# da/ep-06-10-11-005.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Reaktionen på Parlamentets beslutninger : se protokollen
(trg)="1"> Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-11-006.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Modtagne dokumenter : se protokollen
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-11-007.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Skriftlige erklæringer ( artikel 116 ) : se protokollen
(trg)="1"> Písomné vyhlásenia ( článok 116 rokovacieho poriadku ) : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-11-008.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Tekster til aftaler sendt af Rådet : se protokollen
(trg)="1"> Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-11-009.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Parlamentets sammensætning : se protokollen
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-11-010.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Udvalgenes og delegationernes sammensætning : se protokollen
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-11-012.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Fremtidige foranstaltninger på patentområdet ( indgivne beslutningsforslag ) : se protokollen
(trg)="1"> Budúce akcie v oblasti patentov ( predložené návrhy uznesení ) : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-11-023.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Dagsorden for næste møde : se protokollen
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-11-024.xml.gz
# sk/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Hævelse af mødet
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Mødet er hævet kl. 23.55 )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )

# da/ep-06-10-12-001.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Åbning af mødet
(trg)="1"> Otvorenie rokovania

(src)="2"> ( Mødet åbnet kl. 9.00 )
(trg)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ. )

# da/ep-06-10-12-002.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Modtagne dokumenter : se protokollen
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-12-004.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Godkendelse af protokollen fra det foregående møde : se protokollen
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-12-006.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Udvalgenes og delegationernes sammensætning : se protokollen
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Aftale EF / Bulgarien : Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ( afstemning )
(trg)="2"> Dohoda ES / Bulharsko : účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Aftale EF / Rumænien : Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ( afstemning )
(trg)="2"> Dohoda ES / Rumunsko : účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Aftale EF / Tyrkiet : Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ( afstemning )
(trg)="2"> Dohoda ES / Turecko : účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Aftale EF / Singapore om visse aspekter af lufttrafik ( afstemning )
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Singapurom o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Aftale EF / Australien om visse aspekter af lufttrafik ( afstemning )
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Aftale EF / New Zealand om visse aspekter af lufttrafik ( afstemning )
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Aftale EF / Uruguay om visse aspekter af lufttrafik ( afstemning )
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajom o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Aftale EF / Maldiverne om visse aspekter af lufttrafik ( afstemning )
(trg)="2"> Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maldivami o určitých aspektoch leteckých služieb ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Satellitbaseret radionavigation ( afstemning )
(trg)="2"> Riadenie európskych programov satelitnej rádiovej navigácie ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Kvalitetskrav til skaldyrvande ( kodificeret udgave ) ( afstemning )
(trg)="2"> Kvalita vôd mäkkýšov ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Vildledende og sammenlignende reklame ( kodificeret udgave ) ( afstemning )
(trg)="2"> Klamlivá a porovnávacia reklama ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder ( kodificeret udgave ) ( afstemning )
(trg)="2"> Lehota ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13 .
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret ( afstemning )
(trg)="2"> Nájomné právo a výpožičné právo a určité práva súvisiace s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14 .
(trg)="1"> 14 .

(src)="2"> Bekæmpelse af San José skjoldlusen ( kodificeret udgave ) ( afstemning )
(trg)="2"> Kontrola štítničky nebezpečnej ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15 .
(trg)="1"> 15 .

(src)="2"> Glucose og lactose ( kodificeret udgave ) ( afstemning )
(trg)="2"> Glukóza a laktóza ( kodifikované znenie ) ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16 .
(trg)="1"> 16 .

(src)="2"> Ændring af forretningsordenens artikel 3 og 4 ( afstemning )
(trg)="2"> Zmeny a doplnenia článkov 3 a 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19 .
(trg)="1"> 19 .

(src)="2"> Den statistiske nomenklatur ( afstemning )
(trg)="2"> Štatistická klasifikácia ekonomických činností ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20 .
(trg)="1"> 20 .

(src)="2"> Ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo ( afstemning )
(trg)="2"> Mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21 .
(trg)="1"> 21 .

(src)="2"> Det Europæiske Genopbygningsagentur ( afstemning )
(trg)="2"> Európska agentúra pre obnovu ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25 .
(trg)="1"> 25 .

(src)="2"> Dyrebeskyttelse og dyrevelfærd ( 2006-2010 ) ( afstemning )
(trg)="2"> Ochrana a dobré životné podmienky zvierat ( 2006 - 2010 ) ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26 .
(trg)="1"> 26 .

(src)="2"> Konkurrence i de liberale erhverv ( afstemning )
(trg)="2"> Nadviazanie na správu o hospodárskej súťaži v oblasti slobodných povolaní ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-12-009.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Stemmerettelser og -intentioner : se protokollen
(trg)="1"> Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-12-010.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Parlamentets sammensætning : se protokollen
(trg)="1"> Zloženie Parlamentu : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-12-011.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter : se protokollen
(trg)="1"> Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-12-012.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde : se protokollen
(trg)="1"> Zaslanie textov prijatých počas rokovania : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-12-013.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Tidsplan for kommende møder : se protokollen
(trg)="1"> Termíny nasledujúcich schôdzí : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-12-014.xml.gz
# sk/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Afbrydelse af sessionen
(trg)="1"> Prerušenie zasadania

(src)="2"> ( Mødet hævet kl. 12.10 )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )

# da/ep-06-10-23-002.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Godkendelse af protokollen fra det foregående møde : se protokollen
(trg)="1"> Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-004.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Udvalgenes og delegationernes sammensætning : se protokollen
(trg)="1"> Zloženie výborov a delegácií : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-005.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure : se protokollen
(trg)="1"> Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-006.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Meddelelse fra formandskabet : se protokollen
(trg)="1"> Oznámenie predsedníctva : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-007.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Rusland efter drabet på journalisten Anna Politkovskaja ( beslutningsforslag indgivet )
(trg)="1"> Vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom po vražde novinárky Anny Politkovskej ( predložené návrhy uznesení )

# da/ep-06-10-23-008.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Modtagne dokumenter : se protokollen
(trg)="1"> Predložené dokumenty : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-009.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Andragender ( jf. protokollen )
(trg)="1"> Petície : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-010.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Bevillingsoverførsler : se protokollen
(trg)="1"> Presun finančných prostriedkov : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-011.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Tekster til aftaler sendt af Rådet : se protokollen
(trg)="1"> Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-012.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Reaktionen på Parlamentets beslutninger : se protokollen
(trg)="1"> Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-013.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Skriftlige erklæringer ( artikel 116 ) : se protokollen
(trg)="1"> Písomné vyhlásenia ( článok 116 rokovacieho poriadku ) : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-023.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Dagsorden for næste møde : se protokollen
(trg)="1"> Program rokovania na nasledujúci deň : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-23-024.xml.gz
# sk/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Hævelse af mødet
(trg)="1"> Skončenie rokovania

(src)="2"> ( Mødet hævet kl. 22.20 )
(trg)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )

# da/ep-06-10-24-002.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne , demokratiet og retsstatsprincippet ( meddelelse om indgivne beslutningsforslag ) : se protokollen
(trg)="1"> Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv , demokracie a princípov právneho štátu ( oznámenie o podaných návrhoch uznesenia ) : pozri zápisnicu

# da/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Tiltrædelse af regulativ om godkendelse af køretøjer ( afstemning )
(trg)="2"> OSN : homologizácia vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse ( ansættelse af tjenestemænd ) ( afstemning )
(trg)="2"> Pristúpenie Bulharska a Rumunska : prijímanie úradníkov Európskych spoločenstiev ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Ændring af fællesforetagendet Galileos vedtægter ( afstemning )
(trg)="2"> Zmeny a doplnenia stanov spoločného podniku Galileo ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Norges finansielle bidrag til Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ( afstemning )
(trg)="2"> Nórsko a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Anmodning om ophævelse af Bogdan Goliks parlamentariske immunitet ( afstemning )
(trg)="2"> Žiadosť o zbavenie Bogdana Golika poslaneckej imunity ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet ( afstemning )
(trg)="2"> Žiadosť o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Forslag til ændringsbudget nr. 3 / 2006 ( afstemning )
(trg)="2"> Opravný rozpočet 3 / 2006 ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Forslag til ændringsbudget nr. 5 / 2006 ( afstemning )
(trg)="2"> Návrh opravného rozpočtu č . 5 / 2006 ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-24-008-09.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Strategisk partnerskab mellem EU og Sydafrika ( afstemning )
(trg)="2"> Strategické partnerstvo medzi EÚ a Juhoafrickou republikou ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-24-008-10.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Life + ( afstemning )
(trg)="2"> Finančný nástroj pre životné prostredie ( LIFE + ) ( hlasovanie )

# da/ep-06-10-24-008-11.xml.gz
# sk/ep-06-10-24-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .