# fr/C2004310.01029701.xml.gz
# hu/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D' ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  D' ESTONIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  CHYPRE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  LETTONIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  LITUANIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  HONGRIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  MALTE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  POLOGNE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  SLOVÉNIE ET  DE  LA  RÉPUBLIQUE  SLOVAQUE
(trg)="s3.1"> JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁG , AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG , A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG , A LETT KÖZTÁRSASÁG , A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG , A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG , A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG , A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG , A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSÉRŐL ÉS CSATLAKOZÁSI OKMÁNYÁRÓL

(src)="s4.1"> LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ,
(trg)="s4.1"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,

(src)="s5.1"> RAPPELANT que  la République tchèque , la République d' Estonie , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré aux Communautés européennes et à l' Union européenne instituée par le traité sur l' Union européenne le 1
(src)="s6.1"> er
(trg)="s5.1"> EMLÉKEZTETVE arra , hogy a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004 . május 1- jén csatlakozott az Európai Közösségekhez és az Európai Unióról szóló szerződéssel létrejött Európai Unióhoz ;

(src)="s8.1"> CONSIDÉRANT que l' article  IV-437 , paragraphe  2 , point  e ) , de la Constitution prévoit l' abrogation du traité du 16  avril 2003 relatif aux adhésions visées ci-dessus ;
(trg)="s6.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontja kimondja , hogy a fent említett csatlakozásokról szóló 2003 . április 16- i szerződés hatályát veszti ;

(src)="s9.1"> CONSIDÉRANT qu' un grand nombre de dispositions figurant dans l' Acte qui est joint audit traité d' adhésion restent pertinentes ; que l' article  IV-437 , paragraphe  2 , de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole , de sorte qu' elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques sont préservés ;
(trg)="s7.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett csatlakozási szerződéshez csatolt okmány számos rendelkezése továbbra is jelentősséggel bír ; figyelembe véve továbbá , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikkének ( 2 )  bekezdése kimondja , hogy e rendelkezéseket egy külön jegyzőkönyv megismétli vagy azokra hivatkozik annak érdekében , hogy hatályban maradjanak és joghatásaik fennmaradjanak ;

(src)="s10.1"> CONSIDÉRANT que certaines de ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec la Constitution , sans en altérer la portée juridique ,
(trg)="s8.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett rendelkezések némelyike technikai kiigazításra szorul annak érdekében , hogy joghatása megváltozása nélkül összhangba kerüljön az Alkotmány szövegével ;

(src)="s11.1"> SONT CONVENUES des dispositions ci-après , qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l' Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique :
(trg)="s9.1"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez , illetve az Európai Atomemenergia- közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :

(src)="s12.1"> PREMIÈRE PARTIE
(trg)="s10.1"> ELSŐ RÉSZ

(src)="s13.1"> DISPOSITIONS RELATIVES À L' ACTE D' ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003
(trg)="s11.1"> A 2003 .
(trg)="s11.2"> ÁPRILIS 16- I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(src)="s14.1"> TITRE I
(trg)="s12.1"> I .
(trg)="s12.2"> CÍM

(src)="s15.1"> LES PRINCIPES
(trg)="s13.1"> ALAPELVEK

(src)="s16.1"> Article premier
(trg)="s14.1"> 1 . cikk

(src)="s17.1"> Aux fins du présent protocole :
(trg)="s15.1"> E jegyzőkönyv alkalmazásában :

(src)="s18.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s19.1"> l' expression & #x00AB ; acte d' adhésion  du 16  avril 2003 & #x00BB ; vise l' acte relatif aux conditions d' adhésion de la République tchèque , de la République d' Estonie , de la République de Chypre , de la République de Lettonie , de la République de Lituanie , de la République de Hongrie , de la République de Malte , de la République de Pologne , de la République de Slovénie et de la République slovaque , et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne ;
(trg)="s17.1"> a & # x201E ; 2003 . április 16- i csatlakozási okmány & # x201D ; a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány ;

(src)="s20.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s21.1"> er
(trg)="s19.1"> & # x201E ; az Európai Közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( EK- Szerződés ) és & # x201E ; az Európai Atomenergia- közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( Euratom- Szerződés ) ezeket a szerződéseket jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="s23.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s24.1"> er
(trg)="s21.1"> & # x201E ; az Európai Unióról szóló szerződés & # x201D ; ( & # x201E ; EU- Szerződés & # x201D ; ) ezt a szerződést jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="s26.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s27.1"> le terme & #x00AB ; Communauté & #x00BB ; vise , selon le cas , l' une des Communautés visées au point  b ) ou les deux ;
(trg)="s23.1"> a & # x201E ; Közösség & # x201D ; a c ) pontban említett Közösségek közül az egyik vagy mindkettő , az adott esettől függően ;

(src)="s28.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s29.1"> l' expression & #x00AB ; États membres actuels & #x00BB ; vise les États membres suivants : le Royaume de Belgique , le Royaume de Danemark , la République fédérale d' Allemagne , la République hellénique , le Royaume d' Espagne , la République française , l' Irlande , la République italienne , le Grand-Duché de Luxembourg , le Royaume des Pays-Bas , la République d' Autriche , la République portugaise , la République de Finlande , le Royaume de Suède , et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ;
(trg)="s25.1"> a & # x201E ; jelenlegi tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Belga Királyság , a Dán Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Görög Köztársaság , a Spanyol Királyság , a Francia Köztársaság , Írország , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség , a Holland Királyság , az Osztrák Köztársaság , a Portugál Köztársaság , a Finn Köztársaság , a Svéd Királyság , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága ;

(src)="s30.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s31.1"> l' expression & #x00AB ; nouveaux États membres & #x00BB ; vise les États membres suivants : la République tchèque , la République d' Estonie , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République slovaque .
(trg)="s27.1"> az & # x201E ; új tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság .

(src)="s32.1"> Article 2
(trg)="s28.1"> 2 . cikk

(src)="s33.1"> Les droits et obligations résultant du traité d' adhésion de la République tchèque , de la République d' Estonie , de la République de Chypre , de la République de Lettonie , de la République de Lituanie , de la République de Hongrie , de la République de Malte , de la République de Pologne , de la République de Slovénie et de la République slovaque , visé à l' article  IV-437 , paragraphe  2 , point  e ) , de la Constitution , ont pris effet , dans les conditions prévues par ce traité , à compter du  1
(src)="s34.1"> er
(trg)="s29.1"> Az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontjában említett , a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződésből eredő jogok és kötelezettségek az e szerződésben megállapított feltételek értelmében 2004 . május 1- jén léptek hatályba .

(src)="s36.1"> Article 3
(trg)="s30.1"> 3 . cikk

(src)="s37.1"> 1.
(src)="s37.2"> Les dispositions de l' acquis de Schengen intégrées dans le cadre de l' Union par le protocole annexé au traité établissant une Constitution pour l' Europe ( ci-après dénommé le & #x00AB ; protocole Schengen & #x00BB ; ) et les actes fondés sur celles -ci ou qui s' y rapportent , énumérés à l' annexe  I de l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 , ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant le 1
(src)="s38.1"> er
(trg)="s31.1"> ( 1 )    A schengeni vívmányok rendelkezései , amelyeket az Unió keretébe az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyv ( a továbbiakban & # x201E ; schengeni jegyzőkönyv & # x201D ; ) illesztett be , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a 2003 . április 16- i csatlakozási okmány I .  mellékletében felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet 2004 . május 1- je előtt fogadnak el , az új tagállamokra nézve 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek és azokat az új tagállamokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .

(src)="s44.1"> mai 2004 , ne s' appliquent dans un nouvel État membre qu' à la suite d' une décision européenne du Conseil à cet effet , après qu' il a été vérifié , conformément aux procédures d' évaluation de Schengen applicables en la matière , que les conditions nécessaires à l' application de toutes les parties concernées de l' acquis sont remplies dans ce nouvel État membre .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    A schengeni vívmányoknak az Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az ( 1 )  bekezdés nem említ , 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni , ha a Tanács európai határozatban így rendelkezik azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az új tagállam teljesíti- e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .

(src)="s45.1"> Le Conseil , après consultation du Parlement européen , statue à l' unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l' État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet .
(trg)="s33.1"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával határoz , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .

(src)="s45.2"> Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l' Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l' acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui -ci ou qui s' y rapportent , auxquels ces États membres sont parties .
(trg)="s33.2"> A Tanács Írország , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .

(src)="s46.1"> 3.
(src)="s46.2"> Les accords conclus par le Conseil en vertu de l' article  6 du protocole Schengen lient les nouveaux États membres à compter du 1
(src)="s47.1"> er
(trg)="s34.1"> ( 3 )    A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6 .  cikke alapján kötött megállapodások 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamokra .

(src)="s49.1"> 4.
(src)="s49.2"> En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE , les nouveaux États membres sont tenus :
(trg)="s35.1"> ( 4 )    A bel - és igazságügyek terén azon egyezmények és okmányok vonatkozásában , amelyek elválaszthatatlanok az EU- Szerződés célkitűzéseinek megvalósításától , az új tagállamoknak :

(src)="s50.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s51.1"> er
(src)="s52.1"> mai 2004 , ont été ouverts à la signature par les États membres actuels , ainsi qu' à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre  VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption ;
(trg)="s37.1"> csatlakozniuk kell azokhoz , amelyek 2004 . május 1- jén a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak , és azokhoz , amelyeket a Tanács az EU- Szerződés VI .  címével összhangban kidolgozott , és a tagállamoknak elfogadásra javasolt ,

(src)="s53.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s54.1"> er
(src)="s55.1"> mai 2004 par les États membres actuels ou par le Conseil , afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures .
(trg)="s39.1"> a tagállamoknak a bel - és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket kell bevezetniük , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .

(src)="s56.1"> Article 4
(trg)="s40.1"> 4 . cikk

(src)="s57.1"> Chacun des nouveaux États membres participe à l' Union économique et monétaire à compter du  1
(src)="s58.1"> er
(trg)="s41.1"> 2004 . május 1- jétől kezdődően , az Alkotmány III- 197 .  cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .

(src)="s60.1"> Article 5
(trg)="s42.1"> 5 . cikk

(src)="s62.1"> 2.
(src)="s62.2"> Les nouveaux États membres sont tenus d' adhérer , pour autant qu' ils soient toujours en vigueur , aux conventions prévues à l' article  293 du traité CE de même qu' à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE , ainsi qu' aux protocoles concernant l' interprétation de ces conventions par la Cour de justice des Communautés européennes , signés par les États membres actuels , et à entamer , à cet effet , des négociations avec ceux -ci pour y apporter les adaptations nécessaires .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Az új tagállamok , amelyek a 2003 . április 16- i csatlakozási okmánnyal csatlakoztak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz , kötelesek csatlakozni minden olyan egyéb megállapodáshoz is , amelyet a jelenlegi tagállamok kötöttek , és amely az Unió működésére vonatkozik vagy annak tevékenységével kapcsolatos . ( 2 )    Az új tagállamoknak csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok által aláírt , az EK- Szerződés 293 .  cikkében említett , illetve az EK- Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez – amennyiben azok még hatályban vannak – továbbá az ezen egyezményeknek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez , és e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat kell kezdeniük a jelenlegi tagállamokkal .

(src)="s63.1"> Article 6
(trg)="s44.1"> 6 . cikk

(src)="s64.1"> 1.
(src)="s64.2"> Les nouveaux États membres sont tenus d' adhérer , dans les conditions prévues dans le présent protocole , aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres actuels et , conjointement , l' Union ou la Communauté européenne de l' énergie atomique , ainsi qu' aux accords conclus par ces États , qui sont liés à ces accords ou conventions .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok és az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez , valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz , amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak .

(src)="s65.1"> L' adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe  4 ainsi qu' aux accords avec le Belarus , la Chine , le Chili , le Mercosur et la Suisse , qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels , est approuvée par la conclusion d' un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil , statuant à l' unanimité au nom des États membres , et le ou les pays tiers ou l' organisation internationale concernés .
(trg)="s46.1"> Az új tagállamoknak a ( 4 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez , továbbá a Fehéroroszországgal , Chilével , Kínával , a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség és jelenlegi tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .

(src)="s65.2"> Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de l' Union et de la Communauté européenne de l' énergie atomique et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celles -ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l' avenir ou de toute modification non liée à l' adhésion .
(trg)="s46.2"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással össze nem függő módosításai tekintetében nem sérti az Unió és az Európai Atomenergia- közösség saját hatásköreit , és nem érinti az ez utóbbiak és tagállamok közötti hatáskörmegosztást .

(src)="s65.3"> La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l' unanimité et après consultation d' un comité composé des représentants des États membres .
(trg)="s46.3"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .

(src)="s65.4"> La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu' ils soient conclus .
(trg)="s46.4"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .

(src)="s67.1"> 3.
(src)="s67.2"> Les nouveaux États membres sont tenus de devenir partie , aux conditions prévues dans le présent protocole , à l' accord sur l' Espace économique européen(
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat . ( 3 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz (

(src)="s68.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s69.1"> ) , conformément à son article  128.
(trg)="s49.1"> ) , annak 128 .  cikkével összhangban .

(src)="s72.1"> mai 2004 , et en attendant , le cas échéant , la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe  1 , les nouveaux États membres appliquent les dispositions des accords conclus par les États membres actuels et , conjointement , la Communauté , avec l' Afrique du Sud , l' Algérie , l' ancienne République yougoslave de Macédoine , l' Arménie , l' Azerbaïdjan , la Bulgarie , la Corée du Sud , la Croatie , l' Égypte , la Fédération de Russie , la Géorgie , Israël , la Jordanie , le Kazakhstan , le Kirghizistan , le Liban , le Mexique , la Moldova , le Maroc , l' Ouzbékistan , la Roumanie , Saint-Marin , la Syrie , la Tunisie , la Turquie , le Turkménistan et l' Ukraine , ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant le 1
(src)="s73.1"> er
(trg)="s50.1"> ( 4 )    2004 . május 1- jétől kezdődően , és adott esetben az ( 1 )  bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen Algériával , Azerbajdzsánnal , Bulgáriával , Dél- Afrikával , Dél- Koreával , Egyiptommal , Grúziával , Horvátországgal , Izraellel , Jordániával , Kazahsztánnal , Kirgizisztánnal , Libanonnal , Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal , Marokkóval , Mexikóval , Moldovával , az Orosz Föderációval , Örményországgal , Romániával , San Marinóval , Szíriával , Törökországgal , Tunéziával , Türkmenisztánnal , Ukrajnával , illetve Üzbegisztánnal kötött , valamint a 2004 . május 1- je előtt a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit .

(src)="s75.1"> Toute adaptation de ces accords fait l' objet de protocoles conclus avec les pays cocontractants , conformément au paragraphe  1 , second alinéa .
(src)="s75.2"> Si les protocoles n' ont pas été conclus au  1
(src)="s76.1"> er
(trg)="s51.1"> E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak az ( 1 )  bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni .

(src)="s77.1"> mai 2004 , l' Union , la Communauté européenne de l' énergie atomique et les États membres prennent , dans le cadre de leurs compétences respectives , les mesures nécessaires pour résoudre cette situation .
(src)="s78.1"> 5.
(src)="s78.2"> À compter du 1
(src)="s79.1"> er
(trg)="s51.2"> Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére 2004 . május 1- jéig nem kerül sor , az Unió , az Európai Atomenergia- közösség és a tagállamok saját hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére .

(src)="s81.1"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations de produits textiles et d' habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l' adhésion des nouveaux États membres .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    2004 . május 1- jétől kezdődően az új tagállamok alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és - megegyezéseket .

(src)="s84.1"> mai 2004 , l' Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu' elle applique à l' importation de produits textiles et d' habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l' adhésion des nouveaux États membres .
(trg)="s53.1"> Az Unió által a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamok csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .

(src)="s86.1"> 7.
(src)="s86.2"> Les accords conclus avant le 1
(src)="s87.1"> er
(trg)="s54.1"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és - megegyezések módosításai 2004 . május 1- jéig nem lépnek hatályba , az Unió a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .

(src)="s88.1"> mai 2004 par les nouveaux États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l' Union .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamoknak a csatlakozási szerződés aláírását közvetlenül megelőző években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék- behozatala alapján ki kell igazítani .

(src)="s89.1"> Les droits et obligations qui découlent de ces accords , pour les nouveaux États membres , ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    A csatlakozást megelőzően az új tagállamok által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .

(src)="s90.1"> Dans les meilleurs délais , et en tout état de cause avant l' expiration des accords visés au premier alinéa , le Conseil , sur proposition de la Commission , adopte cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l' objet de ces accords , y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d' un an .
(trg)="s57.1"> Az említett megállapodásokból eredő , az új tagállamokra vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .

(src)="s91.1"> 8.
(src)="s91.2"> Avec effet au 1
(src)="s92.1"> er
(trg)="s58.1"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján , minden egyes esetben meghozza azokat az európai határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .

(src)="s93.1"> mai 2004 , les nouveaux États membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers , y compris l' accord de libre-échange de l' Europe centrale .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    2004 . május 1- jével kezdődő hatállyal az új tagállamok felmondják valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat , ideértve a Közép- európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .

(src)="s94.1"> Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres , d' une part , et un ou plusieurs pays tiers , d' autre part , ne sont pas compatibles avec les obligations découlant de la Constitution , et notamment du présent protocole , le ou les nouveaux États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées .
(trg)="s60.1"> Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az Alkotmányból , és különösen az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntessék .

(src)="s94.2"> Si un nouvel État membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion , il se retire de cet accord , dans le respect des dispositions de celui -ci .
(trg)="s60.2"> Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , az új tagállam köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .

(src)="s95.1"> 9.
(src)="s95.2"> Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter , le cas échéant , leur situation à l' égard des organisations internationales et des accords internationaux , auxquels l' Union ou la Communauté européenne de l' énergie atomique ou d' autres États membres sont également parties , aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l' Union .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Az új tagállamok – amennyiben szükséges – megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket , amelyeknek az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség , illetve más tagállamok szintén tagjai , illetve részesei , hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek .

(src)="s98.1"> mai 2004 , ou dans les meilleurs délais après cette date , des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l' Union est aussi partie , à moins que leur participation à ces accords ou organisations ne concerne d' autres domaines que la pêche .
(trg)="s62.1"> Az új tagállamok 2004 . május 1- jén vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat és kilépnek azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve , ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel kapcsolatos .

(src)="s99.1"> Article 7
(trg)="s63.1"> 7 . cikk

(src)="s100.1"> Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies par le présent protocole conservent leur nature juridique ; en particulier , les procédures de modification de ces actes leur restent applicables .
(trg)="s64.1"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .

(src)="s101.1"> Article 8
(trg)="s65.1"> 8 . cikk

(src)="s102.1"> Les dispositions de l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 qui ont pour objet ou pour effet d' abroger ou de modifier autrement qu' à titre transitoire des actes adoptés par les institutions , organes ou organismes de la Communauté ou de l' Union européenne instituée par le traité UE , telles qu' interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance , demeurent en vigueur , sous réserve de l' application du second alinéa .
(trg)="s66.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmányban foglalt azon rendelkezések , amelyek célja vagy eredménye az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott közösségi vagy európai uniós intézmények , szervek vagy hivatalok által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása – a második bekezdés alkalmazására is figyelemmel – , továbbra is hatályban maradnak , az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bírósága rájuk vonatkozó értelmezésének megfelelően .

(src)="s103.1"> Ces dispositions ont la même nature juridique que les actes qu' elles ont abrogés ou modifiés , et sont soumises aux mêmes règles que ceux -ci .
(trg)="s67.1"> Ezeknek a rendelkezéseknek a jogi természete megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított jogi aktusokéval , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .

(src)="s104.1"> Article 9
(trg)="s68.1"> 9 . cikk

(src)="s105.1"> Les textes des actes des institutions , organes ou organismes de la Communauté ou de l' Union européenne instituée par le traité UE , ainsi que les textes des actes de la Banque centrale européenne , adoptés avant le 1
(src)="s106.1"> er
(trg)="s69.1"> Az Európai Közösségek vagy Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott intézmények , szervek vagy hivatalok és az Európai Központi Bank által 2004 . május 1- je előtt elfogadott jogi aktusoknak a cseh , észt , lengyel , lett , litván , magyar , máltai , szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövege az új tagállamok csatlakozásának időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles , mint a többi nyelven készült hiteles szövegek .

(src)="s108.1"> Article 10
(trg)="s70.1"> 10 . cikk

(src)="s109.1"> Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole , lorsque celles -ci ne sont plus applicables .
(trg)="s71.1"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandóak .

(src)="s109.2"> Le Conseil statue à l' unanimité , après consultation du Parlement européen .
(trg)="s71.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .

(src)="s110.1"> Article 11
(trg)="s72.1"> 11 . cikk

(src)="s111.1"> L' application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l' objet , à titre transitoire , des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole .
(trg)="s73.1"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az e jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .

(src)="s112.1"> TITRE II
(trg)="s74.1"> II .
(trg)="s74.2"> CÍM

(src)="s113.1"> DISPOSITIONS PERMANENTES
(trg)="s75.1"> ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK

(src)="s114.1"> Article 12
(trg)="s76.1"> 12 . cikk

(src)="s115.1"> Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l' annexe  III de l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 , qui sont rendues nécessaires par l' adhésion , sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues à l' article  36.
(trg)="s77.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány III .  mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor a 36 .  cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint .