# EMEA/pl/humandocs/PDFs/EPAR/abilify/089304pl1.xml.gz
# EMEA/sv/humandocs/PDFs/EPAR/abilify/089304sv1.xml.gz


(src)="s1.1"> European Medicines Agency
(trg)="s1.1"> European Medicines Agency

(src)="s2.1"> EMEA/ H/ C/ 471
(trg)="s2.1"> EMEA/ H/ C/ 471

(src)="s3.1"> EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE ( EPAR )
(trg)="s3.1"> OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL ( EPAR )

(src)="s4.1"> ABILIFY
(trg)="s4.1"> ABILIFY

(src)="s5.1"> Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa
(trg)="s5.1"> Sammanfattning av EPAR för allmänheten

(src)="s6.1"> Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego ( EPAR ) .
(trg)="s6.1"> Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet ( EPAR ) .

(src)="s6.2"> Wyjaśnia , jak Komitet ds .
(src)="s6.3"> Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi ( CHMP ) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku .
(trg)="s6.2"> Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel ( CHMP ) bedömt de studier som gjorts och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas .

(src)="s6.4"> W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub sposobu leczenia , należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta ( także stanowiącą część EPAR ) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą .
(trg)="s6.3"> Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln ( ingår också i EPAR ) eller kontakta din läkare eller ditt apotek .

(src)="s6.5"> W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CHMP , należy zapoznać się z dyskusją naukową ( także stanowiącą część EPAR ) .
(trg)="s6.4"> Läs de vetenskapliga slutsatserna ( ingår också i EPAR ) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på .

(src)="s7.1"> Co to jest Abilify ?
(trg)="s7.1"> Vad är Abilify ?

(src)="s7.2"> Preparat Abilify jest lekiem zawierającym substancję czynną – arypiprazol .
(trg)="s7.2"> Abilify är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen aripiprazol .

(src)="s7.3"> Jest on dostępny w postaci tabletek 5 mg , 10 mg , 15 mg i 30 mg , tabletek do rozpuszczania w jamie ustnej 10 mg , 15 mg i 30 mg , a także w postaci roztworu doustnego ( 1 mg/ ml ) oraz roztworu do wstrzykiwań ( 7, 5 mg/ ml ) .
(trg)="s7.3"> Det finns som tabletter à 5 mg , 10 mg , 15 mg och 30 mg , som munsönderfallande tabletter ( tabletter som löses upp i munnen ) à 10 mg , 15 mg och 30 mg , som oral lösning ( 1 mg/ ml ) och som injektionsvätska , lösning ( 7, 5 mg/ ml ) .

(src)="s8.1"> W jakim celu stosuje się Abilify ?
(trg)="s8.1"> Vad används Abilify för ?

(src)="s8.2"> Preparat ABILIFY stosuje się w leczeniu osób dorosłych z następującymi chorobami psychicznymi : • schizofrenią - chorobą umysłowa przejawiającą się szeregiem objawów , w tym dezorganizacją myślenia i mowy , omamami ( słyszeniem lub widzeniem rzeczy , które nie istnieją ) , podejrzliwością i urojeniami ( błędnymi przekonaniami ) ; • chorobą dwubiegunową typu I – chorobą psychiczną , w której pacjenci mają epizody maniakalne ( okresy nieprawidłowego podwyższonego nastroju ) na zmianę z okresami normalnego nastroju .
(trg)="s8.2"> Abilify används för att behandla vuxna patienter med följande psykiska sjukdomar : • Schizofreni , en psykisk sjukdom som har en rad symtom , bland annat desorganiserat tänkande och tal , hallucinationer ( att höra eller se saker som inte finns där ) , misstänksamhet och vanföreställningar ( att tro felaktiga saker ) . • Bipolär sjukdom typ I , en psykisk sjukdom som innebär att patienterna har maniska episoder ( perioder av onormal upprymdhet ) omväxlande med perioder av normal sinnesstämning .

(src)="s8.3"> Pacjenci mogę również mieć epizody depresji .
(trg)="s8.3"> De kan även ha episoder av depression .

(src)="s8.4"> Preparat Abilify stosuje się w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego oraz w zapobieganiu epizodom maniakalnym u pacjentów , którzy odpowiadali na lek w przeszłości .
(trg)="s8.4"> Abilify används för att behandla måttliga till svåra maniska episoder och för att förhindra maniska episoder hos patienter som tidigare svarat på läkemedlet .

(src)="s8.5"> Roztwór do wstrzykiwań jest stosowany do szybkiej kontroli pobudzenia lub zaburzeń zachowania , gdy leczenie doustne nie jest właściwe .
(trg)="s8.5"> Injektionsvätskan används för att snabbt kontrollera agitation eller stört beteende då det inte är lämpligt att ta läkemedlet genom munnen .

(src)="s8.6"> Lek jest dostępny wyłącznie na receptę .
(trg)="s8.6"> Läkemedlet är receptbelagt .

(src)="s9.1"> Jak stosować Abilifly ?
(trg)="s9.1"> Hur används Abilify ?

(src)="s9.2"> W przypadku schizofrenii zalecana dawka początkowa preparatu przyjmowanego doustnie wynosi 10 lub 15 mg raz na dobę .
(trg)="s9.2"> Vid schizofreni är den rekommenderade startdosen för Abilify när det tas genom munnen 10 eller 15 mg per dag .

(src)="s9.3"> Dawka podtrzymująca wynosi 15 mg raz na dobę , lecz u niektórych pacjentów mogą być korzystne wyższe dawki .
(trg)="s9.3"> Underhållsdosen är 15 mg en gång dagligen men högre doser kan vara av nytta för vissa patienter .

(src)="s9.4"> W przypadku choroby dwubiegunowej zalecana dawka początkowa preparatu przyjmowanego doustnie wynosi 15 mg raz na dobę , w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami .
(trg)="s9.4"> Vid bipolär sjukdom är den rekommenderade startdosen 15 mg genom munnen en gång per dag , antingen ensamt eller tillsammans med andra läkemedel .

(src)="s9.5"> U niektórych pacjentów mogą być korzystne wyższe dawki .
(trg)="s9.5"> För vissa patienter kan en högre dos vara till fördel .

(src)="s9.6"> Należy kontynuować przyjmowanie tej samej dawki , aby zapobiegać epizodom maniakalnym .
(trg)="s9.6"> För att förhindra maniska episoder ska man fortsätta med samma dos .
(trg)="s9.7"> Vid båda sjukdomarna kan den orala lösningen eller de munsönderfallande tabletterna ges till patienter som har svårt att svälja tabletter .

(src)="s9.7"> W przypadku obu leków , roztwór doustny lub tabletki do rozpuszczania w jamie ustnej można stosować u pacjentów , którzy mają problemy z połykaniem tabletek .
(trg)="s9.8"> De munsönderfallande tabletterna placeras först på tungan , där de snabbt löses upp i saliven , eller så blandas de i vatten innan de sväljs .

(src)="s9.8"> Tabletki do rozpuszczania w jamie ustnej przyjmuje się , umieszczając je na języku , gdzie szybko rozpadają się one szybko w ślinie , bądź mieszając je w wodzie przed połknięciem .
(trg)="s9.9"> Injektionsvätskan är endast avsedd för korttidsanvändning och ska ersättas av tabletter , munsönderfallande tabletter eller oral lösning så snart som möjligt : den normala dosen är 9, 75 mg och ges som en enda injektion i överarmen eller i skinkmuskeln , men de effektiva doserna varierar mellan 5, 25 och 15 mg .
(trg)="s9.10"> En andra injektion kan vid behov ges från två timmar efter den första .
(trg)="s9.11"> Högst tre injektioner får dock ges under en 24- timmarsperiod .

(src)="s9.9"> Wstrzyknięcia służą jedynie do stosowania krótkotrwałego i należy je jak najszybciej zastępować tabletkami , tabletkami do rozpuszczania w 7 Westferry Circus , Canary Wharf , London , E14 4HB , UK Tel .
(trg)="s9.12"> 7 Westferry Circus , Canary Wharf , London E14 4HB , UK Tel .

(src)="s9.10"> ( 44- 20 ) 74 18 84 00 Fax ( 44- 20 ) 74 18 84 16 E- mail : mail@ emea. europa. eu http : // www. emea. europa. eu
(trg)="s9.13"> ( 44- 20 ) 74 18 84 00 Fax ( 44- 20 ) 74 18 84 16 E- mail : mail@ emea. europa. eu http : // www. emea. europa. eu

(src)="s10.1"> © European Medicines Agency , 2008 .
(trg)="s10.1"> © European Medicines Agency , 2008 .

