# hu/C2004310.01029701.xml.gz
# mt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁG , AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG , A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG , A LETT KÖZTÁRSASÁG , A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG , A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG , A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG , A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG , A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSÉRŐL ÉS CSATLAKOZÁSI OKMÁNYÁRÓL
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL DWAR IT- TRATTAT U L- ATT TA ' L- ADEŻJONI TAR- REPUBBLIKA ĊEKA , IR- REPUBBLIKA TA ' L- ESTONJA , R- REPUBBLIKA TA ' ĊIPRU , IR- REPUBBLIKA TAL- LATVJA , R- REPUBBLIKA TAL- LITWANJA , IR- REPUBBLIKA TA ' L- UNGERIJA , R- REPUBBLIKA TA ' MALTA , IR- REPUBBLIKA TAL- POLONJA , R- REPUBBLIKA TAS- SLOVENJA U R- REPUBBLIKA SLOVAKKA

(src)="s4.1"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,
(trg)="s4.1"> IL- PARTIJIET KONTRAENTI GĦOLJA ,

(src)="s5.1"> EMLÉKEZTETVE arra , hogy a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004 . május 1- jén csatlakozott az Európai Közösségekhez és az Európai Unióról szóló szerződéssel létrejött Európai Unióhoz ;
(trg)="s5.1"> FILWAQT LI JFAKKRU li r- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka , ingħaqdu mal- Komunitajiet Ewropej u ma ' l- Unjoni Ewropea stabbilita bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea fl- 1 ta '  Mejju 2004 ;

(src)="s6.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontja kimondja , hogy a fent említett csatlakozásokról szóló 2003 . április 16- i szerződés hatályát veszti ;
(trg)="s6.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li l- Artikolu IV- 437( 2 ) ( e ) tal- Kostituzzjoni jipprovdi li t- Trattat tas- 16 ta '  April 2003 li jikkonċerna l- adeżjonijiet hawn fuq previsti għandu jiġi imħassar ;

(src)="s7.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett csatlakozási szerződéshez csatolt okmány számos rendelkezése továbbra is jelentősséggel bír ; figyelembe véve továbbá , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikkének ( 2 )  bekezdése kimondja , hogy e rendelkezéseket egy külön jegyzőkönyv megismétli vagy azokra hivatkozik annak érdekében , hogy hatályban maradjanak és joghatásaik fennmaradjanak ;
(trg)="s7.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li ħafna mid- disposizzjonijiet ta ' l- Att anness ma ' dak it- Trattat ta ' Adeżjoni jibqgħu rilevanti ; li l- Artikolu IV- 437( 2 ) tal- Kostituzzjoni jipprovdi li dawk id- disposizzjonijiet iridu jiġu stabbiliti jew previsti fi Protokoll , sabiex jibqgħu fis- seħħ u biex l- effetti legali tagħhom ikunu ippreservati ;

(src)="s8.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett rendelkezések némelyike technikai kiigazításra szorul annak érdekében , hogy joghatása megváltozása nélkül összhangba kerüljön az Alkotmány szövegével ;
(trg)="s8.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li xi disposizzjonijiet in kwistjoni jeħtieġu l- aġġustamenti tekniċi neċessarji biex jiġu allinjati mal- Kostituzzjoni mingħajr ma jinbidel l- effett legali tagħhom ,

(src)="s9.1"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez , illetve az Európai Atomemenergia- közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :
(trg)="s9.1"> FTEHMU dwar id- disposizzjonijiet li ġejjin , li għandhom jiġu annessi mat- Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall- Ewropa u mat- Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika :

(src)="s10.1"> ELSŐ RÉSZ
(trg)="s10.1"> L- EWWEL PARTI

(src)="s11.1"> A 2003 .
(src)="s11.2"> ÁPRILIS 16- I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
(trg)="s11.1"> DISPOSIZZJONIJIET DWAR L- ATT TA ' L- ADEŻJONI TAS- 16 TA ' APRIL 2003

(src)="s12.1"> I .
(src)="s12.2"> CÍM
(trg)="s12.1"> TITOLU I

(src)="s13.1"> ALAPELVEK
(trg)="s13.1"> PRINĊIPJI

(src)="s14.1"> 1 . cikk
(trg)="s14.1"> Artikolu 1

(src)="s15.1"> E jegyzőkönyv alkalmazásában :
(trg)="s15.1"> Għall- finijiet ta ' dan il- Protokoll :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> a & # x201E ; 2003 . április 16- i csatlakozási okmány & # x201D ; a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány ;
(trg)="s17.1"> il- frażi & # x201C ; Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 & # x201D ; tfisser l- Att li jirrigwarda l- kondizzjonijet ta ' l- adeżjoni tar- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka u l- aġġustamenti għat- Trattati li fuqhom hi bbażata l- Unjoni Ewropea ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; az Európai Közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( EK- Szerződés ) és & # x201E ; az Európai Atomenergia- közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( Euratom- Szerződés ) ezeket a szerződéseket jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;
(trg)="s19.1"> il- frażijiet & # x201C ; Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat tal- KE & # x201D ; ) u & # x201C ; Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat tal- KEEA & # x201D ; ) , ifissru dawk it- Trattati kif issupplementati jew emendati bi trattati jew b' atti oħra li daħlu fis- seħħ qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> ċ )

(src)="s21.1"> & # x201E ; az Európai Unióról szóló szerződés & # x201D ; ( & # x201E ; EU- Szerződés & # x201D ; ) ezt a szerződést jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;
(trg)="s21.1"> il- frażi it - & # x201C ; Trattat dwar l- Unjoni Ewropea & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat dwar l- UE & # x201D ; ) , tfisser dak it- Trattat kif issupplimentat jew emendat bi trattati jew atti oħra li daħlu fis- seħħ qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> a & # x201E ; Közösség & # x201D ; a c ) pontban említett Közösségek közül az egyik vagy mindkettő , az adott esettől függően ;
(trg)="s23.1"> il- frażi & # x201C ; il- Komunità & # x201D ; tfisser , skond il- każ , waħda mill- Komunitajiet previsti f ' ( b ) jew it- tnejn li huma ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> a & # x201E ; jelenlegi tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Belga Királyság , a Dán Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Görög Köztársaság , a Spanyol Királyság , a Francia Köztársaság , Írország , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség , a Holland Királyság , az Osztrák Köztársaság , a Portugál Köztársaság , a Finn Köztársaság , a Svéd Királyság , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága ;
(trg)="s25.1"> il- frażi & # x201C ; Stati Membri attwali & # x201D ; tfisser l- Istati Membri li ġejjin : ir- Renju tal- Belġju , r- Renju tad- Danimarka , r- Repubblika Federali tal- Ġermanja , r- Repubblika Ellenika , r- Renju ta ' Spanja , r- Repubblika Franċiża , l- Irlanda , r- Repubblika Taljana , l- Gran Dukat tal- Lussemburgu , r- Renju ta ' l- Olanda , r- Repubblika Awstrijaka , r- Repubblika Portugiża , r- Repubblika tal- Finlandja , r- Renju ta ' l- Isvezja u r- Renju Unit tal- Gran Brittanja u l- Irlanda ta ' Fuq ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> az & # x201E ; új tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság .
(trg)="s27.1"> il- frażi & # x201C ; Stati Membri l- ġodda & # x201D ; tfisser l- Istati Membri li ġejjin : ir- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka .

(src)="s28.1"> 2 . cikk
(trg)="s28.1"> Artikolu 2

(src)="s29.1"> Az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontjában említett , a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződésből eredő jogok és kötelezettségek az e szerződésben megállapított feltételek értelmében 2004 . május 1- jén léptek hatályba .
(trg)="s29.1"> Id- drittijiet u l- obbligi li jirriżultaw mit- Trattati ta ' Adeżjoni tar- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka , previsti fl- Artikolu IV- 437( 2 ) ( e ) tal- Kostituzzjoni , daħlu fis- seħħ , taħt il- kondizzjonijiet stabbiliti f' dak it- Trattat , mill- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s30.1"> 3 . cikk
(trg)="s30.1"> Artikolu 3

