# hu/C2004310.01029701.xml.gz
# sl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁG , AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG , A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG , A LETT KÖZTÁRSASÁG , A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG , A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG , A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG , A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG , A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSÉRŐL ÉS CSATLAKOZÁSI OKMÁNYÁRÓL
(trg)="s3.1"> PROTOKOL O POGODBI TER AKTU O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE , REPUBLIKE ESTONIJE , REPUBLIKE CIPER , REPUBLIKE LATVIJE , REPUBLIKE LITVE , REPUBLIKE MADŽARSKE , REPUBLIKE MALTE , REPUBLIKE POLJSKE , REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE

(src)="s4.1"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,
(trg)="s4.1"> VISOKE POGODBENICE SO SE –

(src)="s5.1"> EMLÉKEZTETVE arra , hogy a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004 . május 1- jén csatlakozott az Európai Közösségekhez és az Európai Unióról szóló szerződéssel létrejött Európai Unióhoz ;
(trg)="s5.1"> OB SKLICEVANJU NA DEJSTVO , da so 1 .  maja 2004 Češka republika , Republika Estonija , Republika Ciper , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika pristopile k Evropskima skupnostima in k Evropski uniji , ustanovljeni s Pogodbo o Evropski uniji ,

(src)="s6.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontja kimondja , hogy a fent említett csatlakozásokról szóló 2003 . április 16- i szerződés hatályát veszti ;
(trg)="s6.1"> GLEDE NA TO , da točka e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave predvideva razveljavitev Pogodbe z dne 16 .  aprila 2003 o zgoraj omenjenih pristopih ,

(src)="s7.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett csatlakozási szerződéshez csatolt okmány számos rendelkezése továbbra is jelentősséggel bír ; figyelembe véve továbbá , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikkének ( 2 )  bekezdése kimondja , hogy e rendelkezéseket egy külön jegyzőkönyv megismétli vagy azokra hivatkozik annak érdekében , hogy hatályban maradjanak és joghatásaik fennmaradjanak ;
(trg)="s7.1"> GLEDE NA TO , da mnoge določbe Akta , ki je priloga k tej pogodbi o pristopu , ostajajo relevantne ; da drugi odstavek IV- 437 .  člena Ustave določa , da morajo biti takšne določbe navedene v protokolu ali se je treba nanje v protokolu sklicevati , da bi ostale v veljavi in bi se njihovi pravni učinki ohranili ,

(src)="s8.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett rendelkezések némelyike technikai kiigazításra szorul annak érdekében , hogy joghatása megváltozása nélkül összhangba kerüljön az Alkotmány szövegével ;
(trg)="s8.1"> GLEDE NA TO , da je treba te določbe ustrezno tehnično prilagoditi , če naj bodo združljive z Ustavo , ne da bi se s tem spremenili njihovi pravni učinki –

(src)="s9.1"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez , illetve az Európai Atomemenergia- közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :
(trg)="s9.1"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki so priložene k Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :

(src)="s10.1"> ELSŐ RÉSZ
(trg)="s10.1"> PRVI DEL

(src)="s11.1"> A 2003 .
(trg)="s11.2"> APRILA 2003

(src)="s12.1"> I .
(trg)="s12.1"> I .

