# fr/C2004310.01029701.xml.gz
# sl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D' ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  D' ESTONIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  CHYPRE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  LETTONIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  LITUANIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  HONGRIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  MALTE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  POLOGNE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  SLOVÉNIE ET  DE  LA  RÉPUBLIQUE  SLOVAQUE
(trg)="s3.1"> PROTOKOL O POGODBI TER AKTU O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE , REPUBLIKE ESTONIJE , REPUBLIKE CIPER , REPUBLIKE LATVIJE , REPUBLIKE LITVE , REPUBLIKE MADŽARSKE , REPUBLIKE MALTE , REPUBLIKE POLJSKE , REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE

(src)="s4.1"> LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ,
(trg)="s4.1"> VISOKE POGODBENICE SO SE –

(src)="s5.1"> RAPPELANT que  la République tchèque , la République d' Estonie , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré aux Communautés européennes et à l' Union européenne instituée par le traité sur l' Union européenne le 1
(src)="s6.1"> er
(trg)="s5.1"> OB SKLICEVANJU NA DEJSTVO , da so 1 .  maja 2004 Češka republika , Republika Estonija , Republika Ciper , Republika Latvija , Republika Litva , Republika Madžarska , Republika Malta , Republika Poljska , Republika Slovenija in Slovaška republika pristopile k Evropskima skupnostima in k Evropski uniji , ustanovljeni s Pogodbo o Evropski uniji ,

(src)="s8.1"> CONSIDÉRANT que l' article  IV-437 , paragraphe  2 , point  e ) , de la Constitution prévoit l' abrogation du traité du 16  avril 2003 relatif aux adhésions visées ci-dessus ;
(trg)="s6.1"> GLEDE NA TO , da točka e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave predvideva razveljavitev Pogodbe z dne 16 .  aprila 2003 o zgoraj omenjenih pristopih ,

(src)="s9.1"> CONSIDÉRANT qu' un grand nombre de dispositions figurant dans l' Acte qui est joint audit traité d' adhésion restent pertinentes ; que l' article  IV-437 , paragraphe  2 , de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole , de sorte qu' elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques sont préservés ;
(trg)="s7.1"> GLEDE NA TO , da mnoge določbe Akta , ki je priloga k tej pogodbi o pristopu , ostajajo relevantne ; da drugi odstavek IV- 437 .  člena Ustave določa , da morajo biti takšne določbe navedene v protokolu ali se je treba nanje v protokolu sklicevati , da bi ostale v veljavi in bi se njihovi pravni učinki ohranili ,

(src)="s10.1"> CONSIDÉRANT que certaines de ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec la Constitution , sans en altérer la portée juridique ,
(trg)="s8.1"> GLEDE NA TO , da je treba te določbe ustrezno tehnično prilagoditi , če naj bodo združljive z Ustavo , ne da bi se s tem spremenili njihovi pravni učinki –

(src)="s11.1"> SONT CONVENUES des dispositions ci-après , qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l' Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique :
(trg)="s9.1"> DOGOVORILE o naslednjih določbah , ki so priložene k Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo :

(src)="s12.1"> PREMIÈRE PARTIE
(trg)="s10.1"> PRVI DEL

(src)="s13.1"> DISPOSITIONS RELATIVES À L' ACTE D' ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003
(trg)="s11.1"> DOLOČBE V ZVEZI Z AKTOM O PRISTOPU Z DNE 16 .
(trg)="s11.2"> APRILA 2003

(src)="s14.1"> TITRE I
(trg)="s12.2"> NASLOV

(src)="s15.1"> LES PRINCIPES
(trg)="s13.1"> NAČELA

(src)="s16.1"> Article premier
(trg)="s14.1"> 1 . člen

(src)="s17.1"> Aux fins du présent protocole :
(trg)="s15.1"> V tem protokolu :

(src)="s18.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s19.1"> l' expression & #x00AB ; acte d' adhésion  du 16  avril 2003 & #x00BB ; vise l' acte relatif aux conditions d' adhésion de la République tchèque , de la République d' Estonie , de la République de Chypre , de la République de Lettonie , de la République de Lituanie , de la République de Hongrie , de la République de Malte , de la République de Pologne , de la République de Slovénie et de la République slovaque , et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne ;
(trg)="s17.1"> izraz & # x201E ; Akt o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 & # x201C ; pomeni Akt o pogojih pristopa Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike in o prilagoditvah pogodb , na katerih temelji Evropska unija ;