(src)="s10.2"> Reproduction is authorised provided the source is acknowledged . jamie ustnej lub roztworem doustnym : typowa dawka wynosi 9, 75 mg w pojedynczym zastrzyku w mięsień ramienia lub pośladka , lecz zakres skutecznych dawek wynosi od 5, 25 do 15 mg .
(trg)="s10.2"> Reproduction is authorised provided the source is acknowledged .

(src)="s10.3"> Drugie wstrzyknięcie można w razie potrzeby podać po upływie co najmniej dwóch godzin od pierwszego ; nie należy jednak wykonywać więcej niż trzech wstrzyknięć w ciągu doby .
(src)="s10.4"> Preparat Abilify można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków .
(trg)="s10.3"> Abilify kan tas med eller utan föda .

(src)="s10.5"> Dawka dobowa preparatu Abilify nie powinna przekraczać 30 mg .
(trg)="s10.4"> Den dagliga dosen Abilify får inte överstiga 30 mg men denna dos ska ges med försiktighet till patienter som har svåra problem med levern .

(src)="s10.6"> Dawkę tę należy stosować ostrożnie u pacjentów , u których występują poważne zaburzenia czynności wątroby .
(trg)="s10.5"> Dosen Abilify ska justeras hos patienter som tar andra läkemedel som bryts ned på samma sätt som Abilify .

(src)="s10.7"> Dawkę preparatu Abilify należy skorygować u pacjentów , którzy przyjmują inne leki rozkładane w taki sam sposób jak preparat Abilify .
(src)="s10.8"> Działania preparatu Abilify nie badano u dzieci poniżej 18 . roku życia oraz osób dorosłych powyżej 65 . roku życia .
(trg)="s10.6"> Abilify har inte studerats på barn under 18 år eller på vuxna över 65 år .

(src)="s10.9"> Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta .
(trg)="s10.7"> Mer information finns i bipacksedeln .

(src)="s11.1"> Jak działa Abilify ?
(trg)="s11.1"> Hur verkar Abilify ?

(src)="s11.2"> Substancja czynna preparatu Abilify , arypiprazol , jest lekiem przeciwpsychotycznym .
(trg)="s11.2"> Den aktiva substansen i Abilify , aripiprazol , är ett antipsykotiskt läkemedel .

(src)="s11.3"> Jej dokładny mechanizm działania jest nieznany , lecz przyłącza się on do kilku różnych receptorów na powierzchni komórek nerwowych mózgu .
(trg)="s11.3"> Dess exakta verkningsmekanism är okänd , men den fäster vid flera olika receptorer på ytan av nervceller i hjärnan .

(src)="s11.4"> Powoduje to przerwanie sygnałów przesyłanych pomiędzy komórkami mózgu przez „ neuroprzekaźniki ” – związki chemiczne , które pozwalają komórkom nerwowym komunikować się wzajemnie .
(trg)="s11.4"> Detta avbryter de signaler som överförs mellan hjärnceller av signalsubstanser , kemiska substanser som gör det möjligt för nervcellerna att kommunicera med varandra .

(src)="s11.5"> Uważa się , że arypiprazol działa głównie jako częściowy agonista receptorów neuroprzekaźników dopaminy i 5- hydroksytryptaminy ( zwanej również serotoniną ) .
(trg)="s11.5"> Aripiprazol anses huvudsakligen verka som ” partiell antagonist ” för receptorer för signalsubstanserna dopamin och 5- hydroxitryptamin ( kallas också serotonin ) .

(src)="s11.6"> Oznacza to , że arypiprazol wpływa , tak jak 5- hydroksytryptamina i dopomina , na aktywowanie receptorów , lecz w mniejszym stopniu , niż neuroprzekaźniki .
(trg)="s11.6"> Detta innebär att aripiprazol verkar som serotonin och dopamin för att aktivera receptorerna , dock i mindre omfattning än signalsubstanserna .

(src)="s11.7"> Ze względu na to , że dopamina i 5- hydroksytryptamina odgrywają rolę w schizofrenii i chorobie dwubiegunowej , arypiprazol pomaga w normalizacji aktywności mózgu , zmniejszając objawy psychotyczne lub maniakalne , zapobiegając ich nawrotom .
(trg)="s11.7"> Eftersom dopamin och 5 - hydroxitryptamin medverkar vid schizofreni och bipolär sjukdom , bidrar aripiprazol till att normalisera hjärnans aktivitet , vilket minskar de psykotiska eller maniska symtomen och hindrar dem från att återkomma .

(src)="s12.1"> Jak badano Abilify ?
(trg)="s12.1"> Hur har Abilifys effekt undersökts ?

(src)="s12.2"> W odniesieniu do schizofrenii przeprowadzono trzy główne krótkoterminowe ( trwające od czterech do sześciu tygodni ) badania tabletek Abilify , w których uczestniczyło 1 203 pacjentów , i w których działanie preparatu Abilify porównano z placebo ( leczenie obojętne ) .
(trg)="s12.2"> För behandling av schizofreni har tre stora korttidsstudier med Abilify- tabletter gjorts under fyra till sex veckor på 1 203 patienter .
(trg)="s12.3"> I studierna jämfördes Abilify med placebo ( overksam behandling ) .

(src)="s12.3"> Skuteczność preparatu Abilifly w zapobieganiu nawrotom objawów oceniano w trzech badaniach trwających do jednego roku .
(trg)="s12.4"> Effekten av Abilify när det gäller att förhindra att symtomen återkommer har också utvärderats i tre studier som varat i upp till ett år .

(src)="s12.4"> W dwóch z tych badań w charakterze leku porównawczego zastosowano haloperidol ( inny lek przeciwpsychotyczny ) .
(trg)="s12.5"> I två av dessa studier användes haloperidol ( ett annat antipsykotiskt läkemedel ) som jämförelseläkemedel .

(src)="s12.5"> Skuteczność roztworu do wstrzykiwań porównywano z placebo w dwóch badaniach w czasie dwóch godzin z udziałem 805 pacjentów ze schizofrenią lub podobnymi chorobami , u których występowały objawy pobudzenia .
(trg)="s12.6"> Effekten av injektionsvätskan jämfördes med placebo under en tvåtimmarsperiod i två studier på 805 patienter med schizofreni eller liknande sjukdomstillstånd , vilka hade agitationssymtom .

(src)="s12.6"> We wszystkich badaniach oceniano zmianę w objawach pacjentów z zastosowaniem standardowej skali dla schizofrenii .
(trg)="s12.7"> I samtliga studier mättes förändringen i patientens symtom med hjälp av en standardskala för schizofreni .

(src)="s12.7"> W odniesieniu do leczenia choroby dwubiegunowej przeprowadzono osiem głównych badań oceniających przyjmowanie doustne preparatu Abilify .
(trg)="s12.8"> Vid behandling av bipolär sjukdom undersöktes Abilify i åtta huvudstudier då det togs genom munnen .

(src)="s12.8"> Zrealizowano pięć krótkoterminowych badań , w których u łącznie 1900 pacjentów porównywano skuteczność stosowania preparatu Abilify i placebo w okresie trzech tygodni .
(trg)="s12.9"> Fem korttidsstudier i vilka Abilifys effekt jämfördes med placebo under tre veckor hos totalt 1 900 patienter gjordes .

(src)="s12.9"> W dwóch z tych badań w charakterze leków porównawczych zastosowano haloperidol i lit ( inny lek przeciwpsychotyczny ) , a okres badań przedłużono o kolejne dziewięć tygodni , aby zaobserwować utrzymanie się działania leków .
(trg)="s12.10"> I två av dessa studier användes haloperiodol och litium ( ett annat antipsykotiskt läkemedel ) som jämförelseläkemedel och studierna fortsatte i ytterligare nio veckor för att man skulle se hur väl effekten av läkemedlen höll i sig .

