> Istungi lõpp
(trg)="1"> Sēdes slēgšana

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 24.00 horas )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 24.00 horas )

# et/ep-06-01-19-001.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-001.xml.gz


(src)="1"> Istungi algus
(trg)="1"> Sēdes atklāšana

(src)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.30 horas )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.30 horas )

# et/ep-06-01-19-002.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-002.xml.gz


(src)="1"> Esitatud dokumendid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-19-007.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-007.xml.gz


(src)="1"> Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Padomes kopējo nostāju paziņošana ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-19-008-01.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Equitable Life Assurance Society kokkuvarisemine ( hääletus )
(trg)="2"> Sabiedrības " Equitable Life Assurance Society " sabrukums ( balsojums )

# et/ep-06-01-19-008-02.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> LKA poolt vangide vedamiseks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide oletatav kasutamine ( hääletus )
(trg)="2"> Iespējamā CIP veiktā Eiropas valstu izmantošana , lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus ( balsojums )

# et/ep-06-01-19-008-03.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3.
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Euroopa Parlamendi liikmete käitumisreeglid ( Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine ) ( hääletus )
(trg)="2"> Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodekss ( Reglamenta grozīšana ) ( balsojums )

# et/ep-06-01-19-008-04.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamine ( hääletus )
(trg)="2"> Eiropas Mazo uzņēmumu hartas īstenošana ( balsojums )

# et/ep-06-01-19-008-05.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5.
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Suhkruturu ühine korraldus ( hääletus )
(trg)="2"> Cukura tirgu kopīgā organizācija ( balsojums )

# et/ep-06-01-19-008-06.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6.
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ( suhkur ) ( hääletus )
(trg)="2"> Lauksaimnieku atbalsta sistēmas ( cukurs ) ( balsojums )

# et/ep-06-01-19-008-08.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8.
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Olukord Tšetšeenias peale valimisi ja kodanikuühiskond Venemaal ( hääletus )
(trg)="2"> Čečenija pēc vēlēšanām un pilsoniskā sabiedrība Krievijā ( balsojums )

# et/ep-06-01-19-008-11.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11.
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Lissaboni strateegia tulevik sooküsimuste vaatenurgast ( hääletus )
(trg)="2"> Lisabonas stratēģijas nākotne saistībā ar dzimumu līdztiesību ( balsojums )

(src)="3"> " Ώρα των ψηφοφοριών έληξε .
(trg)="3"> " Ώρα των ψηφοφοριών έληξε .

# et/ep-06-01-19-011.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-011.xml.gz


(src)="1"> Eelmise istungi protokolli kinnitamine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-19-012.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-012.xml.gz


(src)="1"> Järgmise osaistungjärgu päevakord ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Nākamās sesijas darba kārtība ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-19-013.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-013.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi koosseis ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-19-014.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-014.xml.gz


(src)="1"> Volituste kontrollimine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Pilnvaru pārbaude ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-19-015.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-015.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-19-017.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-017.xml.gz


(src)="1"> Inimõiguste , demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine ( kodukorra artikkel 115 )
(trg)="1"> Debates par cilvēktiesību , demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem ( Reglamenta 115. pants )

# et/ep-06-01-19-018-01.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-018-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Peruu : Endise presidendi Alberto Fujimori protsess ja väljaandmine ( hääletus )
(trg)="2"> Peru : bijušā prezidenta Alberto Fujimori tiesāšana un izraidīšana ( balsojums )

# et/ep-06-01-19-018-04.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-018-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Puudega inimesed ja areng ( hääletus )
(trg)="2"> Invaliditāte un attīstība ( balsojums )

(src)="3"> Con esto concluye la votación .
(trg)="3"> Con esto concluye la votación .

# et/ep-06-01-19-020.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-020.xml.gz


(src)="1"> Hääletuse parandused ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Balsojumu labojumi ( sk. protokolu )

# et/ep-06-01-19-021.xml.gz
# lv/ep-06-01-19-021.xml.gz