(src)="s12.2"> CÍM
(trg)="s12.2"> NASLOV

(src)="s13.1"> ALAPELVEK
(trg)="s13.1"> NAČELA

(src)="s14.1"> 1 . cikk
(trg)="s14.1"> 1 . člen

(src)="s15.1"> E jegyzőkönyv alkalmazásában :
(trg)="s15.1"> V tem protokolu :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> a & # x201E ; 2003 . április 16- i csatlakozási okmány & # x201D ; a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány ;
(trg)="s17.1"> izraz & # x201E ; Akt o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 & # x201C ; pomeni Akt o pogojih pristopa Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike in o prilagoditvah pogodb , na katerih temelji Evropska unija ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; az Európai Közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( EK- Szerződés ) és & # x201E ; az Európai Atomenergia- közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( Euratom- Szerződés ) ezeket a szerződéseket jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;
(trg)="s19.1"> izraza & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba ES & # x201C ; ) in & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba Euratom & # x201C ; ) pomenita ti pogodbi , kakor sta bili dopolnjeni ali spremenjeni s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; az Európai Unióról szóló szerződés & # x201D ; ( & # x201E ; EU- Szerződés & # x201D ; ) ezt a szerződést jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;
(trg)="s21.1"> izraz & # x201E ; Pogodba o Evropski uniji & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba EU & # x201C ; ) pomeni to pogodbo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> a & # x201E ; Közösség & # x201D ; a c ) pontban említett Közösségek közül az egyik vagy mindkettő , az adott esettől függően ;
(trg)="s23.1"> izraz & # x201E ; Skupnost & # x201C ; pomeni eno oziroma obe skupnosti iz točke b ) tega člena ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> a & # x201E ; jelenlegi tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Belga Királyság , a Dán Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Görög Köztársaság , a Spanyol Királyság , a Francia Köztársaság , Írország , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség , a Holland Királyság , az Osztrák Köztársaság , a Portugál Köztársaság , a Finn Köztársaság , a Svéd Királyság , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága ;
(trg)="s25.1"> izraz & # x201E ; sedanje države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s25.2"> Kraljevino Belgijo , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Helensko republiko , Francosko republiko , Kraljevino Španijo , Irsko , Italijansko republiko , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Portugalsko republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko , Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> az & # x201E ; új tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság .
(trg)="s27.1"> izraz & # x201E ; nove države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s27.2"> Češko republiko , Republiko Estonijo , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Republiko Poljsko , Republiko Slovenijo in Slovaško republiko .

(src)="s28.1"> 2 . cikk
(trg)="s28.1"> 2 . člen

(src)="s29.1"> Az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontjában említett , a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződésből eredő jogok és kötelezettségek az e szerződésben megállapított feltételek értelmében 2004 . május 1- jén léptek hatályba .
(trg)="s29.1"> Pravice in obveznosti iz točke e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave , ki izhajajo iz Pogodbe o pristopu Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike , so začele učinkovati v skladu s pogoji , določenimi z omenjeno pogodbo , od 1 .  maja 2004 .

(src)="s30.1"> 3 . cikk
(trg)="s30.1"> 3 . člen

(src)="s31.1"> ( 1 )    A schengeni vívmányok rendelkezései , amelyeket az Unió keretébe az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyv ( a továbbiakban & # x201E ; schengeni jegyzőkönyv & # x201D ; ) illesztett be , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a 2003 . április 16- i csatlakozási okmány I .  mellékletében felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet 2004 . május 1- je előtt fogadnak el , az új tagállamokra nézve 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek és azokat az új tagállamokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .
(trg)="s31.1"> ( 1 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije s protokolom , ki je priložen Pogodbi o Ustavi za Evropo ( v nadaljevanju & # x201E ; Schengenski protokol & # x201C ; ) , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , našteti v Prilogi I Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , ki so sprejeti pred 1 .  majem 2004 , so zavezujoči in se uporabljajo v novih državah članicah od 1 .  maja 2004 .

(src)="s32.1"> ( 2 )    A schengeni vívmányoknak az Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az ( 1 )  bekezdés nem említ , 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni , ha a Tanács európai határozatban így rendelkezik azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az új tagállam teljesíti- e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije , in določbe aktov , ki na njih temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezane in jih prejšnji odstavek ne zajema , so zavezujoče za nove države članice od 1 .  maja 2004 , vendar se v novi državi članici uporabljajo šele na podlagi ustreznega evropskega sklepa Sveta , ki se sprejme po preveritvi v skladu s schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej novi državi članici izpolnjeni vsi potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .

(src)="s33.1"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával határoz , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .
(trg)="s33.1"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe iz tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo določbe še uveljaviti .

(src)="s33.2"> A Tanács Írország , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .
(trg)="s33.2"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri teh odločitvah , kolikor te zadevajo določbe schengenskega pravnega reda in aktov , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezane , v katerih ti državi članici sodelujeta .

(src)="s34.1"> ( 3 )    A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6 .  cikke alapján kötött megállapodások 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamokra .
(trg)="s34.1"> ( 3 )    Sporazumi , ki jih v skladu s 6 .  členom Schengenskega protokola sklene Svet , so od 1 .  maja 2004 zavezujoči za nove države članice .

(src)="s35.1"> ( 4 )    A bel - és igazságügyek terén azon egyezmények és okmányok vonatkozásában , amelyek elválaszthatatlanok az EU- Szerződés célkitűzéseinek megvalósításától , az új tagállamoknak :
(trg)="s35.1"> ( 4 )    Nove države članice morajo v zvezi s tistimi konvencijami ali instrumenti s področja pravosodja in notranjih zadev , ki so neločljivo povezani z doseganjem ciljev Pogodbe EU :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> csatlakozniuk kell azokhoz , amelyek 2004 . május 1- jén a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak , és azokhoz , amelyeket a Tanács az EU- Szerződés VI .  címével összhangban kidolgozott , és a tagállamoknak elfogadásra javasolt ,
(trg)="s37.1"> pristopiti k tistim , ki so jih sedanje države članice do 1 .  maja 2004 odprle za podpis , in k tistim , ki jih je Svet pripravil v skladu z naslovom VI Pogodbe EU in jih državam članicam priporočil v sprejetje ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> a tagállamoknak a bel - és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket kell bevezetniük , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .
(trg)="s39.1"> uvesti upravne in druge ukrepe , take kot so jih do 1 .  maja 2004 sprejele sedanje države članice ali Svet , da bi olajšale dejansko sodelovanje med institucijami in organizacijami držav članic na področju pravosodja in notranjih zadev .

(src)="s40.1"> 4 . cikk
(trg)="s40.1"> 4 . člen

(src)="s41.1"> 2004 . május 1- jétől kezdődően , az Alkotmány III- 197 .  cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .
(trg)="s41.1"> Vse nove države članice od 1 .  maja 2004 sodelujejo v ekonomski in monetarni uniji kot države članice s posebno ureditvijo v smislu III- 197 .  člena Ustave .

(src)="s42.1"> 5 . cikk
(trg)="s42.1"> 5 . člen

(src)="s43.1"> ( 1 )    Az új tagállamok , amelyek a 2003 . április 16- i csatlakozási okmánnyal csatlakoztak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz , kötelesek csatlakozni minden olyan egyéb megállapodáshoz is , amelyet a jelenlegi tagállamok kötöttek , és amely az Unió működésére vonatkozik vagy annak tevékenységével kapcsolatos . ( 2 )    Az új tagállamoknak csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok által aláírt , az EK- Szerződés 293 .  cikkében említett , illetve az EK- Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez – amennyiben azok még hatályban vannak – továbbá az ezen egyezményeknek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez , és e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat kell kezdeniük a jelenlegi tagállamokkal .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Nove države članice , ki so z Aktom o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 pristopile k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad in držav članic v okviru Sveta , morajo pristopiti k vsem drugim sporazumom , ki so jih sedanje države članice sklenile v zvezi z delovanjem Unije ali ki so povezani z njenimi dejavnostmi . ( 2 )    Nove države članice morajo pristopiti h konvencijam iz člena 293 Pogodbe ES in k tistim , ki so neločljivo povezane z doseganjem ciljev iz Pogodbe ES , če še vedno veljajo ,  ter tudi k protokolom o razlagi omenjenih konvencij s strani Sodišča , ki so jih podpisale sedanje države članice , in morajo v ta namen z njimi začeti pogajanja zaradi potrebnih prilagoditev le- teh .

(src)="s44.1"> 6 . cikk
(trg)="s44.1"> 6 . člen

(src)="s45.1"> ( 1 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok és az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez , valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz , amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k sporazumom ali konvencijam , ki so jih sedanje države članice in Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo sklenile skupaj ali jih skupaj začasno uporabljajo ,  ter k sporazumom , ki so jih sklenile te države in so povezani z omenjenimi sporazumi ali konvencijami .

(src)="s46.1"> Az új tagállamoknak a ( 4 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez , továbbá a Fehéroroszországgal , Chilével , Kínával , a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség és jelenlegi tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .
(trg)="s46.1"> Pristop novih držav članic k sporazumom ali konvencijam iz četrtega odstavka tega člena , kakor tudi k sporazumom z Belorusijo , Kitajsko , Čilom , Mercosurjem in Švico , ki so jih Skupnost in sedanje države članice sklenile ali podpisale skupaj , se opravi s sklenitvijo protokola k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic , in zadevno tretjo državo ali državami ali mednarodno organizacijo .

(src)="s46.2"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással össze nem függő módosításai tekintetében nem sérti az Unió és az Európai Atomenergia- közösség saját hatásköreit , és nem érinti az ez utóbbiak és tagállamok közötti hatáskörmegosztást .
(trg)="s46.2"> Ta postopek ne vpliva na pristojnosti Unije ali Evropske skupnosti za atomsko energijo in ne vpliva na porazdelitev pristojnosti med njima in državami članicami glede sklenitve takšnih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .

(src)="s46.3"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .
(trg)="s46.3"> Na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , se o teh protokolih v imenu držav članic pogaja Komisija .

(src)="s46.4"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .
(trg)="s46.4"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov v sklenitev .

(src)="s47.1"> ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat . ( 3 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz (
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz prejšnjega odstavka pridobijo nove države članice iste pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice . ( 3 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , annak 128 .  cikkével összhangban .
(trg)="s49.1"> ) v skladu s členom 128 Sporazuma .

(src)="s50.1"> ( 4 )    2004 . május 1- jétől kezdődően , és adott esetben az ( 1 )  bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen Algériával , Azerbajdzsánnal , Bulgáriával , Dél- Afrikával , Dél- Koreával , Egyiptommal , Grúziával , Horvátországgal , Izraellel , Jordániával , Kazahsztánnal , Kirgizisztánnal , Libanonnal , Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal , Marokkóval , Mexikóval , Moldovával , az Orosz Föderációval , Örményországgal , Romániával , San Marinóval , Szíriával , Törökországgal , Tunéziával , Türkmenisztánnal , Ukrajnával , illetve Üzbegisztánnal kötött , valamint a 2004 . május 1- je előtt a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit .
(trg)="s50.1"> ( 4 )    Od 1 .  maja 2004 in po potrebi , dokler niso sklenjeni potrebni protokoli iz prvega odstavka tega člena , nove države članice uporabljajo določbe sporazumov , ki so jih skupaj sklenile sedanje države članice in Skupnost z Alžirijo , Armenijo , Azerbajdžanom , Bolgarijo , Egiptom , Gruzijo , Hrvaško , Izraelom , Jordanijo , Južno Afriko , Južno Korejo , Kazahstanom , Kirgizistanom , Libanonom , Marokom , Mehiko , Moldavijo , Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo , Romunijo , Rusko federacijo , San Marinom , Sirijo , Tunizijo , Turčijo , Turkmenistanom , Ukrajino in Uzbekistanom , kakor tudi določbe drugih sporazumov , ki so jih sedanje države članice in Skupnost skupaj sklenile pred 1 .  majem 2004 .

(src)="s51.1"> E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak az ( 1 )  bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni .
(trg)="s51.1"> Vse prilagoditve teh sporazumov se uredijo s protokoli , ki se sklenejo z državami sopogodbenicami skladno z določbami drugega pododstavka prvega odstavka tega člena .

(src)="s51.2"> Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére 2004 . május 1- jéig nem kerül sor , az Unió , az Európai Atomenergia- közösség és a tagállamok saját hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére .
(trg)="s51.2"> Če protokoli do 1 .  maja 2004 niso sklenjeni , Unija , Evropska skupnost za atomsko energijo in države članice v okviru svojih pristojnosti sprejmejo potrebne ukrepe za ureditev tega stanja .

(src)="s52.1"> ( 5 )    2004 . május 1- jétől kezdődően az új tagállamok alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és - megegyezéseket .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    Od 1 .  maja 2004 nove države članice uporabljajo dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami .

(src)="s53.1"> Az Unió által a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamok csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .
(trg)="s53.1"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop novih držav članic .

(src)="s54.1"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és - megegyezések módosításai 2004 . május 1- jéig nem lépnek hatályba , az Unió a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .
(trg)="s54.1"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do 1 .  maja 2004 , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , da bi se upošteval pristop novih držav članic .

(src)="s55.1"> ( 6 )    Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamoknak a csatlakozási szerződés aláírását közvetlenül megelőző években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék- behozatala alapján ki kell igazítani .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v nove države članice v letih neposredno pred podpisom pristopne pogodbe .

(src)="s56.1"> ( 7 )    A csatlakozást megelőzően az új tagállamok által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    Sporazume o ribolovu , ki so jih nove države članice sklenile s tretjimi državami pred 1 .  majem 2004 , upravlja Unija .

(src)="s57.1"> Az említett megállapodásokból eredő , az új tagállamokra vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .
(trg)="s57.1"> Pravice in obveznosti novih držav članic , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .

(src)="s58.1"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján , minden egyes esetben meghozza azokat az európai határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .
(trg)="s58.1"> Čim prej , vsekakor pa pred potekom sporazumov iz prvega pododstavka tega odstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezni primer sprejme ustrezne evropske sklepe o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljševanja nekaterih sporazumov za obdobje največ enega leta .

(src)="s59.1"> ( 8 )    2004 . május 1- jével kezdődő hatállyal az új tagállamok felmondják valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat , ideértve a Közép- európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    Z učinkom od 1 .  maja 2004 nove države članice odstopijo od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .

(src)="s60.1"> Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az Alkotmányból , és különösen az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntessék .
(trg)="s60.1"> Kolikor sporazumi med eno ali več novimi državami članicami na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi strani niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz Ustave in zlasti iz tega protokola , nove države članice ukrenejo vse potrebno , da odpravijo ugotovljene neskladnosti .

(src)="s60.2"> Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , az új tagállam köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .
(trg)="s60.2"> Če se nova država članica sooča s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v sporazumu .

(src)="s61.1"> ( 9 )    Az új tagállamok – amennyiben szükséges – megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket , amelyeknek az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség , illetve más tagállamok szintén tagjai , illetve részesei , hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Nove države članice sprejmejo ustrezne ukrepe , kadar je to potrebno , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do mednarodnih sporazumov , katerih stranka je tudi Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo ali druge države članice , prilagodijo glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njihovega pristopa k Uniji .

(src)="s62.1"> Az új tagállamok 2004 . május 1- jén vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat és kilépnek azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve , ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel kapcsolatos .
(trg)="s62.1"> Še zlasti s 1 .  majem 2004 ali kakor hitro po tem dnevu je to mogoče odstopijo od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopijo iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih stranka je tudi Unija , razen če se njihovo članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .

(src)="s63.1"> 7 . cikk
(trg)="s63.1"> 7 . člen

(src)="s64.1"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .
(trg)="s64.1"> Akti , ki so jih sprejele institucije in na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe omenjenih aktov .

(src)="s65.1"> 8 . cikk
(trg)="s65.1"> 8 . člen

(src)="s66.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmányban foglalt azon rendelkezések , amelyek célja vagy eredménye az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott közösségi vagy európai uniós intézmények , szervek vagy hivatalok által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása – a második bekezdés alkalmazására is figyelemmel – , továbbra is hatályban maradnak , az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bírósága rájuk vonatkozó értelmezésének megfelelően .
(trg)="s66.1"> Določbe Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte , ki so jih sprejele institucije , organi , uradi ali agencije Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , kakor jih razlagata Sodišče Evropskih skupnosti in Sodišče prve stopnje , ostanejo v veljavi ob upoštevanju drugega odstavka tega člena .

(src)="s67.1"> Ezeknek a rendelkezéseknek a jogi természete megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított jogi aktusokéval , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .
(trg)="s67.1"> Te določbe imajo isto pravno naravo kakor akti , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za omenjene akte .