(src)="s20.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s21.1"> er
(trg)="s19.1"> izraza & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba ES & # x201C ; ) in & # x201E ; Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba Euratom & # x201C ; ) pomenita ti pogodbi , kakor sta bili dopolnjeni ali spremenjeni s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;

(src)="s23.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s24.1"> er
(trg)="s21.1"> izraz & # x201E ; Pogodba o Evropski uniji & # x201C ; ( & # x201E ; Pogodba EU & # x201C ; ) pomeni to pogodbo , kakor je bila dopolnjena ali spremenjena s pogodbami ali drugimi akti , ki so začeli veljati pred 1 .  majem 2004 ;

(src)="s26.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s27.1"> le terme & #x00AB ; Communauté & #x00BB ; vise , selon le cas , l' une des Communautés visées au point  b ) ou les deux ;
(trg)="s23.1"> izraz & # x201E ; Skupnost & # x201C ; pomeni eno oziroma obe skupnosti iz točke b ) tega člena ;

(src)="s28.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s29.1"> l' expression & #x00AB ; États membres actuels & #x00BB ; vise les États membres suivants : le Royaume de Belgique , le Royaume de Danemark , la République fédérale d' Allemagne , la République hellénique , le Royaume d' Espagne , la République française , l' Irlande , la République italienne , le Grand-Duché de Luxembourg , le Royaume des Pays-Bas , la République d' Autriche , la République portugaise , la République de Finlande , le Royaume de Suède , et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ;
(trg)="s25.1"> izraz & # x201E ; sedanje države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s25.2"> Kraljevino Belgijo , Kraljevino Dansko , Zvezno republiko Nemčijo , Helensko republiko , Francosko republiko , Kraljevino Španijo , Irsko , Italijansko republiko , Veliko vojvodstvo Luksemburg , Kraljevino Nizozemsko , Republiko Avstrijo , Portugalsko republiko , Republiko Finsko , Kraljevino Švedsko , Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ;

(src)="s30.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s31.1"> l' expression & #x00AB ; nouveaux États membres & #x00BB ; vise les États membres suivants : la République tchèque , la République d' Estonie , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République slovaque .
(trg)="s27.1"> izraz & # x201E ; nove države članice & # x201C ; pomeni naslednje države članice :
(trg)="s27.2"> Češko republiko , Republiko Estonijo , Republiko Ciper , Republiko Latvijo , Republiko Litvo , Republiko Madžarsko , Republiko Malto , Republiko Poljsko , Republiko Slovenijo in Slovaško republiko .

(src)="s32.1"> Article 2
(trg)="s28.1"> 2 . člen

(src)="s33.1"> Les droits et obligations résultant du traité d' adhésion de la République tchèque , de la République d' Estonie , de la République de Chypre , de la République de Lettonie , de la République de Lituanie , de la République de Hongrie , de la République de Malte , de la République de Pologne , de la République de Slovénie et de la République slovaque , visé à l' article  IV-437 , paragraphe  2 , point  e ) , de la Constitution , ont pris effet , dans les conditions prévues par ce traité , à compter du  1
(src)="s34.1"> er
(trg)="s29.1"> Pravice in obveznosti iz točke e ) drugega odstavka IV- 437 .  člena Ustave , ki izhajajo iz Pogodbe o pristopu Češke republike , Republike Estonije , Republike Ciper , Republike Latvije , Republike Litve , Republike Madžarske , Republike Malte , Republike Poljske , Republike Slovenije in Slovaške republike , so začele učinkovati v skladu s pogoji , določenimi z omenjeno pogodbo , od 1 .  maja 2004 .

(src)="s36.1"> Article 3
(trg)="s30.1"> 3 . člen

(src)="s37.1"> 1.
(src)="s37.2"> Les dispositions de l' acquis de Schengen intégrées dans le cadre de l' Union par le protocole annexé au traité établissant une Constitution pour l' Europe ( ci-après dénommé le & #x00AB ; protocole Schengen & #x00BB ; ) et les actes fondés sur celles -ci ou qui s' y rapportent , énumérés à l' annexe  I de l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 , ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant le 1
(src)="s38.1"> er
(trg)="s31.1"> ( 1 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije s protokolom , ki je priložen Pogodbi o Ustavi za Evropo ( v nadaljevanju & # x201E ; Schengenski protokol & # x201C ; ) , in akti , ki temeljijo na njem oziroma so z njim kako drugače povezani , našteti v Prilogi I Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , kakor tudi vsi nadaljnji takšni akti , ki so sprejeti pred 1 .  majem 2004 , so zavezujoči in se uporabljajo v novih državah članicah od 1 .  maja 2004 .

