# cs/ep-06-10-11-005.xml.gz
# nl/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Následný postup na základě usnesení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg : zie notulen

# cs/ep-06-10-11-006.xml.gz
# nl/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Předložení dokumentů : viz zápis
(trg)="1"> Ingekomen stukken : zie notulen

# cs/ep-06-10-11-007.xml.gz
# nl/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Písemná prohlášení ( článek 116 jednacího řádu ) : viz zápis
(trg)="1"> Schriftelijke verklaringen ( artikel 116 ) : zie notulen

# cs/ep-06-10-11-008.xml.gz
# nl/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Texty smluv dodané Radou : viz zápis
(trg)="1"> Van de Raad ontvangen verdragsteksten : zie notulen

# cs/ep-06-10-11-009.xml.gz
# nl/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Složení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Samenstelling Parlement : zie notulen

# cs/ep-06-10-11-010.xml.gz
# nl/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Členství ve výborech a delegacích : viz zápis
(trg)="1"> Samenstelling commissies en delegaties : zie notulen

# cs/ep-06-10-11-012.xml.gz
# nl/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Budoucí akce v oblasti patentů ( předložené návrhy usnesení ) : viz zápis
(trg)="1"> Toekomst van het Europees octrooibeleid ( ingediende ontwerpresoluties ) : zie notulen

# cs/ep-06-10-11-023.xml.gz
# nl/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Pořad jednání příštího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Agenda van de volgende vergadering : zie notulen

# cs/ep-06-10-11-024.xml.gz
# nl/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Ukončení zasedání
(trg)="1"> Sluiting van de vergadering

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )
(trg)="2"> ( De vergadering wordt om 23.55 uur gesloten )

# cs/ep-06-10-12-001.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Zahájení zasedání
(trg)="1"> Opening van de vergadering

(src)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ. )
(trg)="2"> ( De vergadering wordt om 9.00 uur geopend )

# cs/ep-06-10-12-002.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Předložení dokumentů : viz zápis
(trg)="1"> Ingekomen stukken : zie notulen

# cs/ep-06-10-12-004.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Schválení zápisu z předchozího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering : zie notulen

# cs/ep-06-10-12-006.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Členství ve výborech a delegacích : viz zápis
(trg)="1"> Samenstelling commissies en delegaties : zie notulen

# cs/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Dohoda ES / Bulharsko : účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( hlasování )
(trg)="2"> Overeenkomst EG-Bulgarije : deelneming van Bulgarije aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Dohoda ES / Rumunsko : účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( hlasování )
(trg)="2"> Overeenkomst EG-Roemenië : deelneming van Roemenië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Dohoda ES / Turecko : účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( hlasování )
(trg)="2"> Overeenkomst EG-Turkije : deelneming van Turkije aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Dohoda mezi Evropským společenstvím a Singapurem o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Overeenkomst EG-Singapore inzake bepaalde aspecten van de luchtdiensten ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Dohoda mezi ES a Austrálií o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Overeenkomst EG-Australië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Dohoda ES / Nový Zéland o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Overeenkomst EG-Nieuw-Zeeland inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Dohoda ES / Uruguay o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Overeenkomst EG-Uruguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Dohoda mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Overeenkomst EG-Republiek der Maldiven inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Řízení evropských družicových navigačních programů ( hlasování )
(trg)="2"> Beheersstructuur van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Požadovaná jakost vod pro měkkýše ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Vereiste kwaliteit van schelpdierwater ( gecodificeerde versie ) ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Klamavá a srovnávací reklama ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Misleidende reclame en vergelijkende reclame ( gecodificeerde versie ) ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Doba ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten ( gecodificeerde versie ) ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13 .
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Právo na pronájem a půjčování a některá práva v oblasti duševního vlastnictví související s autorským právem ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Verhuurrecht , uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom ( gecodificeerde versie ) ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14 .
(trg)="1"> 14 .

(src)="2"> Ochrana proti štítence zhoubné ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Bestrijding van de San José-schildluis ( gecodificeerde versie ) ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15 .
(trg)="1"> 15 .

(src)="2"> Glukóza a laktóza ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Glucose en lactose ( gecodificeerde versie ) ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16 .
(trg)="1"> 16 .

(src)="2"> Změna článků 3 a 4 jednacího řádu Parlamentu ( hlasování )
(trg)="2"> Wijziging van de artikelen 3 en 4 van het Reglement van het Europees Parlement ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19 .
(trg)="1"> 19 .

(src)="2"> Statistická klasifikace ekonomických činností NACE ( hlasování )
(trg)="2"> Statistische classificatie van de economische activiteiten NACE Rev.2 en andere specifieke statistieken ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20 .
(trg)="1"> 20 .

(src)="2"> Mimořádná finanční pomoc Společenství Kosovu ( hlasování )
(trg)="2"> Uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21 .
(trg)="1"> 21 .

(src)="2"> Evropská agentura pro obnovu ( hlasování )
(trg)="2"> Europees Bureau voor wederopbouw ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25 .
(trg)="1"> 25 .

(src)="2"> Dobré životní podmínky a ochrana zvířat ( 2006-2010 ) ( hlasování )
(trg)="2"> Communautair actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren 2006-2010 ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26 .
(trg)="1"> 26 .

(src)="2"> Následné kroky po zprávě o soutěži v oblasti volných profesí ( hlasování )
(trg)="2"> Follow-up van het verslag over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening ( stemming )

# cs/ep-06-10-12-009.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat : viz zápis
(trg)="1"> Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag : zie notulen

# cs/ep-06-10-12-010.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Složení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Samenstelling Parlement : zie notulen

# cs/ep-06-10-12-011.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí o určitých dokumentech : viz zápis
(trg)="1"> Besluiten inzake bepaalde documenten : zie notulen

# cs/ep-06-10-12-012.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Předání přijatých textů během schůze : viz zápis
(trg)="1"> Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten : zie notulen

# cs/ep-06-10-12-013.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Termíny příštích zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Rooster van de volgende vergaderingen : zie notulen

# cs/ep-06-10-12-014.xml.gz
# nl/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Přerušení zasedání
(trg)="1"> Onderbreking van de zitting

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )
(trg)="2"> ( De vergadering wordt om 12.15 uur gesloten )

# cs/ep-06-10-23-002.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Schválení zápisu z předchozího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-004.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Členství ve výborech a delegacích : viz zápis
(trg)="1"> Samenstelling commissies en delegaties : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-005.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování : viz zápis
(trg)="1"> Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-006.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Sdělení předsednictva : viz zápis
(trg)="1"> Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-007.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem po vraždě novinářky Anny Politkovské ( předložené návrhy usnesení )
(trg)="1"> Betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland na de moord op de journaliste Anna Politkovskaja ( ingediende ontwerpresoluties )

# cs/ep-06-10-23-008.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Předložení dokumentů : viz zápis
(trg)="1"> Ingekomen stukken : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-009.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Petice : viz zápis
(trg)="1"> Verzoekschriften : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-010.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Převody prostředků : viz zápis
(trg)="1"> Kredietoverschrijvingen : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-011.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Texty smluv dodané Radou : viz zápis
(trg)="1"> Van de Raad ontvangen verdragsteksten : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-012.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Následný postup na základě usnesení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-013.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Písemná prohlášení ( článek 116 jednacího řádu ) : viz zápis
(trg)="1"> Schriftelijke verklaringen ( artikel 116 ) : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-023.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Pořad jednání příštího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Agenda van de volgende vergadering : zie notulen

# cs/ep-06-10-23-024.xml.gz
# nl/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Ukončení zasedání
(trg)="1"> Sluiting van de vergadering

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )
(trg)="2"> ( De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten )

# cs/ep-06-10-24-002.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Rozpravy o případech porušování lidských práv , demokracie a právního státu ( oznámení předložených návrhů usnesení ) : viz zápis
(trg)="1"> Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten , de democratie en de rechtsstaat ( bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties ) : zie notulen

# cs/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Organizace spojených národů : schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce ( hlasování )
(trg)="2"> Verenigde Naties : goedkeuring van voertuigen van de categorieën M2 en M3 wat hun algemene constructie betreft ( stemming )

# cs/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Přistoupení Bulharska a Rumunska - nábor úředníků Evropských společenství ( hlasování )
(trg)="2"> Aanwerving van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië ( stemming )

# cs/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Změna stanov společného podniku Galileo ( hlasování )
(trg)="2"> Wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo ( stemming )

# cs/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Finanční účast Norska na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( EMCDDA ) ( hlasování )
(trg)="2"> Financiële bijdrage van Noorwegen aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ( EWDD ) ( stemming )

# cs/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Žádost o zbavení imunity Bogdana Golika ( hlasování )
(trg)="2"> Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bogdan Golik ( stemming )

# cs/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Žádost na ochranu imunity a výsad pana Maria Borghezia ( hlasování )
(trg)="2"> Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Mario Borghezio ( stemming )

# cs/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č .
(src)="3"> 3 / 2006 na rozpočtový rok 2006 ( hlasování )
(trg)="2"> Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2006 ( stemming )

# cs/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č .
(src)="3"> 5 / 2006 na rozpočtový rok 2006 ( hlasování )
(trg)="2"> Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2006 ( stemming )

# cs/ep-06-10-24-008-09.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Strategické partnerství mezi Evropskou unií a Jihoafrickou republikou ( hlasování )
(trg)="2"> Strategisch partnerschap tussen de EU en Zuid-Afrika ( stemming )

# cs/ep-06-10-24-008-10.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Finanční nástroj pro životní prostředí ( LIFE + ) ( hlasování )
(trg)="2"> Financieringsinstrument voor het milieu ( Life+ ) ( stemming )

# cs/ep-06-10-24-008-11.xml.gz
# nl/ep-06-10-24-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .