# et/ep-06-10-11-005.xml.gz
# fi/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus ( vt protokoll )
(trg)="1"> Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-11-006.xml.gz
# fi/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Esitatud dokumendid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Vastaanotetut asiakirjat : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-11-007.xml.gz
# fi/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Kirjalikud deklaratsioonid ( kodukorra artikkel 116 ) ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Kirjalliset kannanotot ( työjärjestyksen 116 artikla ) : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-11-008.xml.gz
# fi/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Neuvoston toimittamat sopimustekstit : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-11-009.xml.gz
# fi/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi koosseis ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Parlamentin kokoonpano : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-11-010.xml.gz
# fi/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-11-012.xml.gz
# fi/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Tulevased meetmed patentide valdkonnas ( esitatud resolutsiooni ettepanekud ) ( vt protokoll )
(trg)="1"> Tulevat toimet patenttialalla ( käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset ) : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-11-023.xml.gz
# fi/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Järgmise istungi päevakord ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Seuraavan istunnon esityslista : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-11-024.xml.gz
# fi/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Istungi lõpp
(trg)="1"> Istunnon päättäminen

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )
(trg)="2"> ( Istunto päättyi klo 23.55 . )

# et/ep-06-10-12-001.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Istungi algus
(trg)="1"> Istunnon avaaminen

(src)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π . μ . )
(trg)="2"> ( Istunto avattiin klo 9.00 . )

# et/ep-06-10-12-002.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Esitatud dokumendid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Vastaanotetut asiakirjat : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-12-004.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Eelmise istungi protokolli kinnitamine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-12-006.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> EÜ ja Bulgaaria vaheline leping : osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös ( hääletus )
(trg)="2"> EY : n ja Bulgarian sopimus Bulgarian osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> EÜ ja Rumeenia vaheline leping : osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös ( hääletus )
(trg)="2"> EY : n ja Romanian sopimus Romanian osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3.
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> EÜ ja Türgi vaheline leping : osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös ( hääletus )
(trg)="2"> EY : n ja Turkin sopimus Turkin osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> EÜ ja Singapuri vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ( hääletus )
(trg)="2"> EY : n ja Singaporen välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5.
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> EÜ ja Austraalia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ( hääletus )
(trg)="2"> EY : n ja Australian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6.
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> EÜ ja Uus-Meremaa vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ( hääletus )
(trg)="2"> EY : n ja Uuden-Seelannin välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7.
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> EÜ ja Uruguay vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ( hääletus )
(trg)="2"> EY : n ja Uruguayn välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8.
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> EÜ ja Maldiivide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ( hääletus )
(trg)="2"> EY : n ja Malediivien tasavallan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9.
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimine ( hääletus )
(trg)="2"> Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteet ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10.
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Karpide elukeskkonna vee nõutav kvaliteet ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )
(trg)="2"> Simpukkavesiltä vaadittava laatu ( kodifioitu toisinto ) ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11.
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Eksitav ja võrdlev reklaam ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )
(trg)="2"> Harhaanjohtava ja vertaileva mainonta ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12.
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )
(trg)="2"> Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika ( kodifioitu toisinto ) ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13.
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Rentimis- ja laenutamisõigus ja teatavad autoriõigusega kaasnevad õigused intellektuaalomandi vallas ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )
(trg)="2"> Henkinen omaisuus : vuokraus- ja lainaoikeudet ja lähioikeudet ( kodifioitu toisinto ) ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14.
(trg)="1"> 14 .

(src)="2"> San José kilptäi tõrje ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )
(trg)="2"> Hirmukilpikirvan torjunta ( kodifioitu toisinto ) ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15.
(trg)="1"> 15 .

(src)="2"> Glükoos ja laktoos ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )
(trg)="2"> Glukoosi ja laktoosi ( kodifioitu toisinto ) ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16.
(trg)="1"> 16 .

(src)="2"> Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 3 ja 4 muutmine ( hääletus )
(trg)="2"> Työjärjestyksen 3 ja 4 artiklan muuttaminen ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19.
(trg)="1"> 19 .

(src)="2"> Majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator - NACE Revision 2 ( hääletus )
(trg)="2"> Tilastollisen toimialaluokituksen vahvistaminen ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20.
(trg)="1"> 20 .

(src)="2"> Ühenduse erakorraline finantsabi Kosovole ( hääletus )
(trg)="2"> Poikkeuksellinen rahoitusapu Kosovolle ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21.
(trg)="1"> 21 .

(src)="2"> Euroopa Ülesehitusamet ( hääletus )
(trg)="2"> Euroopan jälleenrakennusvirasto ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25.
(trg)="1"> 25 .

(src)="2"> Loomade kaitse ja heaolu ( 2006-2010 ) ( hääletus )
(trg)="2"> Eläinten suojelu ja hyvinvointi 2006-2010 ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26.
(trg)="1"> 26 .

(src)="2"> Kutseteenuste konkurentsi käsitleva aruande järelmeetmed ( hääletus )
(trg)="2"> Kilpailusta ammatillisissa palveluissa annetun kertomuksen seuranta ( äänestys )

# et/ep-06-10-12-009.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-12-010.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi koosseis ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Parlamentin kokoonpano : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-12-011.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Teatud dokumente puudutavad otsused ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-12-012.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Istungil vastuvõetud tekstide edastamine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-12-013.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Järgmiste istungite ajakava ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Seuraavien istuntojen aikataulu : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-12-014.xml.gz
# fi/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Istungjärgu vaheaeg
(trg)="1"> Istuntokauden keskeyttäminen

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )
(trg)="2"> ( Istunto päättyi klo 00.10 . )

# et/ep-06-10-23-002.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Eelmise istungi protokolli kinnitamine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-004.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-005.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-006.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Presidentuuri teadaanne ( vt protokoll )
(trg)="1"> Puhemiehen ilmoitus : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-007.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted ajakirjanik Anna Politkovskaja mõrva järel ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )
(trg)="1"> Euroopan unionin ja Venäjän suhteet toimittaja Anna Politkovskajan murhan jälkeen ( käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset )

# et/ep-06-10-23-008.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Esitatud dokumendid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Vastaanotetut asiakirjat : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-009.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Petitsioonid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Vetoomukset : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-010.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Assigneeringute ümberpaigutamine ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Määrärahojen siirrot : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-011.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Neuvoston toimittamat sopimustekstit : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-012.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus ( vt protokoll )
(trg)="1"> Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-013.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Kirjalikud deklaratsioonid ( kodukorra artikkel 116 ) ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Kirjalliset kannanotot ( työjärjestyksen 116 artikla ) : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-023.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Järgmise istungi päevakord ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Seuraavan istunnon esityslista : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-23-024.xml.gz
# fi/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Istungi lõpp
(trg)="1"> Istunnon päättäminen

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )
(trg)="2"> ( Istunto päättyi klo 22.20 . )

# et/ep-06-10-24-002.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Inimõiguste , demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine ( esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine ) ( vaata protokolli )
(trg)="1"> Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista ( käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset ) : ks. pöytäkirja

# et/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> ÜRO : M2- või M3-kategooria sõidukite tunnustamine seoses nimetatud sõidukite üldise konstruktsiooniga ( hääletus )
(trg)="2"> Yhdistyneet kansakunnat : M2- tai M3-luokan ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksyntä ( äänestys )

# et/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Bulgaaria ja Rumeenia liitumine : Euroopa ühenduste ametnike töölevõtmine ( hääletus )
(trg)="2"> Bulgarian ja Romanian liittyminen : virkamiesten palvelukseen ottaminen Euroopan yhteisöihin ( äänestys )

# et/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3.
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Ühisettevõtte Galileo põhikirja muutmine ( hääletus )
(trg)="2"> Galileo-yhteisyrityksen yhtiöjärjestys ( äänestys )

# et/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Norra osamaks Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse töös ( hääletus )
(trg)="2"> Norjan osallistuminen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen rahoitukseen ( äänestys )

# et/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5.
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Bogdan Golikilt puutumatuse võtmise taotlus ( hääletus )
(trg)="2"> Bogdan Golikin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen ( äänestys )

# et/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6.
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Mario Borghezio puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus ( hääletus )
(trg)="2"> Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustaminen ( äänestys )

# et/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7.
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Paranduseelarve nr 3/2006 projekt ( hääletus )
(trg)="2"> Lisätalousarvio nro 3 / 2006 ( äänestys )

# et/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8.
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Paranduseelarve nr 5/2006 projekt ( hääletus )
(trg)="2"> Lisätalousarvio nro 5 / 2006 ( äänestys )

# et/ep-06-10-24-008-09.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-09.xml.gz


(src)="1"> 9.
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Euroopa Liidu ja Lõuna-Aafrika Vabariigi strateegiline partnerlus ( hääletus )
(trg)="2"> Euroopan unionin strateginen kumppanuus Etelä-Afrikan kanssa ( äänestys )

# et/ep-06-10-24-008-10.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-10.xml.gz


(src)="1"> 10.
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Keskkonna rahastamisvahend ( LIFE+ ) ( hääletus )
(trg)="2"> Ympäristöalan rahoitusväline Life + ( äänestys )

# et/ep-06-10-24-008-11.xml.gz
# fi/ep-06-10-24-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11.
(trg)="1"> 11 .