# da/C2004310.01029701.xml.gz
# el/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOL OM TILTRÆDELSESTRAKTATEN OG - AKTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK , REPUBLIKKEN ESTLAND , REPUBLIKKEN CYPERN , REPUBLIKKEN LETLAND , REPUBLIKKEN LITAUEN , REPUBLIKKEN UNGARN , REPUBLIKKEN MALTA , REPUBLIKKEN POLEN , REPUBLIKKEN SLOVENIEN OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIK
(trg)="s3.1"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(src)="s4.1"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER ,
(trg)="s4.1"> TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,

(src)="s5.1"> SOM MINDER OM , at Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik tiltrådte De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s5.1"> ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ,

(src)="s6.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at traktaten af 16 .  april 2003 vedrørende ovennævnte tiltrædelser ophæves i henhold til forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(src)="s6.2"> 2 , litra e ) ,
(trg)="s6.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος προβλέπει την κατάργηση της Συνθήκης της 16ης Απριλίου 2003 που αφορά τις προαναφερόμενες προσχωρήσεις ,

(src)="s7.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at mange af bestemmelserne i den akt , der er knyttet til nævnte tiltrædelsestraktat , fortsat er relevante , og at disse bestemmelser i henhold til forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(src)="s7.2"> 2 , skal indgå eller omhandles i en protokol , således at de forbliver i kraft , og deres retsvirkninger bevares ,
(trg)="s7.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη που προσαρτάται στην εν λόγω Συνθήκη Προσχώρησης εξακολουθούν να είναι χρήσιμες · ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιληφθούν σε ένα πρωτόκολλο ή να υπάρχει παραπομπή σε αυτές , ούτως ώστε να παραμείνουν σε ισχύ και τα νομικά τους αποτελέσματα να διατηρηθούν ,

(src)="s8.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at det er nødvendigt at foretage en række tekniske tilpasninger af visse af de pågældende bestemmelser , så de bringes i overensstemmelse med forfatningen , uden at retsvirkningerne af bestemmelserne ændres ,
(trg)="s8.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ορισμένες από τις διατάξεις αυτές πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές προκειμένου να είναι σύμφωνες με το κείμενο του Συντάγματος , χωρίς να αλλοιώνεται η νομική εμβέλειά τους ,

(src)="s9.1"> ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab :
(trg)="s9.1"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :

(src)="s10.1"> FØRSTE DEL
(trg)="s10.1"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

(src)="s11.1"> BESTEMMELSER VEDRØRENDE TILTRÆDELSESAKTEN AF 16 .  april 2003
(trg)="s11.1"> ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003

(src)="s12.1"> AFSNIT I
(trg)="s12.1"> ΤΙΤΛΟΣ Ι

(src)="s13.1"> PRINCIPPER
(trg)="s13.1"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ

(src)="s14.1"> Artikel 1
(trg)="s14.1"> Άρθρο 1

(src)="s15.1"> I denne protokol :
(trg)="s15.1"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> α )

(src)="s17.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 & # x00AB ; akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks , Republikken Estlands , Republikken Cyperns , Republikken Letlands , Republikken Litauens , Republikken Ungarns , Republikken Maltas , Republikken Polens , Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater , der danner grundlag for Den Europæiske Union ,
(trg)="s17.1"> ως & # x00AB ; Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 & # x00BB ; νοείται η πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ,

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> β )

(src)="s19.1"> forstås ved udtrykkene & # x00BB ; traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab & # x00AB ; ( & # x00BB ; EF- traktaten & # x00AB ; ) og & # x00BB ; traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab & # x00AB ; ( & # x00BB ; Euratom- traktaten & # x00AB ; ) disse traktater som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter , der er trådt i kraft før den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s19.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚ & # x00BB ; ) και & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚΑΕ & # x00BB ; ) νοούνται οι Συνθήκες αυτές όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> γ )

(src)="s21.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; traktaten om Den Europæiske Union & # x00AB ; ( & # x00BB ; EU- traktaten & # x00AB ; ) denne traktat som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter , der er trådt i kraft før den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s21.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΕ & # x00BB ; ) νοείται η Συνθήκη αυτή όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> δ )

(src)="s23.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; Fællesskabet & # x00AB ; et af eller begge de fællesskaber , der er omhandlet i litra b ) , alt efter omstændighederne ,
(trg)="s23.1"> ως & # x00AB ; η Κοινότητα & # x00BB ; νοείται , ανάλογα με την περίπτωση , μία ή και οι δύο Κοινότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β ) ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> ε )

(src)="s25.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; nuværende medlemsstater & # x00AB ; følgende medlemsstater :
(src)="s25.2"> Kongeriget Belgien , Kongeriget Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Den Hellenske Republik , Kongeriget Spanien , Den Franske Republik , Irland , Den Italienske Republik , Storhertugdømmet Luxembourg , Kongeriget Nederlandene , Republikken Østrig , Den Portugisiske Republik , Republikken Finland , Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ,
(trg)="s25.1"> ως & # x00AB ; παρόντα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : το Βασίλειο του Βελγίου , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> στ )

(src)="s27.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; nye medlemsstater & # x00AB ; følgende medlemsstater :
(src)="s27.2"> Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik .
(trg)="s27.1"> ως & # x00AB ; νέα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία .

(src)="s28.1"> Artikel 2
(trg)="s28.1"> Άρθρο 2

(src)="s29.1"> De rettigheder og forpligtelser , der følger af tiltrædelsestraktaten for Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik , som er omhandlet i forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(src)="s29.2"> 2 , litra e ) , har på de i denne traktat fastsatte vilkår haft virkning fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s29.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , που αναφέρεται στο άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος έχουν αρχίσει να ισχύουν , υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη , από την 1η Μαΐου 2004 .

(src)="s30.1"> Artikel 3
(trg)="s30.1"> Άρθρο 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Bestemmelserne i Schengen- reglerne som integreret i Unionen ved den protokol , der er knyttet som bilag til traktaten om en forfatning for Europa ( i det følgende benævnt & # x00BB ; Schengen- protokollen & # x00AB ; ) , og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , jf . bilag I til tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , samt alle andre sådanne retsakter , der vedtages før den 1 .  maj 2004 , er bindende for og finder anvendelse i de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s31.2"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης από το Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ( εφεξής & # x00AB ; Πρωτόκολλο Σένγκεν & # x00BB ; ) , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Πράξης Προσχώρησης της 16 Απριλίου 2003 , καθώς και οι σχετικές πράξεις που ενδέχεται να εκδοθούν πριν από την 1η Μαΐου 2004 , είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη και εφαρμόζονται σε αυτά από την 1η Μαΐου 2004 .

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s32.2"> De bestemmelser i Schengen- reglerne som integreret i Unionen og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som ikke er omhandlet i stk .
(src)="s32.3"> 1 , er bindende for de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 , men finder først anvendelse i en ny medlemsstat , når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom , efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen- evalueringsprocedurer er blevet sikret , at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den nye medlemsstat .
(trg)="s32.2"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε νέο κράτος μέλος μόνον βάσει ευρωπαϊκής απόφασης του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο εν λόγω νέο κράτος μέλος .

(src)="s33.1"> Rådet træffer efter høring af Europa- Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt de af dets medlemmer , der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater , for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat , og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat , for hvilken bestemmelserne skal iværksættes .
(trg)="s33.1"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .

(src)="s33.2"> De medlemmer af Rådet , der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , medvirker i en sådan afgørelse , hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen- reglerne og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som disse medlemsstater deltager i .
(trg)="s33.2"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s34.2"> Aftaler indgået af Rådet i henhold til artikel 6 i Schengen- protokollen er bindende for de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s34.2"> Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν δεσμεύουν τα νέα κράτη μέλη από την 1η Μαΐου 2004 .

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s35.2"> For så vidt angår de konventioner og instrumenter inden for området retlige og indre anliggender , der er uadskilleligt forbundet med virkeliggørelsen af målene i EU- traktaten , skal de nye medlemsstater :
(trg)="s35.2"> Τα νέα κράτη μέλη , όσον αφορά τις συμβάσεις ή πράξεις στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες προς επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΕ , υποχρεούνται :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s36.1"> α )

(src)="s37.1"> tiltræde de konventioner mv . , der den 1 .  maj 2004 er åbne for de nuværende medlemsstaters undertegnelse , samt de konventioner , der er udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med afsnit VI i EU- traktaten med henstilling til medlemsstaterne om vedtagelse ;
(trg)="s37.1"> να προσχωρήσουν σε όσες θα είναι ανοικτές προς υπογραφή εκ μέρους των παρόντων κρατών μελών κατά την 1η Μαΐου 2004 , και σε αυτές που έχουν συνταχθεί από το Συμβούλιο βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ , και συνιστώνται στα κράτη μέλη προς υιοθέτηση ,

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s38.1"> β )

(src)="s39.1"> indføre administrative eller andre arrangementer i lighed med dem , der den 1 .  maj 2004 er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet , for at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer , der tager sig af retlige og indre anliggender .
(trg)="s39.1"> να εισαγάγουν διοικητικούς και άλλους διακανονισμούς , όπως αυτοί που κατά την 1η Μαΐου 2004 θα έχουν υιοθετηθεί από τα παρόντα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο , προκειμένου να διευκολύνεται η πρακτική συνεργασία μεταξύ φορέων και οργανώσεων των κρατών μελών που εργάζονται στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων .

(src)="s40.1"> Artikel 4
(trg)="s40.1"> Άρθρο 4

(src)="s41.1"> Hver af de nye medlemsstater deltager fra den 1 .  maj 2004 i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstat med dispensation i henhold til forfatningens artikel III– 197 .
(trg)="s41.1"> Καθένα από τα νέα κράτη μέλη συμμετέχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ- 197 του Συντάγματος .

(src)="s42.1"> Artikel 5
(trg)="s42.1"> Άρθρο 5

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s43.2"> De nye medlemsstater , der ved tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 har tiltrådt de afgørelser og aftaler , der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Rådet , skal tiltræde enhver anden aftale , der er indgået af de nuværende medlemsstater , og som vedrører Unionens funktion eller har tilknytning til dens virksomhed. 2 .
(trg)="s43.2"> Τα νέα κράτη μέλη , τα οποία προσχώρησαν με την Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου , υποχρεούνται να προσχωρήσουν σε όλες τις άλλες συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη , οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της Ένωσης ή συνδέονται με τις δραστηριότητές της. 2 .

(src)="s43.3"> De nye medlemsstater skal tiltræde de i EF- traktatens artikel 293 forudsete overenskomster og de overenskomster , der er uløseligt forbundet med virkeliggørelsen af EF- traktatens målsætninger , i det omfang disse stadig er i kraft , samt protokollerne vedrørende De Europæiske Fællesskabers Domstols fortolkning af disse overenskomster , der er undertegnet af de nuværende medlemsstater , og med dette mål for øje at indlede forhandlinger med disse med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger deraf .
(trg)="s43.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , εφόσον αυτές εξακολουθούν να ισχύουν , στις συμβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 293 της Συνθήκης ΕΚ και σε εκείνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕK , καθώς και στα πρωτόκολλα περί της ερμηνείας των συμβάσεων αυτών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπεγράφησαν από τα παρόντα κράτη μέλη , και να αρχίσουν για το σκοπό αυτό διαπραγματεύσεις με τα κράτη αυτά για να επιφέρουν σε αυτές τις αναγκαίες προσαρμογές .

(src)="s44.1"> Artikel 6
(trg)="s44.1"> Άρθρο 6

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s45.2"> De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde de aftaler eller overenskomster , der er indgået eller anvendes foreløbigt af de nuværende medlemsstater sammen med Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab , og de af disse medlemsstater indgåede aftaler , der har tilknytning til de nævnte aftaler eller overenskomster .
(trg)="s45.2"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήψαν ή εφαρμόζουν προσωρινά τα παρόντα κράτη μέλη και η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας , ενεργώντας από κοινού , καθώς και στις συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με τις ανωτέρω συμφωνίες ή συμβάσεις .

(src)="s46.1"> De nye medlemsstater tiltræder de aftaler eller overenskomster , der er omhandlet i stk .
(src)="s46.2"> 4 , samt de aftaler med Belarus , Kina , Chile , Mercosur og Schweiz , som er indgået eller undertegnet af Fællesskabet sammen med dets nuværende medlemsstater , ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne , og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation .
(trg)="s46.1"> Η προσχώρηση των νέων κρατών μελών στις συμφωνίες ή συμβάσεις της παραγράφου 4 , καθώς και στις συμφωνίες με τη Λευκορωσία , την Κίνα , τη Χιλή , το Mercosur και την Ελβετία που συνήφθησαν ή υπεγράφησαν από κοινού από την Κοινότητα και τα παρόντα κράτη μέλη της , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις αυτές μεταξύ του Συμβουλίου , που αποφασίζει ομόφωνα εξ ονόματος των κρατών μελών , και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή χωρών ή διεθνούς οργανισμού .

(src)="s46.3"> Denne procedure berører hverken Unionens og Det Europæiske Atomenergifællesskabs egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem disse og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen .
(trg)="s46.2"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .

(src)="s46.4"> Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver , som Rådet har godkendt med enstemmighed , og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne .
(trg)="s46.3"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .

(src)="s46.5"> Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse .
(trg)="s46.4"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .

(src)="s47.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Ved tiltrædelsen af de i stk .
(src)="s47.3"> 1 nævnte aftaler og overenskomster opnår de nye medlemsstater samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater .
(trg)="s47.2"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη. 3 .

