# bg/ep-07-01-15-003.xml.gz
# es/ep-07-01-15-003.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Composición del Parlamento : véase el Acta

# bg/ep-07-01-15-005.xml.gz
# es/ep-07-01-15-005.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Aprobación del Acta de la sesión anterior : véase el Acta

# bg/ep-07-01-15-006.xml.gz
# es/ep-07-01-15-006.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Composición del Parlamento : véase el Acta

# bg/ep-07-01-15-007.xml.gz
# es/ep-07-01-15-007.xml.gz


(src)="1"> Проверка на пълномощията : вж . протоколи
(trg)="1"> Verificación de credenciales : véase el Acta

# bg/ep-07-01-15-010.xml.gz
# es/ep-07-01-15-010.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Presentación de documentos : véase el Acta

# bg/ep-07-01-15-011.xml.gz
# es/ep-07-01-15-011.xml.gz


(src)="1"> Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации ( внасяне ) : вж . протокола
(trg)="1"> Preguntas orales y declaraciones por escrito ( presentación ) : véase el Acta

# bg/ep-07-01-15-012.xml.gz
# es/ep-07-01-15-012.xml.gz


(src)="1"> Петиции : вж . протоколи
(trg)="1"> Peticiones : véase el Acta

# bg/ep-07-01-15-013.xml.gz
# es/ep-07-01-15-013.xml.gz


(src)="1"> Предаване на текстове на споразумения от Съвета : вж . протоколи
(trg)="1"> Transmisión por el Consejo de textos de Acuerdos : véase el Acta

# bg/ep-07-01-15-014.xml.gz
# es/ep-07-01-15-014.xml.gz


(src)="1"> Действия , предприети вследствие резолюции на Парламента : вж . протокола
(trg)="1"> Curso dado a las resoluciones del Parlamento : véase el Acta

# bg/ep-07-01-15-015.xml.gz
# es/ep-07-01-15-015.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Orden del día de la próxima sesión : véase el Acta

# bg/ep-07-01-15-016.xml.gz
# es/ep-07-01-15-016.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Cierre de la sesión

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 19.45 horas )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 19.45 horas )

# bg/ep-07-01-16-004.xml.gz
# es/ep-07-01-16-004.xml.gz


(src)="1"> Избор на заместник-председатели на Европейския парламент ( срок за депозиране на кандидатури ) : вж . протокола
(trg)="1"> Elección de los Vicepresidentes del Parlamento Europeo ( plazo de presentación de las candidaturas ) : véase el Acta

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen ) .
(trg)="2"> ( La sesión , suspendida a las 12.40 , se reanuda a las 15.00 horas )

# bg/ep-07-01-16-006.xml.gz
# es/ep-07-01-16-006.xml.gz


(src)="1"> Избор на квестори на Европейския парламент ( срок за депозиране на кандидатури ) : вж . протокола
(trg)="1"> Elección de los Cuestores del Parlamento Europeo ( plazo de presentación de las candidaturas ) : véase el Acta

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unterbrochen und um 18.00 Uhr wiederaufgenommen ) .
(trg)="2"> ( La sesión , suspendida a las 15.25 , se reanuda a las 18.00 horas )

# bg/ep-07-01-16-009.xml.gz
# es/ep-07-01-16-009.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Orden del día de la próxima sesión : véase el Acta

# bg/ep-07-01-16-010.xml.gz
# es/ep-07-01-16-010.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Cierre de la sesión

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 18.15 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 18.15 horas )

# bg/ep-07-01-17-001.xml.gz
# es/ep-07-01-17-001.xml.gz


(src)="1"> Откриване на заседанието
(trg)="1"> Apertura de la sesión

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet . )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.35 horas )

# bg/ep-07-01-17-002.xml.gz
# es/ep-07-01-17-002.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Presentación de documentos : véase el Acta

# bg/ep-07-01-17-004.xml.gz
# es/ep-07-01-17-004.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Aprobación del Acta de la sesión anterior : véase el Acta

# bg/ep-07-01-17-005.xml.gz
# es/ep-07-01-17-005.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Composición del Parlamento : véase el Acta

# bg/ep-07-01-17-010.xml.gz
# es/ep-07-01-17-010.xml.gz


(src)="1"> Състав на комисиите ( срок за внасяне на предложения за изменения ) : вж . протокола
(trg)="1"> Composición de las comisiones ( plazo de presentación de enmiendas ) : véase el Acta

(src)="2"> ( La seduta , sospesa alle 19.00 , è ripresa alle 21.00 )
(trg)="2"> ( La sesión , suspendida a las 19.00 horas , se reanuda a las 21.00 horas )

# bg/ep-07-01-17-011.xml.gz
# es/ep-07-01-17-011.xml.gz


# bg/ep-07-01-17-014.xml.gz
# es/ep-07-01-17-014.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Orden del día de la próxima sesión : véase el Acta

# bg/ep-07-01-17-015.xml.gz
# es/ep-07-01-17-015.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Cierre de la sesión

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 23.25 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a las 23.25 horas )

# bg/ep-07-01-18-002.xml.gz
# es/ep-07-01-18-002.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Presentación de documentos : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-005.xml.gz
# es/ep-07-01-18-005.xml.gz


(src)="1"> Съобщаване на общи позиции на Съвета : вж . протоколи
(trg)="1"> Comunicación de posiciones comunes del Consejo : véase el Acta

(src)="2"> ( La séance , suspendue à 11h35 dans l'attente de l'Heure des votes , est reprise à midi )
(trg)="2"> ( La sesión , suspendida a las 11.35 horas en espera del Turno de votaciones , se reanuda a mediodía )

# bg/ep-07-01-18-006.xml.gz
# es/ep-07-01-18-006.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Aprobación del Acta de la sesión anterior : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-007.xml.gz
# es/ep-07-01-18-007.xml.gz


(src)="1"> Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания " Equitable Life " ( удължаване на мандата ) : вж . протокола
(trg)="1"> Comisión de Investigación sobre la Crisis de Equitable Life Assurance Society ( prolongación del mandato ) : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-008.xml.gz
# es/ep-07-01-18-008.xml.gz


(src)="1"> Съобщение на председателството : вж . протокола
(trg)="1"> Comunicación de la Presidencia : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-009-01.xml.gz
# es/ep-07-01-18-009-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1.

(src)="2"> Състав на комисиите ( вот )
(trg)="2"> Composición de las comisiones ( votación )

# bg/ep-07-01-18-009-02.xml.gz
# es/ep-07-01-18-009-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2.

(src)="2"> Препоръка José Ribeiro e Castro (
(trg)="2"> Celebración del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de asociación ACP/ CE ( votación )

# bg/ep-07-01-18-009-04.xml.gz
# es/ep-07-01-18-009-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4.

(src)="2"> Сертифициране на машинисти , управляващи локомотиви и влакове по железопътната система на Общността ( вот )
(trg)="2"> Certificación de los maquinistas de locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad ( votación )

# bg/ep-07-01-18-009-06.xml.gz
# es/ep-07-01-18-009-06.xml.gz


(src)="1"> 6.
(trg)="1"> 6.

(src)="2"> Приложимо право за извъндоговорните задължения ( " Рим II " ) ( вот )
(trg)="2"> Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ( " ROMA II " ) ( votación )

# bg/ep-07-01-18-009-08.xml.gz
# es/ep-07-01-18-009-08.xml.gz


(src)="1"> 8.
(trg)="1"> 8.

(src)="2"> Седми и Осми годишни доклади на Съвета относно износа на оръжие ( вот )
(trg)="2"> Séptimo y Octavo informe anual sobre exportación de armas ( votación )

# bg/ep-07-01-18-011.xml.gz
# es/ep-07-01-18-011.xml.gz


(src)="1"> Поправки и намерения за гласуване : вж . протоколи
(trg)="1"> Correcciones e intenciones de voto : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-012.xml.gz
# es/ep-07-01-18-012.xml.gz


(src)="1"> Състав на комисиите и делегациите : вж . протоколи
(trg)="1"> Composición de las comisiones y delegaciones : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-013.xml.gz
# es/ep-07-01-18-013.xml.gz


(src)="1"> Искане за снемане на парламентарен имунитет : вж . протокола
(trg)="1"> Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-014.xml.gz
# es/ep-07-01-18-014.xml.gz


(src)="1"> Решения относно някои документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-015.xml.gz
# es/ep-07-01-18-015.xml.gz


(src)="1"> Писмени декларации , вписани в регистъра ( член 116 от правилника ) : вж . протоколи
(trg)="1"> Declaraciones por escrito inscritas en el registro ( artículo 116 del Reglamento ) : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-016.xml.gz
# es/ep-07-01-18-016.xml.gz


(src)="1"> Предаване на текстове , приети на настоящото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-017.xml.gz
# es/ep-07-01-18-017.xml.gz


(src)="1"> График на следващите заседания : вж . протоколи
(trg)="1"> Calendario de las próximas sesiones : véase el Acta

# bg/ep-07-01-18-018.xml.gz
# es/ep-07-01-18-018.xml.gz


(src)="1"> Прекъсване на сесията
(trg)="1"> Interrupción del periodo de sesiones

(src)="2"> Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo .
(trg)="2"> Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo .

(src)="3"> ( La seduta è tolta alle 13.00 )
(trg)="3"> ( Se levanta la sesión a las 13.00 horas )

# bg/ep-07-01-31-004.xml.gz
# es/ep-07-01-31-004.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Aprobación del Acta de la sesión anterior : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-005.xml.gz
# es/ep-07-01-31-005.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Composición del Parlamento : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-006.xml.gz
# es/ep-07-01-31-006.xml.gz


(src)="1"> Искане за защита на парламентарен имунитет : вж . протокола
(trg)="1"> Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-007.xml.gz
# es/ep-07-01-31-007.xml.gz


(src)="1"> Назначения в комисиите ( предложения на Председателския съвет ) : вж . протокола
(trg)="1"> Nombramientos en las comisiones ( propuesta de la Conferencia de Presidentes ) : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-008.xml.gz
# es/ep-07-01-31-008.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Presentación de documentos : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-009.xml.gz
# es/ep-07-01-31-009.xml.gz


(src)="1"> Изпращане на текстове на споразумения от Съвета : вж . протоколи
(trg)="1"> Transmisión por el Consejo de textos de Acuerdos : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-010.xml.gz
# es/ep-07-01-31-010.xml.gz


(src)="1"> Действия , предприети вследствие резолюции на Парламента : вж . протокола
(trg)="1"> Curso dado a las resoluciones del Parlamento : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-011.xml.gz
# es/ep-07-01-31-011.xml.gz


(src)="1"> Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации ( внасяне ) : вж . протокола
(trg)="1"> Declaraciones por escrito y preguntas orales ( presentación ) : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-012.xml.gz
# es/ep-07-01-31-012.xml.gz


(src)="1"> Писмени декларации ( член 116 от правилника ) : вж . протоколи
(trg)="1"> Declaraciones por escrito ( artículo 116 del Reglamento ) : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-013.xml.gz
# es/ep-07-01-31-013.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред : вж . протоколи
(trg)="1"> Agenda : Véase el Acta .

# bg/ep-07-01-31-017-01.xml.gz
# es/ep-07-01-31-017-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1.

(src)="2"> Кандидатури в парламентарните комисии ( вот ) : вж . протокола
(trg)="2"> Nombramiento de las comisiones parlamentarias ( votación ) : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-017.xml.gz
# es/ep-07-01-31-017.xml.gz


(src)="1"> Време за гласуване
(trg)="1"> Turno de votaciones

# bg/ep-07-01-31-027.xml.gz
# es/ep-07-01-31-027.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Orden del día de la próxima sesión : véase el Acta

# bg/ep-07-01-31-028.xml.gz
# es/ep-07-01-31-028.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Cierre de la sesión

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 24.00 )
(trg)="2"> ( Se levanta la sesión a medianoche )

# bg/ep-07-02-01-001.xml.gz
# es/ep-07-02-01-001.xml.gz


(src)="1"> Откриване на заседанието
(trg)="1"> Apertura de la sesión

(src)="2"> ( The sitting was opened at 09.05 )
(trg)="2"> ( Se abre la sesión a las 9.05 horas )

# bg/ep-07-02-01-002.xml.gz
# es/ep-07-02-01-002.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Presentación de documentos : véase el Acta

# bg/ep-07-02-01-006.xml.gz
# es/ep-07-02-01-006.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Aprobación del Acta de la sesión anterior : véase el Acta

# bg/ep-07-02-01-007-01.xml.gz
# es/ep-07-02-01-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1.

(src)="2"> Предпазване на пътниците от разместване на багажи ( вот )
(trg)="2"> Protección de los pasajeros en caso de desplazamiento del equipaje ( votación )

# bg/ep-07-02-01-007-02.xml.gz
# es/ep-07-02-01-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2.

(src)="2"> Одобрението на моторни превозни средства по отношение на предното зрително поле на водача на моторното превозно средство ( вот )
(trg)="2"> Homologación de los vehículos de motor con respecto al campo de visión delantera del conductor ( votación )

# bg/ep-07-02-01-007-03.xml.gz
# es/ep-07-02-01-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3.
(trg)="1"> 3.

(src)="2"> Споразумение за научно и технологично сътрудничество между EО и Корея ( вот )
(trg)="2"> Acuerdo de cooperación científica y tecnológica CE/ Corea ( votación )

# bg/ep-07-02-01-007-04.xml.gz
# es/ep-07-02-01-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4.

(src)="2"> Включването на устойчивостта в политиките на сътрудничество за развитието ( вот )
(trg)="2"> Integración de la sostenibilidad en las políticas de cooperación al desarrollo ( votación )

# bg/ep-07-02-01-007-05.xml.gz
# es/ep-07-02-01-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5.
(trg)="1"> 5.

(src)="2"> Проект за изменящ бюджет № 1/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г . ( вот )
(trg)="2"> Proyecto de presupuesto rectificativo nº 1/ 2007 ( votación )

# bg/ep-07-02-01-007-07.xml.gz
# es/ep-07-02-01-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7.
(trg)="1"> 7.

(src)="2"> Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Габон ( вот )
(trg)="2"> Acuerdo de asociación CE-Gabón en el sector pesquero ( votación )

# bg/ep-07-02-01-007-10.xml.gz
# es/ep-07-02-01-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10.
(trg)="1"> 10.

(src)="2"> Давностни срокове при трансгранични спорове , свързани с телесни повреди и злополуки с летален изход ( вот )
(trg)="2"> Prescripción en conflictos transfronterizos que entrañen lesiones y accidentes mortales ( votación )

# bg/ep-07-02-01-007-12.xml.gz
# es/ep-07-02-01-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12.
(trg)="1"> 12.

(src)="2"> Отношенията между ЕС и тихоокеанските острови - Стратегия за засилено партньорство ( вот )
(trg)="2"> Estrategia para una asociación reforzada ( votación )

# bg/ep-07-02-01-007-13.xml.gz
# es/ep-07-02-01-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13.
(trg)="1"> 13.

(src)="2"> Препоръките към Комисията за устав на Европейското частно дружество ( вот )
(trg)="2"> Estatuto de la Sociedad Privada Europea ( votación )

(src)="3"> Damit ist die Abstimmungsstunde beendet .
(trg)="3"> Con esto concluye la votación .

# bg/ep-07-02-01-009.xml.gz
# es/ep-07-02-01-009.xml.gz


(src)="1"> Поправки и намерения за гласуване : вж . протоколи
(trg)="1"> Correcciones e intenciones de voto : véase el Acta

# bg/ep-07-02-01-010.xml.gz
# es/ep-07-02-01-010.xml.gz


(src)="1"> Поръчение , възложено на член на Парламента : вж . протокола
(trg)="1"> Misión encargada a un diputado : véase el Acta

# bg/ep-07-02-01-011.xml.gz
# es/ep-07-02-01-011.xml.gz


(src)="1"> Състав на комисиите и делегациите : вж . протоколи
(trg)="1"> Composición de las comisiones y delegaciones : véase el Acta

# bg/ep-07-02-01-012.xml.gz
# es/ep-07-02-01-012.xml.gz


(src)="1"> Решения относно някои документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

# bg/ep-07-02-01-013.xml.gz
# es/ep-07-02-01-013.xml.gz


(src)="1"> Предаване на текстове , приети на настоящото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión : véase el Acta

# bg/ep-07-02-01-014.xml.gz
# es/ep-07-02-01-014.xml.gz


(src)="1"> График на следващите заседания : вж . протоколи
(trg)="1"> Calendario de las próximas sesiones : véase el Acta

# bg/ep-07-02-12-002.xml.gz
# es/ep-07-02-12-002.xml.gz