(src)="s31.1"> ( 1 )    A schengeni vívmányok rendelkezései , amelyeket az Unió keretébe az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyv ( a továbbiakban & # x201E ; schengeni jegyzőkönyv & # x201D ; ) illesztett be , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a 2003 . április 16- i csatlakozási okmány I .  mellékletében felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet 2004 . május 1- je előtt fogadnak el , az új tagállamokra nézve 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek és azokat az új tagállamokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .
(trg)="s33.1"> Schengen integrati fil- qafas ta ' l- Unjoni permezz tal- Protokoll anness mat- Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall- Ewropa ( minn hawn ' il quddiem imsejjaħ bħala l - & # x201C ; Protokoll ta ' Schengen & # x201D ; ) u l- atti li jibnu fuqu jew li b' xi mod għandhom x' jaqsmu miegħu , elenkati fl- Anness I ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 , kif ukoll atti oħra bħal dawn adottati qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 , għandhom jorbtu u jkunu applikabbli fl- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s32.1"> ( 2 )    A schengeni vívmányoknak az Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az ( 1 )  bekezdés nem említ , 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni , ha a Tanács európai határozatban így rendelkezik azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az új tagállam teljesíti- e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .
(trg)="s35.1"> ta ' Schengen li ġew integrati fil- qafas ta ' l- Unjoni u l- atti li jibnu fuqu jew li għandhom x' jaqsmu miegħu li m' hemmx referenza għalihom fil- paragrafu 1 , waqt li jorbtu lill- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 , għandhom japplikaw fi Stat Membru ġdid biss wara deċiżjoni Ewropea tal- Kunsill , li tkun ivverifikat skond il- proċeduri ta ' valutazzjoni ta ' Schengen applikabbli , li l- kondizzjonijiet meħtieġa għall- applikazzjoni tal- partijiet kollha ta ' l -
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s33.1"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával határoz , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .
(trg)="s38.1"> Il- Kunsill għandu jieħu d- deċiżjoni tiegħu , wara li jikkonsulta l- Parlament Ewropew , billi jaġixxi bl- unanimità tal- membri tiegħu li jirrappreżentaw il- Gvernijiet ta ' l- Istati Membri li fir- rigward tagħhom id- disposizzjonijiet previsti f' dan il- paragrafu diġà daħlu fis- seħħ u tar- rappreżentant tal- Gvern ta ' l- Istat Membru li fir- rigward tiegħu dawk id- disposizzjonijiet għad iridu jiddaħħlu fis- seħħ .

(src)="s33.2"> A Tanács Írország , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .
(trg)="s38.2"> Il- membri tal- Kunsill li jirrappreżentaw il- Gvernijiet ta ' l- Irlanda u tar- Renju Unit tal- Gran Brittanja u l- Irlanda ta ' Fuq għandhom jieħdu sehem f' din id- deċiżjoni sakemm din tirrigwarda id- disposizzjonijiet ta ' l -
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s34.1"> ( 3 )    A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6 .  cikke alapján kötött megállapodások 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamokra .
(trg)="s40.1"> ta ' Schengen u l- atti li jibnu fuqu jew li għandhom x' jaqsmu miegħu b' xi mod ieħor li fih jipparteċipaw dawn l- Istati Membri .

(src)="s35.1"> ( 4 )    A bel - és igazságügyek terén azon egyezmények és okmányok vonatkozásában , amelyek elválaszthatatlanok az EU- Szerződés célkitűzéseinek megvalósításától , az új tagállamoknak :
(trg)="s41.1"> 3 .
(trg)="s41.2"> Kull Ftehim milħuq mill- Kunsill taħt l- Artikolu 6 tal- Protokoll ta ' Schengen għandu jorbot l- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s43.1"> a )

(src)="s37.1"> csatlakozniuk kell azokhoz , amelyek 2004 . május 1- jén a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak , és azokhoz , amelyeket a Tanács az EU- Szerződés VI .  címével összhangban kidolgozott , és a tagállamoknak elfogadásra javasolt ,
(trg)="s44.1"> li jaderixxu ma ' dawk li , fl- 1 ta '  Mejju 2004 , jkunu ġew miftuħa għall- firma mill- Istati Membri attwali , u ma ' dawk li kienu abbozzati mill- Kunsill skond it- Titolu VI tat- Trattat ta ' l- UE u rrakkomandati lill- Istati Membri għall- adozzjoni ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s45.1"> b )

(src)="s39.1"> a tagállamoknak a bel - és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket kell bevezetniük , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .
(trg)="s46.1"> li jintroduċu arranġamenti amministrattivi u oħrajn , bħal dawk adottati sa l- 1 ta '  Mejju 2004 mill- Istati Membri attwali jew mill- Kunsill , biex jiffaċilitaw koperazzjoni prattika bejn l- istituzzjonijiet u l- organizzazzjonijiet ta ' l- Istati Membri li jaħdmu fil- qasam tal- ġustizzja u l- intern .

(src)="s40.1"> 4 . cikk
(trg)="s47.1"> Artikolu 4

(src)="s41.1"> 2004 . május 1- jétől kezdődően , az Alkotmány III- 197 .  cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .
(trg)="s48.1"> Kull wieħed mill- Istati membri l- ġodda għandu jipparteċipa fl- Unjoni Ekonomika u Monetarja mill- 1 ta '  Mejju 2004 bħala Stat Membru b' deroga fis- sens ta ' l- Artikolu III- 197 tal- Kostituzzjoni .

(src)="s42.1"> 5 . cikk
(trg)="s49.1"> Artikolu 5

(src)="s43.1"> ( 1 )    Az új tagállamok , amelyek a 2003 . április 16- i csatlakozási okmánnyal csatlakoztak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz , kötelesek csatlakozni minden olyan egyéb megállapodáshoz is , amelyet a jelenlegi tagállamok kötöttek , és amely az Unió működésére vonatkozik vagy annak tevékenységével kapcsolatos . ( 2 )    Az új tagállamoknak csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok által aláírt , az EK- Szerződés 293 .  cikkében említett , illetve az EK- Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez – amennyiben azok még hatályban vannak – továbbá az ezen egyezményeknek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez , és e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat kell kezdeniük a jelenlegi tagállamokkal .
(trg)="s50.1"> 1 .
(trg)="s50.2"> L- Istati Membri l- ġodda , li ngħaqdu bl- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 mad- deċiżjonijiet u l- ftehim adottati mir- Rappreżentanti tal- Gvernijiet ta ' l- Istati Membri , li jiltaqgħu fi ħdan il- Kunsill , għandhom ikunu meħtieġa li jaderixxu ma ' kull ftehim ieħor konkluż mill- Istati Membri attwali dwar il- funzjonament ta ' l- Unjoni jew li huma konnessi ma ' l- attivitajiet tagħha. 2 .
(trg)="s50.3"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikun meħtieġa li jaderixxu għall- konvenzjonijiet previsti mill- Artikolu 293 tat- Trattat tal- KE u għal dawk li huma inseparabbli mill- kisba ta ' l- għanijiet tat- Trattat tal- KE , jekk ikunu għadhom fis- seħħ , u wkoll mal- protokolli dwar l- interpretazzjoni ta ' dawk il- konvenzjonijiet mill- Qorti tal- Ġustizzja tal- Komunitajiet Ewropej , iffirmati mill- Istati Membri attwali , u għal dan l- iskop huma għandhom ikunu marbuta li jidħlu f' negozjati ma ' l- Istati Membri attwali biex jagħmlu l- aġġustamenti meħtieġa għalihom .

(src)="s44.1"> 6 . cikk
(trg)="s51.1"> Artikolu 6

(src)="s45.1"> ( 1 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok és az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez , valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz , amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak .
(trg)="s52.1"> 1 .
(trg)="s52.2"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikunu obbligati li jaderixxu , bil- kondizzjonijiet stabbiliti f' dan il- Protokoll , mal- ftehim jew il- konvenzjonijiet konklużi jew applikati b' mod provviżorju mill- Istati Membri attwali li jaġixxu konġuntement ma ' l- Unjoni jew il- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika , u għal kull ftehim konkluż minn dawk l- Istati li huma marbuta ma ' dawk il- ftehim jew il- konvenzjonijiet .

(src)="s46.1"> Az új tagállamoknak a ( 4 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez , továbbá a Fehéroroszországgal , Chilével , Kínával , a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség és jelenlegi tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .
(trg)="s53.1"> L- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda għal kull ftehim jew konvenzjoni previsti fil- paragrafu 4 hawn taħt , kif ukoll għall- Ftehim mal- Belarus , iċ- Ċina , ċ- Ċile , il- Mercosur u l- Isvizzera , li ġew konklużi jew iffirmati mill- Komunità u l- Istati Membri attwali tagħha flimkien , għandha tkun approvata permezz ta ' konklużjoni ta ' protokoll għal dawn il- ftehim jew il- konvenzjonijiet bejn il- Kunsill , li jaġixxi b' mod unanimu għan- nom ta ' l- Istati Membri , u l- pajjiż jew il- pajjiżi terzi jew l- organizzazzjoni internazzjonali , kkonċernati .

(src)="s46.2"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással össze nem függő módosításai tekintetében nem sérti az Unió és az Európai Atomenergia- közösség saját hatásköreit , és nem érinti az ez utóbbiak és tagállamok közötti hatáskörmegosztást .
(trg)="s53.2"> Din il- proċedura hija bla ħsara għall- kompetenzi ta ' l- Unjoni u tal- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u ma tolqotx l- allokazzjoni ta ' kompetenzi bejn l- Unjoni u l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u l- Istati Membri fir- rigward tal- konklużjoni ta ' ftehim bħal dan fil- futur jew kwalunkwe emenda oħra li ma għandhiex x' taqsam ma ' l- adeżjoni .

(src)="s46.3"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .
(trg)="s53.3"> Il- Kummissjoni għandha tinnegozja dawn il- protokolli għan- nom ta ' l- Istati Membri abbażi ta ' direttivi dwar in- negozjati approvati mill- Kunsill , li jaġixxi bl- unanimità , u wara konsultazzjoni ma ' kumitat magħmul mir- rappreżentanti ta ' l- Istati Membri .

(src)="s46.4"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .
(trg)="s53.4"> Għandha tissottometti abbozzi tal- protokolli lill- Kunsill sabiex jiġu konklużi .

(src)="s47.1"> ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat . ( 3 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz (
(trg)="s54.1"> 2 .
(trg)="s54.2"> Hekk kif jaderixxu mal- ftehim u l- konvenzjonijiet previsti fil- paragrafu 1 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jiksbu l- istess drittijiet u obbligi taħt dawk il- ftehim u l- konvenzjonijiet bħall- Istati Membri attwali. 3 .
(trg)="s54.3"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikunu obbligati li jaderixxu , taħt il- kondizzjonijiet stabbiliti f' dan il- Protokoll , għall- Ftehim dwar iż- Żona Ekonomika Ewropea (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s55.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , annak 128 .  cikkével összhangban .
(trg)="s56.1"> ) skond l- Artikolu 128 tiegħu .

(src)="s50.1"> ( 4 )    2004 . május 1- jétől kezdődően , és adott esetben az ( 1 )  bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen Algériával , Azerbajdzsánnal , Bulgáriával , Dél- Afrikával , Dél- Koreával , Egyiptommal , Grúziával , Horvátországgal , Izraellel , Jordániával , Kazahsztánnal , Kirgizisztánnal , Libanonnal , Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal , Marokkóval , Mexikóval , Moldovával , az Orosz Föderációval , Örményországgal , Romániával , San Marinóval , Szíriával , Törökországgal , Tunéziával , Türkmenisztánnal , Ukrajnával , illetve Üzbegisztánnal kötött , valamint a 2004 . május 1- je előtt a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit .
(trg)="s57.1"> 4 .
(trg)="s57.2"> Mill- 1 ta '  Mejju 2004 , u , jekk ikun il- każ , sakemm jiġu konklużi l- protokolli meħtieġa previsti fil- paragrafu 1 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom japplikaw id- disposizzjonijiet tal- Ftehim konklużi mill- Istati Membri attwali , u , konġuntament , mal- Komunità , ma ' l- Alġerija , l- Armenja , l- Azerbajġan , il- Bulgarija , l- Kroazja , l- Eġittu , dik li qabel kienet ir- Repubblika Jugoslava tal- Maċedonja , l- Ġeorġja , l- Iżrael , il- Ġordan , il- Kazakstan , il- Kirgiżistan , il- Libanu , l- Messiku , l- Moldova , l- Marokk , ir- Rumanija , l- Federazzjoni Russa , San Marino , l- Afrika t' Isfel , il- Koreja t' Isfel , is- Sirja , t- Tuniżija , t- Turkija , t- Turkmenistan , l- Ukraina u l- Użbekistan kif ukoll d- disposizzjonijiet ta ' kull ftehim ieħor konkluż mill- Istati Membri attwali u l- Komunità flimkien qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s51.1"> E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak az ( 1 )  bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni .
(trg)="s58.1"> Kwalunkwe aġġustament għal dawn il- Ftehim għandu jsir permezz ta ' protokolli mal- pajjiżi ko- kontraenti skond it- tieni sottoparagrafu tal- paragrafu 1 .

(src)="s51.2"> Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére 2004 . május 1- jéig nem kerül sor , az Unió , az Európai Atomenergia- közösség és a tagállamok saját hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére .
(trg)="s58.2"> Jekk il- Protokolli ma jkunux ġew konklużi sa l- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Unjoni , l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u l- Istati Membri għandhom jieħdu , fil- qafas tal- kompetenzi rispettivi tagħhom , il- miżuri meħtieġa biex jittrattaw dik is- sitwazzjoni .

(src)="s52.1"> ( 5 )    2004 . május 1- jétől kezdődően az új tagállamok alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és - megegyezéseket .
(trg)="s59.1"> 5 .
(trg)="s59.2"> Mill- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom japplikaw il- ftehim u l- arranġamenti bilaterali dwar it- tessuti konklużi mill- Komunità ma ' pajjiżi terzi .

(src)="s53.1"> Az Unió által a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamok csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .
(trg)="s60.1"> Ir- restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill- Unjoni fuq l- importazzjoni tat- tessuti u l- prodotti tal- ħwejjeġ għandhom jiġu aġġustati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda .

(src)="s54.1"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és - megegyezések módosításai 2004 . május 1- jéig nem lépnek hatályba , az Unió a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .
(trg)="s61.1"> Jekk l- emendi għall- ftehim u l- arranġamenti bilaterali dwar it- tessuti ma jkunux daħlu fis- seħħ sa l- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Unjoni għandha tagħmel l- aġġustamenti meħtieġa għar- regoli tagħha dwar l- importazzjoni ta ' tessuti u ta ' prodotti tal- ħwejjeġ ta ' lbies minn pajjiżi terzi biex jieħdu in konsiderazzjoni l- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda .

(src)="s55.1"> ( 6 )    Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamoknak a csatlakozási szerződés aláírását közvetlenül megelőző években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék- behozatala alapján ki kell igazítani .
(trg)="s62.1"> 6 .
(trg)="s62.2"> Ir- restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill- Unjoni fuq l- importazzjoni ta ' l- azzar u prodotti ta ' l- azzar għandhom jiġu aġġustati abbażi ta ' l- importazzjoni mill- Istati Membri l- ġodda matul is- snin li jiġu eżatt qabel l- iffirmar tat- Trattat ta ' l- Adeżjoni ta ' prodotti ta ' l- azzar li joriġinaw mill- pajjiżi fornituri kkonċernati .

(src)="s56.1"> ( 7 )    A csatlakozást megelőzően az új tagállamok által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .
(trg)="s63.1"> 7 .
(trg)="s63.2"> Ftehim dwar is- sajd konklużi qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 mill- Istati Membri l- ġodda ma ' pajjiżi terzi għandhom jiġu amministrati mill- Unjoni .

(src)="s57.1"> Az említett megállapodásokból eredő , az új tagállamokra vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .
(trg)="s64.1"> Id- drittijiet u l- obbligi ta ' l- Istati Membri l- ġodda li jirriżultaw minn dawk il- ftehim ma għandhomx ikunu milquta matul il- perijodu li fih id- disposizzjonijiet ta ' dawk il- ftehim ikunu fis- seħħ b' mod provviżorju .

(src)="s58.1"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján , minden egyes esetben meghozza azokat az európai határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .
(trg)="s65.1"> Kemm jista ' jkun malajr , u fi kwalunkwe każ qabel l- iskadenza tal- ftehim previsti fl- ewwel subparagrafu , l- Kunsill fuq proposta mill- Kummissjoni , għandu jadotta deċiżjonijiet Ewropej xierqa għall- kontinwazzjoni ta ' l- attivitajiet ta ' sajd li jirriżultaw minn dawk il- ftehim , inkluża l- possibiltà li jiġu estiżi ċerti ftehim għal perijodi ta ' mhux aktar minn sena .

(src)="s59.1"> ( 8 )    2004 . május 1- jével kezdődő hatállyal az új tagállamok felmondják valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat , ideértve a Közép- európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .
(trg)="s66.1"> 8 .
(trg)="s66.2"> B' effett mill- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jirtiraw minn kwalunkwe ftehim ta ' kummerċ ħieles ma ' pajjiżi terzi , inkluż il- Ftehim dwar il- Kummerċ Ħieles ta ' l- Ewropa Ċentrali .

(src)="s60.1"> Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az Alkotmányból , és különösen az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntessék .
(trg)="s67.1"> Sa fejn ftehim bejn Stat Membru wieħed ġdid jew iktar min- naħa l- waħda , u pajjiż terz wieħed jew iżjed min- naħa l- oħra , ma jkunux kompatibbli ma ' l- obbligi li jinħolqu mill- Kostituzzjoni , u b' mod partikolari minn dan il- Protokoll , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jieħdu l- miżuri xierqa kollha biex jeliminaw l- inkompatibilitajiet eżistenti .

(src)="s60.2"> Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , az új tagállam köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .
(trg)="s67.2"> Jekk Stat Membru ġdid jiltaqa ' ma ' diffikultajiet biex jadatta ftehim konkluż ma ' pajjiż terz jew iżjed qabel l- adeżjoni , għandu , skond it- termini ta ' dan il- ftehim , jirtira minn dak il- ftehim .

(src)="s61.1"> ( 9 )    Az új tagállamok – amennyiben szükséges – megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket , amelyeknek az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség , illetve más tagállamok szintén tagjai , illetve részesei , hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek .
(trg)="s68.1"> 9 .
(trg)="s68.2"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom jieħdu l- miżuri xierqa biex jaġġustaw , fejn meħtieġ , il- posizzjoni tagħhom fir- rigward ta ' organizzazzjonijiet internazzjonali , u ta ' dawk il- ftehim internazzjonali li huma parti minnhom l- Unjoni jew il- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika jew Stati Membri oħra , għad- drittijiet u l- obbligi li jinħolqu bl- adeżjoni tagħhom ma ' l- Unjoni .

(src)="s62.1"> Az új tagállamok 2004 . május 1- jén vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat és kilépnek azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve , ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel kapcsolatos .
(trg)="s69.1"> B' mod partikolari , għandhom jirtiraw fl- 1 ta '  Mejju 2004 , jew kemm jista ' jkun malajr wara din id- data , minn ftehim internazzjonali dwar organizzazzjonijiet tas- sajd anke minn dawk li tagħhom l- Unjoni wkoll hija parti , sakemm is- sħubija tagħhom f' dawn il- ftehim u organizzazzjonijiet ma tirrigwardax materji oħra barra s- sajd .

(src)="s63.1"> 7 . cikk
(trg)="s70.1"> Artikolu 7

(src)="s64.1"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .
(trg)="s73.1"> ġuridiku tagħhom ; b' mod partikolari , l- proċeduri biex jiġu emendati dawk l- atti għandhom jibqgħu japplikaw .

(src)="s65.1"> 8 . cikk
(trg)="s74.1"> Artikolu 8

(src)="s66.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmányban foglalt azon rendelkezések , amelyek célja vagy eredménye az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott közösségi vagy európai uniós intézmények , szervek vagy hivatalok által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása – a második bekezdés alkalmazására is figyelemmel – , továbbra is hatályban maradnak , az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bírósága rájuk vonatkozó értelmezésének megfelelően .
(trg)="s75.1"> Disposizzjonijiet ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 , kif interpretati mill- Qorti tal- Ġustizzja tal- Komunitajiet Ewropej u l- Qorti Ġenerali , li l- iskop jew l- effett tagħhom hu li jħassar jew jemenda , b' miżura li ma tkunx transitorja , atti adottati mill- istituzzjonijiet , mill- korpi jew mill- aġenziji tal- Komunità Ewropea jew ta ' l- Unjoni Ewropea stabbilita bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea , għandhom jibqgħu fis- seħħ bla preġudizzju għall- applikazzjoni tat- tieni paragrafu .

(src)="s67.1"> Ezeknek a rendelkezéseknek a jogi természete megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított jogi aktusokéval , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .
(trg)="s76.1"> Dawn id- disposizzjonijiet għandu jkollhom l- istess natura ġuridika bħall- atti li jħassru jew jemendaw , u għandhom ikunu suġġetti għall- istess regoli bħal dawk l- atti .

(src)="s68.1"> 9 . cikk
(trg)="s77.1"> Artikolu 9

(src)="s69.1"> Az Európai Közösségek vagy Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott intézmények , szervek vagy hivatalok és az Európai Központi Bank által 2004 . május 1- je előtt elfogadott jogi aktusoknak a cseh , észt , lengyel , lett , litván , magyar , máltai , szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövege az új tagállamok csatlakozásának időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles , mint a többi nyelven készült hiteles szövegek .
(trg)="s78.1"> It- testi ta ' l- atti ta ' l- istituzzjonijiet , korpi u aġenziji tal- Komunità jew ta ' l- Unjoni Ewropea stabbiliti bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea u t- testi ta ' l- atti tal- Bank Ċentrali Ewropew li ġew adottati qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 , u li kienu mfassla bil- lingwa Ċeka , Estona , Latvjana , Litwana , Ungeriża , Maltija , Pollakka , Slovena u Slovakka għandhom ikunu awtentiċi minn dik id- data , bl- istess kondizzjonijiet bħat- testi stabbiliti u awtentiċi fil- lingwi l- oħra .

(src)="s70.1"> 10 . cikk
(trg)="s79.1"> Artikolu 10

(src)="s71.1"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandóak .
(trg)="s80.1"> Liġi Ewropea tal- Kunsill tista ' tħassar d- disposizzjonijiet transitorji stabbiliti f' dan il- Protokoll , meta ma jibqgħux iżjed applikabbli .

(src)="s71.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .
(trg)="s80.2"> Il- Kunsill għandu jaġixxi b' mod unanimu wara li jikkonsulta l- Parlament Ewropew .

(src)="s72.1"> 11 . cikk
(trg)="s81.1"> Artikolu 11

(src)="s73.1"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az e jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .
(trg)="s82.1"> L- applikazzjoni tal- Kostituzzjoni u ta ' atti adottati mill- istituzzjonijiet għandhom , bħala miżura transitorja , jkunu soġġetti għad- derogi kif provdut f' dan il- Protokoll .

(src)="s74.1"> II .
(src)="s74.2"> CÍM
(trg)="s83.1"> TITOLU II

(src)="s75.1"> ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK
(trg)="s84.1"> DISPOSIZZJONIJIET PERMANENTI

(src)="s76.1"> 12 . cikk
(trg)="s85.1"> Artikolu 12

(src)="s77.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány III .  mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor a 36 .  cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint .
(trg)="s86.1"> L- aġġustamenti għall- atti elenkati fl- Anness III ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 , li jsiru meħtieġa bl- adeżjoni għandhom jitfasslu skond il- linji gwida stipulati f' dak l- Anness u skond il- proċedura u l- kondizzjonijiet previsti fl- Artikolu 36 .

(src)="s78.1"> 13 . cikk
(trg)="s87.1"> Artikolu 13

(src)="s79.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány IV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .
(trg)="s88.1"> Il- miżuri elenkati fil- lista li tinstab fl- Anness IV ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 għandhom jiġu applikati skond il- kondizzjonijiet stipulati f' dak l- Anness .

(src)="s80.1"> 14 . cikk
(trg)="s89.1"> Artikolu 14

(src)="s81.1"> A Tanács európai törvényben kiigazíthatja az e jegyzőkönyv közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit , amennyiben az az uniós jog változásai következtében az szükségesnek bizonyul .
(trg)="s90.1"> Liġi Ewropea tal- Kunsill tista ' tagħmel l- aġġustamenti li jistgħu jkunu meħtieġa minħabba f' xi tibdil fid- dritt ta ' l- Unjoni , għad- disposizzjonjiet ta ' dan il- Protokoll , f' dak li għandu x' jaqsam mal- politika agrikola komuni .

(src)="s81.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag jár el .
(trg)="s90.2"> Il- Kunsill għandu jaġixxi b' mod unanimu wara li jikkonsulta l- Parlament Ewropew .

(src)="s82.1"> III .
(src)="s82.2"> CÍM
(trg)="s91.1"> TITOLU III

(src)="s83.1"> IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK
(trg)="s92.1"> DISPOSIZZJONIJIET TEMPORANJI

(src)="s84.1"> 15 . cikk
(trg)="s93.1"> Artikolu 15

(src)="s85.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány V . , VI . , VII . , VIII . , IX . , X . , XI . , XII . , XIII . és XIV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az új tagállamok vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .
(trg)="s94.1"> Il- miżuri elenkati fil- lista li tinstab fl- Annessi V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII u XIV ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 għandhom japplikaw fir- rigward ta ' l- Istati Membri l- ġodda taħt il- kondizzjonijiet stipulati f' dawk l- Annessi .

(src)="s86.1"> 16 . cikk
(trg)="s95.1"> Artikolu 16

(src)="s87.1"> ( 1 )    Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló , 2000 . szeptember 29- i 2000/ 597/ EK , Euratom tanácsi határozat (
(trg)="s96.1"> 1 .
(trg)="s96.2"> Id- dħul msemmi & # x201C ; dazji tat- Tariffa Doganali Komuni u dazji oħra & # x201D ; previst fl- Artikolu 2( 1 ) ( b ) tad- Deċiżjoni tal- Kunsill 2000/ 597/ KE , Euratom tad- 29 ta '  Settembru 2000 , dwar is- sistema tar- riżorsi proprji tal- Komunitajiet Ewropej (