# fi/C2004310.01029701.xml.gz
# lt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PÖYTÄKIRJA TŠEKIN TASAVALLAN , VIRON TASAVALLAN , KYPROKSEN TASAVALLAN , LATVIAN TASAVALLAN , LIETTUAN TASAVALLAN , UNKARIN TASAVALLAN , MALTAN TASAVALLAN , PUOLAN TASAVALLAN , SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN LIITTYMISSOPIMUKSESTA JA - ASIAKIRJASTA
(trg)="s3.1"> PROTOKOLAS DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS , ESTIJOS RESPUBLIKOS , KIPRO RESPUBLIKOS , LATVIJOS RESPUBLIKOS , LIETUVOS RESPUBLIKOS , VENGRIJOS RESPUBLIKOS , MALTOS RESPUBLIKOS , LENKIJOS RESPUBLIKOS , SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS STOJIMO SUTARTIES IR AKTO

(src)="s4.1"> KORKEAT SOPIMUSPUOLET , jotka
(trg)="s4.1"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,

(src)="s5.1"> PALAUTTAVAT MIELEEN , että Tšekin tasavalta , Viron tasavalta , Kyproksen tasavalta , Latvian tasavalta , Liettuan tasavalta , Unkarin tasavalta , Maltan tasavalta , Puolan tasavalta , Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta liittyivät Euroopan yhteisöihin ja Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettuun Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 ,
(trg)="s5.1"> PRISIMINDAMOS , kad Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungė prie Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s6.1"> OTTAVAT HUOMIOON , että unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan e alakohdassa määrätään edellä tarkoitettuja liittymisiä koskevan 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn sopimuksen kumoamisesta ,
(trg)="s6.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte numatyta , kad 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s6.2"> Sutartis dėl pirmiau nurodyto stojimo yra panaikinama ;

(src)="s7.1"> OTTAVAT HUOMIOON , että useat mainittuun liittymissopimukseen liitetyn asiakirjan määräykset ovat edelleen merkityksellisiä ja että unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan mukaan nämä määräykset on otettava pöytäkirjaan tai siinä on viitattava niihin siten , että ne pysyvät voimassa ja niiden oikeusvaikutukset säilyvät ,
(trg)="s7.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad prie tos Stojimo sutarties pridedamo akto daug nuostatų išlieka aktualios ; ir kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalyje numatyta , kad tokios nuostatos turi būti išdėstytos Protokole arba jame daromos nuorodos į jas , tam , kad jos liktų galioti ir kad jų teisinė galia būtų išlaikyta ;

(src)="s8.1"> KATSOVAT , että eräisiin näistä määräyksistä on tehtävä tarpeelliset tekniset mukautukset , jotta ne olisivat sopusoinnussa unionin perustuslain kanssa , niiden oikeusvaikutuksia muuttamatta ,
(trg)="s8.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad dėl kai kurių tokių nuostatų reikia priimti technines pritaikomąsias pataisas , kad šios nuostatos būtų suderintos su Konstitucija , o jų teisinė galia nepasikeistų ;

(src)="s9.1"> OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä , jotka liitetään Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen :
(trg)="s9.1"> SUSITARĖ dėl šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :

(src)="s10.1"> ENSIMMÄINEN OSA
(trg)="s10.1"> PIRMOJI DALIS

(src)="s11.1"> HUHTIKUUN 16 PÄIVÄNÄ 2003 TEHTYÄ LIITTYMISASIAKIRJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
(trg)="s11.1"> NUOSTATOS , SUSIJUSIOS SU 2003 M .
(trg)="s11.2"> BALANDŽIO 16 D .
(trg)="s11.3"> STOJIMO AKTU

(src)="s12.1"> I OSASTO
(trg)="s12.1"> I ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="s13.1"> PERIAATTEET
(trg)="s13.1"> PRINCIPAI

(src)="s14.1"> 1 artikla
(trg)="s14.1"> 1 straipsnis

(src)="s15.1"> Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan :
(trg)="s15.1"> Šiame protokole :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> ilmaisulla & # x201D ; 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehty liittymisasiakirja & # x201D ; asiakirjaa Tšekin tasavallan , Viron tasavallan , Kyproksen tasavallan , Latvian tasavallan , Liettuan tasavallan , Unkarin tasavallan , Maltan tasavallan , Puolan tasavallan , Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista , joihin Euroopan unioni perustuu ;
(trg)="s17.1"> 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s17.2"> Stojimo aktas – tai Aktas dėl Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių , kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga , pritaikomųjų pataisų ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> ilmaisuilla & # x201D ; Euroopan yhteisön perustamissopimus & # x201D ; ( & # x201D ; EY : n perustamissopimus & # x201D ; ) ja & # x201D ; Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus & # x201D ; ( & # x201D ; Euratomin perustamissopimus & # x201D ; ) , kyseisiä sopimuksia sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä tai muutettuina ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;
(trg)="s19.1"> Europos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EB sutartis ) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EAEB sutartis ) – tai tos sutartys su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> ilmaisulla & # x201D ; sopimus Euroopan unionista & # x201D ; ( & # x201D ; EU- sopimus & # x201D ; ) kyseistä sopimusta sellaisena kuin se on täydennettynä tai muutettuna ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;
(trg)="s21.1"> Europos Sąjungos sutartis ( toliau – ES sutartis ) – tai ta sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> ilmaisulla & # x201D ; yhteisö & # x201D ; tapauksen mukaan yhtä tai kumpaakin b alakohdassa tarkoitettua yhteisöä ;
(trg)="s23.1"> Bendrija – tai atitinkamu atveju viena ar abi b punkte nurodytos Bendrijos ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> ilmaisulla & # x201D ; nykyiset jäsenvaltiot & # x201D ; seuraavia jäsenvaltioita :
(trg)="s25.1"> esamos valstybės narės – tai šios valstybės narės :

(src)="s25.2"> Belgian kuningaskunta , Tanskan kuningaskunta , Saksan liittotasavalta , Helleenien tasavalta , Espanjan kuningaskunta , Ranskan tasavalta , Irlanti , Italian tasavalta , Luxemburgin suurherttuakunta , Alankomaiden kuningaskunta , Itävallan tasavalta , Portugalin tasavalta , Suomen tasavalta , Ruotsin kuningaskunta sekä Ison- Britannian ja Pohjois- Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ;
(trg)="s25.2"> Belgijos Karalystė , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Portugalijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> ilmaisulla & # x201D ; uudet jäsenvaltiot & # x201D ; seuraavia jäsenvaltioita :
(trg)="s27.1"> naujosios valstybės narės – tai šios valstybės narės :

(src)="s27.2"> Tšekin tasavalta , Viron tasavalta , Kyproksen tasavalta , Latvian tasavalta , Liettuan tasavalta , Unkarin tasavalta , Maltan tasavalta , Puolan tasavalta , Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta .
(trg)="s27.2"> Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika .

(src)="s28.1"> 2 artikla
(trg)="s28.1"> 2 straipsnis

(src)="s29.1"> Unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta Tšekin tasavallan , Viron tasavallan , Kyproksen tasavallan , Latvian tasavallan , Liettuan tasavallan , Unkarin tasavallan , Maltan tasavallan , Puolan tasavallan , Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymissopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin .
(trg)="s29.1"> Pagal Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sutartį atsirandančios teisės ir pareigos , nurodytos Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte , toje sutartyje nurodytomis sąlygomis įsigaliojo nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s30.1"> 3 artikla
(trg)="s30.1"> 3 straipsnis

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Huhtikuun 16 päivänä huhtkuu 2003 tehdyn liittymisasiakirjan liitteessä I luetellut ja Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla ( jäljempänä & # x201D ; Schengen- pöytäkirja & # x201D ; ) osaksi unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen 1 päivää toukokuuta 2004 annetut tällaiset säädökset ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja niitä sovelletaan niissä 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen .
(trg)="s31.2"> Prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai pridėtu Protokolu ( toliau – Šengeno protokolas ) į Europos Sąjungos sistemą integruoto Šengeno
(trg)="s32.1"> acquis
(trg)="s33.1"> nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nurodyti 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s33.2"> Stojimo akto I priede bei visi kiti vėlesni tokie aktai , priimti iki 2004 m . gegužės 1 d . , yra privalomi ir taikomi naujosiose valstybėse narėse nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s32.2"> Vaikka ne osaksi unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset , joita ei tarkoiteta 1 kohdassa , sitovatkin uusia jäsenvaltioita 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen , niitä sovelletaan uudessa jäsenvaltiossa ainoastaan neuvoston asiasta tekemän eurooppapäätöksen johdosta sen jälkeen kun on todennettu sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti , että tarvittavat edellytykset kyseisen säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa .
(trg)="s35.1"> nuostatos , integruotos į Sąjungos sistemą , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d . , tačiau taikomi naujojoje valstybėje narėje tik pagal šiuo tikslu Tarybos priimtą europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s33.1"> Neuvosto tekee päätöksensä , kun Euroopan parlamenttia on kuultu , niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä , joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset ovat jo tulleet voimaan , ja sen jäsenvaltion hallituksen edustajan , jonka osalta kyseisten määräysten on määrä tulla voimaan , yksimielisellä päätöksellä .
(trg)="s38.1"> Taryba priima savo sprendimą pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , dėl kurių šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , dėl kurios tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .

(src)="s33.2"> Irlannin sekä Ison- Britannian ja Pohjois- Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaisen päätöksen tekemiseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin , joiden osapuolia kyseiset jäsenvaltiot ovat .
(trg)="s38.2"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s41.1"> 3 .

(src)="s34.2"> Neuvoston Schengen- pöytäkirjan 6 artiklan nojalla tekemät sopimukset sitovat uusia jäsenvaltioita 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen .
(trg)="s41.2"> Pagal Šengeno protokolo 6 straipsnį Tarybos sudaryti susitarimai privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s42.1"> 4 .

(src)="s35.2"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia niiden oikeus - ja sisäasioiden alaa koskevien yleissopimusten ja asiakirjojen suhteen , jotka liittyvät erottamattomasti EU- sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen :
(trg)="s42.2"> Konvencijų ar dokumentų teisingumo ir vidaus reikalų srityje , kurie yra neatsiejami nuo to , kad būtų pasiekti ES sutarties tikslai , atžvilgiu iš naujųjų valstybių narių reikalaujama :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s43.1"> a )

(src)="s37.1"> liittymään niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin , jotka 1 päivänä toukokuuta 2004 ovat olleet avoinna nykyisten jäsenvaltioiden allekirjoittamista varten , sekä niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin , jotka neuvosto on laatinut EU- sopimuksen VI osaston mukaisesti ja joiden hyväksymistä se on suositellut jäsenvaltioille ;
(trg)="s44.1"> prisijungti prie tų , kurie 2004 m . gegužės 1 d . buvo pateikti pasirašyti esamoms valstybėms narėms , ir prie tų , kuriuos parengė Taryba pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir rekomendavo valstybėms narėms priimti ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s45.1"> b )

(src)="s39.1"> ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt , kuten ne , jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä jäsenvaltioiden oikeus - ja sisäasioiden alalla toimivien toimielinten ja järjestöjen välisen käytännön yhteistyön helpottamiseksi .
(trg)="s46.1"> įvesti administracines ir kitokias priemones , analogiškas toms , kurias 2004 m . gegužės 1 d . patvirtino esamos valstybės narės ar Taryba praktiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų , dirbančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje , palengvinti .

(src)="s40.1"> 4 artikla
(trg)="s47.1"> 4 straipsnis

(src)="s41.1"> Jokainen uusi jäsenvaltio osallistuu talous - ja rahaliittoon 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen unionin perustuslain III- 197 artiklassa tarkoitettuna jäsenvaltiona , jota koskee poikkeus .
(trg)="s48.1"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybė narė , kuriai taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III- 197 straipsnyje .

(src)="s42.1"> 5 artikla
(trg)="s49.1"> 5 straipsnis

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s50.1"> 1 .

(src)="s43.2"> Uudet jäsenvaltiot , jotka ovat 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyllä liittymisasiakirjalla liittyneet neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin , ovat velvollisia liittymään kaikkiin muihin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin sopimuksiin , jotka koskevat unionin toimintaa tai liittyvät sen toimiin. 2 .
(trg)="s50.2"> Iš naujųjų valstybių narių , kurios 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s50.3"> Stojimo aktu prisijungė prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų , reikalaujama prisijungti prie visų kitų susitarimų , kuriuos esamos valstybės narės sudarė dėl Sąjungos funkcionavimo arba kurie yra susiję su jos veikla. 2 .

(src)="s43.3"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia liittymään EY: n perustamissopimuksen 293 artiklassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja niihin yleissopimuksiin , jotka liittyvät erottamattomasti EY: n perustamissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen , sikäli kuin kyseiset yleissopimukset ovat edelleen voimassa , sekä niihin pöytäkirjoihin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta näiden yleissopimusten tulkitsijana , jotka nykyiset jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet , ja tätä varten ne ovat velvollisia aloittamaan neuvottelut viimeksi mainittujen kanssa tehdäkseen näihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin tarpeelliset mukautukset .
(trg)="s50.4"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama prisijungti prie EB sutarties 293 straipsnyje numatytų konvencijų ir tų , kurios yra neatsiejamos nuo to , kad būtų pasiekti EB sutarties tikslai , jeigu jos dar galioja , taip pat prie esamų valstybių narių pasirašytų Europos Bendrijų Teisingumo Teismo protokolų dėl tų konvencijų išaiškinimo ir šiuo tikslu iš jų reikalaujama pradėti derybas su esamomis valstybėmis narėmis , kad būtų padarytos atitinkamos pritaikomosios pataisos .

(src)="s44.1"> 6 artikla
(trg)="s51.1"> 6 straipsnis

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s52.1"> 1 .

(src)="s45.2"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin , jotka nykyiset jäsenvaltiot sekä unioni tai Euroopan atomienergiayhteisö ovat tehneet tai joita ne soveltavat väliaikaisesti yhdessä , ja kyseisten valtioiden tekemiin , näihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittyviin sopimuksiin .
(trg)="s52.2"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos ar Europos atominės energijos bendrijos veikiant kartu sudarytų ar laikinai taikomų susitarimų ar konvencijų ir prie tų valstybių sudarytų susitarimų , kurie yra susiję su tais susitarimais ar konvencijomis .

(src)="s46.1"> Uusien jäsenvaltioiden liittyminen jäljempänä 4 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin sekä Chilen , Kiinan , Mercosurin , Sveitsin ja Valko- Venäjän kanssa tehtyihin sopimuksiin , joita yhteisö ja sen nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä , hyväksytään tekemällä pöytäkirja tällaisiin sopimuksiin tai yleissopimuksiin neuvoston , joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta , ja kyseisen yhden tai useamman kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä .
(trg)="s53.1"> Dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , minimų toliau pateiktoje 4 dalyje , taip pat prie susitarimų su Baltarusija , Kinija , Čile , Mercosur ir Šveicarija , kurie veikiant kartu buvo sudaryti ar pasirašyti Bendrijos ir jos esamų valstybių narių , Taryba , vieningai veikdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkama trečiąja šalimi ar šalimis ar tarptautine organizacija , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .

(src)="s46.2"> Tämä menettely ei rajoita unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön omaa toimivaltaa eikä vaikuta toimivallan jakamiseen niiden ja jäsenvaltioiden välillä mitä tulee tällaisten sopimusten tekemiseen tulevaisuudessa tai mahdollisiin muihin muutoksiin , jotka eivät liity sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittymiseen .
(trg)="s53.2"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos kompetencijos ir nedaro įtakos galių tarp Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų pakeitimų , nesusijusių su stojimu .

(src)="s46.3"> Komissio neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteluohjeiden pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa .
(trg)="s53.3"> Komisija konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .

(src)="s46.4"> Komissio antaa neuvostolle ehdotukset pöytäkirjojen tekemistä varten .
(trg)="s53.4"> Ji perduoda protokolų projektus sudaryti Tarybai .

(src)="s49.1"> ) sen 128 artiklan mukaisesti .
(trg)="s54.1"> 2 .
(trg)="s54.2"> Prisijungdamos prie 1 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , naujosios valstybės narės įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės. 3 .

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Uudet jäsenvaltiot soveltavat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen ja tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen tekemiseen saakka niiden sopimusten määräyksiä , jotka nykyiset jäsenvaltiot ja yhteisö yhdessä ovat tehneet Algerian , Armenian , Azerbaidžanin , Bulgarian , Egyptin , entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian , Etelä- Afrikan , Etelä- Korean , Georgian , Israelin , Jordanian , Kazakhstanin , Kirgisian , Kroatian , Libanonin , Marokon , Meksikon , Moldovan , Romanian , San Marinon , Syyrian , Tunisian , Turkin , Turkmenistanin , Ukrainan , Uzbekistanin ja Venäjän federaation kanssa , sekä nykyisten jäsenvaltioiden ja yhteisön yhdessä ennen 1 päivää toukokuuta 2004 tekemien muiden sopimusten määräyksiä .
(trg)="s57.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . ir atitinkamais atvejais iki 1 dalyje nurodytų reikalingų protokolų sudarymo naujosios valstybės narės taiko esamų valstybių narių kartu su Bendrija sudarytų susitarimų su Alžyru , Armėnija , Azerbaidžanu , Bulgarija , Kroatija , Egiptu , Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija , Gruzija , Izraeliu , Jordanija , Kazachstanu , Kirgizija , Libanu , Meksika , Moldova , Maroku , Rumunija , Rusijos Federacija , San Marinu , Pietų Afrika , Pietų Korėja , Sirija , Tunisu , Turkija , Turkmėnistanu , Ukraina ir Uzbekistanu nuostatas bei kitų susitarimų , sudarytų bendrai esamų valstybių narių ir Bendrijos iki 2004 m . gegužės 1 d . , nuostatas .

(src)="s51.1"> Tällaisten sopimusten mahdolliset mukautukset esitetään pöytäkirjoissa , jotka tehdään sopimuspuolina olevien maiden kanssa 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti .
(trg)="s58.1"> Bet kokios šių susitarimų pritaikomosios pataisos padaromos protokolais , sudarytais su Susitariančiosiomis Šalimis pagal 1 dalies antrąją pastraipą .

(src)="s51.2"> Jos pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä , unioni , Euroopan atomienergiayhteisö ja jäsenvaltiot toteuttavat kukin toimivaltansa puitteissa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi .
(trg)="s58.2"> Jei protokolai nebuvo sudaryti iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga , Europos atominės energijos bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi reikiamų priemonių šiai situacijai spręsti .

(src)="s52.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Uudet jäsenvaltiot soveltavat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja - järjestelyjä .
(trg)="s59.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės taiko dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių , sudarytus Bendrijos su trečiosiomis šalimis .

(src)="s53.1"> Määrällisiä rajoituksia , joita unioni soveltaa tekstiili - ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin , mukautetaan , jotta voidaan ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen
(trg)="s60.1"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui priderinami , atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s54.1"> Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja - järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä , unioni tekee tarvittavat mukautukset tekstiili - ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä ottaakseen huomioon uusien jäsenvaltioiden liittymisen .
(trg)="s61.1"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas priima atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s55.2"> Unionin teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan , uusien jäsenvaltioiden liittymissopimuksen allekirjoittamista välittömästi edeltäneiden vuosien terästuotteiden tuonnin perusteella .
(trg)="s62.2"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui priderinami atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių plieno gaminių , kilusių iš atitinkamų tiekiančių šalių , importą paskutiniaisiais metais prieš Stojimo sutarties pasirašymą .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s56.2"> Unioni hallinnoi uusien jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa ennen 1 päivää toukokuuta 2004 tekemiä kalastussopimuksia .
(trg)="s63.2"> Naujųjų valstybių narių žvejybos susitarimus , iki 2004 m . gegužės 1 d . sudarytus su trečiosiomis šalimis , tvarko Sąjunga .

(src)="s57.1"> Niihin uusien jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka johtuvat näistä sopimuksista , ei puututa sinä aikana , jona näiden sopimusten määräykset pysyvät väliaikaisesti voimassa .
(trg)="s64.1"> Naujųjų valstybių narių teisės ir įsipareigojimai pagal šiuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .

(src)="s58.1"> Neuvosto tekee komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kyseisistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista koskevat aiheelliset eurooppapäätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella .
(trg)="s65.1"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos , Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus europinius sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s59.2"> Uudet jäsenvaltiot sanovat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen irti kolmansien maiden kanssa tekemänsä vapaakauppasopimukset , myös Keski- Euroopan vapaakauppasopimuksen .
(trg)="s66.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .

(src)="s60.1"> Niiltä osin kuin yhden tai useamman uuden jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa unionin perustuslaista ja erityisesti tästä pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa , uusi jäsenvaltio käyttää kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi .
(trg)="s67.1"> Kai susitarimai tarp vienos ar daugiau naujųjų valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių yra nesuderinami su iš Konstitucijos ir ypač iš šio protokolo kylančiais įsipareigojimais , naujoji valstybė narė ar naujosios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .

(src)="s60.2"> Jos uudella jäsenvaltiolla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen liittymistä tehtyä sopimusta , sen on sopimuksen ehtojen mukaisesti sanottava kyseinen sopimus irti .
(trg)="s67.2"> Jei naujoji valstybė narė susiduria su sunkumais derindama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s61.2"> Uudet jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin , joiden sopimuspuolina unioni tai Euroopan atomienergiayhteisö tai muut jäsenvaltiot myös ovat , niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin .
(trg)="s68.2"> Naujosios valstybės narės prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar Europos atominės energijos bendrija ar kitos valstybės narės , atžvilgiu pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .

(src)="s62.1"> Ne sanovat erityisesti irti 1 päivänä toukokuuta 2004 tai mahdollisimman pian sen jälkeen kansainväliset kalastussopimukset tai eroavat kansainvälisistä kalastusjärjestöistä , joiden osapuolena unioni myös on , jollei niiden jäsenyys liity muihin seikkoihin kuin kalastukseen .
(trg)="s69.1"> 2004 m . gegužės 1 d . ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žvejyba .

(src)="s63.1"> 7 artikla
(trg)="s70.1"> 7 straipsnis

(src)="s64.1"> Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne , joihin tässä pöytäkirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät , säilyy ennallaan ; erityisesti näiden säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen .
(trg)="s71.1"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .

(src)="s65.1"> 8 artikla
(trg)="s72.1"> 8 straipsnis

(src)="s66.1"> Huhtikuun 16 päivänä 2003 tehdyn liittymisasiakirjan määräykset , joilla on muuten kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa yhteisön tai Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustetun Euroopan unionin toimielinten , elinten ja laitosten antamia säädöksiä tai joista seuraa , että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä , sellaisina kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näitä määräyksiä tulkinnut , pysyvät voimassa , jollei toisen kohdan soveltamisesta muuta johdu .
(trg)="s73.1"> Kaip tai aiškina Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ir Pirmosios instancijos teismas , 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s73.2"> Stojimo akto nuostatos , kurių tikslas ar poveikis panaikinti ar iš dalies pakeisti , kitaip nei nustatant pereinamojo laikotarpio priemonę , Bendrijos ar ES sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtus aktus , išlieka galioti taikant šio straipsnio antrąją pastraipą .

(src)="s67.1"> Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuilla määräyksillä on sama oikeudellinen luonne kuin niillä kumotuilla tai muutetuilla säädöksillä , ja niitä koskevat samat säännöt kuin kyseisiä säädöksiä .
(trg)="s74.1"> Šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytos nuostatos turi tą patį teisinį statusą kaip ir aktai , kuriuos jos panaikina ar iš dalies pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir tiems aktams .

(src)="s68.1"> 9 artikla
(trg)="s75.1"> 9 straipsnis

(src)="s69.1"> Yhteisön tai Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustetun Euroopan unionin toimielinten , elinten tai laitosten ja Euroopan keskuspankin ennen 1 päivää toukokuuta 2004 antamien säädösten tekstit , jotka on laadittu latvian , liettuan , maltan , puolan , slovakin , sloveenin , tšekin , unkarin ja viron kielellä , ovat mainitusta päivästä alkaen todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin muilla kielillä laaditut todistusvoimaiset tekstit .
(trg)="s76.1"> Iki 2004 m . gegužės 1 d .
(trg)="s76.2"> Bendrijos arba Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtų aktų tekstai ir Europos centrinio banko priimtų aktų tekstai , kurie buvo parengti čekų , estų , vengrų , latvių , lietuvių , maltiečių , lenkų , slovakų ir slovėnų kalbomis nuo šios datos yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis , kaip ir kitomis kalbomis parengti autentiški tekstai .

(src)="s70.1"> 10 artikla
(trg)="s77.1"> 10 straipsnis

(src)="s71.1"> Tähän pöytäkirjaan sisältyvät siirtymämääräykset voidaan kumota neuvoston eurooppalailla , kun siirtymämääräyksiä ei enää sovelleta .
(trg)="s78.1"> Tarybos priimtu europiniu įstatymu galima panaikinti šiame protokole nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinomis .

(src)="s71.2"> Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan .
(trg)="s78.2"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .

(src)="s72.1"> 11 artikla
(trg)="s79.1"> 11 straipsnis

(src)="s73.1"> Tässä pöytäkirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymäluontoisesti unionin perustuslain ja toimielinten antamien säädösten soveltamista .
(trg)="s80.1"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame protokole nustatytomis išimtimis .

(src)="s74.1"> II OSASTO
(trg)="s81.1"> II ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="s75.1"> PYSYVÄT MÄÄRÄYKSET
(trg)="s82.1"> NUOLATINĖS NUOSTATOS

(src)="s76.1"> 12 artikla
(trg)="s83.1"> 12 straipsnis