# en/ep-06-10-11-005.xml.gz
# et/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Action taken on Parliament 's resolutions : see Minutes
(trg)="1"> Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus ( vt protokoll )

# en/ep-06-10-11-006.xml.gz
# et/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Documents received : see Minutes
(trg)="1"> Esitatud dokumendid ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-11-007.xml.gz
# et/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Written statements ( Rule 116 ) : see Minutes
(trg)="1"> Kirjalikud deklaratsioonid ( kodukorra artikkel 116 ) ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-11-008.xml.gz
# et/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Texts of agreements forwarded by the Council : see Minutes
(trg)="1"> Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-11-009.xml.gz
# et/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Membership of Parliament : see Minutes
(trg)="1"> Parlamendi koosseis ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-11-010.xml.gz
# et/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Membership of committees and delegations : see Minutes
(trg)="1"> Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-11-012.xml.gz
# et/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Future action in the field of patents ( motions for resolutions tabled ) : see Minutes
(trg)="1"> Tulevased meetmed patentide valdkonnas ( esitatud resolutsiooni ettepanekud ) ( vt protokoll )

# en/ep-06-10-11-023.xml.gz
# et/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Agenda for next sitting : see Minutes
(trg)="1"> Järgmise istungi päevakord ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-11-024.xml.gz
# et/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Closure of sitting
(trg)="1"> Istungi lõpp

(src)="2"> ( The sitting was closed at 11.55 p.m. )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )

# en/ep-06-10-12-001.xml.gz
# et/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Opening of the sitting
(trg)="1"> Istungi algus

(src)="2"> ( The sitting was opened at 9 a.m. )
(trg)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π . μ . )

# en/ep-06-10-12-002.xml.gz
# et/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Documents received : see Minutes
(trg)="1"> Esitatud dokumendid ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-12-004.xml.gz
# et/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Approval of Minutes of previous sitting : see Minutes
(trg)="1"> Eelmise istungi protokolli kinnitamine ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-12-006.xml.gz
# et/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Membership of committees and delegations : see Minutes
(trg)="1"> Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1.

(src)="2"> EC-Bulgaria Agreement : participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( vote )
(trg)="2"> EÜ ja Bulgaaria vaheline leping : osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2.

(src)="2"> EC-Romania Agreement : participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( vote )
(trg)="2"> EÜ ja Rumeenia vaheline leping : osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3.

(src)="2"> EC-Turkey Agreement : participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( vote )
(trg)="2"> EÜ ja Türgi vaheline leping : osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4.

(src)="2"> Agreement between the EC and Singapore on certain aspects of air services ( vote )
(trg)="2"> EÜ ja Singapuri vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5.

(src)="2"> Agreement between the EC and Australia on certain aspects of air services ( vote )
(trg)="2"> EÜ ja Austraalia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6.

(src)="2"> Agreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services ( vote )
(trg)="2"> EÜ ja Uus-Meremaa vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7.

(src)="2"> Agreement between the EC and Uruguay on certain aspects of air services ( vote )
(trg)="2"> EÜ ja Uruguay vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8.

(src)="2"> Agreement between the EC and the Maldives on certain aspects of air services ( vote )
(trg)="2"> EÜ ja Maldiivide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9.

(src)="2"> Management of the European satellite radio-navigation programmes ( vote )
(trg)="2"> Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimine ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10.

(src)="2"> Quality required of shellfish waters ( codified version ) ( vote )
(trg)="2"> Karpide elukeskkonna vee nõutav kvaliteet ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11.

(src)="2"> Misleading and comparative advertising ( vote )
(trg)="2"> Eksitav ja võrdlev reklaam ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12.

(src)="2"> Protection of copyright and certain related rights ( codified version ) ( vote )
(trg)="2"> Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13 .
(trg)="1"> 13.

(src)="2"> Rights related to copyright ( vote )
(trg)="2"> Rentimis- ja laenutamisõigus ja teatavad autoriõigusega kaasnevad õigused intellektuaalomandi vallas ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14 .
(trg)="1"> 14.

(src)="2"> Control of San José Scale ( codified version ) ( vote )
(trg)="2"> San José kilptäi tõrje ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15 .
(trg)="1"> 15.

(src)="2"> Glucose and lactose ( vote )
(trg)="2"> Glükoos ja laktoos ( kodifitseeritud versioon ) ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16 .
(trg)="1"> 16.

(src)="2"> Amendment of Rules 3 and 4 of Parliament 's Rules of Procedure ( vote )
(trg)="2"> Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 3 ja 4 muutmine ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19 .
(trg)="1"> 19.

(src)="2"> Statistical classification of economic activities - NACE Rev. 2 ( vote )
(trg)="2"> Majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator - NACE Revision 2 ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20 .
(trg)="1"> 20.

(src)="2"> Exceptional Community financial assistance to Kosovo ( vote )
(trg)="2"> Ühenduse erakorraline finantsabi Kosovole ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21 .
(trg)="1"> 21.

(src)="2"> European Agency for Reconstruction ( vote )
(trg)="2"> Euroopa Ülesehitusamet ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25 .
(trg)="1"> 25.

(src)="2"> The protection and welfare of animals 2006-2010 ( vote )
(trg)="2"> Loomade kaitse ja heaolu ( 2006-2010 ) ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# et/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26 .
(trg)="1"> 26.

(src)="2"> Follow-up to the report on competition in professional services ( vote )
(trg)="2"> Kutseteenuste konkurentsi käsitleva aruande järelmeetmed ( hääletus )

# en/ep-06-10-12-009.xml.gz
# et/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Corrections to votes and voting intentions : see Minutes
(trg)="1"> Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-12-010.xml.gz
# et/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Membership of Parliament : see Minutes
(trg)="1"> Parlamendi koosseis ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-12-011.xml.gz
# et/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Decisions concerning certain documents : see Minutes
(trg)="1"> Teatud dokumente puudutavad otsused ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-12-012.xml.gz
# et/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Forwarding of texts adopted during the sitting : see Minutes
(trg)="1"> Istungil vastuvõetud tekstide edastamine ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-12-013.xml.gz
# et/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Dates for next sittings : see Minutes
(trg)="1"> Järgmiste istungite ajakava ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-12-014.xml.gz
# et/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Adjournment of the session
(trg)="1"> Istungjärgu vaheaeg

(src)="2"> ( The sitting was closed at 12.10 p.m. )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )

# en/ep-06-10-23-002.xml.gz
# et/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Approval of Minutes of previous sitting : see Minutes
(trg)="1"> Eelmise istungi protokolli kinnitamine ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-23-004.xml.gz
# et/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Membership of committees and delegations : see Minutes
(trg)="1"> Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-23-005.xml.gz
# et/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Signature of acts adopted under codecision : see Minutes
(trg)="1"> Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-23-006.xml.gz
# et/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Announcement by the President : see Minutes
(trg)="1"> Presidentuuri teadaanne ( vt protokoll )

# en/ep-06-10-23-007.xml.gz
# et/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Relations between the European Union and Russia following the assassination of journalist Anna Politkovskaya ( motions for resolution tabled )
(trg)="1"> Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted ajakirjanik Anna Politkovskaja mõrva järel ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )

# en/ep-06-10-23-008.xml.gz
# et/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Documents received : see Minutes
(trg)="1"> Esitatud dokumendid ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-23-009.xml.gz
# et/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Petitions : see Minutes
(trg)="1"> Petitsioonid ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-23-010.xml.gz
# et/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Transfers of appropriations : see Minutes
(trg)="1"> Assigneeringute ümberpaigutamine ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-23-011.xml.gz
# et/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Texts of agreements forwarded by the Council : see Minutes
(trg)="1"> Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-23-012.xml.gz
# et/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Action taken on Parliament 's resolutions : see Minutes
(trg)="1"> Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus ( vt protokoll )

# en/ep-06-10-23-013.xml.gz
# et/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Written declarations ( Rule 116 ) : see Minutes
(trg)="1"> Kirjalikud deklaratsioonid ( kodukorra artikkel 116 ) ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-23-023.xml.gz
# et/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Agenda for next sitting : see Minutes
(trg)="1"> Järgmise istungi päevakord ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-23-024.xml.gz
# et/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Closure of sitting
(trg)="1"> Istungi lõpp

(src)="2"> ( The sitting was closed at 10.20 p.m. )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )

# en/ep-06-10-24-002.xml.gz
# et/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Debates on cases of breaches of human rights , democracy and the rule of law ( announcement of motions for resolutions tabled ) : see Minutes
(trg)="1"> Inimõiguste , demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine ( esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine ) ( vaata protokolli )

# en/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1.

(src)="2"> United Nations : approval of category M2 or M3 vehicles with regard to their general construction ( vote )
(trg)="2"> ÜRO : M2- või M3-kategooria sõidukite tunnustamine seoses nimetatud sõidukite üldise konstruktsiooniga ( hääletus )

# en/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2.

(src)="2"> Accession of Bulgaria and Romania : recruitment of officials of the European Communities ( vote )
(trg)="2"> Bulgaaria ja Rumeenia liitumine : Euroopa ühenduste ametnike töölevõtmine ( hääletus )

# en/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3.

(src)="2"> Amendment of the Statutes of the Galileo Joint Undertaking ( vote )
(trg)="2"> Ühisettevõtte Galileo põhikirja muutmine ( hääletus )

# en/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4.

(src)="2"> Norway and the EMCDDA ( vote )
(trg)="2"> Norra osamaks Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse töös ( hääletus )

# en/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5.

(src)="2"> Request for waiver of the immunity of Bogdan Golik ( vote )
(trg)="2"> Bogdan Golikilt puutumatuse võtmise taotlus ( hääletus )

# en/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6.

(src)="2"> Defence of immunity of Mario Borghezio ( vote )
(trg)="2"> Mario Borghezio puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus ( hääletus )

# en/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7.

(src)="2"> Draft amending budget No 3 / 2006 ( vote )
(trg)="2"> Paranduseelarve nr 3/2006 projekt ( hääletus )

# en/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8.

(src)="2"> Draft amending budget No 5 / 2006 ( vote )
(trg)="2"> Paranduseelarve nr 5/2006 projekt ( hääletus )

# en/ep-06-10-24-008-09.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9.

(src)="2"> An EU-South Africa Strategic Partnership ( vote )
(trg)="2"> Euroopa Liidu ja Lõuna-Aafrika Vabariigi strateegiline partnerlus ( hääletus )

# en/ep-06-10-24-008-10.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10.

(src)="2"> LIFE + ( vote )
(trg)="2"> Keskkonna rahastamisvahend ( LIFE+ ) ( hääletus )

# en/ep-06-10-24-008-11.xml.gz
# et/ep-06-10-24-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11.