# et/C2004310.01029701.xml.gz
# lt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOLL TŠEHHI VABARIIGI , EESTI VABARIIGI , KÜPROSE VABARIIGI , LÄTI VABARIIGI , LEEDU VABARIIGI , UNGARI VABARIIGI , MALTA VABARIIGI , POOLA VABARIIGI , SLOVEENIA VABARIIGI JA SLOVAKI VABARIIGI ÜHINEMISLEPINGU JA - AKTI KOHTA
(trg)="s3.1"> PROTOKOLAS DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS , ESTIJOS RESPUBLIKOS , KIPRO RESPUBLIKOS , LATVIJOS RESPUBLIKOS , LIETUVOS RESPUBLIKOS , VENGRIJOS RESPUBLIKOS , MALTOS RESPUBLIKOS , LENKIJOS RESPUBLIKOS , SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS STOJIMO SUTARTIES IR AKTO

(src)="s4.1"> KÕRGED LEPINGUOSALISED ,
(trg)="s4.1"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,

(src)="s5.1"> MEENUTADES , et Tšehhi Vabariik , Eesti Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühinesid Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu lepinguga asutatud Euroopa Liiduga 1 .  mail 2004 ;
(trg)="s5.1"> PRISIMINDAMOS , kad Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungė prie Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s6.1"> ARVESTADES , et põhiseaduse artikli IV- 437 lõike 2 punkt e näeb ette eespool osutatud 16 .  aprilli 2003 .  aasta ühinemislepingu kehtetuks tunnistamise ;
(trg)="s6.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte numatyta , kad 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s6.2"> Sutartis dėl pirmiau nurodyto stojimo yra panaikinama ;

(src)="s7.1"> ARVESTADES , et kõnealusele ühinemislepingule lisatud akti paljud sätted on jätkuvalt asjakohased ; ning et põhiseaduse artikli IV- 437 lõikes 2 nähakse ette , et need sätted tuleb sätestada protokollis või tuleb neile protokollis viidata , et nad jääksid kehtima ning nende õiguslik toime säiliks ;
(trg)="s7.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad prie tos Stojimo sutarties pridedamo akto daug nuostatų išlieka aktualios ; ir kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalyje numatyta , kad tokios nuostatos turi būti išdėstytos Protokole arba jame daromos nuorodos į jas , tam , kad jos liktų galioti ir kad jų teisinė galia būtų išlaikyta ;

(src)="s8.1"> NING ARVESTADES , et teatavate kõnealuste sätete põhiseaduse tekstiga vastavusse viimiseks on vaja teha tehnilisi kohandusi , muutmata nende sätete õiguslikku mõju ,
(trg)="s8.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad dėl kai kurių tokių nuostatų reikia priimti technines pritaikomąsias pataisas , kad šios nuostatos būtų suderintos su Konstitucija , o jų teisinė galia nepasikeistų ;

(src)="s9.1"> ON KOKKU LEPPINUD , et Euroopa põhiseaduse lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatakse järgmised sätted :
(trg)="s9.1"> SUSITARĖ dėl šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :

(src)="s10.1"> ESIMENE OSA
(trg)="s10.1"> PIRMOJI DALIS

(src)="s11.1"> 16 .
(trg)="s11.2"> BALANDŽIO 16 D .

(src)="s11.2"> APRILLI 2003 .
(trg)="s11.3"> STOJIMO AKTU

(src)="s12.1"> I JAOTIS
(trg)="s12.1"> I ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="s13.1"> PÕHIMÕTTED
(trg)="s13.1"> PRINCIPAI

(src)="s14.1"> Artikkel 1
(trg)="s14.1"> 1 straipsnis

(src)="s15.1"> Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid :
(trg)="s15.1"> Šiame protokole :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> 16 .  aprilli 2003 . aasta ühinemisakt
(trg)="s17.1"> 2003 m . balandžio 16 d .

(src)="s18.1"> on akt Tšehhi Vabariigi , Eesti Vabariigi , Küprose Vabariigi , Läti Vabariigi , Leedu Vabariigi , Ungari Vabariigi , Malta Vabariigi , Poola Vabariigi , Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta ;
(trg)="s17.2"> Stojimo aktas – tai Aktas dėl Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių , kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga , pritaikomųjų pataisų ;

(src)="s19.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s20.1"> Euroopa Ühenduse asutamisleping
(src)="s21.1"> ( & # x201C ; EÜ asutamisleping & # x201D ; ) ja
(src)="s22.1"> Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping
(src)="s23.1"> ( & # x201C ; EURATOMi asutamisleping & # x201D ; ) on need lepingud sellisel kujul , nagu neid on täiendatud või muudetud enne 1 .  maid 2004 jõustunud lepingute või muude aktidega ;
(trg)="s19.1"> Europos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EB sutartis ) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EAEB sutartis ) – tai tos sutartys su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s24.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s25.1"> Euroopa Liidu leping
(src)="s26.1"> ( & # x201C ; EL leping & # x201D ; ) on kõnealune leping sellisel kujul , nagu seda on täiendatud või muudetud enne 1 .  maid 2004 jõustunud lepingute või muude aktidega ;
(trg)="s21.1"> Europos Sąjungos sutartis ( toliau – ES sutartis ) – tai ta sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s27.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s28.1"> ühendus
(src)="s29.1"> on vastavalt asjaoludele üks ühendus või mõlemad ühendused , millele on osutatud punktis b ;
(trg)="s23.1"> Bendrija – tai atitinkamu atveju viena ar abi b punkte nurodytos Bendrijos ;

(src)="s30.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s31.1"> praegused liikmesriigid
(src)="s32.1"> on järgmised liikmesriigid :
(trg)="s25.1"> esamos valstybės narės – tai šios valstybės narės :

(src)="s32.2"> Belgia Kuningriik , Taani Kuningriik , Saksamaa Liitvabariik , Kreeka Vabariik , Hispaania Kuningriik , Prantsuse Vabariik , Iirimaa , Itaalia Vabariik , Luksemburgi Suurhertsogiriik , Madalmaade Kuningriik , Austria Vabariik , Portugali Vabariik , Soome Vabariik , Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriik ;
(trg)="s25.2"> Belgijos Karalystė , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Portugalijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;

(src)="s33.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s34.1"> uued liikmesriigid
(trg)="s27.1"> naujosios valstybės narės – tai šios valstybės narės :

(src)="s35.1"> on järgmised liikmesriigid :
(src)="s35.2"> Tšehhi Vabariik , Eesti Vabariik , Küprose Vabariik , Läti Vabariik , Leedu Vabariik , Ungari Vabariik , Malta Vabariik , Poola Vabariik , Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik .
(trg)="s27.2"> Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika .

(src)="s36.1"> Artikkel 2
(trg)="s28.1"> 2 straipsnis

(src)="s37.1"> Põhiseaduse artikli IV- 437 lõike 2 punktis e osutatud Tšehhi Vabariigi , Eesti Vabariigi , Küprose Vabariigi , Läti Vabariigi , Leedu Vabariigi , Ungari Vabariigi , Malta Vabariigi , Poola Vabariigi , Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemislepingust tulenevad õigused ja kohustused jõustusid kõnealuses lepingus sätestatud tingimustel alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s29.1"> Pagal Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sutartį atsirandančios teisės ir pareigos , nurodytos Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte , toje sutartyje nurodytomis sąlygomis įsigaliojo nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s38.1"> Artikkel 3
(trg)="s30.1"> 3 straipsnis

(src)="s39.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s39.2"> Euroopa põhiseaduse lepingule lisatud protokolliga ( edaspidi & # x201C ; Schengeni protokoll & # x201D ; ) liidu raamistikku integreeritud Schengeni
(trg)="s31.2"> Prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai pridėtu Protokolu ( toliau – Šengeno protokolas ) į Europos Sąjungos sistemą integruoto Šengeno

(src)="s40.1"> acquis
(trg)="s32.1"> acquis

(src)="s41.1"> ' sätted ning Schengeni
(src)="s42.1"> acquis
(trg)="s33.1"> nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nurodyti 2003 m . balandžio 16 d .

(src)="s43.1"> ' l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , mis on loetletud 16 .  aprilli 2003 . aasta ühinemisakti I lisas , samuti muud samalaadsed aktid , mis on vastu võetud enne 1 .  maid 2004 , on uutele liikmesriikidele siduvad ja neid kohaldatakse nimetatud riikides alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s33.2"> Stojimo akto I priede bei visi kiti vėlesni tokie aktai , priimti iki 2004 m . gegužės 1 d . , yra privalomi ir taikomi naujosiose valstybėse narėse nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s45.1"> ' sätted ning Schengeni
(src)="s46.1"> acquis
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s47.1"> ' l põhinevad või sellega muul viisil seotud aktid , millele ei ole lõikes 1 osutatud , on uutele liikmesriikidele siduvad alates 1 .  maist 2004 , kuid neid kohaldatakse uues liikmesriigis üksnes nõukogu sellekohase Euroopa otsuse alusel , mis tehakse pärast Schengeni kehtiva hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist , kas asjaomases uues liikmesriigis on kõnealuse
(trg)="s35.1"> nuostatos , integruotos į Sąjungos sistemą , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d . , tačiau taikomi naujojoje valstybėje narėje tik pagal šiuo tikslu Tarybos priimtą europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo

(src)="s48.1"> acquis
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s49.1"> ' kõigi osade rakendamise tingimused täidetud .
(trg)="s37.1"> taikymo yra įvykdytos toje naujojoje valstybėje narėje .

(src)="s50.1"> Nõukogu teeb oma otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga , kusjuures hääletamisel osalevad nõukogu liikmed , kes esindavad nende liikmesriikide valitsusi , mille suhtes on käesolevas lõikes osutatud sätted juba jõustunud , ning selle liikmesriigi valitsuse esindaja , mille suhtes nimetatud sätted jõustatakse .
(trg)="s38.1"> Taryba priima savo sprendimą pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , dėl kurių šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , dėl kurios tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .

(src)="s50.2"> Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd , kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni
(src)="s51.1"> acquis
(trg)="s38.2"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno

(src)="s52.1"> ' sätteid ja Schengeni
(src)="s53.1"> acquis
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s54.1"> ' l põhinevaid või sellega muul viisil seotud akte , milles nimetatud liikmesriigid osalevad .
(trg)="s40.1"> nuostatomis ir jos pagrindu priimtais ar kitaip su ja susijusiais aktais , kuriuos taikant šios valstybės narės dalyvauja .

(src)="s55.1"> 3 .
(trg)="s41.1"> 3 .

(src)="s55.2"> Lepingud , mille nõukogu on sõlminud Schengeni protokolli artikli 6 alusel , on uutele liikmesriikidele siduvad alates 1 .  maist 2004 .
(trg)="s41.2"> Pagal Šengeno protokolo 6 straipsnį Tarybos sudaryti susitarimai privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s56.1"> 4 .
(trg)="s42.1"> 4 .

(src)="s56.2"> Justiits - ja siseküsimusi käsitlevate konventsioonide või aktide suhtes , mis on lahutamatud EL lepingu eesmärkide saavutamisest , on uued liikmesriigid kohustatud :
(trg)="s42.2"> Konvencijų ar dokumentų teisingumo ir vidaus reikalų srityje , kurie yra neatsiejami nuo to , kad būtų pasiekti ES sutarties tikslai , atžvilgiu iš naujųjų valstybių narių reikalaujama :

(src)="s57.1"> a )
(trg)="s43.1"> a )

(src)="s58.1"> ühinema nendega , mis on 1 .  mail 2004 praegustele liikmesriikidele allakirjutamiseks avatud , ja nendega , mille nõukogu on koostanud kooskõlas EL lepingu VI jaotisega ja soovitanud liikmesriikidel vastu võtta ;
(trg)="s44.1"> prisijungti prie tų , kurie 2004 m . gegužės 1 d . buvo pateikti pasirašyti esamoms valstybėms narėms , ir prie tų , kuriuos parengė Taryba pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir rekomendavo valstybėms narėms priimti ;

(src)="s59.1"> b )
(trg)="s45.1"> b )

(src)="s60.1"> võtma kasutusele haldus - ja muud meetmed nagu need , mille praegused liikmesriigid või nõukogu on hiljemalt 1 .  mail 2004 vastu võtnud , et hõlbustada praktilist koostööd liikmesriikide institutsioonide ja organisatsioonide vahel , kes tegutsevad justiits - ja siseküsimuste valdkonnas .
(trg)="s46.1"> įvesti administracines ir kitokias priemones , analogiškas toms , kurias 2004 m . gegužės 1 d . patvirtino esamos valstybės narės ar Taryba praktiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų , dirbančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje , palengvinti .

(src)="s61.1"> Artikkel 4
(trg)="s47.1"> 4 straipsnis

(src)="s62.1"> Alates 1 .  maist 2004 osaleb iga uus liikmesriik majandus - ja rahaliidus kui liikmesriik , mille suhtes on kehtestatud erand põhiseaduse artikli III- 197 tähenduses .
(trg)="s48.1"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybė narė , kuriai taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III- 197 straipsnyje .

(src)="s63.1"> Artikkel 5
(trg)="s49.1"> 5 straipsnis

(src)="s64.1"> 1 .
(trg)="s50.1"> 1 .

(src)="s64.2"> Uued liikmesriigid , kes on ühinenud 16 .  aprilli 2003 .  aasta ühinemisaktiga otsuste ja kokkulepetega , mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad , on kohustatud ühinema kõikide muude lepingutega , mille on sõlminud praegused liikmesriigid ja mis käsitlevad liidu toimimist või on seotud selle tegevusega. 2 .
(trg)="s50.2"> Iš naujųjų valstybių narių , kurios 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s50.3"> Stojimo aktu prisijungė prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų , reikalaujama prisijungti prie visų kitų susitarimų , kuriuos esamos valstybės narės sudarė dėl Sąjungos funkcionavimo arba kurie yra susiję su jos veikla. 2 .

(src)="s64.3"> Uued liikmesriigid on kohustatud ühinema EÜ asutamislepingu artiklis 293 ettenähtud konventsioonidega ja nende konventsioonidega , mis on lahutamatud EÜ asutamislepingu eesmärkide saavutamisest , sedavõrd kui need on veel jõus , samuti nende konventsioonide Euroopa Ühenduste Kohtu poolse tõlgendamise protokollidega , millele praegused liikmesriigid on alla kirjutanud , ning sel eesmärgil on uued liikmesriigid kohustatud astuma praeguste liikmesriikidega läbirääkimistesse , et teha nendesse vajalikud muudatused .
(trg)="s50.4"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama prisijungti prie EB sutarties 293 straipsnyje numatytų konvencijų ir tų , kurios yra neatsiejamos nuo to , kad būtų pasiekti EB sutarties tikslai , jeigu jos dar galioja , taip pat prie esamų valstybių narių pasirašytų Europos Bendrijų Teisingumo Teismo protokolų dėl tų konvencijų išaiškinimo ir šiuo tikslu iš jų reikalaujama pradėti derybas su esamomis valstybėmis narėmis , kad būtų padarytos atitinkamos pritaikomosios pataisos .

(src)="s65.1"> Artikkel 6
(trg)="s51.1"> 6 straipsnis

(src)="s66.1"> 1 .
(trg)="s52.1"> 1 .

(src)="s66.2"> Uued liikmesriigid on kohustatud käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega , mille praegused liikmesriigid ja liit või Euroopa Aatomienergiaühendus on ühiselt sõlminud või mida nad ajutiselt kohaldavad , ning praeguste liikmesriikide sõlmitud lepingutega , mis on seotud kõnealuste lepingute ja konventsioonidega .
(trg)="s52.2"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos ar Europos atominės energijos bendrijos veikiant kartu sudarytų ar laikinai taikomų susitarimų ar konvencijų ir prie tų valstybių sudarytų susitarimų , kurie yra susiję su tais susitarimais ar konvencijomis .

(src)="s67.1"> Uute liikmesriikide ühinemine lõikes 4 nimetatud lepingute ja konventsioonidega , samuti lepingutega Valgevene , Hiina , Tšiili , Mercosuri ja Šveitsiga , mille on sõlminud või alla kirjutanud ühendus ja selle praegused liikmesriigid ühiselt , toimub sellistele lepingutele või konventsioonidele protokolli lisamise teel , mille sõlmivad liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutsev nõukogu ning asjaomane kolmas riik või kolmandad riigid või rahvusvaheline organisatsioon .
(trg)="s53.1"> Dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , minimų toliau pateiktoje 4 dalyje , taip pat prie susitarimų su Baltarusija , Kinija , Čile , Mercosur ir Šveicarija , kurie veikiant kartu buvo sudaryti ar pasirašyti Bendrijos ir jos esamų valstybių narių , Taryba , vieningai veikdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkama trečiąja šalimi ar šalimis ar tarptautine organizacija , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .

(src)="s67.2"> See menetlus ei mõjuta liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse pädevust ega volituste jagamist liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning liikmesriikide vahel , mis on seotud selliste lepingute sõlmimisega tulevikus või muude muudatustega , mis ei seostu ühinemisega .
(trg)="s53.2"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos kompetencijos ir nedaro įtakos galių tarp Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų pakeitimų , nesusijusių su stojimu .

(src)="s67.3"> Liikmesriikide nimel peab nende protokollide üle läbirääkimisi komisjon vastavalt läbirääkimisdirektiividele , mille on ühehäälselt heaks kiitnud nõukogu , ning konsulteerides liikmesriikide esindajatest koosneva komiteega .
(trg)="s53.3"> Komisija konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .

(src)="s67.4"> Komisjon esitab protokollide eelnõud nõukogule sõlmimiseks .
(trg)="s53.4"> Ji perduoda protokolų projektus sudaryti Tarybai .

(src)="s68.1"> 2 .
(trg)="s54.1"> 2 .

(src)="s68.2"> Lõikes 1 osutatud lepingute ja konventsioonidega ühinemisel tekivad uutel liikmesriikidel nende lepingute ja konventsioonide alusel samasugused õigused ja kohustused nagu praegustel liikmesriikidel. 3 .
(trg)="s54.2"> Prisijungdamos prie 1 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , naujosios valstybės narės įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės. 3 .

(src)="s68.3"> Uued liikmesriigid on kohustatud käesolevas protokollis sätestatud tingimustel ühinema Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (
(trg)="s54.3"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo (

(src)="s69.1"> 1
(trg)="s55.1"> 1

(src)="s70.1"> ) vastavalt selle artiklile 128 .
(trg)="s56.1"> ) pagal to susitarimo 128 straipsnį .

(src)="s71.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s71.2"> Alates 1 .  maist 2004 kuni vajaduse korral lõikes 1 osutatud vajalike protokollide sõlmimiseni kohaldavad uued liikmesriigid nende lepingute , mille on praegused liikmesriigid ja ühendus ühiselt sõlminud Alžeeria , Armeenia , Aserbaidžaani , Bulgaaria , Horvaatia , Egiptuse , endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi , Gruusia , Iisraeli , Jordaania , Kasahstani , Kõrgõzstani , Liibanoni , Mehhiko , Moldova , Maroko , Rumeenia , Venemaa Föderatsiooni , San Marino , Lõuna- Aafrika Vabariigi , Lõuna- Korea , Süüria , Tuneesia , Türgi , Türkmenistani , Ukraina ja Usbekistaniga , sätteid , samuti muude lepingute , mida praegused liikmesriigid ja ühendus on ühiselt sõlminud enne 1 .  maid 2004 , sätteid .
(trg)="s57.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . ir atitinkamais atvejais iki 1 dalyje nurodytų reikalingų protokolų sudarymo naujosios valstybės narės taiko esamų valstybių narių kartu su Bendrija sudarytų susitarimų su Alžyru , Armėnija , Azerbaidžanu , Bulgarija , Kroatija , Egiptu , Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija , Gruzija , Izraeliu , Jordanija , Kazachstanu , Kirgizija , Libanu , Meksika , Moldova , Maroku , Rumunija , Rusijos Federacija , San Marinu , Pietų Afrika , Pietų Korėja , Sirija , Tunisu , Turkija , Turkmėnistanu , Ukraina ir Uzbekistanu nuostatas bei kitų susitarimų , sudarytų bendrai esamų valstybių narių ir Bendrijos iki 2004 m . gegužės 1 d . , nuostatas .

(src)="s72.1"> Nende lepingute muudatusi käsitletakse protokollides , mis on sõlmitud lepinguosaliseks olevate riikidega vastavalt lõike 1 teisele lõigule .
(trg)="s58.1"> Bet kokios šių susitarimų pritaikomosios pataisos padaromos protokolais , sudarytais su Susitariančiosiomis Šalimis pagal 1 dalies antrąją pastraipą .

(src)="s72.2"> Kui 1 .  maiks 2004 ei ole protokolle sõlmitud , võtavad olukorra lahendamiseks vajalikud meetmed liit , Euroopa Aatomienergiaühendus ja liikmesriigid vastavalt oma pädevusele .
(trg)="s58.2"> Jei protokolai nebuvo sudaryti iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga , Europos atominės energijos bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi reikiamų priemonių šiai situacijai spręsti .

(src)="s73.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s73.2"> Alates 1 .  maist 2004 kohaldavad uued liikmesriigid ühenduse poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid tekstiililepinguid ja - kokkuleppeid .
(trg)="s59.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės taiko dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių , sudarytus Bendrijos su trečiosiomis šalimis .

(src)="s74.1"> Liidu poolt tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse selliselt , et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist .
(trg)="s60.1"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui priderinami , atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s75.1"> Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja - kokkulepete muudatused ei ole 1 .  maiks 2004 jõustunud , teeb liit vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta , et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist .
(trg)="s61.1"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas priima atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s76.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s76.2"> Liidu poolt terase ja terasetoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid muudetakse asjaomastest tarnijariikidest uutesse liikmesriikidesse ühinemislepingu allkirjastamisele vahetult eelnenud aastatel toimunud terasetoodete impordi põhjal .
(trg)="s62.2"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui priderinami atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių plieno gaminių , kilusių iš atitinkamų tiekiančių šalių , importą paskutiniaisiais metais prieš Stojimo sutarties pasirašymą .

(src)="s77.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s77.2"> Uute liikmesriikide poolt kolmandate riikidega enne 1 .  maid 2004 sõlmitud kalanduslepinguid haldab liit .
(trg)="s63.2"> Naujųjų valstybių narių žvejybos susitarimus , iki 2004 m . gegužės 1 d . sudarytus su trečiosiomis šalimis , tvarko Sąjunga .

(src)="s78.1"> Nendest lepingutest tulenevad uute liikmesriikide õigused ja kohustused ei muutu ajal , mil nende lepingute sätted on ajutiselt jõus .
(trg)="s64.1"> Naujųjų valstybių narių teisės ir įsipareigojimai pagal šiuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .

(src)="s79.1"> Niipea kui võimalik ja igal juhul enne esimeses lõigus osutatud lepingute kehtivuse lõppemist võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohased Euroopa otsused nendest lepingutest tuleneva kalapüügi jätkumise kohta , sealhulgas võimaluse kohta pikendada teatavaid lepinguid ajavahemikuks , mis ei ületa ühte aastat .
(trg)="s65.1"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos , Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus europinius sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .

(src)="s80.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s80.2"> Alates 1 .  maist 2004 taganevad uued liikmesriigid kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest , kaasa arvatud Kesk- Euroopa vabakaubandusleping .
(trg)="s66.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .

(src)="s81.1"> Kui lepingud , mille on sõlminud ühelt poolt uus liikmesriik või mitu uut liikmesriiki ja teiselt poolt kolmas riik või mitu kolmandat riiki , ei ole kooskõlas põhiseaduse ja iseäranis käesoleva protokolli järgsete kohustustega , astuvad asjaomased uued liikmesriigid vajalikke samme , et kõrvaldada kindlaks tehtud vastuolud .
(trg)="s67.1"> Kai susitarimai tarp vienos ar daugiau naujųjų valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių yra nesuderinami su iš Konstitucijos ir ypač iš šio protokolo kylančiais įsipareigojimais , naujoji valstybė narė ar naujosios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .

(src)="s81.2"> Kui uuel liikmesriigil on raskusi enne ühinemiskuupäeva ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmisel , taganeb ta lepingust vastavalt selle tingimustele .
(trg)="s67.2"> Jei naujoji valstybė narė susiduria su sunkumais derindama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .

(src)="s82.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s82.2"> Vajaduse korral võtavad uued liikmesriigid asjakohased meetmed , et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes , milles osalevad ka liit või Euroopa Aatomienergiaühendus või teised liikmesriigid , õiguste ja kohustustega , mis tulenevad nende ühinemisest liiduga .
(trg)="s68.2"> Naujosios valstybės narės prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar Europos atominės energijos bendrija ar kitos valstybės narės , atžvilgiu pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .

(src)="s83.1"> 1 . mail 2004 või võimalikult kiiresti pärast seda taganevad nad eelkõige sellistest rahvusvahelistest kalanduslepingutest ja astuvad välja sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest , milles osaleb ka liit , välja arvatud juhul , kui nende liikmesus seondub muude küsimustega kui kalandus .
(trg)="s69.1"> 2004 m . gegužės 1 d . ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žvejyba .

(src)="s84.1"> Artikkel 7
(trg)="s70.1"> 7 straipsnis

(src)="s85.1"> Institutsioonide poolt vastuvõetud aktid , millega on seotud käesoleva protokolli üleminekusätted , säilitavad oma õigusjõu ; eelkõige jääb kehtima nende aktide muutmise kord .
(trg)="s71.1"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .

(src)="s86.1"> Artikkel 8
(trg)="s72.1"> 8 straipsnis