# bg/ep-07-01-15-003.xml.gz
# en/ep-07-01-15-003.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Membership of Parliament : see Minutes

# bg/ep-07-01-15-005.xml.gz
# en/ep-07-01-15-005.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Approval of Minutes of previous sitting : see Minutes

# bg/ep-07-01-15-006.xml.gz
# en/ep-07-01-15-006.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Membership of Parliament : see Minutes

# bg/ep-07-01-15-007.xml.gz
# en/ep-07-01-15-007.xml.gz


(src)="1"> Проверка на пълномощията : вж . протоколи
(trg)="1"> Verification of credentials : see Minutes

# bg/ep-07-01-15-010.xml.gz
# en/ep-07-01-15-010.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Documents received : see Minutes

# bg/ep-07-01-15-011.xml.gz
# en/ep-07-01-15-011.xml.gz


(src)="1"> Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации ( внасяне ) : вж . протокола
(trg)="1"> Written statements and oral questions ( tabling ) : see Minutes

# bg/ep-07-01-15-012.xml.gz
# en/ep-07-01-15-012.xml.gz


(src)="1"> Петиции : вж . протоколи
(trg)="1"> Petitions : see Minutes

# bg/ep-07-01-15-013.xml.gz
# en/ep-07-01-15-013.xml.gz


(src)="1"> Предаване на текстове на споразумения от Съвета : вж . протоколи
(trg)="1"> Texts of agreements forwarded by the Council : see Minutes

# bg/ep-07-01-15-014.xml.gz
# en/ep-07-01-15-014.xml.gz


(src)="1"> Действия , предприети вследствие резолюции на Парламента : вж . протокола
(trg)="1"> Action taken on Parliament 's resolutions : see Minutes

# bg/ep-07-01-15-015.xml.gz
# en/ep-07-01-15-015.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Agenda for next sitting : see Minutes

# bg/ep-07-01-15-016.xml.gz
# en/ep-07-01-15-016.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Closure of sitting

(src)="2"> ( Se levanta la sesión a las 19.45 horas )
(trg)="2"> ( The sitting was closed at 7.45 p.m. )

# bg/ep-07-01-16-004.xml.gz
# en/ep-07-01-16-004.xml.gz


(src)="1"> Избор на заместник-председатели на Европейския парламент ( срок за депозиране на кандидатури ) : вж . протокола
(trg)="1"> Election of Vice-Presidents of the European Parliament ( deadline for submitting nominations ) : see Minutes

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 12.40 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wiederaufgenommen ) .
(trg)="2"> ( The sitting was suspended at 12.40 p.m. and resumed at 3.00 p.m. )

# bg/ep-07-01-16-006.xml.gz
# en/ep-07-01-16-006.xml.gz


(src)="1"> Избор на квестори на Европейския парламент ( срок за депозиране на кандидатури ) : вж . протокола
(trg)="1"> Election of Quaestors of the European Parliament ( deadline for submitting nominations ) : see Minutes

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unterbrochen und um 18.00 Uhr wiederaufgenommen ) .
(trg)="2"> ( The sitting was suspended at 3.25 p.m. and resumed at 6.00 p.m. )

# bg/ep-07-01-16-009.xml.gz
# en/ep-07-01-16-009.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Agenda for next sitting : see Minutes

# bg/ep-07-01-16-010.xml.gz
# en/ep-07-01-16-010.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Closure of sitting

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 18.15 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( The sitting was closed at 6.15 p.m. )

# bg/ep-07-01-17-001.xml.gz
# en/ep-07-01-17-001.xml.gz


(src)="1"> Откриване на заседанието
(trg)="1"> Opening of the sitting

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 9.35 Uhr eröffnet . )
(trg)="2"> ( The sitting was opened at 9.35 a.m. )

# bg/ep-07-01-17-002.xml.gz
# en/ep-07-01-17-002.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Documents received : see Minutes

# bg/ep-07-01-17-004.xml.gz
# en/ep-07-01-17-004.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Approval of Minutes of previous sitting : see Minutes

# bg/ep-07-01-17-005.xml.gz
# en/ep-07-01-17-005.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Membership of Parliament : see Minutes

# bg/ep-07-01-17-010.xml.gz
# en/ep-07-01-17-010.xml.gz


(src)="1"> Състав на комисиите ( срок за внасяне на предложения за изменения ) : вж . протокола
(trg)="1"> Membership of committees ( deadline for tabling amendments ) : see Minutes

(src)="2"> ( La seduta , sospesa alle 19.00 , è ripresa alle 21.00 )
(trg)="2"> ( The sitting was suspended at 7 p.m. and resumed at 9 p.m. )

# bg/ep-07-01-17-011.xml.gz
# en/ep-07-01-17-011.xml.gz


# bg/ep-07-01-17-014.xml.gz
# en/ep-07-01-17-014.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Agenda for next sitting : see Minutes

# bg/ep-07-01-17-015.xml.gz
# en/ep-07-01-17-015.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Closure of sitting

(src)="2"> ( Die Sitzung wird um 23.25 Uhr geschlossen . )
(trg)="2"> ( The sitting was suspended at 23.25 p.m. )

# bg/ep-07-01-18-002.xml.gz
# en/ep-07-01-18-002.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Documents received : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-005.xml.gz
# en/ep-07-01-18-005.xml.gz


(src)="1"> Съобщаване на общи позиции на Съвета : вж . протоколи
(trg)="1"> Communication of Council common positions : see Minutes

(src)="2"> ( La séance , suspendue à 11h35 dans l'attente de l'Heure des votes , est reprise à midi )
(trg)="2"> ( The sitting was suspended at 11.35 a.m. and resumed for voting time at noon )

# bg/ep-07-01-18-006.xml.gz
# en/ep-07-01-18-006.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Approval of Minutes of previous sitting : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-007.xml.gz
# en/ep-07-01-18-007.xml.gz


(src)="1"> Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания " Equitable Life " ( удължаване на мандата ) : вж . протокола
(trg)="1"> Committee of Inquiry into the crisis of the Equitable Life Assurance Society ( extension of mandate ) : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-008.xml.gz
# en/ep-07-01-18-008.xml.gz


(src)="1"> Съобщение на председателството : вж . протокола
(trg)="1"> Announcement by the President : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-009-01.xml.gz
# en/ep-07-01-18-009-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Състав на комисиите ( вот )
(trg)="2"> Membership of committees ( vote )

# bg/ep-07-01-18-009-02.xml.gz
# en/ep-07-01-18-009-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Препоръка José Ribeiro e Castro (
(trg)="2"> Amendment of the ACP-EC Partnership Agreement ( vote )

# bg/ep-07-01-18-009-04.xml.gz
# en/ep-07-01-18-009-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Сертифициране на машинисти , управляващи локомотиви и влакове по железопътната система на Общността ( вот )
(trg)="2"> Certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community ( vote )

# bg/ep-07-01-18-009-06.xml.gz
# en/ep-07-01-18-009-06.xml.gz


(src)="1"> 6.
(trg)="1"> 6 .

(src)="2"> Приложимо право за извъндоговорните задължения ( " Рим II " ) ( вот )
(trg)="2"> Law applicable to non-contractual obligations ( " ROME II " ) ( vote )

# bg/ep-07-01-18-009-08.xml.gz
# en/ep-07-01-18-009-08.xml.gz


(src)="1"> 8.
(trg)="1"> 8 .

(src)="2"> Седми и Осми годишни доклади на Съвета относно износа на оръжие ( вот )
(trg)="2"> Seventh and eighth annual reports on arms exports ( vote )

# bg/ep-07-01-18-011.xml.gz
# en/ep-07-01-18-011.xml.gz


(src)="1"> Поправки и намерения за гласуване : вж . протоколи
(trg)="1"> Corrections to votes and voting intentions : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-012.xml.gz
# en/ep-07-01-18-012.xml.gz


(src)="1"> Състав на комисиите и делегациите : вж . протоколи
(trg)="1"> Membership of committees and delegations : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-013.xml.gz
# en/ep-07-01-18-013.xml.gz


(src)="1"> Искане за снемане на парламентарен имунитет : вж . протокола
(trg)="1"> Request for waiver of parliamentary immunity : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-014.xml.gz
# en/ep-07-01-18-014.xml.gz


(src)="1"> Решения относно някои документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Decisions concerning certain documents : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-015.xml.gz
# en/ep-07-01-18-015.xml.gz


(src)="1"> Писмени декларации , вписани в регистъра ( член 116 от правилника ) : вж . протоколи
(trg)="1"> Written statements for entry in the register ( Rule 116 ) : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-016.xml.gz
# en/ep-07-01-18-016.xml.gz


(src)="1"> Предаване на текстове , приети на настоящото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Forwarding of texts adopted during the sitting : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-017.xml.gz
# en/ep-07-01-18-017.xml.gz


(src)="1"> График на следващите заседания : вж . протоколи
(trg)="1"> Dates for next sittings : see Minutes

# bg/ep-07-01-18-018.xml.gz
# en/ep-07-01-18-018.xml.gz


(src)="1"> Прекъсване на сесията
(trg)="1"> Adjournment of the session

(src)="2"> Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo .
(trg)="2"> I declare the session of the European Parliament adjourned .

(src)="3"> ( La seduta è tolta alle 13.00 )
(trg)="3"> ( The sitting was closed at 1 p.m. )

# bg/ep-07-01-31-004.xml.gz
# en/ep-07-01-31-004.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Approval of Minutes of previous sitting : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-005.xml.gz
# en/ep-07-01-31-005.xml.gz


(src)="1"> Състав на Парламента : вж . протоколи
(trg)="1"> Membership of Parliament : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-006.xml.gz
# en/ep-07-01-31-006.xml.gz


(src)="1"> Искане за защита на парламентарен имунитет : вж . протокола
(trg)="1"> Request for the defence of parliamentary immunity : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-007.xml.gz
# en/ep-07-01-31-007.xml.gz


(src)="1"> Назначения в комисиите ( предложения на Председателския съвет ) : вж . протокола
(trg)="1"> Appointments to committees ( proposal by the Conference of Presidents ) : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-008.xml.gz
# en/ep-07-01-31-008.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Documents received : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-009.xml.gz
# en/ep-07-01-31-009.xml.gz


(src)="1"> Изпращане на текстове на споразумения от Съвета : вж . протоколи
(trg)="1"> Texts of agreements forwarded by the Council : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-010.xml.gz
# en/ep-07-01-31-010.xml.gz


(src)="1"> Действия , предприети вследствие резолюции на Парламента : вж . протокола
(trg)="1"> Action taken on Parliament 's resolutions : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-011.xml.gz
# en/ep-07-01-31-011.xml.gz


(src)="1"> Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации ( внасяне ) : вж . протокола
(trg)="1"> Oral questions and written statements ( tabling ) : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-012.xml.gz
# en/ep-07-01-31-012.xml.gz


(src)="1"> Писмени декларации ( член 116 от правилника ) : вж . протоколи
(trg)="1"> Written statements ( Rule 116 ) : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-013.xml.gz
# en/ep-07-01-31-013.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред : вж . протоколи
(trg)="1"> Agenda : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-017-01.xml.gz
# en/ep-07-01-31-017-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Кандидатури в парламентарните комисии ( вот ) : вж . протокола
(trg)="2"> Appointments to parliamentary committees ( vote ) : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-017.xml.gz
# en/ep-07-01-31-017.xml.gz


(src)="1"> Време за гласуване
(trg)="1"> Voting time

# bg/ep-07-01-31-027.xml.gz
# en/ep-07-01-31-027.xml.gz


(src)="1"> Дневен ред на следващото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Agenda for next sitting : see Minutes

# bg/ep-07-01-31-028.xml.gz
# en/ep-07-01-31-028.xml.gz


(src)="1"> Закриване на заседанието
(trg)="1"> Closure of sitting

(src)="2"> ( La seduta è tolta alle 24.00 )
(trg)="2"> ( The sitting was closed at 12 midnight )

# bg/ep-07-02-01-001.xml.gz
# en/ep-07-02-01-001.xml.gz


(src)="1"> Откриване на заседанието
(trg)="1"> Opening of the sitting

(src)="2"> ( The sitting was opened at 09.05 )
(trg)="2"> ( The sitting was opened at 09.05 )

# bg/ep-07-02-01-002.xml.gz
# en/ep-07-02-01-002.xml.gz


(src)="1"> Внасяне на документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Documents received : see Minutes

# bg/ep-07-02-01-006.xml.gz
# en/ep-07-02-01-006.xml.gz


(src)="1"> Одобряване на протокола от предишното заседание : вж протоколите
(trg)="1"> Approval of Minutes of previous sitting : see Minutes

# bg/ep-07-02-01-007-01.xml.gz
# en/ep-07-02-01-007-01.xml.gz


(src)="1"> 1.
(trg)="1"> 1 .

(src)="2"> Предпазване на пътниците от разместване на багажи ( вот )
(trg)="2"> Protection of passengers against displaced luggage ( vote )

# bg/ep-07-02-01-007-02.xml.gz
# en/ep-07-02-01-007-02.xml.gz


(src)="1"> 2.
(trg)="1"> 2 .

(src)="2"> Одобрението на моторни превозни средства по отношение на предното зрително поле на водача на моторното превозно средство ( вот )
(trg)="2"> Approval of motor vehicles with regard to the forward field of vision of the driver ( vote )

# bg/ep-07-02-01-007-03.xml.gz
# en/ep-07-02-01-007-03.xml.gz


(src)="1"> 3.
(trg)="1"> 3 .

(src)="2"> Споразумение за научно и технологично сътрудничество между EО и Корея ( вот )
(trg)="2"> EC-Korea Agreement on scientific and technological cooperation ( vote )

# bg/ep-07-02-01-007-04.xml.gz
# en/ep-07-02-01-007-04.xml.gz


(src)="1"> 4.
(trg)="1"> 4 .

(src)="2"> Включването на устойчивостта в политиките на сътрудничество за развитието ( вот )
(trg)="2"> Mainstreaming sustainability in development cooperation policies ( vote )

# bg/ep-07-02-01-007-05.xml.gz
# en/ep-07-02-01-007-05.xml.gz


(src)="1"> 5.
(trg)="1"> 5 .

(src)="2"> Проект за изменящ бюджет № 1/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г . ( вот )
(trg)="2"> Draft Amending Budget No 1 / 2007 ( vote )

# bg/ep-07-02-01-007-07.xml.gz
# en/ep-07-02-01-007-07.xml.gz


(src)="1"> 7.
(trg)="1"> 7 .

(src)="2"> Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Габон ( вот )
(trg)="2"> EC-Gabon Fisheries Partnership ( vote )

# bg/ep-07-02-01-007-10.xml.gz
# en/ep-07-02-01-007-10.xml.gz


(src)="1"> 10.
(trg)="1"> 10 .

(src)="2"> Давностни срокове при трансгранични спорове , свързани с телесни повреди и злополуки с летален изход ( вот )
(trg)="2"> Limitation periods in cross-border disputes involving personal injuries and fatal accidents ( vote )

# bg/ep-07-02-01-007-12.xml.gz
# en/ep-07-02-01-007-12.xml.gz


(src)="1"> 12.
(trg)="1"> 12 .

(src)="2"> Отношенията между ЕС и тихоокеанските острови - Стратегия за засилено партньорство ( вот )
(trg)="2"> Strategy for a strengthened partnership with the Pacific Islands ( vote )

# bg/ep-07-02-01-007-13.xml.gz
# en/ep-07-02-01-007-13.xml.gz


(src)="1"> 13.
(trg)="1"> 13 .

(src)="2"> Препоръките към Комисията за устав на Европейското частно дружество ( вот )
(trg)="2"> The European private company statute ( vote )

(src)="3"> Damit ist die Abstimmungsstunde beendet .
(trg)="3"> That concludes the vote .

# bg/ep-07-02-01-009.xml.gz
# en/ep-07-02-01-009.xml.gz


(src)="1"> Поправки и намерения за гласуване : вж . протоколи
(trg)="1"> Corrections to votes and voting intentions : see Minutes

# bg/ep-07-02-01-010.xml.gz
# en/ep-07-02-01-010.xml.gz


(src)="1"> Поръчение , възложено на член на Парламента : вж . протокола
(trg)="1"> Assignment conferred on a Member : see Minutes

# bg/ep-07-02-01-011.xml.gz
# en/ep-07-02-01-011.xml.gz


(src)="1"> Състав на комисиите и делегациите : вж . протоколи
(trg)="1"> Membership of committees and delegations : see Minutes

# bg/ep-07-02-01-012.xml.gz
# en/ep-07-02-01-012.xml.gz


(src)="1"> Решения относно някои документи : вж . протоколи
(trg)="1"> Decisions concerning certain documents : see Minutes

# bg/ep-07-02-01-013.xml.gz
# en/ep-07-02-01-013.xml.gz


(src)="1"> Предаване на текстове , приети на настоящото заседание : вж . протоколи
(trg)="1"> Forwarding of texts adopted during the sitting : see Minutes

# bg/ep-07-02-01-014.xml.gz
# en/ep-07-02-01-014.xml.gz


(src)="1"> График на следващите заседания : вж . протоколи
(trg)="1"> Dates for next sittings : see Minutes

# bg/ep-07-02-12-002.xml.gz
# en/ep-07-02-12-002.xml.gz