# fr/C2004310.01029701.xml.gz
# mt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D' ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  D' ESTONIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  CHYPRE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  LETTONIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  LITUANIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  HONGRIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  MALTE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  POLOGNE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  SLOVÉNIE ET  DE  LA  RÉPUBLIQUE  SLOVAQUE
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL DWAR IT- TRATTAT U L- ATT TA ' L- ADEŻJONI TAR- REPUBBLIKA ĊEKA , IR- REPUBBLIKA TA ' L- ESTONJA , R- REPUBBLIKA TA ' ĊIPRU , IR- REPUBBLIKA TAL- LATVJA , R- REPUBBLIKA TAL- LITWANJA , IR- REPUBBLIKA TA ' L- UNGERIJA , R- REPUBBLIKA TA ' MALTA , IR- REPUBBLIKA TAL- POLONJA , R- REPUBBLIKA TAS- SLOVENJA U R- REPUBBLIKA SLOVAKKA

(src)="s4.1"> LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ,
(trg)="s4.1"> IL- PARTIJIET KONTRAENTI GĦOLJA ,

(src)="s5.1"> RAPPELANT que  la République tchèque , la République d' Estonie , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré aux Communautés européennes et à l' Union européenne instituée par le traité sur l' Union européenne le 1
(src)="s6.1"> er
(trg)="s5.1"> FILWAQT LI JFAKKRU li r- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka , ingħaqdu mal- Komunitajiet Ewropej u ma ' l- Unjoni Ewropea stabbilita bit- Trattat dwar l- Unjoni Ewropea fl- 1 ta '  Mejju 2004 ;

(src)="s8.1"> CONSIDÉRANT que l' article  IV-437 , paragraphe  2 , point  e ) , de la Constitution prévoit l' abrogation du traité du 16  avril 2003 relatif aux adhésions visées ci-dessus ;
(trg)="s6.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li l- Artikolu IV- 437( 2 ) ( e ) tal- Kostituzzjoni jipprovdi li t- Trattat tas- 16 ta '  April 2003 li jikkonċerna l- adeżjonijiet hawn fuq previsti għandu jiġi imħassar ;

(src)="s9.1"> CONSIDÉRANT qu' un grand nombre de dispositions figurant dans l' Acte qui est joint audit traité d' adhésion restent pertinentes ; que l' article  IV-437 , paragraphe  2 , de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole , de sorte qu' elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques sont préservés ;
(trg)="s7.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li ħafna mid- disposizzjonijiet ta ' l- Att anness ma ' dak it- Trattat ta ' Adeżjoni jibqgħu rilevanti ; li l- Artikolu IV- 437( 2 ) tal- Kostituzzjoni jipprovdi li dawk id- disposizzjonijiet iridu jiġu stabbiliti jew previsti fi Protokoll , sabiex jibqgħu fis- seħħ u biex l- effetti legali tagħhom ikunu ippreservati ;

(src)="s10.1"> CONSIDÉRANT que certaines de ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec la Constitution , sans en altérer la portée juridique ,
(trg)="s8.1"> WARA LI KKUNSIDRAW li xi disposizzjonijiet in kwistjoni jeħtieġu l- aġġustamenti tekniċi neċessarji biex jiġu allinjati mal- Kostituzzjoni mingħajr ma jinbidel l- effett legali tagħhom ,

(src)="s11.1"> SONT CONVENUES des dispositions ci-après , qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l' Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique :
(trg)="s9.1"> FTEHMU dwar id- disposizzjonijiet li ġejjin , li għandhom jiġu annessi mat- Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall- Ewropa u mat- Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika :

(src)="s12.1"> PREMIÈRE PARTIE
(trg)="s10.1"> L- EWWEL PARTI

(src)="s13.1"> DISPOSITIONS RELATIVES À L' ACTE D' ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003
(trg)="s11.1"> DISPOSIZZJONIJIET DWAR L- ATT TA ' L- ADEŻJONI TAS- 16 TA ' APRIL 2003

(src)="s14.1"> TITRE I
(trg)="s12.1"> TITOLU I

(src)="s15.1"> LES PRINCIPES
(trg)="s13.1"> PRINĊIPJI

(src)="s16.1"> Article premier
(trg)="s14.1"> Artikolu 1

(src)="s17.1"> Aux fins du présent protocole :
(trg)="s15.1"> Għall- finijiet ta ' dan il- Protokoll :

(src)="s18.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s19.1"> l' expression & #x00AB ; acte d' adhésion  du 16  avril 2003 & #x00BB ; vise l' acte relatif aux conditions d' adhésion de la République tchèque , de la République d' Estonie , de la République de Chypre , de la République de Lettonie , de la République de Lituanie , de la République de Hongrie , de la République de Malte , de la République de Pologne , de la République de Slovénie et de la République slovaque , et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne ;
(trg)="s17.1"> il- frażi & # x201C ; Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 & # x201D ; tfisser l- Att li jirrigwarda l- kondizzjonijet ta ' l- adeżjoni tar- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka u l- aġġustamenti għat- Trattati li fuqhom hi bbażata l- Unjoni Ewropea ;

(src)="s20.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s21.1"> er
(trg)="s19.1"> il- frażijiet & # x201C ; Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat tal- KE & # x201D ; ) u & # x201C ; Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat tal- KEEA & # x201D ; ) , ifissru dawk it- Trattati kif issupplementati jew emendati bi trattati jew b' atti oħra li daħlu fis- seħħ qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 ;

(src)="s23.1"> c )
(trg)="s20.1"> ċ )

(src)="s24.1"> er
(trg)="s21.1"> il- frażi it - & # x201C ; Trattat dwar l- Unjoni Ewropea & # x201D ; ( & # x201C ; Trattat dwar l- UE & # x201D ; ) , tfisser dak it- Trattat kif issupplimentat jew emendat bi trattati jew atti oħra li daħlu fis- seħħ qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 ;

(src)="s26.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s27.1"> le terme & #x00AB ; Communauté & #x00BB ; vise , selon le cas , l' une des Communautés visées au point  b ) ou les deux ;
(trg)="s23.1"> il- frażi & # x201C ; il- Komunità & # x201D ; tfisser , skond il- każ , waħda mill- Komunitajiet previsti f ' ( b ) jew it- tnejn li huma ;

(src)="s28.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s29.1"> l' expression & #x00AB ; États membres actuels & #x00BB ; vise les États membres suivants : le Royaume de Belgique , le Royaume de Danemark , la République fédérale d' Allemagne , la République hellénique , le Royaume d' Espagne , la République française , l' Irlande , la République italienne , le Grand-Duché de Luxembourg , le Royaume des Pays-Bas , la République d' Autriche , la République portugaise , la République de Finlande , le Royaume de Suède , et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ;
(trg)="s25.1"> il- frażi & # x201C ; Stati Membri attwali & # x201D ; tfisser l- Istati Membri li ġejjin : ir- Renju tal- Belġju , r- Renju tad- Danimarka , r- Repubblika Federali tal- Ġermanja , r- Repubblika Ellenika , r- Renju ta ' Spanja , r- Repubblika Franċiża , l- Irlanda , r- Repubblika Taljana , l- Gran Dukat tal- Lussemburgu , r- Renju ta ' l- Olanda , r- Repubblika Awstrijaka , r- Repubblika Portugiża , r- Repubblika tal- Finlandja , r- Renju ta ' l- Isvezja u r- Renju Unit tal- Gran Brittanja u l- Irlanda ta ' Fuq ;

(src)="s30.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s31.1"> l' expression & #x00AB ; nouveaux États membres & #x00BB ; vise les États membres suivants : la République tchèque , la République d' Estonie , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République slovaque .
(trg)="s27.1"> il- frażi & # x201C ; Stati Membri l- ġodda & # x201D ; tfisser l- Istati Membri li ġejjin : ir- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka .

(src)="s32.1"> Article 2
(trg)="s28.1"> Artikolu 2

(src)="s33.1"> Les droits et obligations résultant du traité d' adhésion de la République tchèque , de la République d' Estonie , de la République de Chypre , de la République de Lettonie , de la République de Lituanie , de la République de Hongrie , de la République de Malte , de la République de Pologne , de la République de Slovénie et de la République slovaque , visé à l' article  IV-437 , paragraphe  2 , point  e ) , de la Constitution , ont pris effet , dans les conditions prévues par ce traité , à compter du  1
(src)="s34.1"> er
(trg)="s29.1"> Id- drittijiet u l- obbligi li jirriżultaw mit- Trattati ta ' Adeżjoni tar- Repubblika Ċeka , r- Repubblika ta ' l- Estonja , r- Repubblika ta ' Ċipru , r- Repubblika tal- Latvja , r- Repubblika tal- Litwanja , r- Repubblika ta ' l- Ungerija , r- Repubblika ta ' Malta , r- Repubblika tal- Polonja , r- Repubblika tas- Slovenja u r- Repubblika Slovakka , previsti fl- Artikolu IV- 437( 2 ) ( e ) tal- Kostituzzjoni , daħlu fis- seħħ , taħt il- kondizzjonijiet stabbiliti f' dak it- Trattat , mill- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s36.1"> Article 3
(trg)="s30.1"> Artikolu 3

(src)="s37.1"> 1.
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s37.2"> Les dispositions de l' acquis de Schengen intégrées dans le cadre de l' Union par le protocole annexé au traité établissant une Constitution pour l' Europe ( ci-après dénommé le & #x00AB ; protocole Schengen & #x00BB ; ) et les actes fondés sur celles -ci ou qui s' y rapportent , énumérés à l' annexe  I de l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 , ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant le 1
(trg)="s31.2"> Id- disposizzjoni ta ' l -

(src)="s38.1"> er
(trg)="s32.1"> acquis

(src)="s39.1"> mai 2004 , sont contraignants et s' appliquent dans les nouveaux États membres à compter du 1
(src)="s40.1"> er
(trg)="s33.1"> Schengen integrati fil- qafas ta ' l- Unjoni permezz tal- Protokoll anness mat- Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall- Ewropa ( minn hawn ' il quddiem imsejjaħ bħala l - & # x201C ; Protokoll ta ' Schengen & # x201D ; ) u l- atti li jibnu fuqu jew li b' xi mod għandhom x' jaqsmu miegħu , elenkati fl- Anness I ta ' l- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 , kif ukoll atti oħra bħal dawn adottati qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 , għandhom jorbtu u jkunu applikabbli fl- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s41.1"> mai 2004.
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s42.1"> 2.
(src)="s42.2"> Les dispositions de l' acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l' Union et les actes fondés sur celles -ci ou qui s' y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe  1 , bien qu' elles soient contraignantes pour les nouveaux États membres à compter du 1
(trg)="s35.1"> ta ' Schengen li ġew integrati fil- qafas ta ' l- Unjoni u l- atti li jibnu fuqu jew li għandhom x' jaqsmu miegħu li m' hemmx referenza għalihom fil- paragrafu 1 , waqt li jorbtu lill- Istati Membri l- ġodda mill- 1 ta '  Mejju 2004 , għandhom japplikaw fi Stat Membru ġdid biss wara deċiżjoni Ewropea tal- Kunsill , li tkun ivverifikat skond il- proċeduri ta ' valutazzjoni ta ' Schengen applikabbli , li l- kondizzjonijiet meħtieġa għall- applikazzjoni tal- partijiet kollha ta ' l -

(src)="s43.1"> er
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s44.1"> mai 2004 , ne s' appliquent dans un nouvel État membre qu' à la suite d' une décision européenne du Conseil à cet effet , après qu' il a été vérifié , conformément aux procédures d' évaluation de Schengen applicables en la matière , que les conditions nécessaires à l' application de toutes les parties concernées de l' acquis sont remplies dans ce nouvel État membre .
(trg)="s37.1"> kkonċernat kienu sodisfatti f' dak l- Istat Membru l- ġdid .

(src)="s45.1"> Le Conseil , après consultation du Parlement européen , statue à l' unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l' État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet .
(trg)="s38.1"> Il- Kunsill għandu jieħu d- deċiżjoni tiegħu , wara li jikkonsulta l- Parlament Ewropew , billi jaġixxi bl- unanimità tal- membri tiegħu li jirrappreżentaw il- Gvernijiet ta ' l- Istati Membri li fir- rigward tagħhom id- disposizzjonijiet previsti f' dan il- paragrafu diġà daħlu fis- seħħ u tar- rappreżentant tal- Gvern ta ' l- Istat Membru li fir- rigward tiegħu dawk id- disposizzjonijiet għad iridu jiddaħħlu fis- seħħ .

(src)="s45.2"> Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l' Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l' acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui -ci ou qui s' y rapportent , auxquels ces États membres sont parties .
(trg)="s38.2"> Il- membri tal- Kunsill li jirrappreżentaw il- Gvernijiet ta ' l- Irlanda u tar- Renju Unit tal- Gran Brittanja u l- Irlanda ta ' Fuq għandhom jieħdu sehem f' din id- deċiżjoni sakemm din tirrigwarda id- disposizzjonijiet ta ' l -
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s46.1"> 3.
(src)="s46.2"> Les accords conclus par le Conseil en vertu de l' article  6 du protocole Schengen lient les nouveaux États membres à compter du 1
(src)="s47.1"> er
(trg)="s40.1"> ta ' Schengen u l- atti li jibnu fuqu jew li għandhom x' jaqsmu miegħu b' xi mod ieħor li fih jipparteċipaw dawn l- Istati Membri .

(src)="s48.1"> mai 2004.
(trg)="s41.1"> 3 .

(src)="s49.1"> 4.
(trg)="s42.1"> 4 .

(src)="s49.2"> En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE , les nouveaux États membres sont tenus :
(trg)="s42.2"> F' dak li għandu x' jaqsam mal- konvenzjonijiet jew l- istrumenti fil- qasam tal- ġustizzja u affarijiet interni li huma inseparabbli mill- kisba tal- miri tat- Trattat ta ' l- UE , l- Istat Membri ġodda huma marbuta :

(src)="s50.1"> a )
(trg)="s43.1"> a )

(src)="s51.1"> er
(src)="s52.1"> mai 2004 , ont été ouverts à la signature par les États membres actuels , ainsi qu' à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre  VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption ;
(trg)="s44.1"> li jaderixxu ma ' dawk li , fl- 1 ta '  Mejju 2004 , jkunu ġew miftuħa għall- firma mill- Istati Membri attwali , u ma ' dawk li kienu abbozzati mill- Kunsill skond it- Titolu VI tat- Trattat ta ' l- UE u rrakkomandati lill- Istati Membri għall- adozzjoni ;

(src)="s53.1"> b )
(trg)="s45.1"> b )

(src)="s54.1"> er
(src)="s55.1"> mai 2004 par les États membres actuels ou par le Conseil , afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures .
(trg)="s46.1"> li jintroduċu arranġamenti amministrattivi u oħrajn , bħal dawk adottati sa l- 1 ta '  Mejju 2004 mill- Istati Membri attwali jew mill- Kunsill , biex jiffaċilitaw koperazzjoni prattika bejn l- istituzzjonijiet u l- organizzazzjonijiet ta ' l- Istati Membri li jaħdmu fil- qasam tal- ġustizzja u l- intern .

(src)="s56.1"> Article 4
(trg)="s47.1"> Artikolu 4

(src)="s59.1"> mai 2004 en tant qu' État membre faisant l' objet d' une dérogation au sens de l' article  III-197 de la Constitution .
(trg)="s48.1"> Kull wieħed mill- Istati membri l- ġodda għandu jipparteċipa fl- Unjoni Ekonomika u Monetarja mill- 1 ta '  Mejju 2004 bħala Stat Membru b' deroga fis- sens ta ' l- Artikolu III- 197 tal- Kostituzzjoni .

(src)="s60.1"> Article 5
(trg)="s49.1"> Artikolu 5

(src)="s61.1"> 1.
(trg)="s50.1"> 1 .

(src)="s61.2"> Les nouveaux États membres , qui ont adhéré par l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres , réunis au sein du Conseil , sont tenus d' adhérer à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement de l' Union ou présentant un lien avec l' action de celle -ci .
(trg)="s50.2"> L- Istati Membri l- ġodda , li ngħaqdu bl- Att ta ' l- Adeżjoni tas- 16 ta '  April 2003 mad- deċiżjonijiet u l- ftehim adottati mir- Rappreżentanti tal- Gvernijiet ta ' l- Istati Membri , li jiltaqgħu fi ħdan il- Kunsill , għandhom ikunu meħtieġa li jaderixxu ma ' kull ftehim ieħor konkluż mill- Istati Membri attwali dwar il- funzjonament ta ' l- Unjoni jew li huma konnessi ma ' l- attivitajiet tagħha. 2 .

(src)="s62.1"> 2.
(src)="s62.2"> Les nouveaux États membres sont tenus d' adhérer , pour autant qu' ils soient toujours en vigueur , aux conventions prévues à l' article  293 du traité CE de même qu' à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE , ainsi qu' aux protocoles concernant l' interprétation de ces conventions par la Cour de justice des Communautés européennes , signés par les États membres actuels , et à entamer , à cet effet , des négociations avec ceux -ci pour y apporter les adaptations nécessaires .
(trg)="s50.3"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikun meħtieġa li jaderixxu għall- konvenzjonijiet previsti mill- Artikolu 293 tat- Trattat tal- KE u għal dawk li huma inseparabbli mill- kisba ta ' l- għanijiet tat- Trattat tal- KE , jekk ikunu għadhom fis- seħħ , u wkoll mal- protokolli dwar l- interpretazzjoni ta ' dawk il- konvenzjonijiet mill- Qorti tal- Ġustizzja tal- Komunitajiet Ewropej , iffirmati mill- Istati Membri attwali , u għal dan l- iskop huma għandhom ikunu marbuta li jidħlu f' negozjati ma ' l- Istati Membri attwali biex jagħmlu l- aġġustamenti meħtieġa għalihom .

(src)="s63.1"> Article 6
(trg)="s51.1"> Artikolu 6

(src)="s64.1"> 1.
(trg)="s52.1"> 1 .

(src)="s64.2"> Les nouveaux États membres sont tenus d' adhérer , dans les conditions prévues dans le présent protocole , aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres actuels et , conjointement , l' Union ou la Communauté européenne de l' énergie atomique , ainsi qu' aux accords conclus par ces États , qui sont liés à ces accords ou conventions .
(trg)="s52.2"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikunu obbligati li jaderixxu , bil- kondizzjonijiet stabbiliti f' dan il- Protokoll , mal- ftehim jew il- konvenzjonijiet konklużi jew applikati b' mod provviżorju mill- Istati Membri attwali li jaġixxu konġuntement ma ' l- Unjoni jew il- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika , u għal kull ftehim konkluż minn dawk l- Istati li huma marbuta ma ' dawk il- ftehim jew il- konvenzjonijiet .

(src)="s65.1"> L' adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe  4 ainsi qu' aux accords avec le Belarus , la Chine , le Chili , le Mercosur et la Suisse , qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels , est approuvée par la conclusion d' un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil , statuant à l' unanimité au nom des États membres , et le ou les pays tiers ou l' organisation internationale concernés .
(trg)="s53.1"> L- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda għal kull ftehim jew konvenzjoni previsti fil- paragrafu 4 hawn taħt , kif ukoll għall- Ftehim mal- Belarus , iċ- Ċina , ċ- Ċile , il- Mercosur u l- Isvizzera , li ġew konklużi jew iffirmati mill- Komunità u l- Istati Membri attwali tagħha flimkien , għandha tkun approvata permezz ta ' konklużjoni ta ' protokoll għal dawn il- ftehim jew il- konvenzjonijiet bejn il- Kunsill , li jaġixxi b' mod unanimu għan- nom ta ' l- Istati Membri , u l- pajjiż jew il- pajjiżi terzi jew l- organizzazzjoni internazzjonali , kkonċernati .

