# ga/C2004310.01029701.xml.gz
# pt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PRÓTACAL MAIDIR LE CONRADH AGUS IONSTRAIM AONTACHAIS PHOBLACHT NA SEICE , PHOBLACHT NA hEASTÓINE , PHOBLACHT NA CIPIRE , PHOBLACHT NA LAITVIA , PHOBLACHT NA LIOTUÁINE , PHOBLACHT NA hUNGÁIRE , PHOBLACHT MHÁLTA , PHOBLACHT NA POLAINNE , PHOBLACHT NA SLÓIVÉINE AGUS PHOBLACHT NA SLÓVAICE
(trg)="s3.1"> PROTOCOLO RELATIVO AO TRATADO E ACTO DE ADESÃO DA REPÚBLICA CHECA , DA REPÚBLICA DA ESTÓNIA , DA REPÚBLICA DE CHIPRE , DA REPÚBLICA DA LETÓNIA , DA REPÚBLICA DA LITUÂNIA , DA REPÚBLICA DA HUNGRIA , DA REPÚBLICA DE MALTA , DA REPÚBLICA DA POLÓNIA , DA REPÚBLICA DA ESLOVÉNIA E DA REPÚBLICA ESLOVACA

(src)="s4.1"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA ,
(trg)="s4.1"> AS ALTAS PARTES CONTRATANTES ,

(src)="s5.1"> AG MEABHRÚ DÓIBH gur aontaigh Poblacht na Seice , Poblacht na hEastóine , Poblacht na Cipire , Poblacht na Laitvia , Poblacht na Liotuáine , Poblacht na hUngáire , Poblacht Mhálta , Poblacht na Polainne , Poblacht na Slóivéine agus Poblacht na Slóvaice an 1 Bealtaine 2004 do na Comhphobail Eorpacha agus don Aontas Eorpach arna bhunú leis an gConradh ar an Aontas Eorpach ;
(trg)="s5.1"> RECORDANDO que a República Checa , a República da Estónia , a República de Chipre , a República da Letónia , a República da Lituânia , a República da Hungria , a República de Malta , a República da Polónia , a República da Eslovénia e a República Eslovaca aderiram em 1 de Maio de 2004 às Comunidades Europeias e à União Europeia instituída pelo Tratado da União Europeia ,

(src)="s6.1"> DE BHRÍ go bhforáiltear in Airteagal IV- 437( 2 ) ( e ) den Bhunreacht go ndéanfar Conradh an 16 Aibreán 2003 maidir leis na haontachais dá dtagraítear thuas a aisghairm ;
(trg)="s10.1"> da Constituição prevê a revogação do Tratado de 16 de Abril de 2003 relativo às adesões acima referidas ,

(src)="s7.1"> DE BHRÍ go leanann mórán forálacha den Ionstraim atá i gceangal leis an gConradh Aontachais sin de bheith ábhartha ; de bhrí go bhforáiltear in Airteagal IV- 437( 2 ) den Bhunreacht nach foláir na forálacha sin a leagan amach i bPrótacal nó tagairt dóibh i bPrótacal , chun go bhfanfaidh siad i bhfeidhm agus go gcaomhnófar a n- éifeachtaí dlíthiúla ;
(trg)="s15.1"> da Constituição prevê que essas disposições sejam retomadas ou referidas num protocolo , de modo a que permaneçam em vigor e os seus efeitos jurídicos sejam preservados ,

(src)="s8.1"> DE BHRÍ nach foláir na hoiriúnuithe teicniúla is gá a dhéanamh ar roinnt de na forálacha sin chun luí le téacs an Bhunreachta , gan a n- éifeacht dhlíthiúil a athrú ;
(trg)="s16.1"> CONSIDERANDO que algumas dessas disposições devem ser sujeitas às adaptações técnicas necessárias para assegurar a sua conformidade com a Constituição , sem que o seu alcance jurídico seja alterado ,

(src)="s9.1"> TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas a chuirfear i gceangal leis an gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach :
(trg)="s17.1"> ACORDARAM nas disposições seguintes , que vêm anexas ao Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica :

(src)="s10.1"> CUID A HAON
(trg)="s18.1"> PRIMEIRA PARTE

(src)="s11.1"> FORÁLACHA A BHAINEANN LE HIONSTRAIM AONTACHAIS AN 16 AIBREÁN 2003
(trg)="s19.1"> DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO ACTO DE ADESÃO DE 16 DE ABRIL DE 2003

(src)="s12.1"> TEIDEAL I
(trg)="s20.1"> TÍTULO I

(src)="s13.1"> NA PRIONSABAIL
(trg)="s21.1"> PRINCÍPIOS

(src)="s14.1"> Airteagal 1
(trg)="s22.1"> o

(src)="s15.1"> Chun críocha an Phrótacail seo :
(trg)="s23.1"> Para efeitos do presente Protocolo :

(src)="s16.1"> ( a )
(trg)="s24.1"> a )

