# de/ep-06-10-11-005.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Weiterbehandlung der Entschließungen des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-11-006.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Vorlage von Dokumenten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-11-007.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Schriftliche Erklärungen ( Artikel 116 GO ) : siehe Protokoll
(trg)="1"> Písomné vyhlásenia ( článok 116 rokovacieho poriadku ) : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-11-008.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Übermittlung von Abkommenstexten durch den Rat : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-11-009.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-11-010.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung der Ausschüsse und der Delegationen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-11-012.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Künftige Maßnahmen auf dem Gebiet der Patente ( eingereichte Entschließungsanträge ) : siehe Protokoll
(trg)="1"> Budúce akcie v oblasti patentov ( predložené návrhy uznesení ) : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-11-023.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Tagesordnung der nächsten Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-11-024.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Schluss der Sitzung
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 23.55 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )

# de/ep-06-10-12-001.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Eröffnung der Sitzung
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet . )
(trg)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ. )

# de/ep-06-10-12-002.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Vorlage von Dokumenten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-12-004.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-12-006.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung der Ausschüsse und der Delegationen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1. Abkommen EG-Bulgarien : Beteiligung an der Arbeit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ( Abstimmung )
(trg)="1"> 1 .
(trg)="2"> Dohoda ES / Bulharsko : účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2. Abkommen EG-Rumänien : Beteiligung an der Arbeit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ( Abstimmung )
(trg)="1"> 2 .
(trg)="2"> Dohoda ES / Rumunsko : účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3. Abkommen EG-Türkei : Beteiligung an der Arbeit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ( Abstimmung )
(trg)="1"> 3 .
(trg)="2"> Dohoda ES / Turecko : účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4. Luftverkehrsdienste : Abkommen EG/ Singapur ( Abstimmung )
(trg)="1"> 4 .
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Singapurom o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5. Luftverkehrsdienste : Abkommen EG/ Australien ( Abstimmung )
(trg)="1"> 5 .
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6. Luftverkehrsdienste : Abkommen EG/ Neuseeland ( Abstimmung )
(trg)="1"> 6 .
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7. Luftverkehrsdienste : Abkommen EG/ Uruguay ( Abstimmung )
(trg)="1"> 7 .
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajom o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8. Luftverkehrsdienste : Abkommen EG/ Malediven ( Abstimmung )
(trg)="1"> 8 .
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maldivami o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9. Verwaltung der europäischen Satellitennavigationsprogramme ( Abstimmung )
(trg)="1"> 9 .
(trg)="2"> Riadenie európskych programov satelitnej rádiovej navigácie ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10. Qualitätsanforderungen an Muschelgewässer ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 10 .
(trg)="2"> Kvalita vôd mäkkýšov ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11. Irreführende und vergleichende Werbung ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 11 .
(trg)="2"> Klamlivá a porovnávacia reklama ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12. Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 12 .
(trg)="2"> Lehota ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13. Vermietrecht und Verleihrecht sowie bestimmte dem Urheberrecht verwandte Schutzrechte im Bereich des geistigen Eigentums ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 13 .
(trg)="2"> Nájomné právo a výpožičné právo a určité práva súvisiace s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14. Bekämpfung der San-José-Schildlaus ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 14 .
(trg)="2"> Kontrola štítničky nebezpečnej ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15. Glukose und Laktose ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 15 .
(trg)="2"> Glukóza a laktóza ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16. Änderung der Geschäftsordnung : Artikel 3 und 4 ( Abstimmung )
(trg)="1"> 16 .
(trg)="2"> Zmeny a doplnenia článkov 3 a 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19. Statistische Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 sowie bestimmte Statistikbereiche ( Abstimmung )
(trg)="1"> 19 .
(trg)="2"> Štatistická klasifikácia ekonomických činností ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20. Sonderfinanzhilfe der Gemeinschaft für das Kosovo ( Abstimmung )
(trg)="1"> 20 .
(trg)="2"> Mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21. Europäische Agentur für Wiederaufbau ( Abstimmung )
(trg)="1"> 21 .
(trg)="2"> Európska agentúra pre obnovu ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25. Schutz und Wohlbefinden von Tieren ( Aktionsplan 2006-2010 ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 25 .
(trg)="2"> Ochrana a dobré životné podmienky zvierat ( 2006 - 2010 ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26. Follow-up zum Bericht über den Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen ( Abstimmung )
(trg)="1"> 26 .
(trg)="2"> Nadviazanie na správu o hospodárskej súťaži v oblasti slobodných povolaní ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-12-009.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-12-010.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-12-011.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Beschlüsse betreffend bestimmte Dokumente : siehe Protokoll
(trg)="1"> Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-12-012.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Übermittlung der in dieser Sitzung angenommenen Texte : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zaslanie textov prijatých počas rokovania : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-12-013.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Zeitpunkt der nächsten Sitzungen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Termíny nasledujúcich schôdzí : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-12-014.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Unterbrechung der Sitzungsperiode
(trg)="1"> Prerušenie zasadania

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 12.10 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )

# de/ep-06-10-23-002.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-004.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung der Ausschüsse und der Delegationen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-005.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Unterzeichnung von Rechtsakten , die im Mitentscheidungsverfahren angenommen wurden : siehe Protokoll
(trg)="1"> Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-006.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Mitteilung des Präsidenten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Oznámenie predsedníctva : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-007.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Beziehungen EU/ Russland nach der Ermordung der Journalistin Anna Politkowskaja ( eingereichte Entschließungsanträge )
(trg)="1"> Vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom po vražde novinárky Anny Politkovskej ( predložené návrhy uznesení )

# de/ep-06-10-23-008.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Vorlage von Dokumenten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-009.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Petitionen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Petície : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-010.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Mittelübertragungen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Presun finančných prostriedkov : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-011.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Übermittlung von Abkommenstexten durch den Rat : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-012.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Weiterbehandlung der Entschließungen des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-013.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Schriftliche Erklärungen ( Artikel 116 GO ) : siehe Protokoll
(trg)="1"> Písomné vyhlásenia ( článok 116 rokovacieho poriadku ) : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-023.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Tagesordnung der nächsten Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-23-024.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Schluss der Sitzung
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 22.20 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )

# de/ep-06-10-24-002.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Aussprache über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte , der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ( Bekanntgabe der eingereichten Entschließungsanträge ) : siehe Protokoll
(trg)="1"> Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv , demokracie a princípov právneho štátu ( oznámenie o podaných návrhoch uznesenia ) : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1. UN/ ECE-Regelung : Zulassung für Fahrzeuge der Klassen M2 oder M3 hinsichtlich ihrer allgemeinen Konstruktionsmerkmale ( Abstimmung )
(trg)="1"> 1 .
(trg)="2"> OSN : homologizácia vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2. Beitritt von Bulgarien und Rumänien : Einstellung von Beamten der Europäischen Gemeinschaften ( Abstimmung )
(trg)="1"> 2 .
(trg)="2"> Pristúpenie Bulharska a Rumunska : prijímanie úradníkov Európskych spoločenstiev ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3. Änderung der Satzung des gemeinsamen Unternehmens Galileo ( Abstimmung )
(trg)="1"> 3 .
(trg)="2"> Zmeny a doplnenia stanov spoločného podniku Galileo ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4. Finanzielle Beteiligung Norwegens an den Arbeiten der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ( Abstimmung )
(trg)="1"> 4 .
(trg)="2"> Nórsko a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5. Antrag auf Aufhebung der Immunität von Bogdan Golik ( Abstimmung )
(trg)="1"> 5 .
(trg)="2"> Žiadosť o zbavenie Bogdana Golika poslaneckej imunity ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6. Antrag auf Schutz der Immunität und der Vorrechte von Mario Borghezio ( Abstimmung )
(trg)="1"> 6 .
(trg)="2"> Žiadosť o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7. Berichtigungshaushaltsplan 3/ 2006 ( Abstimmung )
(trg)="1"> 7 .
(trg)="2"> Opravný rozpočet 3 / 2006 ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8. Berichtigungshaushaltsplan 5/ 2006 ( Abstimmung )
(trg)="1"> 8 .
(trg)="2"> Návrh opravného rozpočtu č . 5 / 2006 ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-09.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-09.xml.gz


(src)="1"> 9. Strategische Partnerschaft EU/ Südafrika ( Abstimmung )
(trg)="1"> 9 .
(trg)="2"> Strategické partnerstvo medzi EÚ a Juhoafrickou republikou ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-10.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-10.xml.gz


(src)="1"> 10. Finanzierungsinstrument für die Umwelt ( LIFE+ ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 10 .
(trg)="2"> Finančný nástroj pre životné prostredie ( LIFE + ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-11.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11. Förderprogramm für den europäischen audiovisuellen Sektor ( MEDIA 2007 ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 11 .
(trg)="2"> Program na podporu európskeho audiovizuálneho sektora ( MEDIA 2007 ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-12.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-12.xml.gz


(src)="1"> 12. Kultur-Programm ( 2007-2013 ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 12 .
(trg)="2"> Program Kultúra ( 2007-2013 ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-13.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-13.xml.gz


(src)="1"> 13. Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz ( Abstimmung )
(trg)="1"> 13 .
(trg)="2"> Mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-14.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-14.xml.gz


(src)="1"> 14. Durchführungsmaßnahmen der 2. Stufe im Rahmen der Transparenzrichtlinie ( Abstimmung )
(trg)="1"> 14 .
(trg)="2"> Vykonávacie opatrenia ( 2. stupeň ) smerníc " Transparentnosť " a " Prospekt " ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-15.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-15.xml.gz


(src)="1"> 15. Durchführungsmaßnahmen der 2. Stufe im Rahmen der Prospektrichtlinie ( Abstimmung )
(trg)="1"> 15 .
(trg)="2"> Vykonávacie opatrenia ( 2. stupeň ) smerníc " Transparentnosť " a " Prospekt " ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-16.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-16.xml.gz


(src)="1"> 16. Zuwanderung von Frauen : Rolle und Stellung der Migrantinnen in der EU ( Abstimmung )
(trg)="1"> 16 .
(trg)="2"> Úloha a miesto prisťahovalkýň v Európskej únii ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-24-008-17.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-17.xml.gz


(src)="1"> 17. Einziehung von Gemeinschaftsmitteln ( Abstimmung )
(trg)="1"> 17 .
(trg)="2"> Vymáhanie finančných prostriedkov Spoločenstva ( hlasovanie )

(src)="2"> Damit ist die Abstimmungsstunde beendet .
(trg)="3"> That concludes the vote .

# de/ep-06-10-24-008.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008.xml.gz


(src)="1"> Abstimmungsstunde
(trg)="1"> Hlasovanie

(src)="2"> Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde .
(trg)="2"> The next item is the vote .

(src)="3"> ( Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung : siehe Protokoll )
(trg)="3"> ( For the results and other details on the vote : see Minutes )

# de/ep-06-10-24-010.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-010.xml.gz


(src)="1"> Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní : pozri zápisnicu

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 12.35 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen . )
(trg)="2"> ( The sitting was suspended at 12.35 and resumed at 15.00 )

# de/ep-06-10-24-011.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-011.xml.gz


(src)="1"> Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-24-012.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-012.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-24-015.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-015.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-24-022.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-022.xml.gz


(src)="1"> Tagesordnung der nächsten Tagung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Program nasledujúcej schôdze : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-24-023.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-023.xml.gz


(src)="1"> Schluss der Sitzung
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 23.50 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz .
(trg)="3"> 23.50 . )

# de/ep-06-10-25-001.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-001.xml.gz


(src)="1"> Eröffnung der Sitzung
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 9.05 Uhr eröffnet . )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )

# de/ep-06-10-25-002.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-002.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung der Fraktionen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Zloženie politických skupín : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-25-006-03.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-006-03.xml.gz


(src)="1"> 3. Programm " Jugend in Aktion " ( 2007-2013 ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 3 .
(trg)="2"> Program " Mládež v akcii " na obdobie 2007 - 2013 ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-25-006-04.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-006-04.xml.gz


(src)="1"> 4. Integriertes Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens ( Abstimmung )
(trg)="1"> 4 .
(trg)="2"> Akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-25-006-05.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-006-05.xml.gz


(src)="1"> 5. Programm " Europa für Bürgerinnen und Bürger " ( 2007-2013 ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 5 .
(trg)="2"> Program " Európa pre občanov " ( 2007 - 2013 ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-25-006-06.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-006-06.xml.gz


(src)="1"> 6. Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung von Perfluorooctansulfonaten ( Abstimmung )
(trg)="1"> 6 .
(trg)="2"> Obmedzenie uvádzania na trh a používania perfluóroktánsulfonátov ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-25-006-09.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-006-09.xml.gz


(src)="1"> 9. Einrichtung , Betrieb und Nutzung des SIS II ( Beschluss ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 9 .
(trg)="2"> Zavedenie , prevádzka a používanie SIS II ( rozhodnutie ) ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-25-006-10.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-006-10.xml.gz


(src)="1"> 10. Beziehungen EU/ Russland nach der Ermordung der Journalistin Anna Politkowskaja ( Abstimmung )
(trg)="1"> 10 .
(trg)="2"> Vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom po vražde novinárky Anny Politkovskej ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-25-006-11.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-006-11.xml.gz


(src)="1"> 11. Brustkrebs ( Abstimmung )
(trg)="1"> 11 .
(trg)="2"> Rakovina prsníka ( hlasovanie )

# de/ep-06-10-25-009.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-009.xml.gz


(src)="1"> Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-25-019.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-019.xml.gz


(src)="1"> Tagesordnung der nächsten Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# de/ep-06-10-25-020.xml.gz
# sk/ep-06-10-25-020.xml.gz


(src)="1"> Schluss der Sitzung
(trg)="1"> Skončenie rokovania