(src)="s47.4"> 3 .
(src)="s47.5"> De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (
(trg)="s47.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , jf . artikel 128 deri .
(trg)="s49.1"> ) , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Fra den 1 .  maj 2004 og indtil de nødvendige protokoller i påkommende tilfælde er indgået , jf . stk .
(src)="s50.3"> 1 , anvender de nye medlemsstater bestemmelserne i de aftaler , der er indgået af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet med Algeriet , Armenien , Aserbajdsjan , Bulgarien , Kroatien , Egypten , Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien , Georgien , Israel , Jordan , Kasakhstan , Kirgisistan , Libanon , Mexico , Moldova , Marokko , Rumænien , Den Russiske Føderation , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunesien , Tyrkiet , Turkmenistan , Ukraine og Usbekistan , ligesom de anvender bestemmelserne i andre aftaler , der indgås af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet inden den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s50.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 και εν αναμονή , ενδεχομένως , της σύναψης των απαραίτητων πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών που συνήφθησαν από τα παρόντα κράτη μέλη και , από κοινού , από την Κοινότητα , με την Αλγερία , την Αρμενία , το Αζερμπαϊτζάν , τη Βουλγαρία , την Κροατία , την Αίγυπτο , την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας , τη Γεωργία , το Ισραήλ , την Ιορδανία , το Καζακστάν , την Κιργιζία , το Λίβανο , το Μεξικό , τη Μολδαβία , το Μαρόκο , τη Ρουμανία , τη Ρωσική Ομοσπονδία , τον Άγιο Μαρίνο , τη Νότιο Αφρική , τη Νότια Κορέα , τη Συρία , την Τυνησία , την Τουρκία , το Τουρκμενιστάν , την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν , καθώς επίσης τις διατάξεις άλλων συμφωνιών που συνάπτονται από κοινού από τα παρόντα κράτη μέλη και την Κοινότητα πριν από την 1η Μαΐου 2004 .

(src)="s51.1"> Tilpasninger til disse aftaler foretages i form af protokoller , der indgås med de kontraherende lande i overensstemmelse med stk .
(src)="s51.2"> 1 , andet afsnit .
(trg)="s51.1"> Τυχόν προσαρμογές στις συμφωνίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις αντισυμβαλλόμενες χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 1 , δεύτερο εδάφιο .

(src)="s51.3"> Hvis protokollerne ikke er indgået den 1 .  maj 2004 , træffer Unionen , Det Europæiske Atomenergifællesskab og medlemsstaterne inden for rammerne af deres respektive beføjelser de nødvendige foranstaltninger til at afklare situationen .
(trg)="s51.2"> Εάν τα πρωτόκολλα δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση , η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και τα κράτη μέλη λαμβάνουν , εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους , τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής .

(src)="s52.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Fra den 1 .  maj 2004 anvender de nye medlemsstater de bilaterale tekstilaftaler og - arrangementer , som Fællesskabet har indgået med tredjelande .
(trg)="s52.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες .

(src)="s53.1"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande , tilpasses for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse .
(trg)="s53.1"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .

(src)="s54.1"> Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og - arrangementer ikke er trådt i kraft den 1 .  maj 2004 , foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse .
(trg)="s54.1"> Εάν οι τροποποιήσεις των διμερών κλωστοϋφαντουργικών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση προσαρμόζει αναλόγως τους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s55.2"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter , tilpasses på grundlag af de nye medlemsstaters import af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande i årene umiddelbart inden undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten .
(trg)="s55.2"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα νέα κράτη μέλη κατά τα έτη αμέσως πριν από την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s56.2"> Fiskeriaftaler , som de nye medlemsstater har indgået med tredjelande inden den 1 .  maj 2004 , forvaltes af Unionen .
(trg)="s56.2"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν τα νέα κράτη μέλη με τρίτες χώρες πριν από την 1η Μαΐου 2004 διενεργείται από την Ένωση .

(src)="s57.1"> De rettigheder og forpligtelser , der for de nye medlemsstater følger af disse aftaler , berøres ikke i den periode , hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt .
(trg)="s57.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα νέα κράτη μέλη από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .

(src)="s58.1"> Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende europæiske afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter , der er omhandlet i aftalerne , herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år .
(trg)="s58.1"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , προτάσει της Επιτροπής , τις κατάλληλες ευρωπαϊκές αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s59.2"> Med virkning fra den 1 .  maj 2004 udtræder de nye medlemsstater af alle frihandelsaftaler med tredjelande , herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale .
(trg)="s59.2"> Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .

(src)="s60.1"> I det omfang aftalerne mellem én eller flere af de nye medlemsstater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser , der følger af forfatningen og navnlig af denne protokol , bringer den nye medlemsstat alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser .
(trg)="s60.1"> Στο βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ ενός η περισσοτέρων νέων κρατών μελών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο , τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .

(src)="s60.2"> Hvis en ny medlemsstat har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen , udtræder den i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale .
(trg)="s60.2"> Εάν ένα νέο κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας την οποία έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , δυνάμει των όρων της συμφωνίας .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s61.2"> De nye medlemsstater træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler , i hvilke Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab eller andre medlemsstater ligeledes er parter , til de rettigheder og forpligtelser , der følger af deres tiltrædelse af Unionen .
(trg)="s61.2"> Τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισμών και των διεθνών συμφωνιών , των οποίων άλλα κράτη μέλη ή η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είναι επίσης μέρη , προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .

(src)="s62.1"> De udtræder navnlig den 1 .  maj 2004 eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og - organisationer , i hvilke Unionen ligeledes er part , medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri .
(trg)="s62.1"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό όπου η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .

(src)="s63.1"> Artikel 7
(trg)="s63.1"> Άρθρο 7

(src)="s64.1"> De af institutionerne vedtagne retsakter , som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører , bevarer deres juridiske status ; især skal fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat finde anvendelse .
(trg)="s64.1"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .

(src)="s65.1"> Artikel 8
(trg)="s65.1"> Άρθρο 8

(src)="s66.1"> De bestemmelser i tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , der har til formål eller som virkning , bortset fra som overgangsforanstaltninger , at ophæve eller ændre retsakter vedtaget af institutioner , organer , kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union , forbliver i kraft , således som de er fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol og Retten i Første Instans , jf . dog anvendelsen af stk .
(src)="s66.2"> 2 .
(trg)="s66.1"> Οι διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο , εξακολουθούν να ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου .

(src)="s67.1"> Disse bestemmelser har samme juridiske status som de retsakter , de ophæver eller ændrer , og er undergivet samme regler som disse .
(trg)="s67.1"> Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου είναι της ιδίας νομικής φύσεως όπως οι πράξεις τις οποίες καταργούν ή τροποποιούν και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως αυτές .

(src)="s68.1"> Artikel 9
(trg)="s68.1"> Άρθρο 9

(src)="s69.1"> Teksterne til de retsakter , der før den 1 .  maj 2004 er vedtaget af institutioner , organer , kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union samt af Den Europæiske Centralbank , og som er udfærdiget på estisk , lettisk , litauisk , maltesisk , polsk , slovakisk , slovensk , tjekkisk og ungarsk , har fra nævnte dato gyldighed på samme vilkår som de tekster , der er udfærdiget og har gyldighed på de andre sprog .
(trg)="s69.1"> Τα κείμενα των πράξεων των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , καθώς και τα κείμενα των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 και συντάχθηκαν στα τσεχικά , εσθονικά , ουγγρικά , λεττονικά , λιθουανικά , μαλτέζικα , πολωνικά , σλοβακικά και σλοβενικά , ισχύουν από την εν λόγω ημερομηνία , υπό τους ιδίους όρους όπως τα κείμενα που συντάχθηκαν και ισχύουν στις άλλες γλώσσες .

(src)="s70.1"> Artikel 10
(trg)="s70.1"> Άρθρο 10

(src)="s71.1"> Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet , hvis de ikke længere er relevante .
(trg)="s71.1"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου .

(src)="s71.2"> Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa- Parlamentet .
(trg)="s71.2"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .

(src)="s72.1"> Artikel 11
(trg)="s72.1"> Άρθρο 11

(src)="s73.1"> Ved anvendelsen af forfatningen og af institutionernes retsakter gælder de i denne protokol fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltninger .
(trg)="s73.1"> Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται , μεταβατικώς , στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο .

(src)="s74.1"> AFSNIT II
(trg)="s74.1"> ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

(src)="s75.1"> PERMANENTE BESTEMMELSER
(trg)="s75.1"> ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(src)="s76.1"> Artikel 12
(trg)="s76.1"> Άρθρο 12

(src)="s77.1"> De af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger i de retsakter , der opregnes i listen i bilag III til tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , fastsættes i overensstemmelse med de i nævnte bilag fastsatte retningslinjer og efter den procedure og på de vilkår , der er fastsat i artikel 36 .
(trg)="s77.1"> Οι προσαρμογές των πράξεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα III της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες συνεπεία της προσχώρησης , πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα και με τη διαδικασία και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36 .

(src)="s78.1"> Artikel 13
(trg)="s78.1"> Άρθρο 13