(src)="s44.1"> mai 2004 , ne s' appliquent dans un nouvel État membre qu' à la suite d' une décision européenne du Conseil à cet effet , après qu' il a été vérifié , conformément aux procédures d' évaluation de Schengen applicables en la matière , que les conditions nécessaires à l' application de toutes les parties concernées de l' acquis sont remplies dans ce nouvel État membre .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    Določbe schengenskega pravnega reda , kakor so vključene v okvir Unije , in določbe aktov , ki na njih temeljijo oziroma so z njim kako drugače povezane in jih prejšnji odstavek ne zajema , so zavezujoče za nove države članice od 1 .  maja 2004 , vendar se v novi državi članici uporabljajo šele na podlagi ustreznega evropskega sklepa Sveta , ki se sprejme po preveritvi v skladu s schengenskimi postopki ocenjevanja , da so v tej novi državi članici izpolnjeni vsi potrebni pogoji za uporabo vseh delov zadevnega pravnega reda .

(src)="s45.1"> Le Conseil , après consultation du Parlement européen , statue à l' unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l' État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet .
(trg)="s33.1"> Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom s soglasjem svojih članov , ki predstavljajo vlade držav članic , za katere določbe iz tega odstavka že veljajo , in predstavnika vlade države članice , za katero se morajo določbe še uveljaviti .

(src)="s45.2"> Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l' Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l' acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui -ci ou qui s' y rapportent , auxquels ces États membres sont parties .
(trg)="s33.2"> Člani Sveta , ki predstavljajo vladi Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske , sodelujejo pri teh odločitvah , kolikor te zadevajo določbe schengenskega pravnega reda in aktov , ki na njem temeljijo , ali so z njim kako drugače povezane , v katerih ti državi članici sodelujeta .

(src)="s46.1"> 3.
(src)="s46.2"> Les accords conclus par le Conseil en vertu de l' article  6 du protocole Schengen lient les nouveaux États membres à compter du 1
(src)="s47.1"> er
(trg)="s34.1"> ( 3 )    Sporazumi , ki jih v skladu s 6 .  členom Schengenskega protokola sklene Svet , so od 1 .  maja 2004 zavezujoči za nove države članice .

(src)="s49.1"> 4.
(src)="s49.2"> En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE , les nouveaux États membres sont tenus :
(trg)="s35.1"> ( 4 )    Nove države članice morajo v zvezi s tistimi konvencijami ali instrumenti s področja pravosodja in notranjih zadev , ki so neločljivo povezani z doseganjem ciljev Pogodbe EU :

(src)="s50.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s51.1"> er
(src)="s52.1"> mai 2004 , ont été ouverts à la signature par les États membres actuels , ainsi qu' à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre  VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption ;
(trg)="s37.1"> pristopiti k tistim , ki so jih sedanje države članice do 1 .  maja 2004 odprle za podpis , in k tistim , ki jih je Svet pripravil v skladu z naslovom VI Pogodbe EU in jih državam članicam priporočil v sprejetje ;

(src)="s53.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s54.1"> er
(src)="s55.1"> mai 2004 par les États membres actuels ou par le Conseil , afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures .
(trg)="s39.1"> uvesti upravne in druge ukrepe , take kot so jih do 1 .  maja 2004 sprejele sedanje države članice ali Svet , da bi olajšale dejansko sodelovanje med institucijami in organizacijami držav članic na področju pravosodja in notranjih zadev .

(src)="s56.1"> Article 4
(trg)="s40.1"> 4 . člen

(src)="s59.1"> mai 2004 en tant qu' État membre faisant l' objet d' une dérogation au sens de l' article  III-197 de la Constitution .
(trg)="s41.1"> Vse nove države članice od 1 .  maja 2004 sodelujejo v ekonomski in monetarni uniji kot države članice s posebno ureditvijo v smislu III- 197 .  člena Ustave .

(src)="s60.1"> Article 5
(trg)="s42.1"> 5 . člen

(src)="s62.1"> 2.
(src)="s62.2"> Les nouveaux États membres sont tenus d' adhérer , pour autant qu' ils soient toujours en vigueur , aux conventions prévues à l' article  293 du traité CE de même qu' à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE , ainsi qu' aux protocoles concernant l' interprétation de ces conventions par la Cour de justice des Communautés européennes , signés par les États membres actuels , et à entamer , à cet effet , des négociations avec ceux -ci pour y apporter les adaptations nécessaires .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Nove države članice , ki so z Aktom o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 pristopile k sklepom in sporazumom , ki so jih sprejeli predstavniki vlad in držav članic v okviru Sveta , morajo pristopiti k vsem drugim sporazumom , ki so jih sedanje države članice sklenile v zvezi z delovanjem Unije ali ki so povezani z njenimi dejavnostmi . ( 2 )    Nove države članice morajo pristopiti h konvencijam iz člena 293 Pogodbe ES in k tistim , ki so neločljivo povezane z doseganjem ciljev iz Pogodbe ES , če še vedno veljajo ,  ter tudi k protokolom o razlagi omenjenih konvencij s strani Sodišča , ki so jih podpisale sedanje države članice , in morajo v ta namen z njimi začeti pogajanja zaradi potrebnih prilagoditev le- teh .

(src)="s63.1"> Article 6
(trg)="s44.1"> 6 . člen

(src)="s64.1"> 1.
(src)="s64.2"> Les nouveaux États membres sont tenus d' adhérer , dans les conditions prévues dans le présent protocole , aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres actuels et , conjointement , l' Union ou la Communauté européenne de l' énergie atomique , ainsi qu' aux accords conclus par ces États , qui sont liés à ces accords ou conventions .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k sporazumom ali konvencijam , ki so jih sedanje države članice in Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo sklenile skupaj ali jih skupaj začasno uporabljajo ,  ter k sporazumom , ki so jih sklenile te države in so povezani z omenjenimi sporazumi ali konvencijami .

(src)="s65.1"> L' adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe  4 ainsi qu' aux accords avec le Belarus , la Chine , le Chili , le Mercosur et la Suisse , qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels , est approuvée par la conclusion d' un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil , statuant à l' unanimité au nom des États membres , et le ou les pays tiers ou l' organisation internationale concernés .
(trg)="s46.1"> Pristop novih držav članic k sporazumom ali konvencijam iz četrtega odstavka tega člena , kakor tudi k sporazumom z Belorusijo , Kitajsko , Čilom , Mercosurjem in Švico , ki so jih Skupnost in sedanje države članice sklenile ali podpisale skupaj , se opravi s sklenitvijo protokola k tem sporazumom ali konvencijam med Svetom , ki nastopa soglasno v imenu držav članic , in zadevno tretjo državo ali državami ali mednarodno organizacijo .

(src)="s65.2"> Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de l' Union et de la Communauté européenne de l' énergie atomique et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celles -ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l' avenir ou de toute modification non liée à l' adhésion .
(trg)="s46.2"> Ta postopek ne vpliva na pristojnosti Unije ali Evropske skupnosti za atomsko energijo in ne vpliva na porazdelitev pristojnosti med njima in državami članicami glede sklenitve takšnih sporazumov v prihodnje ali glede katerih koli drugih sprememb , ki niso povezane s pristopom .

(src)="s65.3"> La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l' unanimité et après consultation d' un comité composé des représentants des États membres .
(trg)="s46.3"> Na podlagi pogajalskih smernic , ki jih s soglasjem odobri Svet , in ob posvetovanju z odborom , ki ga sestavljajo predstavniki držav članic , se o teh protokolih v imenu držav članic pogaja Komisija .

(src)="s65.4"> La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu' ils soient conclus .
(trg)="s46.4"> Komisija Svetu predloži osnutke protokolov v sklenitev .

(src)="s66.1"> 2.
(src)="s66.2"> En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe  1 , les nouveaux États membres acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels .
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Ob pristopu k sporazumom in konvencijam iz prejšnjega odstavka pridobijo nove države članice iste pravice in obveznosti iz teh sporazumov in konvencij , kot jih imajo sedanje države članice . ( 3 )    Nove države članice morajo pod pogoji iz tega protokola pristopiti k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (

(src)="s67.1"> 3.
(src)="s67.2"> Les nouveaux États membres sont tenus de devenir partie , aux conditions prévues dans le présent protocole , à l' accord sur l' Espace économique européen(
(src)="s68.1"> 1
(src)="s69.1"> ) , conformément à son article  128.
(src)="s70.1"> 4.
(src)="s70.2"> À compter du 1
(src)="s71.1"> er
(src)="s72.1"> mai 2004 , et en attendant , le cas échéant , la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe  1 , les nouveaux États membres appliquent les dispositions des accords conclus par les États membres actuels et , conjointement , la Communauté , avec l' Afrique du Sud , l' Algérie , l' ancienne République yougoslave de Macédoine , l' Arménie , l' Azerbaïdjan , la Bulgarie , la Corée du Sud , la Croatie , l' Égypte , la Fédération de Russie , la Géorgie , Israël , la Jordanie , le Kazakhstan , le Kirghizistan , le Liban , le Mexique , la Moldova , le Maroc , l' Ouzbékistan , la Roumanie , Saint-Marin , la Syrie , la Tunisie , la Turquie , le Turkménistan et l' Ukraine , ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant le 1
(src)="s73.1"> er
(src)="s74.1"> mai 2004.
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s75.2"> Si les protocoles n' ont pas été conclus au  1
(src)="s76.1"> er
(trg)="s49.1"> ) v skladu s členom 128 Sporazuma .

(src)="s77.1"> mai 2004 , l' Union , la Communauté européenne de l' énergie atomique et les États membres prennent , dans le cadre de leurs compétences respectives , les mesures nécessaires pour résoudre cette situation .
(trg)="s50.1"> ( 4 )    Od 1 .  maja 2004 in po potrebi , dokler niso sklenjeni potrebni protokoli iz prvega odstavka tega člena , nove države članice uporabljajo določbe sporazumov , ki so jih skupaj sklenile sedanje države članice in Skupnost z Alžirijo , Armenijo , Azerbajdžanom , Bolgarijo , Egiptom , Gruzijo , Hrvaško , Izraelom , Jordanijo , Južno Afriko , Južno Korejo , Kazahstanom , Kirgizistanom , Libanonom , Marokom , Mehiko , Moldavijo , Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo , Romunijo , Rusko federacijo , San Marinom , Sirijo , Tunizijo , Turčijo , Turkmenistanom , Ukrajino in Uzbekistanom , kakor tudi določbe drugih sporazumov , ki so jih sedanje države članice in Skupnost skupaj sklenile pred 1 .  majem 2004 .

(src)="s78.1"> 5.
(src)="s78.2"> À compter du 1
(src)="s79.1"> er
(trg)="s51.1"> Vse prilagoditve teh sporazumov se uredijo s protokoli , ki se sklenejo z državami sopogodbenicami skladno z določbami drugega pododstavka prvega odstavka tega člena .

(src)="s80.1"> mai 2004 , les nouveaux États membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers .
(trg)="s51.2"> Če protokoli do 1 .  maja 2004 niso sklenjeni , Unija , Evropska skupnost za atomsko energijo in države članice v okviru svojih pristojnosti sprejmejo potrebne ukrepe za ureditev tega stanja .

(src)="s81.1"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations de produits textiles et d' habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l' adhésion des nouveaux États membres .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    Od 1 .  maja 2004 nove države članice uporabljajo dvostranske sporazume in dogovore o tekstilu , ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami .

(src)="s82.1"> Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur au 1
(src)="s83.1"> er
(trg)="s53.1"> Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil , se prilagodijo tako , da se upošteva pristop novih držav članic .

(src)="s84.1"> mai 2004 , l' Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu' elle applique à l' importation de produits textiles et d' habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l' adhésion des nouveaux États membres .
(trg)="s54.1"> Če spremembe dvostranskih sporazumov in dogovorov o tekstilu ne začnejo veljati do 1 .  maja 2004 , Unija sprejme potrebne prilagoditve svojih pravil za uvoz tekstilnih izdelkov in oblačil iz tretjih držav , da bi se upošteval pristop novih držav članic .

(src)="s85.1"> 6.
(src)="s85.2"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations d' acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par les nouveaux États membres au cours des années qui précèdent immédiatement la signature du traité d' adhésion .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Količinske omejitve , ki jih Unija uporablja za uvoz jekla in izdelkov iz jekla , se prilagodijo na podlagi uvoza izdelkov iz jekla s poreklom iz zadevnih držav dobaviteljic v nove države članice v letih neposredno pred podpisom pristopne pogodbe .

(src)="s88.1"> mai 2004 par les nouveaux États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l' Union .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    Sporazume o ribolovu , ki so jih nove države članice sklenile s tretjimi državami pred 1 .  majem 2004 , upravlja Unija .

(src)="s89.1"> Les droits et obligations qui découlent de ces accords , pour les nouveaux États membres , ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables .
(trg)="s57.1"> Pravice in obveznosti novih držav članic , ki izhajajo iz teh sporazumov , ostanejo v obdobju , v katerem se določbe teh sporazumov prehodno ohranjajo , nespremenjene .

(src)="s90.1"> Dans les meilleurs délais , et en tout état de cause avant l' expiration des accords visés au premier alinéa , le Conseil , sur proposition de la Commission , adopte cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l' objet de ces accords , y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d' un an .
(trg)="s58.1"> Čim prej , vsekakor pa pred potekom sporazumov iz prvega pododstavka tega odstavka , Svet na predlog Komisije za vsak posamezni primer sprejme ustrezne evropske sklepe o nadaljevanju ribolovne dejavnosti , ki izhaja iz teh sporazumov , vključno z možnostjo podaljševanja nekaterih sporazumov za obdobje največ enega leta .

(src)="s93.1"> mai 2004 , les nouveaux États membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers , y compris l' accord de libre-échange de l' Europe centrale .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    Z učinkom od 1 .  maja 2004 nove države članice odstopijo od sporazumov o prosti trgovini , sklenjenih s tretjimi državami , vključno s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini .

(src)="s94.1"> Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres , d' une part , et un ou plusieurs pays tiers , d' autre part , ne sont pas compatibles avec les obligations découlant de la Constitution , et notamment du présent protocole , le ou les nouveaux États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées .
(trg)="s60.1"> Kolikor sporazumi med eno ali več novimi državami članicami na eni strani in eno ali več tretjimi državami na drugi strani niso združljivi z obveznostmi , ki izhajajo iz Ustave in zlasti iz tega protokola , nove države članice ukrenejo vse potrebno , da odpravijo ugotovljene neskladnosti .

(src)="s94.2"> Si un nouvel État membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion , il se retire de cet accord , dans le respect des dispositions de celui -ci .
(trg)="s60.2"> Če se nova država članica sooča s težavami pri prilagoditvi sporazuma , ki ga je pred pristopom sklenila z eno ali več tretjimi državami , od tega sporazuma odstopi v skladu s pogoji , določenimi v sporazumu .

(src)="s95.1"> 9.
(src)="s95.2"> Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter , le cas échéant , leur situation à l' égard des organisations internationales et des accords internationaux , auxquels l' Union ou la Communauté européenne de l' énergie atomique ou d' autres États membres sont également parties , aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l' Union .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Nove države članice sprejmejo ustrezne ukrepe , kadar je to potrebno , da svoj položaj v razmerju do mednarodnih organizacij in do mednarodnih sporazumov , katerih stranka je tudi Unija ali Evropska skupnost za atomsko energijo ali druge države članice , prilagodijo glede na pravice in obveznosti , ki izhajajo iz njihovega pristopa k Uniji .

(src)="s98.1"> mai 2004 , ou dans les meilleurs délais après cette date , des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l' Union est aussi partie , à moins que leur participation à ces accords ou organisations ne concerne d' autres domaines que la pêche .
(trg)="s62.1"> Še zlasti s 1 .  majem 2004 ali kakor hitro po tem dnevu je to mogoče odstopijo od mednarodnih sporazumov o ribolovu in izstopijo iz mednarodnih ribolovnih organizacij , katerih stranka je tudi Unija , razen če se njihovo članstvo nanaša na zadeve , ki niso povezane z ribolovom .

