# fi/C2004310.01029701.xml.gz
# hu/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PÖYTÄKIRJA TŠEKIN TASAVALLAN , VIRON TASAVALLAN , KYPROKSEN TASAVALLAN , LATVIAN TASAVALLAN , LIETTUAN TASAVALLAN , UNKARIN TASAVALLAN , MALTAN TASAVALLAN , PUOLAN TASAVALLAN , SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN LIITTYMISSOPIMUKSESTA JA - ASIAKIRJASTA
(trg)="s3.1"> JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁG , AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG , A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG , A LETT KÖZTÁRSASÁG , A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG , A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG , A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG , A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG , A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSÉRŐL ÉS CSATLAKOZÁSI OKMÁNYÁRÓL

(src)="s4.1"> KORKEAT SOPIMUSPUOLET , jotka
(trg)="s4.1"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,

(src)="s5.1"> PALAUTTAVAT MIELEEN , että Tšekin tasavalta , Viron tasavalta , Kyproksen tasavalta , Latvian tasavalta , Liettuan tasavalta , Unkarin tasavalta , Maltan tasavalta , Puolan tasavalta , Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta liittyivät Euroopan yhteisöihin ja Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettuun Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 ,
(trg)="s5.1"> EMLÉKEZTETVE arra , hogy a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004 . május 1- jén csatlakozott az Európai Közösségekhez és az Európai Unióról szóló szerződéssel létrejött Európai Unióhoz ;

(src)="s6.1"> OTTAVAT HUOMIOON , että unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan e alakohdassa määrätään edellä tarkoitettuja liittymisiä koskevan 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn sopimuksen kumoamisesta ,
(trg)="s6.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontja kimondja , hogy a fent említett csatlakozásokról szóló 2003 . április 16- i szerződés hatályát veszti ;

(src)="s7.1"> OTTAVAT HUOMIOON , että useat mainittuun liittymissopimukseen liitetyn asiakirjan määräykset ovat edelleen merkityksellisiä ja että unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan mukaan nämä määräykset on otettava pöytäkirjaan tai siinä on viitattava niihin siten , että ne pysyvät voimassa ja niiden oikeusvaikutukset säilyvät ,
(trg)="s7.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett csatlakozási szerződéshez csatolt okmány számos rendelkezése továbbra is jelentősséggel bír ; figyelembe véve továbbá , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikkének ( 2 )  bekezdése kimondja , hogy e rendelkezéseket egy külön jegyzőkönyv megismétli vagy azokra hivatkozik annak érdekében , hogy hatályban maradjanak és joghatásaik fennmaradjanak ;

(src)="s8.1"> KATSOVAT , että eräisiin näistä määräyksistä on tehtävä tarpeelliset tekniset mukautukset , jotta ne olisivat sopusoinnussa unionin perustuslain kanssa , niiden oikeusvaikutuksia muuttamatta ,
(trg)="s8.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett rendelkezések némelyike technikai kiigazításra szorul annak érdekében , hogy joghatása megváltozása nélkül összhangba kerüljön az Alkotmány szövegével ;

(src)="s9.1"> OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä , jotka liitetään Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen :
(trg)="s9.1"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez , illetve az Európai Atomemenergia- közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :

(src)="s10.1"> ENSIMMÄINEN OSA
(trg)="s10.1"> ELSŐ RÉSZ

(src)="s11.1"> HUHTIKUUN 16 PÄIVÄNÄ 2003 TEHTYÄ LIITTYMISASIAKIRJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
(trg)="s11.1"> A 2003 .
(trg)="s11.2"> ÁPRILIS 16- I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(src)="s12.1"> I OSASTO
(trg)="s12.1"> I .
(trg)="s12.2"> CÍM