(src)="s17.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; Ionstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 & # x2019 ; an Ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais Phoblacht na Seice , Phoblacht na hEastóine , Phoblacht na Cipire , Phoblacht na Laitvia , Phoblacht na Liotuáine , Phoblacht na hUngáire , Phoblacht Mhálta , Phoblacht na Polainne , Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice agus oiriúnuithe na gConarthaí ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe ;
(trg)="s25.1"> Por & # x00AB ; Acto de Adesão de 16 de Abril de 2003 & # x00BB ; , entende- se o Acto relativo às condições de adesão da República Checa , da República da Estónia , da República de Chipre , da República da Letónia , da República da Lituânia , da República da Hungria , da República de Malta , da República da Polónia , da República da Eslovénia e da República Eslovaca , e às adaptações dos Tratados em que se funda a União Europeia ;

(src)="s18.1"> ( b )
(trg)="s26.1"> b )

(src)="s19.1"> ciallaíonn na habairtí & # x2018 ; an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh & # x2019 ; ( & # x2018 ; Conradh CE & # x2019 ; ) agus & # x2018 ; an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach & # x2019 ; ( & # x2018 ; Conradh CEFA & # x2019 ; ) na Conarthaí sin mar atá arna bhforlíonadh nó arna leasú le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine 2004 ;
(trg)="s27.1"> Por & # x00AB ; Tratado que institui a Comunidade Europeia & # x00BB ; ( & # x00AB ; Tratado CE & # x00BB ; ) e & # x00AB ; Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica & # x00BB ; ( & # x00AB ; Tratado CEEA & # x00BB ; ) , entendem- se estes tratados , completados ou alterados por tratados ou outros actos que tenham entrado em vigor antes de 1 de Maio de 2004 ;

(src)="s20.1"> ( c )
(trg)="s28.1"> c )

(src)="s21.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; an Conradh ar an Aontas Eorpach & # x2019 ; ( & # x2018 ; Conradh AE & # x2019 ; ) an Conradh sin mar atá arna fhorlíonadh nó arna leasú le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine 2004 ;
(trg)="s29.1"> Por & # x00AB ; Tratado da União Europeia & # x00BB ; ( & # x00AB ; Tratado UE & # x00BB ; ) , entende- se este Tratado , completado ou alterado por tratados ou outros actos que tenham entrado em vigor antes da adesão ;

(src)="s22.1"> ( d )
(trg)="s30.1"> d )

(src)="s23.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; an Comhphobal & # x2019 ; ceann amháin nó an dá cheann de na Comhphobail dá dtagraítear in ( b ) , de réir mar a bheidh ;
(trg)="s31.1"> Por & # x00AB ; Comunidade & # x00BB ; , entende- se uma ou ambas as Comunidades referidas na alínea b ) , consoante o caso ;

(src)="s24.1"> ( e )
(trg)="s32.1"> e )

(src)="s25.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; Ballstáit láithreacha & # x2019 ; na Ballstáit seo a leanas :
(src)="s25.2"> Ríocht na Beilge , Ríocht na Danmhairge , Poblacht Chónaidhme na Gearmáine , An Phoblacht Heilléanach , Ríocht na Spáinne , Poblacht na Fraince , Éire , Poblacht na hIodáile , Ard- Diúcacht Lucsamburg , Ríocht na hÍsiltíre , Poblacht na hOstaire , Poblacht na Portaingéile , Poblacht na Fionlainne , Ríocht na Sualainne agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ;
(trg)="s33.1"> Por & # x00AB ; Estados- Membros actuais & # x00BB ; , entendem- se os seguintes Estados- Membros : o Reino da Bélgica , o Reino da Dinamarca , a República Federal da Alemanha , a República Helénica , o Reino de Espanha , a República Francesa , a Irlanda , a República Italiana , o Grão- Ducado do Luxemburgo , o Reino dos Países Baixos , a República da Áustria , a República Portuguesa , a República da Finlândia , o Reino da Suécia e o Reino Unido da Grã- Bretanha e Irlanda do Norte ;

(src)="s26.1"> ( f )
(trg)="s34.1"> f )

(src)="s27.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; Ballstáit nua & # x2019 ; na Ballstáit seo a leanas :
(trg)="s35.1"> Por & # x00AB ; novos Estados- Membros & # x00BB ; , entendem- se os seguintes Estados- Membros : a República Checa , a República da Estónia , a República de Chipre , a República da Letónia , a República da Lituânia , a República da Hungria , a República de Malta , a República da Polónia , a República da Eslovénia e a República Eslovaca .