(src)="s99.1"> Article 7
(trg)="s63.1"> 7 . člen

(src)="s100.1"> Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies par le présent protocole conservent leur nature juridique ; en particulier , les procédures de modification de ces actes leur restent applicables .
(trg)="s64.1"> Akti , ki so jih sprejele institucije in na katere se nanašajo prehodne določbe iz tega protokola , ohranijo svojo pravno naravo ; zlasti se še naprej uporabljajo postopki za spremembe omenjenih aktov .

(src)="s101.1"> Article 8
(trg)="s65.1"> 8 . člen

(src)="s102.1"> Les dispositions de l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 qui ont pour objet ou pour effet d' abroger ou de modifier autrement qu' à titre transitoire des actes adoptés par les institutions , organes ou organismes de la Communauté ou de l' Union européenne instituée par le traité UE , telles qu' interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance , demeurent en vigueur , sous réserve de l' application du second alinéa .
(trg)="s66.1"> Določbe Akta o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , katerih namen ali učinek je , drugače kakor v obliki prehodnega ukrepa , razveljaviti ali spremeniti akte , ki so jih sprejele institucije , organi , uradi ali agencije Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , kakor jih razlagata Sodišče Evropskih skupnosti in Sodišče prve stopnje , ostanejo v veljavi ob upoštevanju drugega odstavka tega člena .

(src)="s103.1"> Ces dispositions ont la même nature juridique que les actes qu' elles ont abrogés ou modifiés , et sont soumises aux mêmes règles que ceux -ci .
(trg)="s67.1"> Te določbe imajo isto pravno naravo kakor akti , ki jih razveljavljajo ali spreminjajo , in zanje veljajo enaka pravila kot za omenjene akte .

(src)="s104.1"> Article 9
(trg)="s68.1"> 9 . člen

(src)="s107.1"> mai 2004 et qui ont été établis en langue tchèque , estonienne , hongroise , lettone , lituanienne , maltaise , polonaise , slovaque et slovène font foi dès cette date , dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues .
(trg)="s69.1"> Besedila aktov institucij , organov , uradov ali agencij Skupnosti ali Evropske unije , ustanovljene s Pogodbo o Evropski uniji , in besedila aktov Evropske centralne banke , ki so bila sprejeta pred 1 .  majem 2004 in ki so bila sestavljena v češkem , estonskem , latvijskem , litovskem , madžarskem , malteškem , poljskem , slovaškem in slovenskem jeziku , so od tega dne verodostojna pod enakimi pogoji kakor besedila , sestavljena in verodostojna v drugih jezikih .

(src)="s108.1"> Article 10
(trg)="s70.1"> 10 . člen

(src)="s109.1"> Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole , lorsque celles -ci ne sont plus applicables .
(trg)="s71.1"> Evropski zakon Sveta lahko razveljavi prehodne določbe iz tega protokola , ki se več ne uporabljajo .

(src)="s109.2"> Le Conseil statue à l' unanimité , après consultation du Parlement européen .
(trg)="s71.2"> Svet odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom .

(src)="s110.1"> Article 11
(trg)="s72.1"> 11 . člen

(src)="s111.1"> L' application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l' objet , à titre transitoire , des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole .
(trg)="s73.1"> Pri uporabi Ustave in aktov , ki so jih sprejele institucije , veljajo izjeme , predvidene v tem protokolu kot prehodni ukrep .

(src)="s112.1"> TITRE II
(trg)="s74.1"> II .
(trg)="s74.2"> NASLOV

(src)="s113.1"> DISPOSITIONS PERMANENTES
(trg)="s75.1"> TRAJNE DOLOČBE

(src)="s114.1"> Article 12
(trg)="s76.1"> 12 . člen

(src)="s115.1"> Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l' annexe  III de l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 , qui sont rendues nécessaires par l' adhésion , sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues à l' article  36.
(trg)="s77.1"> Prilagoditve aktov , naštetih v Prilogi III k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , ki so potrebne zaradi pristopa , se oblikujejo skladno s smernicami iz omenjene priloge in v skladu s postopkom ter pod pogoji iz 36 .  člena tega protokola .

(src)="s116.1"> Article 13
(trg)="s78.1"> 13 . člen

(src)="s117.1"> Les mesures énumérées dans la liste figurant à l' annexe  IV de l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe .
(trg)="s79.1"> Ukrepi , našteti v Prilogi IV k Aktu o pristopu z dne 16 .  aprila 2003 , se uporabijo pod pogoji , ki jih določa omenjena priloga .