(src)="s65.2"> Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de l' Union et de la Communauté européenne de l' énergie atomique et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celles -ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l' avenir ou de toute modification non liée à l' adhésion .
(trg)="s53.2"> Din il- proċedura hija bla ħsara għall- kompetenzi ta ' l- Unjoni u tal- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u ma tolqotx l- allokazzjoni ta ' kompetenzi bejn l- Unjoni u l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u l- Istati Membri fir- rigward tal- konklużjoni ta ' ftehim bħal dan fil- futur jew kwalunkwe emenda oħra li ma għandhiex x' taqsam ma ' l- adeżjoni .

(src)="s65.3"> La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l' unanimité et après consultation d' un comité composé des représentants des États membres .
(trg)="s53.3"> Il- Kummissjoni għandha tinnegozja dawn il- protokolli għan- nom ta ' l- Istati Membri abbażi ta ' direttivi dwar in- negozjati approvati mill- Kunsill , li jaġixxi bl- unanimità , u wara konsultazzjoni ma ' kumitat magħmul mir- rappreżentanti ta ' l- Istati Membri .

(src)="s65.4"> La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu' ils soient conclus .
(trg)="s53.4"> Għandha tissottometti abbozzi tal- protokolli lill- Kunsill sabiex jiġu konklużi .

(src)="s66.1"> 2.
(trg)="s54.1"> 2 .

(src)="s66.2"> En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe  1 , les nouveaux États membres acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels .
(trg)="s54.2"> Hekk kif jaderixxu mal- ftehim u l- konvenzjonijiet previsti fil- paragrafu 1 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jiksbu l- istess drittijiet u obbligi taħt dawk il- ftehim u l- konvenzjonijiet bħall- Istati Membri attwali. 3 .

(src)="s67.1"> 3.
(src)="s67.2"> Les nouveaux États membres sont tenus de devenir partie , aux conditions prévues dans le présent protocole , à l' accord sur l' Espace économique européen(
(trg)="s54.3"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom ikunu obbligati li jaderixxu , taħt il- kondizzjonijiet stabbiliti f' dan il- Protokoll , għall- Ftehim dwar iż- Żona Ekonomika Ewropea (

(src)="s68.1"> 1
(trg)="s55.1"> 1

(src)="s69.1"> ) , conformément à son article  128.
(trg)="s56.1"> ) skond l- Artikolu 128 tiegħu .

(src)="s70.1"> 4.
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s70.2"> À compter du 1
(src)="s71.1"> er
(src)="s72.1"> mai 2004 , et en attendant , le cas échéant , la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe  1 , les nouveaux États membres appliquent les dispositions des accords conclus par les États membres actuels et , conjointement , la Communauté , avec l' Afrique du Sud , l' Algérie , l' ancienne République yougoslave de Macédoine , l' Arménie , l' Azerbaïdjan , la Bulgarie , la Corée du Sud , la Croatie , l' Égypte , la Fédération de Russie , la Géorgie , Israël , la Jordanie , le Kazakhstan , le Kirghizistan , le Liban , le Mexique , la Moldova , le Maroc , l' Ouzbékistan , la Roumanie , Saint-Marin , la Syrie , la Tunisie , la Turquie , le Turkménistan et l' Ukraine , ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant le 1
(src)="s73.1"> er
(trg)="s57.2"> Mill- 1 ta '  Mejju 2004 , u , jekk ikun il- każ , sakemm jiġu konklużi l- protokolli meħtieġa previsti fil- paragrafu 1 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom japplikaw id- disposizzjonijiet tal- Ftehim konklużi mill- Istati Membri attwali , u , konġuntament , mal- Komunità , ma ' l- Alġerija , l- Armenja , l- Azerbajġan , il- Bulgarija , l- Kroazja , l- Eġittu , dik li qabel kienet ir- Repubblika Jugoslava tal- Maċedonja , l- Ġeorġja , l- Iżrael , il- Ġordan , il- Kazakstan , il- Kirgiżistan , il- Libanu , l- Messiku , l- Moldova , l- Marokk , ir- Rumanija , l- Federazzjoni Russa , San Marino , l- Afrika t' Isfel , il- Koreja t' Isfel , is- Sirja , t- Tuniżija , t- Turkija , t- Turkmenistan , l- Ukraina u l- Użbekistan kif ukoll d- disposizzjonijiet ta ' kull ftehim ieħor konkluż mill- Istati Membri attwali u l- Komunità flimkien qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 .

(src)="s75.1"> Toute adaptation de ces accords fait l' objet de protocoles conclus avec les pays cocontractants , conformément au paragraphe  1 , second alinéa .
(trg)="s58.1"> Kwalunkwe aġġustament għal dawn il- Ftehim għandu jsir permezz ta ' protokolli mal- pajjiżi ko- kontraenti skond it- tieni sottoparagrafu tal- paragrafu 1 .

(src)="s75.2"> Si les protocoles n' ont pas été conclus au  1
(src)="s76.1"> er
(trg)="s58.2"> Jekk il- Protokolli ma jkunux ġew konklużi sa l- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Unjoni , l- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika u l- Istati Membri għandhom jieħdu , fil- qafas tal- kompetenzi rispettivi tagħhom , il- miżuri meħtieġa biex jittrattaw dik is- sitwazzjoni .

(src)="s78.1"> 5.
(src)="s78.2"> À compter du 1
(src)="s79.1"> er
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s80.1"> mai 2004 , les nouveaux États membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers .
(trg)="s59.2"> Mill- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom japplikaw il- ftehim u l- arranġamenti bilaterali dwar it- tessuti konklużi mill- Komunità ma ' pajjiżi terzi .

(src)="s81.1"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations de produits textiles et d' habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l' adhésion des nouveaux États membres .
(trg)="s60.1"> Ir- restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill- Unjoni fuq l- importazzjoni tat- tessuti u l- prodotti tal- ħwejjeġ għandhom jiġu aġġustati sabiex jieħdu in konsiderazzjoni l- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda .

(src)="s82.1"> Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur au 1
(src)="s83.1"> er
(trg)="s61.1"> Jekk l- emendi għall- ftehim u l- arranġamenti bilaterali dwar it- tessuti ma jkunux daħlu fis- seħħ sa l- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Unjoni għandha tagħmel l- aġġustamenti meħtieġa għar- regoli tagħha dwar l- importazzjoni ta ' tessuti u ta ' prodotti tal- ħwejjeġ ta ' lbies minn pajjiżi terzi biex jieħdu in konsiderazzjoni l- adeżjoni ta ' l- Istati Membri l- ġodda .

(src)="s85.1"> 6.
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s85.2"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations d' acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par les nouveaux États membres au cours des années qui précèdent immédiatement la signature du traité d' adhésion .
(trg)="s62.2"> Ir- restrizzjonijiet kwantitattivi applikati mill- Unjoni fuq l- importazzjoni ta ' l- azzar u prodotti ta ' l- azzar għandhom jiġu aġġustati abbażi ta ' l- importazzjoni mill- Istati Membri l- ġodda matul is- snin li jiġu eżatt qabel l- iffirmar tat- Trattat ta ' l- Adeżjoni ta ' prodotti ta ' l- azzar li joriġinaw mill- pajjiżi fornituri kkonċernati .

(src)="s86.1"> 7.
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s86.2"> Les accords conclus avant le 1
(src)="s87.1"> er
(trg)="s63.2"> Ftehim dwar is- sajd konklużi qabel l- 1 ta '  Mejju 2004 mill- Istati Membri l- ġodda ma ' pajjiżi terzi għandhom jiġu amministrati mill- Unjoni .

(src)="s89.1"> Les droits et obligations qui découlent de ces accords , pour les nouveaux États membres , ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables .
(trg)="s64.1"> Id- drittijiet u l- obbligi ta ' l- Istati Membri l- ġodda li jirriżultaw minn dawk il- ftehim ma għandhomx ikunu milquta matul il- perijodu li fih id- disposizzjonijiet ta ' dawk il- ftehim ikunu fis- seħħ b' mod provviżorju .

