# el/ep-06-10-11-005.xml.gz
# pl/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu : Patrz protokól

# el/ep-06-10-11-006.xml.gz
# pl/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Κατάθεση εγγράφων : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Składanie dokumentów : patrz protokół

# el/ep-06-10-11-007.xml.gz
# pl/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Γραπτές δηλώσεις ( άρθρο 116 του Κανονισμού ) : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Oświadczenia pisemne ( art . 116 Regulaminu ) : patrz protokół

# el/ep-06-10-11-008.xml.gz
# pl/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Teksty porozumień przekazane przez Radę : patrz protokół

# el/ep-06-10-11-009.xml.gz
# pl/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Σύνθεση του Κοινοβουλίου : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Skład Parlamentu : patrz protokół

# el/ep-06-10-11-010.xml.gz
# pl/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Skład komisji i delegacji : patrz protokół

# el/ep-06-10-11-012.xml.gz
# pl/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Μελλοντική δράση στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ( προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ) : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Przyszłe działania w dziedzinie patentów ( złożone projekty rezolucji ) : Patrz protokól

# el/ep-06-10-11-023.xml.gz
# pl/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Porządek dzienny następnego posiedzenia : patrz protokół

# el/ep-06-10-11-024.xml.gz
# pl/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Λήξη της συνεδρίασης
(trg)="1"> Zamknięcie posiedzenia

(src)="2"> ( " συνεδρίαση λήγει στις 23.55 )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )

# el/ep-06-10-12-001.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Έναρξη της συνεδρίασης
(trg)="1"> Otwarcie posiedzenia

(src)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00 )
(trg)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ. )

# el/ep-06-10-12-002.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Κατάθεση εγγράφων : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Składanie dokumentów : patrz protokół

# el/ep-06-10-12-004.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia : patrz protokół

# el/ep-06-10-12-006.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Skład komisji i delegacji : patrz protokół

# el/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Συμφωνία ΕΚ-Βουλγαρίας : συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Umowa WE-Bułgaria : uczestnictwo Bułgarii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Συμφωνία ΕΚ-Ρουμανίας : συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Umowa WE-Rumunia : uczestnictwo Rumunii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Συμφωνία ΕΚ-Τουρκίας : συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Umowa WE-Turcja : uczestnictwo Turcji w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Συμφωνία ΕΚ-Σιγκαπούρης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Umowa WE - Singapur dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Συμφωνία ΕΚ-Αυστραλίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Umowa WE - Australia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Συμφωνία ΕΚ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Umowa WE - Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Συμφωνία ΕΚ-Ουρουγουάης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Umowa WE - Urugwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Συμφωνία ΕΚ-Δημοκρατίας των Μαλδίβων σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Umowa WE - Republika Malediwów dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Zarządzanie europejskimi programami radionawigacyjnymi ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Απαιτούμενη ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή ( κωδικοποιημένη έκδοση ) ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Wymagana jakość wód , w których żyją skorupiaki ( wersja skodyfikowana ) ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση ( κωδικοποιημένη έκδοση ) ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Reklama wprowadzająca w błąd i reklama porównawcza ( wersja skodyfikowana ) ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων ( κωδικοποιημένη έκδοση ) ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Okres ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13 .
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Δικαίωμα εκμίσθωσης , δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας ( κωδικοποιημένη έκδοση ) ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Prawo najmu i użyczenia oraz niektóre prawa pokrewne prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej ( wersja skodyfikowana ) ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14 .
(trg)="1"> 14 .

(src)="2"> Καταπολέμηση της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ ( κωδικοποιημένη έκδοση ) ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Zwalczanie tarcznika niszczyciela ( wersja skodyfikowana ) ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15 .
(trg)="1"> 15 .

(src)="2"> Γλυκόζη και λακτόζη ( κωδικοποιημένη έκδοση ) ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Glukoza i laktoza ( wersja skodyfikowana ) ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16 .
(trg)="1"> 16 .

(src)="2"> Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Modyfikacja art . 3 i 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19 .
(trg)="1"> 19 .

(src)="2"> Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej NACE Rev.
(trg)="3"> 2 i inne dziedziny statystyczne ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20 .
(trg)="1"> 20 .

(src)="2"> Έκτακτη οικονομική συνδρομή της Κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Nadzwyczajna pomoc finansowa Wspólnoty na rzecz Kosowa ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21 .
(trg)="1"> 21 .

(src)="2"> Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Europejska Agencja Odbudowy ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25 .
(trg)="1"> 25 .

(src)="2"> Η προστασία και η καλή μεταχείριση των ζώων ( 2006-2010 ) ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Ochrona i dobrostan zwierząt ( 2006-2010 ) ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26 .
(trg)="1"> 26 .

(src)="2"> Συνέχεια της έκθεσης για τον ανταγωνισμό στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Działania następcze w związku ze sprawozdaniem w sprawie konkurencji w sektorze wolnych zawodów ( głosowanie )

# el/ep-06-10-12-007-28.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-007-28.xml.gz


(src)="1"> 28 .
(trg)="1"> 28 .

