# de/ep-06-10-11-005.xml.gz
# lv/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Weiterbehandlung der Entschließungen des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-11-006.xml.gz
# lv/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Vorlage von Dokumenten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-11-007.xml.gz
# lv/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Schriftliche Erklärungen ( Artikel 116 GO ) : siehe Protokoll
(trg)="1"> Rakstiskas deklarācijas ( Reglamenta 116. pants ) ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-11-008.xml.gz
# lv/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Übermittlung von Abkommenstexten durch den Rat : siehe Protokoll
(trg)="1"> Padomes nosūtītie nolīgumu teksti ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-11-009.xml.gz
# lv/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-11-010.xml.gz
# lv/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung der Ausschüsse und der Delegationen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-11-012.xml.gz
# lv/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Künftige Maßnahmen auf dem Gebiet der Patente ( eingereichte Entschließungsanträge ) : siehe Protokoll
(trg)="1"> Turpmākās darbības patentu jomā ( iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi ) ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-11-023.xml.gz
# lv/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Tagesordnung der nächsten Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-11-024.xml.gz
# lv/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Schluss der Sitzung
(trg)="1"> Sēdes slēgšana

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 23.55 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )

# de/ep-06-10-12-001.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Eröffnung der Sitzung
(trg)="1"> Sēdes atklāšana

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet . )
(trg)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ. )

# de/ep-06-10-12-002.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Vorlage von Dokumenten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-12-004.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-12-006.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung der Ausschüsse und der Delegationen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1. Abkommen EG-Bulgarien : Beteiligung an der Arbeit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ( Abstimmung )
(trg)="1"> 1 .
(trg)="2"> EK un Bulgārijas nolīgums : Bulgārijas līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbībās ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2. Abkommen EG-Rumänien : Beteiligung an der Arbeit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ( Abstimmung )
(trg)="1"> 2 .
(trg)="2"> EK un Rumānijas nolīgums : Rumānijas līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbībās ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3. Abkommen EG-Türkei : Beteiligung an der Arbeit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ( Abstimmung )
(trg)="1"> 3 .
(trg)="2"> EK un Turcijas nolīgums : Turcijas līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbībās ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4. Luftverkehrsdienste : Abkommen EG/ Singapur ( Abstimmung )
(trg)="1"> 4 .
(trg)="2"> EK un Singapūras nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5. Luftverkehrsdienste : Abkommen EG/ Australien ( Abstimmung )
(trg)="1"> 5 .
(trg)="2"> EK un Austrālijas nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6. Luftverkehrsdienste : Abkommen EG/ Neuseeland ( Abstimmung )
(trg)="1"> 6 .
(trg)="2"> EK un Jaunzēlandes nolīgums par noteiktiem gaisa transporta pakalpojumu aspektiem ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7. Luftverkehrsdienste : Abkommen EG/ Uruguay ( Abstimmung )
(trg)="1"> 7 .
(trg)="2"> EK un Urugvajas nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8. Luftverkehrsdienste : Abkommen EG/ Malediven ( Abstimmung )
(trg)="1"> 8 .
(trg)="2"> EK un Maldivu Republikas nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9. Verwaltung der europäischen Satellitennavigationsprogramme ( Abstimmung )
(trg)="1"> 9 .
(trg)="2"> Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadība ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10. Qualitätsanforderungen an Muschelgewässer ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 10 .
(trg)="2"> Kvalitātes prasības ūdeņiem , no kuriem iegūst čaulgliemjus ( kodificēta versija ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11. Irreführende und vergleichende Werbung ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 11 .
(trg)="2"> Maldinoša un salīdzinoša reklāma ( kodificēta versija ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12. Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 12 .
(trg)="2"> Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības ilgums ( kodificēta versija ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13. Vermietrecht und Verleihrecht sowie bestimmte dem Urheberrecht verwandte Schutzrechte im Bereich des geistigen Eigentums ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 13 .
(trg)="2"> Nomas un patapinājuma tiesības un autortiesību blakustiesības intelektuālā īpašuma jomā ( kodificēta versija ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14. Bekämpfung der San-José-Schildlaus ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 14 .
(trg)="2"> Kalifornijas bruņuts ierobežošana ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15. Glukose und Laktose ( kodifizierte Fassung ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 15 .
(trg)="2"> Glikoze un laktoze ( kodificēta versija ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16. Änderung der Geschäftsordnung : Artikel 3 und 4 ( Abstimmung )
(trg)="1"> 16 .
(trg)="2"> Eiropas Parlamenta Reglamenta 3. un 4. panta grozīšana ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19. Statistische Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 sowie bestimmte Statistikbereiche ( Abstimmung )
(trg)="1"> 19 .
(trg)="2"> NACE 2. red. ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija un atsevišķas statistikas jomas ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20. Sonderfinanzhilfe der Gemeinschaft für das Kosovo ( Abstimmung )
(trg)="1"> 20 .
(trg)="2"> Kopienas ārkārtas finansiāla palīdzība Kosovai ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21. Europäische Agentur für Wiederaufbau ( Abstimmung )
(trg)="1"> 21 .
(trg)="2"> Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25. Schutz und Wohlbefinden von Tieren ( Aktionsplan 2006-2010 ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 25 .
(trg)="2"> Dzīvnieku aizsardzība un labturība 2006.-2010. gadā ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26. Follow-up zum Bericht über den Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen ( Abstimmung )
(trg)="1"> 26 .
(trg)="2"> Turpmākais darbs pēc ziņojuma par konkurenci profesionālo pakalpojumu jomā ( balsojums )

# de/ep-06-10-12-009.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Balsojumu labojumi un nodomi balsot ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-12-010.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-12-011.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Beschlüsse betreffend bestimmte Dokumente : siehe Protokoll
(trg)="1"> Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-12-012.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Übermittlung der in dieser Sitzung angenommenen Texte : siehe Protokoll
(trg)="1"> Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-12-013.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Zeitpunkt der nächsten Sitzungen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Nākamo sēžu datumi ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-12-014.xml.gz
# lv/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Unterbrechung der Sitzungsperiode
(trg)="1"> Sesijas pārtraukšana

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 12.10 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )

# de/ep-06-10-23-002.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-004.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung der Ausschüsse und der Delegationen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Komiteju un delegāciju sastāvs ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-005.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Unterzeichnung von Rechtsakten , die im Mitentscheidungsverfahren angenommen wurden : siehe Protokoll
(trg)="1"> Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-006.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Mitteilung des Präsidenten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Prezidentūras paziņojums ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-007.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Beziehungen EU/ Russland nach der Ermordung der Journalistin Anna Politkowskaja ( eingereichte Entschließungsanträge )
(trg)="1"> Eiropas Savienības un Krievijas attiecības pēc žurnālistes Annas Poļitkovskas slepkavības ( iesniegtie rezolūciju priekšlikumi )

# de/ep-06-10-23-008.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Vorlage von Dokumenten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Dokumentu iesniegšana ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-009.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Petitionen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Lūgumraksti ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-010.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Mittelübertragungen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Apropriāciju pārvietojumi ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-011.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Übermittlung von Abkommenstexten durch den Rat : siehe Protokoll
(trg)="1"> Padomes nosūtītie nolīgumu teksti ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-012.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Weiterbehandlung der Entschließungen des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-013.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Schriftliche Erklärungen ( Artikel 116 GO ) : siehe Protokoll
(trg)="1"> Rakstiskas deklarācijas ( Reglamenta 116. pants ) ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-023.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Tagesordnung der nächsten Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-23-024.xml.gz
# lv/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Schluss der Sitzung
(trg)="1"> Sēdes slēgšana

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 22.20 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )

# de/ep-06-10-24-002.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Aussprache über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte , der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ( Bekanntgabe der eingereichten Entschließungsanträge ) : siehe Protokoll
(trg)="1"> Debates par cilvēktiesību , demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem ( paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem ) ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1. UN/ ECE-Regelung : Zulassung für Fahrzeuge der Klassen M2 oder M3 hinsichtlich ihrer allgemeinen Konstruktionsmerkmale ( Abstimmung )
(trg)="1"> 1 .
(trg)="2"> ANO : M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu vispārīgās konstrukcijas apstiprināšana ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2. Beitritt von Bulgarien und Rumänien : Einstellung von Beamten der Europäischen Gemeinschaften ( Abstimmung )
(trg)="1"> 2 .
(trg)="2"> Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās : Eiropas Kopienu ierēdņu iecelšanai amatā ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3. Änderung der Satzung des gemeinsamen Unternehmens Galileo ( Abstimmung )
(trg)="1"> 3 .
(trg)="2"> Kopuzņēmuma " Galileo ” statūtu grozījumi ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4. Finanzielle Beteiligung Norwegens an den Arbeiten der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ( Abstimmung )
(trg)="1"> 4 .
(trg)="2"> Norvēģijas finansiālā līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra ( EMCDDA ) darbā ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5. Antrag auf Aufhebung der Immunität von Bogdan Golik ( Abstimmung )
(trg)="1"> 5 .
(trg)="2"> Pieprasījums atcelt deputāta Bogdan Golik imunitāti ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6. Antrag auf Schutz der Immunität und der Vorrechte von Mario Borghezio ( Abstimmung )
(trg)="1"> 6 .
(trg)="2"> Pieprasījums aizstāvēt deputāta Mario Borghezio imunitāti un privilēģijas ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7. Berichtigungshaushaltsplan 3/ 2006 ( Abstimmung )
(trg)="1"> 7 .
(trg)="2"> Budžeta grozījuma Nr. 3 / 2006 projekts ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8. Berichtigungshaushaltsplan 5/ 2006 ( Abstimmung )
(trg)="1"> 8 .
(trg)="2"> Budžeta grozījuma Nr. 5 / 2006 projekts ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-09.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-09.xml.gz


(src)="1"> 9. Strategische Partnerschaft EU/ Südafrika ( Abstimmung )
(trg)="1"> 9 .
(trg)="2"> Eiropas Savienības un Dienvidāfrikas stratēģiskā partnerība ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-10.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-10.xml.gz


(src)="1"> 10. Finanzierungsinstrument für die Umwelt ( LIFE+ ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 10 .
(trg)="2"> Finanšu instruments videi ( LIFE + ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-11.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11. Förderprogramm für den europäischen audiovisuellen Sektor ( MEDIA 2007 ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 11 .
(trg)="2"> Atbalsta programma audiovizuālajā nozarē ( MEDIA 2007 ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-12.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-12.xml.gz


(src)="1"> 12. Kultur-Programm ( 2007-2013 ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 12 .
(trg)="2"> Programma " Kultūra " ( 2007.-2013. g . ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-13.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-13.xml.gz


(src)="1"> 13. Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz ( Abstimmung )
(trg)="1"> 13 .
(trg)="2"> Kopienas civilās aizsardzības mehānisms ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-14.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-14.xml.gz


(src)="1"> 14. Durchführungsmaßnahmen der 2. Stufe im Rahmen der Transparenzrichtlinie ( Abstimmung )
(trg)="1"> 14 .
(trg)="2"> Direktīvas " Pārredzamība " īstenošanas līdzekļi ( 2. līmenis ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-15.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-15.xml.gz


(src)="1"> 15. Durchführungsmaßnahmen der 2. Stufe im Rahmen der Prospektrichtlinie ( Abstimmung )
(trg)="1"> 15 .
(trg)="2"> Direktīvas " Prospectus " īstenošanas līdzekļi ( 2. līmenis ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-16.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-16.xml.gz


(src)="1"> 16. Zuwanderung von Frauen : Rolle und Stellung der Migrantinnen in der EU ( Abstimmung )
(trg)="1"> 16 .
(trg)="2"> Imigranšu loma un vieta Eiropas Savienībā ( balsojums )

# de/ep-06-10-24-008-17.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008-17.xml.gz


(src)="1"> 17. Einziehung von Gemeinschaftsmitteln ( Abstimmung )
(trg)="1"> 17 .
(trg)="2"> Kopienas līdzekļu atgūšana ( balsojums )

(src)="2"> Damit ist die Abstimmungsstunde beendet .
(trg)="3"> That concludes the vote .

# de/ep-06-10-24-008.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-008.xml.gz


(src)="1"> Abstimmungsstunde
(trg)="1"> Balsošanas laiks

(src)="2"> Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde .
(trg)="2"> The next item is the vote .

(src)="3"> ( Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung : siehe Protokoll )
(trg)="3"> ( For the results and other details on the vote : see Minutes )

# de/ep-06-10-24-010.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-010.xml.gz


(src)="1"> Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten : siehe Protokoll
(trg)="1"> Balsojumu labojumi un nodomi balsot ( sk. protokolu )

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 12.35 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen . )
(trg)="2"> ( The sitting was suspended at 12.35 and resumed at 15.00 )

# de/ep-06-10-24-011.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-011.xml.gz


(src)="1"> Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-24-012.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-012.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-24-015.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-015.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung des Parlaments : siehe Protokoll
(trg)="1"> Parlamenta sastāvs ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-24-022.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-022.xml.gz


(src)="1"> Tagesordnung der nächsten Tagung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Nākamās sesijas darba kārtība ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-24-023.xml.gz
# lv/ep-06-10-24-023.xml.gz


(src)="1"> Schluss der Sitzung
(trg)="1"> Sēdes slēgšana

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 23.50 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( Posiedzenie zostało zamknięte o godz .
(trg)="3"> 23.50 . )

# de/ep-06-10-25-001.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-001.xml.gz


(src)="1"> Eröffnung der Sitzung
(trg)="1"> Sēdes atklāšana

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 9.05 Uhr eröffnet . )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )

# de/ep-06-10-25-002.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-002.xml.gz


(src)="1"> Zusammensetzung der Fraktionen : siehe Protokoll
(trg)="1"> Politisko grupu sastāvs ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-25-006-03.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-006-03.xml.gz


(src)="1"> 3. Programm " Jugend in Aktion " ( 2007-2013 ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 3 .
(trg)="2"> Programma " Jaunatne darbībā " ( 2007.-2013. g . ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-25-006-04.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-006-04.xml.gz


(src)="1"> 4. Integriertes Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens ( Abstimmung )
(trg)="1"> 4 .
(trg)="2"> Rīcības programma mūžizglītības jomā ( balsojums )

# de/ep-06-10-25-006-05.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-006-05.xml.gz


(src)="1"> 5. Programm " Europa für Bürgerinnen und Bürger " ( 2007-2013 ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 5 .
(trg)="2"> Programma " Eiropa pilsoņiem " ( 2007.-2013. g . ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-25-006-06.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-006-06.xml.gz


(src)="1"> 6. Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung von Perfluorooctansulfonaten ( Abstimmung )
(trg)="1"> 6 .
(trg)="2"> Perfluoroktāna sulfonātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi ( balsojums )

# de/ep-06-10-25-006-09.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-006-09.xml.gz


(src)="1"> 9. Einrichtung , Betrieb und Nutzung des SIS II ( Beschluss ) ( Abstimmung )
(trg)="1"> 9 .
(trg)="2"> Šengenas informācijas sistēmas ( SIS II ) izveide , pārvaldība un izmantošana ( lēmums ) ( balsojums )

# de/ep-06-10-25-006-10.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-006-10.xml.gz


(src)="1"> 10. Beziehungen EU/ Russland nach der Ermordung der Journalistin Anna Politkowskaja ( Abstimmung )
(trg)="1"> 10 .
(trg)="2"> Eiropas Savienības un Krievijas attiecības pēc žurnālistes Annas Poļitkovskas slepkavības ( balsojums )

# de/ep-06-10-25-006-11.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-006-11.xml.gz


(src)="1"> 11. Brustkrebs ( Abstimmung )
(trg)="1"> 11 .
(trg)="2"> Krūts vēzis ( balsojums )

# de/ep-06-10-25-009.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-009.xml.gz


(src)="1"> Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-25-019.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-019.xml.gz


(src)="1"> Tagesordnung der nächsten Sitzung : siehe Protokoll
(trg)="1"> Nākamās sēdes darba kārtība ( sk. protokolu )

# de/ep-06-10-25-020.xml.gz
# lv/ep-06-10-25-020.xml.gz


(src)="1"> Schluss der Sitzung
(trg)="1"> Sēdes slēgšana