(src)="s90.1"> Dans les meilleurs délais , et en tout état de cause avant l' expiration des accords visés au premier alinéa , le Conseil , sur proposition de la Commission , adopte cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l' objet de ces accords , y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d' un an .
(trg)="s65.1"> Kemm jista ' jkun malajr , u fi kwalunkwe każ qabel l- iskadenza tal- ftehim previsti fl- ewwel subparagrafu , l- Kunsill fuq proposta mill- Kummissjoni , għandu jadotta deċiżjonijiet Ewropej xierqa għall- kontinwazzjoni ta ' l- attivitajiet ta ' sajd li jirriżultaw minn dawk il- ftehim , inkluża l- possibiltà li jiġu estiżi ċerti ftehim għal perijodi ta ' mhux aktar minn sena .

(src)="s91.1"> 8.
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s91.2"> Avec effet au 1
(src)="s92.1"> er
(trg)="s66.2"> B' effett mill- 1 ta '  Mejju 2004 , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jirtiraw minn kwalunkwe ftehim ta ' kummerċ ħieles ma ' pajjiżi terzi , inkluż il- Ftehim dwar il- Kummerċ Ħieles ta ' l- Ewropa Ċentrali .

(src)="s94.1"> Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres , d' une part , et un ou plusieurs pays tiers , d' autre part , ne sont pas compatibles avec les obligations découlant de la Constitution , et notamment du présent protocole , le ou les nouveaux États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées .
(trg)="s67.1"> Sa fejn ftehim bejn Stat Membru wieħed ġdid jew iktar min- naħa l- waħda , u pajjiż terz wieħed jew iżjed min- naħa l- oħra , ma jkunux kompatibbli ma ' l- obbligi li jinħolqu mill- Kostituzzjoni , u b' mod partikolari minn dan il- Protokoll , l- Istati Membri l- ġodda għandhom jieħdu l- miżuri xierqa kollha biex jeliminaw l- inkompatibilitajiet eżistenti .

(src)="s94.2"> Si un nouvel État membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion , il se retire de cet accord , dans le respect des dispositions de celui -ci .
(trg)="s67.2"> Jekk Stat Membru ġdid jiltaqa ' ma ' diffikultajiet biex jadatta ftehim konkluż ma ' pajjiż terz jew iżjed qabel l- adeżjoni , għandu , skond it- termini ta ' dan il- ftehim , jirtira minn dak il- ftehim .

(src)="s95.1"> 9.
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s95.2"> Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter , le cas échéant , leur situation à l' égard des organisations internationales et des accords internationaux , auxquels l' Union ou la Communauté européenne de l' énergie atomique ou d' autres États membres sont également parties , aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l' Union .
(trg)="s68.2"> L- Istati Membri l- ġodda għandhom jieħdu l- miżuri xierqa biex jaġġustaw , fejn meħtieġ , il- posizzjoni tagħhom fir- rigward ta ' organizzazzjonijiet internazzjonali , u ta ' dawk il- ftehim internazzjonali li huma parti minnhom l- Unjoni jew il- Komunità Ewropea dwar l- Enerġija Atomika jew Stati Membri oħra , għad- drittijiet u l- obbligi li jinħolqu bl- adeżjoni tagħhom ma ' l- Unjoni .

(src)="s96.1"> En particulier , ils se retirent au 1
(src)="s97.1"> er
(trg)="s69.1"> B' mod partikolari , għandhom jirtiraw fl- 1 ta '  Mejju 2004 , jew kemm jista ' jkun malajr wara din id- data , minn ftehim internazzjonali dwar organizzazzjonijiet tas- sajd anke minn dawk li tagħhom l- Unjoni wkoll hija parti , sakemm is- sħubija tagħhom f' dawn il- ftehim u organizzazzjonijiet ma tirrigwardax materji oħra barra s- sajd .

(src)="s99.1"> Article 7
(trg)="s70.1"> Artikolu 7