(src)="s68.1"> 9 . cikk
(trg)="s68.1"> 9 . člen

(src)="s69.1"> Az Európai Közösségek vagy Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott intézmények , szervek vagy hivatalok és az Európai Központi Bank által 2004 . május 1- je előtt elfogadott jogi aktusoknak a cseh , észt , lengyel , lett , litván , magyar , máltai , szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövege az új tagállamok csatlakozásának időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles , mint a többi nyelven készült hiteles szövegek .
(trg)="s69.1"> Besedila aktov institucij , organov , uradov ali agencij Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , in besedila aktov Evropske centralne banke , ki so bila sprejeta pred 1 .  majem 2004 in ki so bila sestavljena v češkem , estonskem , latvijskem , litovskem , madžarskem , malteškem , poljskem , slovaškem in slovenskem jeziku , so od tega dne verodostojna pod enakimi pogoji kakor besedila , sestavljena in verodostojna v drugih jezikih .

(src)="s70.1"> 10 . cikk
(trg)="s70.1"> 10 . člen

(src)="s71.1"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandóak .
(trg)="s71.1"> Evropski zakon Sveta lahko razveljavi prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .

(src)="s71.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .
(trg)="s71.2"> Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom .

(src)="s72.1"> 11 . cikk
(trg)="s72.1"> 11 . člen

(src)="s73.1"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az e jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .
(trg)="s73.1"> Pri uporabi Ustave in aktov , ki so jih sprejele institucije , veljajo izjeme , predvidene v tem protokolu kot prehodni ukrep .

(src)="s74.1"> II .
(trg)="s74.1"> II .

(src)="s74.2"> CÍM
(trg)="s74.2"> NASLOV

(src)="s75.1"> ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK
(trg)="s75.1"> TRAJNE DOLOČBE

(src)="s76.1"> 12 . cikk
(trg)="s76.1"> 12 . člen

(src)="s77.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány III .  mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor a 36 .  cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint .
(trg)="s77.1"> Prilagoditve aktov , naštetih v Prilogi III k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , ki so potrebne zaradi pristopa , se oblikujejo skladno s smernicami iz omenjene priloge in v skladu s postopkom ter pod pogoji iz 36 .  člena tega protokola .

(src)="s78.1"> 13 . cikk
(trg)="s78.1"> 13 . člen

(src)="s79.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány IV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .
(trg)="s79.1"> Ukrepi , našteti v Prilogi IV k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , se uporabijo pod pogoji , ki jih določa omenjena priloga .

(src)="s80.1"> 14 . cikk
(trg)="s80.1"> 14 . člen

(src)="s81.1"> A Tanács európai törvényben kiigazíthatja az e jegyzőkönyv közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit , amennyiben az az uniós jog változásai következtében az szükségesnek bizonyul .
(trg)="s81.1"> Svet lahko z evropskim zakonom sprejme prilagoditve določb tega protokola glede skupne kmetijske politike , ki bi se izkazale za potrebne zaradi spremembe prava Unije .

(src)="s81.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag jár el .
(trg)="s81.2"> Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom .

(src)="s82.1"> III .
(trg)="s82.1"> III .

(src)="s82.2"> CÍM
(trg)="s82.2"> NASLOV

(src)="s83.1"> IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK
(trg)="s83.1"> ZAČASNE DOLOČBE

(src)="s84.1"> 15 . cikk
(trg)="s84.1"> 15 . člen

(src)="s85.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány V . , VI . , VII . , VIII . , IX . , X . , XI . , XII . , XIII . és XIV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az új tagállamok vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .
(trg)="s85.1"> Ukrepi , navedeni v Prilogah V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII in XIV k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , se za nove države članice uporabljajo pod pogoji , določenimi v teh prilogah .

(src)="s86.1"> 16 . cikk
(trg)="s86.1"> 16 . člen

(src)="s87.1"> ( 1 )    Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló , 2000 . szeptember 29- i 2000/ 597/ EK , Euratom tanácsi határozat (
(trg)="s87.1"> ( 1 )    Prihodek , določen kot & # x201E ; dajatve skupne carinske tarife in druge dajatve & # x201C ; iz člena 2( 1 ) ( b ) Sklepa Sveta 2000/ 597/ ES , Euratom z dne 29 .  septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (