# hu/C2004310.01029701.xml.gz
# lt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁG , AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG , A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG , A LETT KÖZTÁRSASÁG , A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG , A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG , A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG , A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG , A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSÉRŐL ÉS CSATLAKOZÁSI OKMÁNYÁRÓL
(trg)="s3.1"> PROTOKOLAS DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS , ESTIJOS RESPUBLIKOS , KIPRO RESPUBLIKOS , LATVIJOS RESPUBLIKOS , LIETUVOS RESPUBLIKOS , VENGRIJOS RESPUBLIKOS , MALTOS RESPUBLIKOS , LENKIJOS RESPUBLIKOS , SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS STOJIMO SUTARTIES IR AKTO

(src)="s4.1"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,
(trg)="s4.1"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,

(src)="s5.1"> EMLÉKEZTETVE arra , hogy a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004 . május 1- jén csatlakozott az Európai Közösségekhez és az Európai Unióról szóló szerződéssel létrejött Európai Unióhoz ;
(trg)="s5.1"> PRISIMINDAMOS , kad Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungė prie Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s6.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontja kimondja , hogy a fent említett csatlakozásokról szóló 2003 . április 16- i szerződés hatályát veszti ;
(trg)="s6.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte numatyta , kad 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s6.2"> Sutartis dėl pirmiau nurodyto stojimo yra panaikinama ;

(src)="s7.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett csatlakozási szerződéshez csatolt okmány számos rendelkezése továbbra is jelentősséggel bír ; figyelembe véve továbbá , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikkének ( 2 )  bekezdése kimondja , hogy e rendelkezéseket egy külön jegyzőkönyv megismétli vagy azokra hivatkozik annak érdekében , hogy hatályban maradjanak és joghatásaik fennmaradjanak ;
(trg)="s7.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad prie tos Stojimo sutarties pridedamo akto daug nuostatų išlieka aktualios ; ir kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalyje numatyta , kad tokios nuostatos turi būti išdėstytos Protokole arba jame daromos nuorodos į jas , tam , kad jos liktų galioti ir kad jų teisinė galia būtų išlaikyta ;

(src)="s8.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett rendelkezések némelyike technikai kiigazításra szorul annak érdekében , hogy joghatása megváltozása nélkül összhangba kerüljön az Alkotmány szövegével ;
(trg)="s8.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad dėl kai kurių tokių nuostatų reikia priimti technines pritaikomąsias pataisas , kad šios nuostatos būtų suderintos su Konstitucija , o jų teisinė galia nepasikeistų ;

(src)="s9.1"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez , illetve az Európai Atomemenergia- közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :
(trg)="s9.1"> SUSITARĖ dėl šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :

(src)="s10.1"> ELSŐ RÉSZ
(trg)="s10.1"> PIRMOJI DALIS

(src)="s11.1"> A 2003 .
(src)="s11.2"> ÁPRILIS 16- I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
(trg)="s11.1"> NUOSTATOS , SUSIJUSIOS SU 2003 M .
(trg)="s11.2"> BALANDŽIO 16 D .
(trg)="s11.3"> STOJIMO AKTU

(src)="s12.1"> I .
(src)="s12.2"> CÍM
(trg)="s12.1"> I ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="s13.1"> ALAPELVEK
(trg)="s13.1"> PRINCIPAI

(src)="s14.1"> 1 . cikk
(trg)="s14.1"> 1 straipsnis

(src)="s15.1"> E jegyzőkönyv alkalmazásában :
(trg)="s15.1"> Šiame protokole :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> a & # x201E ; 2003 . április 16- i csatlakozási okmány & # x201D ; a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány ;
(trg)="s17.1"> 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s17.2"> Stojimo aktas – tai Aktas dėl Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių , kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga , pritaikomųjų pataisų ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; az Európai Közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( EK- Szerződés ) és & # x201E ; az Európai Atomenergia- közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( Euratom- Szerződés ) ezeket a szerződéseket jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;
(trg)="s19.1"> Europos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EB sutartis ) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EAEB sutartis ) – tai tos sutartys su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; az Európai Unióról szóló szerződés & # x201D ; ( & # x201E ; EU- Szerződés & # x201D ; ) ezt a szerződést jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;
(trg)="s21.1"> Europos Sąjungos sutartis ( toliau – ES sutartis ) – tai ta sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> a & # x201E ; Közösség & # x201D ; a c ) pontban említett Közösségek közül az egyik vagy mindkettő , az adott esettől függően ;
(trg)="s23.1"> Bendrija – tai atitinkamu atveju viena ar abi b punkte nurodytos Bendrijos ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> a & # x201E ; jelenlegi tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Belga Királyság , a Dán Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Görög Köztársaság , a Spanyol Királyság , a Francia Köztársaság , Írország , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség , a Holland Királyság , az Osztrák Köztársaság , a Portugál Köztársaság , a Finn Köztársaság , a Svéd Királyság , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága ;
(trg)="s25.1"> esamos valstybės narės – tai šios valstybės narės :
(trg)="s25.2"> Belgijos Karalystė , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Portugalijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> az & # x201E ; új tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság .
(trg)="s27.1"> naujosios valstybės narės – tai šios valstybės narės :
(trg)="s27.2"> Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika .

(src)="s28.1"> 2 . cikk
(trg)="s28.1"> 2 straipsnis

(src)="s29.1"> Az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontjában említett , a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződésből eredő jogok és kötelezettségek az e szerződésben megállapított feltételek értelmében 2004 . május 1- jén léptek hatályba .
(trg)="s29.1"> Pagal Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sutartį atsirandančios teisės ir pareigos , nurodytos Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte , toje sutartyje nurodytomis sąlygomis įsigaliojo nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s30.1"> 3 . cikk
(trg)="s30.1"> 3 straipsnis

(src)="s31.1"> ( 1 )    A schengeni vívmányok rendelkezései , amelyeket az Unió keretébe az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyv ( a továbbiakban & # x201E ; schengeni jegyzőkönyv & # x201D ; ) illesztett be , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a 2003 . április 16- i csatlakozási okmány I .  mellékletében felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet 2004 . május 1- je előtt fogadnak el , az új tagállamokra nézve 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek és azokat az új tagállamokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .
(trg)="s33.1"> nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nurodyti 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s33.2"> Stojimo akto I priede bei visi kiti vėlesni tokie aktai , priimti iki 2004 m . gegužės 1 d . , yra privalomi ir taikomi naujosiose valstybėse narėse nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s32.1"> ( 2 )    A schengeni vívmányoknak az Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az ( 1 )  bekezdés nem említ , 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni , ha a Tanács európai határozatban így rendelkezik azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az új tagállam teljesíti- e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .
(trg)="s35.1"> nuostatos , integruotos į Sąjungos sistemą , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d . , tačiau taikomi naujojoje valstybėje narėje tik pagal šiuo tikslu Tarybos priimtą europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s33.1"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával határoz , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .
(trg)="s38.1"> Taryba priima savo sprendimą pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , dėl kurių šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , dėl kurios tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .

(src)="s33.2"> A Tanács Írország , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .
(trg)="s38.2"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s34.1"> ( 3 )    A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6 .  cikke alapján kötött megállapodások 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamokra .
(trg)="s41.1"> 3 .
(trg)="s41.2"> Pagal Šengeno protokolo 6 straipsnį Tarybos sudaryti susitarimai privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s35.1"> ( 4 )    A bel - és igazságügyek terén azon egyezmények és okmányok vonatkozásában , amelyek elválaszthatatlanok az EU- Szerződés célkitűzéseinek megvalósításától , az új tagállamoknak :
(trg)="s42.1"> 4 .
(trg)="s42.2"> Konvencijų ar dokumentų teisingumo ir vidaus reikalų srityje , kurie yra neatsiejami nuo to , kad būtų pasiekti ES sutarties tikslai , atžvilgiu iš naujųjų valstybių narių reikalaujama :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s43.1"> a )

(src)="s37.1"> csatlakozniuk kell azokhoz , amelyek 2004 . május 1- jén a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak , és azokhoz , amelyeket a Tanács az EU- Szerződés VI .  címével összhangban kidolgozott , és a tagállamoknak elfogadásra javasolt ,
(trg)="s44.1"> prisijungti prie tų , kurie 2004 m . gegužės 1 d . buvo pateikti pasirašyti esamoms valstybėms narėms , ir prie tų , kuriuos parengė Taryba pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir rekomendavo valstybėms narėms priimti ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s45.1"> b )

(src)="s39.1"> a tagállamoknak a bel - és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket kell bevezetniük , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .
(trg)="s46.1"> įvesti administracines ir kitokias priemones , analogiškas toms , kurias 2004 m . gegužės 1 d . patvirtino esamos valstybės narės ar Taryba praktiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų , dirbančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje , palengvinti .

(src)="s40.1"> 4 . cikk
(trg)="s47.1"> 4 straipsnis

(src)="s41.1"> 2004 . május 1- jétől kezdődően , az Alkotmány III- 197 .  cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .
(trg)="s48.1"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybė narė , kuriai taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III- 197 straipsnyje .

(src)="s42.1"> 5 . cikk
(trg)="s49.1"> 5 straipsnis

(src)="s43.1"> ( 1 )    Az új tagállamok , amelyek a 2003 . április 16- i csatlakozási okmánnyal csatlakoztak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz , kötelesek csatlakozni minden olyan egyéb megállapodáshoz is , amelyet a jelenlegi tagállamok kötöttek , és amely az Unió működésére vonatkozik vagy annak tevékenységével kapcsolatos . ( 2 )    Az új tagállamoknak csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok által aláírt , az EK- Szerződés 293 .  cikkében említett , illetve az EK- Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez – amennyiben azok még hatályban vannak – továbbá az ezen egyezményeknek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez , és e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat kell kezdeniük a jelenlegi tagállamokkal .
(trg)="s50.1"> 1 .
(trg)="s50.2"> Iš naujųjų valstybių narių , kurios 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s50.3"> Stojimo aktu prisijungė prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų , reikalaujama prisijungti prie visų kitų susitarimų , kuriuos esamos valstybės narės sudarė dėl Sąjungos funkcionavimo arba kurie yra susiję su jos veikla. 2 .
(trg)="s50.4"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama prisijungti prie EB sutarties 293 straipsnyje numatytų konvencijų ir tų , kurios yra neatsiejamos nuo to , kad būtų pasiekti EB sutarties tikslai , jeigu jos dar galioja , taip pat prie esamų valstybių narių pasirašytų Europos Bendrijų Teisingumo Teismo protokolų dėl tų konvencijų išaiškinimo ir šiuo tikslu iš jų reikalaujama pradėti derybas su esamomis valstybėmis narėmis , kad būtų padarytos atitinkamos pritaikomosios pataisos .

(src)="s44.1"> 6 . cikk
(trg)="s51.1"> 6 straipsnis

(src)="s45.1"> ( 1 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok és az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez , valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz , amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak .
(trg)="s52.1"> 1 .
(trg)="s52.2"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos ar Europos atominės energijos bendrijos veikiant kartu sudarytų ar laikinai taikomų susitarimų ar konvencijų ir prie tų valstybių sudarytų susitarimų , kurie yra susiję su tais susitarimais ar konvencijomis .

(src)="s46.1"> Az új tagállamoknak a ( 4 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez , továbbá a Fehéroroszországgal , Chilével , Kínával , a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség és jelenlegi tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .
(trg)="s53.1"> Dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , minimų toliau pateiktoje 4 dalyje , taip pat prie susitarimų su Baltarusija , Kinija , Čile , Mercosur ir Šveicarija , kurie veikiant kartu buvo sudaryti ar pasirašyti Bendrijos ir jos esamų valstybių narių , Taryba , vieningai veikdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkama trečiąja šalimi ar šalimis ar tarptautine organizacija , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .

(src)="s46.2"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással össze nem függő módosításai tekintetében nem sérti az Unió és az Európai Atomenergia- közösség saját hatásköreit , és nem érinti az ez utóbbiak és tagállamok közötti hatáskörmegosztást .
(trg)="s53.2"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos kompetencijos ir nedaro įtakos galių tarp Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų pakeitimų , nesusijusių su stojimu .

(src)="s46.3"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .
(trg)="s53.3"> Komisija konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .

(src)="s46.4"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .
(trg)="s53.4"> Ji perduoda protokolų projektus sudaryti Tarybai .

(src)="s47.1"> ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat . ( 3 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz (
(trg)="s54.1"> 2 .
(trg)="s54.2"> Prisijungdamos prie 1 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , naujosios valstybės narės įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės. 3 .
(trg)="s54.3"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s55.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , annak 128 .  cikkével összhangban .
(trg)="s56.1"> ) pagal to susitarimo 128 straipsnį .

(src)="s50.1"> ( 4 )    2004 . május 1- jétől kezdődően , és adott esetben az ( 1 )  bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen Algériával , Azerbajdzsánnal , Bulgáriával , Dél- Afrikával , Dél- Koreával , Egyiptommal , Grúziával , Horvátországgal , Izraellel , Jordániával , Kazahsztánnal , Kirgizisztánnal , Libanonnal , Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal , Marokkóval , Mexikóval , Moldovával , az Orosz Föderációval , Örményországgal , Romániával , San Marinóval , Szíriával , Törökországgal , Tunéziával , Türkmenisztánnal , Ukrajnával , illetve Üzbegisztánnal kötött , valamint a 2004 . május 1- je előtt a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit .
(trg)="s57.1"> 4 .
(trg)="s57.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . ir atitinkamais atvejais iki 1 dalyje nurodytų reikalingų protokolų sudarymo naujosios valstybės narės taiko esamų valstybių narių kartu su Bendrija sudarytų susitarimų su Alžyru , Armėnija , Azerbaidžanu , Bulgarija , Kroatija , Egiptu , Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija , Gruzija , Izraeliu , Jordanija , Kazachstanu , Kirgizija , Libanu , Meksika , Moldova , Maroku , Rumunija , Rusijos Federacija , San Marinu , Pietų Afrika , Pietų Korėja , Sirija , Tunisu , Turkija , Turkmėnistanu , Ukraina ir Uzbekistanu nuostatas bei kitų susitarimų , sudarytų bendrai esamų valstybių narių ir Bendrijos iki 2004 m . gegužės 1 d . , nuostatas .

(src)="s51.1"> E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak az ( 1 )  bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni .
(trg)="s58.1"> Bet kokios šių susitarimų pritaikomosios pataisos padaromos protokolais , sudarytais su Susitariančiosiomis Šalimis pagal 1 dalies antrąją pastraipą .

(src)="s51.2"> Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére 2004 . május 1- jéig nem kerül sor , az Unió , az Európai Atomenergia- közösség és a tagállamok saját hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére .
(trg)="s58.2"> Jei protokolai nebuvo sudaryti iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga , Europos atominės energijos bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi reikiamų priemonių šiai situacijai spręsti .

(src)="s52.1"> ( 5 )    2004 . május 1- jétől kezdődően az új tagállamok alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és - megegyezéseket .
(trg)="s59.1"> 5 .
(trg)="s59.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės taiko dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių , sudarytus Bendrijos su trečiosiomis šalimis .

(src)="s53.1"> Az Unió által a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamok csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .
(trg)="s60.1"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui priderinami , atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s54.1"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és - megegyezések módosításai 2004 . május 1- jéig nem lépnek hatályba , az Unió a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .
(trg)="s61.1"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas priima atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s55.1"> ( 6 )    Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamoknak a csatlakozási szerződés aláírását közvetlenül megelőző években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék- behozatala alapján ki kell igazítani .
(trg)="s62.1"> 6 .
(trg)="s62.2"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui priderinami atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių plieno gaminių , kilusių iš atitinkamų tiekiančių šalių , importą paskutiniaisiais metais prieš Stojimo sutarties pasirašymą .

(src)="s56.1"> ( 7 )    A csatlakozást megelőzően az új tagállamok által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .
(trg)="s63.1"> 7 .
(trg)="s63.2"> Naujųjų valstybių narių žvejybos susitarimus , iki 2004 m . gegužės 1 d . sudarytus su trečiosiomis šalimis , tvarko Sąjunga .

(src)="s57.1"> Az említett megállapodásokból eredő , az új tagállamokra vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .
(trg)="s64.1"> Naujųjų valstybių narių teisės ir įsipareigojimai pagal šiuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .

(src)="s58.1"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján , minden egyes esetben meghozza azokat az európai határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .
(trg)="s65.1"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos , Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus europinius sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .

(src)="s59.1"> ( 8 )    2004 . május 1- jével kezdődő hatállyal az új tagállamok felmondják valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat , ideértve a Közép- európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .
(trg)="s66.1"> 8 .
(trg)="s66.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .

(src)="s60.1"> Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az Alkotmányból , és különösen az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntessék .
(trg)="s67.1"> Kai susitarimai tarp vienos ar daugiau naujųjų valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių yra nesuderinami su iš Konstitucijos ir ypač iš šio protokolo kylančiais įsipareigojimais , naujoji valstybė narė ar naujosios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .

(src)="s60.2"> Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , az új tagállam köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .
(trg)="s67.2"> Jei naujoji valstybė narė susiduria su sunkumais derindama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .

(src)="s61.1"> ( 9 )    Az új tagállamok – amennyiben szükséges – megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket , amelyeknek az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség , illetve más tagállamok szintén tagjai , illetve részesei , hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek .
(trg)="s68.1"> 9 .
(trg)="s68.2"> Naujosios valstybės narės prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar Europos atominės energijos bendrija ar kitos valstybės narės , atžvilgiu pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .

(src)="s62.1"> Az új tagállamok 2004 . május 1- jén vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat és kilépnek azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve , ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel kapcsolatos .
(trg)="s69.1"> 2004 m . gegužės 1 d . ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žvejyba .

(src)="s63.1"> 7 . cikk
(trg)="s70.1"> 7 straipsnis

(src)="s64.1"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .
(trg)="s71.1"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .

(src)="s65.1"> 8 . cikk
(trg)="s72.1"> 8 straipsnis

(src)="s66.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmányban foglalt azon rendelkezések , amelyek célja vagy eredménye az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott közösségi vagy európai uniós intézmények , szervek vagy hivatalok által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása – a második bekezdés alkalmazására is figyelemmel – , továbbra is hatályban maradnak , az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bírósága rájuk vonatkozó értelmezésének megfelelően .
(trg)="s73.1"> Kaip tai aiškina Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ir Pirmosios instancijos teismas , 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s73.2"> Stojimo akto nuostatos , kurių tikslas ar poveikis panaikinti ar iš dalies pakeisti , kitaip nei nustatant pereinamojo laikotarpio priemonę , Bendrijos ar ES sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtus aktus , išlieka galioti taikant šio straipsnio antrąją pastraipą .

(src)="s67.1"> Ezeknek a rendelkezéseknek a jogi természete megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított jogi aktusokéval , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .
(trg)="s74.1"> Šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytos nuostatos turi tą patį teisinį statusą kaip ir aktai , kuriuos jos panaikina ar iš dalies pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir tiems aktams .

(src)="s68.1"> 9 . cikk
(trg)="s75.1"> 9 straipsnis

(src)="s69.1"> Az Európai Közösségek vagy Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott intézmények , szervek vagy hivatalok és az Európai Központi Bank által 2004 . május 1- je előtt elfogadott jogi aktusoknak a cseh , észt , lengyel , lett , litván , magyar , máltai , szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövege az új tagállamok csatlakozásának időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles , mint a többi nyelven készült hiteles szövegek .
(trg)="s76.1"> Iki 2004 m . gegužės 1 d .
(trg)="s76.2"> Bendrijos arba Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtų aktų tekstai ir Europos centrinio banko priimtų aktų tekstai , kurie buvo parengti čekų , estų , vengrų , latvių , lietuvių , maltiečių , lenkų , slovakų ir slovėnų kalbomis nuo šios datos yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis , kaip ir kitomis kalbomis parengti autentiški tekstai .

(src)="s70.1"> 10 . cikk
(trg)="s77.1"> 10 straipsnis

(src)="s71.1"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandóak .
(trg)="s78.1"> Tarybos priimtu europiniu įstatymu galima panaikinti šiame protokole nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinomis .

(src)="s71.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .
(trg)="s78.2"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .

(src)="s72.1"> 11 . cikk
(trg)="s79.1"> 11 straipsnis

(src)="s73.1"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az e jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .
(trg)="s80.1"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame protokole nustatytomis išimtimis .

(src)="s74.1"> II .
(src)="s74.2"> CÍM
(trg)="s81.1"> II ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="s75.1"> ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK
(trg)="s82.1"> NUOLATINĖS NUOSTATOS

(src)="s76.1"> 12 . cikk
(trg)="s83.1"> 12 straipsnis

(src)="s77.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány III .  mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor a 36 .  cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint .
(trg)="s84.1"> Dėl stojimo reikalingos 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s84.2"> Stojimo akto III priede išvardytų aktų adaptacijos parengiamos laikantis tame priede nustatytų gairių ir 36 straipsnyje nustatyta tvarka bei sąlygomis .

(src)="s78.1"> 13 . cikk
(trg)="s85.1"> 13 straipsnis

(src)="s79.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány IV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .
(trg)="s86.1"> 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s86.2"> Stojimo akto IV priede išvardytos priemonės taikomos tame priede nustatytomis sąlygomis .

(src)="s80.1"> 14 . cikk
(trg)="s87.1"> 14 straipsnis

(src)="s81.1"> A Tanács európai törvényben kiigazíthatja az e jegyzőkönyv közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit , amennyiben az az uniós jog változásai következtében az szükségesnek bizonyul .
(trg)="s88.1"> Tarybos priimtu europiniu įstatymu gali būti daromos šio protokolo nuostatų , susijusių su bendra žemės ūkio politika , adaptacijos , kurių gali prireikti pakeitus Sąjungos teisę .

(src)="s81.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag jár el .
(trg)="s88.2"> Taryba sprendžia vieningai pasikonsultavusi su Europos Parlamentu .

(src)="s82.1"> III .
(src)="s82.2"> CÍM
(trg)="s89.1"> III ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="s83.1"> IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK
(trg)="s90.1"> LAIKINOSIOS NUOSTATOS

(src)="s84.1"> 15 . cikk
(trg)="s91.1"> 15 straipsnis

(src)="s85.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány V . , VI . , VII . , VIII . , IX . , X . , XI . , XII . , XIII . és XIV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az új tagállamok vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .
(trg)="s92.1"> 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s92.2"> Stojimo akto V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII ir XIV prieduose išvardytos priemonės naujosiose valstybėse narėse taikomos tuose prieduose nustatytomis sąlygomis .

(src)="s86.1"> 16 . cikk
(trg)="s93.1"> 16 straipsnis

(src)="s87.1"> ( 1 )    Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló , 2000 . szeptember 29- i 2000/ 597/ EK , Euratom tanácsi határozat (
(trg)="s94.1"> 1 .
(trg)="s94.2"> Pajamos , vadinamos & # x201E ; Bendrojo muitų tarifo muitais ir kitais muitais & # x201C ; , nurodytos 2000 m . rugsėjo 29 d .
(trg)="s94.3"> Tarybos sprendimo 2000/ 597/ EB , Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (

(src)="s88.1"> 2
(trg)="s95.1"> 2