(src)="s13.1"> PERIAATTEET
(trg)="s13.1"> ALAPELVEK

(src)="s14.1"> 1 artikla
(trg)="s14.1"> 1 . cikk

(src)="s15.1"> Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan :
(trg)="s15.1"> E jegyzőkönyv alkalmazásában :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> ilmaisulla & # x201D ; 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehty liittymisasiakirja & # x201D ; asiakirjaa Tšekin tasavallan , Viron tasavallan , Kyproksen tasavallan , Latvian tasavallan , Liettuan tasavallan , Unkarin tasavallan , Maltan tasavallan , Puolan tasavallan , Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista , joihin Euroopan unioni perustuu ;
(trg)="s17.1"> a & # x201E ; 2003 . április 16- i csatlakozási okmány & # x201D ; a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> ilmaisuilla & # x201D ; Euroopan yhteisön perustamissopimus & # x201D ; ( & # x201D ; EY : n perustamissopimus & # x201D ; ) ja & # x201D ; Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus & # x201D ; ( & # x201D ; Euratomin perustamissopimus & # x201D ; ) , kyseisiä sopimuksia sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä tai muutettuina ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;
(trg)="s19.1"> & # x201E ; az Európai Közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( EK- Szerződés ) és & # x201E ; az Európai Atomenergia- közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( Euratom- Szerződés ) ezeket a szerződéseket jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> ilmaisulla & # x201D ; sopimus Euroopan unionista & # x201D ; ( & # x201D ; EU- sopimus & # x201D ; ) kyseistä sopimusta sellaisena kuin se on täydennettynä tai muutettuna ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;
(trg)="s21.1"> & # x201E ; az Európai Unióról szóló szerződés & # x201D ; ( & # x201E ; EU- Szerződés & # x201D ; ) ezt a szerződést jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> ilmaisulla & # x201D ; yhteisö & # x201D ; tapauksen mukaan yhtä tai kumpaakin b alakohdassa tarkoitettua yhteisöä ;
(trg)="s23.1"> a & # x201E ; Közösség & # x201D ; a c ) pontban említett Közösségek közül az egyik vagy mindkettő , az adott esettől függően ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> ilmaisulla & # x201D ; nykyiset jäsenvaltiot & # x201D ; seuraavia jäsenvaltioita :
(src)="s25.2"> Belgian kuningaskunta , Tanskan kuningaskunta , Saksan liittotasavalta , Helleenien tasavalta , Espanjan kuningaskunta , Ranskan tasavalta , Irlanti , Italian tasavalta , Luxemburgin suurherttuakunta , Alankomaiden kuningaskunta , Itävallan tasavalta , Portugalin tasavalta , Suomen tasavalta , Ruotsin kuningaskunta sekä Ison- Britannian ja Pohjois- Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ;
(trg)="s25.1"> a & # x201E ; jelenlegi tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Belga Királyság , a Dán Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Görög Köztársaság , a Spanyol Királyság , a Francia Köztársaság , Írország , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség , a Holland Királyság , az Osztrák Köztársaság , a Portugál Köztársaság , a Finn Köztársaság , a Svéd Királyság , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> ilmaisulla & # x201D ; uudet jäsenvaltiot & # x201D ; seuraavia jäsenvaltioita :
(src)="s27.2"> Tšekin tasavalta , Viron tasavalta , Kyproksen tasavalta , Latvian tasavalta , Liettuan tasavalta , Unkarin tasavalta , Maltan tasavalta , Puolan tasavalta , Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta .
(trg)="s27.1"> az & # x201E ; új tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság .

(src)="s28.1"> 2 artikla
(trg)="s28.1"> 2 . cikk

(src)="s29.1"> Unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta Tšekin tasavallan , Viron tasavallan , Kyproksen tasavallan , Latvian tasavallan , Liettuan tasavallan , Unkarin tasavallan , Maltan tasavallan , Puolan tasavallan , Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymissopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin .
(trg)="s29.1"> Az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontjában említett , a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződésből eredő jogok és kötelezettségek az e szerződésben megállapított feltételek értelmében 2004 . május 1- jén léptek hatályba .