(src)="s27.2"> Poblacht na Seice , Poblacht na hEastóine , Poblacht na Cipire , Poblacht na Laitvia , Poblacht na Liotuáine , Poblacht na hUngáire , Poblacht Mhálta , Poblacht na Polainne , Poblacht na Slóivéine agus Poblacht na Slóvaice .
(trg)="s36.1"> o
(trg)="s37.1"> Os direitos e obrigações decorrentes do Tratado de Adesão da República Checa , da República da Estónia , da República de Chipre , da República da Letónia , da República da Lituânia , da República da Hungria , da República de Malta , da República da Polónia , da República da Eslovénia e da República Eslovaca , referido na alínea e ) do n .
(trg)="s38.1"> o

(src)="s28.1"> Airteagal 2
(trg)="s39.1"> 2 do artigo IV- 437 .
(trg)="s40.1"> o

(src)="s29.1"> Na cearta agus na hoibleagáidí a leanann ó Chonradh Aontachais Phoblacht na Seice , Phoblacht na hEastóine , Phoblacht na Cipire , Phoblacht na Laitvia , Phoblacht na Liotuáine , Phoblacht na hUngáire , Phoblacht Mhálta , Phoblacht na Polainne , Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice , dá dtagraítear in Airteagal IV- 437( 2 ) ( e ) den Bhunreacht , tháinig siad i bhfeidhm , faoi na coinníollacha dá bhforáiltear sa Chonradh sin , amhail ón 1 Bealtaine 2004 .
(trg)="s41.1"> da Constituição , produziram efeitos , nas condições previstas naquele Tratado , a partir de 1 de Maio de 2004 .

(src)="s30.1"> Airteagal 3
(trg)="s42.1"> o

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Forálacha
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> Schengen atá lánpháirtithe i gcreat an Aontais leis an bPrótacal atá i gceangal leis an gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip ( dá ngairtear & # x2018 ; Prótacal Schengen & # x2019 ; anseo feasta ) , agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile , atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le hIonstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 , mar aon le haon ionstraimí breise den sórt sin arna nglacadh roimh an 1 Bealtaine 2004 , beidh siad ina gceangal ar na Ballstáit nua agus beidh siad infheidhme iontu ón 1 Bealtaine 2004 .
(trg)="s43.2"> As disposições do acervo de Schengen integradas no âmbito da União pelo Protocolo anexo ao Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa ( a seguir denominado & # x00AB ; Protocolo de Schengen & # x00BB ; ) e os actos nelas baseados ou de algum modo com elas relacionados , enumerados no Anexo I do Acto de Adesão de 16 de Abril de 2003 , bem como quaisquer outros actos adoptados antes de 1 de Maio de 2004 , vinculam os novos Estados- Membros e são aplicáveis nesses Estados a partir de 1 de Maio de 2004 .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s44.1"> o

(src)="s35.1"> Schengen mar atá arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile nach dtagraítear dóibh i mír 1 , agus iad ina gceangal ar na Ballstáit nua amhail ón 1 Bealtaine 2004 , ní bheidh feidhm acu i mBallstát nua ach de bhun cinnidh Eorpaigh ón gComhairle chuige sin tar éis fíorú , i gcomhréir leis na forálacha infheidhme de nósanna imeachta measúnachta Schengen , go bhfuil na coinníollacha is gá chun gach cuid den
(src)="s36.1"> acquis
(trg)="s45.1"> 1 , embora vinculem os novos Estados- Membros a partir de 1 de Maio de 2004 , só são aplicáveis num novo Estado- Membro por força de uma decisão europeia do Conselho para o efeito , após verificação , segundo os procedimentos de avaliação de Schengen aplicáveis , do cumprimento nesse novo Estado- Membro das condições necessárias à aplicação de todas as partes do acervo em causa .

(src)="s38.1"> Glacfaidh an Chomhairle a cinneadh , tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa , ag gníomhú di le haontoilíocht na gcomhaltaí dá cuid a ionadaíonn Rialtais na mBallstát a bhfuil na forálacha dá dtagraítear sa mhír seo curtha in éifeacht cheana ina leith agus ionadaí Rialtas an Bhallstáit a bhfuil na forálacha sin le cur in éifeacht ina leith .
(trg)="s46.1"> O Conselho , após consulta ao Parlamento Europeu , delibera por unanimidade dos membros que representam os Governos dos Estados- Membros relativamente aos quais as disposições referidas no presente número já tenham entrado em vigor e do representante do Governo do Estado- Membro relativamente ao qual essas disposições devam entrar em vigor .

(src)="s38.2"> Glacfaidh na comhaltaí den Chomhairle a ionadaíonn Rialtais na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann páirt i gcinneadh den sórt sin a mhéad a bhaineann sé le forálacha acquis Schengen agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile ina bhfuil na Ballstáit sin rannpháirteach .
(trg)="s46.2"> Os membros do Conselho que representam os Governos da Irlanda e do Reino Unido da Grã- Bretanha e Irlanda do Norte participarão nessa decisão na medida em que a mesma diga respeito ao acervo de Schengen e aos actos nele baseados ou de algum modo com ele relacionados em que esses Estados- Membros participam .

(src)="s39.1"> 3 .
(trg)="s47.1"> 3 .

(src)="s39.2"> Beidh na Comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag an gComhairle faoi Airteagal 6 de Phrótacal Schengen ina gceangal ar na Ballstáit nua ón 1 Bealtaine 2004 .
(trg)="s47.2"> Os acordos celebrados pelo Conselho ao abrigo do artigo 6 .
(trg)="s48.1"> o
(trg)="s49.1"> do Protocolo de Schengen vinculam os novos Estados- Membros a partir de 1 de Maio de 2004 .

