# es/C2004310.01029701.xml.gz
# hu/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOCOLO SOBRE EL TRATADO Y EL ACTA DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA CHECA , LA REPÚBLICA DE ESTONIA , LA REPÚBLICA DE CHIPRE , LA REPÚBLICA DE LETONIA , LA REPÚBLICA DE LITUANIA , LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA , LA REPÚBLICA DE MALTA , LA REPÚBLICA DE POLONIA , LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y LA REPÚBLICA ESLOVACA
(trg)="s3.1"> JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁG , AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG , A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG , A LETT KÖZTÁRSASÁG , A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG , A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG , A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG , A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG , A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSÉRŐL ÉS CSATLAKOZÁSI OKMÁNYÁRÓL

(src)="s4.1"> LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES ,
(trg)="s4.1"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,

(src)="s5.1"> RECORDANDO que la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca se adhirieron a las Comunidades Europeas y a la Unión Europea constituida por el Tratado de la Unión Europea el 1  de  mayo de  2004 ;
(trg)="s5.1"> EMLÉKEZTETVE arra , hogy a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004 . május 1- jén csatlakozott az Európai Közösségekhez és az Európai Unióról szóló szerződéssel létrejött Európai Unióhoz ;

(src)="s6.1"> CONSIDERANDO que la letra  e ) del apartado  2 del artículo  IV-437 de la Constitución establece la derogación del Tratado de 16  de  abril de  2003 relativo a las adhesiones mencionadas ;
(trg)="s6.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontja kimondja , hogy a fent említett csatlakozásokról szóló 2003 . április 16- i szerződés hatályát veszti ;

(src)="s7.1"> CONSIDERANDO que muchas disposiciones que figuran en el Acta anexa a dicho Tratado de adhesión siguen siendo pertinentes ; que el apartado  2 del artículo  IV-437 de la Constitución dispone que dichas disposiciones deben recogerse o contemplarse en un Protocolo , de modo que sigan en vigor y conserven sus efectos jurídicos ;
(trg)="s7.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett csatlakozási szerződéshez csatolt okmány számos rendelkezése továbbra is jelentősséggel bír ; figyelembe véve továbbá , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikkének ( 2 )  bekezdése kimondja , hogy e rendelkezéseket egy külön jegyzőkönyv megismétli vagy azokra hivatkozik annak érdekében , hogy hatályban maradjanak és joghatásaik fennmaradjanak ;

(src)="s8.1"> CONSIDERANDO que algunas de las disposiciones en cuestión deben someterse a las adaptaciones técnicas necesarias para que sean conformes con la Constitución , sin alterar su alcance jurídico ,
(trg)="s8.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett rendelkezések némelyike technikai kiigazításra szorul annak érdekében , hogy joghatása megváltozása nélkül összhangba kerüljön az Alkotmány szövegével ;

(src)="s9.1"> HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones , que se incorporarán como anexo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica :
(trg)="s9.1"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez , illetve az Európai Atomemenergia- közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :

(src)="s10.1"> PRIMERA PARTE
(trg)="s10.1"> ELSŐ RÉSZ

(src)="s11.1"> DISPOSICIONES RELATIVAS AL ACTA DE ADHESIÓN DE 16 DE ABRIL DE 2003
(trg)="s11.1"> A 2003 .
(trg)="s11.2"> ÁPRILIS 16- I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(src)="s12.1"> TÍTULO I
(trg)="s12.1"> I .
(trg)="s12.2"> CÍM

(src)="s13.1"> PRINCIPIOS
(trg)="s13.1"> ALAPELVEK

(src)="s14.1"> Artículo  1
(trg)="s14.1"> 1 . cikk

(src)="s15.1"> A efectos del presente Protocolo :
(trg)="s15.1"> E jegyzőkönyv alkalmazásában :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> se entenderá por & #x00AB ; Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 & #x00BB ; el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca , y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea ;
(trg)="s17.1"> a & # x201E ; 2003 . április 16- i csatlakozási okmány & # x201D ; a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> se entenderá por & #x00AB ; Tratado constitutivo de la Comunidad Europea & #x00BB ; ( & #x00AB ; Tratado  CE & #x00BB ; ) y & #x00AB ; Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica & #x00BB ; ( & #x00AB ; Tratado  CEEA & #x00BB ; ) , estos Tratados tal como han sido completados o modificados por tratados o por otros actos que hubiesen entrado en vigor antes del 1  de  mayo de  2004 ;
(trg)="s19.1"> & # x201E ; az Európai Közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( EK- Szerződés ) és & # x201E ; az Európai Atomenergia- közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( Euratom- Szerződés ) ezeket a szerződéseket jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> se entenderá por & #x00AB ; Tratado de la Unión Europea & #x00BB ; ( & #x00AB ; Tratado  UE & #x00BB ; ) , este Tratado tal como ha sido completado o modificado por tratados o por otros actos que hubiesen entrado en vigor antes del 1  de  mayo de  2004 ;
(trg)="s21.1"> & # x201E ; az Európai Unióról szóló szerződés & # x201D ; ( & # x201E ; EU- Szerződés & # x201D ; ) ezt a szerződést jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> se entenderá por & #x00AB ; Comunidad & #x00BB ; una de las dos Comunidades mencionadas en la letra  b ) o ambas , según sea el caso ;
(trg)="s23.1"> a & # x201E ; Közösség & # x201D ; a c ) pontban említett Közösségek közül az egyik vagy mindkettő , az adott esettől függően ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> se entenderá por & #x00AB ; Estados miembros actuales & #x00BB ; los Estados miembros siguientes : el Reino de Bélgica , el Reino de Dinamarca , la República Federal de Alemania , la República Helénica , el Reino de España , la República Francesa , Irlanda , la República Italiana , el Gran Ducado de Luxemburgo , el Reino de los Países Bajos , la República de Austria , la República Portuguesa , la República de Finlandia , el Reino de Suecia , el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ;
(trg)="s25.1"> a & # x201E ; jelenlegi tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Belga Királyság , a Dán Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Görög Köztársaság , a Spanyol Királyság , a Francia Köztársaság , Írország , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség , a Holland Királyság , az Osztrák Köztársaság , a Portugál Köztársaság , a Finn Köztársaság , a Svéd Királyság , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> se entenderá por & #x00AB ; nuevos Estados miembros & #x00BB ; los Estados miembros siguientes : la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca .
(trg)="s27.1"> az & # x201E ; új tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság .

(src)="s28.1"> Artículo  2
(trg)="s28.1"> 2 . cikk

(src)="s29.1"> Los derechos y obligaciones resultantes del Tratado de adhesión de la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca mencionado en la letra  e ) del apartado  2 del artículo  IV-437 de la Constitución surtieron efecto , en las condiciones establecidas en dicho Tratado , a partir del 1  de  mayo de  2004.
(trg)="s29.1"> Az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontjában említett , a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződésből eredő jogok és kötelezettségek az e szerződésben megállapított feltételek értelmében 2004 . május 1- jén léptek hatályba .

(src)="s30.1"> Artículo  3
(trg)="s30.1"> 3 . cikk

(src)="s31.1"> 1.
(src)="s31.2"> Las disposiciones del acervo de Schengen integradas en el marco de la Unión por el Protocolo anexo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ( denominado en lo sucesivo & #x00AB ; Protocolo de Schengen & #x00BB ; ) y los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo , enumerados en el Anexo  I del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 , así como cualesquiera otros actos de este tipo adoptados antes del 1  de  mayo de  2004 , serán vinculantes para los nuevos Estados miembros y aplicables a ellos desde el 1  de  mayo de  2004.
(trg)="s31.1"> ( 1 )    A schengeni vívmányok rendelkezései , amelyeket az Unió keretébe az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyv ( a továbbiakban & # x201E ; schengeni jegyzőkönyv & # x201D ; ) illesztett be , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a 2003 . április 16- i csatlakozási okmány I .  mellékletében felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet 2004 . május 1- je előtt fogadnak el , az új tagállamokra nézve 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek és azokat az új tagállamokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .

(src)="s32.1"> 2.
(src)="s32.2"> Las disposiciones del acervo de Schengen integradas en el marco de la Unión y los actos que lo desarrollan o guardan con él otro tipo de relación , no contemplados en el apartado  1 , a pesar de ser obligatorios para los nuevos Estados miembros a partir del 1  de  mayo de  2004 , sólo se aplicarán en un nuevo Estado miembro en virtud de una decisión europea del Consejo a tal efecto , previa comprobación , de conformidad con los procedimientos de evaluación de Schengen aplicables , del cumplimiento en dicho nuevo Estado miembro de las condiciones necesarias para la aplicación de todas las partes del acervo en cuestión .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    A schengeni vívmányoknak az Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az ( 1 )  bekezdés nem említ , 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni , ha a Tanács európai határozatban így rendelkezik azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az új tagállam teljesíti- e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .

(src)="s33.1"> El Consejo , previa consulta al Parlamento Europeo , adoptará su decisión por unanimidad de aquellos de sus miembros que representan a los Gobiernos de los Estados miembros respecto de los cuales ya se hubiesen puesto en aplicación las disposiciones contempladas en el presente apartado , así como del representante del Gobierno del Estado miembro respecto del cual se fuesen a poner en aplicación tales disposiciones .
(trg)="s33.1"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával határoz , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .

(src)="s33.2"> Los miembros del Consejo que representan a los Gobiernos de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tomarán parte en tal decisión en la medida en que se refiera a las disposiciones del acervo de Schengen y a los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo en que dichos Estados miembros participen .
(trg)="s33.2"> A Tanács Írország , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .

(src)="s34.1"> 3.
(src)="s34.2"> Los acuerdos celebrados por el Consejo en virtud del artículo  6 del Protocolo de Schengen serán vinculantes para los nuevos Estados miembros desde el 1  de  mayo de  2004.
(trg)="s34.1"> ( 3 )    A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6 .  cikke alapján kötött megállapodások 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamokra .

(src)="s35.1"> 4.
(src)="s35.2"> Los nuevos Estados miembros están obligados , con respecto a aquellos convenios o instrumentos en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior que sean inseparables de la consecución de los objetivos del Tratado  UE :
(trg)="s35.1"> ( 4 )    A bel - és igazságügyek terén azon egyezmények és okmányok vonatkozásában , amelyek elválaszthatatlanok az EU- Szerződés célkitűzéseinek megvalósításától , az új tagállamoknak :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> adherirse a los que a 1  de  mayo de  2004 hubiesen sido abiertos a la firma por parte de los actuales Estados miembros y a los que hubiesen sido celebrados por el Consejo de conformidad con el título  VI del Tratado  UE , habiéndose recomendado su adopción a los Estados miembros ;
(trg)="s37.1"> csatlakozniuk kell azokhoz , amelyek 2004 . május 1- jén a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak , és azokhoz , amelyeket a Tanács az EU- Szerződés VI .  címével összhangban kidolgozott , és a tagállamoknak elfogadásra javasolt ,

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> introducir medidas administrativas y de otro tipo , semejantes a las adoptadas con anterioridad a 1  de  mayo de  2004 por los Estados miembros actuales o por el Consejo , para facilitar la cooperación práctica entre las instituciones y las organizaciones de los Estados miembros que trabajan en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior .
(trg)="s39.1"> a tagállamoknak a bel - és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket kell bevezetniük , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .

(src)="s40.1"> Artículo  4
(trg)="s40.1"> 4 . cikk

(src)="s41.1"> Los nuevos Estados miembros participarán en la Unión Económica y Monetaria a partir del 1  de  mayo de  2004 como Estados miembros acogidos a una excepción en el sentido del artículo  III-197 de la Constitución .
(trg)="s41.1"> 2004 . május 1- jétől kezdődően , az Alkotmány III- 197 .  cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .

(src)="s42.1"> Artículo  5
(trg)="s42.1"> 5 . cikk

(src)="s43.1"> 1.
(src)="s43.2"> En virtud del Acta de adhesión del 16  de  abril de  2003 , los nuevos Estados miembros se han adherido a las decisiones y acuerdos adoptados por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo .
(src)="s43.3"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse , a cualquier otro acuerdo celebrado por los Estados miembros actuales que se refiera al funcionamiento de la Unión o que guarde relación con sus actividades.2 .
(src)="s43.4"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse a los convenios contemplados en el artículo  293 del Tratado  CE , siempre que sigan vigentes , así como a aquellos que no puedan disociarse de la consecución de los objetivos del Tratado  CE , así como a los protocolos relativos a la interpretación de estos convenios por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas , firmados por los actuales Estados miembros , y a entablar , a tal fin , negociaciones con éstos para efectuar en aquéllos las adaptaciones necesarias .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Az új tagállamok , amelyek a 2003 . április 16- i csatlakozási okmánnyal csatlakoztak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz , kötelesek csatlakozni minden olyan egyéb megállapodáshoz is , amelyet a jelenlegi tagállamok kötöttek , és amely az Unió működésére vonatkozik vagy annak tevékenységével kapcsolatos . ( 2 )    Az új tagállamoknak csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok által aláírt , az EK- Szerződés 293 .  cikkében említett , illetve az EK- Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez – amennyiben azok még hatályban vannak – továbbá az ezen egyezményeknek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez , és e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat kell kezdeniük a jelenlegi tagállamokkal .

(src)="s44.1"> Artículo  6
(trg)="s44.1"> 6 . cikk

(src)="s45.1"> 1.
(src)="s45.2"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , a los acuerdos o convenios celebrados o aplicados provisionalmente por los actuales Estados miembros y por la Unión o la Comunidad Europea de la Energía Atómica actuando conjuntamente , así como a los acuerdos celebrados por dichos Estados relacionados con tales acuerdos o convenios .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok és az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez , valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz , amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak .

(src)="s46.1"> La adhesión de los nuevos Estados miembros a los acuerdos o convenios contemplados en el apartado  4 , así como a los acuerdos con Belarús , China , Chile , el Mercosur y Suiza , celebrados o firmados conjuntamente por la Comunidad y sus Estados miembros actuales , se aprobará mediante la celebración de un protocolo a dichos acuerdos o convenios entre el Consejo , por unanimidad , en nombre de los Estados miembros , y el tercer o terceros países u organización internacional de que se trate .
(trg)="s46.1"> Az új tagállamoknak a ( 4 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez , továbbá a Fehéroroszországgal , Chilével , Kínával , a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség és jelenlegi tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .

(src)="s46.2"> Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de las competencias propias de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y no afectará al reparto de competencias entre éstas y los Estados miembros con respecto a la celebración de tales acuerdos en el futuro o a cualesquiera otras modificaciones no relacionadas con la adhesión .
(trg)="s46.2"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással össze nem függő módosításai tekintetében nem sérti az Unió és az Európai Atomenergia- közösség saját hatásköreit , és nem érinti az ez utóbbiak és tagállamok közötti hatáskörmegosztást .

(src)="s46.3"> La Comisión negociará dichos protocolos en nombre de los Estados miembros sobre la base de directrices de negociación aprobadas por el Consejo por unanimidad y en consulta con un comité integrado por los representantes de los Estados miembros .
(trg)="s46.3"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .

(src)="s46.4"> La Comisión presentará un proyecto de los protocolos para su celebración por el Consejo .
(trg)="s46.4"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .

(src)="s47.1"> 2.
(src)="s47.2"> Una vez se hayan adherido a los acuerdos y convenios a que se refiere el apartado  1 , los nuevos Estados miembros tendrán los mismos derechos y obligaciones que establecen dichos acuerdos y convenios para los actuales Estados miembros.3 .
(src)="s47.3"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo  (
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat . ( 3 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , de conformidad con su artículo  128.
(trg)="s49.1"> ) , annak 128 .  cikkével összhangban .

(src)="s50.1"> 4.
(src)="s50.2"> A partir del 1  de  mayo de  2004 y , en su caso , hasta tanto se celebren los protocolos necesarios a que se refiere el apartado  1 , los nuevos Estados miembros aplicarán las disposiciones de los acuerdos celebrados conjuntamente por los actuales Estados miembros y la Comunidad con Argelia , Armenia , Azerbaiyán , Bulgaria , Croacia , Egipto , la ex República Yugoslava de Macedonia , Georgia , Israel , Jordania , Kazajstán , Kirguistán , Líbano , México , Moldavia , Marruecos , Rumania , la Federación de Rusia , San Marino , Sudáfrica , Corea del Sur , Siria , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Ucrania y Uzbekistán , así como las disposiciones de otros acuerdos celebrados conjuntamente por los Estados miembros actuales y la Comunidad antes del 1  de  mayo de  2004.
(trg)="s50.1"> ( 4 )    2004 . május 1- jétől kezdődően , és adott esetben az ( 1 )  bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen Algériával , Azerbajdzsánnal , Bulgáriával , Dél- Afrikával , Dél- Koreával , Egyiptommal , Grúziával , Horvátországgal , Izraellel , Jordániával , Kazahsztánnal , Kirgizisztánnal , Libanonnal , Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal , Marokkóval , Mexikóval , Moldovával , az Orosz Föderációval , Örményországgal , Romániával , San Marinóval , Szíriával , Törökországgal , Tunéziával , Türkmenisztánnal , Ukrajnával , illetve Üzbegisztánnal kötött , valamint a 2004 . május 1- je előtt a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit .

(src)="s51.1"> Toda adaptación de estos acuerdos estará sujeta a la celebración de protocolos con los países contratantes de conformidad con el segundo párrafo del apartado  1.
(trg)="s51.1"> E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak az ( 1 )  bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni .

(src)="s51.2"> Si el 1  de  mayo de  2004 no se hubieran celebrado los protocolos , la Unión , la Comunidad Europea de la Energía Atómica y los Estados miembros tomarán , en el marco de sus respectivas competencias , las medidas necesarias para resolver esa situación .
(trg)="s51.2"> Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére 2004 . május 1- jéig nem kerül sor , az Unió , az Európai Atomenergia- közösség és a tagállamok saját hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére .

(src)="s52.1"> 5.
(src)="s52.2"> A partir del 1  de  mayo de  2004 , los nuevos Estados miembros aplicarán los acuerdos y arreglos textiles bilaterales celebrados por la Comunidad con terceros países .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    2004 . május 1- jétől kezdődően az új tagállamok alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és - megegyezéseket .

(src)="s53.1"> Se procederá a una adaptación de las restricciones cuantitativas aplicadas por la Unión a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir con el fin de tener en cuenta la adhesión de los nuevos Estados miembros .
(trg)="s53.1"> Az Unió által a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamok csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .

(src)="s54.1"> Si las modificaciones de los acuerdos y arreglos textiles bilaterales no hubieran entrado en vigor el 1  de  mayo de  2004 , la Unión efectuará las adaptaciones necesarias en su régimen aplicable a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir originarios de terceros países para tener en cuenta la adhesión de los nuevos Estados miembros .
(trg)="s54.1"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és - megegyezések módosításai 2004 . május 1- jéig nem lépnek hatályba , az Unió a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .

(src)="s55.1"> 6.
(src)="s55.2"> Se procederá a una adaptación de las restricciones cuantitativas aplicadas por la Unión a las importaciones de acero y productos siderúrgicos sobre la base de las importaciones de productos siderúrgicos originarios de los países proveedores de que se trate realizadas por los nuevos Estados miembros en los años inmediatamente anteriores a la firma del Tratado de adhesión .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamoknak a csatlakozási szerződés aláírását közvetlenül megelőző években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék- behozatala alapján ki kell igazítani .

(src)="s56.1"> 7.
(src)="s56.2"> La Unión se hará cargo de la gestión de los acuerdos de pesca celebrados antes del 1  de  mayo de  2004 por los nuevos Estados miembros con terceros países .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    A csatlakozást megelőzően az új tagállamok által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .

(src)="s57.1"> Los derechos y obligaciones que correspondan a los nuevos Estados miembros en virtud de dichos acuerdos no se alterarán durante el período en que se mantengan provisionalmente las disposiciones de dichos acuerdos .
(trg)="s57.1"> Az említett megállapodásokból eredő , az új tagállamokra vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .

(src)="s58.1"> Tan pronto como sea posible y , en todo caso , antes de la expiración de los acuerdos contemplados en el primer párrafo , el Consejo , a propuesta de la Comisión , tomará en cada caso las decisiones europeas apropiadas para continuar las actividades de pesca que de ellos se deriven , incluida la posibilidad de prorrogar determinados acuerdos por períodos máximos de un año .
(trg)="s58.1"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján , minden egyes esetben meghozza azokat az európai határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .

(src)="s59.1"> 8.
(src)="s59.2"> Con efecto a 1  de  mayo de  2004 , los nuevos Estados miembros denunciarán cualquier acuerdo de libre comercio con terceros países , incluido el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    2004 . május 1- jével kezdődő hatállyal az új tagállamok felmondják valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat , ideértve a Közép- európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .

(src)="s60.1"> En la medida en que los acuerdos entre uno o más de los nuevos Estados miembros , por una parte , y uno o más terceros países , por otro , no sean compatibles con las obligaciones que se deriven de la Constitución , en particular del presente Protocolo , los nuevos Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para eliminar las incompatibilidades establecidas .
(trg)="s60.1"> Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az Alkotmányból , és különösen az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntessék .

(src)="s60.2"> Si un nuevo Estado miembro se encuentra con dificultades para adaptar un acuerdo celebrado con uno o más terceros países antes de la adhesión , denunciará dicho acuerdo con arreglo a lo establecido en el mismo .
(trg)="s60.2"> Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , az új tagállam köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .

(src)="s61.1"> 9.
(src)="s61.2"> Los nuevos Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para adaptar , si fuere necesario , su posición respecto de las organizaciones internacionales y los acuerdos internacionales , en los que sean igualmente partes otros Estados miembros o la Unión o la Comunidad Europea de la Energía Atómica a los derechos y obligaciones que resulten de su adhesión a la Unión .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Az új tagállamok – amennyiben szükséges – megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket , amelyeknek az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség , illetve más tagállamok szintén tagjai , illetve részesei , hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek .

(src)="s62.1"> En particular , se retirarán el 1  de  mayo de  2004 , o lo antes posible después de tal fecha , de los acuerdos y organizaciones de pesca internacionales en que la Unión también sea parte , salvo que su participación en ellos se refiera a asuntos no pesqueros .
(trg)="s62.1"> Az új tagállamok 2004 . május 1- jén vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat és kilépnek azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve , ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel kapcsolatos .

(src)="s63.1"> Artículo  7
(trg)="s63.1"> 7 . cikk

(src)="s64.1"> Los actos adoptados por las instituciones a que se refieren las disposiciones transitorias establecidas en el presente Protocolo conservarán su naturaleza jurídica ; en particular , seguirán siendo aplicables los procedimientos para la modificación de tales actos .
(trg)="s64.1"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .

(src)="s65.1"> Artículo  8
(trg)="s65.1"> 8 . cikk

(src)="s66.1"> Las disposiciones del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 que tienen por objeto o por efecto derogar o modificar con carácter no transitorio actos adoptados por las instituciones , órganos u organismos de las Comunidades Europeas o de la Unión Europea constituida por el Tratado de la Unión Europea , tal como las interpreta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia , seguirán en vigor , sin perjuicio de la aplicación del segundo párrafo .
(trg)="s66.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmányban foglalt azon rendelkezések , amelyek célja vagy eredménye az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott közösségi vagy európai uniós intézmények , szervek vagy hivatalok által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása – a második bekezdés alkalmazására is figyelemmel – , továbbra is hatályban maradnak , az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bírósága rájuk vonatkozó értelmezésének megfelelően .

(src)="s67.1"> Las disposiciones mencionadas en el primer párrafo tendrán el mismo carácter jurídico que las actas que han derogado o modificado y estarán sujetas a las mismas normas que éstas .
(trg)="s67.1"> Ezeknek a rendelkezéseknek a jogi természete megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított jogi aktusokéval , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .

(src)="s68.1"> Artículo 9
(trg)="s68.1"> 9 . cikk

(src)="s69.1"> Los textos de los actos de las instituciones , órganos u organismos de la Comunidad o de la Unión Europea constituida por el Tratado de la Unión Europea , y los textos de los actos del Banco Central Europeo adoptados antes del 1  de  mayo de  2004 y que hayan sido elaborados en las lenguas checa , estonia , húngara , letona , lituana , maltesa , polaca , eslovaca y eslovena , son auténticos desde dicha fecha , en las mismas condiciones que los textos auténticos en las demás lenguas .
(trg)="s69.1"> Az Európai Közösségek vagy Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott intézmények , szervek vagy hivatalok és az Európai Központi Bank által 2004 . május 1- je előtt elfogadott jogi aktusoknak a cseh , észt , lengyel , lett , litván , magyar , máltai , szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövege az új tagállamok csatlakozásának időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles , mint a többi nyelven készült hiteles szövegek .

(src)="s70.1"> Artículo 10
(trg)="s70.1"> 10 . cikk

(src)="s71.1"> Una ley europea del Consejo podrá derogar las disposiciones transitorias que figuran en el presente Protocolo , cuando éstas ya no sean aplicables .
(trg)="s71.1"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandóak .

(src)="s71.2"> El Consejo se pronunciará por unanimidad , previa consulta al Parlamento Europeo .
(trg)="s71.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .

(src)="s72.1"> Artículo 11
(trg)="s72.1"> 11 . cikk

(src)="s73.1"> La aplicación de la Constitución y de los actos adoptados por las instituciones estará sujeta , con carácter transitorio , a las excepciones previstas en el presente Protocolo .
(trg)="s73.1"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az e jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .

(src)="s74.1"> TÍTULO II
(trg)="s74.1"> II .
(trg)="s74.2"> CÍM

(src)="s75.1"> DISPOSICIONES PERMANENTES
(trg)="s75.1"> ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK

(src)="s76.1"> Artículo 12
(trg)="s76.1"> 12 . cikk

(src)="s77.1"> Las adaptaciones de los actos enumerados en el Anexo  III del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 que resulten necesarias como consecuencia de la adhesión se establecerán de conformidad con las orientaciones definidas en dicho anexo y con arreglo al procedimiento y en las condiciones establecidos en el artículo  36.
(trg)="s77.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány III .  mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor a 36 .  cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint .

(src)="s78.1"> Artículo 13
(trg)="s78.1"> 13 . cikk

(src)="s79.1"> Las medidas enumeradas en el Anexo  IV del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 se aplicarán en las condiciones establecidas en dicho anexo .
(trg)="s79.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány IV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .

(src)="s80.1"> Artículo 14
(trg)="s80.1"> 14 . cikk

(src)="s81.1"> Una ley europea del Consejo podrá efectuar las adaptaciones de las disposiciones del presente Protocolo relativas a la política agrícola común que puedan resultar necesarias como consecuencia de las modificaciones del Derecho de la Unión .
(trg)="s81.1"> A Tanács európai törvényben kiigazíthatja az e jegyzőkönyv közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit , amennyiben az az uniós jog változásai következtében az szükségesnek bizonyul .

(src)="s81.2"> El Consejo se pronunciará por unanimidad , previa consulta al Parlamento Europeo .
(trg)="s81.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag jár el .

(src)="s82.1"> TÍTULO III
(trg)="s82.1"> III .
(trg)="s82.2"> CÍM

(src)="s83.1"> DISPOSICIONES TEMPORALES
(trg)="s83.1"> IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK

(src)="s84.1"> Artículo 15
(trg)="s84.1"> 15 . cikk

(src)="s85.1"> Las medidas enumeradas en los Anexos  V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII y XIV del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 se aplicarán respecto de los nuevos Estados miembros en las condiciones previstas en dichos anexos .
(trg)="s85.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány V . , VI . , VII . , VIII . , IX . , X . , XI . , XII . , XIII . és XIV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az új tagállamok vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .

(src)="s86.1"> Artículo 16
(trg)="s86.1"> 16 . cikk

(src)="s87.1"> 1.
(src)="s87.2"> Los ingresos denominados & #x00AB ; derechos del Arancel Aduanero Común y otros derechos & #x00BB ; contemplados en la letra  b ) del apartado  1 del artículo  2 de la Decisión 2000/ 597/ CE , Euratom del Consejo , de 29  de  septiembre de  2000 , sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas(
(trg)="s87.1"> ( 1 )    Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló , 2000 . szeptember 29- i 2000/ 597/ EK , Euratom tanácsi határozat (

(src)="s88.1"> 2
(trg)="s88.1"> 2

(src)="s89.1"> ) , o en la disposición correspondiente de cualquier decisión que la sustituya , comprenderán los derechos de aduana calculados sobre la base de los tipos que resulten del Arancel Aduanero Común y de cualquier preferencia arancelaria relativa a los mismos aplicada por la Unión en los intercambios de los nuevos Estados miembros con terceros países.2 .
(src)="s89.2"> Para el año 2004 , la base imponible del IVA armonizada y la base de la RNB ( renta nacional bruta ) de cada nuevo Estado miembro a que se refieren las letras  c ) y d ) del apartado  1 del artículo  2 de la Decisión 2000/ 597/ CE , Euratom serán iguales a dos tercios de la base anual .
(trg)="s89.1"> ) 2 .  cikke ( 1 )  bekezdésének b )  pontjában , illetve az ennek helyébe lépő bármely határozat megfelelő rendelkezésében a & # x201E ; közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok & # x201D ; néven megjelölt bevétel azokat a közös vámtarifa szerinti vámtételek alapján számított vámokat és az azokra vonatkozó valamennyi olyan vámengedményt is magában foglalja , amelyeket az Unió az új tagállamok harmadik országokkal folytatott kereskedelme során alkalmaz . ( 2 )    2004- re vonatkozóan , a 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 2 .  cikke ( 1 )  bekezdésének c ) és d )  pontjában említett , az egyes új tagállamokra vonatkozó harmonizált hozzáadottértékadó- alap és GNI- alap ( bruttónemzetijövedelem- alap ) az éves alap kétharmadának felel meg .

(src)="s89.3"> La base de la RNB de cada nuevo Estado miembro que se tendrá en cuenta para el cálculo de la financiación de la corrección de desequilibrios presupuestarios concedida al Reino Unido a que se refiere el apartado  1 del artículo  5 de la Decisión 2000/ 597/ CE , Euratom también será igual a dos tercios de la base anual.3 .
(src)="s89.4"> A fin de determinar el tipo congelado para 2004 con arreglo a la letra  b ) del apartado  4 del artículo  2 de la Decisión 2000/ 597/ CE , Euratom , las bases del IVA nivelado de los nuevos Estados miembros se calcularán sobre la base de dos tercios de su base del IVA no nivelado y dos tercios de su RNB .
(trg)="s89.2"> A 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 5 .  cikke ( 1 )  bekezdésében említett , a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció finanszírozásának kiszámítása céljából az egyes új tagállamokra vonatkozó GNI- alap szintén az éves alap kétharmadának felel meg . ( 3 )    A 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 2 .  cikke ( 4 )  bekezdése b )  pontjának megfelelően a 2004 . évi rögzített kulcs meghatározása céljából , az új tagállamok maximált hozzáadottértékadó- alapjait ezen államok nem maximált hozzáadottértékadó- alapjának kétharmada , valamint GNI- jük kétharmada alapján kell kiszámítani .

(src)="s90.1"> Artículo 17
(trg)="s90.1"> 17 . cikk

(src)="s91.1"> 1.
(src)="s91.2"> El Presupuesto de la Unión para el ejercicio presupuestario 2004 será adaptado , a fin de tener en cuenta la adhesión de los nuevos Estados miembros , mediante un presupuesto rectificativo que entrará en vigor el 1  de  mayo de  2004.2 .
(src)="s91.3"> Las doce doceavas partes mensuales de los recursos basados en el IVA y la RNB que habrán de abonar los nuevos Estados miembros con arreglo al presupuesto rectificativo mencionado en el apartado  1 , así como el ajuste retroactivo de las doceavas partes mensuales para el período comprendido entre enero y abril  de  2004 que únicamente se aplican a los Estados miembros actuales , se convertirán en octavas partes que habrán de exigirse durante el período comprendido entre mayo y diciembre de 2004.
(trg)="s91.1"> ( 1 )    Az Uniónak a 2004 . pénzügyi évre vonatkozó költségvetését az új tagállamok csatlakozására figyelemmel , egy módosító költségvetéssel ki kell igazítani ; a módosító költségvetés 2004 . május 1- jén lép hatályba . ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett módosító költségvetés alapján az új tagállamok által fizetendő hozzáadottértékadó - és GNI- alapú források tizenkét havi egy tizenketted részét , valamint a kizárólag a jelenlegi tagállamokra alkalmazandó , a 2004 . január- április közötti időszakra vonatkozó havi egy tizenketted részek visszamenőleges hatályú kiigazítását a 2004 . május- december közötti időszak során lehívandó egy nyolcad részekké kell átszámítani .