# cs/ep-06-10-11-005.xml.gz
# en/ep-06-10-11-005.xml.gz


(src)="1"> Následný postup na základě usnesení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Action taken on Parliament 's resolutions : see Minutes

# cs/ep-06-10-11-006.xml.gz
# en/ep-06-10-11-006.xml.gz


(src)="1"> Předložení dokumentů : viz zápis
(trg)="1"> Documents received : see Minutes

# cs/ep-06-10-11-007.xml.gz
# en/ep-06-10-11-007.xml.gz


(src)="1"> Písemná prohlášení ( článek 116 jednacího řádu ) : viz zápis
(trg)="1"> Written statements ( Rule 116 ) : see Minutes

# cs/ep-06-10-11-008.xml.gz
# en/ep-06-10-11-008.xml.gz


(src)="1"> Texty smluv dodané Radou : viz zápis
(trg)="1"> Texts of agreements forwarded by the Council : see Minutes

# cs/ep-06-10-11-009.xml.gz
# en/ep-06-10-11-009.xml.gz


(src)="1"> Složení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Membership of Parliament : see Minutes

# cs/ep-06-10-11-010.xml.gz
# en/ep-06-10-11-010.xml.gz


(src)="1"> Členství ve výborech a delegacích : viz zápis
(trg)="1"> Membership of committees and delegations : see Minutes

# cs/ep-06-10-11-012.xml.gz
# en/ep-06-10-11-012.xml.gz


(src)="1"> Budoucí akce v oblasti patentů ( předložené návrhy usnesení ) : viz zápis
(trg)="1"> Future action in the field of patents ( motions for resolutions tabled ) : see Minutes

# cs/ep-06-10-11-023.xml.gz
# en/ep-06-10-11-023.xml.gz


(src)="1"> Pořad jednání příštího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Agenda for next sitting : see Minutes

# cs/ep-06-10-11-024.xml.gz
# en/ep-06-10-11-024.xml.gz


(src)="1"> Ukončení zasedání
(trg)="1"> Closure of sitting

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 23.55 )
(trg)="2"> ( The sitting was closed at 11.55 p.m. )

# cs/ep-06-10-12-001.xml.gz
# en/ep-06-10-12-001.xml.gz


(src)="1"> Zahájení zasedání
(trg)="1"> Opening of the sitting

(src)="2"> ( " συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ. )
(trg)="2"> ( The sitting was opened at 9 a.m. )

# cs/ep-06-10-12-002.xml.gz
# en/ep-06-10-12-002.xml.gz


(src)="1"> Předložení dokumentů : viz zápis
(trg)="1"> Documents received : see Minutes

# cs/ep-06-10-12-004.xml.gz
# en/ep-06-10-12-004.xml.gz


(src)="1"> Schválení zápisu z předchozího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Approval of Minutes of previous sitting : see Minutes

# cs/ep-06-10-12-006.xml.gz
# en/ep-06-10-12-006.xml.gz


(src)="1"> Členství ve výborech a delegacích : viz zápis
(trg)="1"> Membership of committees and delegations : see Minutes

# cs/ep-06-10-12-007-01.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Dohoda ES / Bulharsko : účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( hlasování )
(trg)="2"> EC-Bulgaria Agreement : participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-02.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Dohoda ES / Rumunsko : účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( hlasování )
(trg)="2"> EC-Romania Agreement : participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-03.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Dohoda ES / Turecko : účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( hlasování )
(trg)="2"> EC-Turkey Agreement : participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-04.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Dohoda mezi Evropským společenstvím a Singapurem o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Agreement between the EC and Singapore on certain aspects of air services ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-05.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Dohoda mezi ES a Austrálií o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Agreement between the EC and Australia on certain aspects of air services ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-06.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Dohoda ES / Nový Zéland o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Agreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-07.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Dohoda ES / Uruguay o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Agreement between the EC and Uruguay on certain aspects of air services ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-08.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Dohoda mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb ( hlasování )
(trg)="2"> Agreement between the EC and the Maldives on certain aspects of air services ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-09.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Řízení evropských družicových navigačních programů ( hlasování )
(trg)="2"> Management of the European satellite radio-navigation programmes ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-10.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Požadovaná jakost vod pro měkkýše ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Quality required of shellfish waters ( codified version ) ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-11.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .

(src)="2"> Klamavá a srovnávací reklama ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Misleading and comparative advertising ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-12.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12 .
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Doba ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Protection of copyright and certain related rights ( codified version ) ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-13.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13 .
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Právo na pronájem a půjčování a některá práva v oblasti duševního vlastnictví související s autorským právem ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Rights related to copyright ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-14.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-14.xml.gz


(src)="1"> 14 .
(trg)="1"> 14 .

(src)="2"> Ochrana proti štítence zhoubné ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Control of San José Scale ( codified version ) ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-15.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-15.xml.gz


(src)="1"> 15 .
(trg)="1"> 15 .

(src)="2"> Glukóza a laktóza ( kodifikované znění ) ( hlasování )
(trg)="2"> Glucose and lactose ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-16.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-16.xml.gz


(src)="1"> 16 .
(trg)="1"> 16 .

(src)="2"> Změna článků 3 a 4 jednacího řádu Parlamentu ( hlasování )
(trg)="2"> Amendment of Rules 3 and 4 of Parliament 's Rules of Procedure ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-19.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-19.xml.gz


(src)="1"> 19 .
(trg)="1"> 19 .

(src)="2"> Statistická klasifikace ekonomických činností NACE ( hlasování )
(trg)="2"> Statistical classification of economic activities - NACE Rev. 2 ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-20.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-20.xml.gz


(src)="1"> 20 .
(trg)="1"> 20 .

(src)="2"> Mimořádná finanční pomoc Společenství Kosovu ( hlasování )
(trg)="2"> Exceptional Community financial assistance to Kosovo ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-21.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-21.xml.gz


(src)="1"> 21 .
(trg)="1"> 21 .

(src)="2"> Evropská agentura pro obnovu ( hlasování )
(trg)="2"> European Agency for Reconstruction ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-25.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-25.xml.gz


(src)="1"> 25 .
(trg)="1"> 25 .

(src)="2"> Dobré životní podmínky a ochrana zvířat ( 2006-2010 ) ( hlasování )
(trg)="2"> The protection and welfare of animals 2006-2010 ( vote )

# cs/ep-06-10-12-007-26.xml.gz
# en/ep-06-10-12-007-26.xml.gz


(src)="1"> 26 .
(trg)="1"> 26 .

(src)="2"> Následné kroky po zprávě o soutěži v oblasti volných profesí ( hlasování )
(trg)="2"> Follow-up to the report on competition in professional services ( vote )

# cs/ep-06-10-12-009.xml.gz
# en/ep-06-10-12-009.xml.gz


(src)="1"> Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat : viz zápis
(trg)="1"> Corrections to votes and voting intentions : see Minutes

# cs/ep-06-10-12-010.xml.gz
# en/ep-06-10-12-010.xml.gz


(src)="1"> Složení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Membership of Parliament : see Minutes

# cs/ep-06-10-12-011.xml.gz
# en/ep-06-10-12-011.xml.gz


(src)="1"> Rozhodnutí o určitých dokumentech : viz zápis
(trg)="1"> Decisions concerning certain documents : see Minutes

# cs/ep-06-10-12-012.xml.gz
# en/ep-06-10-12-012.xml.gz


(src)="1"> Předání přijatých textů během schůze : viz zápis
(trg)="1"> Forwarding of texts adopted during the sitting : see Minutes

# cs/ep-06-10-12-013.xml.gz
# en/ep-06-10-12-013.xml.gz


(src)="1"> Termíny příštích zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Dates for next sittings : see Minutes

# cs/ep-06-10-12-014.xml.gz
# en/ep-06-10-12-014.xml.gz


(src)="1"> Přerušení zasedání
(trg)="1"> Adjournment of the session

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 12.10 horas )
(trg)="2"> ( The sitting was closed at 12.10 p.m. )

# cs/ep-06-10-23-002.xml.gz
# en/ep-06-10-23-002.xml.gz


(src)="1"> Schválení zápisu z předchozího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Approval of Minutes of previous sitting : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-004.xml.gz
# en/ep-06-10-23-004.xml.gz


(src)="1"> Členství ve výborech a delegacích : viz zápis
(trg)="1"> Membership of committees and delegations : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-005.xml.gz
# en/ep-06-10-23-005.xml.gz


(src)="1"> Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování : viz zápis
(trg)="1"> Signature of acts adopted under codecision : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-006.xml.gz
# en/ep-06-10-23-006.xml.gz


(src)="1"> Sdělení předsednictva : viz zápis
(trg)="1"> Announcement by the President : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-007.xml.gz
# en/ep-06-10-23-007.xml.gz


(src)="1"> Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem po vraždě novinářky Anny Politkovské ( předložené návrhy usnesení )
(trg)="1"> Relations between the European Union and Russia following the assassination of journalist Anna Politkovskaya ( motions for resolution tabled )

# cs/ep-06-10-23-008.xml.gz
# en/ep-06-10-23-008.xml.gz


(src)="1"> Předložení dokumentů : viz zápis
(trg)="1"> Documents received : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-009.xml.gz
# en/ep-06-10-23-009.xml.gz


(src)="1"> Petice : viz zápis
(trg)="1"> Petitions : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-010.xml.gz
# en/ep-06-10-23-010.xml.gz


(src)="1"> Převody prostředků : viz zápis
(trg)="1"> Transfers of appropriations : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-011.xml.gz
# en/ep-06-10-23-011.xml.gz


(src)="1"> Texty smluv dodané Radou : viz zápis
(trg)="1"> Texts of agreements forwarded by the Council : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-012.xml.gz
# en/ep-06-10-23-012.xml.gz


(src)="1"> Následný postup na základě usnesení Parlamentu : viz zápis
(trg)="1"> Action taken on Parliament 's resolutions : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-013.xml.gz
# en/ep-06-10-23-013.xml.gz


(src)="1"> Písemná prohlášení ( článek 116 jednacího řádu ) : viz zápis
(trg)="1"> Written declarations ( Rule 116 ) : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-023.xml.gz
# en/ep-06-10-23-023.xml.gz


(src)="1"> Pořad jednání příštího zasedání : viz zápis
(trg)="1"> Agenda for next sitting : see Minutes

# cs/ep-06-10-23-024.xml.gz
# en/ep-06-10-23-024.xml.gz


(src)="1"> Ukončení zasedání
(trg)="1"> Closure of sitting

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 22.20 )
(trg)="2"> ( The sitting was closed at 10.20 p.m. )

# cs/ep-06-10-24-002.xml.gz
# en/ep-06-10-24-002.xml.gz


(src)="1"> Rozpravy o případech porušování lidských práv , demokracie a právního státu ( oznámení předložených návrhů usnesení ) : viz zápis
(trg)="1"> Debates on cases of breaches of human rights , democracy and the rule of law ( announcement of motions for resolutions tabled ) : see Minutes

# cs/ep-06-10-24-008-01.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-01.xml.gz


(src)="1"> 1 .
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Organizace spojených národů : schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce ( hlasování )
(trg)="2"> United Nations : approval of category M2 or M3 vehicles with regard to their general construction ( vote )

# cs/ep-06-10-24-008-02.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-02.xml.gz


(src)="1"> 2 .
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Přistoupení Bulharska a Rumunska - nábor úředníků Evropských společenství ( hlasování )
(trg)="2"> Accession of Bulgaria and Romania : recruitment of officials of the European Communities ( vote )

# cs/ep-06-10-24-008-03.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-03.xml.gz


(src)="1"> 3 .
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Změna stanov společného podniku Galileo ( hlasování )
(trg)="2"> Amendment of the Statutes of the Galileo Joint Undertaking ( vote )

# cs/ep-06-10-24-008-04.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-04.xml.gz


(src)="1"> 4 .
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Finanční účast Norska na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost ( EMCDDA ) ( hlasování )
(trg)="2"> Norway and the EMCDDA ( vote )

# cs/ep-06-10-24-008-05.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-05.xml.gz


(src)="1"> 5 .
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Žádost o zbavení imunity Bogdana Golika ( hlasování )
(trg)="2"> Request for waiver of the immunity of Bogdan Golik ( vote )

# cs/ep-06-10-24-008-06.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-06.xml.gz


(src)="1"> 6 .
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Žádost na ochranu imunity a výsad pana Maria Borghezia ( hlasování )
(trg)="2"> Defence of immunity of Mario Borghezio ( vote )

# cs/ep-06-10-24-008-07.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-07.xml.gz


(src)="1"> 7 .
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č .
(src)="3"> 3 / 2006 na rozpočtový rok 2006 ( hlasování )
(trg)="2"> Draft amending budget No 3 / 2006 ( vote )

# cs/ep-06-10-24-008-08.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-08.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č .
(src)="3"> 5 / 2006 na rozpočtový rok 2006 ( hlasování )
(trg)="2"> Draft amending budget No 5 / 2006 ( vote )

# cs/ep-06-10-24-008-09.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-09.xml.gz


(src)="1"> 9 .
(trg)="1"> 9 .

(src)="2"> Strategické partnerství mezi Evropskou unií a Jihoafrickou republikou ( hlasování )
(trg)="2"> An EU-South Africa Strategic Partnership ( vote )

# cs/ep-06-10-24-008-10.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-10.xml.gz


(src)="1"> 10 .
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Finanční nástroj pro životní prostředí ( LIFE + ) ( hlasování )
(trg)="2"> LIFE + ( vote )

# cs/ep-06-10-24-008-11.xml.gz
# en/ep-06-10-24-008-11.xml.gz


(src)="1"> 11 .
(trg)="1"> 11 .