# cs/ep-06-10-11-005.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Následný postup na základě usnesení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner : se protokollet

# cs/ep-06-10-11-006.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Předložení dokumentů : viz zápis
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# cs/ep-06-10-11-007.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Písemná prohlášení ( článek 116 jednacího řádu ) : viz zápis
(trg)="1"> Skriftliga förklaringar ( artikel 116 i arbetsordningen ) : se protokollet

# cs/ep-06-10-11-008.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Texty smluv dodané Radou : viz zápis
(trg)="1"> Avtalstexter översända av rådet : se protokollet

# cs/ep-06-10-11-009.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Složení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Parlamentets sammansättning : se protokollet

# cs/ep-06-10-11-010.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Členství ve výborech a delegacích : viz zápis
(trg)="1"> Utskottens och delegationernas sammansättning : se protokollet

# cs/ep-06-10-11-012.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Budoucí akce v oblasti patentů ( předložené návrhy usnesení ) : viz zápis
(trg)="1"> Framtida åtgärder på patentområdet ( ingivna resolutionsförslag ) : se protokollet

# cs/ep-06-10-11-023.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Pořad jednání příštího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Föredragningslista för nästa sammanträde : se protokollet

# cs/ep-06-10-11-024.xml.gz
# sv/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Ukončení zasedání
(trg)="1"> Avslutande av sammanträdet

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avslutades kl. 23.55 . )

# cs/ep-06-10-12-001.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Zahájení zasedání
(trg)="1"> Öppnande av sammanträdet

(src)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ. )
(trg)="2"> ( Sammanträdet öppnades kl. 9.00 . )

# cs/ep-06-10-12-002.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Předložení dokumentů : viz zápis
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# cs/ep-06-10-12-004.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Schválení zápisu z předchozího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Justering av protokollet från föregående sammanträde : se protokollet

# cs/ep-06-10-12-006.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Členství ve výborech a delegacích : viz zápis
(trg)="1"> Utskottens och delegationernas sammansättning : se protokollet

# cs/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Dohoda ES / Bulharsko : účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( hlasování )
(trg)="2"> Avtal EG-Bulgarien : Bulgariens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Dohoda ES / Rumunsko : účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( hlasování )
(trg)="2"> Avtal EG-Rumänien : Rumäniens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Dohoda ES / Turecko : účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( hlasování )
(trg)="2"> Avtal EG-Turkiet : Turkiets medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Dohoda mezi Evropským společenstvím a Singapurem o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Avtal EG / Singapore om vissa aspekter av lufttrafiktjänster ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Dohoda mezi ES a Austrálií o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Avtal mellan EG och Australien om vissa luftfartsaspekter ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Dohoda ES / Nový Zéland o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Avtal mellan EG och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Dohoda ES / Uruguay o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Avtal mellan EG och Uruguay om vissa luftfartsaspekter ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Dohoda mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Avtal mellan EG och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Řízení evropských družicových navigačních programů ( hlasování )
(trg)="2"> Förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Požadovaná jakost vod pro měkkýše ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Kvalitetskrav för skaldjursvatten ( kodifierad version ) ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Klamavá a srovnávací reklama ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Vilseledande och jämförande reklam ( kodifierad version ) ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Doba ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter ( kodifierad version ) ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13 .
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Právo na pronájem a půjčování a některá práva v oblasti duševního vlastnictví související s autorským právem ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter ( kodifierad version ) ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14 .
(trg)="1"> 14 .

(src)="2"> Ochrana proti štítence zhoubné ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Bekämpning av San José-sköldlus ( kodifierad version ) ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15 .
(trg)="1"> 15 .

(src)="2"> Glukóza a laktóza ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Glukos och laktos ( kodifierad version ) ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16 .
(trg)="1"> 16 .

(src)="2"> Změna článků 3 a 4 jednacího řádu Parlamentu ( hlasování )
(trg)="2"> Ändring av artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets arbetsordning ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19 .
(trg)="1"> 19 .

(src)="2"> Statistická klasifikace ekonomických činností NACE ( hlasování )
(trg)="2"> Den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev .
(trg)="3"> 2 och andra särskilda statistikområden ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20 .
(trg)="1"> 20 .

(src)="2"> Mimořádná finanční pomoc Společenství Kosovu ( hlasování )
(trg)="2"> Exceptionellt ekonomiskt stöd från gemenskapen till Kosovo ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21 .
(trg)="1"> 21 .

(src)="2"> Evropská agentura pro obnovu ( hlasování )
(trg)="2"> Europeiska byrån för återuppbyggnad ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25 .
(trg)="1"> 25 .

(src)="2"> Dobré životní podmínky a ochrana zvířat ( 2006-2010 ) ( hlasování )
(trg)="2"> Djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010 ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26 .
(trg)="1"> 26 .

(src)="2"> Následné kroky po zprávě o soutěži v oblasti volných profesí ( hlasování )
(trg)="2"> Uppföljning av rapporten om konkurrens inom sektorn för professionella tjänster ( omröstning )

# cs/ep-06-10-12-009.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat : viz zápis
(trg)="1"> Rättelser till avgivna röster och röstavsikter : se protokollet

# cs/ep-06-10-12-010.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Složení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Parlamentets sammansättning : se protokollet

# cs/ep-06-10-12-011.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí o určitých dokumentech : viz zápis
(trg)="1"> Beslut om vissa dokument : se protokollet

# cs/ep-06-10-12-012.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Předání přijatých textů během schůze : viz zápis
(trg)="1"> Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden : se protokollet

# cs/ep-06-10-12-013.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Termíny příštích zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Datum för nästa sammanträdesperiod : se protokollet

# cs/ep-06-10-12-014.xml.gz
# sv/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Přerušení zasedání
(trg)="1"> Avbrytande av sessionen

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avslutades kl. 12.10 . )

# cs/ep-06-10-23-002.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Schválení zápisu z předchozího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Justering av protokollet från föregående sammanträde : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-004.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Členství ve výborech a delegacích : viz zápis
(trg)="1"> Utskottens och delegationernas sammansättning : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-005.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování : viz zápis
(trg)="1"> Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-006.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Sdělení předsednictva : viz zápis
(trg)="1"> Meddelande från ordförandeskapet : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-007.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem po vraždě novinářky Anny Politkovské ( předložené návrhy usnesení )
(trg)="1"> Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Ryssland efter mordet på journalisten Anna Politkovskaja ( ingivna resolutionsförslag )

# cs/ep-06-10-23-008.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Předložení dokumentů : viz zápis
(trg)="1"> Inkomna dokument : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-009.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Petice : viz zápis
(trg)="1"> Framställningar : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-010.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Převody prostředků : viz zápis
(trg)="1"> Anslagsöverföringar : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-011.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Texty smluv dodané Radou : viz zápis
(trg)="1"> Avtalstexter översända av rådet : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-012.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Následný postup na základě usnesení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-013.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Písemná prohlášení ( článek 116 jednacího řádu ) : viz zápis
(trg)="1"> Skriftliga förklaringar ( artikel 116 i arbetsordningen ) : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-023.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Pořad jednání příštího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Föredragningslista för nästa sammanträde : se protokollet

# cs/ep-06-10-23-024.xml.gz
# sv/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Ukončení zasedání
(trg)="1"> Avslutande av sammanträdet

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )
(trg)="2"> ( Sammanträdet avslutades kl. 22.20 . )

# cs/ep-06-10-24-002.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Rozpravy o případech porušování lidských práv , demokracie a právního státu ( oznámení předložených návrhů usnesení ) : viz zápis
(trg)="1"> Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer ( tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag ) : se protokollet

# cs/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Organizace spojených národů : schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce ( hlasování )
(trg)="2"> Förenta nationerna : godkännande av fordon enligt kategori M2 eller M3 avseende deras allmänna konstruktion ( omröstning )

# cs/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Přistoupení Bulharska a Rumunska - nábor úředníků Evropských společenství ( hlasování )
(trg)="2"> Bulgariens och Rumäniens anslutning : rekrytering av tjänstemän till Europeiska gemenskaperna ( omröstning )

# cs/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Změna stanov společného podniku Galileo ( hlasování )
(trg)="2"> Ändring av stadgarna för det gemensamma företaget Galileo ( omröstning )

# cs/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Finanční účast Norska na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( EMCDDA ) ( hlasování )
(trg)="2"> Norges finansiella deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ( omröstning )

# cs/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Žádost o zbavení imunity Bogdana Golika ( hlasování )
(trg)="2"> Begäran om upphävande av Bogdan Goliks immunitet ( omröstning )

# cs/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Žádost na ochranu imunity a výsad pana Maria Borghezia ( hlasování )
(trg)="2"> Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier ( omröstning )

# cs/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č .
(src)="3"> 3 / 2006 na rozpočtový rok 2006 ( hlasování )
(trg)="2"> Förslag till ändringsbudget nr 3 / 2006 ( omröstning )

# cs/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č .
(src)="3"> 5 / 2006 na rozpočtový rok 2006 ( hlasování )
(trg)="2"> Förslag till ändringsbudget nr 5 / 2006 ( omröstning )

# cs/ep-06-10-24-008-09.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Strategické partnerství mezi Evropskou unií a Jihoafrickou republikou ( hlasování )
(trg)="2"> Strategiskt partnerskap mellan EU och Sydafrika ( omröstning )

# cs/ep-06-10-24-008-10.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Finanční nástroj pro životní prostředí ( LIFE + ) ( hlasování )
(trg)="2"> Finansiella instrumentet för miljön ( LIFE + ) ( omröstning )

# cs/ep-06-10-24-008-11.xml.gz
# sv/ep-06-10-24-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .