# de/C2004310.01029701.xml.gz
# hu/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOLL BETREFFEND DEN VERTRAG UND DIE AKTE ÜBER DEN BEITRITT DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK , DER REPUBLIK ESTLAND , DER REPUBLIK ZYPERN , DER REPUBLIK LETTLAND , DER REPUBLIK LITAUEN , DER REPUBLIK UNGARN , DER REPUBLIK MALTA , DER REPUBLIK POLEN , DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK
(trg)="s3.1"> JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁG , AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG , A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG , A LETT KÖZTÁRSASÁG , A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG , A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG , A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG , A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG , A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSÉRŐL ÉS CSATLAKOZÁSI OKMÁNYÁRÓL

(src)="s4.1"> DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN ,
(trg)="s4.1"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,

(src)="s5.1"> EINGEDENK DESSEN , dass die Tschechische Republik , die Republik Estland , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , die Republik Ungarn , die Republik Malta , die Republik Polen , die Republik Slowenien und die Slowakische Republik den Europäischen Gemeinschaften und der mit dem Vertrag über die Europäische Union gegründeten Europäischen Union am 1.
(src)="s5.2"> Mai 2004 beigetreten sind ,
(trg)="s5.1"> EMLÉKEZTETVE arra , hogy a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004 . május 1- jén csatlakozott az Európai Közösségekhez és az Európai Unióról szóló szerződéssel létrejött Európai Unióhoz ;

(src)="s6.1"> IN DER ERWÄGUNG , dass in Artikel  IV-437 Absatz  2 Buchstabe  e der Verfassung die Aufhebung des Vertrags vom 16 .
(src)="s6.2"> April 2003 über den Beitritt der genannten Staaten vorgesehen ist ,
(trg)="s6.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontja kimondja , hogy a fent említett csatlakozásokról szóló 2003 . április 16- i szerződés hatályát veszti ;

(src)="s7.1"> IN DER ERWÄGUNG , dass zahlreiche Bestimmungen , die in der dem Beitrittsvertrag beigefügten Akte enthalten sind , weiterhin relevant sind ; dass Artikel  IV-437 Absatz  2 der Verfassung vorsieht , dass diese Bestimmungen in ein Protokoll übernommen oder dort aufgeführt werden müssen , damit sie in Kraft bleiben und ihre Rechtswirkung behalten ,
(trg)="s7.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett csatlakozási szerződéshez csatolt okmány számos rendelkezése továbbra is jelentősséggel bír ; figyelembe véve továbbá , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikkének ( 2 )  bekezdése kimondja , hogy e rendelkezéseket egy külön jegyzőkönyv megismétli vagy azokra hivatkozik annak érdekében , hogy hatályban maradjanak és joghatásaik fennmaradjanak ;

(src)="s8.1"> IN DER ERWÄGUNG , dass einige dieser Bestimmungen in technischer Hinsicht an die Verfassung angepasst werden müssen , ihre Rechtswirkung jedoch unverändert bleiben muss ,
(trg)="s8.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett rendelkezések némelyike technikai kiigazításra szorul annak érdekében , hogy joghatása megváltozása nélkül összhangba kerüljön az Alkotmány szövegével ;

(src)="s9.1"> SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN , die dem Vertrag über eine Verfassung für Europa und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind :
(trg)="s9.1"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez , illetve az Európai Atomemenergia- közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :

(src)="s10.1"> ERSTER TEIL
(trg)="s10.1"> ELSŐ RÉSZ

(src)="s11.2"> APRIL 2003
(trg)="s11.1"> A 2003 .

(src)="s12.1"> TITEL I
(trg)="s12.1"> I .
(trg)="s12.2"> CÍM

(src)="s13.1"> GRUNDSÄTZE
(trg)="s13.1"> ALAPELVEK

(src)="s14.1"> Artikel 1
(trg)="s14.1"> 1 . cikk

(src)="s15.1"> Für die Zwecke dieses Protokolls
(trg)="s15.1"> E jegyzőkönyv alkalmazásában :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s17.2"> April 2003 & #x201C ; die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik , der Republik Estland , der Republik Zypern , der Republik Lettland , der Republik Litauen , der Republik Ungarn , der Republik Malta , der Republik Polen , der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der Verträge , auf denen die Europäische Union beruht ;
(trg)="s17.1"> a & # x201E ; 2003 . április 16- i csatlakozási okmány & # x201D ; a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> bedeuten die Ausdrücke & #x201E ; Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft & #x201C ; ( & #x201E ; EG-Vertrag & #x201C ; ) und & #x201E ; Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft & #x201C ; ( & #x201E ; EAG-Vertrag & #x201C ; ) die genannten Verträge mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem 1.
(src)="s19.2"> Mai 2004 in Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind ;
(trg)="s19.1"> & # x201E ; az Európai Közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( EK- Szerződés ) és & # x201E ; az Európai Atomenergia- közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( Euratom- Szerződés ) ezeket a szerződéseket jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; Vertrag über die Europäische Union & #x201C ; ( & #x201E ; EU-Vertrag & #x201C ; ) den genannten Vertrag mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem 1.
(src)="s21.2"> Mai 2004 in Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind ;
(trg)="s21.1"> & # x201E ; az Európai Unióról szóló szerződés & # x201D ; ( & # x201E ; EU- Szerződés & # x201D ; ) ezt a szerződést jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; Gemeinschaft & #x201C ; je nach Sachlage eine der beziehungsweise beide unter Buchstabe  b genannten Gemeinschaften ;
(trg)="s23.1"> a & # x201E ; Közösség & # x201D ; a c ) pontban említett Közösségek közül az egyik vagy mindkettő , az adott esettől függően ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; derzeitige Mitgliedstaaten & #x201C ; die folgenden Mitgliedstaaten : das Königreich Belgien , das Königreich Dänemark , die Bundesrepublik Deutschland , die Hellenische Republik , das Königreich Spanien , die Französische Republik , Irland , die Italienische Republik , das Großherzogtum Luxemburg , das Königreich der Niederlande , die Republik Österreich , die Portugiesische Republik , die Republik Finnland , das Königreich Schweden sowie das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ;
(trg)="s25.1"> a & # x201E ; jelenlegi tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Belga Királyság , a Dán Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Görög Köztársaság , a Spanyol Királyság , a Francia Köztársaság , Írország , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség , a Holland Királyság , az Osztrák Köztársaság , a Portugál Köztársaság , a Finn Köztársaság , a Svéd Királyság , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; neue Mitgliedstaaten & #x201C ; die folgenden Mitgliedstaaten : die Tschechische Republik , die Republik Estland , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , die Republik Ungarn , die Republik Malta , die Republik Polen , die Republik Slowenien und die Slowakische Republik .
(trg)="s27.1"> az & # x201E ; új tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság .

(src)="s28.1"> Artikel  2
(trg)="s28.1"> 2 . cikk

(src)="s29.1"> Die Rechte und Pflichten aus dem in Artikel  IV-437 Absatz  2 Buchstabe  e der Verfassung genannten Vertrag über den Beitritt der Tschechischen Republik , der Republik Estland , der Republik Zypern , der Republik Lettland , der Republik Litauen , der Republik Ungarn , der Republik Malta , der Republik Polen , der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik gelten nach Maßgabe dieses Vertrags mit Wirkung vom 1.
(src)="s29.2"> Mai 2004 .
(trg)="s29.1"> Az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontjában említett , a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződésből eredő jogok és kötelezettségek az e szerződésben megállapított feltételek értelmében 2004 . május 1- jén léptek hatályba .

(src)="s30.1"> Artikel  3
(trg)="s30.1"> 3 . cikk

(src)="s31.1"> ( 1 )    Die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands , der durch das Protokoll zum Vertrag über eine Verfassung für Europa ( im Folgenden & #x201E ; Schengen-Protokoll & #x201C ; ) in den Rahmen der Union einbezogen wurde , und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die in Anhang  I der Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s31.2"> April 2003 aufgeführt werden , sowie alle weiteren vor dem 1.
(src)="s31.3"> Mai 2004 erlassenen Rechtsakte dieser Art sind ab dem 1.
(src)="s31.4"> Mai 2004 für die neuen Mitgliedstaaten bindend und in ihnen anzuwenden .
(trg)="s31.1"> ( 1 )    A schengeni vívmányok rendelkezései , amelyeket az Unió keretébe az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyv ( a továbbiakban & # x201E ; schengeni jegyzőkönyv & # x201D ; ) illesztett be , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a 2003 . április 16- i csatlakozási okmány I .  mellékletében felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet 2004 . május 1- je előtt fogadnak el , az új tagállamokra nézve 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek és azokat az új tagállamokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .

(src)="s32.1"> ( 2 )    Die Bestimmungen des in den Rahmen der Union einbezogenen Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder damit zusammenhängenden Rechtsakte , die nicht in Absatz  1 genannt sind , sind zwar für einen neuen Mitgliedstaat ab dem 1.
(src)="s32.2"> Mai 2004 bindend , sie sind aber in diesem neuen Mitgliedstaat nur nach einem entsprechenden Europäischen Beschluss des Rates anzuwenden , den der Rat nach einer nach den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren durchgeführten Prüfung der Frage , ob die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile des betreffenden Besitzstands in diesem neuen Mitgliedstaat gegeben sind , gefasst hat .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    A schengeni vívmányoknak az Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az ( 1 )  bekezdés nem említ , 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni , ha a Tanács európai határozatban így rendelkezik azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az új tagállam teljesíti- e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .

(src)="s33.1"> Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig mit den Stimmen der Mitglieder , die die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten , für die die in diesem Absatz genannten Bestimmungen bereits in Kraft gesetzt worden sind , und des Vertreters der Regierung des Mitgliedstaats , für den diese Bestimmungen in Kraft gesetzt werden sollen .
(trg)="s33.1"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával határoz , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .

(src)="s33.2"> Die Mitglieder des Rates , die die Regierungen Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland vertreten , nehmen insoweit an einem derartigen Beschluss teil , als er sich auf die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte bezieht , an denen diese Mitgliedstaaten teilnehmen .
(trg)="s33.2"> A Tanács Írország , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .

(src)="s34.1"> ( 3 )    Die vom Rat nach Artikel  6 des Schengen-Protokolls geschlossenen Übereinkommen sind für die neuen Mitgliedstaaten ab dem 1.
(src)="s34.2"> Mai 2004 bindend .
(trg)="s34.1"> ( 3 )    A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6 .  cikke alapján kötött megállapodások 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamokra .

(src)="s35.1"> ( 4 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , im Hinblick auf diejenigen Übereinkommen oder Instrumente in den Bereichen Justiz und Inneres , die von der Erreichung der Ziele des EU-Vertrags nicht zu trennen sind ,
(trg)="s35.1"> ( 4 )    A bel - és igazságügyek terén azon egyezmények és okmányok vonatkozásában , amelyek elválaszthatatlanok az EU- Szerződés célkitűzéseinek megvalósításától , az új tagállamoknak :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> denjenigen , die  bis zum 1.
(src)="s37.2"> Mai 2004 zur Unterzeichnung durch die derzeitigen Mitgliedstaaten aufgelegt worden sind , sowie denjenigen , die vom Rat nach Titel  VI des EU-Vertrags ausgearbeitet und den Mitgliedstaaten zur Annahme empfohlen worden sind , beizutreten ;
(trg)="s37.1"> csatlakozniuk kell azokhoz , amelyek 2004 . május 1- jén a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak , és azokhoz , amelyeket a Tanács az EU- Szerződés VI .  címével összhangban kidolgozott , és a tagállamoknak elfogadásra javasolt ,

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> Verwaltungs- und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen einzuführen , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom Rat  bis zum 1.
(src)="s39.2"> Mai 2004 angenommen wurden , um die praktische Zusammenarbeit zwischen in den Bereichen Justiz und Inneres tätigen Einrichtungen und Organisationen der Mitgliedstaaten zu erleichtern .
(trg)="s39.1"> a tagállamoknak a bel - és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket kell bevezetniük , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .

(src)="s40.1"> Artikel 4
(trg)="s40.1"> 4 . cikk

(src)="s41.1"> Jeder neue Mitgliedstaat nimmt ab dem 1.
(src)="s41.2"> Mai 2004 als Mitgliedstaat , für den eine Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels  III-197 der Verfassung gilt , an der Wirtschafts- und Währungsunion teil .
(trg)="s41.1"> 2004 . május 1- jétől kezdődően , az Alkotmány III- 197 .  cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .

(src)="s42.1"> Artikel 5
(trg)="s42.1"> 5 . cikk

(src)="s43.1"> ( 1 )    Die neuen Mitgliedstaaten , die durch die Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s43.2"> April 2003 den Beschlüssen und Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten beigetreten sind , sind verpflichtet , allen sonstigen von den derzeitigen Mitgliedstaaten für das Funktionieren der Union oder in Verbindung mit deren Tätigkeit geschlossenen Übereinkünften beizutreten.(2 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , den in Artikel  293 des EG-Vertrags vorgesehenen Übereinkommen und den von der Verwirklichung der Ziele des EG-Vertrags untrennbaren Übereinkommen sowie den Protokollen über die Auslegung dieser Übereinkommen durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden , beizutreten , sofern sie noch in Kraft sind , und zu diesem Zweck mit diesen Mitgliedstaaten Verhandlungen im Hinblick auf die erforderlichen Anpassungen aufzunehmen .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Az új tagállamok , amelyek a 2003 . április 16- i csatlakozási okmánnyal csatlakoztak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz , kötelesek csatlakozni minden olyan egyéb megállapodáshoz is , amelyet a jelenlegi tagállamok kötöttek , és amely az Unió működésére vonatkozik vagy annak tevékenységével kapcsolatos . ( 2 )    Az új tagállamoknak csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok által aláírt , az EK- Szerződés 293 .  cikkében említett , illetve az EK- Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez – amennyiben azok még hatályban vannak – továbbá az ezen egyezményeknek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez , és e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat kell kezdeniük a jelenlegi tagállamokkal .

(src)="s44.1"> Artikel 6
(trg)="s44.1"> 6 . cikk

(src)="s45.1"> ( 1 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , nach Maßgabe dieses Protokolls den von den derzeitigen Mitgliedstaaten und der Union oder der Europäischen Atomgemeinschaft gemeinsam geschlossenen oder vorläufig angewendeten Abkommen oder Übereinkünften sowie den von diesen Staaten geschlossenen Übereinkünften , die mit den erstgenannten Abkommen oder Übereinkünften in Zusammenhang stehen , beizutreten .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok és az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez , valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz , amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak .

(src)="s46.1"> Der Beitritt der neuen Mitgliedstaaten zu den in Absatz  4 genannten Abkommen oder Übereinkünften sowie zu den Abkommen mit Belarus , China , Chile , dem Mercosur und der Schweiz , die von der Gemeinschaft und ihren derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen oder unterzeichnet wurden , wird durch den Abschluss eines Protokolls zu diesen Abkommen beziehungsweise Übereinkünften zwischen dem Rat , der im Namen der Mitgliedstaaten handelt und einstimmig beschließt , und dem betreffenden dritten Staat oder den betreffenden dritten Staaten beziehungsweise der betreffenden internationalen Organisation geregelt .
(trg)="s46.1"> Az új tagállamoknak a ( 4 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez , továbbá a Fehéroroszországgal , Chilével , Kínával , a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség és jelenlegi tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .

(src)="s46.2"> Dieses Verfahren gilt unbeschadet der eigenen Zuständigkeiten der Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und berührt nicht die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen ihnen und den Mitgliedstaaten in Bezug auf den künftigen Abschluss derartiger Abkommen oder Übereinkünfte oder in Bezug auf andere nicht mit dem Beitritt zusammenhängende Änderungen .
(trg)="s46.2"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással össze nem függő módosításai tekintetében nem sérti az Unió és az Európai Atomenergia- közösség saját hatásköreit , és nem érinti az ez utóbbiak és tagállamok közötti hatáskörmegosztást .

(src)="s46.3"> Die Kommission handelt diese Protokolle im Namen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Rat einstimmig gebilligten Verhandlungsrichtlinien in Abstimmung mit einem aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammengesetzten Ausschuss aus .
(trg)="s46.3"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .

(src)="s46.4"> Sie unterbreitet dem Rat einen Entwurf der Protokolle für deren Abschluss .
(trg)="s46.4"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .

(src)="s47.1"> ( 2 )    Mit dem Beitritt zu den in Absatz  1 genannten Abkommen und Übereinkünften erlangen die neuen Mitgliedstaaten die gleichen Rechte und Pflichten aus diesen Abkommen und Übereinkünften wie die derzeitigen Mitgliedstaaten.(3 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , nach Maßgabe dieses Protokolls dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum  (
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat . ( 3 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) nach Artikel  128 des Abkommens beizutreten .
(trg)="s49.1"> ) , annak 128 .  cikkével összhangban .

(src)="s50.1"> ( 4 )    Ab dem 1.
(src)="s50.2"> Mai 2004 und gegebenenfalls  bis zum Abschluss der in Absatz  1 genannten erforderlichen Protokolle wenden die neuen Mitgliedstaaten die Übereinkünfte , die die derzeitigen Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft gemeinsam mit Ägypten , Algerien , Armenien , Aserbaidschan , Bulgarien , Georgien , Israel , Jordanien , Kasachstan , Kirgisistan , Kroatien , Libanon , Marokko , der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien , Mexiko , Moldau , Rumänien , der Russischen Föderation , San Marino , Südafrika , Südkorea , Syrien , Tunesien , der Türkei , Turkmenistan , der Ukraine und Usbekistan geschlossen haben , sowie andere Übereinkünfte an , die die derzeitigen Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft gemeinsam vor dem 1.
(src)="s50.3"> Mai 2004 geschlossen haben .
(trg)="s50.1"> ( 4 )    2004 . május 1- jétől kezdődően , és adott esetben az ( 1 )  bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen Algériával , Azerbajdzsánnal , Bulgáriával , Dél- Afrikával , Dél- Koreával , Egyiptommal , Grúziával , Horvátországgal , Izraellel , Jordániával , Kazahsztánnal , Kirgizisztánnal , Libanonnal , Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal , Marokkóval , Mexikóval , Moldovával , az Orosz Föderációval , Örményországgal , Romániával , San Marinóval , Szíriával , Törökországgal , Tunéziával , Türkmenisztánnal , Ukrajnával , illetve Üzbegisztánnal kötött , valamint a 2004 . május 1- je előtt a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit .

(src)="s51.1"> Alle Anpassungen dieser Übereinkünfte sind Gegenstand von Protokollen , die mit den anderen Vertragsstaaten nach Absatz  1 Unterabsatz  2 geschlossen werden .
(trg)="s51.1"> E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak az ( 1 )  bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni .

(src)="s51.2"> Sind die Protokolle  bis zum 1.
(src)="s51.3"> Mai 2004 nicht geschlossen worden , so ergreifen die Union , die Europäische Atomgemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse die erforderlichen Maßnahmen , um diese Lage zu klären .
(trg)="s51.2"> Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére 2004 . május 1- jéig nem kerül sor , az Unió , az Európai Atomenergia- közösség és a tagállamok saját hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére .

(src)="s52.1"> ( 5 )    Ab dem 1.
(src)="s52.2"> Mai 2004 wenden die neuen Mitgliedstaaten die von der Gemeinschaft mit Drittländern geschlossenen bilateralen Textilabkommen oder -vereinbarungen an .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    2004 . május 1- jétől kezdődően az új tagállamok alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és - megegyezéseket .

(src)="s53.1"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen werden angepasst , um dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen .
(trg)="s53.1"> Az Unió által a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamok csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .

(src)="s54.1"> Sollten die Änderungen der bilateralen Textilabkommen und -vereinbarungen  bis zum 1.
(src)="s54.2"> Mai 2004 nicht in Kraft getreten sein , so nimmt die Union an ihren Vorschriften für die Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen aus Drittländern die notwendigen Anpassungen vor , um dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen .
(trg)="s54.1"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és - megegyezések módosításai 2004 . május 1- jéig nem lépnek hatályba , az Unió a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .

(src)="s55.1"> ( 6 )    Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Stahl und Stahlerzeugnissen werden auf der Grundlage der in den Jahren unmittelbar vor der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags erfolgten Einfuhren von Stahlerzeugnissen aus den betreffenden Lieferländern in die neuen Mitgliedstaaten angepasst .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamoknak a csatlakozási szerződés aláírását közvetlenül megelőző években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék- behozatala alapján ki kell igazítani .

(src)="s56.1"> ( 7 )    Die von den neuen Mitgliedstaaten vor dem 1.
(src)="s56.2"> Mai 2004 mit Drittländern geschlossenen Fischereiabkommen werden von der Union verwaltet .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    A csatlakozást megelőzően az új tagállamok által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .

(src)="s57.1"> Die Rechte und Pflichten der neuen Mitgliedstaaten aus diesen Abkommen werden während des Zeitraums , in dem die Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig beibehalten werden , nicht berührt .
(trg)="s57.1"> Az említett megállapodásokból eredő , az új tagállamokra vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .

(src)="s58.1"> So bald wie möglich , auf jeden Fall jedoch vor dem Ablauf der Geltungsdauer der in Unterabsatz  1 genannten Abkommen , erlässt der Rat in jedem Einzelfall auf Vorschlag der Kommission die geeigneten Europäischen Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeiten , die sich aus den Abkommen ergeben ; hierzu gehört auch die Möglichkeit , bestimmte Abkommen um höchstens ein Jahr zu verlängern .
(trg)="s58.1"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján , minden egyes esetben meghozza azokat az európai határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .

(src)="s59.1"> ( 8 )    Mit Wirkung vom 1.
(src)="s59.2"> Mai 2004 treten die neuen Mitgliedstaaten von allen Freihandelsabkommen mit dritten Staaten zurück ; dies gilt auch für das Mitteleuropäische Freihandelsübereinkommen .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    2004 . május 1- jével kezdődő hatállyal az új tagállamok felmondják valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat , ideértve a Közép- európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .

(src)="s60.1"> Soweit Übereinkünfte zwischen einem oder mehreren neuen Mitgliedstaaten einerseits und einem oder mehreren Drittländern andererseits nicht mit den Pflichten aus der Verfassung und insbesondere aus diesem Protokoll vereinbar sind , treffen die neuen Mitgliedstaaten die geeigneten Maßnahmen , um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beseitigen .
(trg)="s60.1"> Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az Alkotmányból , és különösen az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntessék .

(src)="s60.2"> Stößt ein Mitgliedstaat bei der Anpassung eines mit einem Drittland oder mehreren Drittländern geschlossenen Abkommens auf Schwierigkeiten , so tritt er nach Maßgabe dieses Abkommens von dem Abkommen zurück .
(trg)="s60.2"> Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , az új tagállam köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .

(src)="s61.1"> ( 9 )    Die neuen Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen , um gegebenenfalls ihre Stellung gegenüber internationalen Organisationen oder denjenigen internationalen Übereinkünften , denen auch die Union oder die Europäische Atomgemeinschaft oder andere Mitgliedstaaten als Vertragspartei angehören , den Rechten und Pflichten anzupassen , die sich aus ihrem Beitritt zur Union ergeben .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Az új tagállamok – amennyiben szükséges – megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket , amelyeknek az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség , illetve más tagállamok szintén tagjai , illetve részesei , hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek .

(src)="s62.1"> Sie treten insbesondere zum 1.
(src)="s62.2"> Mai 2004 oder zum frühestmöglichen Termin nach diesem Zeitpunkt von den internationalen Fischereiübereinkünften zurück , denen auch die Union als Vertragspartei angehört , und beenden ihre Mitgliedschaft in den internationalen Fischereiorganisationen , denen auch die Union als Mitglied angehört , sofern ihre Mitgliedschaft nicht auch andere Angelegenheiten als die Fischerei betrifft .
(trg)="s62.1"> Az új tagállamok 2004 . május 1- jén vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat és kilépnek azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve , ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel kapcsolatos .

(src)="s63.1"> Artikel 7
(trg)="s63.1"> 7 . cikk

(src)="s64.1"> Die von den Organen erlassenen Rechtsakte , auf die sich die in diesem Protokoll vorgesehenen Übergangsbestimmungen beziehen , bewahren ihren Rechtscharakter ; insbesondere bleiben die Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte anwendbar .
(trg)="s64.1"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .

(src)="s65.1"> Artikel 8
(trg)="s65.1"> 8 . cikk

(src)="s66.1"> Die Bestimmungen der Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s66.2"> April 2003 , die eine nicht nur vorübergehende Aufhebung oder Änderung der Rechtsakte , die von den Organen , Einrichtungen und sonstigen Stellen der Gemeinschaft oder der mit dem Vertrag über die Europäische Union gegründeten Europäischen Union erlassen wurden , zum Gegenstand haben , bleiben , wie sie vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften und dem Gericht erster Instanz ausgelegt wurden , vorbehaltlich der Anwendung von Absatz  2 in Kraft .
(trg)="s66.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmányban foglalt azon rendelkezések , amelyek célja vagy eredménye az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott közösségi vagy európai uniós intézmények , szervek vagy hivatalok által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása – a második bekezdés alkalmazására is figyelemmel – , továbbra is hatályban maradnak , az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bírósága rájuk vonatkozó értelmezésének megfelelően .

(src)="s67.1"> Die Bestimmungen nach Absatz  1 haben denselben Rechtscharakter wie die durch sie aufgehobenen oder geänderten Bestimmungen und unterliegen denselben Regeln wie diese .
(trg)="s67.1"> Ezeknek a rendelkezéseknek a jogi természete megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított jogi aktusokéval , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .

(src)="s68.1"> Artikel 9
(trg)="s68.1"> 9 . cikk

(src)="s69.1"> Der Wortlaut der Rechtsakte , die von den Organen , Einrichtungen und sonstigen Stellen der Gemeinschaft oder der mit dem Vertrag über die Europäische Union gegründeten Europäischen Union oder von der Europäischen Zentralbank vor dem 1.
(src)="s69.2"> Mai 2004 erlassen wurden und die in tschechischer , estnischer , ungarischer , lettischer , litauischer , maltesischer , polnischer , slowakischer und slowenischer Sprache abgefasst wurden , ist ab diesem Zeitpunkt gleichermaßen verbindlich wie der in den anderen Sprachen abgefasste und verbindliche Wortlaut .
(trg)="s69.1"> Az Európai Közösségek vagy Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott intézmények , szervek vagy hivatalok és az Európai Központi Bank által 2004 . május 1- je előtt elfogadott jogi aktusoknak a cseh , észt , lengyel , lett , litván , magyar , máltai , szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövege az új tagállamok csatlakozásának időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles , mint a többi nyelven készült hiteles szövegek .

(src)="s70.1"> Artikel 10
(trg)="s70.1"> 10 . cikk

(src)="s71.1"> Die in diesem Protokoll enthaltenen Übergangsbestimmungen können durch Europäisches Gesetz des Rates aufgehoben werden , wenn sie nicht mehr anwendbar sind .
(trg)="s71.1"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandóak .

(src)="s71.2"> Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments .
(trg)="s71.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .

(src)="s72.1"> Artikel 11
(trg)="s72.1"> 11 . cikk

(src)="s73.1"> Für die Anwendung der Verfassung und der Rechtsakte der Organe gelten vorübergehend die in diesem Protokoll vorgesehenen abweichenden Bestimmungen .
(trg)="s73.1"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az e jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .

(src)="s74.1"> TITEL II
(trg)="s74.1"> II .
(trg)="s74.2"> CÍM

(src)="s75.1"> STÄNDIGE BESTIMMUNGEN
(trg)="s75.1"> ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK

(src)="s76.1"> Artikel 12
(trg)="s76.1"> 12 . cikk

(src)="s77.1"> Die infolge des Beitritts erforderlichen Anpassungen der in Anhang  III der Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s77.2"> April 2003 aufgeführten Rechtsakte werden nach den dort aufgestellten Leitlinien nach dem Verfahren und unter den Voraussetzungen des Artikels  36 vorgenommen .
(trg)="s77.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány III .  mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor a 36 .  cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint .

(src)="s78.1"> Artikel 13
(trg)="s78.1"> 13 . cikk

(src)="s79.1"> Die in Anhang  IV der Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s79.2"> April 2003 aufgeführten Maßnahmen werden unter den in dem genannten Anhang festgelegten Bedingungen angewandt .
(trg)="s79.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány IV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .

(src)="s80.1"> Artikel 14
(trg)="s80.1"> 14 . cikk

(src)="s81.1"> Die bei einer Änderung des Unionsrechts gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen der Bestimmungen dieses Protokolls , die die Gemeinsame Agrarpolitik betreffen , können durch Europäisches Gesetz des Rates vorgenommen werden .
(trg)="s81.1"> A Tanács európai törvényben kiigazíthatja az e jegyzőkönyv közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit , amennyiben az az uniós jog változásai következtében az szükségesnek bizonyul .

(src)="s81.2"> Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments .
(trg)="s81.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag jár el .

(src)="s82.1"> TITEL III
(trg)="s82.1"> III .
(trg)="s82.2"> CÍM

(src)="s83.1"> BESTIMMUNGEN MIT BEGRENZTER GELTUNGSDAUER
(trg)="s83.1"> IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK

(src)="s84.1"> Artikel 15
(trg)="s84.1"> 15 . cikk

(src)="s85.1"> Die in den Anhängen  V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII und XIV der Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s85.2"> April 2003 aufgeführten Maßnahmen finden auf die neuen Mitgliedstaaten unter den in den genannten Anhängen festgelegten Bedingungen Anwendung .
(trg)="s85.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány V . , VI . , VII . , VIII . , IX . , X . , XI . , XII . , XIII . és XIV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az új tagállamok vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .

(src)="s86.1"> Artikel 16
(trg)="s86.1"> 16 . cikk

(src)="s87.1"> ( 1 )    Die als & #x201E ; Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs und andere Zölle & #x201C ; bezeichneten Einnahmen im Sinne des Artikels  2 Absatz  1 Buchstabe  b des Beschlusses 2000/597/EG , Euratom des Rates vom 29 .
(trg)="s87.1"> ( 1 )    Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló , 2000 . szeptember 29- i 2000/ 597/ EK , Euratom tanácsi határozat (

(src)="s87.2"> September 2000 über das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften(
(src)="s88.1"> 2
(trg)="s88.1"> 2

(src)="s89.1"> ) oder entsprechender Vorschriften in einem diesen ersetzenden Beschluss umfassen auch die von der Union für den Handel der neuen Mitgliedstaaten mit Drittländern angewandten Zölle , die anhand der sich aus dem Gemeinsamen Zolltarif ergebenden Zollsätze und entsprechender Zollzugeständnisse berechnet werden.(2 )    Für das Jahr 2004 belaufen sich die einheitliche MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage und die BNE-Bemessungsgrundlage ( Bruttonationaleinkommen ) nach Artikel  2 Absatz  1 Buchstaben  c und d des Beschlusses 2000/597/EG , Euratom für jeden neuen Mitgliedstaat auf zwei Drittel der Jahresbemessungsgrundlage .
(trg)="s89.1"> ) 2 .  cikke ( 1 )  bekezdésének b )  pontjában , illetve az ennek helyébe lépő bármely határozat megfelelő rendelkezésében a & # x201E ; közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok & # x201D ; néven megjelölt bevétel azokat a közös vámtarifa szerinti vámtételek alapján számított vámokat és az azokra vonatkozó valamennyi olyan vámengedményt is magában foglalja , amelyeket az Unió az új tagállamok harmadik országokkal folytatott kereskedelme során alkalmaz . ( 2 )    2004- re vonatkozóan , a 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 2 .  cikke ( 1 )  bekezdésének c ) és d )  pontjában említett , az egyes új tagállamokra vonatkozó harmonizált hozzáadottértékadó- alap és GNI- alap ( bruttónemzetijövedelem- alap ) az éves alap kétharmadának felel meg .

(src)="s89.2"> Die BNE-Bemessungsgrundlage für jeden neuen Mitgliedstaat , die bei der Berechnung der Finanzierung der Korrektur der Haushaltsungleichgewichte zugunsten des Vereinigten Königreichs nach Artikel  5 Absatz  1 des Beschlusses 2000/597/EG , Euratom zu berücksichtigen ist , beläuft sich ebenfalls auf zwei Drittel der Jahresbemessungsgrundlage.(3 )    Zum Zwecke der Bestimmung des eingefrorenen Satzes für 2004 nach Artikel  2 Absatz  4 Buchstabe  b des Beschlusses 2000/597/EG , Euratom wird die begrenzte MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage der neuen Mitgliedstaaten auf der Grundlage von zwei Dritteln ihrer nicht begrenzten MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage und zwei Dritteln ihres BNE berechnet .
(trg)="s89.2"> A 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 5 .  cikke ( 1 )  bekezdésében említett , a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció finanszírozásának kiszámítása céljából az egyes új tagállamokra vonatkozó GNI- alap szintén az éves alap kétharmadának felel meg . ( 3 )    A 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 2 .  cikke ( 4 )  bekezdése b )  pontjának megfelelően a 2004 . évi rögzített kulcs meghatározása céljából , az új tagállamok maximált hozzáadottértékadó- alapjait ezen államok nem maximált hozzáadottértékadó- alapjának kétharmada , valamint GNI- jük kétharmada alapján kell kiszámítani .