(src)="2"> Πρόταση ψηφίσματος ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Sektor owoców jagodowych , wiśni i czereśni przeznaczonych do przetworzenia ( głosowanie )

(src)="3"> - Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 6 :
(trg)="3"> - Antes de la votación del apartado 6 :

(src)="4"> ( PL ) Προτείνεται η αντικατάσταση του ποσού των 50 000 της παραγράφου 6 από το ποσό των 40 000 , προκειμένου να αποφευχθεί η αλλαγή των ισχυουσών διατάξεων .
(trg)="4"> Jest propozycja aby kwotę 50.000 w szóstym paragrafie , zastąpić kwotą 40.000 , tak aby nie zmieniać dotychczas obowiązujących reguł .

(src)="5"> ( Χειροκροτήματα )
(trg)="5"> ( Oklaski )

(src)="6"> ( Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία )
(trg)="6"> ( El Parlamento admite la enmienda oral )

(src)="7"> " ώρα των ψηφοφοριών έληξε .
(trg)="7"> Se cierra el turno de votaciones .

# el/ep-06-10-12-009.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Korekty do głosowania i zamiar głosowania : patrz protokół

# el/ep-06-10-12-010.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Σύνθεση του Κοινοβουλίου : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Skład Parlamentu : patrz protokół

# el/ep-06-10-12-011.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Decyzje dotyczące niektórych dokumentów : patrz protokół

# el/ep-06-10-12-012.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu : patrz protokół

# el/ep-06-10-12-013.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Kalendarz kolejnych posiedzeń : patrz protokół

# el/ep-06-10-12-014.xml.gz
# pl/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Διακοπή της συνόδου
(trg)="1"> Odroczenie sesji

(src)="2"> ( " συνεδρίαση λήγει στις 00.10 )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )

# el/ep-06-10-23-002.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia : patrz protokół

# el/ep-06-10-23-004.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Skład komisji i delegacji : patrz protokół

# el/ep-06-10-23-005.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji : patrz protokół .

# el/ep-06-10-23-006.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Ανακοίνωση της Προεδρίας : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Komunikat Przewodniczącego : Patrz protokól

# el/ep-06-10-23-007.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Anna Politkovskaïa ( προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν )
(trg)="1"> Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Rosją po zabójstwie dziennikarki Anny Politkowskiej ( projekty złożonych rezolucji )

# el/ep-06-10-23-008.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Κατάθεση εγγράφων : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Składanie dokumentów : patrz protokół

# el/ep-06-10-23-009.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Αναφορές : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Petycje ( patrz : protokół )

# el/ep-06-10-23-010.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Μεταφορές πιστώσεων : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Przesunięcie środków : patrz protokół

# el/ep-06-10-23-011.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Teksty porozumień przekazane przez Radę : patrz protokół

# el/ep-06-10-23-012.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu : Patrz protokól

# el/ep-06-10-23-013.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Γραπτές δηλώσεις ( άρθρο 116 του Κανονισμού ) : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Oświadczenia pisemne ( art . 116 Regulaminu ) : patrz protokół

# el/ep-06-10-23-023.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Porządek dzienny następnego posiedzenia : patrz protokół

# el/ep-06-10-23-024.xml.gz
# pl/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Λήξη της συνεδρίασης
(trg)="1"> Zamknięcie posiedzenia

(src)="2"> ( " συνεδρίαση λήγει στις 22.20 )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )

# el/ep-06-10-24-002.xml.gz
# pl/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου ( ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ) : βλ .
(src)="2"> Συνοπτικά Πρακτικά
(trg)="1"> Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka , demokracji i państwa prawa ( ogłoszenie złożonych projektów rezolucji ) : patrz protokół

# el/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# pl/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Ηνωμένα Έθνη : έγκριση οχημάτων της κατηγορίας Μ2 ή Μ3 σχετικά με τα γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> ONZ : homologacja pojazdów kategorii M2 lub M3 w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych ( głosowanie )

# el/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# pl/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας : πρόσληψη υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Przystąpienie Bułgarii i Rumunii : rekrutacja urzędników Wspólnot Europejskich ( głosowanie )

# el/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# pl/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Τροποποίηση του καταστατικού της κοινής επιχείρησης Galileo ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Zmiana statutu wspólnego przedsiębiorstwa GALILEO ( głosowanie )

# el/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# pl/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Χρηματοδοτική συνεισφορά της Νορβηγίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ( ΕΚΠΝΤ ) ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Udział Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ( ECMNiN ) ( głosowanie )

# el/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# pl/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Bogdan Golik ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Golika ( głosowanie )

# el/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# pl/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Mario Borghezio ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Mario Borhezio ( głosowanie )

# el/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# pl/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ .
(src)="3"> 3 / 2006 ( ψηφοφορία )
(trg)="2"> Projekt budżetu korygującego nr 3 / 2006 ( głosowanie )

# el/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# pl/ep-06-10-24-008-08.xml.gz