# mt/C2004310.01029701.xml.gz
# sv/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOLL DWAR IT- TRATTAT U L- ATT TA ' L- ADEŻJONI TAR- REPUBBLIKA ĊEKA , IR- REPUBBLIKA TA ' L- ESTONJA , R- REPUBBLIKA TA ' ĊIPRU , IR- REPUBBLIKA TAL- LATVJA , R- REPUBBLIKA TAL- LITWANJA , IR- REPUBBLIKA TA ' L- UNGERIJA , R- REPUBBLIKA TA ' MALTA , IR- REPUBBLIKA TAL- POLONJA , R- REPUBBLIKA TAS- SLOVENJA U R- REPUBBLIKA SLOVAKKA
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL OM ANSLUTNINGSFÖRDRAGET OCH ANSLUTNINGSAKTEN FÖR REPUBLIKEN TJECKIEN , REPUBLIKEN ESTLAND , REPUBLIKEN CYPERN , REPUBLIKEN LETTLAND , REPUBLIKEN LITAUEN , REPUBLIKEN UNGERN , REPUBLIKEN MALTA , REPUBLIKEN POLEN , REPUBLIKEN SLOVENIEN OCH REPUBLIKEN SLOVAKIEN

(src)="s4.1"> IL- PARTIJIET KONTRAENTI GĦOLJA ,
(trg)="s4.1"> DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA ,

(src)="s5.1"> FILWAQT LI JFAKKRU li r- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka , ingħaqdu mal- Komunitajiet Ewropej u ma ' l- Unjoni Ewropea stabbilita bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea fl- 1 ta '  Mejju 2004 ;
(trg)="s5.1"> SOM ERINRAR OM att Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien den 1 maj 2004 anslöt sig till Europeiska gemenskaperna och den europeiska union som upprättats genom Fördraget om Europeiska unionen ,

(src)="s6.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li l- Artikolu IV- 437( 2 ) ( e ) tal- Kostituzzjoni jipprovdi li t- Trattat tas- 16 ta '  April 2003 li jikkonċerna l- adeżjonijiet hawn fuq previsti għandu jiġi imħassar ;
(trg)="s6.1"> SOM BEAKTAR att Fördraget av den 16 april 2003 om ovannämnda anslutningar skall upphävas enligt artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen ,

(src)="s7.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li ħafna mid- disposizzjonijiet ta ' l- Att anness ma ' dak it- Trattat ta ' Adeżjoni jibqgħu rilevanti ; li l- Artikolu IV- 437( 2 ) tal- Kostituzzjoni jipprovdi li dawk id- disposizzjonijiet iridu jiġu stabbiliti jew previsti fi Protokoll , sabiex jibqgħu fis- seħħ u biex l- effetti legali tagħhom ikunu ippreservati ;
(trg)="s7.1"> SOM BEAKTAR att ett stort antal bestämmelser i den akt som är fogad till anslutningsfördraget fortfarande är relevanta och att dessa bestämmelser enligt artikel IV- 437. 2 i konstitutionen skall återges eller åsyftas i ett protokoll , så att de fortsätter att gälla och behåller sin rättsverkan ,

(src)="s8.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li xi disposizzjonijiet in kwistjoni jeħtieġu l- aġġustamenti tekniċi neċessarji biex jiġu allinjati mal- Kostituzzjoni mingħajr ma jinbidel l- effett legali tagħhom ,
(trg)="s8.1"> SOM BEAKTAR att vissa av dessa bestämmelser måste bli föremål för de tekniska anpassningar som behövs för att de skall överensstämma med konstitutionen utan att den juridiska räckvidden ändras ,

(src)="s9.1"> FTEHMU dwar id- disposizzjonijiet li ġejjin , li għandhom jiġu annessi mat- Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall- Ewropa u mat- Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika :
(trg)="s9.1"> HAR ENATS OM följande bestämmelser , som skall fogas till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen .

(src)="s10.1"> L- EWWEL PARTI
(trg)="s10.1"> DEL ETT

(src)="s11.1"> DISPOSIZZJONIJIET DWAR L- ATT TA ' L- ADEŻJONI TAS- 16 TA ' APRIL 2003
(trg)="s11.1"> BESTÄMMELSER AVSEENDE ANSLUTNINGSAKTEN AV DEN 16 APRIL 2003

(src)="s12.1"> TITOLU I
(trg)="s12.1"> AVDELNING I

(src)="s13.1"> PRINĊIPJI
(trg)="s13.1"> PRINCIPER

(src)="s14.1"> Artikolu 1
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> Għall- finijiet ta ' dan il- Protokoll :
(trg)="s15.1"> I detta protokoll menas med

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> il- frażi & # x201C ; Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 & # x201D ; tfisser l- Att li jirrigwarda l- kondizzjonijet ta ' l- adeżjoni tar- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka u l- aġġustamenti għat- Trattati li fuqhom hi bbażata l- Unjoni Ewropea ;
(trg)="s17.1"> anslutningsakten av den 16 april 2003
(trg)="s18.1"> : akten om villkoren för Republiken Tjeckiens , Republiken Estlands , Republiken Cyperns , Republiken Lettlands , Republiken Litauens , Republiken Ungerns , Republiken Maltas , Republiken Polens , Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen ,

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s19.1"> b )

(src)="s19.1"> il- frażijiet & # x201C ; Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat tal- KE & # x201D ; ) u & # x201C ; Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat tal- KEEA & # x201D ; ) , ifissru dawk it- Trattati kif issupplementati jew emendati bi trattati jew b' atti oħra li daħlu fis- seħħ qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 ;
(trg)="s20.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ( EG- Fördraget )
(trg)="s21.1"> och
(trg)="s22.1"> Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratomfördraget )
(trg)="s23.1"> : dessa fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s20.1"> ċ )
(trg)="s24.1"> c )

(src)="s21.1"> il- frażi it - & # x201C ; Trattat dwar l- Unjoni Ewropea & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat dwar l- UE & # x201D ; ) , tfisser dak it- Trattat kif issupplimentat jew emendat bi trattati jew atti oħra li daħlu fis- seħħ qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 ;
(trg)="s25.1"> Fördraget om Europeiska unionen ( EU- Fördraget )
(trg)="s26.1"> : detta fördrag med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före den 1 maj 2004 ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s27.1"> d )

(src)="s23.1"> il- frażi & # x201C ; il- Komunità & # x201D ; tfisser , skond il- każ , waħda mill- Komunitajiet previsti f ' ( b ) jew it- tnejn li huma ;
(trg)="s28.1"> gemenskapen
(trg)="s29.1"> : den ena av eller båda de gemenskaper som avses i b , allt efter omständigheterna ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s30.1"> e )

(src)="s25.1"> il- frażi & # x201C ; Stati Membri attwali & # x201D ; tfisser l- Istati Membri li ġejjin : ir- Renju tal- Belġju , r- Renju tad- Danimarka , r- Repubblika Federali tal- Ġermanja , r- Repubblika Ellenika , r- Renju ta ' Spanja , r- Repubblika Franċiża , l- Irlanda , r- Repubblika Taljana , l- Gran Dukat tal- Lussemburgu , r- Renju ta ' l- Olanda , r- Repubblika Awstrijaka , r- Repubblika Portugiża , r- Repubblika tal- Finlandja , r- Renju ta ' l- Isvezja u r- Renju Unit tal- Gran Brittanja u l- Irlanda ta ' Fuq ;
(trg)="s31.1"> nuvarande medlemsstater
(trg)="s32.1"> : följande medlemsstater :
(trg)="s32.2"> Konungariket Belgien , Konungariket Danmark , Förbundsrepubliken Tyskland , Republiken Grekland , Konungariket Spanien , Republiken Frankrike , Irland , Republiken Italien , Storhertigdömet Luxemburg , Konungariket Nederländerna , Republiken Österrike , Republiken Portugal , Republiken Finland , Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s33.1"> f )

(src)="s27.1"> il- frażi & # x201C ; Stati Membri l- ġodda & # x201D ; tfisser l- Istati Membri li ġejjin : ir- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka .
(trg)="s34.1"> nya medlemsstater
(trg)="s35.1"> : följande medlemsstater :
(trg)="s35.2"> Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien .

(src)="s28.1"> Artikolu 2
(trg)="s36.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> Id- drittijiet u l- obbligi li jirriżultaw mit- Trattati ta ' Adeżjoni tar- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka , previsti fl- Artikolu IV- 437( 2 ) ( e ) tal- Kostituzzjoni , daħlu fis- seħħ , taħt il- kondizzjonijiet stabbiliti f' dak it- Trattat , mill- 1 ta '  Mejju 2004 .
(trg)="s37.1"> De rättigheter och skyldigheter som följer av det anslutningsfördrag för Republiken Tjeckien , Republiken Estland , Republiken Cypern , Republiken Lettland , Republiken Litauen , Republiken Ungern , Republiken Malta , Republiken Polen , Republiken Slovenien och Republiken Slovakien som avses i artikel IV- 437. 2 e i konstitutionen har fått verkan , på de villkor som anges i detta fördrag , från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s30.1"> Artikolu 3
(trg)="s38.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s39.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Id- disposizzjoni ta ' l -
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> Schengen integrati fil- qafas ta ' l- Unjoni permezz tal- Protokoll anness mat- Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall- Ewropa ( minn hawn ' il quddiem imsejjaħ bħala l - & # x201C ; Protokoll ta ' Schengen & # x201D ; ) u l- atti li jibnu fuqu jew li b' xi mod għandhom x' jaqsmu miegħu , elenkati fl- Anness I ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 , kif ukoll atti oħra bħal dawn adottati qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 , għandhom jorbtu u jkunu applikabbli fl- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 .
(trg)="s39.2"> Bestämmelserna i Schengenregelverket , införlivade inom unionens ramar genom det protokoll som fogats till Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ( nedan kallat & # x201D ; Schengenprotokollet & # x201D ; ) , och i de akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , enligt förteckningen i bilaga I till anslutningsakten av den 16 april 2003 , samt i eventuella ytterligare sådana akter som antas före den 1 maj 2004 , skall vara bindande för och tillämpas i de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s40.1"> 2 .

(src)="s35.1"> ta ' Schengen li ġew integrati fil- qafas ta ' l- Unjoni u l- atti li jibnu fuqu jew li għandhom x' jaqsmu miegħu li m' hemmx referenza għalihom fil- paragrafu 1 , waqt li jorbtu lill- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 , għandhom japplikaw fi Stat Membru ġdid biss wara deċiżjoni Ewropea tal- Kunsill , li tkun ivverifikat skond il- proċeduri ta ' valutazzjoni ta ' Schengen applikabbli , li l- kondizzjonijiet meħtieġa għall- applikazzjoni tal- partijiet kollha ta ' l -
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s40.2"> De bestämmelser i Schengenregelverket , som det införlivats inom unionens ramar , och i akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta , vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 men skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter ett europeiskt beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den nya medlemsstaten .

(src)="s38.1"> Il- Kunsill għandu jieħu d- deċiżjoni tiegħu , wara li jikkonsulta l- Parlament Ewropew , billi jaġixxi bl- unanimità tal- membri tiegħu li jirrappreżentaw il- Gvernijiet ta ' l- Istati Membri li fir- rigward tagħhom id- disposizzjonijiet previsti f' dan il- paragrafu diġà daħlu fis- seħħ u tar- rappreżentant tal- Gvern ta ' l- Istat Membru li fir- rigward tiegħu dawk id- disposizzjonijiet għad iridu jiddaħħlu fis- seħħ .
(trg)="s41.1"> Rådet skall efter att ha hört Europaparlamentet besluta med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas .

(src)="s38.2"> Il- membri tal- Kunsill li jirrappreżentaw il- Gvernijiet ta ' l- Irlanda u tar- Renju Unit tal- Gran Brittanja u l- Irlanda ta ' Fuq għandhom jieħdu sehem f' din id- deċiżjoni sakemm din tirrigwarda id- disposizzjonijiet ta ' l -
(src)="s39.1"> acquis
(src)="s40.1"> ta ' Schengen u l- atti li jibnu fuqu jew li għandhom x' jaqsmu miegħu b' xi mod ieħor li fih jipparteċipaw dawn l- Istati Membri .
(trg)="s41.2"> De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i akter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar .

(src)="s41.1"> 3 .
(trg)="s42.1"> 3 .

(src)="s41.2"> Kull Ftehim milħuq mill- Kunsill taħt l- Artikolu 6 tal- Protokoll ta ' Schengen għandu jorbot l- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 .
(trg)="s42.2"> De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med den 1 maj 2004 .

(src)="s42.1"> 4 .
(trg)="s43.1"> 4 .

(src)="s42.2"> F' dak li għandu x' jaqsam mal- konvenzjonijiet jew l- istrumenti fil- qasam tal- ġustizzja u affarijiet interni li huma inseparabbli mill- kisba tal- miri tat- Trattat ta ' l- UE , l- Istat Membri ġodda huma marbuta :
(trg)="s43.2"> När det gäller sådana konventioner eller instrument på området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EU- Fördraget skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga

(src)="s43.1"> a )
(trg)="s44.1"> a )

(src)="s44.1"> li jaderixxu ma ' dawk li , fl- 1 ta '  Mejju 2004 , jkunu ġew miftuħa għall- firma mill- Istati Membri attwali , u ma ' dawk li kienu abbozzati mill- Kunsill skond it- Titolu VI tat- Trattat ta ' l- UE u rrakkomandati lill- Istati Membri għall- adozzjoni ;
(trg)="s45.1"> att ansluta sig till dem som den 1 maj 2004 var öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU- Fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta ,

(src)="s45.1"> b )
(trg)="s46.1"> b )

(src)="s46.1"> li jintroduċu arranġamenti amministrattivi u oħrajn , bħal dawk adottati sa l- 1 ta '  Mejju 2004 mill- Istati Membri attwali jew mill- Kunsill , biex jiffaċilitaw koperazzjoni prattika bejn l- istituzzjonijiet u l- organizzazzjonijiet ta ' l- Istati Membri li jaħdmu fil- qasam tal- ġustizzja u l- intern .
(trg)="s47.1"> att införa administrativa eller andra bestämmelser som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet hade antagit den 1 maj 2004 , för att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor .

(src)="s47.1"> Artikolu 4
(trg)="s48.1"> Artikel 4

(src)="s48.1"> Kull wieħed mill- Istati membri l- ġodda għandu jipparteċipa fl- Unjoni Ekonomika u Monetarja mill- 1 ta '  Mejju 2004 bħala Stat Membru b' deroga fis- sens ta ' l- Artikolu III- 197 tal- Kostituzzjoni .
(trg)="s49.1"> Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med den 1 maj 2004 som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel III- 197 i konstitutionen .

(src)="s49.1"> Artikolu 5
(trg)="s50.1"> Artikel 5

(src)="s50.1"> 1 .
(trg)="s51.1"> 1 .

(src)="s50.2"> L- Istati Membri l- ġodda , li ngħaqdu bl- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 mad- deċiżjonijiet u l- ftehim adottati mir- Rappreżentanti tal- Gvernijiet ta ' l- Istati Membri , li jiltaqgħu fi ħdan il- Kunsill , għandhom ikunu meħtieġa li jaderixxu ma ' kull ftehim ieħor konkluż mill- Istati Membri attwali dwar il- funzjonament ta ' l- Unjoni jew li huma konnessi ma ' l- attivitajiet tagħha. 2 .
(trg)="s51.2"> De nya medlemsstater som genom anslutningsakten av den 16 april 2003 har anslutit sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet skall vara skyldiga att ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion eller som har samband med unionens verksamhet. 2 .

(src)="s50.3"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikun meħtieġa li jaderixxu għall- konvenzjonijiet previsti mill- Artikolu 293 tat- Trattat tal- KE u għal dawk li huma inseparabbli mill- kisba ta ' l- għanijiet tat- Trattat tal- KE , jekk ikunu għadhom fis- seħħ , u wkoll mal- protokolli dwar l- interpretazzjoni ta ' dawk il- konvenzjonijiet mill- Qorti tal- Ġustizzja tal- Komunitajiet Ewropej , iffirmati mill- Istati Membri attwali , u għal dan l- iskop huma għandhom ikunu marbuta li jidħlu f' negozjati ma ' l- Istati Membri attwali biex jagħmlu l- aġġustamenti meħtieġa għalihom .
(trg)="s51.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att ansluta sig till de konventioner som avses i artikel 293 i EG- Fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG- Fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionerna som de nuvarande medlemsstaterna har undertecknat , om dessa konventioner och protokoll fortfarande är i kraft , och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med dessa om nödvändig anpassning av dessa texter .

(src)="s51.1"> Artikolu 6
(trg)="s52.1"> Artikel 6

(src)="s52.1"> 1 .
(trg)="s53.1"> 1 .

(src)="s52.2"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikunu obbligati li jaderixxu , bil- kondizzjonijiet stabbiliti f' dan il- Protokoll , mal- ftehim jew il- konvenzjonijiet konklużi jew applikati b' mod provviżorju mill- Istati Membri attwali li jaġixxu konġuntement ma ' l- Unjoni jew il- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika , u għal kull ftehim konkluż minn dawk l- Istati li huma marbuta ma ' dawk il- ftehim jew il- konvenzjonijiet .
(trg)="s53.2"> På de villkor som anges i detta protokoll skall de nya medlemsstaterna vara skyldiga att ansluta sig till de avtal eller konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått eller provisoriskt tillämpar tillsammans med unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått och som har samband med sådana avtal eller konventioner .

(src)="s53.1"> L- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda għal kull ftehim jew konvenzjoni previsti fil- paragrafu 4 hawn taħt , kif ukoll għall- Ftehim mal- Belarus , iċ- Ċina , ċ- Ċile , il- Mercosur u l- Isvizzera , li ġew konklużi jew iffirmati mill- Komunità u l- Istati Membri attwali tagħha flimkien , għandha tkun approvata permezz ta ' konklużjoni ta ' protokoll għal dawn il- ftehim jew il- konvenzjonijiet bejn il- Kunsill , li jaġixxi b' mod unanimu għan- nom ta ' l- Istati Membri , u l- pajjiż jew il- pajjiżi terzi jew l- organizzazzjoni internazzjonali , kkonċernati .
(trg)="s54.1"> De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 4 nedan samt till de avtal med Chile , Kina , Mercosur , Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller undertecknats av gemenskapen tillsammans med de nuvarande medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet , med enhällighet på medlemsstaternas vägnar , och tredjelandet eller tredjeländerna eller den internationella organisationen i fråga .

(src)="s53.2"> Din il- proċedura hija bla ħsara għall- kompetenzi ta ' l- Unjoni u tal- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u ma tolqotx l- allokazzjoni ta ' kompetenzi bejn l- Unjoni u l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u l- Istati Membri fir- rigward tal- konklużjoni ta ' ftehim bħal dan fil- futur jew kwalunkwe emenda oħra li ma għandhiex x' taqsam ma ' l- adeżjoni .
(trg)="s54.2"> Detta förfarande skall inte påverka unionens och Europeiska atomenergigemenskapens egna befogenheter eller beröra fördelningen av befogenheter mellan dessa och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen .

(src)="s53.3"> Il- Kummissjoni għandha tinnegozja dawn il- protokolli għan- nom ta ' l- Istati Membri abbażi ta ' direttivi dwar in- negozjati approvati mill- Kunsill , li jaġixxi bl- unanimità , u wara konsultazzjoni ma ' kumitat magħmul mir- rappreżentanti ta ' l- Istati Membri .
(trg)="s54.3"> Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som med enhällighet godkänts av rådet , och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna .

(src)="s53.4"> Għandha tissottometti abbozzi tal- protokolli lill- Kunsill sabiex jiġu konklużi .
(trg)="s54.4"> Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet , så att de kan ingås .

(src)="s54.1"> 2 .
(trg)="s55.1"> 2 .

(src)="s54.2"> Hekk kif jaderixxu mal- ftehim u l- konvenzjonijiet previsti fil- paragrafu 1 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jiksbu l- istess drittijiet u obbligi taħt dawk il- ftehim u l- konvenzjonijiet bħall- Istati Membri attwali. 3 .
(trg)="s55.2"> När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 1 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna. 3 .

(src)="s54.3"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikunu obbligati li jaderixxu , taħt il- kondizzjonijiet stabbiliti f' dan il- Protokoll , għall- Ftehim dwar iż- Żona Ekonomika Ewropea (
(trg)="s55.3"> De nya medlemsstaterna skall vara skyldiga att på de villkor som anges i detta protokoll ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med dess artikel 128 (

(src)="s55.1"> 1
(trg)="s56.1"> 1

(src)="s57.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s57.2"> Mill- 1 ta '  Mejju 2004 , u , jekk ikun il- każ , sakemm jiġu konklużi l- protokolli meħtieġa previsti fil- paragrafu 1 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom japplikaw id- disposizzjonijiet tal- Ftehim konklużi mill- Istati Membri attwali , u , konġuntament , mal- Komunità , ma ' l- Alġerija , l- Armenja , l- Azerbajġan , il- Bulgarija , l- Kroazja , l- Eġittu , dik li qabel kienet ir- Repubblika Jugoslava tal- Maċedonja , l- Ġeorġja , l- Iżrael , il- Ġordan , il- Kazakstan , il- Kirgiżistan , il- Libanu , l- Messiku , l- Moldova , l- Marokk , ir- Rumanija , l- Federazzjoni Russa , San Marino , l- Afrika t' Isfel , il- Koreja t' Isfel , is- Sirja , t- Tuniżija , t- Turkija , t- Turkmenistan , l- Ukraina u l- Użbekistan kif ukoll d- disposizzjonijiet ta ' kull ftehim ieħor konkluż mill- Istati Membri attwali u l- Komunità flimkien qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 .
(trg)="s57.2"> Från och med den 1 maj 2004 , och i förekommande fall i avvaktan på att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 1 skall ingås , skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen , tillsammans , har ingått med Algeriet , Armenien , Azerbajdzjan , Bulgarien , Egypten , f. d . jugoslaviska republiken Makedonien , Georgien , Israel , Jordanien , Kazakstan , Kirgizistan , Kroatien , Libanon , Marocko , Mexiko , Moldavien , Rumänien , Ryska federationen , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunisien , Turkiet , Turkmenistan , Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före den 1 maj 2004 .

(src)="s58.1"> Kwalunkwe aġġustament għal dawn il- Ftehim għandu jsir permezz ta ' protokolli mal- pajjiżi ko- kontraenti skond it- tieni sottoparagrafu tal- paragrafu 1 .
(trg)="s58.1"> Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll som ingås med motparterna i enlighet med punkt 1 andra stycket .

(src)="s58.2"> Jekk il- Protokolli ma jkunux ġew konklużi sa l- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Unjoni , l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u l- Istati Membri għandhom jieħdu , fil- qafas tal- kompetenzi rispettivi tagħhom , il- miżuri meħtieġa biex jittrattaw dik is- sitwazzjoni .
(trg)="s58.2"> Om protokollen inte har ingåtts den 1 maj 2004 skall unionen , Europeiska atomenergigemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sina respektive befogenheter vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen .

(src)="s59.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s59.2"> Mill- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom japplikaw il- ftehim u l- arranġamenti bilaterali dwar it- tessuti konklużi mill- Komunità ma ' pajjiżi terzi .
(trg)="s59.2"> Från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredjeland .

(src)="s60.1"> Ir- restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill- Unjoni fuq l- importazzjoni tat- tessuti u l- prodotti tal- ħwejjeġ għandhom jiġu aġġustati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda .
(trg)="s60.1"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil - och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s61.1"> Jekk l- emendi għall- ftehim u l- arranġamenti bilaterali dwar it- tessuti ma jkunux daħlu fis- seħħ sa l- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Unjoni għandha tagħmel l- aġġustamenti meħtieġa għar- regoli tagħha dwar l- importazzjoni ta ' tessuti u ta ' prodotti tal- ħwejjeġ ta ' lbies minn pajjiżi terzi biex jieħdu in konsiderazzjoni l- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda .
(trg)="s61.1"> Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft den 1 maj 2004 skall unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil - och beklädnadsvaror från tredjeland för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning .

(src)="s62.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s62.2"> Ir- restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill- Unjoni fuq l- importazzjoni ta ' l- azzar u prodotti ta ' l- azzar għandhom jiġu aġġustati abbażi ta ' l- importazzjoni mill- Istati Membri l- ġodda matul is- snin li jiġu eżatt qabel l- iffirmar tat- Trattat ta ' l- Adeżjoni ta ' prodotti ta ' l- azzar li joriġinaw mill- pajjiżi fornituri kkonċernati .
(trg)="s62.2"> De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av de nya medlemsstaternas import under åren omedelbart föregående undertecknandet av anslutningsfördraget av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna .

(src)="s63.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s63.2"> Ftehim dwar is- sajd konklużi qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 mill- Istati Membri l- ġodda ma ' pajjiżi terzi għandhom jiġu amministrati mill- Unjoni .
(trg)="s63.2"> De fiskeavtal som de nya medlemsstaterna ingått med tredjeland före anslutningen skall förvaltas av unionen .

(src)="s64.1"> Id- drittijiet u l- obbligi ta ' l- Istati Membri l- ġodda li jirriżultaw minn dawk il- ftehim ma għandhomx ikunu milquta matul il- perijodu li fih id- disposizzjonijiet ta ' dawk il- ftehim ikunu fis- seħħ b' mod provviżorju .
(trg)="s64.1"> De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls .

(src)="s65.1"> Kemm jista ' jkun malajr , u fi kwalunkwe każ qabel l- iskadenza tal- ftehim previsti fl- ewwel subparagrafu , l- Kunsill fuq proposta mill- Kummissjoni , għandu jadotta deċiżjonijiet Ewropej xierqa għall- kontinwazzjoni ta ' l- attivitajiet ta ' sajd li jirriżultaw minn dawk il- ftehim , inkluża l- possibiltà li jiġu estiżi ċerti ftehim għal perijodi ta ' mhux aktar minn sena .
(trg)="s65.1"> Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga europeiska beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet på förslag av kommissionen , varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år .

(src)="s66.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s66.2"> B' effett mill- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jirtiraw minn kwalunkwe ftehim ta ' kummerċ ħieles ma ' pajjiżi terzi , inkluż il- Ftehim dwar il- Kummerċ Ħieles ta ' l- Ewropa Ċentrali .
(trg)="s66.2"> Med verkan från och med den 1 maj 2004 skall de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med tredjeland , inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet .

(src)="s67.1"> Sa fejn ftehim bejn Stat Membru wieħed ġdid jew iktar min- naħa l- waħda , u pajjiż terz wieħed jew iżjed min- naħa l- oħra , ma jkunux kompatibbli ma ' l- obbligi li jinħolqu mill- Kostituzzjoni , u b' mod partikolari minn dan il- Protokoll , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jieħdu l- miżuri xierqa kollha biex jeliminaw l- inkompatibilitajiet eżistenti .
(trg)="s67.1"> I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredjeländer å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av konstitutionen och särskilt av detta protokoll skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats .

(src)="s67.2"> Jekk Stat Membru ġdid jiltaqa ' ma ' diffikultajiet biex jadatta ftehim konkluż ma ' pajjiż terz jew iżjed qabel l- adeżjoni , għandu , skond it- termini ta ' dan il- ftehim , jirtira minn dak il- ftehim .
(trg)="s67.2"> Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredjeländer före anslutningen skall den enligt bestämmelserna i det avtalet frånträda det .

(src)="s68.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s68.2"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom jieħdu l- miżuri xierqa biex jaġġustaw , fejn meħtieġ , il- posizzjoni tagħhom fir- rigward ta ' organizzazzjonijiet internazzjonali , u ta ' dawk il- ftehim internazzjonali li huma parti minnhom l- Unjoni jew il- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika jew Stati Membri oħra , għad- drittijiet u l- obbligi li jinħolqu bl- adeżjoni tagħhom ma ' l- Unjoni .
(trg)="s68.2"> De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen .

(src)="s69.1"> B' mod partikolari , għandhom jirtiraw fl- 1 ta '  Mejju 2004 , jew kemm jista ' jkun malajr wara din id- data , minn ftehim internazzjonali dwar organizzazzjonijiet tas- sajd anke minn dawk li tagħhom l- Unjoni wkoll hija parti , sakemm is- sħubija tagħhom f' dawn il- ftehim u organizzazzjonijiet ma tirrigwardax materji oħra barra s- sajd .
(trg)="s69.1"> I synnerhet skall de den 1 maj 2004 eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även unionen är part i , om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske .

(src)="s70.1"> Artikolu 7
(trg)="s70.1"> Artikel 7

(src)="s71.1"> Atti adottati mill- istituzzjonijiet li għalihom jirreferu d- disposizzjonijiet transitorji stabbiliti minn dan il- Protokoll għandhom iżommu l -
(src)="s72.1"> istatus
(trg)="s71.1"> De akter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i detta protokoll skall behålla sin rättsliga status ; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen .

(src)="s74.1"> Artikolu 8
(trg)="s72.1"> Artikel 8

(src)="s75.1"> Disposizzjonijiet ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 , kif interpretati mill- Qorti tal- Ġustizzja tal- Komunitajiet Ewropej u l- Qorti Ġenerali , li l- iskop jew l- effett tagħhom hu li jħassar jew jemenda , b' miżura li ma tkunx transitorja , atti adottati mill- istituzzjonijiet , mill- korpi jew mill- aġenziji tal- Komunità Ewropea jew ta ' l- Unjoni Ewropea stabbilita bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea , għandhom jibqgħu fis- seħħ bla preġudizzju għall- applikazzjoni tat- tieni paragrafu .
(trg)="s73.1"> De bestämmelser i anslutningsakten av den 16 april 2003 vars syfte eller verkan är att upphäva eller ändra akter antagna av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , så som de tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten , skall , utom när det är fråga om en övergångsåtgärd , fortsätta att gälla om inte annat följer av tillämpningen av andra stycket .

(src)="s76.1"> Dawn id- disposizzjonijiet għandu jkollhom l- istess natura ġuridika bħall- atti li jħassru jew jemendaw , u għandhom ikunu suġġetti għall- istess regoli bħal dawk l- atti .
(trg)="s74.1"> Dessa bestämmelser skall ha samma rättsliga status som de akter som upphävts eller ändrats genom dessa bestämmelser och skall vara underkastade samma regler som dessa .

(src)="s77.1"> Artikolu 9
(trg)="s75.1"> Artikel 9

(src)="s78.1"> It- testi ta ' l- atti ta ' l- istituzzjonijiet , korpi u aġenziji tal- Komunità jew ta ' l- Unjoni Ewropea stabbiliti bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea u t- testi ta ' l- atti tal- Bank Ċentrali Ewropew li ġew adottati qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 , u li kienu mfassla bil- lingwa Ċeka , Estona , Latvjana , Litwana , Ungeriża , Maltija , Pollakka , Slovena u Slovakka għandhom ikunu awtentiċi minn dik id- data , bl- istess kondizzjonijiet bħat- testi stabbiliti u awtentiċi fil- lingwi l- oħra .
(trg)="s76.1"> Texterna till de akter som har antagits av institutioner , organ eller myndigheter vid gemenskapen eller den europeiska union som upprättats genom EU- Fördraget , samt de akter som har antagits av Europeiska centralbanken och som har antagits före den 1 maj 2004 och har upprättats på estniska , lettiska , litauiska , maltesiska , polska , slovakiska , slovenska , tjeckiska och ungerska skall från och med detta datum vara giltiga på samma villkor som de texter som upprättats och är giltiga på de övriga språken .

(src)="s79.1"> Artikolu 10
(trg)="s77.1"> Artikel 10

(src)="s80.1"> Liġi Ewropea tal- Kunsill tista ' tħassar d- disposizzjonijiet transitorji stabbiliti f' dan il- Protokoll , meta ma jibqgħux iżjed applikabbli .
(trg)="s78.1"> Genom en europeisk lag som antas av rådet kan övergångsbestämmelserna i detta protokoll upphävas om de inte längre är tillämpliga .

(src)="s80.2"> Il- Kunsill għandu jaġixxi b' mod unanimu wara li jikkonsulta l- Parlament Ewropew .
(trg)="s78.2"> Rådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet .

(src)="s81.1"> Artikolu 11
(trg)="s79.1"> Artikel 11

(src)="s82.1"> L- applikazzjoni tal- Kostituzzjoni u ta ' atti adottati mill- istituzzjonijiet għandhom , bħala miżura transitorja , jkunu soġġetti għad- derogi kif provdut f' dan il- Protokoll .
(trg)="s80.1"> Konstitutionen och de akter som antagits av institutionerna skall , som en övergångsåtgärd , tillämpas med de undantagsbestämmelser som anges i detta protokoll .

(src)="s83.1"> TITOLU II
(trg)="s81.1"> AVDELNING II

(src)="s84.1"> DISPOSIZZJONIJIET PERMANENTI
(trg)="s82.1"> PERMANENTA BESTÄMMELSER

(src)="s85.1"> Artikolu 12
(trg)="s83.1"> Artikel 12