(src)="s30.1"> 3 artikla
(trg)="s30.1"> 3 . cikk

(src)="s31.1"> 1 .
(src)="s31.2"> Huhtikuun 16 päivänä huhtkuu 2003 tehdyn liittymisasiakirjan liitteessä I luetellut ja Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla ( jäljempänä & # x201D ; Schengen- pöytäkirja & # x201D ; ) osaksi unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen 1 päivää toukokuuta 2004 annetut tällaiset säädökset ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja niitä sovelletaan niissä 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen .
(trg)="s31.1"> ( 1 )    A schengeni vívmányok rendelkezései , amelyeket az Unió keretébe az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyv ( a továbbiakban & # x201E ; schengeni jegyzőkönyv & # x201D ; ) illesztett be , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a 2003 . április 16- i csatlakozási okmány I .  mellékletében felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet 2004 . május 1- je előtt fogadnak el , az új tagállamokra nézve 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek és azokat az új tagállamokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .

(src)="s32.1"> 2 .
(src)="s32.2"> Vaikka ne osaksi unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset , joita ei tarkoiteta 1 kohdassa , sitovatkin uusia jäsenvaltioita 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen , niitä sovelletaan uudessa jäsenvaltiossa ainoastaan neuvoston asiasta tekemän eurooppapäätöksen johdosta sen jälkeen kun on todennettu sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti , että tarvittavat edellytykset kyseisen säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    A schengeni vívmányoknak az Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az ( 1 )  bekezdés nem említ , 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni , ha a Tanács európai határozatban így rendelkezik azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az új tagállam teljesíti- e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .

(src)="s33.1"> Neuvosto tekee päätöksensä , kun Euroopan parlamenttia on kuultu , niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä , joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset ovat jo tulleet voimaan , ja sen jäsenvaltion hallituksen edustajan , jonka osalta kyseisten määräysten on määrä tulla voimaan , yksimielisellä päätöksellä .
(trg)="s33.1"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával határoz , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .

(src)="s33.2"> Irlannin sekä Ison- Britannian ja Pohjois- Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaisen päätöksen tekemiseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin , joiden osapuolia kyseiset jäsenvaltiot ovat .
(trg)="s33.2"> A Tanács Írország , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .

(src)="s34.1"> 3 .
(src)="s34.2"> Neuvoston Schengen- pöytäkirjan 6 artiklan nojalla tekemät sopimukset sitovat uusia jäsenvaltioita 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen .
(trg)="s34.1"> ( 3 )    A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6 .  cikke alapján kötött megállapodások 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamokra .

(src)="s35.1"> 4 .
(src)="s35.2"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia niiden oikeus - ja sisäasioiden alaa koskevien yleissopimusten ja asiakirjojen suhteen , jotka liittyvät erottamattomasti EU- sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen :
(trg)="s35.1"> ( 4 )    A bel - és igazságügyek terén azon egyezmények és okmányok vonatkozásában , amelyek elválaszthatatlanok az EU- Szerződés célkitűzéseinek megvalósításától , az új tagállamoknak :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> liittymään niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin , jotka 1 päivänä toukokuuta 2004 ovat olleet avoinna nykyisten jäsenvaltioiden allekirjoittamista varten , sekä niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin , jotka neuvosto on laatinut EU- sopimuksen VI osaston mukaisesti ja joiden hyväksymistä se on suositellut jäsenvaltioille ;
(trg)="s37.1"> csatlakozniuk kell azokhoz , amelyek 2004 . május 1- jén a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak , és azokhoz , amelyeket a Tanács az EU- Szerződés VI .  címével összhangban kidolgozott , és a tagállamoknak elfogadásra javasolt ,

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt , kuten ne , jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä jäsenvaltioiden oikeus - ja sisäasioiden alalla toimivien toimielinten ja järjestöjen välisen käytännön yhteistyön helpottamiseksi .
(trg)="s39.1"> a tagállamoknak a bel - és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket kell bevezetniük , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .

(src)="s40.1"> 4 artikla
(trg)="s40.1"> 4 . cikk

(src)="s41.1"> Jokainen uusi jäsenvaltio osallistuu talous - ja rahaliittoon 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen unionin perustuslain III- 197 artiklassa tarkoitettuna jäsenvaltiona , jota koskee poikkeus .
(trg)="s41.1"> 2004 . május 1- jétől kezdődően , az Alkotmány III- 197 .  cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .

(src)="s42.1"> 5 artikla
(trg)="s42.1"> 5 . cikk

(src)="s43.1"> 1 .
(src)="s43.2"> Uudet jäsenvaltiot , jotka ovat 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyllä liittymisasiakirjalla liittyneet neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin , ovat velvollisia liittymään kaikkiin muihin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin sopimuksiin , jotka koskevat unionin toimintaa tai liittyvät sen toimiin. 2 .
(src)="s43.3"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia liittymään EY: n perustamissopimuksen 293 artiklassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja niihin yleissopimuksiin , jotka liittyvät erottamattomasti EY: n perustamissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen , sikäli kuin kyseiset yleissopimukset ovat edelleen voimassa , sekä niihin pöytäkirjoihin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta näiden yleissopimusten tulkitsijana , jotka nykyiset jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet , ja tätä varten ne ovat velvollisia aloittamaan neuvottelut viimeksi mainittujen kanssa tehdäkseen näihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin tarpeelliset mukautukset .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Az új tagállamok , amelyek a 2003 . április 16- i csatlakozási okmánnyal csatlakoztak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz , kötelesek csatlakozni minden olyan egyéb megállapodáshoz is , amelyet a jelenlegi tagállamok kötöttek , és amely az Unió működésére vonatkozik vagy annak tevékenységével kapcsolatos . ( 2 )    Az új tagállamoknak csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok által aláírt , az EK- Szerződés 293 .  cikkében említett , illetve az EK- Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez – amennyiben azok még hatályban vannak – továbbá az ezen egyezményeknek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez , és e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat kell kezdeniük a jelenlegi tagállamokkal .

(src)="s44.1"> 6 artikla
(trg)="s44.1"> 6 . cikk

(src)="s45.1"> 1 .
(src)="s45.2"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin , jotka nykyiset jäsenvaltiot sekä unioni tai Euroopan atomienergiayhteisö ovat tehneet tai joita ne soveltavat väliaikaisesti yhdessä , ja kyseisten valtioiden tekemiin , näihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittyviin sopimuksiin .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok és az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez , valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz , amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak .

(src)="s46.1"> Uusien jäsenvaltioiden liittyminen jäljempänä 4 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin sekä Chilen , Kiinan , Mercosurin , Sveitsin ja Valko- Venäjän kanssa tehtyihin sopimuksiin , joita yhteisö ja sen nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä , hyväksytään tekemällä pöytäkirja tällaisiin sopimuksiin tai yleissopimuksiin neuvoston , joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta , ja kyseisen yhden tai useamman kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä .
(trg)="s46.1"> Az új tagállamoknak a ( 4 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez , továbbá a Fehéroroszországgal , Chilével , Kínával , a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség és jelenlegi tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .

(src)="s46.2"> Tämä menettely ei rajoita unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön omaa toimivaltaa eikä vaikuta toimivallan jakamiseen niiden ja jäsenvaltioiden välillä mitä tulee tällaisten sopimusten tekemiseen tulevaisuudessa tai mahdollisiin muihin muutoksiin , jotka eivät liity sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittymiseen .
(trg)="s46.2"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással össze nem függő módosításai tekintetében nem sérti az Unió és az Európai Atomenergia- közösség saját hatásköreit , és nem érinti az ez utóbbiak és tagállamok közötti hatáskörmegosztást .

(src)="s46.3"> Komissio neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteluohjeiden pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa .
(trg)="s46.3"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .

(src)="s46.4"> Komissio antaa neuvostolle ehdotukset pöytäkirjojen tekemistä varten .
(trg)="s46.4"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .

(src)="s47.1"> 2 .
(src)="s47.2"> Liityttyään 1 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin uusia jäsenvaltioita koskevat samat kyseisten sopimusten ja yleissopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisiä jäsenvaltioita. 3 .
(src)="s47.3"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia liittymään tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin sopimukseen Euroopan talousalueesta (
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat . ( 3 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) sen 128 artiklan mukaisesti .
(trg)="s49.1"> ) , annak 128 .  cikkével összhangban .

(src)="s50.1"> 4 .
(src)="s50.2"> Uudet jäsenvaltiot soveltavat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen ja tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen tekemiseen saakka niiden sopimusten määräyksiä , jotka nykyiset jäsenvaltiot ja yhteisö yhdessä ovat tehneet Algerian , Armenian , Azerbaidžanin , Bulgarian , Egyptin , entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian , Etelä- Afrikan , Etelä- Korean , Georgian , Israelin , Jordanian , Kazakhstanin , Kirgisian , Kroatian , Libanonin , Marokon , Meksikon , Moldovan , Romanian , San Marinon , Syyrian , Tunisian , Turkin , Turkmenistanin , Ukrainan , Uzbekistanin ja Venäjän federaation kanssa , sekä nykyisten jäsenvaltioiden ja yhteisön yhdessä ennen 1 päivää toukokuuta 2004 tekemien muiden sopimusten määräyksiä .
(trg)="s50.1"> ( 4 )    2004 . május 1- jétől kezdődően , és adott esetben az ( 1 )  bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen Algériával , Azerbajdzsánnal , Bulgáriával , Dél- Afrikával , Dél- Koreával , Egyiptommal , Grúziával , Horvátországgal , Izraellel , Jordániával , Kazahsztánnal , Kirgizisztánnal , Libanonnal , Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal , Marokkóval , Mexikóval , Moldovával , az Orosz Föderációval , Örményországgal , Romániával , San Marinóval , Szíriával , Törökországgal , Tunéziával , Türkmenisztánnal , Ukrajnával , illetve Üzbegisztánnal kötött , valamint a 2004 . május 1- je előtt a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit .

(src)="s51.1"> Tällaisten sopimusten mahdolliset mukautukset esitetään pöytäkirjoissa , jotka tehdään sopimuspuolina olevien maiden kanssa 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti .
(trg)="s51.1"> E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak az ( 1 )  bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni .

(src)="s51.2"> Jos pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä , unioni , Euroopan atomienergiayhteisö ja jäsenvaltiot toteuttavat kukin toimivaltansa puitteissa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi .
(trg)="s51.2"> Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére 2004 . május 1- jéig nem kerül sor , az Unió , az Európai Atomenergia- közösség és a tagállamok saját hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére .

(src)="s52.1"> 5 .
(src)="s52.2"> Uudet jäsenvaltiot soveltavat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja - järjestelyjä .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    2004 . május 1- jétől kezdődően az új tagállamok alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és - megegyezéseket .

(src)="s53.1"> Määrällisiä rajoituksia , joita unioni soveltaa tekstiili - ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin , mukautetaan , jotta voidaan ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen
(trg)="s53.1"> Az Unió által a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamok csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .

(src)="s54.1"> Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja - järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä , unioni tekee tarvittavat mukautukset tekstiili - ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä ottaakseen huomioon uusien jäsenvaltioiden liittymisen .
(trg)="s54.1"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és - megegyezések módosításai 2004 . május 1- jéig nem lépnek hatályba , az Unió a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .

(src)="s55.1"> 6 .
(src)="s55.2"> Unionin teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan , uusien jäsenvaltioiden liittymissopimuksen allekirjoittamista välittömästi edeltäneiden vuosien terästuotteiden tuonnin perusteella .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamoknak a csatlakozási szerződés aláírását közvetlenül megelőző években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék- behozatala alapján ki kell igazítani .

(src)="s56.1"> 7 .
(src)="s56.2"> Unioni hallinnoi uusien jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa ennen 1 päivää toukokuuta 2004 tekemiä kalastussopimuksia .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    A csatlakozást megelőzően az új tagállamok által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .

(src)="s57.1"> Niihin uusien jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka johtuvat näistä sopimuksista , ei puututa sinä aikana , jona näiden sopimusten määräykset pysyvät väliaikaisesti voimassa .
(trg)="s57.1"> Az említett megállapodásokból eredő , az új tagállamokra vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .

(src)="s58.1"> Neuvosto tekee komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kyseisistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista koskevat aiheelliset eurooppapäätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella .
(trg)="s58.1"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján , minden egyes esetben meghozza azokat az európai határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .

(src)="s59.1"> 8 .
(src)="s59.2"> Uudet jäsenvaltiot sanovat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen irti kolmansien maiden kanssa tekemänsä vapaakauppasopimukset , myös Keski- Euroopan vapaakauppasopimuksen .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    2004 . május 1- jével kezdődő hatállyal az új tagállamok felmondják valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat , ideértve a Közép- európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .

(src)="s60.1"> Niiltä osin kuin yhden tai useamman uuden jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa unionin perustuslaista ja erityisesti tästä pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa , uusi jäsenvaltio käyttää kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi .
(trg)="s60.1"> Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az Alkotmányból , és különösen az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntessék .

(src)="s60.2"> Jos uudella jäsenvaltiolla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen liittymistä tehtyä sopimusta , sen on sopimuksen ehtojen mukaisesti sanottava kyseinen sopimus irti .
(trg)="s60.2"> Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , az új tagállam köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .

(src)="s61.1"> 9 .
(src)="s61.2"> Uudet jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin , joiden sopimuspuolina unioni tai Euroopan atomienergiayhteisö tai muut jäsenvaltiot myös ovat , niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Az új tagállamok – amennyiben szükséges – megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket , amelyeknek az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség , illetve más tagállamok szintén tagjai , illetve részesei , hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek .

(src)="s62.1"> Ne sanovat erityisesti irti 1 päivänä toukokuuta 2004 tai mahdollisimman pian sen jälkeen kansainväliset kalastussopimukset tai eroavat kansainvälisistä kalastusjärjestöistä , joiden osapuolena unioni myös on , jollei niiden jäsenyys liity muihin seikkoihin kuin kalastukseen .
(trg)="s62.1"> Az új tagállamok 2004 . május 1- jén vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat és kilépnek azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve , ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel kapcsolatos .

(src)="s63.1"> 7 artikla
(trg)="s63.1"> 7 . cikk

(src)="s64.1"> Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne , joihin tässä pöytäkirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät , säilyy ennallaan ; erityisesti näiden säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen .
(trg)="s64.1"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .

(src)="s65.1"> 8 artikla
(trg)="s65.1"> 8 . cikk

(src)="s66.1"> Huhtikuun 16 päivänä 2003 tehdyn liittymisasiakirjan määräykset , joilla on muuten kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa yhteisön tai Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustetun Euroopan unionin toimielinten , elinten ja laitosten antamia säädöksiä tai joista seuraa , että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä , sellaisina kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näitä määräyksiä tulkinnut , pysyvät voimassa , jollei toisen kohdan soveltamisesta muuta johdu .
(trg)="s66.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmányban foglalt azon rendelkezések , amelyek célja vagy eredménye az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott közösségi vagy európai uniós intézmények , szervek vagy hivatalok által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása – a második bekezdés alkalmazására is figyelemmel – , továbbra is hatályban maradnak , az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bírósága rájuk vonatkozó értelmezésének megfelelően .

(src)="s67.1"> Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuilla määräyksillä on sama oikeudellinen luonne kuin niillä kumotuilla tai muutetuilla säädöksillä , ja niitä koskevat samat säännöt kuin kyseisiä säädöksiä .
(trg)="s67.1"> Ezeknek a rendelkezéseknek a jogi természete megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított jogi aktusokéval , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .

(src)="s68.1"> 9 artikla
(trg)="s68.1"> 9 . cikk

(src)="s69.1"> Yhteisön tai Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustetun Euroopan unionin toimielinten , elinten tai laitosten ja Euroopan keskuspankin ennen 1 päivää toukokuuta 2004 antamien säädösten tekstit , jotka on laadittu latvian , liettuan , maltan , puolan , slovakin , sloveenin , tšekin , unkarin ja viron kielellä , ovat mainitusta päivästä alkaen todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin muilla kielillä laaditut todistusvoimaiset tekstit .
(trg)="s69.1"> Az Európai Közösségek vagy Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott intézmények , szervek vagy hivatalok és az Európai Központi Bank által 2004 . május 1- je előtt elfogadott jogi aktusoknak a cseh , észt , lengyel , lett , litván , magyar , máltai , szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövege az új tagállamok csatlakozásának időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles , mint a többi nyelven készült hiteles szövegek .

(src)="s70.1"> 10 artikla
(trg)="s70.1"> 10 . cikk

(src)="s71.1"> Tähän pöytäkirjaan sisältyvät siirtymämääräykset voidaan kumota neuvoston eurooppalailla , kun siirtymämääräyksiä ei enää sovelleta .
(trg)="s71.1"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandóak .

(src)="s71.2"> Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan .
(trg)="s71.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .

(src)="s72.1"> 11 artikla
(trg)="s72.1"> 11 . cikk

(src)="s73.1"> Tässä pöytäkirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymäluontoisesti unionin perustuslain ja toimielinten antamien säädösten soveltamista .
(trg)="s73.1"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az e jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .

(src)="s74.1"> II OSASTO
(trg)="s74.1"> II .
(trg)="s74.2"> CÍM

(src)="s75.1"> PYSYVÄT MÄÄRÄYKSET
(trg)="s75.1"> ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK

(src)="s76.1"> 12 artikla
(trg)="s76.1"> 12 . cikk

(src)="s77.1"> Huhtikuun 16 päivänä 2003 tehdyn liittymisasiakirjan liitteessä III lueteltujen säädösten mukautukset , jotka ovat tarpeen liittymisen vuoksi , laaditaan mainitussa liitteessä lueteltujen suuntaviivojen mukaisesti sekä 36 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja siinä määrätyin edellytyksin .
(trg)="s77.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány III .  mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor a 36 .  cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint .

(src)="s78.1"> 13 artikla
(trg)="s78.1"> 13 . cikk

(src)="s79.1"> Huhtikuun 16 päivänä 2003 tehdyn liittymisasiakirjan liitteessä IV lueteltuja toimenpiteitä sovelletaan mainitussa liitteessä määrätyin edellytyksin .
(trg)="s79.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány IV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .

(src)="s80.1"> 14 artikla
(trg)="s80.1"> 14 . cikk

(src)="s81.1"> Tämän pöytäkirjan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeviin määräyksiin voidaan tehdä neuvoston eurooppalailla mukautukset , jotka voivat osoittautua unionin oikeuden muutosten vuoksi tarpeellisiksi .
(trg)="s81.1"> A Tanács európai törvényben kiigazíthatja az e jegyzőkönyv közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit , amennyiben az az uniós jog változásai következtében az szükségesnek bizonyul .

(src)="s81.2"> Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan .
(trg)="s81.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag jár el .

(src)="s82.1"> III OSASTO
(trg)="s82.1"> III .
(trg)="s82.2"> CÍM

(src)="s83.1"> VÄLIAIKAISET MÄÄRÄYKSET
(trg)="s83.1"> IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK

(src)="s84.1"> 15 artikla
(trg)="s84.1"> 15 . cikk

(src)="s85.1"> Huhtikuun 16 päivänä 2003 tehdyn liittymisasiakirjan liitteissä V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII ja XIV lueteltuja toimenpiteitä sovelletaan uusien jäsenvaltioiden osalta mainituissa liitteissä määrätyin edellytyksin .
(trg)="s85.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány V . , VI . , VII . , VIII . , IX . , X . , XI . , XII . , XIII . és XIV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az új tagállamok vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .

(src)="s86.1"> 16 artikla
(trg)="s86.1"> 16 . cikk

(src)="s87.1"> 1 .    & # x201D ; Yhteisen tullitariffin tulleiksi ja muiksi tulleiksi & # x201D ; kutsutut Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2000/ 597/ EY , Euratom (
(trg)="s87.1"> ( 1 )    Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló , 2000 . szeptember 29- i 2000/ 597/ EK , Euratom tanácsi határozat (

