# da/C2004310.01029701.xml.gz
# hu/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOL OM TILTRÆDELSESTRAKTATEN OG - AKTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK , REPUBLIKKEN ESTLAND , REPUBLIKKEN CYPERN , REPUBLIKKEN LETLAND , REPUBLIKKEN LITAUEN , REPUBLIKKEN UNGARN , REPUBLIKKEN MALTA , REPUBLIKKEN POLEN , REPUBLIKKEN SLOVENIEN OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIK
(trg)="s3.1"> JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁG , AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG , A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG , A LETT KÖZTÁRSASÁG , A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG , A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG , A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG , A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG , A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSÉRŐL ÉS CSATLAKOZÁSI OKMÁNYÁRÓL

(src)="s4.1"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER ,
(trg)="s4.1"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,

(src)="s5.1"> SOM MINDER OM , at Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik tiltrådte De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s5.1"> EMLÉKEZTETVE arra , hogy a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 2004 . május 1- jén csatlakozott az Európai Közösségekhez és az Európai Unióról szóló szerződéssel létrejött Európai Unióhoz ;

(src)="s6.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at traktaten af 16 .  april 2003 vedrørende ovennævnte tiltrædelser ophæves i henhold til forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(src)="s6.2"> 2 , litra e ) ,
(trg)="s6.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontja kimondja , hogy a fent említett csatlakozásokról szóló 2003 . április 16- i szerződés hatályát veszti ;

(src)="s7.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at mange af bestemmelserne i den akt , der er knyttet til nævnte tiltrædelsestraktat , fortsat er relevante , og at disse bestemmelser i henhold til forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(src)="s7.2"> 2 , skal indgå eller omhandles i en protokol , således at de forbliver i kraft , og deres retsvirkninger bevares ,
(trg)="s7.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett csatlakozási szerződéshez csatolt okmány számos rendelkezése továbbra is jelentősséggel bír ; figyelembe véve továbbá , hogy az Alkotmány IV- 437 .  cikkének ( 2 )  bekezdése kimondja , hogy e rendelkezéseket egy külön jegyzőkönyv megismétli vagy azokra hivatkozik annak érdekében , hogy hatályban maradjanak és joghatásaik fennmaradjanak ;

(src)="s8.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at det er nødvendigt at foretage en række tekniske tilpasninger af visse af de pågældende bestemmelser , så de bringes i overensstemmelse med forfatningen , uden at retsvirkningerne af bestemmelserne ændres ,
(trg)="s8.1"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az említett rendelkezések némelyike technikai kiigazításra szorul annak érdekében , hogy joghatása megváltozása nélkül összhangba kerüljön az Alkotmány szövegével ;

(src)="s9.1"> ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab :
(trg)="s9.1"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez , illetve az Európai Atomemenergia- közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :

(src)="s10.1"> FØRSTE DEL
(trg)="s10.1"> ELSŐ RÉSZ

(src)="s11.1"> BESTEMMELSER VEDRØRENDE TILTRÆDELSESAKTEN AF 16 .  april 2003
(trg)="s11.1"> A 2003 .
(trg)="s11.2"> ÁPRILIS 16- I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(src)="s12.1"> AFSNIT I
(trg)="s12.1"> I .
(trg)="s12.2"> CÍM

(src)="s13.1"> PRINCIPPER
(trg)="s13.1"> ALAPELVEK

(src)="s14.1"> Artikel 1
(trg)="s14.1"> 1 . cikk

(src)="s15.1"> I denne protokol :
(trg)="s15.1"> E jegyzőkönyv alkalmazásában :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 & # x00AB ; akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks , Republikken Estlands , Republikken Cyperns , Republikken Letlands , Republikken Litauens , Republikken Ungarns , Republikken Maltas , Republikken Polens , Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater , der danner grundlag for Den Europæiske Union ,
(trg)="s17.1"> a & # x201E ; 2003 . április 16- i csatlakozási okmány & # x201D ; a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmány ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> forstås ved udtrykkene & # x00BB ; traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab & # x00AB ; ( & # x00BB ; EF- traktaten & # x00AB ; ) og & # x00BB ; traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab & # x00AB ; ( & # x00BB ; Euratom- traktaten & # x00AB ; ) disse traktater som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter , der er trådt i kraft før den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s19.1"> & # x201E ; az Európai Közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( EK- Szerződés ) és & # x201E ; az Európai Atomenergia- közösséget létrehozó szerződés & # x201D ; ( Euratom- Szerződés ) ezeket a szerződéseket jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; traktaten om Den Europæiske Union & # x00AB ; ( & # x00BB ; EU- traktaten & # x00AB ; ) denne traktat som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter , der er trådt i kraft før den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s21.1"> & # x201E ; az Európai Unióról szóló szerződés & # x201D ; ( & # x201E ; EU- Szerződés & # x201D ; ) ezt a szerződést jelenti a 2004 . május 1- jét megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; Fællesskabet & # x00AB ; et af eller begge de fællesskaber , der er omhandlet i litra b ) , alt efter omstændighederne ,
(trg)="s23.1"> a & # x201E ; Közösség & # x201D ; a c ) pontban említett Közösségek közül az egyik vagy mindkettő , az adott esettől függően ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; nuværende medlemsstater & # x00AB ; følgende medlemsstater :
(src)="s25.2"> Kongeriget Belgien , Kongeriget Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Den Hellenske Republik , Kongeriget Spanien , Den Franske Republik , Irland , Den Italienske Republik , Storhertugdømmet Luxembourg , Kongeriget Nederlandene , Republikken Østrig , Den Portugisiske Republik , Republikken Finland , Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ,
(trg)="s25.1"> a & # x201E ; jelenlegi tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Belga Királyság , a Dán Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Görög Köztársaság , a Spanyol Királyság , a Francia Köztársaság , Írország , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség , a Holland Királyság , az Osztrák Köztársaság , a Portugál Köztársaság , a Finn Köztársaság , a Svéd Királyság , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; nye medlemsstater & # x00AB ; følgende medlemsstater :
(src)="s27.2"> Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik .
(trg)="s27.1"> az & # x201E ; új tagállamok & # x201D ; kifejezés a következő tagállamokat jelenti : a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság .

(src)="s28.1"> Artikel 2
(trg)="s28.1"> 2 . cikk

(src)="s29.1"> De rettigheder og forpligtelser , der følger af tiltrædelsestraktaten for Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik , som er omhandlet i forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(src)="s29.2"> 2 , litra e ) , har på de i denne traktat fastsatte vilkår haft virkning fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s29.1"> Az Alkotmány IV- 437 .  cikke ( 2 )  bekezdésének e )  pontjában említett , a Cseh Köztársaság , az Észt Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződésből eredő jogok és kötelezettségek az e szerződésben megállapított feltételek értelmében 2004 . május 1- jén léptek hatályba .

(src)="s30.1"> Artikel 3
(trg)="s30.1"> 3 . cikk

(src)="s31.1"> 1 .
(src)="s31.2"> Bestemmelserne i Schengen- reglerne som integreret i Unionen ved den protokol , der er knyttet som bilag til traktaten om en forfatning for Europa ( i det følgende benævnt & # x00BB ; Schengen- protokollen & # x00AB ; ) , og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , jf . bilag I til tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , samt alle andre sådanne retsakter , der vedtages før den 1 .  maj 2004 , er bindende for og finder anvendelse i de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s31.1"> ( 1 )    A schengeni vívmányok rendelkezései , amelyeket az Unió keretébe az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyv ( a továbbiakban & # x201E ; schengeni jegyzőkönyv & # x201D ; ) illesztett be , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a 2003 . április 16- i csatlakozási okmány I .  mellékletében felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet 2004 . május 1- je előtt fogadnak el , az új tagállamokra nézve 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek és azokat az új tagállamokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .

(src)="s32.1"> 2 .
(src)="s32.2"> De bestemmelser i Schengen- reglerne som integreret i Unionen og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som ikke er omhandlet i stk .
(src)="s32.3"> 1 , er bindende for de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 , men finder først anvendelse i en ny medlemsstat , når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom , efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen- evalueringsprocedurer er blevet sikret , at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den nye medlemsstat .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    A schengeni vívmányoknak az Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az ( 1 )  bekezdés nem említ , 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni , ha a Tanács európai határozatban így rendelkezik azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az új tagállam teljesíti- e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .

(src)="s33.1"> Rådet træffer efter høring af Europa- Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt de af dets medlemmer , der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater , for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat , og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat , for hvilken bestemmelserne skal iværksættes .
(trg)="s33.1"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával határoz , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .

(src)="s33.2"> De medlemmer af Rådet , der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , medvirker i en sådan afgørelse , hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen- reglerne og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som disse medlemsstater deltager i .
(trg)="s33.2"> A Tanács Írország , valamint Nagy- Britannia és Észak- Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .

(src)="s34.1"> 3 .
(src)="s34.2"> Aftaler indgået af Rådet i henhold til artikel 6 i Schengen- protokollen er bindende for de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s34.1"> ( 3 )    A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6 .  cikke alapján kötött megállapodások 2004 . május 1- jétől kezdődően kötelezőek az új tagállamokra .

(src)="s35.1"> 4 .
(src)="s35.2"> For så vidt angår de konventioner og instrumenter inden for området retlige og indre anliggender , der er uadskilleligt forbundet med virkeliggørelsen af målene i EU- traktaten , skal de nye medlemsstater :
(trg)="s35.1"> ( 4 )    A bel - és igazságügyek terén azon egyezmények és okmányok vonatkozásában , amelyek elválaszthatatlanok az EU- Szerződés célkitűzéseinek megvalósításától , az új tagállamoknak :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> tiltræde de konventioner mv . , der den 1 .  maj 2004 er åbne for de nuværende medlemsstaters undertegnelse , samt de konventioner , der er udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med afsnit VI i EU- traktaten med henstilling til medlemsstaterne om vedtagelse ;
(trg)="s37.1"> csatlakozniuk kell azokhoz , amelyek 2004 . május 1- jén a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak , és azokhoz , amelyeket a Tanács az EU- Szerződés VI .  címével összhangban kidolgozott , és a tagállamoknak elfogadásra javasolt ,

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> indføre administrative eller andre arrangementer i lighed med dem , der den 1 .  maj 2004 er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet , for at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer , der tager sig af retlige og indre anliggender .
(trg)="s39.1"> a tagállamoknak a bel - és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket kell bevezetniük , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .

(src)="s40.1"> Artikel 4
(trg)="s40.1"> 4 . cikk

(src)="s41.1"> Hver af de nye medlemsstater deltager fra den 1 .  maj 2004 i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstat med dispensation i henhold til forfatningens artikel III– 197 .
(trg)="s41.1"> 2004 . május 1- jétől kezdődően , az Alkotmány III- 197 .  cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .

(src)="s42.1"> Artikel 5
(trg)="s42.1"> 5 . cikk

(src)="s43.1"> 1 .
(src)="s43.2"> De nye medlemsstater , der ved tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 har tiltrådt de afgørelser og aftaler , der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Rådet , skal tiltræde enhver anden aftale , der er indgået af de nuværende medlemsstater , og som vedrører Unionens funktion eller har tilknytning til dens virksomhed. 2 .
(src)="s43.3"> De nye medlemsstater skal tiltræde de i EF- traktatens artikel 293 forudsete overenskomster og de overenskomster , der er uløseligt forbundet med virkeliggørelsen af EF- traktatens målsætninger , i det omfang disse stadig er i kraft , samt protokollerne vedrørende De Europæiske Fællesskabers Domstols fortolkning af disse overenskomster , der er undertegnet af de nuværende medlemsstater , og med dette mål for øje at indlede forhandlinger med disse med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger deraf .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Az új tagállamok , amelyek a 2003 . április 16- i csatlakozási okmánnyal csatlakoztak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz , kötelesek csatlakozni minden olyan egyéb megállapodáshoz is , amelyet a jelenlegi tagállamok kötöttek , és amely az Unió működésére vonatkozik vagy annak tevékenységével kapcsolatos . ( 2 )    Az új tagállamoknak csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok által aláírt , az EK- Szerződés 293 .  cikkében említett , illetve az EK- Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez – amennyiben azok még hatályban vannak – továbbá az ezen egyezményeknek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez , és e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat kell kezdeniük a jelenlegi tagállamokkal .

(src)="s44.1"> Artikel 6
(trg)="s44.1"> 6 . cikk

(src)="s45.1"> 1 .
(src)="s45.2"> De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde de aftaler eller overenskomster , der er indgået eller anvendes foreløbigt af de nuværende medlemsstater sammen med Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab , og de af disse medlemsstater indgåede aftaler , der har tilknytning til de nævnte aftaler eller overenskomster .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell a jelenlegi tagállamok és az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez , valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz , amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak .

(src)="s46.1"> De nye medlemsstater tiltræder de aftaler eller overenskomster , der er omhandlet i stk .
(src)="s46.2"> 4 , samt de aftaler med Belarus , Kina , Chile , Mercosur og Schweiz , som er indgået eller undertegnet af Fællesskabet sammen med dets nuværende medlemsstater , ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne , og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation .
(trg)="s46.1"> Az új tagállamoknak a ( 4 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez , továbbá a Fehéroroszországgal , Chilével , Kínával , a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség és jelenlegi tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .

(src)="s46.3"> Denne procedure berører hverken Unionens og Det Europæiske Atomenergifællesskabs egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem disse og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen .
(trg)="s46.2"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással össze nem függő módosításai tekintetében nem sérti az Unió és az Európai Atomenergia- közösség saját hatásköreit , és nem érinti az ez utóbbiak és tagállamok közötti hatáskörmegosztást .

(src)="s46.4"> Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver , som Rådet har godkendt med enstemmighed , og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne .
(trg)="s46.3"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .

(src)="s46.5"> Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse .
(trg)="s46.4"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .

(src)="s47.1"> 2 .
(src)="s47.2"> Ved tiltrædelsen af de i stk .
(src)="s47.3"> 1 nævnte aftaler og overenskomster opnår de nye medlemsstater samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater .
(src)="s47.4"> 3 .
(src)="s47.5"> De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Az ( 1 )  bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat . ( 3 )    Az új tagállamoknak az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozniuk kell az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , jf . artikel 128 deri .
(trg)="s49.1"> ) , annak 128 .  cikkével összhangban .

(src)="s50.1"> 4 .
(src)="s50.2"> Fra den 1 .  maj 2004 og indtil de nødvendige protokoller i påkommende tilfælde er indgået , jf . stk .
(src)="s50.3"> 1 , anvender de nye medlemsstater bestemmelserne i de aftaler , der er indgået af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet med Algeriet , Armenien , Aserbajdsjan , Bulgarien , Kroatien , Egypten , Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien , Georgien , Israel , Jordan , Kasakhstan , Kirgisistan , Libanon , Mexico , Moldova , Marokko , Rumænien , Den Russiske Føderation , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunesien , Tyrkiet , Turkmenistan , Ukraine og Usbekistan , ligesom de anvender bestemmelserne i andre aftaler , der indgås af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet inden den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s50.1"> ( 4 )    2004 . május 1- jétől kezdődően , és adott esetben az ( 1 )  bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen Algériával , Azerbajdzsánnal , Bulgáriával , Dél- Afrikával , Dél- Koreával , Egyiptommal , Grúziával , Horvátországgal , Izraellel , Jordániával , Kazahsztánnal , Kirgizisztánnal , Libanonnal , Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal , Marokkóval , Mexikóval , Moldovával , az Orosz Föderációval , Örményországgal , Romániával , San Marinóval , Szíriával , Törökországgal , Tunéziával , Türkmenisztánnal , Ukrajnával , illetve Üzbegisztánnal kötött , valamint a 2004 . május 1- je előtt a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit .

(src)="s51.1"> Tilpasninger til disse aftaler foretages i form af protokoller , der indgås med de kontraherende lande i overensstemmelse med stk .
(src)="s51.2"> 1 , andet afsnit .
(trg)="s51.1"> E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak az ( 1 )  bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni .

(src)="s51.3"> Hvis protokollerne ikke er indgået den 1 .  maj 2004 , træffer Unionen , Det Europæiske Atomenergifællesskab og medlemsstaterne inden for rammerne af deres respektive beføjelser de nødvendige foranstaltninger til at afklare situationen .
(trg)="s51.2"> Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére 2004 . május 1- jéig nem kerül sor , az Unió , az Európai Atomenergia- közösség és a tagállamok saját hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére .

(src)="s52.1"> 5 .
(src)="s52.2"> Fra den 1 .  maj 2004 anvender de nye medlemsstater de bilaterale tekstilaftaler og - arrangementer , som Fællesskabet har indgået med tredjelande .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    2004 . május 1- jétől kezdődően az új tagállamok alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és - megegyezéseket .

(src)="s53.1"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande , tilpasses for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse .
(trg)="s53.1"> Az Unió által a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamok csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .

(src)="s54.1"> Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og - arrangementer ikke er trådt i kraft den 1 .  maj 2004 , foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse .
(trg)="s54.1"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és - megegyezések módosításai 2004 . május 1- jéig nem lépnek hatályba , az Unió a textil - és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .

(src)="s55.1"> 6 .
(src)="s55.2"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter , tilpasses på grundlag af de nye medlemsstaters import af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande i årene umiddelbart inden undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagállamoknak a csatlakozási szerződés aláírását közvetlenül megelőző években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék- behozatala alapján ki kell igazítani .

(src)="s56.1"> 7 .
(src)="s56.2"> Fiskeriaftaler , som de nye medlemsstater har indgået med tredjelande inden den 1 .  maj 2004 , forvaltes af Unionen .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    A csatlakozást megelőzően az új tagállamok által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .

(src)="s57.1"> De rettigheder og forpligtelser , der for de nye medlemsstater følger af disse aftaler , berøres ikke i den periode , hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt .
(trg)="s57.1"> Az említett megállapodásokból eredő , az új tagállamokra vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .

(src)="s58.1"> Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende europæiske afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter , der er omhandlet i aftalerne , herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år .
(trg)="s58.1"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján , minden egyes esetben meghozza azokat az európai határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .

(src)="s59.1"> 8 .
(src)="s59.2"> Med virkning fra den 1 .  maj 2004 udtræder de nye medlemsstater af alle frihandelsaftaler med tredjelande , herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    2004 . május 1- jével kezdődő hatállyal az új tagállamok felmondják valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat , ideértve a Közép- európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .

(src)="s60.1"> I det omfang aftalerne mellem én eller flere af de nye medlemsstater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser , der følger af forfatningen og navnlig af denne protokol , bringer den nye medlemsstat alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser .
(trg)="s60.1"> Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az Alkotmányból , és különösen az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntessék .

(src)="s60.2"> Hvis en ny medlemsstat har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen , udtræder den i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale .
(trg)="s60.2"> Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , az új tagállam köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .

(src)="s61.1"> 9 .
(src)="s61.2"> De nye medlemsstater træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler , i hvilke Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab eller andre medlemsstater ligeledes er parter , til de rettigheder og forpligtelser , der følger af deres tiltrædelse af Unionen .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Az új tagállamok – amennyiben szükséges – megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket , amelyeknek az Unió vagy az Európai Atomenergia- közösség , illetve más tagállamok szintén tagjai , illetve részesei , hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek .

(src)="s62.1"> De udtræder navnlig den 1 .  maj 2004 eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og - organisationer , i hvilke Unionen ligeledes er part , medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri .
(trg)="s62.1"> Az új tagállamok 2004 . május 1- jén vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat és kilépnek azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve , ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel kapcsolatos .

(src)="s63.1"> Artikel 7
(trg)="s63.1"> 7 . cikk

(src)="s64.1"> De af institutionerne vedtagne retsakter , som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører , bevarer deres juridiske status ; især skal fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat finde anvendelse .
(trg)="s64.1"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .

(src)="s65.1"> Artikel 8
(trg)="s65.1"> 8 . cikk

(src)="s66.1"> De bestemmelser i tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , der har til formål eller som virkning , bortset fra som overgangsforanstaltninger , at ophæve eller ændre retsakter vedtaget af institutioner , organer , kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union , forbliver i kraft , således som de er fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol og Retten i Første Instans , jf . dog anvendelsen af stk .
(src)="s66.2"> 2 .
(trg)="s66.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmányban foglalt azon rendelkezések , amelyek célja vagy eredménye az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott közösségi vagy európai uniós intézmények , szervek vagy hivatalok által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása – a második bekezdés alkalmazására is figyelemmel – , továbbra is hatályban maradnak , az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bírósága rájuk vonatkozó értelmezésének megfelelően .

(src)="s67.1"> Disse bestemmelser har samme juridiske status som de retsakter , de ophæver eller ændrer , og er undergivet samme regler som disse .
(trg)="s67.1"> Ezeknek a rendelkezéseknek a jogi természete megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított jogi aktusokéval , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .

(src)="s68.1"> Artikel 9
(trg)="s68.1"> 9 . cikk

(src)="s69.1"> Teksterne til de retsakter , der før den 1 .  maj 2004 er vedtaget af institutioner , organer , kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union samt af Den Europæiske Centralbank , og som er udfærdiget på estisk , lettisk , litauisk , maltesisk , polsk , slovakisk , slovensk , tjekkisk og ungarsk , har fra nævnte dato gyldighed på samme vilkår som de tekster , der er udfærdiget og har gyldighed på de andre sprog .
(trg)="s69.1"> Az Európai Közösségek vagy Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott intézmények , szervek vagy hivatalok és az Európai Központi Bank által 2004 . május 1- je előtt elfogadott jogi aktusoknak a cseh , észt , lengyel , lett , litván , magyar , máltai , szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövege az új tagállamok csatlakozásának időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles , mint a többi nyelven készült hiteles szövegek .

(src)="s70.1"> Artikel 10
(trg)="s70.1"> 10 . cikk

(src)="s71.1"> Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet , hvis de ikke længere er relevante .
(trg)="s71.1"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandóak .

(src)="s71.2"> Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa- Parlamentet .
(trg)="s71.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .

(src)="s72.1"> Artikel 11
(trg)="s72.1"> 11 . cikk

(src)="s73.1"> Ved anvendelsen af forfatningen og af institutionernes retsakter gælder de i denne protokol fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltninger .
(trg)="s73.1"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az e jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .

(src)="s74.1"> AFSNIT II
(trg)="s74.1"> II .
(trg)="s74.2"> CÍM

(src)="s75.1"> PERMANENTE BESTEMMELSER
(trg)="s75.1"> ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK

(src)="s76.1"> Artikel 12
(trg)="s76.1"> 12 . cikk

(src)="s77.1"> De af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger i de retsakter , der opregnes i listen i bilag III til tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , fastsættes i overensstemmelse med de i nævnte bilag fastsatte retningslinjer og efter den procedure og på de vilkår , der er fastsat i artikel 36 .
(trg)="s77.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány III .  mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor a 36 .  cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint .

(src)="s78.1"> Artikel 13
(trg)="s78.1"> 13 . cikk

(src)="s79.1"> De foranstaltninger , der opregnes i listen i bilag IV til tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , finder anvendelse på de vilkår , der er fastsat i nævnte bilag .
(trg)="s79.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány IV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .

(src)="s80.1"> Artikel 14
(trg)="s80.1"> 14 . cikk

(src)="s81.1"> Der kan ved en europæisk lov vedtaget af Rådet foretages de tilpasninger af denne protokols bestemmelser vedrørende den fælles landbrugspolitik , der måtte vise sig nødvendige som følge af en ændring af EU- retten .
(trg)="s81.1"> A Tanács európai törvényben kiigazíthatja az e jegyzőkönyv közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit , amennyiben az az uniós jog változásai következtében az szükségesnek bizonyul .

(src)="s81.2"> Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa- Parlamentet .
(trg)="s81.2"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag jár el .

(src)="s82.1"> AFSNIT III
(trg)="s82.1"> III .
(trg)="s82.2"> CÍM

(src)="s83.1"> MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER
(trg)="s83.1"> IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK

(src)="s84.1"> Artikel 15
(trg)="s84.1"> 15 . cikk

(src)="s85.1"> De foranstaltninger , der opregnes i bilag V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII og XIV til tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , gælder for de nye medlemsstater på betingelserne i de nævnte bilag .
(trg)="s85.1"> A 2003 . április 16- i csatlakozási okmány V . , VI . , VII . , VIII . , IX . , X . , XI . , XII . , XIII . és XIV .  mellékletében felsorolt intézkedéseket az új tagállamok vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni .

(src)="s86.1"> Artikel 16
(trg)="s86.1"> 16 . cikk

(src)="s87.3"> 1 , litra b ) , i Rådets afgørelse 2000/ 597/ EF , Euratom af 29 .  september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
(trg)="s87.1"> ( 1 )    Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló , 2000 . szeptember 29- i 2000/ 597/ EK , Euratom tanácsi határozat (

(src)="s88.1"> 2
(trg)="s88.1"> 2

(src)="s89.1"> ) eller tilsvarende bestemmelser i en anden afgørelse , som erstatter denne , omfatter told beregnet på grundlag af satserne i henhold til den fælles toldtarif og til enhver toldindrømmelse i tilknytning dertil , der anvendes af Unionen i de nye medlemsstaters samhandel med tredjelande. 2 .
(src)="s89.2"> For 2004 skal det harmoniserede momsberegningsgrundlag og BNI - ( bruttonationalindkomst ) grundlaget for hver ny medlemsstat som omhandlet i artikel 2 , stk .
(src)="s89.3"> 1 , litra c ) og d ) , i afgørelse 2000/ 597/ EF , Euratom svare til to tredjedele af det årlige grundlag .
(src)="s89.4"> Det BNI- grundlag for hver ny medlemsstat , der skal anvendes ved beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige som omhandlet i artikel 5 , stk .
(trg)="s89.1"> ) 2 .  cikke ( 1 )  bekezdésének b )  pontjában , illetve az ennek helyébe lépő bármely határozat megfelelő rendelkezésében a & # x201E ; közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok & # x201D ; néven megjelölt bevétel azokat a közös vámtarifa szerinti vámtételek alapján számított vámokat és az azokra vonatkozó valamennyi olyan vámengedményt is magában foglalja , amelyeket az Unió az új tagállamok harmadik országokkal folytatott kereskedelme során alkalmaz . ( 2 )    2004- re vonatkozóan , a 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 2 .  cikke ( 1 )  bekezdésének c ) és d )  pontjában említett , az egyes új tagállamokra vonatkozó harmonizált hozzáadottértékadó- alap és GNI- alap ( bruttónemzetijövedelem- alap ) az éves alap kétharmadának felel meg .

(src)="s89.5"> 1 , i afgørelse 2000/ 597/ EF , Euratom , skal ligeledes svare til to tredjedele af det årlige grundlag. 3 .
(src)="s89.6"> Med henblik på at fastlægge den fastfrosne sats for 2004 i henhold til artikel 2 , stk .
(src)="s89.7"> 4 , litra b ) , i afgørelse 2000/ 597/ EF , Euratom skal de nye medlemsstaters reducerede momsgrundlag beregnes på grundlag af to tredjedele af deres ikke- reducerede momsberegningsgrundlag og to tredjedele af deres BNI .
(trg)="s89.2"> A 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 5 .  cikke ( 1 )  bekezdésében említett , a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció finanszírozásának kiszámítása céljából az egyes új tagállamokra vonatkozó GNI- alap szintén az éves alap kétharmadának felel meg . ( 3 )    A 2000/ 597/ EK , Euratom határozat 2 .  cikke ( 4 )  bekezdése b )  pontjának megfelelően a 2004 . évi rögzített kulcs meghatározása céljából , az új tagállamok maximált hozzáadottértékadó- alapjait ezen államok nem maximált hozzáadottértékadó- alapjának kétharmada , valamint GNI- jük kétharmada alapján kell kiszámítani .

(src)="s90.1"> Artikel 17
(trg)="s90.1"> 17 . cikk