(src)="s12.10"> W innym badaniu preparat Abilify porównywano z haloperidolem w okresie 12 tygodni u 347 pacjentów , a dalszym badaniu porównywano skuteczność preparatu Abilify z placebo w zapobieganiu występowania objawów u 160 pacjentów , których maniakalne objawy ustabilizowano już poprzez zastosowanie preparatu Abilify .
(trg)="s12.11"> I en annan studie jämfördes Abilify med haloperidol under 12 veckor hos 347 patienter och i ytterligare en studie jämfördes effekten av Abilify med placebo när det gällde att förhindra återfall hos 160 patienter vars maniska symtom redan stabiliserats med hjälp av Abilify .

(src)="s12.11"> W ósmym badaniu oceniano skutki dodania preparatu Abilify lub placebo do istniejącego leczenia litem lub walproinianem u 384 pacjentów .
(trg)="s12.12"> I den åttonde studien undersöktes effekten av att ge Abilify eller placebo som tillägg till pågående behandling med litium eller valproat ( ett annat antipsykotiskt läkemedel ) hos 384 patienter .

(src)="s12.12"> Skuteczność stosowania roztworu preparatu Abilify do wstrzykiwań porównywano z działaniem lorazepamu ( inny lek przeciwpsychotyczny ) i placebo w czasie dwóch godzin w jednym badaniu obejmującym 301 pacjentów z chorobą dwubiegunową z objawami pobudzenia .
(trg)="s12.13"> Effekten av Abilify som injektionsvätska jämfördes med effekten av lorazepam ( ett annat antipsykotiskt läkemedel ) och med placebo under en tvåtimmarsperiod i en studie på 301 patienter med bipolär sjukdom som hade agitationssymtom .

(src)="s12.13"> We wszystkich tych badaniach oceniano zmiany w objawach , stosując skalę objawów dla choroby dwubiegunowej lub liczbę pacjentów , którzy odpowiedzieli na badanie .
(trg)="s12.14"> I samtliga dessa studier undersöktes symtomförändringar utifrån en standardskala för bipolär sjukdom eller antalet patienter som svarade på behandlingen .

(src)="s12.14"> Firma przeprowadziła także badania oceniające wchłanianie przez organizm tabletek do rozpuszczania w jamie ustnej oraz roztworu doustnego .
(trg)="s12.15"> Företaget genomförde även studier i vilka absorptionen av de munsönderfallande tabletterna och den orala lösningen i kroppen undersöktes .

(src)="s13.1"> Jakie korzyści ze stosowania preparatu Abilify zaobserwowano w badaniach ?
(trg)="s13.1"> Vilken nytta har Abilify visat vid studierna ?

(src)="s13.2"> W badaniach krótkookresowych preparat Abilify był skuteczniejszy niż placebo pod względem zmniejszenia objawów schizofrenii .
(trg)="s13.2"> Abilify var effektivare än placebo när det gavs för att behandla schizofreni i korttidsstudierna .

(src)="s13.3"> W badaniach długoterminowych preparat Abilify był skuteczniejszy niż placebo i tak samo skuteczny jak haloperidol w okresie do jednego roku leczenia .
(trg)="s13.3"> I långtidsstudierna var Abilify effektivare än placebo och lika effektivt som haloperidol efter upp till ett års behandling .

(src)="s14.1"> 2/ 3 W obu badaniach roztworu do wstrzykiwań u pacjentów przyjmujących preparat Abilify w dawkach 5, 25 ; 9, 75 lub 15 mg wystąpiła znaczne większe zmniejszenie objawów pobudzenia niż u osób , które otrzymywały placebo .
(trg)="s13.4"> I båda studierna av injektionsvätskan minskade agitationssymtomen hos patienter som fick Abilify i doserna 5, 25 , 9, 75 eller 15 mg i avsevärt högre grad än hos dem som fick placebo .

(src)="s14.2"> W czterech z pięciu badań krótkookresowych preparat Abilify był skuteczniejszy niż placebo pod względem obniżania objawów maniakalnych .
(trg)="s13.5"> Abilify var när det gavs för att behandla bipolär sjukdom effektivare än placebo när det gällde att minska maniska symtom i fyra av de fem korttidsstudierna .

(src)="s14.3"> Preparat Abilify miał podobne działanie do haloperidolu i litu w okresie trzech tygodni .
(trg)="s13.6"> Abilify hade också en effekt som liknade effekten av haloperidol och litium i tre veckor .

(src)="s14.4"> Działanie to utrzymywało się przez okres do 12 tygodni .
(trg)="s13.7"> Denna effekt kvarstod i upp till 12 veckor .

(src)="s14.5"> Preparat Abilify był również skuteczniejszy od placebo w zapobieganiu nawrotów epizodów maniakalnych u uprzednio leczonych pacjentów przez okres do 74 tygodni i kiedy był stosowany jako dodatek do istniejącego leczenia .
(trg)="s13.8"> Abilify var också effektivare än placebo när det gällde att hindra maniska episoder från att komma tillbaka hos tidigare behandlade patienter i upp till 74 veckor och när det gavs som tillägg till pågående behandling .

(src)="s14.6"> Zastrzyki preparatu Abilify w dawkach 10 lub 15 mg były również skuteczniejsze od placebo w zmniejszaniu objawów pobudzenia i miały podobną skuteczność jak lorazepam .
(trg)="s13.9"> Injektioner med Abilify i doser på 10 eller 15 mg var också effektivare än placebo när det gällde att minska agitationssymtom och hade liknande effekt som lorazepam .

(src)="s15.1"> Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Abilify ?
(trg)="s14.1"> 2/ 3 Vilka är riskerna med Abilify ?

(src)="s15.2"> Najczęstsze działania niepożądane związane z przyjmowaniem preparatu Abilify doustnie ( obserwowane u od 1 do 10 pacjentów na 100 ) to : objawy pozapiramidowe ( niekontrolowane drganie lub szarpnięcia ) , akatyzja ( pobudzenie psychoruchowe ) , drżenia ( dreszcze ) , senność , nadmierne uspokojenie , bóle głowy , nieostre widzenie , niestrawność ( zgaga ) , wymioty , nudności ( mdłości ) , zaparcia , nadmierne wydzielanie śliny , uczucie zmęczenia , pobudzenie , bezsenność ( problemy ze snem ) i niepokój .
(trg)="s14.2"> De vanligaste biverkningarna när Abilify tas genom munnen ( uppträder hos 1- 10 patienter av 100 ) är extrapyramidal störning ( okontrollerade sammandragningar eller ryckningar ) , akatisi ( oförmåga att sitta stilla ) , tremor ( skakningar ) , somnolens ( sömnighet ) , dåsighet , huvudvärk , dimsyn , dyspepsi ( halsbränna ) , kräkningar , illamående , förstoppning , hypersekretion ( ökad produktion ) av saliv , utmattning ( trötthet ) , rastlöshet , insomni ( sömnstörningar ) och ångest .

(src)="s15.3"> Akatyzja występuje częściej u pacjentów z chorobą dwubiegunową niż u osób ze schizofrenią .
(trg)="s14.3"> Akatisi är vanligare hos patienter med bipolär sjukdom än hos patienter med schizofreni .

(src)="s15.4"> U od 1 do 10 pacjentów otrzymujących preparat Abilify we wstrzyknięciach obserwowano senność , zawroty głowy , bóle głowy , akatyzję , nudności i wymioty .
(trg)="s14.4"> Hos 1- 10 patienter av 100 som injiceras med Abilify uppträder dåsighet , yrsel , huvudvärk , akatisi , illamående och kräkningar .

(src)="s15.5"> Pełny wykaz wszystkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Abilify znajduje się w ulotce dla pacjenta .
(trg)="s14.5"> Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Abilify finns i bipacksedeln .

(src)="s15.6"> Preparatu ABILIFY nie należy podawać osobom , u których może występować nadwrażliwość ( uczulenie ) na arypiprazol lub którykolwiek składnik preparatu .
(trg)="s14.6"> Abilify ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga ( allergiska ) mot aripiprazol eller något annat innehållsämne .

(src)="s16.1"> Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Abilify ?
(trg)="s15.1"> Varför har Abilify godkänts ?

(src)="s16.2"> Komitet ds .
(src)="s16.3"> Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi ( CHMP ) uznał , że korzyści płynące ze stosowania preparatu Abilify przewyższają ryzyko w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego w chorobie dwubiegunowej typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów , u których występują głównie epizody maniakalne i których epizody maniakalne odpowiedziały na leczenie arypiprazolem .
(trg)="s15.2"> Kommittén för humanläkemedel ( CHMP ) fann att fördelarna med Abilify är större än riskerna vid behandling av schizofreni och måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom typ I samt vid förhindrande av nya maniska episoder hos patienter som främst drabbats av maniska episoder och som vid maniska episoder svarat på behandling med aripiprazol .

(src)="s16.4"> Komitet uznał także , że korzyści ze stosowania roztworu do wstrzykiwań przewyższają ryzyko podczas leczenia mającego na celu uzyskanie szybkiej kontroli pobudzenia i zaburzeń zachowania u pacjentów ze schizofrenią lub u pacjentów z epizodami maniakalnymi w chorobie dwubiegunowej typu I , gdy leczenie doustne nie jest właściwe .
(trg)="s15.3"> Den fann också att fördelarna med injektionsvätskan uppvägde riskerna när det gäller att snabbt få kontroll över agitation och stört beteende hos patienter med schizofreni eller patienter med maniska episoder som beror på bipolär sjukdom I när oral behandling inte är lämplig .

(src)="s16.5"> Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Abilify do obrotu .
(trg)="s15.4"> Kommittén rekommenderade att Abilify skulle godkännas för försäljning .

(src)="s17.1"> Inne informacje dotyczące preparatu Abilify :
(trg)="s16.1"> Mer information om Abilify :

(src)="s17.2"> W dniu 4 czerwca 2004 r .
(src)="s17.3"> Komisja Europejska przyznała firmie Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd . pozwolenie na dopuszczenie preparatu Abilify do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej .
(trg)="s16.2"> Den 4 juni 2004 beviljade Europeiska kommissionen Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd . ett godkännande för försäljning av Abilify som gäller i hela Europeiska unionen .

(src)="s18.1"> Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu Abilify znajduje się tutaj .
(trg)="s17.1"> Det offentliga europeiska utredningsprotokollet ( EPAR ) finns i sin helhet här .

(src)="s19.1"> Data ostatniej aktualizacji :
(src)="s19.2"> 07- 2008 .
(trg)="s18.1"> Denna sammanfattning aktualiserades senast 07- 2008 .

(src)="s20.1"> 3/ 3
(trg)="s19.1"> 3/ 3

# EMEA/pl/humandocs/PDFs/EPAR/abilify/089304pl2.xml.gz
# EMEA/sv/humandocs/PDFs/EPAR/abilify/089304sv2.xml.gz


(src)="s1.1"> Numer EU
(trg)="s1.1"> EU- nummer

(src)="s2.1"> Nazwa własna
(trg)="s2.1"> Läkemedlets namn

(src)="s3.1"> Moc
(trg)="s3.1"> Styrkor

(src)="s4.1"> Postać farmaceutyczna
(trg)="s4.1"> Läkemedelsform

(src)="s5.1"> Droga podania
(trg)="s5.1"> Administreringssätt

(src)="s6.1"> Rodzaj opakowania
(trg)="s6.1"> Förpackning

(src)="s7.1"> Zawartość
(trg)="s7.1"> Innehåll

(src)="s8.1"> Wielkość opakowania
(trg)="s8.1"> Förpackningsstorlek

(src)="s9.1"> EU/ 1/ 04/ 276/ 001
(trg)="s9.1"> EU/ 1/ 04/ 276/ 001

(src)="s10.1"> Abilify
(trg)="s10.1"> Abilify

(src)="s11.1"> 5 mg
(trg)="s11.1"> 5 mg

(src)="s12.1"> Tabletki
(trg)="s12.1"> Tablett

(src)="s13.1"> Podanie doustne
(trg)="s13.1"> Oral användning

(src)="s14.1"> Aluminiowe blistry perforowane , podzielne na dawki pojedyncze
(trg)="s14.1"> Perforerade endosblister ( aluminium/ aluminium )

(src)="s15.1"> 14 x 1
(trg)="s15.1"> 14 x 1

(src)="s16.1"> EU/ 1/ 04/ 276/ 002
(trg)="s16.1"> EU/ 1/ 04/ 276/ 002

(src)="s17.1"> Abilify
(trg)="s17.1"> Abilify

(src)="s18.1"> 5 mg
(trg)="s18.1"> 5 mg

(src)="s19.1"> Tabletki
(trg)="s19.1"> Tablett

(src)="s20.1"> Podanie doustne
(trg)="s20.1"> Oral användning