(src)="s88.1"> 2
(trg)="s88.1"> 2

(src)="s89.1"> ) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai sen korvaavan päätöksen vastaavissa määräyksissä tarkoitetut tulot käsittävät tullit , jotka on laskettu yhteisen tullitariffin ja kaikkien siihen liittyvien tariffimyönnytysten perusteella , joita unioni soveltaa uusien jäsenvaltioiden kaupassa kolmansien maiden kanssa. 2 .
(src)="s89.2"> Vuonna 2004 päätöksen 2000/ 597/ EY , Euratom 2 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettu yhdenmukainen alv- määräytymisperuste ja BKTL- peruste kunkin uuden jäsenvaltion osalta on kaksi kolmasosaa vuotuisesta määräytymisperusteesta .
(trg)="s89.1"> ) 2 .  cikke ( 1 )  bekezdésének b )  pontjában , illetve az ennek helyébe lépő bármely határozat megfelelő rendelkezésében a & # x201E ; közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok & # x201D ; néven megjelölt bevétel azokat a közös vámtarifa szerinti vámtételek alapján számított vámokat és az azokra vonatkozó valamennyi olyan vámengedményt is magában foglalja , amelyeket az Unió az új tagállamok harmadik országokkal folytatott kereskedelme során alkalmaz . ( 2 )    2004- re vonatkozóan , a 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 2 .  cikke ( 1 )  bekezdésének c ) és d )  pontjában említett , az egyes új tagállamokra vonatkozó harmonizált hozzáadottértékadó- alap és GNI- alap ( bruttónemzetijövedelem- alap ) az éves alap kétharmadának felel meg .

(src)="s89.3"> Päätöksen 2000/ 597/ EY , Euratom 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnetyn budjettiepätasapainon korjauksen rahoittamista laskettaessa huomioon otettava BKTL- peruste kunkin uuden jäsenvaltion osalta on myöskin kaksi kolmasosaa vuotuisesta määräytymisperusteesta. 3 .
(src)="s89.4"> Määritettäessä päätöksen 2000/ 597/ EY , Euratom 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaista jäädytettyä osuutta vuodelle 2004 uusien jäsenvaltioiden rajattujen alv- perusteiden laskemisessa käytetään perusteena kahta kolmasosaa niiden rajaamattomasta alv- perusteesta ja kahta kolmasosaa niiden BKTL: sta .
(trg)="s89.2"> A 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 5 .  cikke ( 1 )  bekezdésében említett , a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció finanszírozásának kiszámítása céljából az egyes új tagállamokra vonatkozó GNI- alap szintén az éves alap kétharmadának felel meg . ( 3 )    A 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 2 .  cikke ( 4 )  bekezdése b )  pontjának megfelelően a 2004 . évi rögzített kulcs meghatározása céljából , az új tagállamok maximált hozzáadottértékadó- alapjait ezen államok nem maximált hozzáadottértékadó- alapjának kétharmada , valamint GNI- jük kétharmada alapján kell kiszámítani .

(src)="s90.1"> 17 artikla
(trg)="s90.1"> 17 . cikk

(src)="s91.1"> 1 .
(src)="s91.2"> Unionin talousarvio vuodeksi 2004 mukautetaan 1 päivänä toukokuuta 2004 voimaan tulevalla lisätalousarviolla siten , että siinä otetaan huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen. 2 .
(src)="s91.3"> Ne alv - ja BKTL- perusteisten varojen kaksitoista kuukausittaista kahdestoistaosaa , jotka uusien jäsenvaltioiden on 1 kohdassa tarkoitetun lisätalousarvion mukaisesti maksettava , sekä tammikuun ja huhtikuun 2004 välistä aikaa koskevien , vain nykyisiin jäsenvaltioihin sovellettavien kuukausittaisten kahdestoistaosien taannehtivat mukautukset muutetaan kahdeksasosiksi , jotka pyydetään maksettaviksi toukokuun ja joulukuun 2004 välisenä aikana .
(trg)="s91.1"> ( 1 )    Az Uniónak a 2004 . pénzügyi évre vonatkozó költségvetését az új tagállamok csatlakozására figyelemmel , egy módosító költségvetéssel ki kell igazítani ; a módosító költségvetés 2004 . május 1- jén lép hatályba . ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett módosító költségvetés alapján az új tagállamok által fizetendő hozzáadottértékadó - és GNI- alapú források tizenkét havi egy tizenketted részét , valamint a kizárólag a jelenlegi tagállamokra alkalmazandó , a 2004 . január- április közötti időszakra vonatkozó havi egy tizenketted részek visszamenőleges hatályú kiigazítását a 2004 . május- december közötti időszak során lehívandó egy nyolcad részekké kell átszámítani .