(src)="s40.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s40.2"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua i leith na gcoinbhinsiún nó na n- ionstraimí sin sa réimse ceartais agus gnóthaí baile atá doscartha ó ghnóthú chuspóirí Chonradh AE :
(trg)="s50.2"> Os novos Estados- Membros ficam obrigados , relativamente às convenções ou instrumentos no domínio da justiça e dos assuntos internos que sejam indissociáveis da realização dos objectivos do Tratado UE , a :

(src)="s41.1"> ( a )
(trg)="s51.1"> a )

(src)="s42.1"> aontú dóibh siúd atá oscailte le haghaidh a sínithe ag na Ballstáit láithreacha faoin 1 Bealtaine 2004 , agus dóibh siúd atá tarraingthe suas ag an gComhairle i gcomhréir le Teideal VI de Chonradh AE agus atá molta do na Ballstáit lena nglacadh ;
(trg)="s52.1"> Aderir àqueles que tenham sido abertos para assinatura pelos Estados- Membros actuais a 1 de Maio de 2004 , e àqueles que o Conselho tiver elaborado nos termos do Título VI do Tratado UE e recomendado para adopção pelos Estados- Membros ;

(src)="s43.1"> ( b )
(trg)="s53.1"> b )

(src)="s44.1"> socruithe riaracháin agus eile a thabhairt isteach , ar nós a bhfuil glactha faoin 1 Bealtaine 2004 ag na Ballstáit láithreacha nó ag an gComhairle , chun comhar praiticiúil a éascú idir na hinstitiúidí agus na heagraíochtaí de chuid na mBallstát a oibríonn sa réimse ceartais agus gnóthaí baile .
(trg)="s54.1"> Introduzir medidas , administrativas e outras , idênticas às adoptadas a 1 de Maio de 2004 pelos Estados- Membros actuais ou pelo Conselho , destinadas a facilitar a cooperação prática entre as instituições e as organizações dos Estados- Membros que actuem no domínio da justiça e dos assuntos internos .

(src)="s45.1"> Airteagal 4
(trg)="s55.1"> o

(src)="s46.1"> Beidh gach ceann de na Ballstáit nua rannpháirteach san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta ón 1 Bealtaine 2004 mar Bhallstát go maolú de réir bhrí Airteagal III- 197 den Bhunreacht .
(trg)="s56.1"> Cada um dos novos Estados- Membros participa na união económica e monetária a partir de 1 de Maio de 2004 da adesão enquanto Estado- Membro que beneficia de uma derrogação na acepção do artigo III- 197 .
(trg)="s57.1"> o

(src)="s47.1"> Airteagal 5
(trg)="s58.1"> da Constituição .

(src)="s48.1"> 1 .
(trg)="s60.1"> 1 .

(src)="s48.2"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua atá tar éis aontú trí Ionstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 do na cinntí agus do na comhaontuithe arna nglacadh ag Ionadaithe Rialtais na mBallstát ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle aontú do na comhaontuithe eile go léir arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit láithreacha a bhaineann le hoibriú an Aontais nó i ndáil lena ghníomhaíochtaí. 2 .
(trg)="s60.2"> Os novos Estados- Membros , que aderiram , pelo Acto de Adesão de 16 de Abril de 2003 , às decisões e acordos aprovados pelos Representantes dos Governos dos Estados- Membros , reunidos no Conselho , ficam obrigados a aderir a qualquer outro acordo , celebrado pelos Estados- Membros actuais , relativo ao funcionamento da União ou às actividades desta. 2 .
(trg)="s60.3"> Os novos Estados- Membros ficam obrigados a aderir , caso continuem em vigor , às convenções previstas no artigo 293 .
(trg)="s61.1"> o

(src)="s48.3"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua aontú do na coinbhinsiúin dá bhforáiltear in Airteagal 293 de Chonradh CE agus dóibhsean atá doscartha ó ghnóthú chuspóirí Chonradh CE , a mhéad atá siad i gcónaí i bhfeidhm , agus freisin do na prótacail ar léiriú na gcoinbhinsiún sin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach , arna síniú ag na Ballstáit láithreacha , agus chun na críche sin cuirfear de cheangal orthu dul i mbun caibidlíochta leis na Ballstáit láithreacha d' fhonn na hoiriúnuithe is gá a dhéanamh orthu .
(trg)="s62.1"> do Tratado CE e às que são indissociáveis da realização dos objectivos do Tratado CE , bem como aos protocolos relativos à interpretação destas convenções pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias , assinados pelos Estados- Membros actuais , e a iniciar , para o efeito , negociações com estes Estados- Membros , a fim de neles serem introduzidas as adaptações necessárias .

(src)="s49.1"> Airteagal 6
(trg)="s63.1"> o

(src)="s50.1"> 1 .
(trg)="s64.1"> 1 .

(src)="s50.2"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua aontú , faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo , do na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích nó arna gcur i bhfeidhm go sealadach ag na Ballstáit láithreacha agus ag an Aontas nó ag an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach , ag gníomhú go comhpháirteach dóibh , agus do na comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit sin agus a bhfuil baint acu leis na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin sin .
(trg)="s64.2"> Os novos Estados- Membros ficam obrigados a aderir , nos termos do presente Protocolo , aos acordos ou convenções celebrados ou provisoriamente aplicados conjuntamente pelos Estados- Membros actuais e pela União ou pela Comunidade Europeia da Energia Atómica , bem como aos acordos celebrados por estes Estados que estejam relacionados com esses acordos ou convenções .

(src)="s51.1"> Déanfar aontachas na mBallstát nua leis na comhaontuithe nó leis na coinbhinsiúin atá luaite i mír 4 , mar aon leis na comhaontuithe leis an mBealarúis , leis an Eilvéis , le Mercosur , leis an tSile agus leis an tSín arna dtabhairt i gcrích nó arna síniú go comhpháirteach ag an gComhphobal agus a Bhallstáit láithreacha a chomhaontú trí phrótacal le comhaontuithe nó coinbhinsiúin den sórt sin a thabhairt i gcrích idir an Chomhairle , ag gníomhú di d' aon toil thar ceann na mBallstát , agus an tríú tír nó na tríú tíortha nó an eagraíocht idirnáisiúnta i dtrácht .
(trg)="s67.1"> 4 , bem como aos acordos com a Bielorrússia , a China , o Chile , o Mercosul e a Suíça , celebrados ou assinados conjuntamente pela Comunidade e pelos seus Estados- Membros actuais , deve ser decidida pela celebração de um protocolo a esses acordos ou convenções entre o Conselho , deliberando por unanimidade em nome dos Estados- Membros , e o país ou países terceiros ou a organização internacional em questão .

(src)="s51.2"> Tá an nós imeachta seo gan dochar d' inniúlachtaí dílse an Aontais agus an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach agus ní dhéanann sé difear do chionroinnt na gcumhachtaí idir an tAontas agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus na Ballstáit i dtaca le tabhairt i gcrích comhaontuithe den sórt sin sa todhchaí nó le haon leasuithe eile nach mbaineann le haontachas .
(trg)="s67.2"> Este procedimento não prejudica as competências próprias da União e da Comunidade Europeia da Energia Atómica , nem afecta a repartição de poderes entre estas e os Estados- Membros no que se refere à celebração de tais acordos no futuro ou a quaisquer outras alterações não relacionadas com a adesão .

(src)="s51.3"> Caibidleoidh an Coimisiún na prótacail sin thar ceann na mBallstát ar bhonn treoracha caibidlíochta arna bhformheas ag an gComhairle , ag gníomhú di d' aontoil , agus i gcomhairle le coiste ar a mbeidh ionadaithe na mBallstát .
(trg)="s67.3"> A Comissão deve negociar esses protocolos em nome dos Estados- Membros com base em directrizes de negociação aprovadas pelo Conselho , deliberando por unanimidade após consulta a um comité composto por representantes dos Estados- Membros .

(src)="s51.4"> Tíolacfaidh sé dréacht de na prótacail don Chomhairle lena dtabhairt i gcrích .
(trg)="s67.4"> A Comissão deve apresentar ao Conselho os projectos de protocolos para celebração .

(src)="s52.1"> 2 .
(trg)="s68.1"> 2 .

(src)="s52.2"> Amhail óna n- aontachas leis na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin dá dtagraítear i mír 1 , gheobhaidh na Ballstáit nua na cearta agus na hoibleagáidí céanna faoi na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin sin atá ag na Ballstáit láithreacha. 3 .
(trg)="s68.2"> Ao aderirem aos acordos e convenções referidos no n .
(trg)="s69.1"> o
(trg)="s70.1"> 1 , os novos Estados- Membros passam a ter , no âmbito desses acordos e convenções , os mesmos direitos e obrigações que os Estados- Membros actuais. 3 .

(src)="s52.3"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua aontú , faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo , don Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch  (
(trg)="s70.2"> Os novos Estados- Membros ficam obrigados a aderir , nos termos do presente Protocolo , ao Acordo sobre o Espaço Económico Europeu  (

(src)="s53.1"> 1
(trg)="s71.1"> 1

(src)="s54.1"> ) , i gcomhréir le hAirteagal 128 den Chomhaontú sin .
(trg)="s72.1"> ) , em conformidade com o artigo 128 .
(trg)="s73.1"> o

(src)="s55.1"> 4 .
(trg)="s75.1"> o

(src)="s55.2"> Amhail ón 1 Bealtaine 2004 , agus , más gá , go dtí go dtabharfar na prótacail riachtanacha dá dtagraítear i mír 1 i gcrích , cuirfidh na Ballstáit nua i bhfeidhm forálacha na gComhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit láithreacha agus , go comhpháirteach , ag an gComhphobal leis an Afraic Theas , leis an Ailgéir , leis an Airméin , leis an Asarbaiseáin , leis an mBulgáir , leis an gCasacstáin , leis an gCirgeastáin , leis an gCóiré Theas , le Cónaidhm na Rúise , leis an gCróit , leis an Éigipt , le hIarphoblacht Iúgslávach na Macadóine , leis an Iordáin , le hIosrael , leis an Liobáin , le Maracó , le Meicsiceo , leis an Moldáiv , leis an Rómáin , le San Mairíne , leis an tSeoirsia , leis an tSiria , leis an Túinéis , leis an Tuirc , leis an Tuircméanastáin , leis an Úcráin agus leis an Úisbéiceastáin mar aon le forálacha na gcomhaontuithe eile arna dtabhairt i gcrích go comhpháirteach ag na Ballstáit láithreacha agus ag an gComhphobal roimh an 1 Bealtaine 2004 .
(trg)="s76.1"> 1 , os novos Estados- Membros devem aplicar as disposições dos acordos celebrados conjuntamente pelos Estados- Membros actuais e pela Comunidade com a África do Sul , a Argélia , a antiga República Jugoslava da Macedónia , a Arménia , o Azerbaijão , a Bulgária , o Cazaquistão , a Coreia do Sul , a Croácia , o Egipto , a Federação da Rússia , a Geórgia , Israel , a Jordânia , o Líbano , Marrocos , o México , a Moldávia , o Quirguizistão , a Roménia , São Marinho , a Síria , a Tunísia , o Turquemenistão , a Turquia , a Ucrânia e o Usbequistão , bem como as disposições de outros acordos celebrados conjuntamente pelos Estados- Membros actuais e pela Comunidade antes de 1 de Maio de 2004 .

(src)="s56.1"> Beidh aon oiriúnuithe ar na comhaontuithe sin ina n- ábhar do phrótacail arna dtabhairt i gcrích leis na tíortha comhchonarthacha ar cothrom le forálacha an dara fomhír de mhír 1 .
(trg)="s77.1"> Quaisquer adaptações desses acordos devem ser objecto de protocolos celebrados com os países co- contratantes nos termos do segundo parágrafo do n .
(trg)="s78.1"> o

(src)="s56.2"> Mura mbeidh na prótacail tugtha i gcrích faoin 1 Bealtaine 2004 , glacfaidh an tAontas , an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus na Ballstáit , faoi chuimsiú a n- inniúlachtaí faoi seach , na bearta is gá chun déileáil leis an staid sin .
(trg)="s79.1"> 1 .
(trg)="s79.2"> Se os protocolos não tiverem sido celebrados até 1 de Maio de 2004 , a União , a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os Estados- Membros tomam , no âmbito das respectivas competências , as medidas necessárias para resolver a situação .

(src)="s57.1"> 5 .
(trg)="s80.1"> 5 .

(src)="s57.2"> Amhail ón 1 Bealtaine 2004 , déanfaidh na Ballstáit nua na comhaontuithe agus na comhshocraíochtaí déthaobhacha teicstílí arna dtabhairt i gcrích ag an gComhphobal le tríú tíortha a chur i bhfeidhm .
(trg)="s80.2"> A partir de 1 de Maio de 2004 , os novos Estados- Membros devem aplicar os acordos e convénios bilaterais relativos aos têxteis celebrados pela Comunidade com países terceiros .

(src)="s58.1"> Déanfar na srianta cainníochtúla arna gcur i bhfeidhm ag an Aontas ar allmhairí táirgí teicstíle agus éadaigh a oiriúnú chun aontachas na mBallstát nua a chur san áireamh .
(trg)="s81.1"> As restrições quantitativas aplicadas pela União às importações de produtos têxteis e de vestuário devem ser adaptadas de modo a ter em conta a adesão dos novos Estados- Membros .

(src)="s59.1"> Mura mbeidh na leasuithe ar na comhaontuithe agus ar na comhshocraíochtaí déthaobhacha teicstíle tagtha i bhfeidhm faoin 1 Bealtaine 2004 , déanfaidh an tAontas na hoiriúnuithe is gá ar a rialacha maidir le táirgí teicstíle agus éadaigh a allmhairiú ó thríú tíortha chun aontachas na mBallstát nua a chur san áireamh .
(trg)="s82.1"> Se as alterações aos acordos e convénios bilaterais relativos aos têxteis ainda não tiverem entrado em vigor em 1 de Maio de 2004 , a União efectuará as necessárias adaptações às suas disposições em matéria de importação de produtos têxteis e de vestuário para ter em conta a adesão dos novos Estados- Membros .

(src)="s60.1"> 6 .
(trg)="s83.1"> 6 .

(src)="s60.2"> Déanfar na srianta cainníochtúla ar allmhairí cruach agus táirgí cruach arna gcur i bhfeidhm ag an Aontas a oiriúnú ar bhonn allmhairí na mBallstát nua de tháirgí cruach de thionscnamh na dtíortha is soláthraithe i dtrácht sna blianta díreach roimh shíniú an Chonartha Aontachais .
(trg)="s83.2"> As restrições quantitativas aplicadas pela União às importações de aço e produtos siderúrgicos devem ser adaptadas com base nas importações de produtos siderúrgicos provenientes dos países fornecedores em causa efectuadas pelos novos Estados- Membros durante os anos imediatamente anteriores à assinatura do Tratado de Adesão .

(src)="s61.1"> 7 .
(trg)="s84.1"> 7 .

(src)="s61.2"> Déanfaidh an tAontas comhaontuithe iascaigh arna dtabhairt i gcrích roimh an 1 Bealtaine 2004 ag na Ballstáit nua le tríú tíortha a bhainistiú .
(trg)="s84.2"> A gestão dos acordos de pesca celebrados antes de 1 de Maio de 2004 pelos novos Estados- Membros com países terceiros deve ser efectuada pela União .

(src)="s62.1"> Ní dhéanfar difear do na cearta ná do na hoibleagáidí a leanann do na Ballstáit nua ó na comhaontuithe sin le linn na tréimhse a mbeidh forálacha na gcomhaontuithe sin á gcoimeád ar bun go sealadach .
(trg)="s85.1"> Os direitos e obrigações decorrentes destes acordos para os novos Estados- Membros não são afectados durante o período em que as disposições dos acordos sejam provisoriamente mantidas .

(src)="s63.1"> A thúisce is féidir agus ar chaoi ar bith roimh na comhaontuithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír a dhul in éag , glacfaidh an Chomhairle , ar thogra ón gCoimisiún , na cinntí Eorpacha iomchuí i ngach cás chun go leanfaidh gníomhaíochtaí iascaireachta a thig ó na comhaontuithe sin , lena n- áirítear an chaoi chun comhaontuithe áirithe a fhadú go ceann tréimhsí nach faide ná bliain .
(trg)="s86.1"> Logo que possível , mas sempre antes do termo dos acordos referidos no primeiro parágrafo , devem ser adoptadas , caso a caso , pelo Conselho , sob proposta da Comissão , decisões europeias adequadas que prevejam a continuação das actividades de pesca decorrentes daqueles acordos , incluindo a eventual prorrogação de alguns deles por períodos máximos de um ano .

(src)="s64.1"> 8 .
(trg)="s87.1"> 8 .

(src)="s64.2"> Le héifeacht ón 1 Bealtaine 2004 , tarraingeoidh na Ballstáit nua siar ó aon chomhaontuithe saorthrádála le tríú tíortha , lena n- áirítear Comhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa .
(trg)="s87.2"> Com efeitos a contar de 1 de Maio de 2004 , os novos Estados- Membros devem retirar- se de quaisquer acordos de comércio livre com países terceiros , nomeadamente do Acordo Centro- Europeu de Comércio Livre .

(src)="s65.1"> Sa mhéid nach bhfuil na comhaontuithe idir ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit nua ar thaobh amháin agus tríú tír amháin nó níos mó ar an taobh eile ag luí leis na hoibleagáidí a thig ón mBunreacht , agus go háirithe ón bPrótacal seo , glacfaidh an Ballstát nua gach céim iomchuí chun deireadh a chur leis an neamhluí arna bhunú .
(trg)="s88.1"> Na medida em que os acordos entre um ou mais novos Estados- Membros , por um lado , e um ou mais Estados terceiros , por outro , não sejam compatíveis com as obrigações decorrentes da Constituição , e designadamente do presente Protocolo , o novo Estado- Membro deve recorrer a todos os meios adequados para eliminar as incompatibilidades verificadas .

(src)="s65.2"> Má bhaineann deacrachtaí do Bhallstát nua le linn oiriúnú a dhéanamh ar chomhaontú arna thabhairt i gcrích roimh an 1 Bealtaine 2004 le tríú tír amháin nó níos mó , tarraingeoidh sé siar ón gcomhaontú sin de réir théarmaí an chomhaontaithe .
(trg)="s88.2"> Se a adaptação de um acordo celebrado antes da adesão com um ou mais países terceiros suscitar dificuldades a um novo Estado- Membro , este retirar- se- á do acordo , segundo as disposições nele previstas .

(src)="s66.1"> 9 .
(trg)="s89.1"> 9 .

(src)="s66.2"> Glacfaidh na Ballstáit nua , más gá , bearta iomchuí chun a seasamh i ndáil le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus leis na comhaontuithe idirnáisiúnta sin a bhfuil an tAontas nó an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach nó a bhfuil Ballstáit eile ina bpáirtithe iontu freisin a oiriúnú do na cearta agus na hoibleagáidí a eascraíonn óna n- aontachas leis an Aontas .
(trg)="s89.2"> Os novos Estados- Membros devem tomar as medidas adequadas para adaptar , se necessário , aos direitos e obrigações decorrentes da sua adesão à União a sua posição relativamente às organizações internacionais e aos acordos internacionais em que sejam igualmente parte a União ou a Comunidade Europeia da Energia Atómica ou outros Estados- Membros .

(src)="s67.1"> Tarraingeoidh siad siar go háirithe an 1 Bealtaine 2004 nó ar an dáta is túisce is féidir ina dhiaidh sin ó eagraíochtaí agus comhaontuithe idirnáisiúnta iascaigh ar páirtí iontu freisin an tAontas , mura mbaineann a gcomhaltas le hábhair seachas ábhair iascaigh .
(trg)="s90.1"> Em especial , os novos Estados- Membros devem retirar- se , a 1 de Maio de 2004 ou o mais rapidamente possível após esta data , dos acordos internacionais de pesca e das organizações em que a União seja igualmente parte , a menos que a sua qualidade de membro se relacione com outros domínios que não sejam a pesca .

(src)="s68.1"> Airteagal 7
(trg)="s91.1"> o

(src)="s69.1"> Na gníomhartha sin arna nglacadh ag na hinstitiúidí lena mbaineann na forálacha idirthréimhseacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo , coinneoidh siad a stádas dlítheanach ; ach go háirithe , leanfaidh na nósanna imeachta chun na gníomhartha sin a leasú d' fheidhm a bheith acu .
(trg)="s92.1"> Os actos adoptados pelas instituições a que se referem as disposições transitórias estabelecidas no presente Protocolo conservam a sua natureza jurídica ; em especial , os processos de alteração desses actos continuam a ser- lhes aplicáveis .

(src)="s70.1"> Airteagal 8
(trg)="s93.1"> o

(src)="s71.1"> Na forálacha sin d' Ionstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 , mar atá arna léiriú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach agus ag an gCúirt Chéadchéime , arb é is aidhm nó is éifeacht dóibh gníomhartha arna nglacadh ag institiúidí , comhlachtaí , oifigí nó gníomhaireachtaí an Chomhphobail nó an Aontais Eorpaigh arna mbunú leis an gConradh ar an Aontas Eorpach a aisghairm nó a leasú , seachas mar bheart idirthréimhseach , fanfaidh siad i bhfeidhm faoi réir an dara mír a chur i bhfeidhm .
(trg)="s94.1"> As disposições do Acto de Adesão de 16 de Abril de 2003 que tenham por objecto ou efeito revogar ou alterar , a título não transitório , actos adoptados pelas instituições , órgãos ou organismos da Comunidade ou da União Europeia instituída pelo Tratado UE , tal como interpretadas pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e pelo Tribunal de Primeira Instância , permanecem em vigor sob reserva da aplicação do segundo parágrafo .

(src)="s72.1"> Beidh ag na forálacha sin an stádas dlítheanach céanna atá ag na gníomhartha a aisghairtear nó a leasaítear leo agus beidh siad faoi réir na rialacha céanna leis na gníomhartha sin .
(trg)="s95.1"> Estas disposições têm a mesma natureza jurídica e ficam sujeitas às mesmas regras que os actos por elas revogados ou alterados .

(src)="s73.1"> Airteagal 9
(trg)="s96.1"> o

(src)="s74.1"> Amhail ón 1 Bealtaine 2004 , is téacsanna barántúla , faoi na coinníollacha céanna leis na téacsanna barántúla arna dtarraingt suas sna teangacha eile téacsanna ghníomhartha institiúidí , comhlachtaí , oifigí agus gníomhaireachtaí an Chomhphobail nó an Aontais Eorpaigh arna mbunú leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus téacsanna ghníomhartha an Bhainc Cheannais Eorpaigh arna nglacadh roimh an dáta sin agus arna dtarraingt suas san Eastóinis , sa Laitvis , sa Liotuáinis , sa Mháltais , sa Pholainnis , sa tSeicis , sa tSlóivéinis , sa tSlóvaicis agus san Ungáiris .
(trg)="s97.1"> Os textos dos actos das instituições , órgãos ou organismos da Comunidade ou da União Europeia instituída pelo Tratado UE , bem como os textos dos actos do Banco Central Europeu , adoptados antes de 1 de Maio de 2004 e redigidos nas línguas checa , estónia , letã , lituana , húngara , maltesa , polaca , eslovena e eslovaca fazem fé , a partir daquela data , nas mesmas condições que os textos redigidos e que fazem fé nas outras línguas .

(src)="s75.1"> Airteagal 10
(trg)="s98.1"> o

(src)="s76.1"> Na forálacha idirthréimhseacha atá leagtha amach sa Phrótacal seo , féadfar iad a aisghairm le dlí Eorpach ón gComhairle nuair nach mbeidh siad infheidhme a thuilleadh .
(trg)="s99.1"> Quando deixarem de ser aplicáveis , as disposições transitórias consignadas no presente Protocolo podem ser revogadas por lei europeia do Conselho .

(src)="s76.2"> Gníomhóidh an Chomhairle d' aon toil tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa .
(trg)="s99.2"> Este delibera por unanimidade , após consulta ao Parlamento Europeu .